Geri Dön

YYAPI | Yesil Yapi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YYAPI
Sektör Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon
Adres YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL
Telefon 0212 482 11 10
Faks 0212 483 33 35
Web www.yyapi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KAMİL ENGİN YEŞİL 91.608.829,67 28,48
TOPLAM 321.702.935,17 100,00
DİĞER 230.094.105,50 71,52
Toplam 643.405.870,34 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş. 1.500.000,00 50,00
Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.887.000,00 29,90
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,04
12.07.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
09.03.2010 Bölünme 0,33
15.07.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
24.02.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,11
15.07.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,18
18.11.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
27.01.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,27
29.08.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,92
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
22.03.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
07.07.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
28.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 2,04
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 469.325,00 13.961.255,00 13.393.450,00 11.901.509,00 21.521.779,00
Satışların Maliyeti (-) -1.074.485,00 -13.726.106,00 -12.218.684,00 -11.118.496,00 -16.810.317,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -605.160,00 235.149,00 1.174.766,00 783.013,00 4.711.462,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -605.160,00 235.149,00 1.174.766,00 783.013,00 4.711.462,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.294.769,00 -4.701.873,00 -2.245.474,00 -1.531.399,00 -728.427,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 -9.723,00 -9.723,00 -7.636,00 -5.060,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.316.002,00 14.337.520,00 5.133.509,00 4.866.791,00 1.489.993,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.495.596,00 -39.679.048,00 -12.231.599,00 -11.926.343,00 -2.078.617,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.920.477,00 -29.817.975,00 -8.178.521,00 -7.815.574,00 3.389.351,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 318.292,00 46.850.625,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -4.038.406,00 -2.165.995,00 -2.165.995,00 -4.251.455,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 8.938.779,00 32.581.082,00 -2.362.846,00 -2.362.846,00 -1.264.380,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.177.548,00 45.575.326,00 -12.707.362,00 -12.344.415,00 -2.126.484,00
Finansman Giderleri (-) -1.807.118,00 -19.164.875,00 -9.087.247,00 -8.472.438,00 -3.935.621,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 20.370.430,00 27.644.377,00 -20.815.383,00 -19.978.380,00 -3.514.431,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.920.801,00 -1.274.196,00 2.303.634,00 2.478.383,00 2.128.518,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.502,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.920.801,00 -1.274.196,00 2.303.634,00 2.478.383,00 2.153.020,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 18.449.629,00 26.370.181,00 -18.511.749,00 -17.499.997,00 -1.385.913,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 18.449.629,00 26.370.181,00 -18.511.749,00 -17.499.997,00 -1.385.913,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 -651.269,00 -629.910,00 -1.283.074,00 -61.326,00
- Ana Ortaklık Payları 18.449.629,00 27.021.450,00 -17.881.839,00 -16.216.923,00 -1.324.587,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,12 -0,08 -0,07 -0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.449.629,00 26.370.181,00 -18.511.749,00 -17.499.997,00 -1.385.913,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 1.233.926,00 979.226,00 838.473,00 2.547.674,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 240.903.663,00 134.814.987,00 125.074.947,00 128.073.755,00 171.699.207,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.366.799,00 3.378.115,00 3.335.430,00 3.211.674,00 3.083.684,00
Finansal Yatırımlar 5.483.967,00 5.216.001,00 7.088.412,00 7.088.412,00 8.854.193,00
Ticari Alacaklar 39.102.790,00 27.099,00 46.179.972,00 44.306.549,00 23.241.143,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.035.743,00 0,00 39.546.344,00 38.856.344,00 18.986.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.067.047,00 27.099,00 6.633.628,00 5.450.205,00 4.255.143,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.070.895,00 16.120.019,00 20.896.292,00 25.893.116,00 88.829.087,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.395.327,00 9.746.533,00 11.366.264,00 14.367.111,00 75.429.877,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.675.568,00 6.373.486,00 9.530.028,00 11.526.005,00 13.399.210,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 75.733.501,00 75.733.501,00 13.007.217,00 12.559.417,00 13.806.670,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 96.637.141,00 29.883.168,00 32.105.718,00 31.781.467,00 30.324.733,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29.290,00 21.947,00 74.892,00 67.687,00 173.533,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.479.280,00 4.435.137,00 2.387.014,00 3.165.433,00 3.386.164,00
ARA TOPLAM 240.903.663,00 134.814.987,00 125.074.947,00 128.073.755,00 171.699.207,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 484.255.157,00 469.323.252,00 387.805.060,00 389.790.777,00 396.407.337,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 314.160.042,00 305.170.459,00 262.834.874,00 262.834.874,00 263.933.340,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 136.778.750,00 136.778.750,00 89.928.125,00 89.928.125,00 89.928.125,00
Maddi Duran Varlıklar 9.457.254,00 9.641.470,00 9.538.283,00 9.585.532,00 9.811.362,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 181.332,00 184.515,00 186.859,00 189.202,00 240.592,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 181.332,00 184.515,00 186.859,00 189.202,00 240.592,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 246.125,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 16.806.177,00 16.806.177,00 14.976.104,00 14.976.104,00 14.976.103,00
TOPLAM VARLIKLAR 725.158.820,00 604.138.239,00 512.880.007,00 517.864.532,00 568.106.544,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 348.805.820,00 244.738.890,00 206.775.297,00 207.098.572,00 253.083.879,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.228.403,00 12.452.679,00 11.483.712,00 8.442.221,00 20.156.164,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 137.273.432,00 103.853.337,00 89.918.446,00 90.050.973,00 117.567.598,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 111.584.663,00 72.643.480,00 31.197.757,00 31.094.169,00 58.539.700,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.688.769,00 31.209.857,00 58.720.689,00 58.956.804,00 59.027.898,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.251.162,00 4.280.530,00 3.763.986,00 3.687.132,00 4.957.323,00
Diğer Borçlar 154.861.221,00 95.786.218,00 67.278.879,00 65.493.905,00 59.563.945,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 108.637.689,00 83.075.836,00 51.371.368,00 49.663.717,00 49.970.508,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.223.532,00 12.710.382,00 15.907.511,00 15.830.188,00 9.593.437,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.754.904,00 0,00 16.074.450,00 21.608.130,00 37.708.920,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 119.738,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 28.436.698,00 28.364.626,00 18.255.824,00 17.816.211,00 12.228.842,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 274.999,00 202.927,00 205.991,00 205.991,00 180.331,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.161.699,00 28.161.699,00 18.049.833,00 17.610.220,00 12.048.511,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.500,00 0,00 0,00 781.349,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.555.259,00 15.051.237,00 14.030.185,00 17.679.683,00 5.822.305,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 5.667.844,00 8.277.316,00 11.929.350,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 610.332,00 449.694,00 378.174,00 363.101,00 354.115,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 610.332,00 449.694,00 378.174,00 363.101,00 354.115,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.867.216,00 6.946.416,00 3.368.586,00 3.439.962,00 3.543.700,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 362.361.079,00 259.790.127,00 220.805.482,00 224.778.255,00 258.906.184,00
Ö Z K A Y N A K L A R 362.797.741,00 344.348.112,00 292.074.525,00 293.086.277,00 309.200.360,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 361.193.401,00 342.743.772,00 290.448.826,00 292.113.742,00 307.006.077,00
Ödenmiş Sermaye 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00 232.707.815,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.804,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.516,00 441.516,00 441.516,00 441.516,00 441.516,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.654,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 81.654,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 81.654,00 81.654,00 81.654,00 81.654,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 81.654,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 290.631.775,00 290.631.775,00 290.631.775,00 290.571.261,00 290.571.261,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -181.068.184,00 -208.089.634,00 -215.481.291,00 -215.420.777,00 -215.420.778,00
Net Dönem Karı/Zararı 18.449.629,00 27.021.450,00 -17.881.839,00 -16.216.923,00 -1.324.587,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.604.340,00 1.604.340,00 1.625.699,00 972.535,00 2.194.283,00
TOPLAM KAYNAKLAR 725.158.820,00 604.138.239,00 512.880.007,00 517.864.532,00 568.106.544,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi