Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UZERB
Sektör
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul
Telefon 0216 593 02 03
Faks 0216 593 02 11
Web http://www.uzertas.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ayşe Lalehan Erem Tokcan 446.915,17 9,03
Diğer 862.372,34 17,42
Fatma Ferzan Escobedo 476.916,00 9,63
İhsan Erem 727.154,50 14,69
İlhan Erem 2.139.641,83 43,23
MUSTAFA ÖZHAN EREM 297.000,16 6,00
Toplam 4.950.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Erem İnşaat Boya Turizm Yat. A.Ş. 1.588.558,00 72,21
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.349.506,00 0,00 2.721.844,00 0,00 1.072.391,00
Satışların Maliyeti (-) -841.210,00 0,00 -1.929.481,00 0,00 -796.350,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 508.296,00 0,00 792.363,00 0,00 276.041,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 508.296,00 0,00 792.363,00 0,00 276.041,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -704.611,00 0,00 -1.401.713,00 0,00 -720.914,00
Pazarlama Giderleri (-) -499.070,00 0,00 -1.188.470,00 0,00 -598.768,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 60.935,00 0,00 230.308,00 0,00 123.843,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.095,00 0,00 -2.592,00 0,00 -2.518,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -643.545,00 0,00 -1.570.104,00 0,00 -922.316,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 97.570,00 0,00 211.755,00 0,00 20.003,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 527.166,00 0,00 -2.848,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -545.975,00 0,00 -831.183,00 0,00 -905.161,00
Finansman Gelirleri 13.742,00 0,00 183.646,00 0,00 163.673,00
Finansman Giderleri (-) -622.605,00 0,00 -475.602,00 0,00 -130.873,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.154.838,00 0,00 -1.123.139,00 0,00 -872.361,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 8.919,00 0,00 -43.394,00 0,00 -2.775,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.919,00 0,00 -43.394,00 0,00 -2.775,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.145.919,00 0,00 -1.166.533,00 0,00 -875.136,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.145.919,00 0,00 -1.166.533,00 0,00 -875.136,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.145.919,00 0,00 -1.166.533,00 0,00 -875.136,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -14.399,00 0,00 -26.048,00 0,00 -7.564,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -18.460,00 0,00 0,00 0,00 -9.455,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 4.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 -33.395,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.061,00 0,00 7.347,00 0,00 1.891,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -14.399,00 0,00 -26.048,00 0,00 -7.564,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.160.318,00 0,00 -1.192.581,00 0,00 -882.700,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.995.214,00 0,00 1.808.732,00 0,00 2.998.007,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 220.489,00 0,00 164.279,00 0,00 318.596,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 407.602,00 0,00 366.503,00 0,00 1.274.055,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 407.602,00 0,00 366.503,00 0,00 1.274.055,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 20.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.079.066,00 0,00 1.032.010,00 0,00 1.069.114,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 50.664,00 0,00 21.334,00 0,00 105.619,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 357,00 0,00 357,00
Diğer Dönen Varlıklar 217.161,00 0,00 224.249,00 0,00 230.266,00
ARA TOPLAM 1.995.214,00 0,00 1.808.732,00 0,00 2.998.007,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.957.627,00 0,00 9.994.827,00 0,00 7.852.261,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.001,00 0,00 3.001,00 0,00 3.001,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 3.958.117,00 0,00 3.428.103,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.455.000,00 0,00 5.455.000,00 0,00 3.784.000,00
Maddi Duran Varlıklar 411.757,00 0,00 490.628,00 0,00 563.148,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.442,00 0,00 4.899,00 0,00 6.111,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 84.368,00 0,00 83.064,00 0,00 67.780,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.952.841,00 0,00 11.803.559,00 0,00 10.850.268,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.727.389,00 0,00 7.436.105,00 0,00 9.299.632,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.566,00 0,00 9.657,00 0,00 1.922,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.090.729,00 0,00 1.117.448,00 0,00 989.819,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 797.654,00 0,00 753.310,00 0,00 669.830,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 293.075,00 0,00 364.138,00 0,00 319.989,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.900,00 0,00 38.879,00 0,00 42.880,00
Diğer Borçlar 3.558.345,00 0,00 6.251.100,00 0,00 8.052.068,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.555.159,00 0,00 6.251.100,00 0,00 8.052.068,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 29.849,00 0,00 19.021,00 0,00 18.241,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.137.127,00 0,00 1.118.811,00 0,00 993.297,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 324.422,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 324.422,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 782.713,00 0,00 794.389,00 0,00 695.127,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.864.516,00 0,00 8.554.916,00 0,00 10.292.929,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.088.325,00 0,00 3.248.643,00 0,00 557.339,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.088.325,00 0,00 3.248.643,00 0,00 557.339,00
Ödenmiş Sermaye 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 4.950.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.863.366,00 0,00 1.877.765,00 0,00 1.945.064,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.981.208,00 0,00 1.981.208,00 0,00 1.945.064,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.868,00 0,00 37.868,00 0,00 37.868,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.666.990,00 0,00 -5.500.457,00 0,00 -5.500.457,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.145.919,00 0,00 -1.166.533,00 0,00 -875.136,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.952.841,00 0,00 11.803.559,00 0,00 10.850.268,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -86.944,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi