Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,68
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,27
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 9,18
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,72
Dibe Uzaklık 43,26
Piyasa Değeri (USD) 58.935.252,10
Piyasa Değeri (TL) 225.900.000,00
Özsermaye (TL) 83.035.867,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 24.615.666,00
 

DATAGATE BİLGİSAYAR Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
7,560 4.000 2,11 3.135 2,79 865 1,12
7,550 47.931 25,31 21.200 18,85 26.731 34,73
7,540 33.973 17,94 23.483 20,88 10.490 13,63
7,530 51.425 27,15 31.991 28,45 19.434 25,25
7,520 13.346 7,05 9.083 8,08 4.263 5,54
7,510 28.232 14,91 15.452 13,74 12.780 16,61
7,500 4.513 2,38 2.151 1,91 2.362 3,07
7,490 3.112 1,64 3.112 2,77 0 0,00
7,480 1.065 0,56 1.030 0,92 35 0,05
7,460 1.806 0,95 1.806 1,61 0 0,00
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
7,530 189.403 76.960 7,530 112.443 7,530
Konu Açıklama
BIST Kodu DGATE
Sektör Başta bilgisayar ve bilgisayar yan ürünleri ile bunların mamul, yarı mamul ve ham maddelerinin alım ve satımı, taşımacılık, iç ve dış ticaret ile perakende satış mağazaları zinciri kurmak konuları ile ilgili olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 5’inci maddesinde belirtilen işlemler.
Adres Ayazaga Mah. Cendere Yolu No: 9/2 Sisli/Istanbul
Telefon 0212 331 21 21
Faks 0212 332 09 29
Web http://www.datagate.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.288.781,09 34,30
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17.772.687,80 59,24
Tayfun Ateş 1.938.531,12 6,46
Toplam 30.000.000,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.10.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
26.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
16.07.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,52
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.025.545.535,00 745.505.846,00 384.818.526,00 1.214.420.509,00 837.528.763,00
Satışların Maliyeti (-) -991.129.197,00 -722.075.000,00 -374.479.227,00 -1.179.815.036,00 -813.335.912,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 34.416.338,00 23.430.846,00 10.339.299,00 34.605.473,00 24.192.851,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 34.416.338,00 23.430.846,00 10.339.299,00 34.605.473,00 24.192.851,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.308.673,00 -3.823.357,00 -1.942.883,00 -6.389.871,00 -4.457.963,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.095.733,00 -2.760.273,00 -1.414.615,00 -4.995.482,00 -3.681.976,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.079.120,00 10.520.148,00 4.838.897,00 11.313.775,00 5.614.928,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -18.412.909,00 -12.752.022,00 -5.794.701,00 -14.965.194,00 -8.757.685,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 22.678.143,00 14.615.342,00 6.025.997,00 19.568.701,00 12.910.155,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 85.961,00 86.438,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 22.678.143,00 14.615.342,00 6.025.997,00 19.654.662,00 12.996.593,00
Finansman Gelirleri 2.439.501,00 1.198.452,00 936.777,00 4.113.400,00 3.056.489,00
Finansman Giderleri (-) -1.578.368,00 -895.254,00 -371.472,00 -1.156.533,00 -821.014,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 23.539.276,00 14.918.540,00 6.591.302,00 22.611.529,00 15.232.068,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.827.074,00 -2.999.793,00 -1.318.383,00 -4.533.547,00 -3.057.550,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.145.856,00 -7.234.435,00 -3.177.281,00 -7.570.160,00 -4.169.430,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.318.782,00 4.234.642,00 1.858.898,00 3.036.613,00 1.111.880,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 18.712.202,00 11.918.747,00 5.272.919,00 18.077.982,00 12.174.518,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 18.712.202,00 11.918.747,00 5.272.919,00 18.077.982,00 12.174.518,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 18.712.202,00 11.918.747,00 5.272.919,00 18.077.982,00 12.174.518,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,62 0,40 0,18 0,60 1,22
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -678,00 -3.542,00 -5.643,00 7.319,00 8.314,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -848,00 -4.428,00 -7.054,00 9.149,00 10.393,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 170,00 886,00 1.411,00 -1.830,00 -2.079,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.268,00 -3.018,00 951,00 -2.947,00 -7.785,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -3.268,00 -3.018,00 951,00 -2.947,00 -7.785,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.946,00 -6.560,00 -4.692,00 4.372,00 529,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 18.708.256,00 11.912.187,00 5.268.227,00 18.082.354,00 12.175.047,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 307.787.945,00 239.343.364,00 306.429.658,00 293.822.238,00 249.829.232,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.924.788,00 6.194.047,00 3.059.993,00 44.071.844,00 11.542.717,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 212.604.427,00 173.063.185,00 250.354.773,00 215.148.062,00 206.452.879,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 822.871,00 4.542,00 0,00 346.868,00 710.585,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 211.781.556,00 173.058.643,00 250.354.773,00 214.801.194,00 205.742.294,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.887.398,00 70.535,00 4.161.642,00 71.028,00 51.733,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.815.497,00 0,00 4.089.708,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 71.901,00 70.535,00 71.934,00 71.028,00 51.733,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 40.720.825,00 55.378.699,00 35.895.181,00 31.482.171,00 28.764.867,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.320.328,00 2.917.763,00 12.139.735,00 2.370.046,00 2.946.163,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.330.179,00 1.719.135,00 818.334,00 679.087,00 70.873,00
ARA TOPLAM 307.787.945,00 239.343.364,00 306.429.658,00 293.822.238,00 249.829.232,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 33.574.689,00 16.335.798,00 14.523.606,00 13.564.367,00 13.716.972,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 191.772,00 197.673,00 185.559,00 178.421,00 174.361,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 531.802,00 556.714,00 554.548,00 486.848,00 491.108,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 531.802,00 556.714,00 554.548,00 486.848,00 491.108,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.447.178,00 15.363.754,00 12.988.535,00 11.128.226,00 9.203.244,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 341.362.634,00 255.679.162,00 320.953.264,00 307.386.605,00 263.546.204,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 241.863.713,00 179.162.358,00 240.525.321,00 231.261.454,00 190.978.034,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 12.364.505,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 194.893.878,00 137.596.004,00 158.766.401,00 139.520.790,00 45.522.519,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 241.618,00 587.483,00 712.783,00 290.115,00 110.290,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 194.652.260,00 137.008.521,00 158.053.618,00 139.230.675,00 45.412.229,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 120.244,00 58.996,00 52.389,00 100.211,00 45.163,00
Diğer Borçlar 1.295.755,00 2.207.498,00 5.965.686,00 2.838.289,00 6.504.021,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.295.755,00 2.207.498,00 5.965.686,00 2.838.289,00 6.504.021,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.295.647,00 3.001.815,00 3.809.088,00 3.046.439,00 2.504.143,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.908.014,00 4.051.719,00 3.162.968,00 3.330.984,00 1.269.899,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.388.873,00 16.379.512,00 16.448.440,00 7.436.129,00 16.482.190,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.388.873,00 16.379.512,00 16.448.440,00 7.436.129,00 16.482.190,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.463.054,00 277.006,00 852.759,00 1.818.194,00 3.891.216,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.403.937,00 217.658,00 794.964,00 1.770.872,00 3.848.259,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 59.117,00 59.348,00 57.795,00 47.322,00 42.957,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 59.117,00 59.348,00 57.795,00 47.322,00 42.957,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 258.326.767,00 179.439.364,00 241.378.080,00 233.079.648,00 194.869.250,00
Ö Z K A Y N A K L A R 83.035.867,00 76.239.798,00 79.575.184,00 74.306.957,00 68.676.954,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 83.035.867,00 76.239.798,00 79.575.184,00 74.306.957,00 68.676.954,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00 1.241.463,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00 3.229.361,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.584,00 38.720,00 36.619,00 42.262,00 43.257,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 41.584,00 38.720,00 36.619,00 42.262,00 43.257,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 41.584,00 38.720,00 36.619,00 42.262,00 43.257,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.967.167,00 1.967.417,00 1.971.386,00 1.970.435,00 1.965.597,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.967.167,00 1.967.417,00 1.971.386,00 1.970.435,00 1.965.597,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.164.738,00 6.164.738,00 3.802.795,00 3.802.795,00 3.525.491,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.956.656,00 21.956.656,00 34.297.945,00 16.219.963,00 36.497.267,00
Net Dönem Karı/Zararı 18.712.202,00 11.918.747,00 5.272.919,00 18.077.982,00 12.174.518,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 341.362.634,00 255.679.162,00 320.953.264,00 307.386.605,00 263.546.204,00