Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YYAPI
Sektör Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL
Telefon 0212 482 11 10
Faks 0212 483 33 35
Web http://www.yyapi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş. 1.500.000,00 50,00
Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.600.000,00 20,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
12.07.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
09.03.2010 Bölünme 0,33
15.07.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
24.02.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
15.07.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
18.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
27.01.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,27
29.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,92
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
22.03.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
07.07.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.269.926,00 1.234.029,00 840.891,00 111.816.621,00 109.587.337,00
Satışların Maliyeti (-) -704.213,00 -1.071.634,00 -672.149,00 -86.676.274,00 -85.431.425,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 565.713,00 162.395,00 168.742,00 25.140.347,00 24.155.912,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 565.713,00 162.395,00 168.742,00 25.140.347,00 24.155.912,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.978.397,00 -1.376.697,00 -783.140,00 -2.284.124,00 -1.537.599,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.313.538,00 1.524.790,00 1.581.210,00 15.521.068,00 14.591.115,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.018.031,00 -16.569.456,00 -842.772,00 -22.464.959,00 -15.676.659,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -17.117.177,00 -16.258.968,00 124.040,00 15.912.332,00 21.532.769,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.733.801,00 3.310.562,00 3.308.462,00 7.490.396,00 164.554,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.048,00 -508,00 -67.380,00 -6.088.909,00 -6.155.778,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 12.080.400,00 2.131.891,00 2.343.053,00 -24.799.938,00 -7.995.356,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.306.024,00 -10.817.023,00 5.708.175,00 -7.486.119,00 7.546.189,00
Finansman Gelirleri 17.632.970,00 12.952.074,00 10.166.648,00 29.003.609,00 16.629.290,00
Finansman Giderleri (-) -21.703.704,00 -14.617.021,00 -7.374.505,00 -28.516.787,00 -24.481.549,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.376.758,00 -12.481.970,00 8.500.318,00 -6.999.297,00 -306.070,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.453.739,00 3.311.703,00 -9.760,00 -7.691.948,00 -4.060.920,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -973,00 -104.058,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.453.739,00 3.311.703,00 -8.787,00 -7.587.890,00 -4.060.920,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.923.019,00 -9.170.267,00 8.490.558,00 -14.691.245,00 -4.366.990,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.923.019,00 -9.170.267,00 8.490.558,00 -14.691.245,00 -4.366.990,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -77.438,00 -70.231,00 7.575,00 486.560,00 197.234,00
- Ana Ortaklık Payları -1.845.581,00 -9.100.036,00 8.482.983,00 -15.177.805,00 -4.564.224,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 -0,04 0,04 0,00 -0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.923.019,00 -9.170.267,00 8.490.558,00 -14.691.245,00 -4.366.990,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 232.079.029,00 238.616.617,00 283.604.896,00 259.184.049,00 341.368.177,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.688.258,00 2.465.827,00 2.420.689,00 2.292.784,00 2.193.957,00
Finansal Yatırımlar 2.139.898,00 1.738.159,00 1.671.287,00 1.738.667,00 1.671.798,00
Ticari Alacaklar 36.812.948,00 48.471.348,00 65.816.198,00 70.332.903,00 52.514.712,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.673.000,00 48.266.500,00 58.865.080,00 60.730.080,00 47.653.885,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.948,00 204.848,00 6.951.118,00 9.602.823,00 4.860.827,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 138.291.207,00 135.846.290,00 160.792.716,00 125.583.871,00 143.849.066,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 128.624.443,00 129.181.791,00 156.156.362,00 120.858.782,00 134.726.792,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.666.764,00 6.664.499,00 4.636.354,00 4.725.089,00 9.122.274,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 21.390.070,00 21.388.068,00 21.388.068,00 21.388.068,00 21.349.269,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 27.380.213,00 26.040.143,00 28.779.955,00 30.521.449,00 63.985.252,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.867.574,00 3.367.574,00 4.217.574,00 4.217.574,00 10.591.214,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 48.544,00 28.359,00 15.881,00 38.364,00 35.022,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.327.891,00 2.638.423,00 2.720.102,00 7.287.943,00 6.066.291,00
ARA TOPLAM 232.079.029,00 238.616.617,00 283.604.896,00 259.184.049,00 341.368.177,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 283.772.524,00 273.941.859,00 274.269.812,00 293.941.067,00 297.972.884,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 132.801.035,00 122.852.527,00 123.063.688,00 120.720.635,00 137.525.217,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 66.141.800,00 66.141.800,00 66.141.800,00 88.039.877,00 80.584.035,00
Maddi Duran Varlıklar 10.395.109,00 10.510.609,00 10.625.084,00 10.739.022,00 5.491.316,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.772.318,00 58.774.661,00 58.776.979,00 58.779.272,00 58.781.615,00
- Şerefiye 35.865.873,00 35.865.873,00 35.865.873,00 35.865.873,00 35.865.873,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.906.445,00 22.908.788,00 22.911.106,00 22.913.399,00 22.915.742,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 14.976.104,00 14.976.104,00 14.976.103,00 14.976.103,00 14.976.104,00
TOPLAM VARLIKLAR 515.851.553,00 512.558.476,00 557.874.708,00 553.125.116,00 639.341.061,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.080.175,00 168.893.140,00 193.261.673,00 196.948.248,00 275.865.553,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.962.985,00 28.925.490,00 27.810.175,00 36.554.666,00 22.818.510,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 57.950.295,00 30.985.274,00 32.700.857,00 35.041.084,00 37.996.646,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 196.505,00 196.505,00 196.505,00 196.505,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 57.753.790,00 30.788.769,00 32.504.352,00 34.844.579,00 37.996.646,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.132.331,00 7.507.195,00 9.708.046,00 9.600.946,00 9.457.643,00
Diğer Borçlar 41.060.838,00 55.783.504,00 55.337.811,00 52.062.842,00 80.790.017,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.901.661,00 36.772.840,00 39.946.546,00 36.668.461,00 61.462.068,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.159.177,00 19.010.664,00 15.391.265,00 15.394.381,00 19.327.949,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 33.383.702,00 36.124.357,00 62.651.551,00 58.500.324,00 120.846.945,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 973,00 104.058,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.587.223,00 9.567.320,00 5.052.260,00 5.084.328,00 3.955.792,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 139.316,00 119.413,00 112.374,00 144.442,00 174.335,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.447.907,00 9.447.907,00 4.939.886,00 4.939.886,00 3.781.457,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.123.214,00 4.264.420,00 7.551.294,00 7.605.685,00 4.580.070,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 373.485,00 372.656,00 339.040,00 402.217,00 451.072,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 373.485,00 372.656,00 339.040,00 402.217,00 451.072,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.740.365,00 3.882.400,00 7.202.890,00 7.194.104,00 3.667.134,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 169.203.389,00 173.157.560,00 200.812.967,00 204.553.933,00 280.445.623,00
Ö Z K A Y N A K L A R 346.648.164,00 339.400.916,00 357.061.741,00 348.571.183,00 358.895.438,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 344.712.659,00 337.458.204,00 355.256.665,00 346.558.240,00 357.171.821,00
Ödenmiş Sermaye 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -50.804,00 -50.804,00 -50.804,00 -50.804,00 -50.804,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.516,00 441.516,00 441.516,00 441.516,00 441.516,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 81.654,00 81.654,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.654,00 81.654,00 81.654,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 290.571.261,00 290.571.261,00 290.571.261,00 290.571.261,00 290.571.261,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -177.193.202,00 -177.193.202,00 -176.977.760,00 -162.015.397,00 -162.015.397,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.845.581,00 -9.100.036,00 8.482.983,00 -15.177.805,00 -4.564.224,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.935.505,00 1.942.712,00 1.805.076,00 2.012.943,00 1.723.617,00
TOPLAM KAYNAKLAR 515.851.553,00 512.558.476,00 557.874.708,00 553.125.116,00 639.341.061,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 921,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi