Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,79
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 33,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,45
Dibe Uzaklık 46,95
Piyasa Değeri (USD) 14.051.720,39
Piyasa Değeri (TL) 48.496.000,00
Özsermaye (TL) 108.909.767,00
Sermaye (TL) 43.300.000,00
Net Kar (TL) 1.434.203,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu DAGI
Sektör Tekstil
Adres Birahane sk. Koç Plaza No: 3/1 Bomonti/ Şişli / İstanbul
Telefon 0212 240 4065
Faks 0212 233 3028
Web http://www.dagi.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 3.732.758,50 8,62
Mahmut Nedim Koç 20.687.861,16 47,78
DİĞER 11.736.958,75 27,11
Toplam 36.157.578,41 83,51
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Dagi Yatırım Holding A.Ş. 2.000.000,00 18,52
İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş. 6.750.000,00 1,80
Tarih Açıklama Katsayı
08.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,49
Gelir Tablosu 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12 2015-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 57.634.033,00 40.457.088,00 20.565.425,00 96.349.938,00 73.690.127,00
Satışların Maliyeti (-) -33.333.925,00 -24.786.267,00 -13.016.633,00 -63.264.891,00 -47.277.691,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 24.300.108,00 15.670.821,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 24.300.108,00 15.670.821,00 7.548.792,00 33.085.047,00 26.412.436,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.683.620,00 -2.609.825,00 -1.382.744,00 -3.936.097,00 -2.730.251,00
Pazarlama Giderleri (-) -18.705.363,00 -12.418.973,00 -6.168.760,00 -22.502.643,00 -16.210.234,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.034.170,00 5.070.212,00 2.623.138,00 14.584.755,00 9.396.087,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.886.317,00 -3.170.601,00 -1.885.266,00 -10.662.412,00 -7.151.145,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.058.978,00 2.541.634,00 735.160,00 10.568.650,00 9.716.893,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 212.805,00 171.530,00 150.456,00 325.608,00 314.409,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -2.453.285,00 -1.241.527,00 -711.594,00 1.243.123,00 334.434,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.818.498,00 1.471.637,00 174.022,00 12.137.381,00 10.365.736,00
Finansman Gelirleri 2.555.563,00 2.019.062,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -5.670.749,00 -3.412.615,00 -1.324.211,00 -9.252.775,00 -8.007.305,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -296.688,00 78.084,00 -452.587,00 5.464.903,00 3.204.745,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -68.319,00 -147.755,00 106.817,00 -1.533.560,00 -1.072.612,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -450.240,00 -324.805,00 -104.105,00 -1.107.977,00 -787.994,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 381.921,00 177.050,00 210.922,00 -425.583,00 -284.618,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -365.007,00 -69.671,00 -345.770,00 3.931.343,00 2.132.133,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -365.007,00 -69.671,00 -345.770,00 3.931.343,00 2.132.133,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 -345.770,00 3.931.343,00 2.132.133,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -365.007,00 -69.671,00 -345.770,00 3.931.343,00 2.132.133,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 50.075.515,00 50.234.770,00 158.189,00 -183.566,00 -182.001,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 50.084.729,00 50.151.212,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -9.214,00 83.558,00 197.736,00 -229.457,00 -227.501,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -39.547,00 45.891,00 45.500,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 50.075.515,00 50.234.770,00 158.189,00 -183.566,00 -182.001,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 -187.581,00 3.747.777,00 1.950.132,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 49.710.508,00 50.165.099,00 187.581,00 3.747.777,00 1.950.132,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 697.602,00 0,00 846.314,00
Finansman Gelirleri (+) 0,00 0,00 0,00 2.580.297,00 0,00
Bilanço Tablosu 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12 2015-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 75.773.724,00 80.248.985,00 97.365.063,00 97.457.744,00 76.804.869,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.747.278,00 31.687.646,00 48.628.568,00 52.169.715,00 28.261.776,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 27.166.933,00 27.338.102,00 22.959.503,00 24.794.704,00 23.875.088,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.897.280,00 4.711.821,00 1.891.364,00 5.517.218,00 5.305.126,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.269.653,00 22.626.281,00 21.068.139,00 19.277.486,00 18.569.962,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 473.215,00 964.823,00 69.417,00 538.822,00 170.252,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 230.533,00 566.979,00 0,00 482.516,00 120.819,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 242.682,00 397.844,00 69.417,00 56.306,00 49.433,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.332.232,00 17.745.727,00 17.990.498,00 17.815.560,00 20.360.847,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.698.685,00 1.259.681,00 6.452.726,00 1.020.691,00 1.944.364,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 99.874,00 79.693,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 79.318,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.355.381,00 1.253.006,00 1.264.351,00 1.118.252,00 2.113.224,00
ARA TOPLAM 75.773.724,00 80.248.985,00 97.365.063,00 97.457.744,00 76.804.869,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 70.030.111,00 71.717.289,00 19.052.687,00 21.612.661,00 20.933.590,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.812.951,00 3.024.709,00 3.554.642,00 4.266.236,00 3.357.547,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 67.275.084,00 67.638.633,00 14.668.318,00 16.211.478,00 16.439.829,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 274.175,00 297.021,00 312.397,00 324.573,00 167.030,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 220.310,00 240.450,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.865,00 56.571,00 312.397,00 324.573,00 167.030,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 66.526,00 0,00 35.725,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 145.803.835,00 151.966.274,00 116.417.750,00 119.070.405,00 97.738.459,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.973.024,00 36.656.672,00 54.068.709,00 56.599.777,00 37.087.442,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.210.857,00 31.322.104,00 47.285.180,00 50.562.093,00 31.863.397,00
- Banka Kredileri 29.210.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.539.027,00 2.936.658,00 4.371.249,00 3.726.005,00 2.998.182,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 149.292,00 83.366,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.539.027,00 2.936.658,00 4.221.957,00 3.642.639,00 2.998.182,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 984.808,00 1.027.885,00 977.860,00 703.290,00 762.251,00
Diğer Borçlar 24.380,00 16.936,00 19.323,00 155.897,00 62.289,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.971,00 16.936,00 19.323,00 155.897,00 62.289,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 175.238,00 178.022,00 409.386,00 291.519,00 723.150,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 95.545,00 163.437,00 65.501,00 221.019,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 897.071,00 1.007.376,00 940.210,00 939.954,00 678.173,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 188.709,00 238.952,00 235.884,00 212.840,00 370.373,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 708.362,00 768.424,00 704.326,00 727.114,00 307.800,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.921.044,00 4.108.039,00 1.500.158,00 1.434.164,00 1.412.198,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.564.380,00 1.519.812,00 1.500.158,00 1.329.315,00 1.412.198,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.564.380,00 1.519.812,00 1.500.158,00 1.329.315,00 1.412.198,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.356.664,00 2.588.227,00 0,00 104.849,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.894.068,00 40.764.711,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 108.909.767,00 111.201.563,00 60.848.883,00 61.036.464,00 59.238.819,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 108.909.767,00 111.201.563,00 60.848.883,00 61.036.464,00 59.238.819,00
Ödenmiş Sermaye 43.300.000,00 43.300.000,00 43.300.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -455.930,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.584.646,00 13.584.646,00 13.584.646,00 14.392.481,00 14.392.481,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 49.522.522,00 49.681.777,00 -394.804,00 -551.708,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 49.522.522,00 49.681.777,00 0,00 1.285,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -562.207,00 -469.435,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 -550.143,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.153.792,00 1.316.586,00 1.220.701,00 1.220.701,00 1.220.701,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.551.020,00 3.388.225,00 3.940.040,00 13.499.577,00 13.499.577,00
Net Dönem Karı/Zararı -365.007,00 -69.671,00 -345.770,00 3.931.343,00 2.132.133,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 145.803.835,00 151.966.274,00 116.417.750,00 119.070.405,00 97.738.459,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 175.823,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 31.322.104,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler (KV) 0,00 0,00 5.517.218,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler (KV) 0,00 0,00 935.508,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Payların Satış Kar-Zarar 0,00 0,00 -455.930,00 0,00 0,00
-Emeklilik Planlarından Aktueryal Kazanç/ Kayıp FONU 0,00 0,00 -394.804,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Payların Satış Kar Zararı (+) (-) 0,00 0,00 0,00 -455.930,00 0,00
-Emeklilik Planlarından Aktueryal Kazanç/Kayıp Fonu 0,00 0,00 0,00 -552.993,00 -551.428,00
-İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944.364,00