Geri Dön

YGYO | Yesil Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu YGYO
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No:17 Yeşil Plaza K:15 Cevizlibağ, Zeytinburnu 34020 İstanbul
Telefon 0212-709 3745
Faks 0212-4822730
Web www.yesilgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KAMİL ENGİN YEŞİL 23.989.434,80 10,20
TOPLAM 235.115.706,01 100,00
DİĞER 211.126.271,21 89,80
Toplam 470.231.412,02 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yeşil Global İnş. Turizm Otelcilik A.Ş. 54.828.000,00 91,38
Yeşil Yüksekdağ Yapı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi 25.000,00 50,00
Zincir Yapı A.Ş. 156.518.154,00 33,26
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 32.974.994,00 16.119.549,00 10.860.932,00 3.757.557,00 544.909.382,00
Satışların Maliyeti (-) -1.973.486,00 -824.569,00 -824.569,00 0,00 -459.007.637,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 31.001.508,00 15.294.980,00 10.036.363,00 3.757.557,00 85.901.745,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 31.001.508,00 15.294.980,00 10.036.363,00 3.757.557,00 85.901.745,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -312.638.381,00 -38.856.713,00 -32.817.351,00 -5.455.583,00 -209.392.549,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -412.627,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 929.722.734,00 12.054.014,00 21.827.671,00 23.280.607,00 815.172.387,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -421.178.709,00 -65.947.038,00 -87.550.274,00 -42.666.437,00 -170.011.314,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 226.907.152,00 -77.454.757,00 -88.503.591,00 -21.083.856,00 521.257.642,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 132.325.042,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 810.727.474,00 -72.206.913,00 25.064.728,00 37.642.905,00 1.321.173.572,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.037.634.626,00 -149.661.670,00 -63.438.863,00 16.559.049,00 1.974.756.256,00
Finansman Gelirleri 199.009.282,00 117.501.937,00 19.371.546,00 0,00 15.439.185,00
Finansman Giderleri (-) -456.100.231,00 -160.664.646,00 -39.845.454,00 -16.140.916,00 -21.432.277,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.591.743.936,00 -192.824.379,00 -83.912.771,00 418.133,00 1.968.763.164,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 132.857.119,00 -3.244.438,00 2.835.763,00 -18.286.625,00 -18.481.346,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -235,00 -51.423,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 132.857.119,00 -3.244.438,00 2.835.998,00 -18.235.202,00 -18.481.346,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.724.601.055,00 -196.068.817,00 -81.077.008,00 -17.868.492,00 1.950.281.818,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.724.601.055,00 -196.068.817,00 -81.077.008,00 -17.868.492,00 1.950.281.818,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.250.196,00 -1.162.855,00 -1.323.914,00 -1.776.697,00 9.229.746,00
- Ana Ortaklık Payları 1.722.350.859,00 -194.905.962,00 -79.753.094,00 -16.091.795,00 1.941.052.072,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 7,33 -0,83 -0,34 -0,07 8,26
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 631.192,00 -76.493,00 355.283,00 0,00 -499.714,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 631.192,00 -76.493,00 355.283,00 0,00 -499.714,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 631.192,00 -76.493,00 355.283,00 0,00 -499.714,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.725.232.247,00 -196.145.310,00 -80.721.725,00 -17.868.492,00 1.949.782.104,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.258.508.729,00 1.550.334.972,00 1.490.608.518,00 1.591.696.695,00 1.682.157.379,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 789.190,00 771.735,00 859.410,00 599.787,00 562.970,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 450.223.482,00 377.803.586,00 427.093.821,00 520.512.747,00 630.831.610,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 335.858.058,00 307.613.066,00 384.744.632,00 484.494.450,00 590.273.027,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 114.365.424,00 70.190.520,00 42.349.189,00 36.018.297,00 40.558.583,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 175.184,00 181.336,00 181.186,00 130.000,00 181.186,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 181.336,00 181.186,00 130.000,00 181.186,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.785.347.223,00 1.039.137.380,00 1.038.918.507,00 1.039.431.005,00 1.039.398.940,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.894.865,00 125.988.279,00 18.349.569,00 25.700.755,00 6.552.112,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.737.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 235,00 235,00 0,00 0,00 235,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.078.550,00 6.452.421,00 5.206.025,00 5.322.401,00 4.630.326,00
