Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,96
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,24
BIST-100'deki Ağırlığı 8,67
F/K Oranı 60,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,19
Dibe Uzaklık 92,18
Piyasa Değeri (USD) 99.794.540,65
Piyasa Değeri (TL) 374.000.000,00
Özsermaye (TL) 72.009.793,00
Sermaye (TL) 200.000.000,00
Net Kar (TL) 6.142.105,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MAKTK
Sektör Delici ve kesici takımlar üretimi
Adres Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1/A Kat:2 Ataşehir-İstanbul
Telefon 0216 524 34 84
Faks 0216 576 22 26
Web http://www.makinatakim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EVAR KESİCİ TAKIM SAN.VE TİC.A.Ş. 4.999.500,00 100,00
MAKİNA TAKIM TİCARET A.Ş. 2.498.750,00 9.995,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
25.07.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.05.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
04.01.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
22.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
20.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 45.381.496,00 27.975.684,00 13.298.941,00 58.045.436,00 40.667.158,00
Satışların Maliyeti (-) -29.279.235,00 -17.848.832,00 -7.600.122,00 -38.457.084,00 -27.234.529,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 16.102.261,00 10.126.852,00 5.698.819,00 19.588.352,00 13.432.629,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 16.102.261,00 10.126.852,00 5.698.819,00 19.588.352,00 13.432.629,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.588.006,00 -2.475.635,00 -1.249.866,00 -5.995.869,00 -4.163.194,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.982.263,00 -2.728.713,00 -1.260.863,00 -4.072.577,00 -2.737.234,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.846.603,00 2.577.910,00 580.785,00 6.333.339,00 3.497.430,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.384.841,00 -932.830,00 -515.803,00 -2.545.510,00 -674.501,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.993.754,00 6.567.584,00 3.253.072,00 13.307.735,00 9.355.130,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.552,00 31.552,00 0,00 4.853.929,00 168.046,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -251.378,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11.025.306,00 6.599.136,00 3.253.072,00 17.910.286,00 9.523.176,00
Finansman Giderleri (-) -4.290.487,00 -2.606.872,00 -889.093,00 -27.920.805,00 -21.178.793,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.734.819,00 3.992.264,00 2.363.979,00 -10.010.519,00 -11.623.083,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.671.827,00 -1.573.309,00 -1.577.283,00 79.069,00 611.517,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.671.827,00 -1.573.309,00 -1.577.283,00 79.069,00 611.517,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.062.992,00 2.418.955,00 786.696,00 -9.931.450,00 -11.011.566,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.062.992,00 2.418.955,00 786.696,00 -9.931.450,00 -11.011.566,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.003,00
- Ana Ortaklık Payları 5.062.992,00 2.418.955,00 786.696,00 -9.931.450,00 -11.010.563,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 32.534,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 82.387.306,00 96.778.219,00 97.460.652,00 98.016.505,00 69.540.408,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.745.433,00 11.125.091,00 11.201.352,00 22.742.289,00 858.075,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 51.493.920,00 59.970.826,00 64.116.439,00 55.936.031,00 49.197.463,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 619,00 619,00 619,00 619,00 49.158.554,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.493.301,00 59.970.207,00 64.115.820,00 55.935.412,00 38.909,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 747.837,00 614.560,00 480.381,00 461.002,00 278.390,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 613.092,00 127.565,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 134.745,00 486.995,00 480.381,00 461.002,00 278.390,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 22.915.319,00 23.680.638,00 20.619.573,00 16.326.669,00 18.070.711,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.428.142,00 1.370.907,00 1.027.170,00 2.537.208,00 1.116.883,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 56.655,00 16.197,00 15.737,00 13.306,00 18.886,00
ARA TOPLAM 82.387.306,00 96.778.219,00 97.460.652,00 98.016.505,00 69.540.408,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 46.219.037,00 44.038.959,00 45.549.181,00 44.286.546,00 129.626.457,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 88.405.000,00
Maddi Duran Varlıklar 34.351.105,00 33.929.781,00 34.791.283,00 34.148.740,00 33.671.845,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 374.221,00 367.055,00 433.387,00 455.278,00 271.214,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.532.995,00 6.741.251,00 6.737.277,00 8.314.560,00 5.912.664,00
Diğer Duran Varlıklar 640.311,00 750.539,00 773.288,00 634.058,00 631.824,00
TOPLAM VARLIKLAR 128.606.343,00 140.817.178,00 143.009.833,00 142.303.051,00 199.166.865,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.492.804,00 60.875.986,00 64.826.686,00 64.426.468,00 136.436.121,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.355.393,00 31.198.127,00 32.548.605,00 39.346.459,00 116.056.667,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.446.143,00 10.166.182,00 7.769.916,00 8.150.588,00 5.452.013,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 186.352,00 146.785,00 11.403,00 242.453,00 6.052,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.259.791,00 10.019.397,00 7.758.513,00 7.908.135,00 5.445.961,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.641.834,00 1.680.498,00 2.398.235,00 2.272.693,00 2.024.249,00
Diğer Borçlar 993.056,00 985.686,00 652.876,00 1.123.993,00 1.301.251,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 993.056,00 985.686,00 652.876,00 1.123.993,00 1.301.251,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.767.990,00 15.559.196,00 20.565.470,00 12.832.476,00 10.714.443,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.288.388,00 1.286.297,00 891.584,00 700.259,00 887.498,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 662.086,00 892.093,00 891.584,00 644.507,00 581.298,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 626.302,00 394.204,00 0,00 55.752,00 306.200,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.103.746,00 10.575.436,00 10.449.649,00 10.929.782,00 95.793.473,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 647.461,00 1.095.845,00 1.733.125,00 2.193.385,00 89.440.524,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.456.285,00 9.479.591,00 8.716.524,00 8.736.397,00 6.352.949,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.456.285,00 9.479.591,00 8.716.524,00 8.736.397,00 6.352.949,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.596.550,00 71.451.422,00 75.276.335,00 75.356.250,00 232.229.594,00
Ö Z K A Y N A K L A R 72.009.793,00 69.365.756,00 67.733.498,00 66.946.801,00 -33.062.729,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.009.793,00 69.365.756,00 67.733.498,00 66.946.801,00 -33.052.770,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 55.241.392,00 55.241.392,00 156.082.204,00 156.082.204,00 156.082.204,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.149,00 162.149,00 162.149,00 162.149,00 162.149,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.593.504,00 14.593.504,00 14.593.504,00 14.593.504,00 99.805.529,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.593.504,00 14.593.504,00 14.593.504,00 14.593.504,00 99.805.529,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -797.103,00 -797.103,00 -797.103,00 -797.103,00 273.483,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 203.468,00 203.468,00 203.468,00 203.468,00 203.468,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -203.253.712,00 -203.253.712,00 -304.094.523,00 -294.163.074,00 -378.295.557,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.062.992,00 2.418.955,00 786.696,00 -9.931.450,00 -11.010.563,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.959,00
TOPLAM KAYNAKLAR 128.606.343,00 140.817.178,00 143.009.833,00 142.303.051,00 199.166.865,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi