Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,25
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 52,28
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,98
Dibe Uzaklık 16,25
Piyasa Değeri (USD) 85.571.527,09
Piyasa Değeri (TL) 313.131.889,08
Özsermaye (TL) 158.108.649,00
Sermaye (TL) 112.233.652,00
Net Kar (TL) 5.989.716,00
 

TÜRK PRYSMİAN KABLO Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
2,830 7.251 2,26 7.251 3,58 0 0,00
2,820 22.757 7,08 21.507 10,63 1.250 1,05
2,810 32.520 10,12 30.365 15,01 2.155 1,81
2,800 46.823 14,57 36.348 17,97 10.475 8,81
2,790 116.923 36,40 60.691 30,00 56.232 47,27
2,780 85.416 26,59 44.012 21,76 41.404 34,81
2,770 9.568 2,98 2.133 1,05 7.435 6,25
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
2,790 321.258 118.951 2,790 202.307 2,800
Konu Açıklama
BIST Kodu PRKAB
Sektör Haberleşme ve enerji kabloları imalatı
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa
Telefon (0224) 270 30 00
Faks (0224) 270 30 24
Web http://www.prysmiangroup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 18.241.992,10 16,25
DRAKA HOLDING B.V. 93.991.659,90 83,75
Toplam 112.233.652,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
18.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
16.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,84
08.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
16.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,27
24.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,99
24.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 532.097.273,00 242.220.975,00 953.572.451,00 683.835.339,00 506.398.209,00
Satışların Maliyeti (-) -482.720.878,00 -221.954.734,00 -832.409.981,00 -596.343.386,00 -444.128.387,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 49.376.395,00 20.266.241,00 121.162.470,00 87.491.953,00 62.269.822,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 49.376.395,00 20.266.241,00 121.162.470,00 87.491.953,00 62.269.822,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.797.816,00 -9.973.784,00 -33.800.019,00 -25.350.556,00 -17.079.535,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.687.173,00 -12.689.922,00 -49.640.596,00 -37.748.364,00 -22.139.606,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.231.155,00 -605.745,00 -2.242.497,00 -1.687.857,00 -1.168.923,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.379.792,00 18.857.038,00 47.694.936,00 67.455.569,00 14.405.276,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -37.973.309,00 -21.000.116,00 -58.919.850,00 -74.794.477,00 -17.394.639,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.734,00 -5.146.288,00 24.254.444,00 15.366.268,00 18.892.395,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 287.801,00 287.801,00 403.060,00 131.683,00 131.683,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 354.535,00 -4.858.487,00 24.657.504,00 15.366.268,00 18.892.395,00
Finansman Gelirleri 703.441,00 704.811,00 754.159,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.057.976,00 -4.153.676,00 25.411.663,00 15.366.268,00 18.892.395,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 25.242,00 1.514.497,00 -5.175.713,00 -3.650.879,00 -3.562.943,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.343.452,00 -2.747.849,00 0,00 0,00 -798.539,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.368.694,00 4.262.346,00 -5.175.713,00 -3.650.879,00 -2.764.404,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.083.218,00 -2.639.179,00 20.235.950,00 11.715.389,00 15.329.452,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.083.218,00 -2.639.179,00 20.235.950,00 11.715.389,00 15.329.452,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.083.218,00 -2.639.179,00 20.235.950,00 11.715.389,00 15.329.452,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,18 0,00 0,14
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -184.000,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -230.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 -184.000,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.083.218,00 -2.639.179,00 20.051.950,00 11.715.389,00 15.329.452,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 607.777.391,00 631.364.879,00 625.394.126,00 530.875.028,00 578.859.129,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 63.115.575,00 127.256.834,00 152.317.188,00 97.705.307,00 112.018.319,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 334.708.411,00 270.371.089,00 279.825.329,00 235.551.864,00 275.867.207,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.913.085,00 18.489.138,00 13.029.795,00 10.270.776,00 10.269.452,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 318.795.326,00 251.881.951,00 266.795.534,00 225.281.088,00 265.597.755,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 298.970,00 456.348,00 37.092,00 71.101,00 73.910,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 298.970,00 456.348,00 37.092,00 71.101,00 73.910,00
Türev Araçlar 0,00 3.866.632,00 22.943.990,00 3.426.935,00 106.786,00
Stoklar 122.616.949,00 121.689.282,00 94.519.833,00 92.792.924,00 88.559.614,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.945.366,00 20.905.046,00 13.646.449,00 10.819.169,00 26.072.756,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.945.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.838.434,00 19.762.112,00 19.573.127,00 18.436.606,00 18.273.207,00
Diğer Dönen Varlıklar 41.253.686,00 62.719.065,00 42.531.118,00 53.203.502,00 45.177.054,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 41.253.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 607.777.391,00 631.364.879,00 625.394.126,00 530.875.028,00 578.859.129,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 63.399.568,00 44.406.168,00 44.140.245,00 42.996.216,00 42.884.091,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 42.856.112,00 43.302.693,00 43.876.465,00 42.452.206,00 42.318.382,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 171.013,00 195.256,00 219.459,00 204.069,00 225.768,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 970.245,00 863.898,00 0,00 1.731.263,00 1.731.263,00
Diğer Duran Varlıklar 19.402.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 671.176.959,00 675.771.047,00 669.534.371,00 573.871.244,00 621.743.220,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 506.298.916,00 505.180.774,00 492.165.708,00 403.929.102,00 447.337.043,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 424.334.778,00 439.835.887,00 429.018.482,00 364.372.641,00 399.299.131,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.224.044,00 20.225.316,00 16.394.921,00 18.397.506,00 23.905.035,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 400.110.734,00 419.610.571,00 412.623.561,00 345.975.135,00 375.394.096,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.266.860,00 2.806.916,00 2.163.332,00 2.523.489,00 2.220.497,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 4.009,00 298.437,00 55.302,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 4.009,00 298.437,00 55.302,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 38.407.147,00 32.067.676,00 40.075.636,00 14.242.656,00 12.586.208,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.343.452,00 2.747.849,00 0,00 0,00 798.539,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.877.256,00 16.996.178,00 12.708.920,00 16.677.965,00 14.806.267,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.187.501,00 4.457.211,00 4.418.440,00 3.064.951,00 2.456.151,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.689.755,00 12.538.967,00 8.290.480,00 13.613.014,00 12.350.116,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.050.228,00 5.352.116,00 2.629.928,00 2.960.962,00 13.291.421,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.769.394,00 9.232.950,00 13.372.161,00 13.593.022,00 12.635.872,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.769.394,00 6.335.451,00 7.076.213,00 6.697.707,00 6.858.583,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.100.780,00 4.895.748,00 0,00 5.414.461,00 5.346.870,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.668.614,00 1.439.703,00 1.439.703,00 1.283.246,00 1.511.713,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 3.398.449,00 1.919.615,00 1.033.141,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 513.068.310,00 514.413.724,00 505.537.869,00 417.522.124,00 459.972.915,00
Ö Z K A Y N A K L A R 158.108.649,00 161.357.323,00 163.996.502,00 156.349.120,00 161.770.305,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 158.108.649,00 161.357.323,00 163.996.502,00 156.349.120,00 161.770.305,00
Ödenmiş Sermaye 112.233.652,00 112.233.652,00 112.233.652,00 112.233.652,00 112.233.652,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.341.600,00 -1.341.600,00 -1.341.600,00 -1.157.600,00 -1.157.600,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -1.341.600,00 -1.341.600,00 -1.157.600,00 -1.157.600,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.718.010,00 7.006.270,00 7.006.270,00 4.541.969,00 4.421.732,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.911.670,00 48.594.481,00 28.358.531,00 29.015.710,00 30.943.069,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.083.218,00 -2.639.179,00 20.235.950,00 11.715.389,00 15.329.452,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 671.176.959,00 675.771.047,00 669.534.371,00 573.871.244,00 621.743.220,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 44.321,00 0,00 0,00 0,00