Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,46
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 5,85
BIST-100'deki Ağırlığı 0,40
F/K Oranı -5,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,55
Dibe Uzaklık 53,26
Piyasa Değeri (USD) 1.568.222,85
Piyasa Değeri (TL) 9.120.000,00
Özsermaye (TL) 3.574.521,00
Sermaye (TL) 8.000.000,00
Net Kar (TL) -1.633.541,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UZERB
Sektör
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul
Telefon 0216 593 02 03
Faks 0216 593 02 11
Web http://www.uzertas.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ayşe Lalehan Erem Tokcan 1.889.300,00 23,62
Diğer 862.372,34 10,78
Fatma Ferzan Escobedo 719.301,00 8,99
İlhan Erem 3.989.641,83 49,87
MUSTAFA ÖZHAN EREM 539.385,00 6,74
Toplam 8.000.000,17 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.280.714,00 0,00 1.349.506,00 0,00 2.721.844,00
Satışların Maliyeti (-) -1.389.995,00 0,00 -841.210,00 0,00 -1.929.481,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 890.719,00 0,00 508.296,00 0,00 792.363,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 890.719,00 0,00 508.296,00 0,00 792.363,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.348.985,00 0,00 -704.611,00 0,00 -1.401.713,00
Pazarlama Giderleri (-) -859.980,00 0,00 -499.070,00 0,00 -1.188.470,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 192.103,00 0,00 60.935,00 0,00 230.308,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.268,00 0,00 -9.095,00 0,00 -2.592,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.135.411,00 0,00 -643.545,00 0,00 -1.570.104,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 167.652,00 0,00 97.570,00 0,00 211.755,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -19.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 527.166,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -986.856,00 0,00 -545.975,00 0,00 -831.183,00
Finansman Gelirleri 63.338,00 0,00 13.742,00 0,00 183.646,00
Finansman Giderleri (-) -706.224,00 0,00 -622.605,00 0,00 -475.602,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.629.742,00 0,00 -1.154.838,00 0,00 -1.123.139,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.799,00 0,00 8.919,00 0,00 -43.394,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.799,00 0,00 8.919,00 0,00 -43.394,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.633.541,00 0,00 -1.145.919,00 0,00 -1.166.533,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.633.541,00 0,00 -1.145.919,00 0,00 -1.166.533,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.633.541,00 0,00 -1.145.919,00 0,00 -1.166.533,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -40.581,00 0,00 -14.399,00 0,00 -26.048,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -18.460,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -52.027,00 0,00 0,00 0,00 -33.395,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 11.446,00 0,00 4.061,00 0,00 7.347,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -40.581,00 0,00 -14.399,00 0,00 -26.048,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.674.122,00 0,00 -1.160.318,00 0,00 -1.192.581,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 4.061,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.805.616,00 0,00 1.995.214,00 0,00 1.808.732,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 120.268,00 0,00 220.489,00 0,00 164.279,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 169.872,00 0,00 407.602,00 0,00 366.503,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 169.872,00 0,00 407.602,00 0,00 366.503,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 146,00 0,00 20.232,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 146,00 0,00 20.232,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.261.486,00 0,00 1.079.066,00 0,00 1.032.010,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.558,00 0,00 50.664,00 0,00 21.334,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 114,00 0,00 0,00 0,00 357,00
Diğer Dönen Varlıklar 232.172,00 0,00 217.161,00 0,00 224.249,00
ARA TOPLAM 1.805.616,00 0,00 1.995.214,00 0,00 1.808.732,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.890.389,00 0,00 5.957.627,00 0,00 9.994.827,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.001,00 0,00 3.001,00 0,00 3.001,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.958.117,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.455.000,00 0,00 5.455.000,00 0,00 5.455.000,00
Maddi Duran Varlıklar 345.771,00 0,00 411.757,00 0,00 490.628,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.925,00 0,00 3.442,00 0,00 4.899,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 82.488,00 0,00 84.368,00 0,00 83.064,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.696.005,00 0,00 7.952.841,00 0,00 11.803.559,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.987.389,00 0,00 4.727.389,00 0,00 7.436.105,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.236,00 0,00 12.566,00 0,00 9.657,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.089.051,00 0,00 1.090.729,00 0,00 1.117.448,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 890.621,00 0,00 797.654,00 0,00 753.310,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 198.430,00 0,00 293.075,00 0,00 364.138,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.526,00 0,00 35.900,00 0,00 38.879,00
Diğer Borçlar 1.843.279,00 0,00 3.558.345,00 0,00 6.251.100,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.840.579,00 0,00 3.555.159,00 0,00 6.251.100,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.700,00 0,00 3.186,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.297,00 0,00 29.849,00 0,00 19.021,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.134.095,00 0,00 1.137.127,00 0,00 1.118.811,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 347.929,00 0,00 0,00 0,00 324.422,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 347.929,00 0,00 0,00 0,00 324.422,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 786.166,00 0,00 782.713,00 0,00 794.389,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.121.484,00 0,00 5.864.516,00 0,00 8.554.916,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.574.521,00 0,00 2.088.325,00 0,00 3.248.643,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.574.521,00 0,00 2.088.325,00 0,00 3.248.643,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.837.184,00 0,00 1.863.366,00 0,00 1.877.765,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.981.208,00 0,00 1.981.208,00 0,00 1.981.208,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.868,00 0,00 37.868,00 0,00 37.868,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.666.990,00 0,00 -6.666.990,00 0,00 -5.500.457,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.633.541,00 0,00 -1.145.919,00 0,00 -1.166.533,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.696.005,00 0,00 7.952.841,00 0,00 11.803.559,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi