Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,29
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 8,43
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,00
Dibe Uzaklık 43,26
Piyasa Değeri (USD) 45.349.085,47
Piyasa Değeri (TL) 159.300.000,00
Özsermaye (TL) 79.575.184,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 18.905.115,00
 

DATAGATE BİLGİSAYAR Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
5,380 2 0,00 2 0,00 0 0,00
5,370 5.665 4,75 4.682 9,34 983 1,42
5,360 13.460 11,29 4.510 9,00 8.950 12,94
5,350 25.191 21,12 14.647 29,23 10.544 15,25
5,340 25.407 21,30 15.644 31,22 9.763 14,12
5,330 25.892 21,71 8.645 17,25 17.247 24,94
5,320 8.981 7,53 1.974 3,94 7.007 10,13
5,310 14.658 12,29 0 0,00 14.658 21,20
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
5,340 119.256 69.152 5,330 50.104 5,350
Konu Açıklama
BIST Kodu DGATE
Sektör Başta bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul, yarı mamul ve ham maddelerinin alım ve satımı, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak konuları ile ilgili olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen işlemler.
Adres Ayazaga Mah. Cendere Yolu No: 9/2 Sisli/Istanbul
Telefon 0212 331 21 21
Faks 0212 332 09 29
Web http://www.datagate.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.288.781,09 34,30
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17.772.687,80 59,24
Tayfun Ateş 1.938.531,12 6,46
Toplam 30.000.000,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.10.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
26.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.07.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,52
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 384.818.526,00 1.214.420.509,00 837.528.763,00 584.993.876,00 299.980.466,00
Satışların Maliyeti (-) -374.479.227,00 -1.179.815.036,00 -813.335.912,00 -569.317.261,00 -291.617.522,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.339.299,00 34.605.473,00 24.192.851,00 15.676.615,00 8.362.944,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.339.299,00 34.605.473,00 24.192.851,00 15.676.615,00 8.362.944,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.942.883,00 -6.389.871,00 -4.457.963,00 -3.011.610,00 -1.190.648,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.414.615,00 -4.995.482,00 -3.681.976,00 -2.430.614,00 -1.274.700,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.838.897,00 11.313.775,00 5.614.928,00 4.912.149,00 5.320.665,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.794.701,00 -14.965.194,00 -8.757.685,00 -6.588.937,00 -6.067.676,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.025.997,00 19.568.701,00 12.910.155,00 8.557.603,00 5.150.585,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 85.961,00 86.438,00 52.775,00 52.775,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.025.997,00 19.654.662,00 12.996.593,00 8.610.378,00 5.203.360,00
Finansman Gelirleri 936.777,00 4.113.400,00 3.056.489,00 1.948.543,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -371.472,00 -1.156.533,00 -821.014,00 -611.238,00 -315.808,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.591.302,00 22.611.529,00 15.232.068,00 9.947.683,00 5.534.589,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.318.383,00 -4.533.547,00 -3.057.550,00 -2.000.149,00 -1.088.803,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.177.281,00 -7.570.160,00 -4.169.430,00 -2.878.367,00 -1.709.072,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.858.898,00 3.036.613,00 1.111.880,00 878.218,00 620.269,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.272.919,00 18.077.982,00 12.174.518,00 7.947.534,00 4.445.786,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.272.919,00 18.077.982,00 12.174.518,00 7.947.534,00 4.445.786,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 4.445.786,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.272.919,00 18.077.982,00 12.174.518,00 7.947.534,00 4.445.786,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,18 0,60 1,22 0,79 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.643,00 7.319,00 8.314,00 -7.050,00 -7.714,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -7.054,00 9.149,00 10.393,00 -8.813,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.411,00 -1.830,00 -2.079,00 1.763,00 1.928,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 951,00 -2.947,00 -7.785,00 -6.325,00 -2.960,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 951,00 -2.947,00 -7.785,00 -6.325,00 -2.960,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.692,00 4.372,00 529,00 -13.375,00 -10.674,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.435.112,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.268.227,00 18.082.354,00 12.175.047,00 7.934.159,00 4.435.112,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 647.037,00
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.642,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 306.429.658,00 293.822.238,00 249.829.232,00 310.733.720,00 371.517.926,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.059.993,00 44.071.844,00 11.542.717,00 6.071.393,00 38.821.179,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 250.354.773,00 215.148.062,00 206.452.879,00 211.283.789,00 288.766.438,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 346.868,00 710.585,00 5.260,00 879.569,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 250.354.773,00 214.801.194,00 205.742.294,00 211.278.529,00 287.886.869,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.161.642,00 71.028,00 51.733,00 46.755.207,00 118.032,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.089.708,00 0,00 0,00 46.690.624,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 71.934,00 71.028,00 51.733,00 64.583,00 118.032,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 35.895.181,00 31.482.171,00 28.764.867,00 39.918.218,00 41.645.751,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.139.735,00 2.370.046,00 2.946.163,00 6.221.731,00 1.255.939,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 818.334,00 679.087,00 70.873,00 483.382,00 910.587,00
ARA TOPLAM 306.429.658,00 293.822.238,00 249.829.232,00 310.733.720,00 371.517.926,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 14.523.606,00 13.564.367,00 13.716.972,00 23.479.865,00 45.857.368,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 185.559,00 178.421,00 174.361,00 188.417,00 183.115,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 554.548,00 486.848,00 491.108,00 421.178,00 442.227,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 554.548,00 486.848,00 491.108,00 421.178,00 442.227,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.988.535,00 11.128.226,00 9.203.244,00 8.973.424,00 8.715.641,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 320.953.264,00 307.386.605,00 263.546.204,00 334.213.585,00 417.375.294,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 240.525.321,00 231.261.454,00 190.978.034,00 255.820.031,00 312.362.111,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.364.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 179.202.231,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 158.766.401,00 139.520.790,00 45.522.519,00 80.218.858,00 121.144.999,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 712.783,00 290.115,00 110.290,00 254.656,00 1.963.977,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 158.053.618,00 139.230.675,00 45.412.229,00 79.964.202,00 119.181.022,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 52.389,00 100.211,00 45.163,00 62.844,00 49.245,00
Diğer Borçlar 5.965.686,00 2.838.289,00 6.504.021,00 3.074.964,00 1.359.441,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.965.686,00 2.838.289,00 6.504.021,00 3.074.964,00 1.359.441,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.809.088,00 3.046.439,00 2.504.143,00 2.059.368,00 1.016.656,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.162.968,00 3.330.984,00 1.269.899,00 1.145.073,00 1.709.072,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.448.440,00 7.436.129,00 16.482.190,00 12.103.468,00 7.880.467,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.448.440,00 7.436.129,00 16.482.190,00 12.103.468,00 7.880.467,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 852.759,00 1.818.194,00 3.891.216,00 13.957.488,00 39.076.161,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 794.964,00 1.770.872,00 3.848.259,00 13.896.846,00 39.016.384,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 57.795,00 47.322,00 42.957,00 60.642,00 59.777,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.795,00 47.322,00 42.957,00 60.642,00 59.777,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 241.378.080,00 233.079.648,00 194.869.250,00 269.777.519,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 79.575.184,00 74.306.957,00 68.676.954,00 64.436.066,00 65.937.022,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 79.575.184,00 74.306.957,00 68.676.954,00 64.436.066,00 65.937.022,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 36.619,00 42.262,00 43.257,00 27.893,00 27.229,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 36.619,00 42.262,00 43.257,00 27.893,00 27.229,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 36.619,00 42.262,00 43.257,00 27.893,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.971.386,00 1.970.435,00 1.965.597,00 1.967.057,00 1.970.422,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.971.386,00 1.970.435,00 1.965.597,00 1.967.057,00 1.970.422,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.802.795,00 3.802.795,00 3.525.491,00 3.525.491,00 2.960.093,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 34.297.945,00 16.219.963,00 36.497.267,00 36.497.267,00 42.062.668,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.272.919,00 18.077.982,00 12.174.518,00 7.947.534,00 4.445.786,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 320.953.264,00 307.386.605,00 263.546.204,00 334.213.585,00 417.375.294,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 13.896.846,00 0,00