ARA TOPLAM 8.258.508.729,00 1.550.334.972,00 1.490.608.518,00 1.591.696.695,00 1.682.157.379,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.486.601.122,00 2.940.259.621,00 3.014.268.559,00 3.038.914.709,00 3.001.024.842,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.977.167.025,00 1.416.366.679,00 1.513.638.320,00 1.526.216.497,00 1.488.573.592,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.274.129.542,00 1.402.123.436,00 1.402.123.436,00 1.402.123.436,00 1.402.123.436,00
Maddi Duran Varlıklar 381.271,00 44.817,00 46.210,00 47.604,00 49.159,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.145,00 250,00 272,00 292,00 312,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 250,00 272,00 292,00 312,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 143.563.932,00 3.669.763,00 5.267.789,00 5.755.047,00 3.011.285,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 13.745.109.851,00 4.490.594.593,00 4.504.877.077,00 4.630.611.404,00 4.683.182.221,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.928.543.316,00 2.212.145.186,00 2.111.109.585,00 2.191.785.195,00 2.235.067.866,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 281.304.854,00 275.118.847,00 267.690.785,00 254.016.602,00 254.155.285,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 526.470.667,00 498.381.444,00 401.283.742,00 424.036.329,00 413.327.653,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.094.782.991,00 808.087.985,00 862.681.787,00 930.331.904,00 986.826.057,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 358.299.363,00 304.977.131,00 370.186.242,00 444.570.598,00 442.853.128,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 736.483.628,00 503.110.854,00 492.495.545,00 485.761.306,00 543.972.929,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.324.455,00 5.575.616,00 6.693.507,00 7.282.622,00 5.492.140,00
Diğer Borçlar 516.321.246,00 299.393.764,00 234.237.132,00 247.426.945,00 256.629.686,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 458.304.226,00 258.250.951,00 198.471.415,00 198.316.632,00 198.250.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.017.020,00 41.142.813,00 35.765.717,00 49.110.313,00 58.379.686,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 114.542.881,00 90.470.495,00 95.678.969,00 94.880.726,00 89.151.918,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 370.428.855,00 211.402.833,00 211.312.126,00 211.325.740,00 211.249.032,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 680.261,00 564.620,00 473.913,00 487.527,00 410.819,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 369.748.594,00 210.838.213,00 210.838.213,00 210.838.213,00 210.838.213,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.367.367,00 23.425.616,00 31.242.951,00 22.195.741,00 17.947.509,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 967.232.047,00 1.013.419.908,00 1.013.743.899,00 995.949.383,00 987.369.037,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 128.948.963,00 154.810.332,00 154.810.332,00 154.810.332,00 162.694.251,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.408.472,00 1.408.472,00 1.326.869,00 1.291.563,00 1.132.716,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.408.472,00 1.408.472,00 1.326.869,00 1.291.563,00 1.132.716,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.369.311,00 30.560.607,00 26.078.197,00 47.636.655,00 26.657.691,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.895.775.363,00 3.225.565.094,00 3.124.853.484,00 3.187.734.578,00 3.222.436.903,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.849.334.488,00 1.265.029.499,00 1.380.023.593,00 1.442.876.826,00 1.460.745.318,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.831.896.489,00 1.256.977.759,00 1.372.132.912,00 1.435.438.928,00 1.451.530.723,00
Ödenmiş Sermaye 235.115.706,00 235.115.706,00 235.115.706,00 235.115.706,00 235.115.706,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.327.948.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 39.053,00 2.576,00 2.576,00 2.576,00 2.576,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -76.493,00 -76.493,00 -74.208,00 -429.491,00 -429.491,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -76.493,00 -76.493,00 -74.208,00 -429.491,00 -429.491,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -76.493,00 -76.493,00 -74.208,00 -429.491,00 -429.491,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.571.705.839,00 1.220.120.963,00 1.220.120.963,00 1.220.120.963,00 -720.931.109,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.722.350.859,00 -194.905.962,00 -79.753.094,00 -16.091.795,00 1.941.052.072,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.437.999,00 8.051.740,00 7.890.681,00 7.437.898,00 9.214.595,00
TOPLAM KAYNAKLAR 13.745.109.851,00 4.490.594.593,00 4.504.877.077,00 4.630.611.404,00 4.683.182.221,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi