Geri Dön

YYAPI | Yesil Yapi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,33
BIST-100'deki Ağırlığı 3,64
F/K Oranı 1,83
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,92
Dibe Uzaklık 72,33
Piyasa Değeri (USD) 41.775.244,23
Piyasa Değeri (TL) 801.040.308,15
Özsermaye (TL) 867.952.282,00
Sermaye (TL) 321.702.935,00
Net Kar (TL) 437.715.763,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YYAPI
Sektör Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon
Adres YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL
Telefon 0532 492 34 06
Faks 0212- 482 27 30
Web www.yyapi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KAMİL ENGİN YEŞİL 88.995.120,67 27,66
TOPLAM 321.702.935,17 100,00
DİĞER 232.707.814,50 72,34
Toplam 643.405.870,34 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş. 1.500.000,00 50,00
Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.887.000,00 29,90
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
12.07.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
09.03.2010 Bölünme 0,33
15.07.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
24.02.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
15.07.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
18.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
27.01.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,27
29.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,92
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
22.03.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
07.07.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.100.656,00 1.494.399,00 940.973,00 469.325,00 13.961.255,00
Satışların Maliyeti (-) -4.883.477,00 -3.288.367,00 -2.180.457,00 -1.074.485,00 -13.726.106,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -2.782.821,00 -1.793.968,00 -1.239.484,00 -605.160,00 235.149,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -2.782.821,00 -1.793.968,00 -1.239.484,00 -605.160,00 235.149,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.846.683,00 -3.825.817,00 -2.573.661,00 -1.294.769,00 -4.701.873,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.723,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.141.873,00 44.321.000,00 17.883.857,00 18.316.002,00 14.337.520,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.475.758,00 -28.039.966,00 -11.724.411,00 -3.495.596,00 -39.679.048,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.036.611,00 10.661.249,00 2.346.301,00 12.920.477,00 -29.817.975,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 158.222.250,00 786.394,00 -283.555,00 318.292,00 46.850.625,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.038.406,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 356.720.254,00 40.116.516,00 17.204.216,00 8.938.779,00 32.581.082,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 527.979.115,00 51.564.159,00 19.266.962,00 22.177.548,00 45.575.326,00
Finansman Gelirleri 4.855.569,00 0,00 0,00 0,00 1.233.926,00
Finansman Giderleri (-) -14.661.086,00 -12.729.148,00 -8.495.161,00 -1.807.118,00 -19.164.875,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 518.173.598,00 38.835.011,00 10.771.801,00 20.370.430,00 27.644.377,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -80.261.580,00 -7.107.402,00 -3.837.924,00 -1.920.801,00 -1.274.196,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -80.261.580,00 -7.107.402,00 -3.837.924,00 -1.920.801,00 -1.274.196,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 437.912.018,00 31.727.609,00 6.933.877,00 18.449.629,00 26.370.181,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 437.912.018,00 31.727.609,00 6.933.877,00 18.449.629,00 26.370.181,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 196.255,00 0,00 0,00 0,00 -651.269,00
- Ana Ortaklık Payları 437.715.763,00 31.727.609,00 6.933.877,00 18.449.629,00 27.021.450,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,36 0,10 -0,02 0,08 0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -158.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -158.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 437.753.216,00 31.727.609,00 6.933.877,00 18.449.629,00 26.370.181,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 218.704.616,00 225.412.294,00 234.292.572,00 240.903.663,00 134.814.987,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.044.792,00 3.379.293,00 3.386.602,00 3.366.799,00 3.378.115,00
Finansal Yatırımlar 5.294.569,00 5.952.365,00 4.882.120,00 5.483.967,00 5.216.001,00
Ticari Alacaklar 19.460.817,00 37.369.444,00 2.570.877,00 39.102.790,00 27.099,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.443.519,00 14.004.100,00 0,00 36.035.743,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.298,00 23.365.344,00 2.570.877,00 3.067.047,00 27.099,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.188.837,00 6.732.699,00 40.662.708,00 16.070.895,00 16.120.019,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 403.202,00 1.178.390,00 33.525.509,00 10.395.327,00 9.746.533,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.785.635,00 5.554.309,00 7.137.199,00 5.675.568,00 6.373.486,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 75.733.501,00 75.733.501,00 75.733.501,00 75.733.501,00 75.733.501,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 100.599.111,00 89.522.738,00 101.397.515,00 96.637.141,00 29.883.168,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.000.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.932,00 0,00 0,00 29.290,00 21.947,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.378.057,00 6.722.254,00 5.659.249,00 4.479.280,00 4.435.137,00
ARA TOPLAM 218.704.616,00 225.412.294,00 234.292.572,00 240.903.663,00 134.814.987,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.171.643.199,00 514.713.230,00 495.359.517,00 484.255.157,00 469.323.252,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 661.890.712,00 345.286.974,00 322.374.674,00 314.160.042,00 305.170.459,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 295.001.000,00 136.778.750,00 136.778.750,00 136.778.750,00 136.778.750,00
Maddi Duran Varlıklar 9.203.678,00 9.530.765,00 9.331.976,00 9.457.254,00 9.641.470,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.931,00 174.967,00 178.150,00 181.332,00 184.515,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 178.150,00 181.332,00 184.515,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 182.106.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 16.806.177,00 16.806.177,00 16.806.177,00 16.806.177,00 16.806.177,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.390.347.815,00 740.125.524,00 729.652.089,00 725.158.820,00 604.138.239,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 249.198.092,00 256.251.466,00 256.954.828,00 348.805.820,00 244.738.890,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.966.243,00 7.286.657,00 12.036.269,00 16.228.403,00 12.452.679,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 110.904.818,00 134.199.634,00 30.207.461,00 137.273.432,00 103.853.337,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 79.637.226,00 104.879.551,00 0,00 111.584.663,00 72.643.480,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.267.592,00 29.320.083,00 30.207.461,00 25.688.769,00 31.209.857,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.577.629,00 1.957.106,00 1.561.826,00 1.251.162,00 4.280.530,00
Diğer Borçlar 13.335.062,00 60.960.624,00 161.773.284,00 154.861.221,00 95.786.218,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.558.224,00 47.221.402,00 147.336.688,00 108.637.689,00 83.075.836,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.776.838,00 13.739.222,00 14.436.596,00 46.223.532,00 12.710.382,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 72.435.074,00 11.627.270,00 11.155.813,00 10.754.904,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 39.979.266,00 40.220.175,00 40.220.175,00 28.436.698,00 28.364.626,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 469.529,00 342.218,00 342.218,00 274.999,00 202.927,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.509.737,00 39.877.957,00 39.877.957,00 28.161.699,00 28.161.699,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 271.396.846,00 18.803.217,00 15.511.079,00 13.555.259,00 15.051.237,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.667.844,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.456.105,00 671.688,00 649.028,00 610.332,00 449.694,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.456.105,00 671.688,00 649.028,00 610.332,00 449.694,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 269.267.153,00 14.053.818,00 10.784.340,00 8.867.216,00 6.946.416,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 520.594.938,00 275.054.683,00 272.465.907,00 362.361.079,00 259.790.127,00
Ö Z K A Y N A K L A R 869.752.877,00 465.070.841,00 457.186.182,00 362.797.741,00 344.348.112,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 867.952.282,00 463.466.501,00 455.581.842,00 361.193.401,00 342.743.772,00
Ödenmiş Sermaye 321.702.935,00 321.702.935,00 321.702.935,00 232.707.815,00 232.707.815,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.516,00 441.516,00 17.350.589,00 441.516,00 441.516,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -77.148,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -77.148,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -77.148,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 289.288.204,00 290.632.110,00 290.632.112,00 290.631.775,00 290.631.775,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -181.068.184,00 -181.068.519,00 -181.068.521,00 -181.068.184,00 -208.089.634,00
Net Dönem Karı/Zararı 437.715.763,00 31.727.609,00 6.933.877,00 18.449.629,00 27.021.450,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.800.595,00 1.604.340,00 1.604.340,00 1.604.340,00 1.604.340,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.390.347.815,00 740.125.524,00 729.652.089,00 725.158.820,00 604.138.239,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi