Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 41,29
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 93,21
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 14.902.563,00
Sermaye (TL) 27.150.000,00
Net Kar (TL) -13.772.102,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MERKO
Sektör Domates salçası ve küp domates üretimi
Adres Balmumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sk. No 9 / 2 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 0212 347 42 00
Faks 0212 347 10 25
Web http://www.merko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AETNA S.A. 6.772.871,97 24,95
Diğer 12.432.549,37 45,79
Duncan John Blake 1.846.472,00 6,80
MERKO HOLDİNG AŞ 6.098.106,66 22,46
Toplam 27.150.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MERGROM ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. 250.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
20.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 94.945.890,00 70.763.260,00 56.139.555,00 17.453.344,00 83.049.459,00
Satışların Maliyeti (-) -88.079.157,00 -64.259.867,00 -51.309.427,00 -15.381.932,00 -72.511.186,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.866.733,00 6.503.393,00 4.830.128,00 2.071.412,00 10.538.273,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.866.733,00 6.503.393,00 4.830.128,00 2.071.412,00 10.538.273,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.906.757,00 -3.618.697,00 -2.174.060,00 -1.009.782,00 -4.097.482,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.278.722,00 -2.754.292,00 -1.950.100,00 -1.096.686,00 -4.750.920,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.301.938,00 1.605.361,00 1.517.193,00 982.527,00 2.166.835,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.822.616,00 -8.717.097,00 -3.168.408,00 -2.258.418,00 -5.379.742,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -10.839.424,00 -6.981.332,00 -945.247,00 -1.310.947,00 -1.523.036,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 134.255,00 113.558,00 92.869,00 55.810,00 334.936,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.314,00 -4.314,00 -4.314,00 -4.314,00 -5.785,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -4.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -10.714.077,00 -6.872.088,00 -856.692,00 -1.259.451,00 -1.193.885,00
Finansman Giderleri (-) -5.439.949,00 -3.237.916,00 -2.513.596,00 -1.840.788,00 -4.303.282,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -16.154.026,00 -10.110.004,00 -3.208.453,00 -3.100.239,00 -5.497.167,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.381.924,00 1.468.891,00 362.708,00 79.313,00 -749.189,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.381.924,00 1.468.891,00 362.708,00 79.313,00 -749.189,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -13.772.102,00 -8.641.113,00 -2.845.745,00 -3.020.926,00 -6.246.356,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -13.772.102,00 -8.641.113,00 -2.845.745,00 -3.020.926,00 -6.246.356,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -13.772.102,00 -8.641.113,00 -2.845.745,00 -3.020.926,00 -6.246.356,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,51 -0,32 -0,10 -0,11 -0,23
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -347.583,00 -14.169,00 27.710,00 29.259,00 8.670.652,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900.851,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.375,00 -17.711,00 34.637,00 36.574,00 -239.433,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -675,00 3.542,00 -6.927,00 -7.315,00 47.887,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -350.958,00 3.542,00 -6.927,00 -7.315,00 -1.990.766,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -347.583,00 -14.169,00 27.710,00 29.259,00 8.670.652,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -14.119.685,00 -8.655.282,00 -2.818.035,00 -2.991.667,00 2.424.296,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 161.835,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 62.334.175,00 83.451.313,00 64.885.261,00 82.454.148,00 80.642.072,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 519.452,00 3.115.764,00 5.606.284,00 8.157.704,00 995.860,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 11.101.083,00 14.029.519,00 23.689.290,00 17.246.805,00 13.265.320,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 71.037,00 64.064,00 61.807,00 54.562,00 50.045,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.030.046,00 13.965.455,00 23.627.483,00 17.192.243,00 13.215.275,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.563.945,00 5.248.928,00 2.577.152,00 4.441.715,00 5.950.533,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.153,00 6.153,00 6.153,00 6.153,00 6.153,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.557.792,00 5.242.775,00 2.570.999,00 4.435.562,00 5.944.380,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 32.311.028,00 53.106.351,00 15.345.801,00 43.660.171,00 56.856.386,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.528.554,00 7.717.301,00 14.131.525,00 7.326.808,00 2.668.819,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 310.113,00 233.450,00 3.535.209,00 1.620.945,00 905.154,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 17.932,00 50.157,00 29.991,00 66.895,00 43.248,00
ARA TOPLAM 62.334.175,00 83.451.313,00 64.885.261,00 82.454.148,00 80.642.072,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 32.964.365,00 33.705.638,00 31.170.365,00 26.473.464,00 27.216.232,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 57.906,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 24.328.980,00 25.168.747,00 25.522.185,00 25.914.524,00 26.698.567,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 232.179,00 246.656,00 261.134,00 245.170,00 259.141,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.100.093,00 7.965.435,00 5.063.011,00 50.000,00 50.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 95.298.540,00 117.156.951,00 96.055.626,00 108.927.612,00 107.858.304,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.938.175,00 88.210.643,00 58.443.513,00 69.182.981,00 71.408.055,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.653.204,00 2.500.000,00 4.696.160,00 4.809.954,00 10.355.926,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.314.448,00 43.982.206,00 30.522.763,00 33.100.043,00 39.766.731,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 528.724,00 490.893,00 468.716,00 457.627,00 434.396,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.785.724,00 43.491.313,00 30.054.047,00 32.642.416,00 39.332.335,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 623.107,00 1.272.705,00 696.115,00 617.573,00 576.885,00
Diğer Borçlar 13.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.252.483,00 18.731.682,00 13.389.167,00 14.878.828,00 16.593.829,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 495.749,00 4.610.384,00 566.162,00 428.835,00 457.472,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 455.089,00 473.187,00 479.313,00 422.452,00 457.472,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 40.660,00 4.137.197,00 86.849,00 6.383,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.012,00 49.255,00 64.788,00 61.067,00 8.887,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.457.802,00 8.579.342,00 11.407.900,00 13.714.050,00 7.428.001,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.714.875,00 5.328.150,00 7.039.250,00 9.148.480,00 2.714.811,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.692.006,00 1.641.738,00 1.642.544,00 1.555.681,00 1.631.303,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.692.006,00 1.641.738,00 1.642.544,00 1.555.681,00 1.631.303,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.050.921,00 1.609.454,00 2.726.106,00 3.009.889,00 3.081.887,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.395.977,00 96.789.985,00 69.851.413,00 82.897.031,00 78.836.056,00
Ö Z K A Y N A K L A R 14.902.563,00 20.366.966,00 26.204.213,00 26.030.581,00 29.022.248,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.902.563,00 20.366.966,00 26.204.213,00 26.030.581,00 29.022.248,00
Ödenmiş Sermaye 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 796.841,00 796.841,00 796.841,00 796.841,00 796.841,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.783.376,00 25.116.790,00 25.158.669,00 25.160.218,00 25.140.483,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.783.376,00 25.116.790,00 25.158.669,00 25.160.218,00 25.140.483,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -279.932,00 -296.801,00 -254.922,00 -253.373,00 -282.632,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -47.717.820,00 -47.717.820,00 -47.717.820,00 -47.717.820,00 -41.480.988,00
Net Dönem Karı/Zararı -13.772.102,00 -8.641.113,00 -2.845.745,00 -3.020.926,00 -6.246.356,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 95.298.540,00 117.156.951,00 96.055.626,00 108.927.612,00 107.858.304,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 211.501,00 192.471,00 188.782,00 207.020,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi