Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,77
BIST-100'deki Ağırlığı 1,45
F/K Oranı 13,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,59
Dibe Uzaklık 17,81
Piyasa Değeri (USD) 5.440.608.325,98
Piyasa Değeri (TL) 20.668.599.000,00
Özsermaye (TL) 3.695.859.000,00
Sermaye (TL) 350.910.000,00
Net Kar (TL) 1.489.983.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu FROTO
Sektör Motorlu kara nakil vasıtalarının (kamyon, minibüs, kamyonet ve binek otomobili) imalat ve montajı, parçalarının üretimi ve bu ürünlerin satışı, ithal ve ihracı
Adres Ankara Asfaltı 4. Km. Uzunçayır Mevki 81302 Kadıköy/İstanbul
Telefon (0216) 326 70 60
Faks (0216) 339 08 61
Web http://www.fordotosan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 71.959.606,10 20,51
Ford Motor Company 143.997.036,76 41,03
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 134.953.357,14 38,46
Toplam 350.910.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
31.10.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.11.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.10.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
04.11.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
03.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.10.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.10.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
01.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.10.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
23.11.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
02.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
14.10.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
09.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
10.10.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.09.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
03.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.12.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
27.05.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
31.03.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.08.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
20.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
31.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 25.341.290.000,00 17.138.240.000,00 11.652.607.963,00 5.394.877.319,00 18.289.107.267,00
Satışların Maliyeti (-) -22.704.095.000,00 -15.338.251.000,00 -10.480.702.401,00 -4.842.567.423,00 -16.203.045.254,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.637.195.000,00 1.799.989.000,00 1.171.905.562,00 552.309.896,00 2.086.062.013,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.637.195.000,00 1.799.989.000,00 1.171.905.562,00 552.309.896,00 2.086.062.013,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -249.480.000,00 -175.304.000,00 -113.894.959,00 -52.554.174,00 -225.038.583,00
Pazarlama Giderleri (-) -544.303.000,00 -351.008.000,00 -232.585.741,00 -105.583.268,00 -448.266.001,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -317.192.000,00 -221.638.000,00 -147.549.474,00 -75.082.614,00 -383.844.122,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 460.462.000,00 265.249.000,00 161.950.830,00 91.545.727,00 281.426.454,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -278.508.000,00 -188.838.000,00 -131.743.292,00 -80.402.164,00 -199.315.926,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.708.174.000,00 1.128.450.000,00 708.082.926,00 330.233.403,00 1.111.023.835,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 363.000,00 363.000,00 363.677,00 363.677,00 421.798,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.407.000,00 -1.685.000,00 -1.479.005,00 0,00 -6.262.621,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.705.130.000,00 1.127.128.000,00 706.967.598,00 330.597.080,00 1.105.183.012,00
Finansman gelirleri 562.262.000,00 268.311.000,00 177.840.381,00 82.395.963,00 310.181.539,00
Finansman Giderleri (-) -786.231.000,00 -408.953.000,00 -254.489.343,00 -132.906.938,00 -445.193.634,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.481.161.000,00 986.486.000,00 630.318.636,00 280.086.105,00 970.170.917,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.822.000,00 -6.622.000,00 3.599.327,00 -7.818.037,00 -14.863.258,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -19.511.000,00 -14.319.000,00 -9.642.977,00 -18.819.333,00 -65.858.885,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 28.333.000,00 7.697.000,00 13.242.304,00 11.001.296,00 50.995.627,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.489.983.000,00 979.864.000,00 633.917.963,00 272.268.068,00 955.307.659,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.489.983.000,00 979.864.000,00 633.917.963,00 272.268.068,00 955.307.659,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.489.983.000,00 979.864.000,00 633.917.963,00 272.268.068,00 955.307.659,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,25 2,79 1,81 0,78 2,72
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.827.040.000,00 5.483.181.000,00 5.578.640.632,00 5.285.376.447,00 4.675.977.017,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.805.945.000,00 1.495.438.000,00 1.736.931.123,00 1.363.696.066,00 1.189.032.567,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.357.013.000,00 2.530.599.000,00 2.177.392.875,00 2.267.712.020,00 2.157.719.786,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.057.267.000,00 1.726.717.000,00 1.394.709.874,00 1.610.608.063,00 1.362.948.717,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.299.746.000,00 803.882.000,00 782.683.001,00 657.103.957,00 794.771.069,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 521.000,00 6.035.000,00 1.838.084,00 945.848,00 503.875,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 521.000,00 6.035.000,00 1.838.084,00 945.848,00 503.875,00
Türev Araçlar 4.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.152.490.000,00 1.110.428.000,00 1.255.898.715,00 1.199.758.729,00 1.054.426.362,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 101.979.000,00 189.622.000,00 94.953.636,00 135.996.757,00 59.011.310,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 2.483.947,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 404.561.000,00 151.059.000,00 309.142.252,00 317.267.027,00 215.283.117,00
ARA TOPLAM 6.827.040.000,00 5.483.181.000,00 5.578.640.632,00 5.285.376.447,00 4.675.977.017,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.184.700.000,00 4.896.885.000,00 4.778.043.592,00 4.661.246.067,00 4.610.175.096,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.536.220.000,00 3.330.321.000,00 3.286.890.327,00 3.261.620.339,00 3.302.744.781,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 690.337.000,00 613.502.000,00 602.043.675,00 574.748.133,00 552.563.438,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 626.443.000,00 589.439.000,00 585.412.438,00 567.831.607,00 556.313.634,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.011.740.000,00 10.380.066.000,00 10.356.684.224,00 9.946.622.514,00 9.286.152.113,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.049.677.000,00 4.490.233.000,00 4.740.063.528,00 5.196.032.315,00 4.307.860.431,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.061.621.000,00 1.002.202.000,00 1.025.513.345,00 1.017.224.668,00 771.571.881,00
- Banka Kredileri 1.061.621.000,00 1.002.202.000,00 1.025.513.345,00 1.017.224.668,00 771.571.881,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.816.949.000,00 2.458.620.000,00 2.765.763.788,00 2.823.353.387,00 2.617.342.899,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 895.559.000,00 736.278.000,00 619.879.583,00 876.106.851,00 794.183.111,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.921.390.000,00 1.722.342.000,00 2.145.884.205,00 1.947.246.536,00 1.823.159.788,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 184.092.000,00 123.192.000,00 95.161.139,00 86.824.043,00 102.298.819,00
Diğer Borçlar 87.823.000,00 96.978.000,00 89.249.867,00 523.253.323,00 94.892.086,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.438.000,00 3.517.000,00 3.374.800,00 403.412.200,00 18.763.171,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 56.385.000,00 93.461.000,00 85.875.067,00 119.841.123,00 76.128.915,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.929.000,00 10.148.000,00 9.873.715,00 12.321.879,00 8.811.150,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.390.000,00 2.192.000,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 159.614.000,00 148.387.000,00 136.936.214,00 126.924.858,00 136.240.620,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 159.614.000,00 148.387.000,00 136.936.214,00 126.924.858,00 136.240.620,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.266.204.000,00 2.251.514.000,00 2.284.929.976,00 1.777.064.680,00 1.814.672.371,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.820.167.000,00 1.876.638.000,00 1.932.823.592,00 1.446.784.689,00 1.503.854.666,00
Banka Kredileri 1.820.167.000,00 1.876.638.000,00 1.932.823.592,00 1.446.784.689,00 1.503.854.666,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 322.769.000,00 274.624.000,00 262.223.176,00 247.344.604,00 230.440.952,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 153.484.000,00 148.384.000,00 147.592.690,00 141.294.664,00 130.325.566,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 169.285.000,00 126.240.000,00 114.630.486,00 106.049.940,00 100.115.386,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 115.631.000,00 95.530.000,00 85.623.763,00 79.527.756,00 75.619.680,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.315.881.000,00 6.741.747.000,00 7.024.993.504,00 6.973.096.995,00 6.122.532.802,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.695.859.000,00 3.638.319.000,00 3.331.690.720,00 2.973.525.519,00 3.163.619.311,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.695.859.000,00 3.638.319.000,00 3.331.690.720,00 2.973.525.519,00 3.163.619.311,00
Ödenmiş Sermaye 350.910.000,00 350.910.000,00 350.910.000,00 350.910.000,00 350.910.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 27.920.000,00 27.920.000,00 27.920.283,00 27.920.283,00 27.920.283,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.000,00 8.000,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.001.000,00 -14.681.000,00 -12.853.370,00 -15.669.389,00 -14.018.852,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.001.000,00 -14.681.000,00 -12.853.370,00 -15.669.389,00 -14.018.852,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.001.000,00 -14.681.000,00 -12.853.370,00 -15.669.389,00 -14.018.852,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -487.512.000,00 -423.764.000,00 -386.273.646,00 -379.972.933,00 -319.299.010,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -503.120.000,00 -436.327.000,00 -400.144.899,00 -394.886.026,00 -336.188.927,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 15.608.000,00 12.563.000,00 13.871.253,00 14.913.093,00 16.889.917,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 254.404.000,00 322.456.000,00 322.456.054,00 322.456.054,00 284.206.864,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.074.147.000,00 2.395.606.000,00 2.395.605.184,00 2.395.605.184,00 1.878.584.115,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.489.983.000,00 979.864.000,00 633.917.963,00 272.268.068,00 955.307.659,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.011.740.000,00 10.380.066.000,00 10.356.684.224,00 9.946.622.514,00 9.286.152.113,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi