Geri Dön

Raporlar

We constructed an early warning system (EWS) that combines 11 variables in order to catch a possible high currency volatility period befo...

Bu çalışmanın amacı kur hareketleri için erken uyarı sistemi oluşturup, bundan sonra oluşabilecek krizleri önceden saptayabilmek. Bunun i...

Markets are trying to digest Fed decision… Downplaying the recent weakening in US economic data flow, particularly declines in both head...

Mayıs’ta bütçe harcamalardaki yıllık artışın ivme kaybetmesi (%11) ve bütçe gelirlerinin de (%16) yüksek artış göstermesinin etkisiyle, b...

İşsizlik oranında kademeli iyileşme sürüyor: Mevsimsellikten arındırılmış olarak işsizlik oranı, Mart’ta %11,5 ile Eylül’den bu yana en d...