Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Anadolu Hayat (NÖTR; Öneri; Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 6,52 TL)  hisse başına 0,244 TL brüt nakit temettü dağıtımını (temettü verimi: %4,4) bugünden itibaren gerçekleştirecek. Anadolu Hayat için 12 aylık yeni hedef fiyatımız hisse başına 6,52 TL.

 

Banvit (POTANSİYEL OLUMLU; Öneri; Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 2,70 TL)  tahsisli satış veya sair şekilde kurulabilecek bir ortaklık için potansiyel yatırım gruplarıyla görüşmelere başlama kararı aldığını açıkladı.

 

İndeks Bilgisayar (NÖTR; Öneri: Endeksin Üstünde Getiri; 12 Aylık Hedef: 7,05TL) stratejik ortağı Polonyalı MCI, 415 bin adet ilave INDES hisse senedi satın aldığını duyurdu. Böylece Şirketteki payı %25 eşiği aşarak %25,0025 seviyesine erişti.

 

Petkim'in (NÖTR; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 4,13 TL) ana hissedarı Socar Türkiye, Mart ayı içinde borsada işlem gören statüdeki Petkim hisselerinin bir kısmının satış işlemini gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Socar Türkiye'nin borsada işlem gören 41.3 milyon adet Petkim hissesi (toplam ödenmiş sermayenin %2,75'i) bulunuyor. Socar Türkiye bunları geçmişte Petkim'in hisse fiyatını destekleme amaçlı borsadan almıştı. Yukarıda bahsedilen hisselerin satışının, Haziran 2015'te gerçekleşen %5'lik hisse satışında olduğu gibi blok satış yöntemiyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

 

Turkcell (NÖTR; Öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 11,65TL) hisse başına %4,5 verim ile brüt 0,5454545 TL (net 0,4636364 TL) nakit kar payını 29 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunacak. Yönetim kurulu ayrıca, ilgili tutarın 15 Haziran 2016, 19 Eylül 2016 ve 15 Aralık 2016 ödeme tarihleri itibarıyla üç eşit taksitte (hisse başına brüt 0,1818181 TL, net 0,1545455 TL) pay sahiplerine nakden dağıtılmasını teklif edecek.

Banvit, Antalya Satış Şubesi unvanıyla bir şube açılmasına karar verdi

Banvit, Antalya Satış Şubesi unvanıyla bir şube açılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli toplantısında,

1.Antalya İli Kepez İlçesi Menderes Mahallesi 10 no.lu Sokak Dış KapıN27 adresinde, "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi AntalyaSatış Şubesi" ("Antalya Satış Şubesi") unvanıyla bir şube açılmasına;

2.Antalya Satış Şubesi'ne Sermaye ayrılmamasına;

3.Nerdin Alp'in ve Çağdaş Dalmaz'ın Yönetim Kurulu tarafından aksikarar alınıncaya kadar Antalya Satış Şubesi Müdürleri olarak atanmasına veAntalya Satış Şubesi'ni en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere MÜŞTEREKimzaları ile yetkili kılınmalarına;

Karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında, Antalya Satış Şubesi'nin tescili ve Türkiye TicaretSicil Gazetesi'nde ilanı için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine gerekli başvurularyapılacaktır.

"


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Banvit, Türkiye Orman İşçiler Sendikası yetki davasında istinaf kanun yoluna başvurdu

Banvit, Türkiye Orman İşçiler Sendikası yetki davasında istinaf kanun yoluna başvurdu.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"13.09.2022 tarihli açıklamamızda, Türkiye Orman İşçileri Sendikası ("Sendika")'nın, Şirketimizde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin iptali için Şirketimiz tarafından hukuki işlemlerin başlatıldığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda açılan davanın reddine karar verilmiş olup; ilgili karara istinaden, 13.03.2023 tarihinde, Şirketimizce istinaf kanun yoluna başvurulmuştur."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Banvit, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verdi

Banvit, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz faaliyetlerinde verimliliğin ve karlılığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ciromuz içerisinde yalnızca %3 paya sahip olan hindi üretiminin, Şirketimiz karlılığına önemli bir katkısı bulunmadığı tespit edilmiş olup; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli toplantısında, Şirket kaynaklarının ve iş gücünün daha verimli kullanılması ve karlılığın artırılması amacıyla, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasının, SPK'nın ilgili tebliğlerine göre Önemli Nitelikte İşlem olmadığı tespit edilmiştir.

Kapsam dahilindeki mavi yaka çalışanlarımıza "Gönüllü İşten Ayrılma" programı kapsamında tüm maddi haklarını alarak işten ayrılma imkanı sunulacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*BANVT-Banvit 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 442.655.712 TL (Önceki 95.150.799 TL )
Banvit'in, TEK GIDA- İŞ Sendikası İstinaf Mahkemesi kararına temyiz talebi, Yargıtay tarafından reddedildi

Banvit, TEK GIDA- İŞ Sendikası İstinaf Mahkemesi kararına temyiz talebinin, Yargıtay tarafından reddine karar verildiğini bildirdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 08.06.2022 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere; TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı, Banvit ve Banvit'in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatılmış ve dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmişti. Şirketimiz ve TÜGİS tarafından, söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştu. Söz konusu istinaf başvurusunun reddine karar verildiği 08.11.2022 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.

Şirketimiz ve TÜGİS tarafından, İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara yönelik temyiz talepli dilekçemiz 18 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay'a iletilmek üzere sunulmuştu. Temyiz talebimizin, Yargıtay tarafından reddine karar verildiği bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir."

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter