Geri Dön

UZERB | Uzertas Boya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,19
BIST-100'deki Ağırlığı 0,98
F/K Oranı 1.220,57
Piyasa Değ. / Defter Değ. 90,22
Dibe Uzaklık 61,53
Piyasa Değeri (USD) 166.105.429,77
Piyasa Değeri (TL) 5.352.000.000,00
Özsermaye (TL) 59.319.316,00
Sermaye (TL) 8.000.000,00
Net Kar (TL) 4.384.826,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UZERB
Sektör
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0 212 212 16 00
Faks 0 212 212 00 60
Web www.uzertas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
INVESTAT HOLDING LIMITED 5.890.001,04 73,63
TOPLAM 8.000.000,00 100,00
DİĞER 2.109.998,96 26,37
Toplam 16.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. 8.600.000,00 100,00
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. 11.900.085,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 50.316.102,00 0,00 12.214.391,00 0,00 14.612.586,00
Satışların Maliyeti (-) -41.787.114,00 0,00 -9.099.800,00 0,00 -5.016.128,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.528.988,00 0,00 3.114.591,00 0,00 9.596.458,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.528.988,00 0,00 3.114.591,00 0,00 9.596.458,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.707.784,00 0,00 -2.764.658,00 0,00 -1.898.082,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.275.614,00 0,00 -1.450.382,00 0,00 -1.723.577,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.633,00 0,00 501.695,00 0,00 214.733,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -286.774,00 0,00 -163.756,00 0,00 -61.272,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.736.551,00 0,00 -762.510,00 0,00 6.128.260,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.287.755,00 0,00 20.075.915,00 0,00 20.052.436,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.551.204,00 0,00 19.313.405,00 0,00 26.180.696,00
Finansman Gelirleri 453.434,00 0,00 65.884,00 0,00 103.460,00
Finansman Giderleri (-) -4.157.235,00 0,00 -274.470,00 0,00 -173.362,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.858.228,00 0,00 19.104.819,00 0,00 26.110.794,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.473.402,00 0,00 -2.033.759,00 0,00 -1.709.841,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.280.513,00 0,00 -107.664,00 0,00 -770.216,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.192.889,00 0,00 -1.926.095,00 0,00 -939.625,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.384.826,00 0,00 17.071.060,00 0,00 24.400.953,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.384.826,00 0,00 17.071.060,00 0,00 24.400.953,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.384.826,00 0,00 17.071.060,00 0,00 24.400.953,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 505.329,00 0,00 629.398,00 0,00 -52.681,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 631.661,00 0,00 786.747,00 0,00 -383.352,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -126.332,00 0,00 -157.349,00 0,00 76.670,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -126.332,00 0,00 -157.349,00 0,00 330.671,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 505.329,00 0,00 629.398,00 0,00 -52.681,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.890.155,00 0,00 17.700.458,00 0,00 24.348.272,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.050.958,00 0,00 13.441.847,00 0,00 13.982.938,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 346.616,00 0,00 870.958,00 0,00 1.127.772,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.026.758,00 0,00 4.101.952,00 0,00 10.071.152,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.026.758,00 0,00 4.101.952,00 0,00 10.071.152,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 618,00 0,00 618,00 0,00 618,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 618,00 0,00 618,00 0,00 618,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.497.342,00 0,00 2.056.780,00 0,00 1.183.487,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 434.375,00 0,00 3.896.853,00 0,00 1.599.909,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.745.249,00 0,00 2.514.686,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 14.050.958,00 0,00 13.441.847,00 0,00 13.982.938,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 71.166.861,00 0,00 67.394.224,00 0,00 32.792.218,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70.950.000,00 0,00 67.240.000,00 0,00 32.700.000,00
Maddi Duran Varlıklar 83.183,00 0,00 36.421,00 0,00 84.607,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 133.533,00 0,00 111.658,00 0,00 1.466,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 85.217.819,00 0,00 80.836.071,00 0,00 46.775.156,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.706.529,00 0,00 25.230.069,00 0,00 9.923.029,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.000.000,00 0,00 3.768.202,00 0,00 311,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.507.069,00 0,00 11.465.597,00 0,00 2.424.599,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.507.069,00 0,00 11.465.597,00 0,00 2.424.599,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.430,00 0,00 58.466,00 0,00 1.368.725,00
Diğer Borçlar 1.736.034,00 0,00 9.824.969,00 0,00 5.089.969,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.717.065,00 0,00 9.800.000,00 0,00 5.065.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.969,00 0,00 24.969,00 0,00 24.969,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 114.483,00 0,00 5.171,00 0,00 269.209,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.280.513,00 0,00 107.664,00 0,00 770.216,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.191.974,00 0,00 4.978.494,00 0,00 3.925.077,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 84.548,00 0,00 15.556,00 0,00 1.045.583,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 84.548,00 0,00 15.556,00 0,00 1.045.583,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.107.426,00 0,00 4.962.938,00 0,00 2.879.494,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.898.503,00 0,00 30.208.563,00 0,00 13.848.106,00
Ö Z K A Y N A K L A R 59.319.316,00 0,00 50.627.508,00 0,00 32.927.050,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.319.316,00 0,00 50.627.508,00 0,00 32.927.050,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 60.983.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 2.286.009,00 0,00 1.656.611,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 2.286.009,00 0,00 1.656.611,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 330.208,00 0,00 37.868,00 0,00 37.868,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.379.124,00 0,00 21.232.571,00 0,00 -3.168.382,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.384.826,00 0,00 17.071.060,00 0,00 24.400.953,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 85.217.819,00 0,00 80.836.071,00 0,00 46.775.156,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -629.398,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi