Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 57,52
BIST-100'deki Ağırlığı 0,09
F/K Oranı 13,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,89
Dibe Uzaklık 61,74
Piyasa Değeri (USD) 150.123.869,30
Piyasa Değeri (TL) 792.436.350,28
Özsermaye (TL) 274.153.756,00
Sermaye (TL) 149.798.932,00
Net Kar (TL) 58.746.705,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu YATAS
Sektör Yatak, yorgan ve havlu imalatı
Adres Organize Sanayi Bolgesi 18. Cad. No: 6 Melikgazi, Kayseri
Telefon (0352) 321 24 00
Faks (0352) 321 20 95
Web http://www.yatas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BOSTANCI OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMESİ A.Ş. 8.467.847,00 5,65
Diğer 117.963.489,22 78,75
HACI NURİ ÖZTAŞKIN 12.427.403,09 8,30
YILMAZ ÖZTAŞKIN 10.940.192,94 7,30
Toplam 149.798.932,25 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yatas Europe GmbH. 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
12.08.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,36
06.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,80
14.08.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,40
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
28.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
21.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 671.322.075,00 426.553.696,00 199.178.296,00 795.685.790,00 591.222.292,00
Satışların Maliyeti (-) -387.413.937,00 -241.481.174,00 -116.294.574,00 -461.351.248,00 -342.552.446,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 283.908.138,00 185.072.522,00 82.883.722,00 334.334.542,00 248.669.846,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 283.908.138,00 185.072.522,00 82.883.722,00 334.334.542,00 248.669.846,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.614.575,00 -21.784.461,00 -8.315.741,00 -32.979.685,00 -24.500.779,00
Pazarlama Giderleri (-) -168.129.437,00 -113.931.885,00 -53.122.745,00 -193.618.139,00 -143.792.469,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.257.630,00 -2.107.672,00 -929.677,00 -3.506.347,00 -2.338.329,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 39.627.895,00 23.083.158,00 12.803.436,00 23.724.992,00 15.446.299,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -33.493.292,00 -21.548.309,00 -11.779.531,00 -25.773.105,00 -16.989.559,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 87.041.099,00 48.783.353,00 21.539.464,00 102.182.258,00 76.495.009,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 489.418,00 330.921,00 146.166,00 552.711,00 402.591,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -22.727,00 -22.727,00 0,00 -75.557,00 -25.444,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 87.507.790,00 49.091.547,00 21.685.630,00 102.659.412,00 76.872.156,00
Finansman Gelirleri 12.751.608,00 2.161.689,00 601.966,00 3.027.117,00 2.070.640,00
Finansman Giderleri (-) -56.138.623,00 -18.184.706,00 -8.069.815,00 -21.503.709,00 -14.157.538,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 44.120.775,00 33.068.530,00 14.217.781,00 84.182.820,00 64.785.258,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.144.015,00 -7.416.458,00 -3.163.253,00 -14.832.821,00 -13.205.204,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.194.031,00 -7.585.288,00 -3.055.903,00 -15.206.445,00 -12.797.042,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.050.016,00 168.830,00 -107.350,00 373.624,00 -408.162,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40.976.760,00 25.652.072,00 11.054.528,00 69.349.999,00 51.580.054,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 40.976.760,00 25.652.072,00 11.054.528,00 69.349.999,00 51.580.054,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 40.976.760,00 25.652.072,00 11.054.528,00 69.349.999,00 51.580.054,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,26 1,62 1,21
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -301.484,00 62.184,00 92.428,00 70.092.972,00 -375.429,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 78.641.292,00 -168.528,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -376.855,00 77.730,00 77.023,00 -819.005,00 -300.758,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 75.371,00 -15.546,00 15.405,00 -7.729.315,00 93.857,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.005.198,00 -458.015,00 361.845,00 -285.565,00 -110.203,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.005.198,00 -458.015,00 361.845,00 -285.565,00 -110.203,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.306.682,00 -395.831,00 454.273,00 69.807.407,00 -485.632,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 39.670.078,00 25.256.241,00 11.508.801,00 139.157.406,00 51.094.422,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 404.302.684,00 374.078.024,00 318.499.426,00 274.235.398,00 272.107.441,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 77.492.061,00 69.375.961,00 34.221.528,00 34.502.481,00 49.531.224,00
Finansal Yatırımlar 949,00 5.545,00 265.244,00 258.752,00 246.544,00
Ticari Alacaklar 95.194.017,00 92.417.982,00 78.084.155,00 66.034.098,00 62.154.080,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.945.199,00 5.237.458,00 6.806.992,00 3.675.488,00 3.691.788,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 88.248.818,00 87.180.524,00 71.277.163,00 62.358.610,00 58.462.292,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.241.025,00 96.615,00 158.589,00 3.837.545,00 4.257.591,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 3.225.587,00 3.976.306,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.241.025,00 96.615,00 158.589,00 611.958,00 281.285,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 179.439.802,00 169.762.752,00 152.127.278,00 125.256.520,00 115.794.895,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 47.012.455,00 41.582.567,00 50.283.580,00 24.678.228,00 24.008.540,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.398.805,00 0,00 0,00 12.880.161,00 5.348.492,00
Diğer Dönen Varlıklar 523.570,00 836.602,00 3.359.052,00 6.787.613,00 10.766.075,00
ARA TOPLAM 404.302.684,00 374.078.024,00 318.499.426,00 274.235.398,00 272.107.441,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 308.053.551,00 296.802.198,00 276.786.540,00 266.148.174,00 168.959.925,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 271.680.057,00 263.935.731,00 255.384.865,00 242.838.680,00 141.889.074,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.518.608,00 17.899.924,00 6.842.588,00 6.067.130,00 4.834.947,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 1.868.872,00 1.822.507,00 2.833.696,00 1.546.337,00 562.291,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.132.948,00 4.409.839,00 4.234.866,00 3.898.746,00 3.285.979,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 712.356.235,00 670.880.222,00 595.285.966,00 540.383.572,00 441.067.366,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 256.924.995,00 251.059.301,00 261.680.041,00 217.463.030,00 221.292.631,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.979.314,00 16.242.667,00 33.969.847,00 9.841.261,00 5.357.995,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 133.607.641,00 140.773.321,00 141.137.328,00 121.822.437,00 141.253.743,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 133.607.641,00 140.773.321,00 141.137.328,00 121.822.437,00 141.253.743,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.542.806,00 14.009.354,00 12.790.527,00 11.120.359,00 10.710.075,00
Diğer Borçlar 285.568,00 133.722,00 146.862,00 1.500.506,00 1.422.004,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 285.568,00 133.722,00 146.862,00 1.500.506,00 1.422.004,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 26.820.082,00 30.779.543,00 35.148.727,00 23.057.061,00 12.600.335,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 4.529.171,00 3.048.989,00 15.206.445,00 12.797.042,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.124.591,00 3.129.433,00 5.788.937,00 3.169.766,00 3.404.802,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.124.591,00 3.129.433,00 5.788.937,00 0,00 3.404.802,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.016.494,00 5.085.432,00 3.716.672,00 3.450.934,00 4.351.009,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.277.484,00 160.973.231,00 87.708.203,00 87.777.121,00 72.694.298,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 154.653.819,00 136.359.700,00 64.119.245,00 65.125.548,00 58.788.970,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.857.942,00 9.005.326,00 8.840.818,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.857.942,00 9.005.326,00 8.840.818,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.398.080,00 14.647.074,00 14.748.140,00 14.289.265,00 6.635.112,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 438.202.479,00 412.032.532,00 349.388.244,00 305.240.151,00 293.986.929,00
Ö Z K A Y N A K L A R 274.153.756,00 258.847.690,00 245.897.722,00 235.143.421,00 147.080.437,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 274.153.756,00 258.847.690,00 245.897.722,00 235.143.421,00 147.080.437,00
Ödenmiş Sermaye 149.798.932,00 149.798.932,00 42.799.695,00 42.799.695,00 42.799.695,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 25.090.345,00 25.090.345,00 25.090.345,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 999.353,00 999.353,00 999.353,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.476.451,00 75.840.119,00 75.839.553,00 75.777.935,00 5.309.534,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 75.476.451,00 75.840.119,00 75.839.553,00 75.777.935,00 5.309.534,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.897.745,00 -3.534.077,00 -3.534.643,00 -3.596.261,00 -3.181.662,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.313.115,00 -765.932,00 -669.762,00 -307.917,00 -132.555,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.313.115,00 -765.932,00 -669.762,00 -307.917,00 -132.555,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.459.242,00 17.606.146,00 16.863.339,00 12.789.314,00 12.789.314,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.241.755,00 3.349.526,00 85.001.872,00 19.725.898,00 19.725.898,00
Net Dönem Karı/Zararı 40.976.760,00 25.652.072,00 11.054.528,00 69.349.999,00 51.580.054,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 712.356.235,00 670.880.222,00 595.285.966,00 540.383.572,00 441.067.366,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 9.503.225,00 9.482.822,00 12.547.156,00 18.382.466,00
Banka Kredileri 0,00 16.242.667,00 64.119.245,00 9.515.500,00 58.361.418,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 33.969.847,00 0,00 5.000.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 587.737,00 583.989,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 427.552,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi