Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*YYAPI-Yeşil Yapı Endüstrisi 2022 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 6.933.877 TL (Önceki -16.216.923 TL )
*Yeşil Yapı Endüstri'nin vergi dairesine sunduğu tabloda 2022 yılı 6 aylık dönem net karı 16.752.062 TL
*YYAPI-Yeşil Yapı Endüstrisi 2022 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 18.449.629 TL (Önceki -1.324.587 TL )
SPK, Yeşil Yapı Endüstrisi'nin pay ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:

"Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (Şirket)’nin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 105.904.193 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Kamil Engin YEŞİL’e satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin,

a) Payların satış fiyatının, nominal değerden aşağı olmamak üzere Şirket tarafından Prosedür çerçevesinde Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi,

b) İhraç edilecek payların Kamil Engin YEŞİL’in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Borsa’da satılması ve Borsa’da satılmasının ve Borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmasının kısıtlanması şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir." 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

*Yeşil Yapı 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 27.021.450 TL (Önceki 1.960.274 TL )


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey