Geri Dön

MAKTK | Makina Takim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu MAKTK
Sektör Delici ve kesici takımlar üretimi
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding Placid Bloğu Blok No:1A Üsküdar/İSTANBUL
Telefon +90 216 524 34 84 +90 262 744
Faks +90 216 576 22 26 +90 262 744
Web www.makinatakim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 29.208.844,16 14,60
İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON 99.987.386,00 49,99
TOPLAM 200.000.000,00 100,00
DİĞER 70.803.769,84 35,41
Toplam 400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EVAR KESİCİ TAKIM SAN.VE TİC.A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
23.11.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
25.07.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
27.05.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,30
04.01.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
22.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,45
20.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 37.416.872,00 123.798.435,00 85.848.225,00 52.983.903,00 23.419.227,00
Satışların Maliyeti (-) -18.302.959,00 -72.552.017,00 -50.758.801,00 -31.026.950,00 -14.163.166,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.113.913,00 51.246.418,00 35.089.424,00 21.956.953,00 9.256.061,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.113.913,00 51.246.418,00 35.089.424,00 21.956.953,00 9.256.061,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.628.112,00 -12.246.510,00 -8.961.023,00 -6.122.983,00 -3.383.955,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.757.003,00 -8.206.706,00 -5.981.459,00 -3.978.059,00 -1.727.839,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 189.820,00 685.929,00 1.046.789,00 333.307,00 96.742,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -432.496,00 -4.394.390,00 -1.521.535,00 -1.933.607,00 -827.674,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.486.122,00 27.084.741,00 19.672.196,00 10.255.611,00 3.413.335,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.601.084,00 6.289.125,00 4.192.642,00 2.505.161,00 1.252.879,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15.087.206,00 33.373.866,00 23.864.838,00 12.760.772,00 4.666.214,00
Finansman Giderleri (-) -2.195.799,00 -2.687.760,00 -1.727.597,00 -1.318.710,00 -391.996,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.891.407,00 30.686.106,00 22.137.241,00 11.442.062,00 4.274.218,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.501.970,00 -7.070.611,00 -5.540.858,00 -2.743.327,00 -668.966,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.987.014,00 -6.185.924,00 -6.490.330,00 -3.521.264,00 -1.263.249,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 485.044,00 -884.687,00 949.472,00 777.937,00 594.283,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.389.437,00 23.615.495,00 16.596.383,00 8.698.735,00 3.605.252,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.389.437,00 23.615.495,00 16.596.383,00 8.698.735,00 3.605.252,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.389.437,00 23.615.495,00 16.596.383,00 8.698.735,00 3.605.252,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 258.689.444,00 162.941.635,00 167.549.812,00 181.816.242,00 179.733.020,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.078.521,00 369,00 283.562,00 114.551,00 322.549,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.960,00
Ticari Alacaklar 185.077.689,00 39.601.105,00 78.559.192,00 104.936.870,00 111.753.414,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 241.192,00 241.192,00 146.764,00 4.720,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 184.836.497,00 39.359.913,00 78.412.428,00 104.932.150,00 111.753.414,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 170.848,00 58.016.075,00 42.367.509,00 27.680.529,00 28.479.861,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 58.008.426,00 42.359.861,00 27.672.825,00 28.475.433,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.848,00 7.649,00 7.648,00 7.704,00 4.428,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 61.536.841,00 50.964.481,00 44.929.026,00 47.649.523,00 38.338.877,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.843.524,00 1.782.440,00 1.408.887,00 1.396.959,00 830.359,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.982.021,00 12.577.165,00 1.636,00 37.810,00 0,00
ARA TOPLAM 258.689.444,00 162.941.635,00 167.549.812,00 181.816.242,00 179.733.020,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 159.847.943,00 163.300.916,00 80.929.406,00 82.256.496,00 83.374.228,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 142.723.795,00 145.425.835,00 61.943.171,00 62.591.902,00 63.571.949,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 571.847,00 851.072,00 874.729,00 763.994,00 808.419,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 418.537.387,00 326.242.551,00 248.479.218,00 264.072.738,00 263.107.248,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.293.273,00 135.304.129,00 66.143.072,00 89.219.104,00 91.418.757,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.919.630,00 6.125.771,00 6.113.230,00 5.942.281,00 4.613.630,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.176.278,00 19.325.054,00 9.228.464,00 16.593.932,00 15.529.104,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 953.439,00 700.395,00 670.907,00 1.198.332,00 751.496,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.222.839,00 18.624.659,00 8.557.557,00 15.395.600,00 14.777.608,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.921.840,00 1.954.449,00 2.111.790,00 2.253.751,00 3.869.086,00
Diğer Borçlar 39.603.715,00 94.082.267,00 2.390.313,00 1.373.105,00 2.209.623,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38.080.452,00 93.220.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.523.263,00 862.267,00 2.390.313,00 1.373.105,00 2.209.623,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 149.401.368,00 8.734.967,00 40.516.614,00 58.432.645,00 62.426.115,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.861.523,00 169.547,00 2.905.021,00 2.449.245,00 1.263.249,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.408.919,00 4.912.074,00 2.877.640,00 2.174.145,00 1.507.950,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.408.919,00 4.912.074,00 2.877.640,00 2.174.145,00 1.507.950,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.270.054,00 33.353.799,00 33.735.950,00 34.082.840,00 35.636.416,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.961.526,00 9.456.554,00 10.829.942,00 12.099.069,00 13.529.138,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.961.526,00 9.456.554,00 10.829.942,00 12.099.069,00 13.529.138,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 22.694.333,00 17.843.747,00 16.783.252,00 15.185.226,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 22.694.333,00 17.843.747,00 16.783.252,00 15.185.226,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.422.195,00 1.202.912,00 5.037.455,00 5.137.843,00 6.821.769,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 250.563.327,00 168.657.928,00 99.879.022,00 123.301.944,00 127.055.173,00
Ö Z K A Y N A K L A R 167.974.060,00 157.584.623,00 148.600.196,00 140.770.794,00 136.052.075,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 167.974.060,00 157.584.623,00 148.600.196,00 140.770.794,00 136.052.075,00
Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00 55.241.392,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.149,00 162.149,00 162.149,00 162.149,00 162.149,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 52.455.933,00 52.455.933,00 50.490.618,00 50.558.864,00 50.933.628,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 52.455.933,00 52.455.933,00 50.490.618,00 50.558.864,00 50.933.628,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.570.514,00 -2.570.514,00 -164.282,00 -96.036,00 278.728,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 204.183,00 204.183,00 204.183,00 204.183,00 204.183,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -150.479.034,00 -174.094.529,00 -174.094.529,00 -174.094.529,00 -174.094.529,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.389.437,00 23.615.495,00 16.596.383,00 8.698.735,00 3.605.252,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 418.537.387,00 326.242.551,00 248.479.218,00 264.072.738,00 263.107.248,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 7.960,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi