Geri Dön

YATAS | Yatas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 59,01
BIST-100'deki Ağırlığı 4,55
F/K Oranı 10,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,16
Dibe Uzaklık 63,33
Piyasa Değeri (USD) 148.352.875,79
Piyasa Değeri (TL) 4.625.791.020,16
Özsermaye (TL) 1.463.263.687,00
Sermaye (TL) 149.798.932,00
Net Kar (TL) 432.121.859,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu YATAS
Sektör Yatak, yorgan ve havlu imalatı
Adres Organize Sanayi Bölgesi, 18.Cadde No:6 Melikgazi/Kayseri
Telefon 02163095410
Faks 02163774646
Web www.yatas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOSTANCI OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ A.Ş. 8.467.847,26 5,65
HACI NURİ ÖZTAŞKIN 12.427.403,09 8,30
TOPLAM 149.798.932,50 100,00
YILMAZ ÖZTAŞKIN 10.940.192,94 7,30
DİĞER 117.963.489,21 78,75
Toplam 299.597.865,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enza Home International 50.000,00 100,00
Yatas Europe Gmbh 100.000,00 100,00
Yataş Rus Limited Şirketi 3.500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.08.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.10.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
21.12.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
10.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
12.08.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,36
06.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
14.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,40
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.067.765.661,00 4.627.959.613,00 2.042.957.676,00 6.737.128.780,00 4.540.727.787,00
Satışların Maliyeti (-) -4.746.308.613,00 -3.108.654.834,00 -1.380.026.579,00 -4.547.016.264,00 -3.099.496.524,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.321.457.048,00 1.519.304.779,00 662.931.097,00 2.190.112.516,00 1.441.231.263,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.321.457.048,00 1.519.304.779,00 662.931.097,00 2.190.112.516,00 1.441.231.263,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -240.811.184,00 -141.191.826,00 -68.481.854,00 -191.641.324,00 -106.966.487,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.329.489.823,00 -822.230.433,00 -372.188.276,00 -1.162.001.482,00 -778.551.859,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -32.026.682,00 -19.922.523,00 -8.808.544,00 -22.765.738,00 -14.208.978,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 392.447.179,00 245.080.855,00 76.174.341,00 172.845.819,00 200.822.795,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -361.678.438,00 -189.811.579,00 -91.442.961,00 -172.214.063,00 -181.673.054,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 749.898.100,00 591.229.273,00 198.183.803,00 814.335.728,00 560.653.680,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.377.667,00 1.349.139,00 552.614,00 6.122.281,00 6.119.722,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 759.275.767,00 592.578.412,00 198.736.417,00 820.458.009,00 566.773.402,00
Finansman Gelirleri 33.880.114,00 25.672.403,00 12.740.514,00 11.169.989,00 7.870.736,00
Finansman Giderleri (-) -405.574.789,00 -225.560.520,00 -80.467.510,00 -182.526.479,00 -95.879.741,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 387.581.092,00 392.690.295,00 131.009.421,00 649.101.519,00 478.764.397,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -100.043.171,00 -80.386.193,00 -25.840.480,00 -134.945.960,00 -109.192.776,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -109.649.041,00 -88.266.173,00 -25.248.594,00 -138.289.350,00 -107.960.548,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.605.870,00 7.879.980,00 -591.886,00 3.343.390,00 -1.232.228,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 287.537.921,00 312.304.102,00 105.168.941,00 514.155.559,00 369.571.621,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 287.537.921,00 312.304.102,00 105.168.941,00 514.155.559,00 369.571.621,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 287.537.921,00 312.304.102,00 105.168.941,00 514.155.559,00 369.571.621,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,92 2,08 0,70 3,43 2,47
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -872.670,00 -872.670,00 -872.670,00 -7.509.667,00 -1.425.874,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.118.808,00 -1.118.808,00 -1.118.808,00 -9.752.815,00 -1.828.044,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 246.138,00 246.138,00 246.138,00 2.243.148,00 402.170,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -32.036.406,00 -26.162.560,00 -8.915.846,00 -7.209.499,00 -2.686.649,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -32.036.406,00 -26.162.560,00 -8.915.846,00 0,00 -2.686.649,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -32.909.076,00 -27.035.230,00 -9.788.516,00 -14.719.166,00 -4.112.523,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 254.628.845,00 285.268.872,00 95.380.425,00 499.436.393,00 365.459.098,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.273.384.050,00 4.337.802.848,00 3.689.644.076,00 2.982.679.022,00 2.598.563.072,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 488.713.536,00 311.783.972,00 288.854.859,00 341.763.557,00 218.727.032,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.349.438.762,00 1.076.572.708,00 833.119.389,00 745.117.696,00 566.535.830,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 1.369.224,00 1.863.979,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.349.438.762,00 1.076.572.708,00 833.119.389,00 743.748.472,00 564.671.851,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 39.595.587,00 40.096.541,00 4.076.912,00 2.351.165,00 2.759.604,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.150.717,00 24.150.717,00 775.117,00 934.711,00 840.643,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.444.870,00 15.945.824,00 3.301.795,00 1.416.454,00 1.918.961,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.983.610.829,00 1.679.795.434,00 1.521.361.332,00 1.264.075.661,00 1.282.648.426,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 769.254.927,00 685.131.000,00 559.163.598,00 214.495.364,00 181.225.706,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 642.770.409,00 544.423.193,00 483.067.986,00 414.875.579,00 346.666.474,00
ARA TOPLAM 5.273.384.050,00 4.337.802.848,00 3.689.644.076,00 2.982.679.022,00 2.598.563.072,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.580.574.168,00 1.382.461.858,00 1.252.131.563,00 1.298.599.824,00 1.066.735.997,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 28.376.057,00 28.376.057,00 28.376.057,00 28.153.470,00 28.173.207,00
Maddi Duran Varlıklar 1.266.272.958,00 1.122.905.498,00 1.011.943.935,00 980.639.838,00 836.667.628,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.849.666,00 81.186.577,00 74.123.147,00 80.455.158,00 63.673.446,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 89.056.555,00 81.726.705,00 63.644.105,00 63.643.861,00 48.066.167,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.853.958.218,00 5.720.264.706,00 4.941.775.639,00 4.281.278.846,00 3.665.299.069,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.570.502.779,00 3.491.623.621,00 2.934.014.537,00 2.546.602.668,00 2.025.299.535,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.617.822.545,00 1.218.696.143,00 841.536.110,00 800.749.264,00 610.836.031,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 603.970.468,00 436.988.620,00 491.702.326,00 453.390.753,00 334.282.418,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.693.617,00 30.549.458,00 40.208.501,00 39.977.368,00 22.486.118,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.215.542.564,00 1.081.371.591,00 1.093.690.685,00 872.551.923,00 794.528.540,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.215.542.564,00 1.081.371.591,00 1.093.690.685,00 872.551.923,00 794.528.540,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 161.182.367,00 180.263.072,00 125.313.420,00 86.896.517,00 54.380.391,00
Diğer Borçlar 1.306.263,00 1.248.552,00 799.288,00 812.832,00 1.087.646,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 35.456,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.306.263,00 1.248.552,00 799.288,00 812.832,00 1.052.190,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 826.726.994,00 398.397.641,00 304.207.156,00 253.093.779,00 150.962.358,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.199.796,00 58.363.148,00 25.136.601,00 35.070.947,00 4.461.640,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.719.722,00 16.702.472,00 783.087,00 7.009.899,00 49.135.378,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 99.032.060,00 99.592.382,00 50.845.864,00 37.026.754,00 25.625.133,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 820.191.752,00 539.280.765,00 508.289.229,00 330.584.730,00 370.113.997,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 625.593.962,00 359.457.982,00 357.760.765,00 176.915.223,00 240.855.864,00
Banka Kredileri 619.553.927,00 345.735.635,00 346.253.011,00 157.645.510,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.040.035,00 13.722.347,00 11.507.754,00 19.269.713,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 66.711.890,00 57.540.843,00 37.730.140,00 34.289.209,00 19.038.933,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.711.890,00 57.540.843,00 37.730.140,00 34.289.209,00 19.038.933,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 119.225.942,00 113.621.982,00 104.011.248,00 103.665.256,00 94.504.158,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.390.694.531,00 4.030.904.386,00 3.442.303.766,00 2.877.187.398,00 2.395.413.532,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.463.263.687,00 1.689.360.320,00 1.499.471.873,00 1.404.091.448,00 1.269.885.537,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.463.263.687,00 1.689.360.320,00 1.499.471.873,00 1.404.091.448,00 1.269.885.537,00
Ödenmiş Sermaye 149.798.932,00 149.798.932,00 149.798.932,00 149.798.932,00 149.798.932,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 345.980.392,00 345.980.392,00 345.980.392,00 346.853.062,00 352.936.855,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 345.980.392,00 345.980.392,00 345.980.392,00 346.853.062,00 352.936.855,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.510.006,00 -7.510.006,00 -7.510.006,00 -6.637.336,00 -553.543,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -46.329.705,00 -40.455.859,00 -23.209.145,00 -14.293.299,00 -9.770.449,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -46.329.705,00 -40.455.859,00 -23.209.145,00 -14.293.299,00 -9.770.449,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 79.776.586,00 71.811.410,00 71.147.019,00 71.147.019,00 70.999.938,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 682.948.821,00 886.370.603,00 887.034.994,00 372.879.435,00 372.794.091,00
Net Dönem Karı/Zararı 287.537.921,00 312.304.102,00 105.168.941,00 514.155.559,00 369.571.621,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.853.958.218,00 5.720.264.706,00 4.941.775.639,00 4.281.278.846,00 3.665.299.069,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi