Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu BOLUC
Sektör Çimento, Hazır Beton
Adres YUVA KÖYÜ ÇİMENTO FABRİKASI YANI SOKAK NO:1 BOLU
Telefon 0 374 226 50 60
Faks 0 374 226 50 68
Web http://www.bolucimento.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL TARMAN 28.739.255,70 20,06
OYAK ÇİMENTO A.Ş. 71.615.027,44 50,00
DİĞER 42.881.046,85 29,94
Toplam 143.235.329,99 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş. 24.500.000,00 23,98
Tarih Açıklama Katsayı
01.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
24.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
15.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.12.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
01.04.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
21.03.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,18
13.03.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
19.12.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
23.12.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,67
30.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,61
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,65
20.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,35
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,69
31.05.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,92
11.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,78
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
16.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,75
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 536.514.709,00 376.744.407,00 227.315.609,00 92.090.127,00 452.354.509,00
Satışların Maliyeti (-) -358.792.058,00 -252.191.626,00 -160.770.614,00 -71.499.705,00 -279.655.817,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 177.722.651,00 124.552.781,00 66.544.995,00 20.590.422,00 172.698.692,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 177.722.651,00 124.552.781,00 66.544.995,00 20.590.422,00 172.698.692,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.472.065,00 -15.383.604,00 -10.068.988,00 -4.548.647,00 -23.370.623,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.157.069,00 -6.713.681,00 -4.218.651,00 -1.720.587,00 -7.992.942,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -83.798,00 -64.071,00 -39.454,00 -19.461,00 -88.588,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29.209.741,00 19.816.091,00 13.030.391,00 6.110.342,00 19.441.805,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.308.560,00 -9.890.735,00 -6.571.370,00 -2.874.870,00 -7.912.465,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 159.910.900,00 112.316.781,00 58.676.923,00 17.537.199,00 152.775.879,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 260.894,00 141.301,00 129.452,00 117.604,00 105.816,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.771,00 -247,00 0,00 0,00 -421.967,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 589.828,00 258.656,00 -580.165,00 -756.615,00 -1.435.593,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 160.759.851,00 112.716.491,00 58.226.210,00 16.898.188,00 151.024.135,00
Finansman Gelirleri 6.511.875,00 174.949,00 116.660,00 30.898,00 147.340,00
Finansman Giderleri (-) -22.304.186,00 -11.841.610,00 -7.355.773,00 -3.976.414,00 -17.696.220,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 144.967.540,00 101.049.830,00 50.987.097,00 12.952.672,00 133.475.255,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -28.147.133,00 -19.749.260,00 -9.977.252,00 -2.549.145,00 -27.124.952,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -28.702.327,00 -20.119.024,00 -10.405.664,00 -2.866.932,00 -27.140.171,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 555.194,00 369.764,00 428.412,00 317.787,00 15.219,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 116.820.407,00 81.300.570,00 41.009.845,00 10.403.527,00 106.350.303,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 116.820.407,00 81.300.570,00 41.009.845,00 10.403.527,00 106.350.303,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 116.820.407,00 81.300.570,00 41.009.845,00 10.403.527,00 106.350.303,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,82 0,57 0,29 0,07 0,74
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -335.282,00 -260.591,00 -260.591,00 0,00 -504,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -375.939,00 -300.176,00 -300.176,00 0,00 9.384,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -34.531,00 -20.450,00 -20.450,00 0,00 -8.011,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -34.531,00 -20.450,00 -20.450,00 0,00 -8.011,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 75.188,00 60.035,00 60.035,00 0,00 -1.877,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -335.282,00 -260.591,00 -260.591,00 0,00 -504,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 116.485.125,00 81.039.979,00 40.749.254,00 10.403.527,00 106.349.799,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 342.190.089,00 271.986.656,00 250.341.804,00 217.743.578,00 221.512.811,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 81.720.615,00 19.640.843,00 7.812.631,00 1.340.251,00 4.099.854,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 206.352.931,00 189.911.888,00 179.821.886,00 155.110.145,00 157.695.377,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 47.839.263,00 41.908.146,00 49.445.752,00 58.969.093,00 50.491.649,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 158.513.668,00 148.003.742,00 130.376.134,00 96.141.052,00 107.203.728,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.146.121,00 631.529,00 545.648,00 694.642,00 265.664,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 55.950,00 26.966,00 118.882,00 244.555,00 184.363,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.090.171,00 604.563,00 426.766,00 450.087,00 81.301,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 51.792.594,00 57.893.865,00 59.159.359,00 56.916.979,00 56.213.665,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.151.873,00 3.876.688,00 2.963.471,00 3.655.987,00 2.879.684,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 805.979,00 1.056.833,00 0,00 429.913,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 25.955,00 31.843,00 38.809,00 25.574,00 358.567,00
ARA TOPLAM 342.190.089,00 271.986.656,00 250.341.804,00 217.743.578,00 221.512.811,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 434.915.182,00 410.428.604,00 416.073.094,00 416.704.472,00 416.910.226,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.274.229,00 17.957.138,00 17.118.317,00 16.962.317,00 17.718.932,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 956.399,00 883.025,00 890.095,00 897.165,00 904.234,00
Maddi Duran Varlıklar 357.897.141,00 377.054.962,00 383.171.278,00 382.892.099,00 381.386.259,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.921.552,00 2.208.915,00 2.255.812,00 1.919.650,00 1.875.172,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 755.647,00 761.135,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.561.390,00 233.896,00 471.268,00 2.044.582,00 3.476.130,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.544.350,00 11.343.767,00 11.402.415,00 11.231.755,00 10.913.968,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 777.105.271,00 682.415.260,00 666.414.898,00 634.448.050,00 638.423.037,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 280.538.474,00 221.127.177,00 237.040.086,00 236.177.764,00 147.155.102,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 160.615.065,00 66.824.355,00 54.640.114,00 51.624.736,00 46.211.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 75.396.030,00 50.003.820,00 45.507.762,00 45.141.069,00 52.285.803,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.540.513,00 6.567.627,00 6.450.204,00 8.095.398,00 7.340.418,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.855.517,00 43.436.193,00 39.057.558,00 37.045.671,00 44.945.385,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.196.147,00 3.576.943,00 2.433.605,00 2.429.147,00 3.858.074,00
Diğer Borçlar 9.311.817,00 64.445.576,00 99.431.266,00 100.598.593,00 1.511.536,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 170.097,00 54.246.089,00 88.369.118,00 88.420.293,00 555.831,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.141.720,00 10.199.487,00 11.062.148,00 12.178.300,00 955.705,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.167.263,00 1.020.764,00 940.668,00 1.880.067,00 4.449.667,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.525.811,00 9.706.739,00 7.532.534,00 2.865.693,00 6.127.279,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.515.100,00 2.210.687,00 1.569.330,00 1.924.250,00 1.402.849,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.515.100,00 2.210.687,00 1.569.330,00 1.924.250,00 1.402.849,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.731,00 23.483,00 26.619,00 28.195,00 24.386,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.545.701,00 48.712.133,00 57.089.587,00 56.330.788,00 64.731.964,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.333.333,00 33.333.333,00 41.666.667,00 41.666.667,00 50.000.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.212.368,00 15.378.800,00 15.422.920,00 14.664.121,00 14.731.964,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.776.122,00 14.562.672,00 14.606.792,00 13.847.993,00 13.915.836,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 436.246,00 816.128,00 816.128,00 816.128,00 816.128,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 329.084.175,00 269.839.310,00 294.129.673,00 292.508.552,00 211.887.066,00
Ö Z K A Y N A K L A R 448.021.096,00 412.575.950,00 372.285.225,00 341.939.498,00 426.535.971,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 448.021.096,00 412.575.950,00 372.285.225,00 341.939.498,00 426.535.971,00
Ödenmiş Sermaye 143.235.330,00 143.235.330,00 143.235.330,00 143.235.330,00 143.235.330,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.599.733,00 2.599.733,00 2.599.733,00 2.599.733,00 2.599.733,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.249.707,00 -3.175.016,00 -3.175.016,00 -2.914.425,00 -2.914.425,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.936.428,00 -2.875.818,00 -2.875.818,00 -2.635.677,00 -2.635.677,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.936.428,00 -2.875.818,00 -2.875.818,00 -2.635.677,00 -2.635.677,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.352.562,00 53.352.562,00 53.352.562,00 53.352.562,00 44.568.739,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 135.262.771,00 135.262.771,00 135.262.771,00 135.262.771,00 132.696.291,00
Net Dönem Karı/Zararı 116.820.407,00 81.300.570,00 41.009.845,00 10.403.527,00 106.350.303,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 777.105.271,00 682.415.260,00 666.414.898,00 634.448.050,00 638.423.037,00
- Banka Kredileri 0,00 66.824.355,00 54.640.114,00 51.624.736,00 46.211.000,00
Banka Kredileri 0,00 33.333.333,00 41.666.667,00 41.666.667,00 50.000.000,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 57.434,00 68.707,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi