Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,14
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 61,69
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -2,14
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,19
Dibe Uzaklık 61,80
Piyasa Değeri (USD) 4.795.772,72
Piyasa Değeri (TL) 16.847.070,00
Özsermaye (TL) 7.710.086,00
Sermaye (TL) 11.157.000,00
Net Kar (TL) -7.866.331,00
 

ULAŞLAR TURİZM YAT. Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
1,540 885 0,29 885 0,61 0 0,00
1,530 36.200 11,78 29.871 20,57 6.329 3,91
1,520 115.732 37,67 70.778 48,73 44.954 27,76
1,510 129.316 42,10 43.701 30,09 85.615 52,86
1,500 25.065 8,16 0 0,00 25.065 15,48
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
1,520 307.198 161.963 1,510 145.235 1,520
Konu Açıklama
BIST Kodu ULAS
Sektör Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Satışı
Adres Aşağı Öveçler Mah. 1042. Cadde 1330 Sokak No:3/4 Çankaya/Ankara
Telefon 0 312 474 04 90
Faks 0 312 474 04 91
Web http://www.ulaslar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Cüneyt Ulaş 1.650.000,00 14,79
Tevfik Meftun Ulaş 1.801.000,00 16,14
Tevfik Mutlu Ulaş 1.366.760,00 12,25
DİĞER 6.339.240,00 56,82
Toplam 11.157.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 108.472,00 0,00 19.174,00 12.335,00 5.630,00
Satışların Maliyeti (-) -30.891,00 0,00 -395.659,00 -259.848,00 -132.989,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 77.581,00 0,00 -376.485,00 -247.513,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 77.581,00 0,00 -376.485,00 -247.513,00 -127.359,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -364.628,00 -1.469.820,00 -1.175.652,00 -828.605,00 -420.150,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 618.822,00 1.611.721,00 3.584.991,00 3.181.480,00 3.113.583,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -520.416,00 -1.437.038,00 -566.234,00 -269.068,00 -196.858,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -188.641,00 -1.295.137,00 1.466.620,00 1.836.294,00 2.369.216,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -188.641,00 -1.295.137,00 1.466.620,00 1.836.294,00 2.369.216,00
Finansman gelirleri 46.120,00 627.910,00 484.051,00 453.646,00 379.281,00
Finansman Giderleri (-) -866.212,00 -4.255.567,00 -1.451.694,00 -721.616,00 -278.867,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.008.733,00 -4.922.794,00 498.977,00 1.568.324,00 2.469.630,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.918,00 978.967,00 87.759,00 67.258,00 45.993,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.918,00 978.967,00 87.759,00 67.258,00 45.993,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.012.651,00 -3.943.827,00 586.736,00 1.635.582,00 2.515.623,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 -646.243,00 -252.013,00 -252.013,00 -252.013,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.012.651,00 -4.590.070,00 334.723,00 1.383.569,00 2.263.610,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.012.651,00 -4.590.070,00 334.723,00 1.383.569,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,02 -0,02 0,23
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 -154,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 2.264.228,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.296.099,00 7.048.177,00 18.106.909,00 16.984.911,00 16.781.430,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.122.022,00 2.074.180,00 105.510,00 2.607.118,00 2.273.733,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 39.380,00 0,00 141.513,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 39.380,00 0,00 141.513,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.146.866,00 4.920.698,00 3.625.148,00 41.882,00 2.693,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.146.866,00 4.920.698,00 3.625.148,00 41.882,00 2.693,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 1.628,00 12.625,00 38.595,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 29.934,00 26.351,00 23.617,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.211,00 53.299,00 17.369,00 8.995,00 13.339,00
ARA TOPLAM 7.296.099,00 7.048.177,00 3.818.969,00 2.696.971,00 2.493.490,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 14.287.940,00 14.287.940,00 14.287.940,00
DURAN VARLIKLAR 33.215.788,00 31.558.696,00 14.721.477,00 18.046.010,00 18.096.902,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.425.000,00 10.425.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Maddi Duran Varlıklar 571.512,00 598.986,00 10.198.512,00 10.280.704,00 10.369.466,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.599,00 19.735,00 20.589,00 21.492,00 22.552,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 21.492,00 22.552,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.958.645,00 1.962.775,00 224.317,00 203.866,00 182.410,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 40.511.887,00 38.606.873,00 32.828.386,00 35.030.921,00 34.878.332,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.545.191,00 17.995.285,00 10.983.503,00 8.088.328,00 6.469.932,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.638.299,00 10.170.079,00 7.222.592,00 6.889.044,00 4.689.496,00
- Banka Kredileri 10.638.299,00 10.170.079,00 7.222.592,00 6.889.044,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 42.229,00 23.445,00 22.207,00 7.358,00 164.335,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.229,00 23.445,00 22.207,00 7.358,00 164.335,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 60.206,00 68.657,00 82.137,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 26.107,00 28.522,00 33.862,00 1.111.871,00 1.534.391,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.107,00 28.522,00 33.862,00 1.111.871,00 1.534.391,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.778.350,00 7.704.582,00 3.622.705,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 80.055,00 81.710,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 80.055,00 81.710,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.256.610,00 11.889.701,00 9.919.488,00 13.968.554,00 14.553.554,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.503.150,00 7.181.023,00 6.251.812,00 6.771.262,00 7.414.271,00
Banka Kredileri 6.503.150,00 7.181.023,00 0,00 6.771.262,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 361.087,00 378.578,00 89.617,00 357.344,00 316.809,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.934,00 99.425,00 89.617,00 83.691,00 76.648,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 279.153,00 279.153,00 0,00 273.653,00 240.161,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.801.801,00 29.884.986,00 20.902.991,00 22.056.882,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.710.086,00 8.721.887,00 11.925.395,00 12.974.039,00 13.854.846,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.710.086,00 8.721.887,00 11.925.395,00 12.974.039,00 13.854.846,00
Ödenmiş Sermaye 11.157.000,00 11.157.000,00 11.157.000,00 11.157.000,00 11.157.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -554.734,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.934.762,00 1.934.762,00 1.623.693,00 1.623.693,00 1.623.693,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.658.128,00 9.657.278,00 8.801.796,00 8.801.594,00 2.884.313,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.658.128,00 9.657.278,00 8.801.796,00 8.801.594,00 2.940.509,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -66.922,00 -67.772,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.196,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.893,00 40.893,00 40.893,00 40.893,00 40.893,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.068.046,00 -9.477.976,00 -9.477.976,00 -9.477.976,00 -9.477.976,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.012.651,00 -4.590.070,00 334.723,00 1.383.569,00 2.263.610,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 40.511.887,00 38.606.873,00 32.828.386,00 35.030.921,00 34.878.332,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 20.589,00 0,00 0,00
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara ait maddi duran varlık değerleme artışları 0,00 0,00 0,00 0,00 5.918.047,00