Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,52
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,54
BIST-100'deki Ağırlığı 8,60
F/K Oranı 19,53
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,98
Dibe Uzaklık 51,82
Piyasa Değeri (USD) 60.525.813,55
Piyasa Değeri (TL) 349.494.205,20
Özsermaye (TL) 355.192.174,00
Sermaye (TL) 143.235.330,00
Net Kar (TL) 17.896.641,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu BOLUC
Sektör Çimento, Hazır Beton
Adres YUVA KÖYÜ ÇİMENTO FABRİKASI YANI SOKAK NO:1 BOLU
Telefon 0 374 226 50 60
Faks 0 374 226 50 68
Web http://www.bolucimento.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL TARMAN 28.739.255,70 20,06
OYAK ÇİMENTO A.Ş. 71.615.027,44 50,00
DİĞER 42.881.046,85 29,94
Toplam 143.235.329,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş. 24.500.000,00 23,98
Tarih Açıklama Katsayı
02.07.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
01.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
15.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.12.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
01.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
21.03.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
13.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
19.12.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
23.12.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
30.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,61
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,65
20.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,35
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,69
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,92
11.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
16.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 72.925.437,00 552.768.925,00 437.460.850,00 295.989.342,00 142.203.408,00
Satışların Maliyeti (-) -66.246.747,00 -399.287.019,00 -305.774.246,00 -197.452.956,00 -96.743.586,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.678.690,00 153.481.906,00 131.686.604,00 98.536.386,00 45.459.822,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.678.690,00 153.481.906,00 131.686.604,00 98.536.386,00 45.459.822,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.547.463,00 -24.524.198,00 -18.878.673,00 -12.343.618,00 -5.338.594,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.025.862,00 -11.511.636,00 -8.612.964,00 -5.393.853,00 -2.268.345,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.884,00 -58.936,00 -44.660,00 -33.204,00 -22.184,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.338.322,00 15.614.034,00 12.237.799,00 6.973.016,00 4.871.941,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -879.890,00 -5.202.259,00 -3.922.554,00 -2.338.576,00 -929.255,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -4.454.087,00 127.798.911,00 112.465.552,00 85.400.151,00 41.773.385,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.816,00 132.616,00 35.546,00 23.697,00 11.849,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -220.629,00 -220.629,00 -335,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.388.456,00 -131.305,00 492.026,00 1.325.036,00 1.045.480,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -5.815.727,00 127.579.593,00 112.772.495,00 86.748.549,00 42.830.714,00
Finansman Gelirleri 5.676.186,00 47.910.398,00 44.603.413,00 12.843.531,00 5.205.860,00
Finansman Giderleri (-) -21.012.608,00 -87.646.103,00 -65.598.273,00 -20.662.463,00 -9.496.188,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -21.152.149,00 87.843.888,00 91.777.635,00 78.929.617,00 38.540.386,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -34.737,00 -18.383.320,00 -20.098.876,00 -16.658.040,00 -8.163.345,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -16.513.589,00 -18.008.170,00 -15.359.183,00 -6.827.221,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -34.737,00 -1.869.731,00 -2.090.706,00 -1.298.857,00 -1.336.124,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -21.186.886,00 69.460.568,00 71.678.759,00 62.271.577,00 30.377.041,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -21.186.886,00 69.460.568,00 71.678.759,00 62.271.577,00 30.377.041,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -21.186.886,00 69.460.568,00 71.678.759,00 62.271.577,00 30.377.041,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,15 0,48 0,50 0,43 0,21
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 791.777,00 52.320,00 52.320,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 910.134,00 57.972,00 57.972,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 63.670,00 5.942,00 5.942,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -182.027,00 -11.594,00 -11.594,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 791.777,00 52.320,00 52.320,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -21.186.886,00 70.252.345,00 71.731.079,00 62.323.897,00 30.377.041,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 63.670,00 5.942,00 5.942,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 397.815.339,00 395.806.775,00 448.485.400,00 476.292.935,00 343.251.945,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 132.315.744,00 89.122.550,00 105.573.429,00 177.558.492,00 72.356.074,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 139.095.954,00 193.955.182,00 228.478.091,00 226.512.668,00 211.734.474,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.461.322,00 58.468.062,00 68.856.566,00 67.220.514,00 62.284.184,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 97.634.632,00 135.487.120,00 159.621.525,00 159.292.154,00 149.450.290,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.500.896,00 2.984.405,00 2.075.947,00 1.401.054,00 641.962,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.352.601,00 2.227.273,00 0,00 37.967,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.295,00 757.132,00 2.075.947,00 1.363.087,00 641.962,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 116.856.684,00 105.643.173,00 109.831.433,00 69.365.206,00 56.691.851,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.597.649,00 1.957.703,00 1.332.472,00 1.447.786,00 1.810.578,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 930.105,00 1.191.556,00 84.520,00 394.304,00 1.128.036,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.448.412,00 2.143.762,00 1.194.028,00 7.729,00 17.006,00
ARA TOPLAM 397.815.339,00 395.806.775,00 448.485.400,00 476.292.935,00 343.251.945,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 438.518.065,00 427.463.228,00 423.888.216,00 428.324.569,00 430.933.863,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.640.776,00 18.029.232,00 18.594.834,00 19.427.845,00 19.319.709,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 998.147,00 1.007.978,00 931.167,00 939.578,00 947.989,00
Maddi Duran Varlıklar 368.667.237,00 354.129.676,00 353.339.967,00 380.881.369,00 352.787.440,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.311.961,00 39.274.542,00 39.628.710,00 14.869.555,00 45.909.467,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.140.779,00 4.410.412,00 989.821,00 1.036.597,00 887.978,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.496.016,00 9.530.752,00 9.480.210,00 10.272.059,00 10.208.225,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 836.333.404,00 823.270.003,00 872.373.616,00 904.617.504,00 774.185.808,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 406.816.027,00 379.583.400,00 427.096.352,00 460.680.555,00 362.763.612,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 297.970.699,00 304.841.002,00 343.987.590,00 256.545.547,00 163.504.574,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 47.602.181,00 50.160.855,00 54.803.073,00 59.841.144,00 53.720.638,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.685.376,00 11.451.481,00 10.392.952,00 10.633.378,00 8.800.004,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.916.805,00 38.709.374,00 44.410.121,00 49.207.766,00 44.920.634,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.901.921,00 2.566.125,00 3.216.550,00 3.333.877,00 3.565.429,00
Diğer Borçlar 36.123.684,00 1.176.827,00 1.776.563,00 110.732.699,00 112.926.680,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32.295.564,00 170.145,00 170.145,00 99.007.390,00 99.007.390,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.828.120,00 1.006.682,00 1.606.418,00 11.725.309,00 13.919.290,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 710.904,00 1.009.593,00 1.368.800,00 1.590.119,00 2.926.400,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 2.635.513,00 8.455.290,00 6.725.913,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.476.238,00 1.711.020,00 2.167.640,00 1.731.276,00 2.157.278,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.476.238,00 1.711.020,00 2.167.640,00 1.731.276,00 2.157.278,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.374,00 24.770,00 26.831,00 27.374,00 24.434,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.325.203,00 32.577.259,00 32.689.186,00 40.756.053,00 39.875.498,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.333.333,00 16.666.667,00 16.666.667,00 25.000.000,00 25.000.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.811.753,00 15.691.879,00 15.649.420,00 15.382.954,00 14.875.498,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.661.406,00 15.541.532,00 15.213.174,00 14.946.708,00 14.439.252,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 150.347,00 150.347,00 436.246,00 436.246,00 436.246,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 481.141.230,00 412.160.659,00 459.785.538,00 501.436.608,00 402.639.110,00
Ö Z K A Y N A K L A R 355.192.174,00 411.109.344,00 412.588.078,00 403.180.896,00 371.546.698,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 355.192.174,00 411.109.344,00 412.588.078,00 403.180.896,00 371.546.698,00
Ödenmiş Sermaye 143.235.330,00 143.235.330,00 143.235.330,00 143.235.330,00 143.235.330,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.599.733,00 2.599.733,00 2.599.733,00 2.599.733,00 2.599.733,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.457.930,00 -2.457.930,00 -3.197.387,00 -3.197.387,00 -3.249.707,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.208.321,00 -2.208.321,00 -2.890.050,00 -2.890.050,00 -2.936.428,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.208.321,00 -2.208.321,00 0,00 -2.890.050,00 -2.936.428,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.078.382,00 63.321.530,00 63.321.530,00 63.321.530,00 63.321.530,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 166.923.545,00 134.950.113,00 134.950.113,00 134.950.113,00 135.262.771,00
Net Dönem Karı/Zararı -21.186.886,00 69.460.568,00 71.678.759,00 62.271.577,00 30.377.041,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 836.333.404,00 823.270.003,00 872.373.616,00 904.617.504,00 774.185.808,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi