Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*MERKO-Merko Gıda 01.07.2023 - 31.12.2023 dönemi 6 aylık konsolide net dönem karı 14.721.409 TL (Önceki 20.902.103 TL )
Merko Gıda, Dünya Bankası'ndan sürdürülebilirlik temalı 1 milyon euro tutarında kredi sağladı

Merko Gıda, Dünya Bankası'ndan sürdürülebilirlik temalı 1 milyon euro tutarında kredi sağladı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, büyümeye ve faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; Ülkemizin içinde bulunduğu finansman maliyetlerinin aşırı yükünü azaltmaya yönelik, Uluslararası alanda ucuz finansman bulma kapsamında yürütülen çalışmalardan; Eximbank aracılığıyla Dünya Bankası'nın (IBRD) sürdürülebilirlik temalı kredisine 1 milyon euro tutarında başvuruda bulunulduğu, başvurumuz bugün itibariyle onaylandığı belirtildi.

Kredi faizi Euribor+%3,30 olup, vadesi 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 6,5 yıl olarak belirlendi.

Açıklamada, "Diğer devam eden süreçlerimizde gelişme oldukça ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır. " denildi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*Merko Gıda: Kredi faizi Euribor+%3,30 olup vadesi 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 6,5 yıldır
*Merko Gıda: Eximbank aracılığıyla Dünya Bankasının sürdürülebilirlik temalı kredisine 1 milyon euro tutarında başvurumuz bugün itibariyle onaylanmıştır
Merko Gıda, borçların kapatılması amacıyla Frigo-Pak'ta pay satışına karar verdi

Merko Gıda, borçların kapatılması amacıyla Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinde sahip olduğu %20,79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 5 yatırımcıya 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantıda;

Yönetim kurulumuzun 17.01.2024 tarih 03Sayılı kararı;

Şirketimizin meşru çıkarlarının zarargörmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcılarınyanıtılmasına yol açmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) ÖzelDurumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi"başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında ertelenmiştir. Ertelemenin Şirket'in meşruçıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskinioluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması içingerekli tedbirler alınmıştır.

Erteleme kararı aldığı işlemlerintamamlanması nedeni ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) marifetiyle kamuoyunaduyurulmasına karar verilmiştir;

Bunagöre;

Şirketimiz finansalları üzerine yapılangörüşmeler neticesinde, Şirket'e ciddi faiz yükü oluşturan borçlarınkapatılmasına,;

İlgili borçların kapatılması için finansalihtiyacın Şirketimiz iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ninŞirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcutpayların, 15.800.000 adedinin 5 yatırımcıya 6,12-6,51 aralığından borsa dışındasatılmasına,

Satış fiyatının belirlenme yönteminde, Frigo-PakGıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Borsa İstanbul' da işem gördüğü son30 günlük ağırlıklı ortalamanın ortalaması olan 6,55 TL üzerinden yapılan %1ile %7 oranında iskonto uygulanarak pazarlık usulü belirlenmesine,

Yapılan işlemler neticesinde;Ortaklığımızın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu malvarlığının kayıtlı değerinin hepsinin varlık (aktif) toplamına oranı %4,20 dir.İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmişağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarakhesaplanan ortaklık değerine oranının %12,29 dur. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma HakkıTebliğinin (II-23.3) önemlilik ölçütü başlıklı 6. Maddesi gereğince eşik değerolan %50'nin altında kaldığından,ayrılma hakkının doğmadığına,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup işlemler tamamlanmıştır.

Şirketimizin iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılması neticesinde,  

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz pay miktarı 14.787.499,94 adete oranı ise %10,05 sınırındadır.

Yönetim kurulumuzun 22.06.2023 tarih 04 sayılı kararı ile başlatılan ve her adım da  kamuoyu ile zamanında duyurulan tahsisli işlemleri tamamlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

22.06.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulan fon kullanım yeri raporunda, iştirakimiz  Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne olan borcun 52.010.430,59 TL'sı nakden ödenmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter