Geri Dön

YKSLN | Yukselen Celik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,31
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 35,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,63
Dibe Uzaklık 29,58
Piyasa Değeri (USD) 63.068.581,96
Piyasa Değeri (TL) 1.961.250.000,00
Özsermaye (TL) 424.041.212,00
Sermaye (TL) 125.000.000,00
Net Kar (TL) 55.170.041,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu YKSLN
Sektör
Adres Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:40/1 Kıraç,Esenyurt / İstanbul
Telefon 444 20 50
Faks (0216) 593 32 36
Web invest.yukselen.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BARIŞ GÖKTÜRK 35.608.450,01 28,49
BURAK GÖKTÜRK 17.605.633,34 14,08
TOPLAM 125.000.000,00 100,00
YÜKSEL GÖKTÜRK 32.914.035,48 26,33
DİĞER 38.871.881,17 31,10
Toplam 250.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Rising Steel Inc. 1.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
07.10.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.01.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,44
02.09.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 743.297.879,00 467.279.803,00 328.031.985,00 1.477.757.197,00 1.081.539.318,00
Satışların Maliyeti (-) -594.915.899,00 -397.620.804,00 -276.088.133,00 -1.150.404.999,00 -834.582.566,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 148.381.980,00 69.658.999,00 51.943.852,00 327.352.198,00 246.956.752,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 148.381.980,00 69.658.999,00 51.943.852,00 327.352.198,00 246.956.752,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -36.594.091,00 -16.341.146,00 -8.585.318,00 -21.500.059,00 -13.255.271,00
Pazarlama Giderleri (-) -43.252.262,00 -24.875.772,00 -12.076.536,00 -42.893.162,00 -34.994.842,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.983.714,00 26.550.516,00 8.987.137,00 48.346.659,00 50.727.608,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44.770.090,00 -25.766.794,00 -13.032.951,00 -16.819.362,00 -24.096.293,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 56.749.251,00 29.225.803,00 27.236.184,00 294.486.274,00 225.337.954,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.421.992,00 1.062.330,00 118.438,00 48.200,00 170.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 63.608.606,00 30.522.097,00 27.445.552,00 294.635.961,00 224.422.376,00
Finansman gelirleri 41.098.220,00 23.821.832,00 6.959.718,00 5.186.951,00 3.059.182,00
Finansman Giderleri (-) -86.515.261,00 -52.461.026,00 -16.287.180,00 -104.154.314,00 -71.814.179,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 18.191.565,00 1.882.903,00 18.118.090,00 195.668.598,00 155.667.379,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.477.501,00 3.723.561,00 2.504.708,00 -29.598.357,00 -33.053.115,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.845.541,00 -2.531.118,00 -1.954.115,00 -37.792.350,00 -34.575.566,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.368.040,00 6.254.679,00 4.458.823,00 8.193.993,00 1.522.451,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.714.064,00 5.606.464,00 20.622.798,00 166.070.241,00 122.614.264,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.714.064,00 5.606.464,00 20.622.798,00 166.070.241,00 122.614.264,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.714.064,00 5.606.464,00 20.622.798,00 166.070.241,00 122.614.264,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,09 0,04 0,16 1,33 0,98
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.021.573.817,00 998.106.408,00 1.194.382.530,00 1.214.472.831,00 1.036.433.393,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 130.698.967,00 99.081.705,00 130.953.777,00 97.271.072,00 33.760.811,00
Finansal Yatırımlar 63.883.999,00 56.667.180,00 34.380.265,00 6.562.674,00 429,00
Ticari Alacaklar 329.781.571,00 343.287.284,00 514.464.193,00 556.319.922,00 472.822.044,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.278.826,00 7.501.941,00 0,00 0,00 128.820,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 326.502.745,00 335.785.343,00 514.464.193,00 556.319.922,00 472.693.224,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 21.129.248,00 20.623.960,00 17.151.904,00 14.420.199,00 2.422.127,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.129.248,00 20.623.960,00 17.151.904,00 14.420.199,00 2.422.127,00
Türev Araçlar 1.612.690,00 4.158.152,00 0,00 0,00 80.561,00
Stoklar 411.104.106,00 406.089.447,00 399.148.938,00 369.175.067,00 301.921.574,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 44.767.071,00 43.769.506,00 72.193.451,00 147.203.652,00 174.005.883,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 33.289.523,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.596.165,00 24.429.174,00 26.090.002,00 23.520.245,00 18.130.441,00
ARA TOPLAM 1.021.573.817,00 998.106.408,00 1.194.382.530,00 1.214.472.831,00 1.036.433.393,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 106.594.498,00 92.970.544,00 73.523.969,00 67.119.135,00 57.391.554,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 97.785.631,00 84.333.718,00 65.763.067,00 59.114.699,00 49.833.525,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 250.732,00 264.328,00 280.420,00 291.093,00 280.581,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 250.732,00 264.328,00 280.420,00 291.093,00 280.581,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 531.002,00 1.417.641,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.128.168.315,00 1.091.076.952,00 1.267.906.499,00 1.281.591.966,00 1.093.824.947,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 682.747.640,00 649.442.834,00 823.379.242,00 841.458.464,00 685.036.285,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 457.044.141,00 406.907.967,00 165.048.618,00 7.610.524,00 291.165.115,00
- Banka Kredileri 307.044.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 107.617.887,00 95.023.650,00 476.784.827,00 605.494.159,00 244.229.177,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.556.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 84.481.289,00 118.766.248,00 156.620.179,00 206.044.971,00 101.396.540,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 739,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 84.481.289,00 118.766.248,00 156.620.179,00 206.044.232,00 101.396.540,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.617.070,00 1.218.129,00 1.572.322,00 685.776,00 1.002.350,00
Diğer Borçlar 8.995.874,00 1.152.802,00 7.216.344,00 2.883.827,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.995.874,00 1.152.802,00 7.216.344,00 2.883.827,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.474.498,00 23.697.674,00 13.248.725,00 14.520.610,00 10.680.094,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.360.216,00 1.962.270,00 1.825.195,00 3.128.633,00 34.575.566,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 716.870,00 707.549,00 707.549,00 133.252,00 143.044,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 716.870,00 707.549,00 707.549,00 133.252,00 143.044,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 6.545,00 0,00 0,00 1.844.399,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.379.463,00 23.700.506,00 11.577.311,00 27.806.354,00 39.952.424,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.141.132,00 22.647.127,00 10.205.762,00 22.013.505,00 27.504.976,00
Banka Kredileri 14.874.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.266.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.238.331,00 1.053.379,00 993.333,00 955.811,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.238.331,00 1.053.379,00 993.333,00 955.811,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 378.216,00 4.837.038,00 11.499.847,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 704.127.103,00 673.143.340,00 834.956.553,00 869.264.818,00 724.988.709,00
Ö Z K A Y N A K L A R 424.041.212,00 417.933.612,00 432.949.946,00 412.327.148,00 368.836.238,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 424.041.212,00 417.933.612,00 432.949.946,00 412.327.148,00 368.836.238,00
Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -110.543,00 -110.543,00 -110.543,00 -110.543,00 -145.476,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -110.543,00 -110.543,00 -110.543,00 -110.543,00 -145.476,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -110.543,00 -110.543,00 -110.543,00 -110.543,00 -145.476,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.949.596,00 6.949.596,00 6.949.596,00 6.949.596,00 6.949.596,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 280.488.095,00 280.488.095,00 280.488.095,00 114.417.854,00 114.417.854,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.714.064,00 5.606.464,00 20.622.798,00 166.070.241,00 122.614.264,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.128.168.315,00 1.091.076.952,00 1.267.906.499,00 1.281.591.966,00 1.093.824.947,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi