Geri Dön

YYAPI | Yesil Yapi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,96
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,33
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 2,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,87
Dibe Uzaklık 72,33
Piyasa Değeri (USD) 64.308.432,78
Piyasa Değeri (TL) 2.123.239.371,00
Özsermaye (TL) 2.447.810.940,00
Sermaye (TL) 321.702.935,00
Net Kar (TL) 837.404.120,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YYAPI
Sektör Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon
Adres YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL
Telefon 0532 492 34 06
Faks 0212- 482 27 30
Web www.yyapi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KAMİL ENGİN YEŞİL 78.995.120,67 24,56
TOPLAM 321.702.935,17 100,00
DİĞER 242.707.814,50 75,44
Toplam 643.405.870,34 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş. 1.500.000,00 50,00
Yeşil Global Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.887.000,00 29,90
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
12.07.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
09.03.2010 Bölünme 0,33
15.07.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
24.02.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
15.07.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
18.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
27.01.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,27
29.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,92
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
22.03.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
07.07.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.356.754,00 8.644.435,00 2.775.875,00 1.648.892,00 1.374.535,00
Satışların Maliyeti (-) 386.278,00 12.154.352,00 4.497.344,00 3.573.578,00 3.296.295,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 970.476,00 -3.509.917,00 -1.721.469,00 -1.924.686,00 -1.921.760,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 970.476,00 -3.509.917,00 -1.721.469,00 -1.924.686,00 -1.921.760,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 2.554.834,00 7.622.493,00 7.250.770,00 3.336.632,00 2.159.344,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.124.081,00 44.169.150,00 29.255.653,00 23.144.149,00 11.432.726,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 12.206.103,00 16.326.778,00 12.452.913,00 12.765.179,00 17.138.467,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -666.380,00 16.709.962,00 7.830.501,00 5.117.652,00 -9.786.845,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 207.827.813,00 1.847.584,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 58.577.875,00 335.086.431,00 158.554.850,00 165.880.634,00 51.985.210,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 57.911.495,00 559.624.206,00 168.232.935,00 170.998.286,00 42.198.365,00
Finansman gelirleri 5.901.238,00 5.303.188,00 0,00 0,00 1.267.450,00
Finansman Giderleri (-) 6.559.247,00 31.366.016,00 19.870.569,00 12.494.888,00 417.227,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -64.329.152,00 395.749.143,00 148.362.366,00 158.503.398,00 -407.799.435,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -145.377.363,00 -386.003.057,00 43.521.512,00 21.432.248,00 -460.299.650,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -402.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -144.974.562,00 -386.003.057,00 43.521.512,00 21.432.248,00 -460.299.650,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 81.048.211,00 781.752.200,00 104.840.854,00 137.071.150,00 52.500.215,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 81.048.211,00 781.752.200,00 104.840.854,00 137.071.150,00 52.500.215,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -383.641,00 108.265,00 1.023.016,00 7.902,00 -329.903,00
- Ana Ortaklık Payları 81.431.852,00 781.643.935,00 103.817.838,00 137.063.248,00 52.830.118,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,25 2,43 0,32 0,43 0,16
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,25 2,43 0,32 0,43 0,16
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 387.561,00 387.561,00 -156.851,00 132.806,00 33.802,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 387.561,00 387.561,00 -156.851,00 132.806,00 33.802,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 387.561,00 387.561,00 -156.851,00 132.806,00 33.802,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 81.435.772,00 782.139.761,00 104.684.003,00 137.203.956,00 52.534.017,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 81.435.772,00 782.139.761,00 104.684.003,00 137.203.956,00 52.534.017,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,25 2,43 0,32 0,43 0,16
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 437.393.735,00 449.475.719,00 245.666.245,00 238.578.803,00 217.620.559,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.963.776,00 11.863.998,00 9.956.875,00 8.092.890,00 8.103.284,00
Finansal Yatırımlar 14.946.126,00 10.407.376,00 7.142.153,00 4.908.506,00 5.377.296,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 21.768.522,00 25.409.327,00 18.282.963,00 18.718.978,00 17.132.769,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.318.588,00 21.819.418,00 14.812.971,00 14.873.873,00 14.575.430,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.449.934,00 3.589.909,00 3.469.992,00 3.845.105,00 2.557.339,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.692.557,00 4.347.788,00 2.396.271,00 4.135.402,00 2.189.060,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.225.404,00 3.635.532,00 2.393.556,00 2.437.597,00 403.202,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 467.153,00 712.256,00 2.715,00 1.697.805,00 1.785.858,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 239.467.296,00 239.589.081,00 75.733.501,00 75.733.501,00 75.733.501,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 132.560.948,00 144.805.112,00 121.034.756,00 117.418.577,00 101.671.107,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.000.064,00 69.038.248,00 60.000.064,00 60.000.064,00 60.000.064,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 156.463,00 0,00 4.932,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.994.510,00 13.053.037,00 10.963.263,00 9.570.949,00 7.408.610,00
ARA TOPLAM 437.393.735,00 449.475.719,00 245.666.245,00 238.578.803,00 217.620.559,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.303.323.479,00 3.246.212.874,00 1.340.578.245,00 1.310.722.267,00 1.170.545.761,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.401.716.300,00 1.404.384.376,00 820.445.562,00 827.771.346,00 685.922.915,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 502.828.813,00 578.573.052,00 295.001.000,00 295.001.000,00 295.001.000,00
Maddi Duran Varlıklar 30.548.362,00 30.658.557,00 9.078.542,00 9.103.825,00 9.160.273,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 178.535.703,00 178.568.202,00 50.382,00 53.565,00 56.748,00
- Şerefiye 177.155.051,00 177.155.051,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.380.652,00 1.413.151,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 1.396.472,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.172.137.471,00 1.032.440.784,00 198.454.701,00 160.442.319,00 160.512.409,00
Diğer Duran Varlıklar 16.806.177,00 19.337.796,00 16.806.177,00 16.806.177,00 16.806.177,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.740.717.214,00 3.695.688.593,00 1.586.244.490,00 1.549.301.070,00 1.388.166.320,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.174.850,00 329.233.080,00 277.653.144,00 268.736.664,00 250.093.073,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.983.610,00 4.589.439,00 5.513.840,00 6.826.877,00 7.662.287,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 113.492.189,00 130.303.791,00 113.198.050,00 112.495.495,00 111.987.094,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 82.201.174,00 94.333.414,00 80.734.061,00 80.564.478,00 80.564.478,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.291.015,00 35.970.377,00 32.463.989,00 31.931.017,00 31.422.616,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.441.830,00 2.984.749,00 2.031.776,00 1.935.679,00 3.381.516,00
Diğer Borçlar 15.909.482,00 18.076.116,00 15.004.964,00 13.358.285,00 14.840.018,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.457.540,00 4.839.804,00 3.015.206,00 1.360.984,00 3.041.985,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.451.942,00 13.236.312,00 11.989.758,00 11.997.301,00 11.798.033,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 125.831.070,00 127.284.717,00 101.658.834,00 94.075.291,00 72.231.174,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 40.516.669,00 45.994.268,00 40.245.680,00 40.045.037,00 39.990.984,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.006.932,00 862.068,00 735.943,00 535.300,00 481.247,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.509.737,00 45.132.200,00 39.509.737,00 39.509.737,00 39.509.737,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 987.374.921,00 996.526.877,00 334.077.318,00 273.607.573,00 242.460.228,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.053.858,00 2.849.841,00 2.451.925,00 1.732.814,00 1.312.543,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.053.858,00 2.849.841,00 2.451.925,00 1.732.814,00 1.312.543,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 982.244.452,00 991.013.153,00 329.104.707,00 269.082.563,00 240.806.209,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.289.549.771,00 1.325.759.957,00 611.730.462,00 542.344.237,00 492.553.301,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.451.167.443,00 2.369.928.636,00 974.514.028,00 1.006.956.833,00 895.613.019,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.447.810.940,00 2.366.390.246,00 971.690.418,00 1.005.148.336,00 893.782.751,00
Ödenmiş Sermaye 321.702.935,00 321.702.935,00 321.702.935,00 321.702.935,00 321.702.935,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.275.457.277,00 2.275.457.277,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 50.804,00 58.457,00 50.804,00 50.804,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.296.348,00 6.296.348,00 441.516,00 441.516,00 441.516,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 387.561,00 406.372,00 -156.851,00 55.657,00 81.654,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 387.561,00 406.372,00 -156.851,00 55.657,00 81.654,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 387.561,00 406.372,00 -156.851,00 55.657,00 81.654,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.247.820.828,00 2.247.735.344,00 289.288.204,00 289.288.204,00 289.288.204,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.485.235.057,00 -3.095.463.491,00 256.647.580,00 256.647.580,00 256.647.579,00
Net Dönem Karı/Zararı 81.431.852,00 610.313.918,00 103.817.838,00 137.063.248,00 25.671.667,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.356.503,00 3.538.390,00 2.823.610,00 1.808.497,00 1.830.268,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.740.717.214,00 3.695.688.593,00 1.586.244.490,00 1.549.301.070,00 1.388.166.320,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi