Geri Dön

ULAS | Ulaslar Turizm Yat.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,43
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 66,22
BIST-100'deki Ağırlığı 6,31
F/K Oranı 30,80
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,13
Dibe Uzaklık 69,91
Piyasa Değeri (USD) 20.786.796,87
Piyasa Değeri (TL) 670.089.420,00
Özsermaye (TL) 214.359.313,00
Sermaye (TL) 25.382.175,00
Net Kar (TL) 21.753.485,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ULAS
Sektör Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Satışı
Adres Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA
Telefon 0-312-474.04.90
Faks 0-312-474.04.91
Web www.ulaslar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BİLAL NAZ 2.510.500,00 9,89
TOPLAM 25.382.175,00 100,00
DİĞER 22.871.675,00 90,11
Toplam 50.764.350,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
21.08.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,28
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.516.055,00 -5.955.127,00 -3.656.494,00 -1.782.282,00 -3.472.146,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.616.724,00 15.622.997,00 13.635.758,00 1.112.566,00 12.561.469,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.992.164,00 -7.416.660,00 -5.557.664,00 -358.029,00 -6.240.353,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.108.505,00 2.251.210,00 4.421.600,00 -1.027.745,00 2.848.970,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 59.913.639,00 74.699.471,00 67.344.882,00 1.350.548,00 61.876.473,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.792.685,00 -18.667,00 -720.205,00 -256.062,00 -305.592,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 53.946.784,00 76.899.554,00 70.975.349,00 66.741,00 64.426.200,00
Finansman Giderleri (-) -2.839.177,00 -9.169.307,00 -4.836.308,00 -2.195.975,00 -41.810,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 42.754.570,00 74.152.991,00 70.457.338,00 68.648,00 64.549.157,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -21.001.085,00 -16.703.221,00 -8.104.439,00 -52.744,00 -7.411.789,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.512.247,00 -1.998.003,00 -1.268.887,00 0,00 -1.813.970,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -19.488.838,00 -14.705.218,00 -6.835.552,00 -52.744,00 -5.597.819,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.753.485,00 57.449.770,00 62.352.899,00 15.904,00 57.137.368,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 21.753.485,00 57.449.770,00 62.352.899,00 15.904,00 57.137.368,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 21.753.485,00 57.449.770,00 62.352.899,00 15.904,00 57.137.368,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 6.422.744,00 4.318.297,00 2.197.882,00 164.767,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 245.973.094,00 36.757.158,00 29.803.137,00 24.785.330,00 25.881.422,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.027.355,00 13.138.717,00 18.592.532,00 2.451.078,00 4.015.348,00
Finansal Yatırımlar 930,00 16.942.230,00 6.380.966,00 18.433.762,00 18.426.644,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 222.941.260,00 6.626.716,00 4.818.206,00 3.756.181,00 3.398.692,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 223.807,00 679.452,00 0,00 225.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 222.717.453,00 5.947.264,00 4.818.206,00 3.531.181,00 3.398.692,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 83.944,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.549,00 49.495,00 11.433,00 60.365,00 40.738,00
ARA TOPLAM 245.973.094,00 36.757.158,00 29.803.137,00 24.785.330,00 25.881.422,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 235.599.877,00 181.510.426,00 186.037.178,00 117.129.314,00 116.687.134,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 220.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.733.276,00 689.127,00 656.139,00 677.109,00 700.904,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.203,00 9.403,00 9.786,00 10.166,00 10.550,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.203,00 9.403,00 9.786,00 10.166,00 10.550,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 481.572.971,00 218.267.584,00 215.840.315,00 141.914.644,00 142.568.556,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.699.006,00 7.242.894,00 7.155.643,00 4.930.656,00 4.507.989,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 43.850,00 4.748,00 19.017,00 14.935,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 32.897,00 1.422,00 31.255,00 4.386,00 47.220,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.897,00 1.422,00 31.255,00 4.386,00 47.220,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 793.760,00 178.848,00 0,00 0,00 224.454,00
Diğer Borçlar 217.619.675,00 252.114,00 319.502,00 441.371,00 113.774,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 217.445.375,00 0,00 5.612,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 174.300,00 0,00 313.890,00 441.371,00 113.774,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.252.674,00 5.825.282,00 5.494.766,00 4.075.488,00 3.978.677,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 941.378,00 1.184.226,00 0,00 128.929,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 121.146,00 390.394,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 121.146,00 390.394,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.514.652,00 38.076.060,00 30.832.913,00 21.469.224,00 22.561.707,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 57.035,00 43.912,00 37.938,00 30.000,00 463.134,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.035,00 13.912,00 7.938,00 0,00 433.134,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.952.270,00 24.769.656,00 16.899.990,00 10.117.182,00 10.064.438,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 267.213.658,00 45.318.954,00 37.988.556,00 26.399.880,00 27.069.696,00
Ö Z K A Y N A K L A R 214.359.313,00 172.948.630,00 177.851.759,00 115.514.764,00 115.498.860,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 214.359.313,00 172.948.630,00 177.851.759,00 115.514.764,00 115.498.860,00
Ödenmiş Sermaye 25.382.175,00 25.382.175,00 25.382.175,00 25.382.175,00 25.382.175,00
Sermaye Düzeltme Farkları 135.663.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.755.467,00 1.934.762,00 1.934.762,00 1.934.762,00 1.934.762,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 537.583,00 3.096.432,00 3.096.432,00 3.096.432,00 2.877.807,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 537.583,00 3.096.432,00 3.096.432,00 3.096.432,00 2.877.807,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.737,00 0,00 0,00 0,00 -218.625,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.416.583,00 2.491.839,00 2.491.839,00 2.491.839,00 2.491.839,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 850.552,00 82.593.652,00 82.593.652,00 82.593.652,00 25.674.909,00
Net Dönem Karı/Zararı 21.753.485,00 57.449.770,00 62.352.899,00 15.904,00 57.137.368,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 481.572.971,00 218.267.584,00 215.840.315,00 141.914.644,00 142.568.556,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 11.433,00 60.365,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 4.748,00 19.017,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi