Geri Dön

YGYO | Yesil Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YGYO
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No:17 Yeşil Plaza K:15 Cevizlibağ, Zeytinburnu 34020 İstanbul
Telefon 0212-709 3745
Faks 0212-4822730
Web www.yesilgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KAMİL ENGİN YEŞİL 23.989.434,80 10,20
TOPLAM 235.115.706,01 100,00
DİĞER 211.126.271,21 89,80
Toplam 470.231.412,02 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yeşil Global İnş. Turizm Otelcilik A.Ş. 54.828.000,00 91,38
Yeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi 25.000,00 50,00
Zincir Yapı A.Ş. 156.518.154,00 33,26
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 410.742.617,00 106.861.769,00 22.763.297,00 154.323.414,00 55.674.372,00
Satışların Maliyeti (-) -332.635.121,00 -69.170.862,00 -2.037.725,00 -55.992.345,00 -33.302.966,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 78.107.496,00 37.690.907,00 20.725.572,00 98.331.069,00 22.371.406,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 78.107.496,00 37.690.907,00 20.725.572,00 98.331.069,00 22.371.406,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -62.302.543,00 -37.432.389,00 -2.807.243,00 -31.202.630,00 -24.907.137,00
Pazarlama Giderleri (-) -401.197,00 -112.004,00 -106.972,00 -318.204,00 -1.091.390,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 68.897.104,00 37.571.703,00 970.083,00 218.847.229,00 52.474.823,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -177.753.168,00 -119.948.546,00 -54.271.070,00 -268.888.998,00 -86.767.137,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -93.452.308,00 -82.230.329,00 -35.489.630,00 16.768.466,00 -37.919.435,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 4.699,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -61.767.265,00 -33.260.568,00 -2.268.444,00 -17.063.573,00 -76.616.823,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -155.219.573,00 -115.490.897,00 -37.758.074,00 -290.408,00 -114.536.258,00
Finansman Giderleri (-) -93.808.494,00 -69.463.917,00 -5.564.345,00 -197.332.524,00 -90.525.375,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -249.028.067,00 -184.954.814,00 -43.322.419,00 -165.613.279,00 -203.006.562,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.895.022,00 4.220.042,00 454.158,00 503.568,00 2.831.956,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.895.022,00 4.220.042,00 454.158,00 503.568,00 2.831.956,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -245.133.045,00 -180.734.772,00 -42.868.261,00 -165.109.711,00 -200.174.606,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -245.133.045,00 -180.734.772,00 -42.868.261,00 -165.109.711,00 -200.174.606,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.371.284,00 156.018,00 -369.457,00 -3.187.965,00 -1.320.817,00
- Ana Ortaklık Payları -246.504.329,00 -180.890.790,00 -42.498.804,00 -161.921.746,00 -198.853.789,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,05 -0,77 -0,18 -0,55 -0,85
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -245.133.045,00 -180.734.772,00 -42.868.261,00 -165.109.711,00 -200.174.606,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 32.009.653,00 2.055.071,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.798.253.597,00 1.412.366.796,00 1.487.101.535,00 1.470.697.908,00 1.434.864.288,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.516.068,00 545.815,00 650.108,00 944.074,00 717.382,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 649.902.542,00 258.989.603,00 222.539.246,00 167.998.678,00 62.213.024,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 562.104.001,00 153.297.678,00 108.382.221,00 93.097.489,00 15.614.635,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 87.798.541,00 105.691.925,00 114.157.025,00 74.901.189,00 46.598.389,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 786.320,00 290.316,00 159.813,00 23.357.352,00 36.972.527,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 23.257.078,00 17.642.676,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 786.320,00 290.316,00 159.813,00 100.274,00 19.329.851,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.120.576.380,00 1.118.119.487,00 1.204.263.075,00 1.258.413.552,00 1.297.128.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.507.229,00 19.475.695,00 42.532.298,00 6.259.704,00 32.388.658,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 235,00 235,00 235,00 235,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.964.823,00 14.945.645,00 16.956.760,00 13.724.313,00 5.444.697,00
ARA TOPLAM 1.798.253.597,00 1.412.366.796,00 1.487.101.535,00 1.470.697.908,00 1.434.864.288,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 755.585.018,00 668.282.024,00 670.490.127,00 583.725.807,00 298.363.025,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 105.632.755,00 134.139.452,00 165.131.576,00 167.400.020,00 107.846.770,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 491.502.685,00 475.320.685,00 439.997.894,00 351.799.106,00 99.505.000,00
Maddi Duran Varlıklar 51.037,00 47.850,00 51.243,00 55.121,00 2.993.474,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 333,00 353,00 412,00 1.356,00 2.305,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 333,00 353,00 412,00 1.356,00 2.305,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.124.885,00 4.419.143,00 587.103,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.549.655,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.553.838.615,00 2.080.648.820,00 2.157.591.662,00 2.054.423.715,00 1.733.227.313,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.059.436.036,00 1.573.895.530,00 1.561.778.111,00 1.390.608.688,00 1.167.234.159,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 230.402.382,00 215.217.456,00 241.798.628,00 210.749.513,00 150.536.988,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 395.115.070,00 366.705.314,00 313.647.914,00 311.639.042,00 299.304.768,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 927.593.358,00 631.246.730,00 628.020.774,00 480.935.658,00 391.477.357,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 467.717.548,00 623.532.834,00 204.125.875,00 461.041.323,00 370.659.546,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 459.875.810,00 7.713.896,00 423.894.899,00 19.894.335,00 20.817.811,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.474.238,00 5.523.222,00 5.521.478,00 5.310.880,00 5.614.249,00
Diğer Borçlar 289.851.554,00 153.034.518,00 184.301.933,00 248.472.765,00 189.715.779,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 223.442.829,00 90.662.797,00 33.925.548,00 177.748.616,00 162.016.904,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 66.408.725,00 62.371.721,00 150.376.385,00 70.724.149,00 27.698.875,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 91.158.263,00 82.314.902,00 76.246.225,00 0,00 14.373.428,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 119.552.585,00 119.564.802,00 111.952.573,00 133.212.244,00 115.923.004,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 367.562,00 379.779,00 400.384,00 318.926,00 317.926,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 119.185.023,00 119.185.023,00 111.552.189,00 132.893.318,00 115.605.078,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.228.572.410,00 1.176.524.848,00 1.127.718.598,00 1.152.851.813,00 1.168.632.602,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 278.455.890,00 300.748.688,00 264.167.727,00 281.668.912,00 254.560.364,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 584.836,00 553.705,00 553.705,00 429.028,00 315.558,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 584.836,00 553.705,00 553.705,00 429.028,00 315.558,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.394.923,00 5.364.161,00 5.298.005,00 5.165.060,00 2.836.672,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.288.008.446,00 2.750.420.378,00 2.689.496.709,00 2.543.460.501,00 2.335.866.761,00
Ö Z K A Y N A K L A R -734.169.831,00 -669.771.558,00 -531.905.047,00 -489.036.786,00 -602.639.448,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -735.525.964,00 -669.912.425,00 -531.520.439,00 -489.021.635,00 -604.491.445,00
Ödenmiş Sermaye 235.115.706,00 235.115.706,00 235.115.706,00 235.115.706,00 235.115.706,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.576,00 2.576,00 2.576,00 2.576,00 2.576,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.223,00 70.223,00 70.223,00 70.223,00 70.223,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 70.223,00 70.223,00 70.223,00 70.223,00 70.223,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 70.223,00 70.223,00 70.223,00 70.223,00 70.223,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -720.931.109,00 -720.931.109,00 -720.931.109,00 -559.009.363,00 -637.547.130,00
Net Dönem Karı/Zararı -246.504.329,00 -180.890.790,00 -42.498.804,00 -161.921.746,00 -198.853.789,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.356.133,00 140.867,00 -384.608,00 -15.151,00 1.851.997,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.553.838.615,00 2.080.648.820,00 2.157.591.662,00 2.054.423.715,00 1.733.227.313,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 47.571.508,00 33.127.046,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 23.800.200,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi