Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • PRKAB Analist Notu Türk Prysmian Kablo (TPK) 2018 sonuçları ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini analistlerle paylaştı: Şirket dünyanın en büyük kab...
Konu Açıklama
BIST Kodu PRKAB
Sektör Haberleşme ve enerji kabloları imalatı
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa
Telefon (0224) 270 30 00
Faks (0224) 270 30 24
Web http://www.prysmiangroup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 23.036.801,25 11,26
DRAKA HOLDING B.V. 181.506.654,34 88,74
Toplam 204.543.455,59 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
09.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.11.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,27
18.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
18.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
16.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,84
08.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
16.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,27
24.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,99
24.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.802.184.466,00 1.228.005.681,00 785.689.488,00 381.538.702,00 1.462.576.746,00
Satışların Maliyeti (-) -1.600.374.544,00 -1.086.211.933,00 -695.162.759,00 -341.339.169,00 -1.298.896.691,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 201.809.922,00 141.793.748,00 90.526.729,00 40.199.533,00 163.680.055,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 201.809.922,00 141.793.748,00 90.526.729,00 40.199.533,00 163.680.055,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -54.263.398,00 -37.007.620,00 -20.507.697,00 -6.285.913,00 -21.588.143,00
Pazarlama Giderleri (-) -86.315.711,00 -62.724.154,00 -40.290.729,00 -20.640.002,00 -61.913.603,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.651.103,00 -3.595.714,00 -2.810.327,00 -988.316,00 -4.067.179,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 61.882.471,00 73.481.423,00 51.131.030,00 11.882.563,00 50.700.170,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -66.174.884,00 -72.472.976,00 -54.829.526,00 -12.858.179,00 -84.626.991,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 52.287.297,00 39.474.707,00 23.219.480,00 11.309.686,00 42.184.309,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 204.791,00 0,00 0,00 0,00 5.483,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 52.492.088,00 39.474.707,00 23.219.480,00 11.309.686,00 42.189.792,00
Finansman Gelirleri 3.706.828,00 0,00 0,00 907.591,00 3.993.768,00
Finansman Giderleri (-) -11.048.915,00 -5.853.088,00 -3.133.495,00 -1.499.584,00 -3.034.705,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 45.150.001,00 33.621.619,00 20.085.985,00 10.717.693,00 43.148.855,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.731.357,00 -997.573,00 -222.828,00 -770.488,00 -7.177.853,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.990.257,00 -8.825.093,00 -8.150.398,00 -3.650.905,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16.258.900,00 7.827.520,00 7.927.570,00 2.880.417,00 -7.177.853,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 42.418.644,00 32.624.046,00 19.863.157,00 9.947.205,00 35.971.002,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 42.418.644,00 32.624.046,00 19.863.157,00 9.947.205,00 35.971.002,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 42.418.644,00 32.624.046,00 19.863.157,00 9.947.205,00 35.971.002,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20 0,00 0,00 0,00 0,25
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.552.800,00 0,00 0,00 0,00 -3.975.200,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.191.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.969.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 638.200,00 0,00 0,00 -993.800,00 993.800,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 638.200,00 0,00 0,00 0,00 993.800,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.552.800,00 0,00 0,00 0,00 -3.975.200,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 39.865.844,00 32.624.046,00 19.863.157,00 9.947.205,00 31.995.802,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 892.251.480,00 916.806.148,00 788.188.363,00 829.547.737,00 765.701.804,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 146.428.538,00 190.848.338,00 150.016.286,00 141.378.143,00 210.505.611,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 428.580.085,00 405.681.708,00 382.811.265,00 349.023.795,00 284.743.560,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.646.328,00 58.432.168,00 78.993.673,00 43.505.017,00 33.524.425,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 380.933.757,00 347.249.540,00 303.817.592,00 305.518.778,00 251.219.135,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 84.322,00 0,00 0,00 0,00 22.639,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.322,00 0,00 0,00 0,00 22.639,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 878.383,00 0,00
Stoklar 245.548.682,00 225.690.864,00 185.757.246,00 232.576.355,00 174.711.178,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.656.234,00 31.467.049,00 13.102.128,00 10.767.986,00 14.665.353,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.192.195,00 15.810.121,00 8.705.151,00 6.851.886,00 5.395.419,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.647.710,00 47.308.068,00 47.796.287,00 82.960.394,00 63.596.439,00
ARA TOPLAM 892.251.480,00 916.806.148,00 788.188.363,00 829.547.737,00 765.701.804,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 170.770.539,00 143.340.865,00 144.487.299,00 124.738.439,00 122.130.217,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 64.981.581,00 59.187.533,00 59.937.404,00 60.552.980,00 60.622.561,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261.523,00 293.762,00 327.423,00 364.664,00 399.557,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 327.423,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.945.261,00 21.875.681,00 21.975.731,00 16.928.580,00 14.048.161,00
Diğer Duran Varlıklar 71.790.233,00 59.261.724,00 59.261.724,00 43.542.040,00 43.542.040,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.063.022.019,00 1.060.147.013,00 932.675.662,00 954.286.176,00 887.832.021,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 636.997.434,00 645.171.696,00 528.583.003,00 556.215.147,00 500.215.613,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 52.867.525,00 149.697.987,00 97.315.052,00 80.835.327,00 1.274.934,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 470.853.794,00 387.747.556,00 346.317.914,00 407.617.991,00 447.965.240,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 82.858.034,00 79.200.465,00 94.317.789,00 52.366.500,00 39.669.174,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 387.995.760,00 308.547.091,00 252.000.125,00 355.251.491,00 408.296.066,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.414.977,00 4.580.771,00 4.234.814,00 3.944.891,00 3.376.272,00
Diğer Borçlar 97.062,00 0,00 0,00 0,00 7.930,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 97.062,00 0,00 0,00 0,00 7.930,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 36.449.555,00 32.493.390,00 28.798.447,00 19.384.581,00 18.563.696,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.878.719,00 8.825.093,00 8.150.398,00 3.650.905,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 48.646.316,00 45.578.860,00 32.578.049,00 39.837.151,00 26.776.587,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.965.931,00 14.035.035,00 13.527.527,00 16.563.290,00 15.761.555,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.680.385,00 31.543.825,00 19.050.522,00 23.273.861,00 11.015.032,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.929.076,00 1.941.761,00 2.816.535,00 944.301,00 1.318.190,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.459.374,00 18.651.904,00 18.186.099,00 17.785.917,00 17.278.501,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.773.135,00 1.668.954,00 1.814.138,00 2.048.693,00 2.180.847,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.686.239,00 16.918.899,00 16.371.961,00 15.737.224,00 15.097.654,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.914.026,00 14.037.014,00 13.753.969,00 13.067.957,00 12.579.572,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.772.213,00 2.881.885,00 2.617.992,00 2.669.267,00 2.518.082,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 64.051,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 659.456.808,00 663.823.600,00 546.769.102,00 574.001.064,00 517.494.114,00
Ö Z K A Y N A K L A R 403.565.211,00 396.323.413,00 385.906.560,00 380.285.112,00 370.337.907,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 403.565.211,00 396.323.413,00 385.906.560,00 380.285.112,00 370.337.907,00
Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.654.618,00 40.654.618,00 40.654.618,00 40.654.618,00 40.654.618,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.426.000,00 -5.873.200,00 -5.873.200,00 -5.873.200,00 -5.873.200,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.426.000,00 -5.873.200,00 -5.873.200,00 -5.873.200,00 -5.873.200,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.336.752,00 10.432.153,00 10.432.153,00 10.432.153,00 10.432.153,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.343.846,00 104.248.445,00 106.592.481,00 110.886.985,00 74.915.983,00
Net Dönem Karı/Zararı 42.418.644,00 32.624.046,00 19.863.157,00 9.947.205,00 35.971.002,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.063.022.019,00 1.060.147.013,00 932.675.662,00 954.286.176,00 887.832.021,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 111.628,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 96.015.178,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 1.814.138,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi