Geri Dön

PRKAB | Turk Prysmian Kablo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • PRKAB Analist Notu Türk Prysmian Kablo (TPK) 2018 sonuçları ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini analistlerle paylaştı: Şirket dünyanın en büyük kab...
Konu Açıklama
BIST Kodu PRKAB
Sektör Haberleşme ve enerji kabloları imalatı
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa
Telefon 224 2703048
Faks 224 2703024
Web www.prysmiangroup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DRAKA HOLDING B.V. 181.506.654,34 83,75
TOPLAM 216.733.652,00 100,00
DİĞER 35.226.997,66 16,25
Toplam 433.467.304,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
24.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
09.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.11.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,27
18.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
18.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
16.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,84
08.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
16.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,27
24.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,99
24.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.382.353.036,00 3.363.359.081,00 1.483.979.743,00 3.220.770.171,00 2.049.246.099,00
Satışların Maliyeti (-) -4.806.680.234,00 -3.009.430.969,00 -1.347.824.482,00 -2.841.907.068,00 -1.843.409.676,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 575.672.802,00 353.928.112,00 136.155.261,00 378.863.103,00 205.836.423,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 575.672.802,00 353.928.112,00 136.155.261,00 378.863.103,00 205.836.423,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -120.264.246,00 -72.977.358,00 -34.152.429,00 -81.094.744,00 -56.740.222,00
Pazarlama Giderleri (-) -202.642.643,00 -123.071.197,00 -45.010.452,00 -191.744.493,00 -83.225.530,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.867.633,00 -4.463.156,00 -2.404.132,00 -5.867.026,00 -3.578.217,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 345.313.034,00 285.808.450,00 196.015.325,00 294.499.880,00 95.496.907,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -366.711.951,00 -328.737.669,00 -241.893.928,00 -335.393.528,00 -131.721.943,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 224.499.363,00 110.487.182,00 8.709.645,00 59.263.192,00 26.067.418,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 118.812,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 224.499.363,00 110.487.182,00 8.709.645,00 59.382.004,00 26.067.418,00
Finansman Gelirleri 10.859.922,00 5.022.464,00 2.847.251,00 8.277.432,00 7.017.922,00
Finansman Giderleri (-) -65.563.982,00 -29.462.653,00 -7.505.814,00 -18.953.075,00 -14.771.235,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 169.795.303,00 86.046.993,00 4.051.082,00 48.706.361,00 18.314.105,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -22.987.669,00 -2.255.820,00 1.973.763,00 -7.973.367,00 2.458.002,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -86.399.029,00 -41.258.211,00 -28.040.138,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 63.411.360,00 39.002.391,00 30.013.901,00 -7.973.367,00 2.458.002,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 146.807.634,00 83.791.173,00 6.024.845,00 40.732.994,00 20.772.107,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 146.807.634,00 83.791.173,00 6.024.845,00 40.732.994,00 20.772.107,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 146.807.634,00 83.791.173,00 6.024.845,00 40.732.994,00 20.772.107,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,20 0,20 0,19 0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 1.639.200,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 2.049.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 -409.800,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 1.639.200,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 146.807.634,00 83.791.173,00 6.024.845,00 42.372.194,00 20.772.107,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.663.225.273,00 3.405.413.100,00 2.864.469.563,00 2.026.951.571,00 1.478.709.106,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 420.454.199,00 407.830.841,00 603.656.418,00 411.993.946,00 389.738.357,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.549.474.688,00 1.254.805.702,00 924.102.796,00 733.965.671,00 578.122.382,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 292.233.315,00 147.286.954,00 123.423.138,00 111.516.859,00 64.557.321,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.257.241.373,00 1.107.518.748,00 800.679.658,00 622.448.812,00 513.565.061,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.552.029,00 259.869,00 126.924,00 71.513,00 182.940,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.552.029,00 259.869,00 126.924,00 71.513,00 182.940,00
Türev Araçlar 0,00 29.175.360,00 7.312.795,00 113.812.719,00 903.306,00
Stoklar 658.686.437,00 680.764.827,00 655.214.549,00 452.314.616,00 399.992.901,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 72.668.388,00 81.618.211,00 84.444.311,00 25.915.106,00 27.360.088,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.532.351,00 17.716.746,00 1.608.120,00 29.072.932,00 28.673.652,00
Diğer Dönen Varlıklar 95.614.896,00 128.123.739,00 99.449.638,00 48.064.534,00 53.735.480,00
ARA TOPLAM 3.663.225.273,00 3.405.413.100,00 2.864.469.563,00 2.026.951.571,00 1.478.709.106,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 463.053.723,00 352.130.562,00 302.919.532,00 255.778.945,00 186.728.870,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 78.763.305,00 79.015.920,00 81.100.382,00 82.396.773,00 78.535.672,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.661.997,00 1.815.000,00 1.968.003,00 2.121.006,00 159.449,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.511.913,00 20.511.913,00 20.511.914,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.973.454,00 61.564.485,00 52.575.995,00 22.562.094,00 33.403.263,00
Diğer Duran Varlıklar 270.206.585,00 184.275.103,00 141.497.449,00 127.072.561,00 71.868.128,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.126.278.996,00 3.757.543.662,00 3.167.389.095,00 2.282.730.516,00 1.665.437.976,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.521.069.203,00 3.216.711.771,00 2.693.477.568,00 1.818.827.462,00 1.223.313.195,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 245.522.806,00 477.875.346,00 325.843.523,00 918.651,00 87.847.908,00
- Banka Kredileri 242.460.839,00 0,00 323.552.662,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.141.771.062,00 1.727.356.230,00 1.682.083.703,00 1.327.122.745,00 770.269.241,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.067.128.255,00 489.160.709,00 437.920.501,00 336.514.998,00 73.059.975,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.074.642.807,00 1.238.195.521,00 1.244.163.202,00 990.607.747,00 697.209.266,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.459.099,00 9.883.969,00 9.081.073,00 5.279.323,00 5.191.548,00
Diğer Borçlar 175.000.000,00 267.935,00 340.663,00 484.432,00 50.641,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 175.000.000,00 0,00 50.641,00 50.641,00 50.641,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 267.935,00 290.022,00 433.791,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 197.333.582,00 222.677.250,00 114.120.792,00 80.906.190,00 254.337.293,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 361.059.816,00 404.162.402,00 210.906.709,00 85.753.209,00 85.111.424,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.796.386,00 36.560.027,00 35.264.203,00 28.527.678,00 15.408.645,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 330.263.430,00 367.602.375,00 175.642.506,00 57.225.531,00 69.702.779,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.972.075,00 4.845.179,00 2.798.061,00 6.205.439,00 2.162.091,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.933.694,00 30.572.253,00 29.923.404,00 25.939.776,00 25.761.590,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.378.545,00 3.062.625,00 3.267.670,00 486.410,00 1.717.561,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.555.149,00 27.509.628,00 26.655.734,00 25.453.366,00 24.044.029,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.754.962,00 20.817.307,00 19.900.643,00 19.153.416,00 20.391.608,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.800.187,00 6.692.321,00 6.755.091,00 6.299.950,00 3.652.421,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.553.002.897,00 3.247.284.024,00 2.723.400.972,00 1.844.767.238,00 1.249.074.785,00
Ö Z K A Y N A K L A R 573.276.099,00 510.259.638,00 443.988.123,00 437.963.278,00 416.363.191,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 573.276.099,00 510.259.638,00 443.988.123,00 437.963.278,00 416.363.191,00
Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.654.618,00 40.654.618,00 40.654.618,00 40.654.618,00 40.654.618,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.786.800,00 -6.786.800,00 -6.786.800,00 -6.786.800,00 -8.426.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.786.800,00 -6.786.800,00 -6.786.800,00 -6.786.800,00 -8.426.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.540.411,00 16.540.411,00 14.123.489,00 14.123.489,00 14.123.489,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 161.822.885,00 161.822.885,00 175.734.620,00 135.001.626,00 135.001.626,00
Net Dönem Karı/Zararı 146.807.634,00 83.791.173,00 6.024.845,00 40.732.994,00 20.772.107,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.126.278.996,00 3.757.543.662,00 3.167.389.095,00 2.282.730.516,00 1.665.437.976,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 86.460.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi