Geri Dön

BANVT | Banvit


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu BANVT
Sektör Piliç eti üretimi ve pazarlaması
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208 BANDIRMA
Telefon (266)7338600
Faks (850) 2001050
Web www.banvit.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TBQ FOODS GMBH 91.727.011,82 91,71
TOPLAM 100.023.579,00 100,00
DİĞER 8.296.567,18 8,29
Toplam 200.047.158,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BANVİT ENERJİ VE ELK.ÜRETİM A.Ş. 10.000.000,00 100,00
NUTRINVESTMENTS B.V. 56.390.500,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.08.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
20.06.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
26.07.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
30.06.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
14.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,22
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
19.07.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,47
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.01.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
10.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,65
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,72
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.424.082.208,00 10.993.823.980,00 7.824.372.837,00 4.837.560.633,00 2.021.645.296,00
Satışların Maliyeti (-) -3.117.412.835,00 -10.153.539.658,00 -7.045.771.577,00 -4.131.120.636,00 -1.823.543.127,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 306.669.373,00 840.284.322,00 778.601.260,00 706.439.997,00 198.102.169,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 306.669.373,00 840.284.322,00 778.601.260,00 706.439.997,00 198.102.169,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -62.060.522,00 -168.105.419,00 -113.809.046,00 -59.475.341,00 -24.123.916,00
Pazarlama Giderleri (-) -186.841.230,00 -657.975.088,00 -465.934.889,00 -271.268.647,00 -113.143.799,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -75.941,00 -171.626,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 81.993.093,00 489.917.209,00 412.824.652,00 248.243.199,00 110.416.784,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -143.623.238,00 -572.455.953,00 -454.925.314,00 -280.385.501,00 -151.999.849,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.938.465,00 -68.506.555,00 156.756.663,00 343.553.707,00 19.251.389,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.589.792,00 16.818.363,00 2.121.714,00 2.167.101,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -10.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.640.410,00 -51.688.192,00 158.878.377,00 345.720.808,00 19.251.389,00
Finansman Gelirleri 1.251.781,00 52.175.653,00 49.645.101,00 36.973.601,00 31.803.414,00
Finansman Giderleri (-) -169.615.095,00 -462.031.103,00 -313.829.543,00 -196.176.706,00 -101.342.631,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -159.722.904,00 -461.543.642,00 -105.306.065,00 186.517.703,00 -50.287.828,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 59.878.107,00 18.887.930,00 -76.364.072,00 -78.286.536,00 -4.130.082,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -81.231.084,00 -94.390.928,00 -26.396.785,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 59.878.107,00 18.887.930,00 4.867.012,00 16.104.392,00 22.266.703,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -99.844.797,00 -442.655.712,00 -181.670.137,00 108.231.167,00 -54.417.910,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -30.221.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -130.066.410,00 -442.655.712,00 -181.670.137,00 108.231.167,00 -54.417.910,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -130.066.410,00 -442.655.712,00 -181.670.137,00 108.231.167,00 -54.417.910,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,30 -4,43 -1,82 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 1.130.989.794,00 -2.026.042,00 -985.596,00 -549.884,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 1.539.017.158,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -191.305.751,00 -2.631.224,00 -1.279.995,00 -714.135,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -216.721.613,00 605.182,00 294.399,00 164.251,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 147.475.870,00 210.892.244,00 142.899.664,00 119.994.798,00 66.261.636,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 157.870.402,00 220.529.477,00 142.899.664,00 119.994.798,00 66.261.636,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -13.859.376,00 -12.849.644,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 3.464.844,00 3.212.411,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 147.475.870,00 1.341.882.038,00 140.873.622,00 119.009.202,00 65.711.752,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.409.460,00 899.226.326,00 -40.796.515,00 227.240.369,00 11.293.842,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 38.261.150,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.505.612.835,00 4.103.497.420,00 4.278.161.498,00 4.299.328.717,00 3.590.360.693,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 290.153.668,00 536.862.408,00 490.536.879,00 641.814.901,00 741.684.275,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.092.430.302,00 784.708.299,00 856.342.219,00 892.957.156,00 751.762.109,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.879.595,00 20.458.028,00 19.273.769,00 147.522.606,00 81.715.233,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.085.550.707,00 764.250.271,00 837.068.450,00 745.434.550,00 670.046.876,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.009.763,00 11.685.658,00 24.331.405,00 22.588.480,00 31.113.567,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.009.763,00 11.685.658,00 24.331.405,00 22.588.480,00 31.113.567,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 999.379.074,00 1.047.391.319,00 1.191.778.502,00 1.238.025.827,00 1.137.090.408,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 112.086.926,00 195.959.269,00 343.769.327,00 458.797.091,00 301.465.858,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 82.298.224,00 82.267.920,00 797.454,00 16.751.963,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.075.135.554,00 661.483.167,00 552.335.831,00 358.104.709,00 142.476.166,00
ARA TOPLAM 4.492.404.706,00 4.086.879.083,00 4.255.388.393,00 4.276.510.223,00 3.567.542.199,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 13.208.129,00 16.618.337,00 22.773.105,00 22.818.494,00 22.818.494,00
DURAN VARLIKLAR 2.832.756.737,00 2.917.100.021,00 1.171.008.320,00 1.048.427.502,00 961.222.019,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.713.490.605,00 2.581.771.014,00 751.390.043,00 687.940.346,00 727.522.285,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.536.155,00 52.325.074,00 57.558.125,00 63.236.207,00 3.996.114,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.536.155,00 52.325.074,00 57.558.125,00 63.236.207,00 3.996.114,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.756.048,00 97.780.980,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 132.882.895,00 132.795.396,00 136.990.825,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 156.106.020,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.338.369.572,00 7.020.597.441,00 5.449.169.818,00 5.347.756.219,00 4.551.582.712,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.828.442.314,00 4.276.787.551,00 3.864.805.263,00 3.484.725.808,00 2.885.508.786,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.638.803.983,00 1.392.002.716,00 1.040.306.898,00 690.956.130,00 713.549.832,00
- Banka Kredileri 1.625.943.238,00 1.378.400.089,00 1.027.346.366,00 678.425.217,00 701.287.380,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 240.695.705,00 348.776.956,00 421.316.522,00 472.227.800,00 451.926.209,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.666.527.418,00 2.340.129.789,00 2.229.576.432,00 2.060.243.658,00 1.540.487.261,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.730,00 832.596,00 10.030,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.666.499.688,00 2.339.297.193,00 2.229.566.402,00 2.060.243.658,00 1.540.487.261,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.816.734,00 35.175.754,00 25.936.386,00 24.896.682,00 16.469.584,00
Diğer Borçlar 29.262.148,00 13.152.939,00 17.971.988,00 9.392.723,00 2.104.074,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.810.124,00 11.275.327,00 5.282.283,00 1.088.879,00 521.682,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.452.024,00 1.877.612,00 12.689.705,00 8.303.844,00 1.582.392,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.220.417,00 20.454.849,00 32.646.537,00 23.871.512,00 24.319.075,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 100.710.538,00 26.465.476,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 83.242.053,00 61.039.718,00 58.746.370,00 44.870.457,00 66.176.079,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 67.870.109,00 45.697.104,00 45.846.448,00 33.884.221,00 55.282.863,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.371.944,00 15.342.614,00 12.899.922,00 10.986.236,00 10.893.216,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.684.984,00 1.109.328,00 11.929.381,00 9.359.942,00 1.184.110,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 455.672.444,00 600.486.521,00 381.064.027,00 391.692.999,00 410.683.041,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 144.030.356,00 140.818.150,00 167.773.214,00 197.304.800,00 224.535.643,00
Banka Kredileri 132.398.453,00 128.003.171,00 151.319.681,00 177.451.776,00 201.409.281,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.631.903,00 12.814.979,00 16.453.533,00 19.853.024,00 23.126.362,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 198.606.905,00 283.197.868,00 101.347.261,00 94.206.445,00 87.261.081,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 198.606.905,00 283.197.868,00 101.347.261,00 94.206.445,00 87.261.081,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 112.935.183,00 176.370.503,00 109.159.932,00 98.734.634,00 96.768.292,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.284.114.758,00 4.877.274.072,00 4.245.869.290,00 3.876.418.807,00 3.296.191.827,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.054.254.814,00 2.143.323.369,00 1.203.300.528,00 1.471.337.412,00 1.255.390.885,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.054.254.814,00 2.143.323.369,00 1.203.300.528,00 1.471.337.412,00 1.255.390.885,00
Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00 100.023.579,00 100.023.579,00 100.023.579,00 100.023.579,00
Sermaye Düzeltme Farkları 6.348.821,00 6.348.821,00 6.348.821,00 6.348.821,00 6.348.821,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.463.116.835,00 1.483.853.586,00 363.224.207,00 367.610.234,00 371.391.526,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.463.116.835,00 1.483.853.586,00 363.224.207,00 367.610.234,00 371.391.526,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -191.795.233,00 -191.795.233,00 -40.776.674,00 -39.736.228,00 -39.300.516,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 709.790.885,00 668.793.030,00 600.800.450,00 577.895.584,00 524.162.422,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 729.822.650,00 678.430.263,00 600.800.450,00 577.895.584,00 524.162.422,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -20.031.765,00 -9.637.233,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.190.838,00 15.190.838,00 15.190.838,00 15.190.838,00 15.190.838,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -115.761.024,00 306.157.937,00 293.771.480,00 290.425.899,00 287.080.319,00
Net Dönem Karı/Zararı -130.066.410,00 -442.655.712,00 -181.670.137,00 108.231.167,00 -54.417.910,00
Diğer Yedekler 5.611.290,00 5.611.290,00 5.611.290,00 5.611.290,00 5.611.290,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.338.369.572,00 7.020.597.441,00 5.449.169.818,00 5.347.756.219,00 4.551.582.712,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi