Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UZERB
Sektör
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul
Telefon 0216 593 02 03
Faks 0216 593 02 11
Web http://www.uzertas.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ayşe Lalehan Erem Tokcan 1.774.300,00 22,18
Diğer 1.516.757,34 18,96
Fatma Ferzan Escobedo 719.301,00 8,99
İlhan Erem 3.989.641,83 49,87
Toplam 8.000.000,17 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.596.421,00 0,00 2.123.350,00 0,00 1.033.144,00
Satışların Maliyeti (-) -953.089,00 0,00 -1.315.025,00 0,00 -622.231,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 643.332,00 0,00 808.325,00 0,00 410.913,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 643.332,00 0,00 808.325,00 0,00 410.913,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -573.780,00 0,00 -1.133.260,00 0,00 -653.512,00
Pazarlama Giderleri (-) -501.854,00 0,00 -778.223,00 0,00 -308.150,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 116.311,00 0,00 145.808,00 0,00 72.780,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -21.406,00 0,00 -18.689,00 0,00 -11.520,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -337.397,00 0,00 -976.039,00 0,00 -489.489,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 795,00 0,00 612.989,00 0,00 183.610,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -336.602,00 0,00 -363.050,00 0,00 -305.879,00
Finansman Gelirleri 2.747,00 0,00 16.506,00 0,00 14.103,00
Finansman Giderleri (-) -131.381,00 0,00 -224.276,00 0,00 -28.191,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -465.236,00 0,00 -570.820,00 0,00 -319.967,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 16.489,00 0,00 -117.068,00 0,00 -16.181,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16.489,00 0,00 -117.068,00 0,00 -16.181,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -448.747,00 0,00 -687.888,00 0,00 -336.148,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -448.747,00 0,00 -687.888,00 0,00 -336.148,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -448.747,00 0,00 -687.888,00 0,00 -336.148,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 19.426,00 0,00 -23.039,00 0,00 -29.123,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.337,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 24.905,00 0,00 -29.537,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.479,00 0,00 6.498,00 0,00 8.214,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 19.426,00 0,00 -23.039,00 0,00 -29.123,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -429.321,00 0,00 -710.927,00 0,00 -365.271,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 8.214,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.976.665,00 0,00 1.460.156,00 0,00 1.870.806,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 185.611,00 0,00 81.578,00 0,00 120.353,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 324.893,00 0,00 66.458,00 0,00 173.367,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 324.624,00 0,00 66.458,00 0,00 173.367,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 2.580,00 0,00 482,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 2.580,00 0,00 482,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.266.748,00 0,00 1.044.836,00 0,00 1.317.338,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 42.679,00 0,00 98.519,00 0,00 38.376,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 715,00 0,00 595,00 0,00 523,00
Diğer Dönen Varlıklar 156.019,00 0,00 165.590,00 0,00 220.367,00
ARA TOPLAM 1.976.665,00 0,00 1.460.156,00 0,00 1.870.806,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.991.548,00 0,00 7.118.012,00 0,00 5.961.858,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.001,00 0,00 3.001,00 0,00 3.001,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.883.000,00 0,00 5.883.000,00 0,00 5.455.000,00
Maddi Duran Varlıklar 375.399,00 0,00 448.339,00 0,00 411.320,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.131,00 0,00 11.432,00 0,00 3.642,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 102.820,00 0,00 97.856,00 0,00 88.750,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.968.213,00 0,00 8.578.168,00 0,00 7.832.664,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.560.608,00 0,00 3.723.577,00 0,00 3.446.843,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 85.047,00 0,00 98.471,00 0,00 18.857,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.281.681,00 0,00 1.193.124,00 0,00 1.119.117,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.099.657,00 0,00 1.030.599,00 0,00 954.665,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 182.024,00 0,00 162.525,00 0,00 164.452,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.614,00 0,00 38.327,00 0,00 27.728,00
Diğer Borçlar 3.105.151,00 0,00 2.340.792,00 0,00 2.265.792,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.097.098,00 0,00 2.332.739,00 0,00 2.257.739,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.053,00 0,00 8.053,00 0,00 8.053,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 59.115,00 0,00 52.863,00 0,00 15.349,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.973.332,00 0,00 1.990.997,00 0,00 1.176.571,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 646.351,00 0,00 675.596,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 420.923,00 0,00 0,00 0,00 376.176,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 420.923,00 0,00 0,00 0,00 376.176,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 906.058,00 0,00 912.104,00 0,00 800.395,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.533.940,00 0,00 5.714.574,00 0,00 4.623.414,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.434.273,00 0,00 2.863.594,00 0,00 3.209.250,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.434.273,00 0,00 2.863.594,00 0,00 3.209.250,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.833.571,00 0,00 1.814.145,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.981.208,00 0,00 1.981.208,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.061,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981.208,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.868,00 0,00 37.868,00 0,00 37.868,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.988.419,00 0,00 -8.300.531,00 0,00 -8.300.531,00
Net Dönem Karı/Zararı -448.747,00 0,00 -687.888,00 0,00 -336.148,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.968.213,00 0,00 8.578.168,00 0,00 7.832.664,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 36.130,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi