Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,25
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 7,13
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,02
Dibe Uzaklık 16,25
Piyasa Değeri (USD) 46.604.736,50
Piyasa Değeri (TL) 274.963.284,88
Özsermaye (TL) 269.239.000,00
Sermaye (TL) 141.733.652,00
Net Kar (TL) 38.538.543,00
 

Raporlar

  • PRKAB Analist Notu Türk Prysmian Kablo (TPK) 2018 sonuçları ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini analistlerle paylaştı: Şirket dünyanın en büyük kab...
Konu Açıklama
BIST Kodu PRKAB
Sektör Haberleşme ve enerji kabloları imalatı
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa
Telefon (0224) 270 30 00
Faks (0224) 270 30 24
Web http://www.prysmiangroup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 23.036.801,25 16,25
DRAKA HOLDING B.V. 118.696.850,75 83,75
Toplam 141.733.652,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
18.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
16.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,84
08.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
16.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,27
24.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,99
24.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.373.378.408,00 1.021.153.335,00 673.650.703,00 317.981.733,00 1.176.349.873,00
Satışların Maliyeti (-) -1.231.873.886,00 -913.113.220,00 -607.721.828,00 -284.961.980,00 -1.057.457.251,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 141.504.522,00 108.040.115,00 65.928.875,00 33.019.753,00 118.892.622,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 141.504.522,00 108.040.115,00 65.928.875,00 33.019.753,00 118.892.622,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.380.765,00 -32.202.697,00 -19.015.167,00 -12.829.449,00 -42.139.202,00
Pazarlama Giderleri (-) -50.396.849,00 -36.318.556,00 -25.946.246,00 -14.264.062,00 -53.818.020,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.776.981,00 -2.401.379,00 -1.868.186,00 -843.192,00 -2.481.376,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 160.992.642,00 133.000.510,00 64.774.483,00 21.794.162,00 43.926.459,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -191.040.413,00 -164.800.723,00 -78.860.645,00 -27.401.305,00 -58.325.230,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 38.902.156,00 5.317.270,00 5.013.114,00 -524.093,00 6.055.253,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 603.530,00 603.513,00 594.513,00 594.513,00 287.801,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.505.686,00 5.920.783,00 5.607.627,00 70.420,00 6.343.054,00
Finansman Gelirleri 4.236.006,00 2.418.936,00 422.009,00 744.908,00 2.625.446,00
Finansman Giderleri (-) -1.736.074,00 -1.399.520,00 0,00 -390.044,00 -1.266.678,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 42.005.618,00 6.940.199,00 6.029.636,00 425.284,00 7.701.822,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.467.075,00 -456.944,00 -1.419.881,00 -148.156,00 439.999,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -16.590.475,00 0,00 0,00 -101.729,00 -10.214.364,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.123.400,00 -456.944,00 -1.419.881,00 -46.427,00 10.654.363,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 38.538.543,00 6.483.255,00 4.609.755,00 277.128,00 8.141.821,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 38.538.543,00 6.483.255,00 4.609.755,00 277.128,00 8.141.821,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 38.538.543,00 6.483.255,00 4.609.755,00 277.128,00 8.141.821,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27 0,00 0,00 0,00 0,07
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 16.000,00 0,00 0,00 0,00 -572.400,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 20.000,00 0,00 0,00 -143.100,00 -715.500,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -4.000,00 0,00 0,00 143.100,00 143.100,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.000,00 0,00 0,00 143.100,00 143.100,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 16.000,00 0,00 0,00 0,00 -572.400,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 38.554.543,00 6.483.255,00 4.609.755,00 277.128,00 7.569.421,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 795.568.332,00 849.242.993,00 768.993.008,00 679.700.109,00 730.693.221,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 229.542.230,00 124.699.204,00 119.588.331,00 53.203.195,00 165.315.709,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 344.812.931,00 395.293.318,00 363.247.471,00 343.377.665,00 336.714.762,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.976.840,00 13.309.070,00 11.613.632,00 36.188.445,00 34.369.816,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 327.836.091,00 381.984.248,00 351.633.839,00 307.189.220,00 302.344.946,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.659,00 724.538,00 75.777,00 72.204,00 73.836,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.659,00 724.538,00 75.777,00 72.204,00 73.836,00
Türev Araçlar 0,00 33.042.548,00 20.674.348,00 5.131.957,00 0,00
Stoklar 148.636.363,00 203.430.233,00 171.025.859,00 185.790.375,00 148.976.251,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.108.594,00 18.536.490,00 16.336.646,00 15.859.096,00 14.441.680,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.292.713,00 10.971.010,00 10.295.935,00 26.040.292,00 24.858.030,00
Diğer Dönen Varlıklar 44.164.842,00 62.545.652,00 63.346.435,00 50.225.325,00 40.312.953,00
ARA TOPLAM 795.568.332,00 849.242.993,00 768.993.008,00 679.700.109,00 730.693.221,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 103.728.738,00 89.438.243,00 76.020.464,00 89.084.335,00 88.574.600,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 52.428.386,00 54.020.326,00 48.577.531,00 48.938.161,00 48.353.773,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 362.716,00 148.542,00 176.510,00 205.087,00 233.619,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.232.214,00 6.655.871,00 5.692.934,00 7.066.387,00 7.112.814,00
Diğer Duran Varlıklar 30.705.422,00 28.613.504,00 21.573.489,00 32.874.700,00 32.874.394,00
TOPLAM VARLIKLAR 899.297.070,00 938.681.236,00 845.013.472,00 768.784.444,00 819.267.821,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 621.218.229,00 693.452.046,00 601.970.136,00 526.051.731,00 576.858.394,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.518.160,00 60.578.970,00 46.273.560,00 19.504.400,00 4.523.700,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 466.262.966,00 574.835.853,00 504.817.808,00 443.276.286,00 498.560.763,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.028.413,00 21.382.652,00 19.236.502,00 19.832.787,00 15.782.154,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 456.234.553,00 553.453.201,00 485.581.306,00 423.443.499,00 482.778.609,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.098.402,00 2.932.695,00 2.871.702,00 3.107.464,00 3.756.955,00
Diğer Borçlar 44.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 23.747.933,00 25.747.465,00 20.767.762,00 17.363.400,00 32.830.770,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.590.475,00 0,00 0,00 10.316.092,00 10.214.364,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.706.328,00 20.997.850,00 24.443.988,00 21.972.303,00 16.186.320,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.641.339,00 4.740.340,00 5.164.895,00 3.955.299,00 4.029.610,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.064.989,00 16.257.510,00 19.279.093,00 18.017.004,00 12.156.710,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.041.535,00 3.617.067,00 2.795.316,00 4.238.169,00 4.891.381,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.839.841,00 8.061.477,00 7.749.124,00 7.489.643,00 7.443.485,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.839.841,00 8.061.477,00 7.749.124,00 7.489.643,00 7.443.485,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.847.001,00 6.417.192,00 6.115.753,00 5.881.836,00 5.850.167,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.992.840,00 1.644.285,00 1.633.371,00 1.607.807,00 1.593.318,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 630.058.070,00 701.513.523,00 609.719.260,00 533.541.374,00 584.301.879,00
Ö Z K A Y N A K L A R 269.239.000,00 237.167.713,00 235.294.212,00 235.243.070,00 234.965.942,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 269.239.000,00 237.167.713,00 235.294.212,00 235.243.070,00 234.965.942,00
Ödenmiş Sermaye 141.733.652,00 141.733.652,00 141.733.652,00 141.733.652,00 141.733.652,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.871.090,00 0,00 40.871.090,00 40.871.090,00 40.871.090,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.898.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.898.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.898.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.940.789,00 8.940.789,00 8.940.789,00 7.718.010,00 7.718.010,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.549.227,00 84.420.317,00 43.549.227,00 49.053.491,00 40.911.670,00
Net Dönem Karı/Zararı 38.538.543,00 6.483.256,00 4.609.755,00 277.128,00 8.141.821,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 899.297.070,00 938.681.236,00 845.013.472,00 768.784.444,00 819.267.821,00
- Banka Kredileri 0,00 60.578.970,00 46.273.560,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 19.504.400,00 4.523.700,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi