Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • PRKAB Analist Notu Türk Prysmian Kablo (TPK) 2018 sonuçları ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini analistlerle paylaştı: Şirket dünyanın en büyük kab...
Konu Açıklama
BIST Kodu PRKAB
Sektör Haberleşme ve enerji kabloları imalatı
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa
Telefon (0224) 270 30 00
Faks (0224) 270 30 24
Web http://www.prysmiangroup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 23.036.801,25 16,25
DRAKA HOLDING B.V. 118.696.850,75 83,75
Toplam 141.733.652,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
18.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
16.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,84
08.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
16.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,27
24.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,99
24.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 693.366.580,00 316.677.267,00 1.373.378.408,00 1.021.153.335,00 673.650.703,00
Satışların Maliyeti (-) -618.062.188,00 -282.062.984,00 -1.231.873.886,00 -913.113.220,00 -607.721.828,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 75.304.392,00 34.614.283,00 141.504.522,00 108.040.115,00 65.928.875,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 75.304.392,00 34.614.283,00 141.504.522,00 108.040.115,00 65.928.875,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.999.798,00 -4.723.272,00 -18.380.765,00 -32.202.697,00 -19.015.167,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.095.401,00 -16.891.458,00 -50.396.849,00 -36.318.556,00 -25.946.246,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.273.601,00 -860.101,00 -3.776.981,00 -2.401.379,00 -1.868.186,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31.040.043,00 26.516.460,00 160.992.642,00 133.000.510,00 64.774.483,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -50.991.581,00 -29.584.323,00 -191.040.413,00 -164.800.723,00 -78.860.645,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15.984.054,00 9.071.589,00 38.902.156,00 5.317.270,00 5.013.114,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.483,00 0,00 603.530,00 603.513,00 594.513,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.989.537,00 9.071.589,00 39.505.686,00 5.920.783,00 5.607.627,00
Finansman Gelirleri 389.800,00 1.316.010,00 4.236.006,00 2.418.936,00 422.009,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 -643.643,00 -1.736.074,00 -1.399.520,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 16.379.337,00 9.743.956,00 42.005.618,00 6.940.199,00 6.029.636,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.458.362,00 -985.105,00 -3.467.075,00 -456.944,00 -1.419.881,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -16.590.475,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.458.362,00 -985.105,00 13.123.400,00 -456.944,00 -1.419.881,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.920.975,00 8.758.851,00 38.538.543,00 6.483.255,00 4.609.755,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.920.975,00 8.758.851,00 38.538.543,00 6.483.255,00 4.609.755,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.920.975,00 8.758.851,00 38.538.543,00 6.483.255,00 4.609.755,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.920.975,00 8.758.851,00 38.554.543,00 6.483.255,00 4.609.755,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 681.391.258,00 670.590.394,00 795.568.332,00 849.242.993,00 768.993.008,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 87.366.374,00 92.582.214,00 229.542.230,00 124.699.204,00 119.588.331,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 320.841.326,00 287.857.533,00 344.812.931,00 395.293.318,00 363.247.471,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.966.763,00 16.098.307,00 16.976.840,00 13.309.070,00 11.613.632,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 288.874.563,00 271.759.226,00 327.836.091,00 381.984.248,00 351.633.839,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 556.138,00 10.659,00 724.538,00 75.777,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 10.659,00 724.538,00 75.777,00
Türev Araçlar 0,00 2.044.769,00 0,00 33.042.548,00 20.674.348,00
Stoklar 197.583.332,00 186.933.776,00 148.636.363,00 203.430.233,00 171.025.859,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.078.888,00 19.566.729,00 16.108.594,00 18.536.490,00 16.336.646,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.087.513,00 20.685.659,00 12.292.713,00 10.971.010,00 10.295.935,00
Diğer Dönen Varlıklar 55.433.825,00 60.363.576,00 44.164.842,00 62.545.652,00 63.346.435,00
ARA TOPLAM 681.391.258,00 670.590.394,00 795.568.332,00 849.242.993,00 768.993.008,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 115.521.896,00 103.123.218,00 103.728.738,00 89.438.243,00 76.020.464,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 53.744.025,00 52.634.597,00 52.428.386,00 54.020.326,00 48.577.531,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 294.116,00 325.490,00 362.716,00 148.542,00 176.510,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.773.852,00 19.247.109,00 20.232.214,00 6.655.871,00 5.692.934,00
Diğer Duran Varlıklar 40.036.186,00 30.705.422,00 30.705.422,00 28.613.504,00 21.573.489,00
TOPLAM VARLIKLAR 796.913.154,00 773.713.612,00 899.297.070,00 938.681.236,00 845.013.472,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 507.136.822,00 486.471.632,00 621.218.229,00 693.452.046,00 601.970.136,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.775.727,00 23.738.250,00 49.518.160,00 60.578.970,00 46.273.560,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 403.780.691,00 377.396.557,00 466.262.966,00 574.835.853,00 504.817.808,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.150.903,00 2.002.944,00 10.028.413,00 21.382.652,00 19.236.502,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 379.629.788,00 375.393.613,00 456.234.553,00 553.453.201,00 485.581.306,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.322.755,00 6.127.072,00 3.098.402,00 2.932.695,00 2.871.702,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 44.023,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 44.023,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 24.393.949,00 27.481.302,00 23.747.933,00 25.747.465,00 20.767.762,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 16.590.475,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 31.887.800,00 24.535.906,00 20.706.328,00 20.997.850,00 24.443.988,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.019.551,00 2.913.802,00 5.641.339,00 4.740.340,00 5.164.895,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.868.249,00 21.622.104,00 15.064.989,00 16.257.510,00 19.279.093,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.019.614,00 17.561.208,00 1.041.535,00 3.617.067,00 2.795.316,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.296.780,00 9.244.129,00 8.839.841,00 8.061.477,00 7.749.124,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.280.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.324.024,00 9.244.129,00 8.839.841,00 8.061.477,00 7.749.124,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.099.098,00 7.021.329,00 6.847.001,00 6.417.192,00 6.115.753,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.224.926,00 2.222.800,00 1.992.840,00 1.644.285,00 1.633.371,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 519.433.602,00 495.715.761,00 630.058.070,00 701.513.523,00 609.719.260,00
Ö Z K A Y N A K L A R 277.479.552,00 277.997.851,00 269.239.000,00 237.167.713,00 235.294.212,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 277.479.552,00 277.997.851,00 269.239.000,00 237.167.713,00 235.294.212,00
Ödenmiş Sermaye 141.733.652,00 141.733.652,00 141.733.652,00 141.733.652,00 141.733.652,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.871.090,00 40.871.090,00 40.871.090,00 0,00 40.871.090,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.898.000,00 -1.898.000,00 -1.898.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.898.000,00 -1.898.000,00 -1.898.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.940.789,00 8.940.789,00 8.940.789,00 8.940.789,00 8.940.789,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 76.407.347,00 82.087.770,00 43.549.227,00 84.420.317,00 43.549.227,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.920.975,00 8.758.851,00 38.538.543,00 6.483.256,00 4.609.755,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 796.913.154,00 773.713.612,00 899.297.070,00 938.681.236,00 845.013.472,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -1.898.000,00 -1.914.000,00 -1.914.000,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 60.578.970,00 46.273.560,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi