Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Anadolu Hayat (NÖTR; Öneri; Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 6,52 TL)  hisse başına 0,244 TL brüt nakit temettü dağıtımını (temettü verimi: %4,4) bugünden itibaren gerçekleştirecek. Anadolu Hayat için 12 aylık yeni hedef fiyatımız hisse başına 6,52 TL.

 

Banvit (POTANSİYEL OLUMLU; Öneri; Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 2,70 TL)  tahsisli satış veya sair şekilde kurulabilecek bir ortaklık için potansiyel yatırım gruplarıyla görüşmelere başlama kararı aldığını açıkladı.

 

İndeks Bilgisayar (NÖTR; Öneri: Endeksin Üstünde Getiri; 12 Aylık Hedef: 7,05TL) stratejik ortağı Polonyalı MCI, 415 bin adet ilave INDES hisse senedi satın aldığını duyurdu. Böylece Şirketteki payı %25 eşiği aşarak %25,0025 seviyesine erişti.

 

Petkim'in (NÖTR; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 4,13 TL) ana hissedarı Socar Türkiye, Mart ayı içinde borsada işlem gören statüdeki Petkim hisselerinin bir kısmının satış işlemini gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Socar Türkiye'nin borsada işlem gören 41.3 milyon adet Petkim hissesi (toplam ödenmiş sermayenin %2,75'i) bulunuyor. Socar Türkiye bunları geçmişte Petkim'in hisse fiyatını destekleme amaçlı borsadan almıştı. Yukarıda bahsedilen hisselerin satışının, Haziran 2015'te gerçekleşen %5'lik hisse satışında olduğu gibi blok satış yöntemiyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

 

Turkcell (NÖTR; Öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 11,65TL) hisse başına %4,5 verim ile brüt 0,5454545 TL (net 0,4636364 TL) nakit kar payını 29 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunacak. Yönetim kurulu ayrıca, ilgili tutarın 15 Haziran 2016, 19 Eylül 2016 ve 15 Aralık 2016 ödeme tarihleri itibarıyla üç eşit taksitte (hisse başına brüt 0,1818181 TL, net 0,1545455 TL) pay sahiplerine nakden dağıtılmasını teklif edecek.

Banvit BRF 2022 yılında arıttığı suyun %43’ünü, içme suyu kalitesinde geri kazandı

Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Banvit BRF, Bandırma ana kampüsünde yer alan “Atık Su Geri Kazanım Tesisi” sayesinde 2022 yılında arıttığı suyunortalama %43’ünü içme suyu kalitesinde geri kazandı.

Her yıl 22 Mart tarihi “Dünya Su Günü” olarak kutlanıyor. Sektörünün öncü firmalarından Banvit BRF bu özel günde %70’i sularla kaplı olan dünyamızın sahip olduğu su rezervlerinin sadece %1’inin tatlı su kaynağı ve kullanılabilir durumda olduğunun altını çizerek, doğal kaynakların önemine ve tasarrufa dikkat çekti. Bağlı olduğu global şirketi BRF’in “2040 Net Sıfır” hedefi doğrultusunda, faaliyetlerinde sürdürülebilirliği odağına alarak ilerleyen Banvit BRF, su kullanımında tasarrufa yönelik uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Banvit BRF’in doğadaki ayak izini azaltmak üzere; su ve enerji tasarrufundan geri dönüşümlü ambalajların kullanımına, hayvan refahına yönelik uygulamalardan atık yönetimi ve eğitim çalışmalarına kadar uzanan farklı alanlarda çeşitli uygulamaları bulunuyor. Şirket, Bandırma ana kampüsünde yer alan “Atık Su Geri Kazanım Tesisi” sayesinde arıttığı suyun ortalama %43’ünü içme suyu kalitesinde yeniden geri kazanıyor. Böylece doğal kaynakları kullanmak yerine atık suyun geri kazanımını sağlayarak yer altı su kaynaklarını da koruyor. Banvit BRF 2025 yılına kadar tüm tesislerindeki su kullanımını ise %13 oranında azaltmayı hedefliyor.

Su tasarrufuna büyük önem verdiklerini ve bu alanda yatırım yaptıklarını belirten Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz; “Ülke olarak şu an kuraklık tehlikesi ile yüzyüze kaldığımız bir süreç içerisindeyiz. Bu konuda her birimize önemli görevler düşüyor. Biz Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden biri olarak sorumluluğumuzun bilinciyle, üretim süreçlerimizi sürdürülebilirlik perspektifinde yeniden düzenledik. 2025 yılına kadar tüm tesislerimizdeki su kullanımımızı daha da azaltmayı planlıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız olan yaşanabilir bir dünya için bugün olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

Dünya nüfusunun %40’ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekiyor. Türkiye’nin de su konusunda sınırlı kaynaklara sahip olduğunun bilinciyle Banvit BRF, sürdürülebilirlik çalışmaları ile üretim tesislerinde kullandığı suyu, içme suyu kalitesinde yeniden kullanıma kazandırıyor ve su israfının önüne geçiyor.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Banvit, Antalya Satış Şubesi unvanıyla bir şube açılmasına karar verdi

Banvit, Antalya Satış Şubesi unvanıyla bir şube açılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli toplantısında,

1.Antalya İli Kepez İlçesi Menderes Mahallesi 10 no.lu Sokak Dış KapıN27 adresinde, "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi AntalyaSatış Şubesi" ("Antalya Satış Şubesi") unvanıyla bir şube açılmasına;

2.Antalya Satış Şubesi'ne Sermaye ayrılmamasına;

3.Nerdin Alp'in ve Çağdaş Dalmaz'ın Yönetim Kurulu tarafından aksikarar alınıncaya kadar Antalya Satış Şubesi Müdürleri olarak atanmasına veAntalya Satış Şubesi'ni en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere MÜŞTEREKimzaları ile yetkili kılınmalarına;

Karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında, Antalya Satış Şubesi'nin tescili ve Türkiye TicaretSicil Gazetesi'nde ilanı için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine gerekli başvurularyapılacaktır.

"


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Banvit, Türkiye Orman İşçiler Sendikası yetki davasında istinaf kanun yoluna başvurdu

Banvit, Türkiye Orman İşçiler Sendikası yetki davasında istinaf kanun yoluna başvurdu.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"13.09.2022 tarihli açıklamamızda, Türkiye Orman İşçileri Sendikası ("Sendika")'nın, Şirketimizde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin iptali için Şirketimiz tarafından hukuki işlemlerin başlatıldığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda açılan davanın reddine karar verilmiş olup; ilgili karara istinaden, 13.03.2023 tarihinde, Şirketimizce istinaf kanun yoluna başvurulmuştur."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Banvit, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verdi

Banvit, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz faaliyetlerinde verimliliğin ve karlılığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ciromuz içerisinde yalnızca %3 paya sahip olan hindi üretiminin, Şirketimiz karlılığına önemli bir katkısı bulunmadığı tespit edilmiş olup; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli toplantısında, Şirket kaynaklarının ve iş gücünün daha verimli kullanılması ve karlılığın artırılması amacıyla, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasının, SPK'nın ilgili tebliğlerine göre Önemli Nitelikte İşlem olmadığı tespit edilmiştir.

Kapsam dahilindeki mavi yaka çalışanlarımıza "Gönüllü İşten Ayrılma" programı kapsamında tüm maddi haklarını alarak işten ayrılma imkanı sunulacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*BANVT-Banvit 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 442.655.712 TL (Önceki 95.150.799 TL )