Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 87,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,27
F/K Oranı 57,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,31
Dibe Uzaklık 87,17
Piyasa Değeri (USD) 35.247.683,87
Piyasa Değeri (TL) 333.760.318,60
Özsermaye (TL) 144.645.329,00
Sermaye (TL) 72.556.591,00
Net Kar (TL) 5.765.305,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MERKO
Sektör Domates salçası ve küp domates üretimi
Adres Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No 24 F Blok D:21 Kadıköy/İstanbul
Telefon 0212 347 42 00
Faks 0212 347 10 25
Web http://www.merko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2.775.000,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
26.11.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
20.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 60.756.319,00 53.446.446,00 46.250.844,00 12.421.247,00 66.949.483,00
Satışların Maliyeti (-) -48.285.969,00 -43.514.589,00 -35.409.290,00 -10.799.285,00 -60.689.311,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.470.350,00 9.931.857,00 10.841.554,00 1.621.962,00 6.260.172,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.470.350,00 9.931.857,00 10.841.554,00 1.621.962,00 6.260.172,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.171.061,00 -2.464.691,00 -1.515.311,00 -559.389,00 -3.554.804,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.082.983,00 -2.358.136,00 -1.484.830,00 -609.615,00 -2.785.630,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 36.949.852,00 11.735.493,00 5.732.016,00 2.652.406,00 14.807.189,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -40.950.569,00 -15.159.239,00 -10.375.590,00 -5.347.121,00 -31.383.215,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.215.589,00 1.685.284,00 3.197.839,00 -2.241.757,00 -16.656.288,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.149.783,00 16.276.646,00 311.818,00 7.518,00 240.410,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.212.003,00 -9.893.445,00 0,00 0,00 -1.990,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.224.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.378.261,00 8.068.485,00 3.509.657,00 -2.234.239,00 -16.417.868,00
Finansman Giderleri (-) -3.421.046,00 -2.652.225,00 -2.268.987,00 -1.150.011,00 -3.347.539,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.957.215,00 5.416.260,00 1.240.670,00 -3.384.250,00 -19.765.407,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 808.090,00 1.329.529,00 664.298,00 325.932,00 3.989.688,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 808.090,00 1.329.529,00 664.298,00 325.932,00 3.989.688,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.765.305,00 6.745.789,00 1.904.968,00 -3.058.318,00 -15.775.719,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.765.305,00 6.745.789,00 1.904.968,00 -3.058.318,00 -15.775.719,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.765.305,00 6.745.789,00 1.904.968,00 -3.058.318,00 -15.775.719,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,09 0,10 0,03 -0,05 -0,29
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -414.813,00 -400.006,00 -116.909,00 139.012,00 5.914,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -529.728,00 -500.007,00 -149.883,00 178.220,00 7.582,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 8.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 8.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 105.946,00 100.001,00 32.974,00 -39.208,00 -1.668,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -414.813,00 -400.006,00 -116.909,00 139.012,00 5.914,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.350.492,00 6.345.783,00 1.788.059,00 -2.919.306,00 -15.769.805,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.668,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 61.015.149,00 102.765.008,00 103.418.761,00 39.778.675,00 42.161.374,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.810.257,00 61.605.858,00 49.320.179,00 1.113.965,00 231.636,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.656.947,00 5.718.354,00 14.325.941,00 13.648.581,00 12.334.019,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 371.095,00 351.839,00 364.934,00 6.442.707,00 5.947.589,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.285.852,00 5.366.515,00 13.961.007,00 7.205.874,00 6.386.430,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 726.770,00 147.488,00 160.426,00 613.506,00 623.623,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 726.770,00 147.488,00 160.426,00 613.506,00 623.623,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.248.343,00 18.219.511,00 24.425.063,00 6.121.836,00 15.869.910,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 25.815.911,00 15.008.950,00 12.608.815,00 16.537.721,00 11.027.593,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.799.955,00 3.195.975,00 3.193.355,00 3.214.038,00 6.076.800,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.756.921,00 2.064.847,00 2.578.337,00 1.743.066,00 2.074.593,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 169.277,00 182.566,00 849.134,00 171.896,00 0,00
ARA TOPLAM 61.015.149,00 102.765.008,00 103.418.761,00 39.778.675,00 42.161.374,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 123.617.259,00 50.286.777,00 48.556.241,00 43.613.364,00 43.815.106,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 71.003.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 350.000,00 290.000,00 290.000,00 36.000,00 36.000,00
Maddi Duran Varlıklar 46.926.897,00 46.698.387,00 47.929.881,00 43.201.737,00 43.398.155,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.278,00 61.909,00 65.540,00 104.807,00 119.920,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.790.922,00 2.260.518,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 179.247,00 694.741,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 184.632.408,00 153.051.785,00 151.975.002,00 83.392.039,00 85.976.480,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.080.958,00 51.974.508,00 79.471.096,00 46.338.288,00 46.478.374,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.568.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 4.454.129,00 3.766.515,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.197.491,00 6.791.867,00 15.398.275,00 25.590.756,00 23.140.405,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.197.491,00 6.791.867,00 15.398.275,00 25.590.756,00 23.140.405,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.126.339,00 2.977.313,00 3.777.969,00 1.405.416,00 1.125.720,00
Diğer Borçlar 35.178,00 41.474.141,00 59.732.437,00 2.800,00 1.407,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 40.744.519,00 40.744.519,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.178,00 729.622,00 18.987.918,00 2.800,00 1.407,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.882,00 18.165,00 22.593,00 14.536.715,00 17.428.747,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 636.184,00 706.504,00 533.304,00 333.655,00 1.000.763,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 452.502,00 412.316,00 239.116,00 273.172,00 892.393,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 183.682,00 294.188,00 294.188,00 60.483,00 108.370,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.518,00 6.518,00 6.518,00 14.817,00 14.817,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.906.121,00 15.872.084,00 14.634.117,00 17.627.960,00 17.153.009,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 5.277.960,00 5.910.499,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.906.121,00 15.872.084,00 14.596.600,00 11.783.563,00 10.389.349,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.652.709,00 1.458.358,00 1.312.778,00 1.143.705,00 1.181.480,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 15.253.412,00 14.413.726,00 13.283.822,00 10.639.858,00 9.207.869,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 37.517,00 566.437,00 853.161,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 39.987.079,00 67.846.592,00 94.105.213,00 63.966.248,00 63.631.383,00
Ö Z K A Y N A K L A R 144.645.329,00 85.205.193,00 57.869.789,00 19.425.791,00 22.345.097,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 144.645.329,00 85.205.193,00 57.869.789,00 19.425.791,00 22.345.097,00
Ödenmiş Sermaye 72.556.591,00 66.000.000,00 58.967.161,00 58.967.161,00 58.967.161,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.664.413,00 5.785.577,00 2.738.380,00 2.738.380,00 2.738.380,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.841.494,00 48.106.686,00 48.631.199,00 45.890.481,00 43.655.084,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 47.841.494,00 48.106.686,00 48.631.199,00 45.890.481,00 43.655.084,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -461.521,00 -437.745,00 -154.648,00 -285.970,00 -424.982,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 8.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -64.853.711,00 -65.095.127,00 -118.303.704,00 -108.774.181,00 -90.902.077,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.765.305,00 6.745.789,00 1.904.968,00 -3.058.318,00 -15.775.719,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 184.632.408,00 153.051.785,00 151.975.002,00 83.392.039,00 85.976.480,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi