Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MAKTK
Sektör Delici ve kesici takımlar üretimi
Adres Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:4 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon 0216 524 34 84
Faks 0216 576 22 26
Web http://www.makinatakim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 40.210.106,84 20,11
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 159.789.893,16 79,89
Toplam 200.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EVAR KESİCİ TAKIM SAN.VE TİC.A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
25.07.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.05.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
04.01.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
22.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
20.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 52.983.903,00 23.419.227,00 85.403.498,00 56.562.438,00 34.294.664,00
Satışların Maliyeti (-) -31.026.950,00 -14.163.166,00 -61.088.643,00 -39.404.411,00 -23.393.677,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21.956.953,00 9.256.061,00 24.314.855,00 17.158.027,00 10.900.987,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.956.953,00 9.256.061,00 24.314.855,00 17.158.027,00 10.900.987,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.122.983,00 -3.383.955,00 -6.871.359,00 -4.768.940,00 -2.983.885,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.978.059,00 -1.727.839,00 -5.979.535,00 -4.671.867,00 -2.999.007,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 333.307,00 96.742,00 535.731,00 335.532,00 245.333,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.933.607,00 -827.674,00 -4.640.792,00 -3.057.895,00 -3.611.818,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.255.611,00 3.413.335,00 7.358.900,00 4.994.857,00 1.551.610,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.505.161,00 1.252.879,00 2.543.844,00 1.613.262,00 952.080,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.760.772,00 4.666.214,00 9.902.744,00 6.608.119,00 2.503.690,00
Finansman Giderleri (-) -1.318.710,00 -391.996,00 -1.419.018,00 -846.789,00 -567.830,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.442.062,00 4.274.218,00 8.483.726,00 5.761.330,00 1.935.860,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.743.327,00 -668.966,00 -1.986.667,00 -1.077.373,00 -391.394,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.521.264,00 -1.263.249,00 -3.515.553,00 -2.370.145,00 -1.651.828,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 777.937,00 594.283,00 1.528.886,00 1.292.772,00 1.260.434,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.698.735,00 3.605.252,00 6.497.059,00 4.683.957,00 1.544.466,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 8.698.735,00 3.605.252,00 6.497.059,00 4.683.957,00 1.544.466,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 8.698.735,00 3.605.252,00 6.497.059,00 4.683.957,00 1.544.466,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,03 0,02 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 181.816.242,00 179.733.020,00 122.476.298,00 130.859.209,00 126.724.275,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 114.551,00 322.549,00 300.644,00 328.551,00 324.449,00
Finansal Yatırımlar 0,00 7.960,00 6.810,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 104.936.870,00 111.753.414,00 61.835.798,00 71.251.152,00 75.739.283,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.720,00 0,00 390.659,00 126.588,00 123.936,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.932.150,00 111.753.414,00 61.445.139,00 71.124.564,00 75.615.347,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 27.680.529,00 28.479.861,00 26.698.982,00 27.597.723,00 20.544.735,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.672.825,00 28.475.433,00 26.636.667,00 27.542.126,00 20.436.964,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.704,00 4.428,00 62.315,00 55.597,00 107.771,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 47.649.523,00 38.338.877,00 32.154.258,00 30.675.354,00 27.845.319,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.396.959,00 830.359,00 1.479.806,00 966.526,00 2.190.074,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 37.810,00 0,00 0,00 39.903,00 80.415,00
ARA TOPLAM 181.816.242,00 179.733.020,00 122.476.298,00 130.859.209,00 126.724.275,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 82.256.496,00 83.374.228,00 80.118.487,00 75.608.814,00 79.690.850,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 62.591.902,00 63.571.949,00 64.426.639,00 64.626.764,00 66.708.861,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 763.994,00 808.419,00 797.237,00 799.006,00 835.901,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 264.072.738,00 263.107.248,00 202.594.785,00 206.468.023,00 206.415.125,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.219.104,00 91.418.757,00 37.827.747,00 50.065.904,00 49.900.962,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.942.281,00 4.613.630,00 3.443.016,00 3.402.283,00 2.268.189,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.593.932,00 15.529.104,00 17.409.908,00 14.106.684,00 10.937.221,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.198.332,00 751.496,00 275.655,00 413.655,00 89.240,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.395.600,00 14.777.608,00 17.134.253,00 13.693.029,00 10.847.981,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.253.751,00 3.869.086,00 2.005.284,00 1.987.692,00 1.776.458,00
Diğer Borçlar 1.373.105,00 2.209.623,00 2.187.354,00 1.502.738,00 805.791,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.373.105,00 2.209.623,00 2.187.354,00 1.502.738,00 805.791,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 58.432.645,00 62.426.115,00 9.435.966,00 26.309.851,00 31.426.299,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.449.245,00 1.263.249,00 1.234.797,00 652.510,00 378.707,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.174.145,00 1.507.950,00 2.111.422,00 2.104.146,00 2.308.297,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.174.145,00 1.507.950,00 2.111.422,00 2.104.146,00 2.308.297,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.082.840,00 35.636.416,00 32.320.215,00 26.507.102,00 29.447.957,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.099.069,00 13.529.138,00 11.069.551,00 6.439.502,00 9.405.756,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.099.069,00 13.529.138,00 11.069.551,00 6.439.502,00 9.405.756,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.783.252,00 15.185.226,00 15.224.965,00 14.033.986,00 13.912.244,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.783.252,00 15.185.226,00 15.224.965,00 14.033.986,00 13.912.244,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.137.843,00 6.821.769,00 5.887.811,00 6.033.614,00 6.129.957,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 123.301.944,00 127.055.173,00 70.147.962,00 76.573.006,00 79.348.919,00
Ö Z K A Y N A K L A R 140.770.794,00 136.052.075,00 132.446.823,00 129.895.017,00 127.066.206,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 140.770.794,00 136.052.075,00 132.446.823,00 129.895.017,00 127.066.206,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.149,00 162.149,00 162.149,00 162.149,00 162.149,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 50.558.864,00 50.933.628,00 50.933.628,00 50.194.924,00 50.505.604,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 50.558.864,00 50.933.628,00 50.933.628,00 50.194.924,00 50.505.604,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -96.036,00 278.728,00 278.728,00 -459.976,00 -149.296,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 204.183,00 204.183,00 204.183,00 204.183,00 204.183,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -174.094.529,00 -174.094.529,00 -180.591.588,00 -180.591.588,00 -180.591.588,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.698.735,00 3.605.252,00 6.497.059,00 4.683.957,00 1.544.466,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 264.072.738,00 263.107.248,00 202.594.785,00 206.468.023,00 206.415.125,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 7.960,00 6.810,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi