Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 41,29
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -4,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,43
Dibe Uzaklık 70,75
Piyasa Değeri (USD) 10.216.229,48
Piyasa Değeri (TL) 37.467.000,00
Özsermaye (TL) 26.204.213,00
Sermaye (TL) 27.150.000,00
Net Kar (TL) -9.374.886,00
 

MERKO GIDA Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
1,390 27.297 26,75 27.297 58,46 0 0,00
1,380 74.741 73,25 19.394 41,54 55.347 100,00
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
1,380 102.038 55.347 1,380 46.691 1,390
Konu Açıklama
BIST Kodu MERKO
Sektör Domates salçası ve küp domates üretimi
Adres Istanbul Ili Besiktas Ilcesi TEV Dr. Orhan Birman Is Merkezi Barbaros Bulvari No:149 Kat:8
Telefon (0212) 356 27 27
Faks (0212) 356 25 15
Web http://www.merko.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AETNA S.A. 6.772.871,97 24,95
Diğer 12.432.549,37 45,79
Duncan John Blake 1.846.472,00 6,80
MERKO HOLDİNG AŞ 6.098.106,66 22,46
Toplam 27.150.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MERGROM ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. 250.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.08.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
20.06.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.05.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 56.139.555,00 17.453.344,00 83.049.459,00 63.642.576,00 45.973.905,00
Satışların Maliyeti (-) -51.309.427,00 -15.381.932,00 -72.511.186,00 -55.776.109,00 -39.988.023,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.830.128,00 2.071.412,00 10.538.273,00 7.866.467,00 5.985.882,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.830.128,00 2.071.412,00 10.538.273,00 7.866.467,00 5.985.882,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.174.060,00 -1.009.782,00 -4.097.482,00 -3.100.822,00 -2.114.542,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.950.100,00 -1.096.686,00 -4.750.920,00 -3.714.495,00 -2.426.678,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.517.193,00 982.527,00 2.166.835,00 1.643.988,00 1.395.492,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.168.408,00 -2.258.418,00 -5.379.742,00 -3.546.544,00 -2.301.750,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -945.247,00 -1.310.947,00 -1.523.036,00 -851.406,00 538.404,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 92.869,00 55.810,00 334.936,00 333.890,00 274.538,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.314,00 -4.314,00 -5.785,00 -5.785,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -856.692,00 -1.259.451,00 -1.193.885,00 -523.301,00 812.942,00
Finansman Gelirleri 161.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -2.513.596,00 -1.840.788,00 -4.303.282,00 -1.005.618,00 -402.991,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.208.453,00 -3.100.239,00 -5.497.167,00 -1.528.919,00 409.951,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 362.708,00 79.313,00 -749.189,00 142.649,00 -127.166,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -183.393,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 362.708,00 79.313,00 -749.189,00 142.649,00 56.227,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.845.745,00 -3.020.926,00 -6.246.356,00 -1.386.270,00 282.785,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.845.745,00 -3.020.926,00 -6.246.356,00 -1.386.270,00 282.785,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.845.745,00 -3.020.926,00 -6.246.356,00 -1.386.270,00 282.785,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,10 -0,11 -0,23 -0,05 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 27.710,00 29.259,00 8.670.652,00 -161.034,00 -118.909,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 10.900.851,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 34.637,00 36.574,00 -239.433,00 -201.293,00 -148.636,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -6.927,00 -7.315,00 47.887,00 40.259,00 29.727,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -6.927,00 -7.315,00 -1.990.766,00 40.259,00 29.727,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 27.710,00 29.259,00 8.670.652,00 -161.034,00 -118.909,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.818.035,00 -2.991.667,00 2.424.296,00 -1.547.304,00 163.876,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 64.885.261,00 82.454.148,00 80.642.072,00 95.794.068,00 65.899.066,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.606.284,00 8.157.704,00 995.860,00 2.478.391,00 781.786,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.689.290,00 17.246.805,00 13.265.320,00 10.813.276,00 16.659.405,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 61.807,00 54.562,00 50.045,00 42.571,00 40.366,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.627.483,00 17.192.243,00 13.215.275,00 10.770.705,00 16.619.039,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.577.152,00 4.441.715,00 5.950.533,00 7.101.418,00 3.822.443,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.153,00 6.153,00 6.153,00 6.153,00 6.153,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.570.999,00 4.435.562,00 5.944.380,00 7.095.265,00 3.816.290,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 15.345.801,00 43.660.171,00 56.856.386,00 72.329.087,00 20.237.541,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.131.525,00 7.326.808,00 2.668.819,00 2.078.582,00 20.615.480,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 192.471,00 188.782,00 207.020,00 255.786,00 246.126,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.535.209,00 1.620.945,00 905.154,00 993.314,00 3.782.411,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 29.991,00 66.895,00 43.248,00 18.024,00 24.526,00
ARA TOPLAM 64.885.261,00 82.454.148,00 80.642.072,00 95.794.068,00 65.899.066,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 31.170.365,00 26.473.464,00 27.216.232,00 16.459.430,00 16.084.004,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 62.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 25.522.185,00 25.914.524,00 26.698.567,00 15.992.227,00 15.592.981,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261.134,00 245.170,00 259.141,00 267.575,00 67.098,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.063.011,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 96.055.626,00 108.927.612,00 107.858.304,00 112.253.498,00 81.983.070,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.443.513,00 69.182.981,00 71.408.055,00 82.375.715,00 49.766.234,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.696.160,00 4.809.954,00 10.355.926,00 4.851.261,00 4.631.641,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.522.763,00 33.100.043,00 39.766.731,00 43.902.684,00 22.182.008,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 468.716,00 457.627,00 434.396,00 511.377,00 346.844,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.054.047,00 32.642.416,00 39.332.335,00 43.391.307,00 21.835.164,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 696.115,00 617.573,00 576.885,00 1.127.028,00 328.678,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.389.167,00 14.878.828,00 16.593.829,00 22.322.724,00 18.880.256,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 183.393,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 566.162,00 428.835,00 457.472,00 7.029.921,00 537.907,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 479.313,00 422.452,00 457.472,00 447.765,00 448.843,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 86.849,00 6.383,00 0,00 6.582.156,00 89.064,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.788,00 61.067,00 8.887,00 33.757,00 16.910,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.407.900,00 13.714.050,00 7.428.001,00 4.827.135,00 5.455.008,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.039.250,00 9.148.480,00 2.714.811,00 3.081.497,00 3.720.343,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.642.544,00 1.555.681,00 1.631.303,00 1.586.614,00 1.478.687,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.642.544,00 1.555.681,00 1.631.303,00 1.586.614,00 1.478.687,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.726.106,00 3.009.889,00 3.081.887,00 159.024,00 255.978,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.851.413,00 82.897.031,00 78.836.056,00 87.202.850,00 55.221.242,00
Ö Z K A Y N A K L A R 26.204.213,00 26.030.581,00 29.022.248,00 25.050.648,00 26.761.828,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.204.213,00 26.030.581,00 29.022.248,00 25.050.648,00 26.761.828,00
Ödenmiş Sermaye 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00 27.150.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00 13.544.992,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 796.841,00 796.841,00 796.841,00 796.841,00 796.841,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.158.669,00 25.160.218,00 25.140.483,00 16.308.797,00 16.350.922,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.158.669,00 25.160.218,00 25.140.483,00 16.308.797,00 16.350.922,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -254.922,00 -253.373,00 -282.632,00 -252.120,00 -209.995,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00 10.117.276,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -47.717.820,00 -47.717.820,00 -41.480.988,00 -41.480.988,00 -41.480.988,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.845.745,00 -3.020.926,00 -6.246.356,00 -1.386.270,00 282.785,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 96.055.626,00 108.927.612,00 107.858.304,00 112.253.498,00 81.983.070,00