Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

​BDDK, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 8'den 6'ya, fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında taksit sayısını 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımında ise 18 aydan 12 aya indirdi. Ayrıca 300 bin liranın üzerindeki taşıt alımlarında kullanılan kredilerin vade üst sınırı 48 aydan 36 aya, 750 bin liranın üzerindeki araç için kullanılan kredilerde ise 48 aydan 24 aya indirildi. Taşıt teminatlı kredilerde ise vade 48 aydan 36 aya indirildi. Bu sınırlamalar zaten Covid salgınından olumsuz etkilenen sektörler için ilave olumsuz etki yapması beklenebilir. Borsada olumsuz etkilenebilecek şirketler arasında elektronik perakendeci Teknosa, elektronik ürün dağıtıcıları Arena Bilgisayarİndeks Bilgisayar ve grup şirketleri Datagate ve Despec ve. Mobilya üreticisi Yataş ve Doğtaş Kelebek. Otomotiv şirketleri arasından Doğuş Otomotiv ve bir miktar Ford Otosan'ın olumsuz etkilenebileceğini düşünüyoruz. Tofaş'ın ise 300 bin TL üzerinde araç satışının toplam içindeki payının çok düşük olması nedeniyle yeni düzenlemeden etkilenmesini beklemiyoruz.

İndeks Bilgisayar bağlı ortaklığı halka açık Datagate'in %10'luk hissesini önümüzdeki 5 yıl içerisinde borsada satmayı planlıyor. Planlanan satış neticesinde elde edilmesi beklenen fon tutarı İndeks Bilgisayar'ın gelecek büyüme hedeflerini desteklemek amaçlı olarak kullanılması planlanıyor. İndeks Bilgisayar ayrıca Datagate'in %59,24 oranında (17.772.687,8 adet pay) sahibi olup, 2.250.000 adetlik (%7,5) halka açık olan kısmına ilave olarak 750.000 adet (%2,5) kısmının daha halka açık hale getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşuna müracaat etmesine karar verdi.   

Datagate'ın (DGATE TI) 10 milyon TL olan mevcut sermayesini 20 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 30 milyon TL'ye yükseltme başvurusu SPK tarafından onaylandı. ​

Datagate (DGATE TI) borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirilmesine, bu kapsamda  geri alım için ayrılan fon tutarının 5 milyon TL 'ye kadar olmasına, azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine  karar verilmiştir. Cari hisse fiyata göre bu tutar ile yaklaşık %4 pay geri alınabili (halka açık kısımın %11 payı geri alınabilir).​

TELEKOM, TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ ve BT DAĞITIM SEKTÖRLERİ – OLUMSUZ; Resmi Gazetede bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesiyle radyo ve TV yayınlarını alabilen mobil cihazlar %6-7 ve tablet ve bilgisayarlar da %2-3 oranları üzerinden TRT bandrolü uygulamasına tabi olacak. Uygulama cihaz fiyatları üzerinde maliyet etkisi oluşturabileceğinden Telekom, tüketici elektroniği ve BT dağıtım şirketleri için olumsuz olarak değerlendirilebilir. Söz konusu şirketler arasında Bimeks, Teknosa, İndeks Bilgisayar, Datagate, Despec, Turkcell ve Türk Telekom bulunmaktadır.
​​
ANALİZ-Datagate Bilgisayar 2. Çeyrek Finansal Sonuç Değerlendirmesi(A1 Capital Yatırım)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan
Analiz:

"DGATE 2Ç21 döneminde yıllık bazda %8,4 oranında 8,2 Mn
TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır.

2Ç21’de net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre
%34,38’lik artışla 957.608.010 TL olarak açıklandı.
Satışlarda gerçekleşen artışın nedeni  yurtiçi satışlarda meydana gelen %33,6’lık artıştan kaynaklandığı görülürken  yurtdışı satışlarda ise %6353’lük artış gerçekleşmiş olması dikkat çeken başka bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak oransal bazda değerlendirdiğimizde 2Ç20’de yurtdışı satışların oranı brüt satışların %0,01’ine karşılık gelirken
2Ç21 bu oranın %0,60 seviyesine denk geldiği görülmektedir.
Dolayısıyla DGATE şirketinin yurtdışı satışlarında yıllık bazda gerçekleşen artışın oransal anlamda küçük bir orana karşılık geldiği görülmektedir.


Diğer taraftan Datagate Bilgisayar’ın satışlardan indirimler hesabında %37’lik artış görülürken, satıştan iadeler hesabında ise %41,9 seviyesinde bir artış yaşanmıştır. Satıştan indirimler hesabında gerçekleşen artıştan hareketle şirketin satış politikasını vadeli satıştan peşin satışa yönelttiği yorumunu yapabiliriz.

Satışlarda gerçekleşen artış akabinde SMM’de %35,5’luk artış yaşandığını görmekteyiz. Daha net bir yorum yapabilmek adına SMM’yi satışlara oranladığımızda 2Ç20’de
SMM’nin satışların %94,85’ine denk geldiği görülürken,
2Ç21’de ise bu oranın %95,6’ya ulaştığı görülmektedir.
Dolayısıyla SMM’de gerçekleşen oransal artış olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:

"Yurt içinde bütçe açığı, temmuz ayında 45,8 milyar TL ile geçen sene  pandemi döneminde gördüğümüz mart ve nisan aylarındaki (43 milyar TL)  rekor bütçe açıklarının da üzerinde gerçekleşti. Faiz dışı denge de
22,2 milyar TL açık verdi.

Hem ekonomik aktivitenin pozitif seyri ile gelirlerin güçlü seyretmesi  hem de geçen sene pandeminin ilk döneminde verilen yüksek bütçe  açıklarının yarattığı baz etkisiyle ocak-mayıs döneminde gerileme  eğiliminde olan 12 aylık kümülatif açık, temmuzda hazirana benzer  şekilde artış kaydetti. Kümülatif açık 95,8 milyar TL'den 111,9 milyar
TL'ye yükseldi ve bütçe açığı/GSYH* oranı da %1,8'den %2,1'e yükseldi.
(*2021 yılı 1. çeyrek GSYH)

Neticede temmuz ayında bütçe açığında belirgin artış gördük, ancak  yılın ilk yarısındaki güçlü bütçe performansını emsal ülkelerle  karşılaştırdığımızda bütçe dengesinin güçlü görünümünü sürdürmesine  olanak tanıyor.

Bütçe açığı lehine baz etkisinin hafiflemesi ve yılın geri kalanında  salgına ve iklim koşullarına bağlı harcamaların ve gelirlerin de  seyrine bağlı olarak kümülatif açıkta artışın süreceğini  değerlendiriyoruz. Kamu Maliyesi Raporu tahminine göre de ilk 7 ayda  gelir hedefi tahminlerinin %58'sinin gerçekleştiğini, gider hedefinin  de %55'inin karşılandığını görüyoruz. İlk 7 ayda 78,3 milyar TL  gerçekleşen bütçe açığı da yıl sonu beklentisi 199,9 milyar TL'nin
%39'una denk gelerek yılın geri kalanında bütçe açığında artış  beklentisini doğrulamakta.

Hatırda Kalması Gerekenler

Vergi gelirlerindeki yıllık artışın %11,5 ile yılın ilk yarısındaki  ortalama %54 yıllık artışın belirgin altında kaldığı görülüyor. Diğer  gelirlerin de benzer şekilde artış hızı yavaşladı. Vergi gelirlerinin  hız kesmesi ekonomik aktivitenin hız kestiğine dair bir ipucu  oluştursa da temmuz ayında bayram tatili ve temmuzdaki vergi  tahsilatının bir kısmının ağustosa sarkması ekonomik aktiviteyle  ilişkisini yorumlamayı zorlaştırıyor.

Faiz giderlerinde toplam giderlerin üzerinde güçlü bir yıllık artış  görüyoruz. Faiz dışı giderlerdeki artışın, ilk yarıdaki artışın  altında kalması ise harcamalardaki artışı kısmi sınırlamış.

Dün ABD tarafında ağustos ayına ilişkin New York Fed Empire State  imalat sanayi endeksi takip edildi. Endeks temmuzda 17,4'ten 43  seviyesine yükselerek rekor seviyeye yükselmesinin ardından ağustosta
18,3 seviyesine geriledi ve ekonomik faaliyetlerin büyümeye devam  etmesine karşın artış hızında yavaşlamaya işaret etti.

Alt endekslere bakıldığında, teslimat süreleri önemli ölçüde uzamaya  devam etti ve tedarik sıkıntılarının sürdüğüne işaret etti, girdi  fiyatları keskin bir şekilde yükselmeye devam etti ve ürün satış  fiyatı artışlarının hızı yeni bir rekor daha kırdı.

Ayrıca firmaların, istihdamda ve fiyatlarda beklenen önemli artışlarla  birlikte koşulların önümüzdeki altı ay içinde iyileşeceği konusunda  iyimser kaldıkları gözlendi.

Bugünkü veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, günün odak noktasında TSİ 20.30'da Fed Başkanı
Powell'ın konuşması olacak ve varlık alımı azaltımı zamanlamasına  ilişkin ipucu aranacak. Fed üyelerinin bazıları Fed'in varlık alımı  azaltımına en geç 3 ay içinde başlamasını uygun görüyor.

Ayrıca ABD'de TSİ 15.30'da temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi,  kapasite kullanım oranı ve perakende satışlar verisi açıklanacak.
Haziran ayında otomobil üretiminde devam eden sorunlara karşın sanayi  üretimi aylık %0,4 artmıştı. Temmuz ayına ilişkin beklenti ise sanayi  üretiminin güçlü gelen PMI verileriyle uyumlu olarak aylık %0,5  artması yönünde. Kapasite kullanım oranı ise salgın sonrası en yüksek  seviye olan %75,4'e yükselmişti. Perakende satışlar ise beklentilerin  aksine haziranda aylık %0,6 artmıştı. Temmuzdaki beklenti ise  ekonomilerin açılmasıyla hizmetler tarafına yönelen harcamaların  perakende satışlara baskı yapması yönünde ve aylık %0,2 gerilemesi  yönünde.

Euro Bölgesi'nde ise TSİ 12'de bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin  revize büyüme verileri açıklanacak. Yılın ikinci çeyreğinde Avrupa  ülkeleri ekonomileri, hızlanan aşılamalar ve kısıtlayıcı tedbirlerin  kaldırılmaya devam edilmesinin etkisiyle yeniden büyümeye geçti. Bu  kapsamda, ikinci çeyrekte öncü verilere göre Euro Bölgesi ekonomisi  çeyreklik bazda %2 ve yıllık bazda %13,7 oranında büyüme sergiledi. 3.  çeyrekte büyüme verileri üzerinde ise normalleşme adımları atılmasına  rağmen Delta varyantın etkileri de belirleyici olacaktır.

Yurt içi tarafta ise, TSİ 14.30'da haziran konut fiyat endeksi  açıklanacak. Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksi aylık %3,91 ile
Mayıs 2020'den beri en yüksek artışını gerçekleştirirken, yıllık bazda  nominal ölçekte %29,1, reel bazda ise %10,7 artarak yükselişini  sürdürmüştü. TÜİK enflasyon madde sepetinden alınan kiracı tarafından  ödenen gerçek kira kaleminden ve KFE raporundan alınan konut birim  fiyatlarından yararlanarak elde ettiğimiz konuta yapılan yatırımın  geri dönüş süresi bir önceki aya göre artarak tarihi yüksek  seviyelerini yenilemeye devam etmişti.

Perşembe günü açıklanacak rezervleri önceden tahmin edebiliyoruz. TCMB
Analitik Bilanço verilerine göre 13 Ağustos haftasında toplam ve net  rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada TCMB dış  varlıkları 1,9 milyar USD azaldı. Bunun neticesinde toplam rezervin
107,1 milyar USD'ye gerilediğini tahmin ediyoruz. Bankaların TCMB'de  tuttukları döviz mevduatı ise haftalık bazda 0,9 milyar USD azaldı.
Buna göre net uluslararası rezervin 1 milyar USD azalarak 24,2 milyar
USD seviyesine geldiğini öngörmekteyiz. Geçen hafta yurt içi  bankalarla olan swap miktarı 0,76 milyar USD azalarak brüt ve net  rezervleri düşürücü yönde etkide bulundu. 


ŞİRKET HABERLERİ


AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Pozitif): Şirket'in 2Ç2021'deki ana  ortaklık net dönem karı 198,1mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı  döneminde ise Şirket 124,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı  açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021'de bir önceki yılın aynı  dönemine göre %36,7 oranında büyüme göstererek 20.603mn TL'ye  yükselirken, brüt kar %41,4 oranında artmış ve 6.330mn TL olmuştur.
Operasyonel giderler 2Ç2021'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
%35,5 oranında artmış ve 4.241mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden
153,5mn TL gider kaydedilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen  yatırımlardan 79,6mn TL gider kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı
1.856mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1.318mn TL  faaliyet karı açıklanmıştı. Yatırım faaliyetlerinden de 60,6mn TL  gelir elde edilmiştir. 615,4mn TL finansman gideri, 303,9mn TL vergi  gideri sonrası şirketin 2. çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem karı
198,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem  karı 882,5mn TL olmuştur. 6A2020'deki ana ortaklık net dönem zararı
482,9mn TL idi.

Bizim Toptan (BIZIM, Nötr): Şirketin 2021 yılı 2. çeyrek ana ortaklık  net dönem karı, 5mn TL'lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde 5,8mn
TL olarak açıklanmıştır. 2Ç2020'de Şirket 7,4mn TL net dönem karı  kaydetmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre net kar değişiminde  müşteri karması değişiklikleri ve fiyat artırımlarının etkili olduğu  açıklanmıştır. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021'de bir önceki yılın  aynı dönemine göre %22,6 oranında artarak 1.629mn TL olmuştur.
Satışların maliyeti ise %21,3 oranında yükselerek 1.446mn TL'ye  yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 2Ç2020'ye göre %34,3 oranında  artarak 182,6mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 2020'nin
2.çeyreğine göre %31,6 oranında artmış ve 129,4mn TL seviyesinde  gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 31,1mn TL gider kaydedilmiştir.
Böylece faaliyet karı 22,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden
23mn TL gelir yazılırken, finansman tarafında ise 28,4mn TL gider  kaydedilmiştir. 8,5bin TL'lik vergi gideri sonrası 2Ç2021 ana ortaklık  net dönem karı 5,8mn TL olmuştur.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem  karı 6,3mn TL olmuştur. 6A2020'deki ana ortaklık net dönem karı 11,2mn
TL idi.

Ege Endüstri (EGEEN, Sınırlı Pozitif): Ege Endüstri 2Ç2021'de 88,5mn
TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde
36,3mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri
2Ç2021'de 2Ç2020'ye göre %219,9 oranında artarak 233,2mn TL'ye  yükselirken, brüt kar %217,8 oranında artarak 89,9mn TL'ye ulaşmıştır.
Şirket'in brüt kar marjı ise 2Ç2020'ye göre 0,2 puan azalışla %38,6  olarak gerçekleşmiştir. Ege Endüstri'nin operasyonel giderleri aynı  dönemde %85,7 oranında yükselmiş ve 17,7mn TL olmuştur. Diğer  faaliyetlerden de 6mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı
78,3mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2020'deki faaliyet karı 24,3mn TL idi.
Faaliyet karı marjı ise 0,2 puan artışla %33,6'yı göstermiştir.
Yatırım faaliyetlerinden 1,7mn TL gelir kaydedilirken özkaynak  yöntemiyle değerlenen yatırımlardan karlar ise 17,8mn TL seviyesinde  gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gelirleri  yıllık %12,9 azalarak 10,5mn TL olmuştur. 19,8mn TL'lik vergi gideri  sonrasında net dönem karı 88,5mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
2Ç2021 net kar marjı da 11,8 puan azalışla %38'i göstermiştir.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 189,4mn TL  olmuştur. 6A2020'deki net dönem karı 99,4mn TL idi.

İndeks Bilgisayar (INDES, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2021'deki ana  ortaklık net dönem karı 32,5mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı  döneminde ise Şirket 29,3mn TL ana ortaklık net dönem karı  açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021'de bir önceki yılın aynı  dönemine göre %41,7 oranında büyüme göstererek 2.896mn TL'ye  yükselirken, brüt kar %43,4 oranında artmış ve 119mn TL olmuştur.
Operasyonel giderler 2Ç2021'de 35,4mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yıl ise
31,1mn TL idi. Diğer faaliyetlerden 7,8mn TL gider kaydedilmiştir.
Böylece faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre %33,9 oranında artmış ve
75,7mn TL'ye yükselmiştir. Finansman tarafında 20,2mn TL gider  kaydedilmiştir. 16mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrek ana  ortaklık net dönem karı 32,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem  karı geçen yılın aynı dönemine göre %57,6 artmış ve 87,1mn TL'ye  ulaşmıştır.

Petkim (PETKM, Pozitif): Şirket'in 2021 yılının ikinci çeyreğinde ana  ortaklık net dönem karı 1.336mn TL ile hem bizim beklentimiz olan
1.192mn TL'nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 1.207mn TL'nin  üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Şirket bir  önceki yılın aynı döneminde 147,2mn TL ana ortaklık net dönem karı  kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve buna bağlı  olarak brüt karın yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin satış  gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %230  oranında artarak 7.396,6mn TL'ye (ortalama beklenti 6.264mn TL idi)  yükselmiştir. Bu artışta satış miktarının %26,3 oranında artarak
692bin tona yükselmesi ve satış fiyatlarındaki artışlar etkili  olmuştur. Satışların maliyeti ise %196,9 oranında yükselmiş ve buna  bağlı olarak brüt kar 384,9mn TL'den 1.884mn TL'ye ulaşmıştır. Yüksek  kapasite kullanımı (etilen kapasite kullanımı %103), etilen nafta  marjındaki artışın bu çeyrekte de devam etmesi ve petrokimya  fiyatlarındaki artış kaynaklı oluşan stok geliri (11,4mn dolar)  karlılığı desteklemiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde sadece
%50 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2021'de 36,2mn TL gelir  kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 2Ç2020'deki 312,8mn TL'den
1.773,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de 2Ç2020'deki 392mn
TL'den 2Ç2021'de 1.869,4mn TL'ye (ortalama beklenti 1.676mn TL idi)  yükselirken, FAVÖK marjı da 2Ç2020'de %17,5'ten 2Ç2021'de %25,3  seviyesine ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 2Ç2021'de 11mn TL  gelir kaydedilirken, aynı dönemde 53,7mn TL net finansman gideri  kaydedilmiştir. 406,4mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net  dönem karı da 1.336mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrekte kaydedilen yüksek kar rakamıyla birlikte Petkim'in
Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 2.220mn TL'ye  ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 134,1mn TL ana ortaklık  net dönem karı kaydedilmişti.
 
Karsan (KARSN, Sınırlı Pozitif): Industria Italiana Autobus S.p.A.
2021 yılı içinde, iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler  için ayrı ayrı zamanlarda, Şirkete 15,8mn EUR tutarında yeni tam ve  yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunmuş olup, siparişlerin  sipariş programına göre 2021 yılı içinde üretilerek teslim edilmesi  planlanmaktadır.

Diğer taraftan, Şirket, Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu  ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve
Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre  uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine katılım  sağladığını, ihaleyi kazandığının ihale mercii tarafından bildirildiği  ve itiraz sürecinin devam ettiğini duyurmuştu. İhale kapsamındaki  elektrikli otobüslerin 6 yıllık bakımı için gerekli malzeme tedariki  ile şarj istasyonu temininin de Şirket tarafından üstlenileceği ihale  için sözleşme daveti ihale mercii tarafından Şirkete iletilmiş olup,  sözleşme yasal süresi içinde imzalanacaktır.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: Bursa Ticaret ve Sanayi Odasi (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Burkay çip teslim tarihlerinin uzamasından kaynaklı otomotiv  sektörüne olan etkilerini değerlendirdi. Burkay, çip krizinin ihracata  olumsuz etkisi olduğu tedariklerin geç olmasına sebep olduğunu  söylerken, TOGG'un başlattığı projenin sanayinin dönüşümün  başlattığını fakat yan sanayi firmalarının bu dönüşüme hazır  olmadıklarının altını çizdi. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Datagate Bilgisayar (DGATE, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2021'deki  ana ortaklık net dönem karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %8,4  oranında artarak 8,2mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021'de  bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,4 oranında büyüme göstererek
524,6mn TL'ye yükselirken, brüt kar %53,2 oranında artmış ve 27,3mn TL  olmuştur.  Operasyonel giderler 2Ç2021'de 9,3mn TL olmuştur.
Geçtiğimiz yıl ise 7,3mn TL idi. Diğer faaliyetlerden 0,4mn TL gelir  kaydedilmiştir. Faaliyet karı ise geçtiğimiz yıla göre %45,6 oranında  artmış ve 18,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında 2,7mn TL gider  kaydedilmiştir. Böylece şirketin 2. çeyrek ana ortaklığa düşen net  dönem karı 8,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem  karı 13,6mn TL olmuştur. 6A2020'deki ana ortaklık net dönem karı
14,2mn TL idi.

Galata Wind (GWIND, Nötr): Şirketin 2021 yılı 2. çeyrek net dönem karı
6,4mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç2020'de Şirket 29,3mn TL net dönem  karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021'de bir önceki yılın  aynı dönemine göre %33,5 oranında büyüme göstererek 89,5mn TL'ye  yükselirken, brüt kar %19,4 oranında artmış ve 55,5mn TL olmuştur.
Operasyonel giderler 2020'nin 2.çeyreğine göre 9,2mn TL artmış ve
12,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 1,5mn TL  gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 41,4mn TL olmuştur.
Finansman tarafında ise 33,5mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece vergi  öncesi net dönem karı 7,9mn TL olmuştur. 1,5mn TL'lik vergi gideri  sonrası 2Ç2021 net dönem karı 6,4 TL olmuştur.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem  karı 14,2mn TL olmuştur. 6A2020'deki ana ortaklık net dönem karı
51,8mn TL idi.

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Pozitif): Şirket'in 2Ç2021'deki ana ortaklık  net dönem karı 160,6mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde  ise Şirket 249,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı.
Şirketin satış gelirleri 2Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre
%143,2 oranında büyüme göstererek 2.374mn TL'ye yükselirken, brüt kar
319mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 2Ç2021'de geçtiğimiz yılın  aynı dönemine göre %34,6 oranında artmış ve 21,6mn TL olmuştur. Diğer  faaliyetlerden ise 28,4mn TL gelir elde edilmiştir. Böylece faaliyet  karı 325,8mn TL olmuştur (2Ç2020'de 4mn TL faaliyet zararı  kaydedilmişti). Yatırım faaliyetlerinden 3mn TL gelir, finansman  tarafında ise 146,1mn TL gider kaydedilmiştir. 23,2mn TL vergi gideri  sonrası şirketin 2. çeyrek ana ortaklığa düşen net dönem karı 160,6mn
TL olarak gerçekleşmiştir.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem  karı, ilk çeyrekteki zarara bağlı olarak 35mn TL olmuştur. 6A2020'deki  ana ortaklık net dönem zararı 453,9mn TL idi.

Qua Granite (QUAGR, Pozitif): Qua Granite 2Ç2021'de 93mn TL ana  ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı  döneminde ise 40,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
Şirketin satış gelirleri 2Ç2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre
%50,7 oranında büyüme göstererek 286,7mn TL'ye yükselirken, brüt kar
136,3mn TL olmuştur. Şirket'in brüt kar marjı ise 2Ç2020'ye göre 10,2  puan artışla %47,5 olarak gerçekleşmiştir. Qua Granite'in operasyonel  giderleri aynı dönemde 32,4mn TL artmış ve 47,6mn TL olmuştur. Diğer  faaliyetlerden de 9,2mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet  karı 97,9mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2020'deki faaliyet karı 59,9mn TL  idi. Faaliyet karı marjı ise 2,7 puan artışla %34,2'yi göstermiştir.
Yatırım faaliyetlerinden 0,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylelikle  finansman öncesi kar 98,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket'in net  finansman giderleri yıllık %21,5 artarak 11,1mn TL'ye yükselmiştir.
5,9mn TL'lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 93mn
TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden  hesaplanan net kar marjı da %32,4'ü göstermektedir.

2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem  karı 138,6mn TL olmuştur. 6A2020'deki ana ortaklık net dönem karı
47,3mn TL idi.

Orge Enerji (ORGE): 30.06.2021 tarihli açıklada, Şirketin, İstanbul'da  inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Projesi'nin 4  istasyon ve ana hat tünellerinin elektrik işlerine yönelik olarak  verdiği 4,67mn EUR+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin
Şirket lehine sonuçlandığı, İşveren ile sözleşme görüşmelerine  başlandığı duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci  tamamlanmıştır. İşin 360 günde bitirilmesi planlanmaktadır.
   
FAİZ PİYASALARI
Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %19 seviyesinde  yatay seyretti. TCMB dün 52 milyar TL'lik (%19'dan, 7 gün vadeli)  haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık  repo ihaleleri kaynaklı 267 milyar TL oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,28 seviyelerinden  başlarken, gün içerisinde %1,22-%1,28 bandında hareketin ardından
%1,27 seviyesinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde  düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda verim eğrisinde faizlerde  kısa vadeli tarafta 5 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve  uzun vadeli tarafta ise 20 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.  "

                           ******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir...

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
*DATAGATE BİLGİSAYAR 2021 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 13.585.804 TL (ÖNCEKİ 14.156.203 TL )
ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah
Stratejesi Analizi:

"Haftaya yükselişlerle başlayan Asya borsalarının bu yükselişte  kalıcılık sağlayamadığını izliyoruz. Bugün Çin'den beklentilerin  altında gelen PMI'ın son gelen verilere uyumlu, ekonomide kısmi  yavaşlama eğiliminin devam ettiğini gösteriyor ki Çin Merkez
Bankası'nın daha sıkı para politikası uygulayabileceği spekülasyonları  devam ediyor. Bununla birlikte Çin'de teknoloji şirketlerine yönelik  regülasyon baskısı ve aşılanma oranı düşük Asya'da Delta varyantı ile  ilgili endişeler Bölge'de risk iştahının zayıf kalmasına neden oluyor.
ABD'de ise cuma günü gelen istihdam verileri ekonominin toparlanmakta  olduğunu ancak Fed'in henüz sıkılaştırma konusunda acele etmeyeceğine
(beklentiler doğrultusunda saatlik ücretler, yüksek işsizlik oranı)  işaret etti ki ABD borsaları günü pozitif bölgede kapattılar.
Avrupa'daki veriler de toparlanmanın devam ettiğini gösteriyordu. Bu  çerçevede, Asya varlıklarındaki baskının ABD ve Avrupa tarafına  yansıması sınırlı kalabilir ve bu sabah ABD ve Avrupa vadelilerindeki
Asya kaynaklı baskı kalıcı olmayabilir. Yurtiçi tarafta ise TCMB'nin  zorunlu karşılık hamlesi ve BDDK'nın makro ihtiyati tedbirler  kapsamında getirdiği bazı sınırlamaların TL üzerinde yarattığı olumlu  etkinin haftanın ilk işlem gününde de devam edebileceğini düşünüyoruz.
BIST100 endeksinin ise gün içerisinde hafif alıcılı bir görüntü  sergilemesini bekliyoruz.

MAKROEKONOMİ

ECB ve Fed toplantı tutanakları, hizmet PMI verileri, ABD ISM imalat  dışı PMI, Çin ÜFE ve TÜFE, Almanya ZEW endeksi, G-20 ülkeleri maliye  bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı hafta genelinde öne  çıkan gelişmeler. Bugün özelinde yurt içinde enflasyon verisi ile
Kabine toplantısı izlenecek, yurt dışında ABD piyasaları tatil, Euro
Bölgesi ülkelerindeki hizmet PMI verileri takip edilecek.

ABD'de bu hafta veri gündemi görece sakin fakat çarşamba günü  yayınlanacak FOMC tutanakları piyasaların odağında olacaktır. Son  toplantısında Fed piyasa beklentilerinin aksine daha hızlı faiz  artırımı olacağını tahmin etmişti. Bu açıdan tutanaklarda bunun nasıl  gerekçelendirildiğine dair ipucu aranacaktır. Ayrıca varlık alımının  azaltımının zamanlamasına yönelik düşünceler de önemli olacaktır. Veri  gündeminde ise yarın haziran ayı nihai IHS Markit hizmet PMI ve ISM  imalat dışı PMI verileri açıklanacak. Haziranda öncü IHS Markit hizmet
PMI 70,4'ten 64,8'e gerilemişti. Raporda firmaların işçi bulmakta  zorlandıkları tespiti yer alırken, özellikle ücretlerdeki artışla  maliyetlerinin arttığı belirtilmekteydi. Ayrıca istihdam piyasasına  yönelik çarşamba günü mayıs ayı JOLTS açılan iş sayısı ve perşembe  günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Son açıklanan  veriye göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları sayısı 364 bin kişiye,  süregelen işsizlik maaşı alan kişi sayısı ise 3,47 milyon kişiye  geriledi ki salgın sonrası en düşük rakamları işaret etmekte. Çarşamba  günü de mayıs ayı JOLTS verisi izlenecek. İstihdam piyasasında,  piyasada tartışılan argümanlardan biri emek arzının verilen teşvik ve  nakit destekler nedeni ile yeterince artmadığı yönünde. JOLTS  verisinde her ne kadar rekor seviyeler görülse de nisan ve mayıs  aylarında tarım dışı istihdam artışı beklenenin altında kalmıştı.

Avrupa'da ise perşembe günkü ECB tutanakları ön plana çıkmakta. Piyasa  katılımcıları açısından aylık tahvil alımındaki "önemli ölçüde daha  yüksek bir hızda" ifadesinin gerekçeleri önemli olacaktır. Veri  gündeminde ise bugün haziran ayı nihai hizmet PMI verileri ve Sentix  yatırımcı güveni takip edilecek. Avrupa'da kısıtlamaların gevşetilmesi  ve aşılama sürecindeki ilerlemeyle artan talep öncü hizmet PMI  verilerine olumlu yansıdı ve hizmet PMI 58'e yükseldi. Salı günü
Almanya Zew Endeksi ve mayıs ayı fabrika siparişleri takip edilecek,  ekonominin açılmasıyla beklentiler ve cari duruma ilişkin endekslerin  yakınsamaya devam etmesi beklenmekte. Çarşamba günü ise Almanya'da  mayıs ayı sanayi üretimi izlenecek. Nisanda aylık %1 düşüş sonrası  mayıs ayında görece zayıf otomobil üretimine rağmen güçlü küresel  talep sonucu toparlanma beklenmekte. Perşembe günü ise mayıs ayı
Almanya dış ticaret dengesi takip edilecek. İngiltere'de ise cuma günü  mayıs ayı sanayi üretimi ve GSYH aylık verisi izlenecek. İngiltere  ekonomisi kısıtlamaların gevşetilmesi ve temas yoğun sektörlerdeki  açılmanın da etkisiyle mart ayındaki güçlü büyüme görünümünü  sürdürerek hizmetler sektörü öncülüğünde nisanda %2,3 büyümüştü.
Beklenti mayıs ayında %1,8 büyümesi yönünde. İngiltere Merkez Bankası  ise delta varyantı kaynaklı vakaların artışına rağmen bu yıl genelinde
İngiltere ekonomisinin %7,25 büyümesini beklemekte.

Asya tarafında ise veri gündemi sakin cuma günü Çin'in ÜFE ve TÜFE  verileri izlenecek. Geçen hafta yayınlanan resmi PMI verilerinde fiyat  endekslerinde düşüş görmüştük. Bu görüntüyle uyumlu olarak üretici  fiyatlarının yıllık %9'dan %8,7'ye gerilemesi beklenirken, tüketici  fiyatlarında ise yıllık bazda bir değişim beklenmiyor. Ayrıca yarın
Avustralya Merkez Bankası toplantısı bulunmakta. Artan vaka sayıları  ile genişlemeci para politikasında bir değişiklik beklenmiyor.

Yurt içinde bugün haziran ayı enflasyon verileri, yarın reel efektif  döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, çarşamba günü DHMİ  istatistikleri ve Hazine nakit dengesi, perşembe İŞKUR işgücü  istatistikleri ve 3. çeyreğe ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi,  haftanın son iş gününde ise mayıs ayı cari işlemler dengesi ve temmuz  ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (eski adıyla TCMB Beklenti
Anketi) takip edilecek. Ayrıca bu hafta Hazine altın tahvili ve altına  dayalı kira sertifikası ihraç edecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarında açılmanın da etkisini izleyeceğiz.
Mayıs ayında TÜFE, kapanma ve talep koşulları nedeniyle %1,3  seviyesindeki beklentilerin altında aylık bazda %0,89 artmıştı. Piyasa
Katılımcıları Anketi'nde beklentiler TÜFE'nin haziranda aylık %1,21  artması yönünde daha güncel beklentileri içeren Foreks Anketi'nde ise
TÜFE'nin aylık medyan tahmini %1,42 artacağı yönünde. Haziranda  özellikle enflasyonist etkilere sebep olan diğer faktörlere ek olarak  açılmanın etkileri ile artan iç talebin yansımaları da aylık  enflasyonun geçtiğimiz aya göre bir miktar artmasına sebep olacaktır.
Ayrıca mayıs ayındaki ÖTV artışının haziran ayında da akaryakıt  fiyatlarında hissedileceği düşünülmekte. Haziranda enerji fiyatları  yüksek seviyelerini korudu, bununla birlikte diğer emtia fiyatlarında  görece daha sakin bir seyir gözlenmişti. Buna karşın TL'deki değer  kaybının birikimli etkileri sürüyor, ki imalat PMI raporunda da
TL'deki değer kaybı kaynaklı girdi fiyatlarının hızlandığı ifadesi  vardı. Bu gelişmeler ışığında tüketici fiyatları üzerinde maliyet  baskılarının sürmesi beklenmekte.
"    Mayısta yıllık TÜFE, %16,59'a gerilemişti. ÜFE'de aylık %3,92  artışla mayıs ayı tarihi ortalaması olan %1,3'ün oldukça üzerinde  artmıştı. Yıllık ÜFE, %38,33 ile Kasım 2018'den beri en yüksek  seviyede gelmişti.

Mayıs ayında reel efektif döviz kuru 62,29'dan 60,55 seviyesine  gerilemişti.

Mayıs ayına ilişkin DHMİ verilerine göre kapanmanın da etkisiyle iç  hatlardaki yolcu sayısında aylık düşüş %16,2 olurken, dış hat yolcu  sayısında ise %0,8 düşüş olmuştu. Haziranda ise açılmanın etkisi ve  aşılama sürecindeki ilerleme, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuş  kısıtlamasını kaldırması ile iç hat ve dış hat yolcu sayısında aylık  artış görmemiz olası.

Hazine haziran ayı iç borçlanma stratejisinde 28 milyar TL iç  borçlanma gerçekleştireceğini ve toplamda 25,5 milyar TL iç borç  anapara ödemesi yapacağını ve böylelikle 2,5 milyar TL net borçlanma  yapacağını belirtmişti. Stratejide hedeflenen iç borçlanma miktarı 28  milyar TL iken hesaplamalarımıza göre Hazine haziran ayında yaklaşık
28,7 milyar TL borçlandı. Böylelikle net iç borçlanmasının ödemesinin
3,2 milyar TL olduğunu öngörüyoruz. Hazine uluslararası sermaye  piyasalarında 22 Haziran valörlü 2,5 milyar USD kira sertifikası ihraç  etti. Stratejiye göre 9,4 milyar TL dış borç anapara ödemesi  gerçekleştirdi. Böylelikle yaklaşık net dış borçlanması 12,5 milyar TL  oldu.  Bunun sonucunda Hazine'nin net borçlanmasının haziran ayında
15,7 milyar TL olduğunu öngörmekteyiz. Günlük TCMB Analitik
Bilançosu'nda Hazine hesabı 176 milyar TL'den haziran sonunda 191,9  milyar TL'ye yükseldi ve bunun sonucunda haziranda mayısa göre Hazine  nakit dengesinin belirgin iyileştiğini düşünmekteyiz.

Nisan ayında cari işlemler açığı 1,71 milyar USD gerçekleşmişti.
İhracatın güçlü seyri, ithalatın hız kesme eğilimi, altın ithalatının  tarihsel ortalamalarının altında seyretmesi ve hizmet gelirlerindeki  sınırlı toparlanma cari açıktaki artışı bu dönemde sınırlamıştı. Cari  açık kümülatif olarak 36,3 milyar USD'den 32,7 milyar USD'ye gerilemiş  ve cari açık/GSYH oranı %5 seviyesinden %4,5'e gerilemişti.

"    Foreks Anketi'ne göre beklentiler mayıs ayında cari açığın 2,9  milyar USD açık vermesi yönünde. Mayıs 2020'de 4 milyar USD ile daha  yüksek bir cari açık görmüştük.

"    Haziran ayındaki resme baktığımızda, ihracat rekor kırarken,  ithalat da aylık bazda yaklaşık %10 arttı. Dış ticaret açığı da 2,9  milyar USD gelerek önceki aya göre azaldı. Hizmet gelirleri tarafında  aşılama sürecindeki ilerleme ve Rusya'nın Türkiye'ye yönelik kararı  ile artış görmemiz olası. Bu açıdan kümülatif cari açıktaki azalmanın  devam etmesini beklemekteyiz. Ayrıca BDDK'nın taşıt kredilerine ve  kredi kartına yönelik aldığı önlemler dolayısıyla tüketim talebinin  baskılanması ve cari açığa olumlu katkı yapması olası.

Haziran ayında TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcılar,  enflasyon ve kur tahminlerini yukarı çekmeyi sürdürürken, ilk çeyrek  büyümenin güçlü gelmesi, normalleşme adımları, aşılama sürecinde ve  turizme ilişkin olumlu gelişmelerle büyümeyi %4,9 seviyesine belirgin  iyileştirdiği gözlenmişti. Bu senenin yaratacağı baz etkisine rağmen  gelecek yıla ilişkin büyüme beklentilerinde belirgin bir değişikliğe  gitmemeleri de dikkat çekiciydi. Büyüme tahmininin yukarı çekilmesine  rağmen ihracattaki güçlü performans, altın ithalatındaki yavaşlama ve
Almanya'nın, Türkiye'den Almanya'ya gidenlere karantina uygulamasını  kaldırması gibi faktörlerle cari açık beklentilerinde çok fazla  değişiklik olmamıştı. Bu dönemde ise hem BDDK'nın makro ihtiyati  tedbirleri, TCMB'nin zorunlu karşılık uygulamasına ilişkin değişiklik  kararı, Rusya'dan Türkiye'ye direkt uçuşların başlaması ve Fed'in son  toplantısının yansımalarının beklentilere nasıl yansıdığını görmüş  olacağız.

ŞİRKET HABERLERİ

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): 02.07.2021 tarihinde Arçelik payları  ile ilgili olarak 31,94 TL fiyattan 100.000 adet alış işlemi şirket  tarafından gerçekleştirilmiştir. ARCLK hisseleri Cuma günü %8,51  yükseliş kaydetmiştir.

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): ASELSAN ile uluslararası bir  müşterisi arasında  yazılım tabanlı telsizlerin ihracatı ile ilgili  olarak, toplam bedeli 13,3mn USD tutarında bir yurt dışı satış  sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar
2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Deva Holding (DEVA, Sınırlı Pozitif): Şirket aleyhine, Gül Ecza Deposu
Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu AŞ  hakkında "Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında
İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları'nın birlikte fiyat  belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli  uygulamaları ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un
4. Maddesinin ihlal edildiği" iddiası üzerine Rekabet Kurumu  soruşturması ile ilgili sözlü savunma toplantısı 22.06.2021 tarihinde  yapılmış olup, 01.07.2021 tarihli Rekabet Kurulu kararı uyarınca   şirketin herhangi bir rekabet hukuku ihlali bulunmadığına ve şirket  aleyhine bir yaptırım uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir. 
Söz konusu karar bildirimi şirket tarafına 02.07.2021 tarihinde tebliğ  edilmiştir.

Ege Gübre (EGGUB, Nötr): 04.06.2021 tarihinde KAP'ta Yeni İş İlişkisi  olarak açıklanan 20.000 Ton (8mn USD) ihracat siparişinin, 16.766
Tonluk (6,6mn USD) kısmı 30.06.2021 Tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Kalan 3.230 Ton NP Gübresinin ihracatı önümüzdeki bir hafta içerisinde  gerçekleştirilecektir.

Fenerbahçe (FENER, Nötr): Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için
Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya  varılmıştır.

Kervan Gıda (KRVGD, Pozitif): Şirket, 2 Temmuz 2021 tarihinde yapmış  olduğu Yönetim Kurulu toplantısında  pay fiyatının Şirket  faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse  fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak  amacıyla hisse geri alımı yapılmasına, geri alıma konu edilebilecek  azami pay sayısının 3mn TL nominal değerde 3mn adet olarak  belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç  kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50mn TL olarak  belirlenmesine karar verildiğini duyurmuştur.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): %50 iştirak payına sahip olduğu
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. tarafından bir kısım Hitit Bilgisayar  paylarının halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar  verilmiştir. Halka arz işlemleri ve bu doğrultuda hazırlanacak pay  izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabidir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY Basın Müşavirliği açıklamasına  göre, salgın nedeniyle Türkiye-Hollanda arasındaki Schengen vizelerine  uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla  kaldırılmasının ardından Türkiye-Amsterdam uçuşlarında frekans artışı  yapıldı. Düzenlemeyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının yanı  sıra turistik noktalar dahil olmak üzere Anadolu'nun birçok noktasına  karşılıklı direkt seferler düzenlenecek.

Yataş (YATAS, Sınırlı Pozitif): 02.07.2021 tarihinde Yataş Yatak ve
Yorgan payları ile ilgili olarak 12,92 - 13,10 fiyat aralığından
27.000 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Şirket'in,
Yataş sermayesindeki payı 02.07.2021 tarihi itibarıyla %4,00 olmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında %12,5  artışla 79.819 adet olurken, pazarın yılsonunda 775bin-825bin adet ile  geçen yılki seviyenin az da olsa üzerine çıkması bekleniyor. Otomotiv
Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu,  önceki üç ay kadar keskin artış görülmese de geçen yılki salgından  kaynaklı düşük baz etkisinin ortadan kalktığı Haziran ayında  satışların artış göstermesinin olumlu olduğunu ifade etti. Bilaloğlu  kurlardaki artış, BDDK'nın otomotiv kredisi azami taksit sayısını 12  ay azaltması, üretim tarafındaki çip krizi gibi sebepler nedeniyle  satışların üçüncü ve dördüncü çeyrekte sınırlı da olsa ivme  kaybedebileceğini belirtti. Geçen yıl 773bin adet olan otomobil ve  hafif ticari araç pazarı ilk yarıda ise %55,4 artışla 394.701 adet  oldu.

Özelleştirme: Ulusal elektrik iletim sistemi işletmecisi Türkiye
Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı. Resmi  gazetede Cumartesi yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre şirket,  halka arza yönelik özelleştirme hazırlık işlemlerine tabi tutulacak ve  hazırlıklar 2022 sonuna kadar tamamlanacak.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anel Elektrik (ANELE): Proje büyüklüğü 11,5mn TL olan Türkiye'nin
Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi su işleme tesisi,  arıtma tesisi, giriş merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik  işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış  olup, şirket ile proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.  arasında ek sözleşme imzalanmıştır. Proje büyüklüğü 76,5mn TL olan  sözleşmeye ek olarak imzalanan yeni sözleşme ile birlikte TOGG Gemlik
Kampüs projesinin toplam büyüklüğü 88mn TL'ye yükselmiştir. Projenin
2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Datagate (DGATE): 01.07.2021 tarihi itibari ile Türk Telekom master
(ana) distribütörlüğü ve Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki
TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal  ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işlerinin  tamamı sona ermiştir. Şirket Türk Telekom ve diğer operatörlerden  bağımsız olarak, halen devam etmekte olan akıllı telefon, tablet,  bilişim ve teknoloji ürünleri ticaretine yatırım yapmaya devam  edecektir.

FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %19 seviyesinde yatay  seyretti. TCMB cuma günü 53 milyar TL'lik (%19'dan, 7 gün vadeli)  haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık  repo ihaleleri kaynaklı 292 milyar TL  oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %1,46  seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,42-%1,47 bandında  hareketin ardından %1,42 seviyesinden günü kapattı.

Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisinde günlük bazda  faizlerde kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve uzun  vadeli tarafta ise faizlerde 5 baz puana yaklaşan sınırlı değişimler  görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine  bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta yatay seyir gözlenirken, orta ve  uzun vadeli tarafta ise faizlerde 40 baz puana yaklaşan yükselişler  görüldü."

                           *******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
*DATAGATE:  ŞİRKETİMİZ TÜRK TELEKOM VE DİĞER OPERATÖRLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK, HALEN DEVAM ETMEKTE OLAN AKILLI TELEFON, TABLET, BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARETİNE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR