Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*ULAS-Ulaşlar Turizm 2022 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 57.137.368 TL (Önceki 27.171.079 TL )
SPK, Ulaşlar Turizm'in esas sözleşme tadil metnine olumlu görüş verdi

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ulaşlar Turizm'in esas sözleşme tadil metnine olumlu görüş verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ’nin (Şirket), “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2’nci ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3’üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin; ayrılma hakkının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 11/2, 14/1 ve 14/3 hükümleri uyarınca 4,04 TL fiyattan kullandırılması koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verildi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

ULAS.E payları 2 Şubat seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payları 03/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ULAS.E payları 03/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. 
 
SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

IDGYO.E ve ULAS.E payları 19 Ocak seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IDGYO.E ve ULAS.E payları 20/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IDGYO.E ve ULAS.E payları 20/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

 
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

SPK, Ulaşlar pay piyasası işlemleriyle ilgili 21 kişi ve bir şirket hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 21 kişi ve bir şirket hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.11.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey