Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,18
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 98,85
BIST-100'deki Ağırlığı 3,19
F/K Oranı -17,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,85
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 30.489.068,46
Piyasa Değeri (TL) 260.632.752,80
Özsermaye (TL) 307.006.077,00
Sermaye (TL) 232.707.815,00
Net Kar (TL) -14.903.980,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YYAPI
Sektör Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL
Telefon 0212 482 11 10
Faks 0212 483 33 35
Web http://www.yyapi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş. 1.500.000,00 50,00
Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.600.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
12.07.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
09.03.2010 Bölünme 0,33
15.07.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
24.02.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
15.07.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
18.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
27.01.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,27
29.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,92
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
22.03.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
07.07.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 21.521.779,00 3.932.360,00 2.266.934,00 156.056,00 46.855,00
Satışların Maliyeti (-) -16.810.317,00 -3.308.168,00 -2.003.188,00 -98.898,00 -40.648,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.711.462,00 624.192,00 263.746,00 57.158,00 6.207,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.711.462,00 624.192,00 263.746,00 57.158,00 6.207,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -728.427,00 -2.300.963,00 -1.469.990,00 -999.287,00 -659.527,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.060,00 -39.663,00 -32.960,00 -23.588,00 -10.909,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.489.993,00 25.015.451,00 23.663.143,00 23.375.025,00 23.370.797,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.078.617,00 -31.090.709,00 -2.511.698,00 -2.114.594,00 -1.752.856,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.389.351,00 -7.791.692,00 19.912.241,00 20.294.714,00 20.953.712,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 7.560.525,00 1.723.106,00 1.671.796,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.251.455,00 0,00 0,00 0,00 -1.752.892,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.264.380,00 5.140.456,00 -13.852.317,00 -9.265.764,00 -4.410.751,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.126.484,00 4.909.289,00 7.783.030,00 12.700.746,00 14.790.069,00
Finansman Gelirleri 2.547.674,00 12.576.703,00 10.784.010,00 3.428.526,00 1.516.386,00
Finansman Giderleri (-) -3.935.621,00 -15.072.709,00 -11.425.145,00 -10.794.782,00 -2.423.239,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.514.431,00 2.413.283,00 7.141.895,00 5.334.490,00 13.883.216,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.128.518,00 -150.257,00 1.166.592,00 -143.536,00 1.643.205,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -24.502,00 278,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.153.020,00 -150.535,00 1.166.592,00 -143.536,00 1.643.205,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.385.913,00 2.263.026,00 8.308.487,00 5.190.954,00 15.526.421,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.385.913,00 2.263.026,00 8.308.487,00 5.190.954,00 15.526.421,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -61.326,00 302.752,00 32.123,00 -27.572,00 -13.246,00
- Ana Ortaklık Payları -1.324.587,00 1.960.274,00 8.276.364,00 5.218.526,00 15.539.667,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,01 0,04 0,02 0,07
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.385.913,00 2.263.026,00 8.308.487,00 5.190.954,00 15.526.421,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 171.699.207,00 176.661.396,00 220.628.832,00 328.542.904,00 295.062.954,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.083.684,00 2.949.830,00 2.858.418,00 2.778.842,00 2.704.945,00
Finansal Yatırımlar 8.854.193,00 9.254.407,00 6.002.902,00 5.951.592,00 2.526.904,00
Ticari Alacaklar 23.241.143,00 21.351.561,00 23.359.704,00 33.121.025,00 33.904.576,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.986.000,00 17.706.000,00 21.086.000,00 32.973.000,00 33.823.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.255.143,00 3.645.561,00 2.273.704,00 148.025,00 81.576,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 88.829.087,00 88.842.424,00 132.452.416,00 230.316.189,00 201.823.999,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 75.429.877,00 78.073.615,00 121.827.133,00 220.803.725,00 192.182.623,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.399.210,00 10.768.809,00 10.625.283,00 9.512.464,00 9.641.376,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.806.670,00 24.185.740,00 24.800.944,00 26.654.456,00 26.654.456,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.324.733,00 27.975.344,00 29.118.152,00 26.876.232,00 25.726.187,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 173.533,00 68.831,00 38.615,00 25.412,00 12.942,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.386.164,00 2.033.259,00 1.997.681,00 2.819.156,00 1.708.945,00
ARA TOPLAM 171.699.207,00 176.661.396,00 220.628.832,00 328.542.904,00 295.062.954,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 396.407.337,00 386.277.319,00 390.243.260,00 257.424.340,00 255.636.893,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 263.933.340,00 265.197.720,00 246.204.947,00 130.101.710,00 134.956.723,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 89.928.125,00 75.045.606,00 72.459.692,00 72.459.692,00 65.702.250,00
Maddi Duran Varlıklar 9.811.362,00 9.917.191,00 10.028.812,00 10.142.443,00 10.254.949,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 240.592,00 242.884,00 29.055.891,00 29.058.234,00 29.060.552,00
- Şerefiye 0,00 0,00 21.443.788,00 21.443.788,00 21.443.788,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 240.592,00 242.884,00 7.612.103,00 7.614.446,00 7.616.764,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00
Diğer Duran Varlıklar 14.976.103,00 14.976.103,00 14.976.103,00 14.976.103,00 14.976.103,00
TOPLAM VARLIKLAR 568.106.544,00 562.938.715,00 610.872.092,00 585.967.244,00 550.699.847,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.083.879,00 244.388.167,00 287.445.181,00 264.004.143,00 220.278.981,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.156.164,00 22.252.686,00 21.117.572,00 20.841.965,00 21.132.558,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 117.567.598,00 85.144.412,00 105.816.373,00 84.122.006,00 77.768.544,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 58.539.700,00 25.181.638,00 45.744.382,00 21.826.550,00 15.247.068,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.027.898,00 59.962.774,00 60.071.991,00 62.295.456,00 62.521.476,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.957.323,00 14.301.846,00 10.362.578,00 9.945.596,00 9.915.261,00
Diğer Borçlar 59.563.945,00 59.444.133,00 137.674.091,00 137.071.224,00 26.157.213,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.970.508,00 49.806.951,00 124.512.104,00 123.930.039,00 13.021.510,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.593.437,00 9.637.182,00 13.161.987,00 13.141.185,00 13.135.703,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 37.708.920,00 51.573.189,00 246,00 313,00 73.674.175,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 119.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.228.842,00 11.668.360,00 12.474.321,00 12.023.039,00 11.631.230,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 180.331,00 141.777,00 140.250,00 141.274,00 121.299,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.048.511,00 11.526.583,00 12.334.071,00 11.881.765,00 11.509.931,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 781.349,00 3.541,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.822.305,00 7.964.275,00 6.795.176,00 8.448.900,00 6.571.198,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 354.115,00 340.648,00 314.660,00 332.746,00 395.682,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 354.115,00 340.648,00 314.660,00 332.746,00 395.682,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.543.700,00 5.672.220,00 4.355.370,00 5.665.499,00 3.878.916,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 258.906.184,00 252.352.442,00 294.240.357,00 272.453.043,00 226.850.179,00
Ö Z K A Y N A K L A R 309.200.360,00 310.586.273,00 316.631.735,00 313.514.201,00 323.849.668,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 307.006.077,00 308.330.664,00 314.646.755,00 311.588.916,00 321.910.057,00
Ödenmiş Sermaye 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -50.804,00 -50.804,00 -50.804,00 -50.804,00 -50.804,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.516,00 441.516,00 441.516,00 441.516,00 441.516,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.654,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 290.571.261,00 290.571.261,00 290.571.261,00 290.571.261,00 290.571.261,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -215.420.778,00 -217.381.052,00 -217.381.051,00 -217.381.052,00 -217.381.052,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.324.587,00 1.960.274,00 8.276.364,00 5.218.526,00 15.539.667,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.194.283,00 2.255.609,00 1.984.980,00 1.925.285,00 1.939.611,00
TOPLAM KAYNAKLAR 568.106.544,00 562.938.715,00 610.872.092,00 585.967.244,00 550.699.847,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi