Geri Dön

UZERB | Uzertas Boya


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,19
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 57,34
Piyasa Değ. / Defter Değ. 42,49
Dibe Uzaklık 61,53
Piyasa Değeri (USD) 70.078.432,55
Piyasa Değeri (TL) 1.399.200.000,00
Özsermaye (TL) 32.927.050,00
Sermaye (TL) 8.000.000,00
Net Kar (TL) 24.400.953,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UZERB
Sektör
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0 212 212 16 00
Faks 0 212 212 00 60
Web www.uzertas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
INVESTAT HOLDING LIMITED 6.130.000,04 76,63
TOPLAM 8.000.000,00 100,00
DİĞER 1.869.999,96 23,37
Toplam 16.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 14.612.586,00 0,00 4.237.150,00 0,00 3.998.689,00
Satışların Maliyeti (-) -5.016.128,00 0,00 -1.551.233,00 0,00 -2.011.192,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.596.458,00 0,00 2.685.917,00 0,00 1.987.497,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.596.458,00 0,00 2.685.917,00 0,00 1.987.497,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.898.082,00 0,00 -1.022.360,00 0,00 -1.234.014,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.723.577,00 0,00 -686.069,00 0,00 -978.375,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 214.733,00 0,00 197.917,00 0,00 396.559,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -61.272,00 0,00 -163.699,00 0,00 -32.715,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.128.260,00 0,00 1.011.706,00 0,00 138.952,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.052.436,00 0,00 0,00 0,00 6.748.729,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 26.180.696,00 0,00 1.011.706,00 0,00 6.887.681,00
Finansman Gelirleri 103.460,00 0,00 85.686,00 0,00 150.421,00
Finansman Giderleri (-) -173.362,00 0,00 -102.265,00 0,00 -250.308,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.110.794,00 0,00 995.127,00 0,00 6.787.794,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.709.841,00 0,00 38.232,00 0,00 -1.249.649,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -770.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -939.625,00 0,00 38.232,00 0,00 -1.249.649,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 24.400.953,00 0,00 1.033.359,00 0,00 5.538.145,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 24.400.953,00 0,00 1.033.359,00 0,00 5.538.145,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 24.400.953,00 0,00 1.033.359,00 0,00 5.538.145,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -52.681,00 0,00 -116.746,00 0,00 -143.299,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -383.352,00 0,00 0,00 0,00 -179.124,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 76.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 330.671,00 0,00 0,00 0,00 35.825,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -52.681,00 0,00 -116.746,00 0,00 -143.299,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 24.348.272,00 0,00 916.613,00 0,00 5.394.846,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.982.938,00 0,00 4.435.410,00 0,00 3.431.391,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.127.772,00 0,00 135.641,00 0,00 876.904,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 10.071.152,00 0,00 2.432.467,00 0,00 1.014.682,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.071.152,00 0,00 2.432.467,00 0,00 1.014.682,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 618,00 0,00 1.178,00 0,00 618,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 618,00 0,00 1.178,00 0,00 618,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.183.487,00 0,00 1.815.625,00 0,00 1.475.902,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.599.909,00 0,00 50.499,00 0,00 63.285,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 13.982.938,00 0,00 4.435.410,00 0,00 3.431.391,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 32.792.218,00 0,00 14.579.441,00 0,00 14.554.954,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 32.700.000,00 0,00 13.795.000,00 0,00 13.795.000,00
Maddi Duran Varlıklar 84.607,00 0,00 152.368,00 0,00 154.255,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.466,00 0,00 3.626,00 0,00 5.926,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.926,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 228.995,00 0,00 147.134,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 46.775.156,00 0,00 19.014.851,00 0,00 17.986.345,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.923.029,00 0,00 5.844.581,00 0,00 6.024.114,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 311,00 0,00 253.079,00 0,00 232.430,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.424.599,00 0,00 1.871.854,00 0,00 1.636.397,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 1.322.330,00 0,00 1.272.512,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.424.599,00 0,00 549.524,00 0,00 363.885,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.368.725,00 0,00 156.337,00 0,00 155.408,00
Diğer Borçlar 5.089.969,00 0,00 3.562.936,00 0,00 3.568.127,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.065.000,00 0,00 3.540.005,00 0,00 3.548.505,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.969,00 0,00 22.931,00 0,00 19.622,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 269.209,00 0,00 0,00 0,00 431.752,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 770.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.925.077,00 0,00 3.673.405,00 0,00 3.381.978,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 396.490,00 0,00 464.794,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.045.583,00 0,00 856.002,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.045.583,00 0,00 856.002,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.879.494,00 0,00 2.420.913,00 0,00 2.416.199,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.848.106,00 0,00 9.517.986,00 0,00 9.406.092,00
Ö Z K A Y N A K L A R 32.927.050,00 0,00 9.496.865,00 0,00 8.580.253,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.927.050,00 0,00 9.496.865,00 0,00 8.580.253,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.656.611,00 0,00 -484.316,00 0,00 1.664.438,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.656.611,00 0,00 -484.316,00 0,00 2.032.008,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -629.398,00 0,00 -484.316,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 2.032.008,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 2.032.008,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.868,00 0,00 37.868,00 0,00 37.868,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.168.382,00 0,00 -3.122.054,00 0,00 -8.660.198,00
Net Dönem Karı/Zararı 24.400.953,00 0,00 1.033.359,00 0,00 5.538.145,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 46.775.156,00 0,00 19.014.851,00 0,00 17.986.345,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi