Geri Dön

PRKAB | Turk Prysmian Kablo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,72
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,86
BIST-100'deki Ağırlığı 6,47
F/K Oranı -111,14
Piyasa Değ. / Defter Değ. 9,08
Dibe Uzaklık 14,86
Piyasa Değeri (USD) 299.479.019,17
Piyasa Değeri (TL) 9.653.316.860,08
Özsermaye (TL) 1.063.690.045,00
Sermaye (TL) 216.733.652,00
Net Kar (TL) -86.861.035,00
 

Raporlar

  • PRKAB Analist Notu Türk Prysmian Kablo (TPK) 2018 sonuçları ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini analistlerle paylaştı: Şirket dünyanın en büyük kab...
Konu Açıklama
BIST Kodu PRKAB
Sektör Haberleşme ve enerji kabloları imalatı
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa
Telefon 224 2703048
Faks 224 2703024
Web www.prysmiangroup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DRAKA HOLDING B.V. 181.506.654,34 83,75
TOPLAM 216.733.652,00 100,00
DİĞER 35.226.997,66 16,25
Toplam 433.467.304,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
25.05.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
25.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
24.05.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
09.07.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
20.04.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.11.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,27
18.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
20.10.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,03
18.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
16.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
16.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
16.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
15.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,84
08.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
24.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
26.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
16.07.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,27
24.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
21.07.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,99
24.04.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.472.610.556,00 7.332.730.265,00 4.368.457.708,00 2.105.663.078,00 7.186.815.354,00
Satışların Maliyeti (-) -11.281.971.218,00 -6.365.915.504,00 -3.839.779.387,00 -1.912.633.675,00 -6.327.260.526,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.190.639.338,00 966.814.761,00 528.678.321,00 193.029.403,00 859.554.828,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.190.639.338,00 966.814.761,00 528.678.321,00 193.029.403,00 859.554.828,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -294.332.003,00 -186.226.085,00 -105.081.962,00 -45.623.086,00 -150.042.582,00
Pazarlama Giderleri (-) -605.556.776,00 -335.807.568,00 -179.368.286,00 -61.105.039,00 -377.167.053,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22.673.970,00 -10.045.193,00 -6.061.942,00 -3.540.938,00 -8.903.876,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 153.149.565,00 435.755.534,00 213.141.051,00 2.820.876,00 273.634.580,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -394.171.656,00 -544.482.131,00 -354.812.269,00 -38.412.759,00 -315.185.597,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 27.054.498,00 326.009.318,00 96.494.913,00 47.168.457,00 281.890.300,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.709.820,00 1.045.545,00 1.045.545,00 1.045.545,00 3.663.367,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 32.764.318,00 327.054.863,00 97.540.458,00 48.214.002,00 285.553.667,00
Finansman Gelirleri 69.131.216,00 152.170.690,00 141.535.029,00 41.557.813,00 15.417.160,00
Finansman Giderleri (-) -501.096.015,00 -317.400.376,00 -266.041.060,00 -54.444.436,00 -90.943.786,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -70.325.575,00 161.825.177,00 -26.965.573,00 35.327.379,00 210.027.041,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.535.460,00 -69.210.246,00 -17.572.254,00 3.352.567,00 -20.020.923,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -21.502.270,00 -15.040.417,00 -15.040.417,00 0,00 -90.070.950,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.966.810,00 -54.169.829,00 -2.531.837,00 3.352.567,00 70.050.027,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -86.861.035,00 92.614.931,00 -44.537.827,00 38.679.946,00 190.006.118,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -86.861.035,00 92.614.931,00 -44.537.827,00 38.679.946,00 190.006.118,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -86.861.035,00 92.614.931,00 -44.537.827,00 38.679.946,00 190.006.118,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40 0,43 0,21 0,18 0,88
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -101.873.600,00 0,00 0,00 0,00 -11.648.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -135.831.467,00 0,00 0,00 0,00 -14.560.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 33.957.867,00 0,00 0,00 0,00 2.912.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -101.873.600,00 0,00 0,00 0,00 -11.648.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -188.734.635,00 92.614.931,00 -44.537.827,00 38.679.946,00 178.358.118,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.905.618.606,00 5.258.981.980,00 4.702.134.670,00 3.868.590.631,00 3.364.115.471,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 544.461.080,00 647.374.628,00 762.284.547,00 288.269.622,00 280.398.600,00
Finansal Yatırımlar 59.075.600,00 60.356.200,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.819.612.585,00 2.688.297.288,00 2.145.233.846,00 1.426.857.628,00 1.119.793.538,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 343.442.705,00 279.036.064,00 172.674.099,00 107.662.336,00 61.343.368,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.476.169.880,00 2.409.261.224,00 1.972.559.747,00 1.319.195.292,00 1.058.450.170,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.576.408,00 2.112.559,00 1.384.290,00 387.784,00 75.633,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.576.408,00 2.112.559,00 1.384.290,00 387.784,00 75.633,00
Türev Araçlar 65.161.925,00 0,00 93.429.513,00 0,00 625.544,00
Stoklar 1.214.969.330,00 1.201.552.710,00 1.006.721.614,00 872.768.965,00 767.961.699,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 176.122.855,00 141.451.147,00 192.659.594,00 200.721.354,00 178.631.995,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 283.505.935,00 282.637.245,00 180.395.375,00 90.955.573,00 82.673.004,00
Diğer Dönen Varlıklar 358.057.152,00 235.200.203,00 182.556.397,00 132.850.279,00 131.275.797,00
ARA TOPLAM 4.905.618.606,00 5.258.981.980,00 4.702.134.670,00 3.868.590.631,00 3.364.115.471,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 915.398.408,00 518.477.594,00 568.362.853,00 479.439.408,00 479.878.058,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 456.752.128,00 91.635.042,00 88.008.217,00 88.536.892,00 89.720.494,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.000.630,00 1.104.026,00 1.241.664,00 1.379.302,00 1.516.939,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.784.908,00 41.354.293,00 92.992.285,00 98.876.689,00 95.524.122,00
Diğer Duran Varlıklar 349.306.508,00 364.650.407,00 364.650.410,00 278.177.029,00 287.838.903,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.821.017.014,00 5.777.459.574,00 5.270.497.523,00 4.348.030.039,00 3.843.993.529,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.605.744.205,00 5.068.546.609,00 4.696.032.351,00 3.676.188.730,00 3.190.560.086,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 180.359.109,00 428.173.039,00 713.039.211,00 74.957.283,00 72.971.563,00
- Banka Kredileri 173.049.052,00 421.066.608,00 705.948.938,00 70.030.044,00 70.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.445.005.503,00 3.610.857.408,00 2.995.223.907,00 2.511.194.456,00 2.051.575.232,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.861.147.945,00 1.610.572.006,00 1.157.573.480,00 1.268.612.630,00 1.095.811.896,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.583.857.558,00 2.000.285.402,00 1.837.650.427,00 1.242.581.826,00 955.763.336,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.631.251,00 22.952.928,00 21.295.758,00 30.444.394,00 11.223.800,00
Diğer Borçlar 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 212.570.625,00 273.682.137,00 210.549.788,00 235.498.975,00 203.940.904,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 348.046.900,00 275.397.650,00 302.551.666,00 296.166.104,00 308.903.340,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 92.630.003,00 19.376.473,00 16.026.072,00 23.879.342,00 21.021.814,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 255.416.897,00 256.021.177,00 286.525.594,00 272.286.762,00 287.881.526,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.515.837,00 75.191.465,00 44.097.658,00 5.998.518,00 47.843.519,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.582.764,00 28.015.004,00 30.719.969,00 28.334.780,00 48.606.860,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.375.615,00 10.652.182,00 11.437.796,00 8.057.363,00 2.920.969,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.375.615,00 10.652.182,00 11.437.796,00 8.057.363,00 2.920.969,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 141.207.149,00 17.362.822,00 19.282.173,00 20.277.417,00 45.685.891,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 138.875.895,00 9.308.967,00 11.228.318,00 12.223.562,00 37.632.036,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.331.254,00 0,00 8.053.855,00 8.053.855,00 8.053.855,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.757.326.969,00 5.096.561.613,00 4.726.752.320,00 3.704.523.510,00 3.239.166.946,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.063.690.045,00 680.897.961,00 543.745.203,00 643.506.529,00 604.826.583,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.063.690.045,00 680.897.961,00 543.745.203,00 643.506.529,00 604.826.583,00
Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00 216.733.652,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.745.658.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.238.586,00 0,00 40.654.618,00 40.654.618,00 40.654.618,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -133.445.403,00 -18.434.800,00 -18.434.800,00 -18.434.800,00 -18.434.800,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -133.445.403,00 -18.434.800,00 -18.434.800,00 -18.434.800,00 -18.434.800,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.900.056,00 22.761.411,00 22.761.411,00 16.540.411,00 16.540.411,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -967.273.964,00 329.064.450,00 329.064.450,00 351.829.003,00 161.822.885,00
Net Dönem Karı/Zararı -86.861.035,00 92.614.931,00 -44.537.827,00 38.679.946,00 190.006.118,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.821.017.014,00 5.777.459.574,00 5.270.497.523,00 4.348.030.039,00 3.843.993.529,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 40.654.618,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi