Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu YATAS
Sektör Yatak, yorgan ve havlu imalatı
Adres Organize Sanayi Bolgesi 18. Cad. No: 6 Melikgazi, Kayseri
Telefon (0352) 321 24 00
Faks (0352) 321 20 95
Web http://www.yatas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOSTANCI OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ A.Ş. 8.467.847,00 5,65
Diğer 117.963.489,22 78,75
HACI NURİ ÖZTAŞKIN 12.427.403,09 8,30
YILMAZ ÖZTAŞKIN 10.940.192,94 7,30
Toplam 149.798.932,25 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yatas Europe GmbH. 100.000,00 100,00
Yataş Rus Limited Şirketi 3.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.12.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
10.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
12.08.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,36
06.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
14.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,40
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.121.277.170,00 605.673.841,00 330.564.099,00 1.166.946.159,00 839.506.211,00
Satışların Maliyeti (-) -691.856.533,00 -386.487.425,00 -204.850.025,00 -684.386.219,00 -495.146.662,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 429.420.637,00 219.186.416,00 125.714.074,00 482.559.940,00 344.359.549,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 429.420.637,00 219.186.416,00 125.714.074,00 482.559.940,00 344.359.549,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -39.999.630,00 -23.180.500,00 -13.655.402,00 -56.641.775,00 -42.651.676,00
Pazarlama Giderleri (-) -234.799.583,00 -135.301.317,00 -78.346.821,00 -280.141.010,00 -197.111.991,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.758.595,00 -3.623.942,00 -1.676.606,00 -6.367.149,00 -4.876.222,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 76.593.350,00 39.722.138,00 23.279.807,00 67.010.595,00 64.295.896,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -68.053.092,00 -33.165.950,00 -17.657.719,00 -53.454.985,00 -51.033.428,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 158.403.087,00 63.636.845,00 37.657.333,00 152.965.616,00 112.982.128,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 973.803,00 238.245,00 227.559,00 1.869.254,00 500.466,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 159.376.890,00 63.875.090,00 37.884.892,00 154.834.870,00 113.482.594,00
Finansman Gelirleri -54.268.931,00 4.102.809,00 2.723.361,00 6.926.742,00 -31.165.127,00
Finansman Giderleri (-) 21.534.660,00 -30.239.147,00 -17.287.388,00 -49.664.264,00 5.211.094,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 126.642.619,00 37.738.752,00 23.320.865,00 112.097.348,00 87.528.561,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -27.929.405,00 -8.539.369,00 -5.265.623,00 -25.890.788,00 -20.441.188,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -28.564.365,00 -9.612.433,00 -5.495.767,00 -27.412.343,00 -20.263.057,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 634.960,00 1.073.064,00 230.144,00 1.521.555,00 -178.131,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 98.713.214,00 29.199.383,00 18.055.242,00 86.206.560,00 67.087.373,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 98.713.214,00 29.199.383,00 18.055.242,00 86.206.560,00 67.087.373,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 98.713.214,00 29.199.383,00 18.055.242,00 86.206.560,00 67.087.373,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.003.485,00 -3.609.913,00 97.810,00 -1.359.335,00 -306.614,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.850.622,00 -4.628.094,00 125.398,00 -1.699.169,00 -383.267,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 847.137,00 1.018.181,00 -27.588,00 339.834,00 76.653,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -425.877,00 -270.425,00 -110.177,00 -371.088,00 -198.098,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -425.877,00 -270.425,00 -110.177,00 -371.088,00 -198.098,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.429.362,00 -3.880.338,00 -12.367,00 -1.730.423,00 -504.712,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 95.283.852,00 25.319.045,00 18.042.875,00 84.476.137,00 66.582.661,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 811.161.162,00 629.604.834,00 569.051.061,00 497.128.731,00 459.431.102,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 323.266.722,00 155.345.811,00 114.160.152,00 93.242.109,00 62.980.219,00
Finansal Yatırımlar 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00
Ticari Alacaklar 96.185.115,00 141.049.070,00 139.825.255,00 164.532.189,00 139.073.912,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.964.112,00 6.430.801,00 6.105.039,00 5.157.935,00 4.331.241,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.221.003,00 134.618.269,00 133.720.216,00 159.374.254,00 134.742.671,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.546.984,00 3.678.612,00 3.585.351,00 3.178.227,00 354.216,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.827.582,00 3.203.509,00 3.212.031,00 2.857.296,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 719.402,00 475.103,00 373.320,00 320.931,00 354.216,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 297.878.228,00 262.417.203,00 249.579.825,00 213.360.188,00 202.801.527,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 54.044.108,00 43.442.985,00 47.258.866,00 22.211.343,00 46.116.100,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 36.239.049,00 23.670.197,00 14.640.656,00 603.719,00 8.104.172,00
ARA TOPLAM 811.161.162,00 629.604.834,00 569.051.061,00 497.128.731,00 459.431.102,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 475.539.473,00 472.701.462,00 428.560.681,00 437.185.068,00 414.214.868,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.855.416,00 11.828.453,00 11.856.489,00 11.884.526,00 11.912.563,00
Maddi Duran Varlıklar 329.879.487,00 322.478.034,00 316.466.871,00 314.864.823,00 305.189.257,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.103.641,00 20.981.248,00 21.645.858,00 20.051.232,00 19.642.605,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 2.314.467,00 2.205.004,00 2.164.463,00 1.645.969,00 1.741.851,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.652.838,00 7.035.352,00 5.268.779,00 11.260.995,00 7.196.478,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.278.182,00 25.513.140,00 18.245.279,00 16.389.931,00 13.815.248,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.286.700.635,00 1.102.306.296,00 997.611.742,00 934.313.799,00 873.645.970,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 511.168.838,00 405.676.304,00 392.082.373,00 386.156.345,00 346.599.490,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.352.438,00 87.883.273,00 92.718.700,00 109.654.594,00 107.692.635,00
- Banka Kredileri 24.615.243,00 60.242.133,00 72.798.858,00 86.056.393,00 85.389.089,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 57.696.711,00 54.076.043,00 49.653.973,00 47.249.399,00 48.216.738,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 259.123.891,00 160.286.538,00 173.272.323,00 151.410.249,00 130.230.070,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 259.123.891,00 160.286.538,00 173.272.323,00 151.410.249,00 130.230.070,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.020.790,00 24.305.427,00 16.410.905,00 15.845.640,00 15.090.889,00
Diğer Borçlar 860.878,00 385.039,00 600.169,00 382.649,00 306.736,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 210.000,00 0,00 40.000,00 80.000,00 110.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 650.878,00 385.039,00 560.169,00 302.649,00 196.736,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 87.736.260,00 63.376.381,00 47.694.605,00 44.275.974,00 31.148.732,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.574.923,00 3.955.455,00 5.420.544,00 0,00 6.589.388,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.777.647,00 1.736.755,00 1.769.240,00 1.856.484,00 2.777.197,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.777.647,00 1.736.755,00 1.769.240,00 1.856.484,00 2.777.197,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.025.300,00 9.671.393,00 4.541.914,00 15.481.356,00 4.547.105,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 299.353.341,00 282.879.338,00 199.054.796,00 158.533.570,00 153.840.034,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 248.329.278,00 230.788.573,00 157.851.853,00 119.764.637,00 118.204.836,00
Banka Kredileri 191.677.076,00 167.467.731,00 117.169.659,00 75.118.432,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 56.652.202,00 63.320.842,00 40.682.194,00 44.646.205,00 81.970.990,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.785.277,00 22.226.169,00 16.717.519,00 15.936.301,00 13.414.382,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.785.277,00 22.226.169,00 16.717.519,00 15.936.301,00 13.414.382,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.238.786,00 29.864.596,00 24.485.424,00 22.832.632,00 22.220.816,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 810.522.179,00 688.555.642,00 591.137.169,00 544.689.915,00 500.439.524,00
Ö Z K A Y N A K L A R 476.178.456,00 413.750.654,00 406.474.573,00 389.623.884,00 373.206.446,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 476.178.456,00 413.750.654,00 406.474.573,00 389.623.884,00 373.206.446,00
Ödenmiş Sermaye 149.798.932,00 149.798.932,00 149.798.932,00 149.798.932,00 149.798.932,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 71.855.961,00 71.249.533,00 74.957.256,00 74.859.446,00 75.912.167,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 71.855.961,00 71.249.533,00 74.957.256,00 74.859.446,00 75.912.167,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.068.235,00 -7.674.663,00 -3.966.940,00 -4.064.750,00 -3.012.029,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.625.502,00 -1.470.050,00 -1.309.802,00 -1.199.625,00 -1.026.635,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.625.502,00 -1.470.050,00 -1.309.802,00 -1.199.625,00 -1.026.635,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.304.932,00 26.166.569,00 26.166.569,00 24.996.383,00 23.520.345,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 143.800.417,00 155.938.780,00 155.938.869,00 70.924.495,00 72.400.533,00
Net Dönem Karı/Zararı 98.713.214,00 29.199.383,00 18.055.242,00 86.206.560,00 67.087.373,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.286.700.635,00 1.102.306.296,00 997.611.742,00 934.313.799,00 873.645.970,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi