Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MAKTK
Sektör Delici ve kesici takımlar üretimi
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding Placid Bloğu Blok No:1A Üsküdar/İSTANBUL
Telefon +90 216 524 34 84 +90 262 744
Faks +90 216 576 22 26 +90 262 744
Web www.makinatakim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 29.208.844,16 14,60
İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON 99.987.386,00 49,99
TOPLAM 200.000.000,00 100,00
DİĞER 70.803.769,84 35,41
Toplam 400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EVAR KESİCİ TAKIM SAN.VE TİC.A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
25.07.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.05.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
04.01.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
22.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
20.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 85.848.225,00 52.983.903,00 23.419.227,00 85.403.498,00 56.562.438,00
Satışların Maliyeti (-) -50.758.801,00 -31.026.950,00 -14.163.166,00 -61.088.643,00 -39.404.411,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.089.424,00 21.956.953,00 9.256.061,00 24.314.855,00 17.158.027,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 35.089.424,00 21.956.953,00 9.256.061,00 24.314.855,00 17.158.027,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.961.023,00 -6.122.983,00 -3.383.955,00 -6.871.359,00 -4.768.940,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.981.459,00 -3.978.059,00 -1.727.839,00 -5.979.535,00 -4.671.867,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.046.789,00 333.307,00 96.742,00 535.731,00 335.532,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.521.535,00 -1.933.607,00 -827.674,00 -4.640.792,00 -3.057.895,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 19.672.196,00 10.255.611,00 3.413.335,00 7.358.900,00 4.994.857,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.192.642,00 2.505.161,00 1.252.879,00 2.543.844,00 1.613.262,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.864.838,00 12.760.772,00 4.666.214,00 9.902.744,00 6.608.119,00
Finansman Giderleri (-) -1.727.597,00 -1.318.710,00 -391.996,00 -1.419.018,00 -846.789,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 22.137.241,00 11.442.062,00 4.274.218,00 8.483.726,00 5.761.330,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.540.858,00 -2.743.327,00 -668.966,00 -1.986.667,00 -1.077.373,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.490.330,00 -3.521.264,00 -1.263.249,00 -3.515.553,00 -2.370.145,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 949.472,00 777.937,00 594.283,00 1.528.886,00 1.292.772,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.596.383,00 8.698.735,00 3.605.252,00 6.497.059,00 4.683.957,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.596.383,00 8.698.735,00 3.605.252,00 6.497.059,00 4.683.957,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 16.596.383,00 8.698.735,00 3.605.252,00 6.497.059,00 4.683.957,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 167.549.812,00 181.816.242,00 179.733.020,00 122.476.298,00 130.859.209,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 283.562,00 114.551,00 322.549,00 300.644,00 328.551,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 7.960,00 6.810,00 0,00
Ticari Alacaklar 78.559.192,00 104.936.870,00 111.753.414,00 61.835.798,00 71.251.152,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 146.764,00 4.720,00 0,00 390.659,00 126.588,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.412.428,00 104.932.150,00 111.753.414,00 61.445.139,00 71.124.564,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 42.367.509,00 27.680.529,00 28.479.861,00 26.698.982,00 27.597.723,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.359.861,00 27.672.825,00 28.475.433,00 26.636.667,00 27.542.126,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.648,00 7.704,00 4.428,00 62.315,00 55.597,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 44.929.026,00 47.649.523,00 38.338.877,00 32.154.258,00 30.675.354,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.408.887,00 1.396.959,00 830.359,00 1.479.806,00 966.526,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.636,00 37.810,00 0,00 0,00 39.903,00
ARA TOPLAM 167.549.812,00 181.816.242,00 179.733.020,00 122.476.298,00 130.859.209,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 80.929.406,00 82.256.496,00 83.374.228,00 80.118.487,00 75.608.814,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 61.943.171,00 62.591.902,00 63.571.949,00 64.426.639,00 64.626.764,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 874.729,00 763.994,00 808.419,00 797.237,00 799.006,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 248.479.218,00 264.072.738,00 263.107.248,00 202.594.785,00 206.468.023,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.143.072,00 89.219.104,00 91.418.757,00 37.827.747,00 50.065.904,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.113.230,00 5.942.281,00 4.613.630,00 3.443.016,00 3.402.283,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.228.464,00 16.593.932,00 15.529.104,00 17.409.908,00 14.106.684,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 670.907,00 1.198.332,00 751.496,00 275.655,00 413.655,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.557.557,00 15.395.600,00 14.777.608,00 17.134.253,00 13.693.029,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.111.790,00 2.253.751,00 3.869.086,00 2.005.284,00 1.987.692,00
Diğer Borçlar 2.390.313,00 1.373.105,00 2.209.623,00 2.187.354,00 1.502.738,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.390.313,00 1.373.105,00 2.209.623,00 2.187.354,00 1.502.738,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 40.516.614,00 58.432.645,00 62.426.115,00 9.435.966,00 26.309.851,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.905.021,00 2.449.245,00 1.263.249,00 1.234.797,00 652.510,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.877.640,00 2.174.145,00 1.507.950,00 2.111.422,00 2.104.146,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.877.640,00 2.174.145,00 1.507.950,00 2.111.422,00 2.104.146,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.735.950,00 34.082.840,00 35.636.416,00 32.320.215,00 26.507.102,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.829.942,00 12.099.069,00 13.529.138,00 11.069.551,00 6.439.502,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.829.942,00 12.099.069,00 13.529.138,00 11.069.551,00 6.439.502,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.843.747,00 16.783.252,00 15.185.226,00 15.224.965,00 14.033.986,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.843.747,00 16.783.252,00 15.185.226,00 15.224.965,00 14.033.986,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.037.455,00 5.137.843,00 6.821.769,00 5.887.811,00 6.033.614,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 99.879.022,00 123.301.944,00 127.055.173,00 70.147.962,00 76.573.006,00
Ö Z K A Y N A K L A R 148.600.196,00 140.770.794,00 136.052.075,00 132.446.823,00 129.895.017,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 148.600.196,00 140.770.794,00 136.052.075,00 132.446.823,00 129.895.017,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.149,00 162.149,00 162.149,00 162.149,00 162.149,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 50.490.618,00 50.558.864,00 50.933.628,00 50.933.628,00 50.194.924,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 50.490.618,00 50.558.864,00 50.933.628,00 50.933.628,00 50.194.924,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -164.282,00 -96.036,00 278.728,00 278.728,00 -459.976,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 204.183,00 204.183,00 204.183,00 204.183,00 204.183,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -174.094.529,00 -174.094.529,00 -174.094.529,00 -180.591.588,00 -180.591.588,00
Net Dönem Karı/Zararı 16.596.383,00 8.698.735,00 3.605.252,00 6.497.059,00 4.683.957,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 248.479.218,00 264.072.738,00 263.107.248,00 202.594.785,00 206.468.023,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 7.960,00 6.810,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi