Geri Dön

DGATE | Datagate Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 40,31
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 19,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,52
Dibe Uzaklık 50,76
Piyasa Değeri (USD) 21.440.434,63
Piyasa Değeri (TL) 501.350.259,09
Özsermaye (TL) 198.762.776,00
Sermaye (TL) 30.038.961,00
Net Kar (TL) 25.447.114,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu DGATE
Sektör Başta bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul, yarı mamul ve ham maddelerinin alım ve satımı, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak konuları ile ilgili olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen işlemler.
Adres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi, D Blok, Kat:1, No:10, Sarıyer, 34485,/İstanbul
Telefon 0(212) 331 27 27
Faks 0(212) 332 15 30
Web www.datagate.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.772.687,80 59,24
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
DİĞER 12.227.312,20 40,76
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş 11.300.994,00 49,13
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.10.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
26.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.07.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,52
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 809.100.738,00 2.301.092.290,00 1.606.190.663,00 984.498.720,00 440.350.486,00
Satışların Maliyeti (-) -759.726.858,00 -2.145.251.099,00 -1.498.769.238,00 -919.772.471,00 -413.337.444,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 49.373.880,00 155.841.191,00 107.421.425,00 64.726.249,00 27.013.042,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 49.373.880,00 155.841.191,00 107.421.425,00 64.726.249,00 27.013.042,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.150.284,00 -28.335.951,00 -19.761.129,00 -12.181.305,00 -5.496.060,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.618.320,00 -27.977.663,00 -19.431.378,00 -11.619.784,00 -5.271.100,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 47.629.417,00 108.828.535,00 81.495.385,00 58.420.050,00 29.807.240,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -49.356.940,00 -56.032.479,00 -41.010.025,00 -39.140.677,00 -20.139.066,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.877.753,00 152.323.633,00 108.714.278,00 60.204.533,00 25.914.056,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -690,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.877.753,00 152.322.943,00 108.714.278,00 60.204.533,00 25.914.056,00
Finansman Gelirleri 854.168,00 6.085.102,00 16.183.123,00 12.971.459,00 2.824.825,00
Finansman Giderleri (-) -19.982.498,00 -90.262.458,00 -71.058.469,00 -35.977.477,00 -15.791.542,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.749.423,00 68.145.587,00 53.838.932,00 37.198.515,00 12.947.339,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.438.418,00 -18.379.930,00 -13.058.868,00 -8.867.645,00 -3.157.177,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.913.497,00 -25.274.955,00 -21.450.802,00 -16.656.945,00 -7.209.017,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.475.079,00 6.895.025,00 8.391.934,00 7.789.300,00 4.051.840,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.311.005,00 49.765.657,00 40.780.064,00 28.330.870,00 9.790.162,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.311.005,00 49.765.657,00 40.780.064,00 28.330.870,00 9.790.162,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.891.064,00 20.732.041,00 19.395.282,00 13.720.535,00 4.783.719,00
- Ana Ortaklık Payları 1.419.941,00 29.033.616,00 21.384.782,00 14.610.335,00 5.006.443,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,97 0,71 0,49 0,17
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 320.385,00 -832.422,00 -546.602,00 -408.212,00 -219.852,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 400.482,00 -1.040.527,00 -683.252,00 -510.265,00 -274.815,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -80.097,00 208.105,00 136.650,00 102.053,00 54.963,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 320.385,00 -832.422,00 -546.602,00 -408.212,00 -219.852,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.631.390,00 48.933.235,00 40.233.462,00 27.922.658,00 9.570.310,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.090.697.874,00 712.411.960,00 799.923.372,00 815.727.815,00 627.481.020,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.992.603,00 17.179.688,00 14.258.780,00 14.481.646,00 10.809.731,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 665.174.421,00 447.901.801,00 516.428.398,00 469.856.896,00 354.184.659,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 395,00 13.014,00 741.949,00 728.946,00 337.292,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 665.174.026,00 447.888.787,00 515.686.449,00 469.127.950,00 353.847.367,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 232.992,00 268.762,00 274.149,00 355.274,00 293.310,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 232.992,00 268.762,00 274.149,00 355.274,00 293.310,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 119.844,00 0,00
Stoklar 308.809.174,00 191.709.765,00 230.911.035,00 264.789.005,00 185.900.987,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 43.247.828,00 42.865.675,00 13.181.060,00 32.153.071,00 60.542.127,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 36.240.856,00 12.486.269,00 24.869.950,00 33.972.079,00 15.750.206,00
ARA TOPLAM 1.090.697.874,00 712.411.960,00 799.923.372,00 815.727.815,00 627.481.020,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 23.689.207,00 20.219.482,00 21.287.914,00 19.952.739,00 15.444.028,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 227.320,00 228.490,00 229.660,00 230.830,00 232.000,00
Maddi Duran Varlıklar 505.157,00 523.654,00 582.564,00 615.770,00 529.533,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 759.810,00 789.645,00 813.938,00 834.728,00 845.180,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 759.810,00 789.645,00 813.938,00 834.728,00 845.180,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.198.438,00 14.803.456,00 16.228.910,00 15.591.679,00 11.807.129,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.114.387.081,00 732.631.442,00 821.211.286,00 835.680.554,00 642.925.048,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 818.108.357,00 438.748.360,00 536.736.053,00 564.369.077,00 390.576.893,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.723.352,00 54.968.750,00 126.531.234,00 264.598.492,00 207.254.756,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 467.640.872,00 235.046.627,00 249.076.156,00 126.476.311,00 129.957.259,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 152.146.896,00 112.227.064,00 93.369.937,00 50.350.119,00 29.323.642,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 315.493.976,00 122.819.563,00 155.706.219,00 76.126.192,00 100.633.617,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 592.969,00 719.190,00 359.173,00 256.192,00 257.421,00
Diğer Borçlar 291.980.080,00 104.105.410,00 124.151.871,00 130.755.861,00 419.328,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 287.372.111,00 103.037.124,00 123.364.889,00 130.126.753,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.607.969,00 1.068.286,00 786.982,00 629.108,00 419.328,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.521.658,00 12.263.227,00 9.149.191,00 7.673.296,00 11.087.730,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.893.253,00 3.471.761,00 4.757.449,00 9.439.330,00 7.200.413,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 29.147.546,00 27.225.587,00 22.679.248,00 25.169.595,00 34.392.317,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.147.546,00 27.225.587,00 22.679.248,00 25.169.595,00 34.392.317,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.064.787,00 5.300.535,00 4.592.459,00 3.739.507,00 3.128.533,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.692.706,00 2.204.228,00 2.031.150,00 1.567.945,00 1.206.003,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.372.081,00 3.096.307,00 2.561.309,00 2.171.562,00 1.922.530,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.372.081,00 3.096.307,00 2.561.309,00 2.171.562,00 1.922.530,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 821.173.144,00 444.048.895,00 541.328.512,00 568.108.584,00 393.705.426,00
Ö Z K A Y N A K L A R 293.213.937,00 288.582.547,00 279.882.774,00 267.571.970,00 249.219.622,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 198.762.776,00 197.190.898,00 189.702.447,00 182.999.324,00 173.518.923,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00 -11.913.128,00 -11.913.128,00 -11.913.128,00 -11.913.128,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -470.423,00 -622.360,00 -461.977,00 -390.653,00 -267.162,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -470.423,00 -622.360,00 -461.977,00 -390.653,00 -267.162,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -470.423,00 -622.360,00 -461.977,00 -390.653,00 -267.162,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.940.310,00 1.940.310,00 1.940.310,00 1.940.310,00 1.940.310,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.940.310,00 1.940.310,00 1.940.310,00 1.940.310,00 1.940.310,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.513.622,00 10.513.622,00 10.513.622,00 10.513.622,00 10.513.622,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 163.612.457,00 134.578.841,00 134.578.841,00 134.578.841,00 134.578.841,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.419.941,00 29.033.616,00 21.384.782,00 14.610.335,00 5.006.443,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 94.451.161,00 91.391.649,00 90.180.327,00 84.572.646,00 75.700.699,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.114.387.081,00 732.631.442,00 821.211.286,00 835.680.554,00 642.925.048,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi