Geri Dön

MERKO | Merko Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,64
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,46
BIST-100'deki Ağırlığı 7,45
F/K Oranı -191,14
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,42
Dibe Uzaklık 80,15
Piyasa Değeri (USD) 43.041.050,16
Piyasa Değeri (TL) 1.387.738.147,51
Özsermaye (TL) 313.973.200,00
Sermaye (TL) 88.222.387,00
Net Kar (TL) -7.260.274,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MERKO
Sektör Domates salçası ve küp domates üretimi
Adres "Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul"
Telefon 0850 560 01 01
Faks
Web www.merko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15.013.225,00 14,85
MERKO HOLDİNG AŞ 5.773.758,55 5,71
TOPLAM 101.125.612,00 100,00
DİĞER 80.338.628,45 79,44
Toplam 202.251.224,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.787.494,05 10,05
Tarih Açıklama Katsayı
15.01.2024 Bölünme 1,00
21.12.2020 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,02
26.11.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
20.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 565.970.896,00 189.606.672,00 844.991.009,00 626.058.038,00 482.844.592,00
Satışların Maliyeti (-) -381.807.088,00 -120.842.533,00 -654.377.873,00 -493.401.465,00 -369.717.691,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 184.163.808,00 68.764.139,00 190.613.136,00 132.656.573,00 113.126.901,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 184.163.808,00 68.764.139,00 190.613.136,00 132.656.573,00 113.126.901,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -32.952.317,00 -16.092.983,00 -44.607.843,00 -34.110.052,00 -19.620.657,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.820.743,00 -3.762.289,00 -23.547.407,00 -18.080.838,00 -13.958.487,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.836.958,00 6.517.609,00 63.378.327,00 48.589.519,00 41.353.596,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.057.594,00 -11.538.557,00 -91.354.437,00 -49.715.878,00 -45.587.608,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 135.170.112,00 43.887.919,00 94.481.776,00 79.339.324,00 75.313.745,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 690.574,00 690.574,00 2.386.279,00 2.014.731,00 3.278.148,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -5.024,00 -5.024,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 -650.000,00 -650.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 135.860.686,00 44.578.493,00 96.868.055,00 80.699.031,00 77.936.869,00
Finansman Gelirleri 11.241.736,00 2.840.457,00 9.594.603,00 5.304.156,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -75.606.888,00 -15.336.472,00 -49.553.688,00 -19.115.261,00 -8.643.902,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 71.495.534,00 32.082.478,00 56.908.970,00 66.887.926,00 69.292.967,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.952.290,00 -5.233.350,00 -10.619.662,00 -9.882.714,00 -6.723.032,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.590.652,00 -4.892.837,00 -12.609.707,00 -11.333.297,00 -7.797.394,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.638.362,00 -340.513,00 1.990.045,00 1.450.583,00 1.074.362,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 65.543.244,00 26.849.128,00 46.289.308,00 57.005.212,00 62.569.935,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 65.543.244,00 26.849.128,00 46.289.308,00 57.005.212,00 62.569.935,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 50.821.835,00 18.761.258,00 47.368.888,00 42.753.909,00 41.667.832,00
- Ana Ortaklık Payları 14.721.409,00 8.087.870,00 -1.079.580,00 14.251.303,00 20.902.103,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,71
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.831.836,00 333.052,00 3.595.015,00 0,00 1.509.199,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.540.234,00 416.314,00 4.493.769,00 0,00 2.018.172,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 708.398,00 -83.262,00 -898.754,00 0,00 -508.973,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.831.836,00 333.052,00 3.595.015,00 0,00 1.509.199,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 62.711.408,00 27.182.180,00 49.884.323,00 57.005.212,00 64.079.134,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 741.902.694,00 817.132.727,00 566.047.700,00 546.660.973,00 538.588.826,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.505.251,00 39.623.873,00 20.770.145,00 38.000.335,00 66.511.872,00
Finansal Yatırımlar 7.924.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 68.264.803,00 61.249.048,00 95.650.955,00 40.237.533,00 55.223.896,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 743.180,00 3.850.123,00 3.194.215,00 2.700.941,00 192.232,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 67.521.623,00 57.398.925,00 92.456.740,00 37.536.592,00 55.031.664,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 29.854.372,00 20.629.660,00 24.793.617,00 38.693.549,00 31.949.478,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.704.015,00 0,00 0,00 0,00 1.511.094,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.150.357,00 20.629.660,00 24.793.617,00 38.693.549,00 30.438.384,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 526.735.001,00 518.676.543,00 270.634.753,00 371.664.460,00 325.464.771,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 26.005.970,00 118.929.957,00 120.490.645,00 24.699.438,00 27.804.373,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.787.342,00 4.872.914,00 5.820.870,00 1.738.906,00 26.865.467,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.216.322,00 59.997,00 16.830,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 60.396.413,00 57.963.649,00 33.690.755,00 33.365.658,00 31.634.436,00
ARA TOPLAM 741.902.694,00 817.132.727,00 566.047.700,00 546.660.973,00 538.588.826,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 526.536.127,00 524.830.704,00 489.985.399,00 418.398.054,00 407.630.193,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00
Maddi Duran Varlıklar 420.387.832,00 419.711.912,00 370.171.309,00 303.092.891,00 309.398.778,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.599.475,00 56.644.648,00 56.670.554,00 77.200.966,00 77.539.511,00
- Şerefiye 56.428.992,00 56.428.992,00 56.428.992,00 68.792.657,00 68.792.657,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 170.483,00 215.656,00 241.562,00 8.128.446,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.022.876,00 34.449.996,00 47.302.927,00 18.797.133,00 8.455.785,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.268.438.821,00 1.341.963.431,00 1.056.033.099,00 965.059.027,00 946.219.019,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 552.258.323,00 649.309.718,00 393.551.693,00 333.265.290,00 304.922.422,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 79.671.967,00 25.615.632,00 44.297.203,00 77.659.469,00 41.220.776,00
- Banka Kredileri 79.671.967,00 25.501.224,00 44.289.414,00 0,00 32.750.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 71.065.629,00 119.960.020,00 69.328.793,00 1.220.829,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 46.375.791,00 2.147.385,00 2.402.096,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 195.785.401,00 283.764.936,00 133.461.982,00 138.773.313,00 166.036.790,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.306.559,00 4.568.765,00 235.157,00 3.897.175,00 8.364.454,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 193.478.842,00 279.196.171,00 133.226.825,00 134.876.138,00 157.672.336,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.400.143,00 17.644.371,00 5.896.009,00 16.274.668,00 10.911.548,00
Diğer Borçlar 120.080.359,00 99.246.040,00 32.852.484,00 563.585,00 10.330,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 117.778.544,00 89.700.000,00 30.700.001,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.301.815,00 9.546.040,00 2.152.483,00 563.585,00 10.330,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 66.936.398,00 95.483.138,00 103.307.519,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 4.893.140,00 1.659.089,00 14.166.352,00 5.403.227,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.318.426,00 2.702.441,00 2.748.614,00 3.263.282,00 2.865.055,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.177.375,00 2.603.596,00 2.650.513,00 3.198.077,00 2.800.578,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 141.051,00 98.845,00 98.101,00 65.205,00 64.477,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 3.572.808,00 429.466,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.954.044,00 129.956.487,00 126.966.360,00 76.691.271,00 75.802.818,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.933.449,00 52.593.076,00 55.285.661,00 15.084.483,00 14.416.323,00
Banka Kredileri 34.043.851,00 47.598.102,00 20.102.332,00 63.880.043,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.889.598,00 4.994.974,00 6.423.151,00 11.009.394,00 6.861.364,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 53.240.389,00 47.812.670,00 42.553.734,00 33.075.981,00 32.499.209,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.400.873,00 19.973.154,00 14.714.218,00 15.766.385,00 15.189.613,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 27.839.516,00 27.839.516,00 27.839.516,00 17.309.596,00 17.309.596,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.780.206,00 29.550.741,00 29.126.965,00 28.530.807,00 28.887.286,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 670.212.367,00 779.266.205,00 520.518.053,00 409.956.561,00 380.725.240,00
Ö Z K A Y N A K L A R 598.226.454,00 562.697.226,00 535.515.046,00 555.102.466,00 565.493.779,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 313.973.200,00 310.504.549,00 302.083.627,00 321.246.373,00 336.982.592,00
Ödenmiş Sermaye 88.222.387,00 88.222.387,00 88.222.387,00 88.222.387,00 88.222.387,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 103.998.617,00 103.998.617,00 103.998.617,00 103.998.617,00 103.998.617,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.144.857,00 149.309.745,00 148.976.693,00 145.013.727,00 144.296.797,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 146.144.857,00 131.306.336,00 130.973.284,00 127.010.318,00 126.293.388,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.831.836,00 3.503.749,00 3.170.697,00 -792.269,00 -1.509.199,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.852.190,00 13.852.190,00 13.852.190,00 13.852.189,00 10.117.276,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -66.511.252,00 -66.511.252,00 -65.431.672,00 -53.161.480,00 -44.099.580,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.721.409,00 8.087.870,00 -1.079.580,00 9.775.941,00 20.902.103,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 284.253.254,00 252.192.677,00 233.431.419,00 233.856.093,00 228.511.187,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.268.438.821,00 1.341.963.431,00 1.056.033.099,00 965.059.027,00 946.219.019,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 98.798,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi