Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*YYAPI-Yeşil Yapı Endüstrisi 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 103.817.838 TL (Önceki 31.727.609 TL )
DOBUR.E, MIATK.E ve YYAPI.E payları 1 Aralık seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOBUR.E, MIATK.E ve YYAPI.E payları 03/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOBUR.E, MIATK.E ve YYAPI.E payları 03/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Yeşil Yapı Endüstri iştiraki Yeşil Global Enerji halka arzına yönelik esas sözleşme değişikliği SPK tarafından onaylandı

Yeşil Yapı Endüstri iştiraki Yeşil Global Enerji halka arzına yönelik esas sözleşme değişikliği SPK tarafından onaylandı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzun 13.03.2023 tarihinde almış olduğu karar istinaden,  Şirketimizin %29,90 hissesi oranında iştiraki olan Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun  05.10.2023 tarih ve 58/1286 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Yeşil Global  Enerji A.Ş. tarafından  ilgili izin yazısı ve ekli onaylı tadil metninin  23.10.2023 (bugün) tarihinde tebliğ alındığı şirketimize bildirilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*YYAPI-Yeşil Yapı Endüstrisi 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 137.063.248 TL (Önceki 6.933.877 TL )
*Yeşil Yapı Endüstri'nin vergi dairesine sunduğu tabloda 6 aylık net dönem karı 3.611.076 TL