Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

SPK, Yeşil GYO'nun sermayesinin nominal sermaye tutarı kadar artırılması, ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin yeni şekline onay verilmesi talebini sonuçlandırdı

SPK, Yeşil GYO'nun sermayesinin nominal sermaye tutarı kadar artırılması, sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek (B) grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Kamil Engin YEŞİL’e satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. maddesinin yeni şekline onay verilmesi talebini sonuçlandırdı.

Kararda şöyle denildi:

"Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (Şirket) 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 235.115.706,01 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 258.250.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) “Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür” (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması, sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek (B) grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Kamil Engin YEŞİL’e satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. maddesinin yeni şekline onay verilmesi talebinin,

a) Tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TSP Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

b) Kamil Engin YEŞİL tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurulumuz Karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesi ve Kamil Engin YEŞİL tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ve duyuruda Kamil Engin YEŞİL tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların Kamil Engin YEŞİL’den talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi,

c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Kamil Engin YEŞİL’in söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satmasının kısıtlanması ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında Kamil Engin YEŞİL tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları bu bentte belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK’ya bilgi verilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

SPK, Yeşil GYO'nun sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yeşil GYO'nun tahsisli pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Kamil Engin YEŞİL’e Borsa İstanbul AŞ’nin “Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür”ü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenecek fiyattan toplam satış tutarı 258.250.000 TL olacak şekilde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli olarak satılacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*YGYO-Yeşil GYO 2024 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 39.044.683 TL (Önceki 614.434.349 TL )
*YGYO-Yeşil GYO 2024 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 68.212.963 TL (Önceki 568.127.533 TL )
*Yeşil GYO'nun vergi dairesine sunduğu tabloda 2024 yılı ilk üç aylık dönem net karı 11.429.547 TL