Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

ULAS.E payları 22 Şubat seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payları 23/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payları 23/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Ulaşlar Turizm, Türkiye sınırları içerisinde mukim bir şirket ile ortaklık konusunda ön mutabakata vardı

Ulaşlar Turizm, Türkiye sınırları içerisinde mukim bir şirket ile ortaklık konusunda ön mutabakata vardığını, gizlilik kararı nedeniyle açıklamanın ertelendiğini bildirdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz 10.10.2023 tarih 2023/40 sayılı yönetim kurulu toplantısında yeniden yapılanma planları çerçevesinde atık yönetimi teknolojileri alanında yatırım yapmak amacıyla Türkiye sınırları içerisinde mukim bir şirket ile ortaklık görüşmelerine başlanılmış olup ön mutabakata varmıştır. Bu bağlamda tarafları henüz bağlayıcı olmayan görüşmelere başlanmış olması ve işlemlerin belirsizlik taşımasından dolayı kamuya açıklama yapılması hem yatırımcıları yanıltabilecek hem de şirketimizin faaliyetlerini rekabet açısından olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle içsel bilgi niteliğindeki işlem ile ilgili açıklamanın ertelenmesine, gizlilik kararı alınmasına karar verilmişti.

Bugün geldiğimiz noktada bilindiği üzere şirketimizin 30.11.2023 tarihinde tahsisli sermaye artırımı talebiyle SPK'na yaptığı başvuruda mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 217.000.000 -TL olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5. fıkrası ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde Bilal NAZ' a tahsisli olacak şekilde sermaye artırımı kararına istinaden  SPK ‘nun talep etmiş olduğu Fon Kullanım Raporunda elde edilen fonun nerede kullanılacağı ile ilgili yönetim kurulu kararına bağlanması gereken raporun KAP'da ilan edilmesinden ötürü gizlilik kararının bir hükmü kalmamış olup kamuoyuna açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Sermaye piyasası kurulu başvurumuzun sonuçlanması ve tarafları baglayıcı sözleşme yapılması akabinde tekrar açıklama yapılacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*ULAS-Ulaşlar Turizm 2023 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 57.449.770 TL (Önceki 3.110.514 TL )
ULAS.E payı 10 Ekim seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payı 11/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payı 11/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. 
 
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

ULAS.E payı 4 Ekim seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payı 05/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payı 05/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

 
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter