Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Uzertaş, esas faaliyet alanı "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştiriyor

Uzertaş, esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında;

1-Şirketimizin esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesi/genişletilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesine,

2-Şirketimizin mevcut faaliyetlerinin %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni kurulacak bir şirket üzerinden devam ettirilmesine, faaliyet konusu değişikliği sonrasında mevcut faaliyetlerden çıkış fırsatlarının değerlendirilmesine,

3-Bu kapsamda, şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3'üncü, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

4- Tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

5-Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

6- Şirketimizin Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş'ye yaptığı yatırım ile birlikte şirketimizin faaliyet konusunun değiştirilmesini içeren esas sözleşme değişikliğinin ‘Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md.4/3 fıkrası çerçevesinde "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine,

7-Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

8-Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin Genel Kurul Toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan ve Muhalefet Şerhini toplantı tutanağına işleten Pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

9- Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14'üncü maddesine istinaden söz konusu işlemlerin ilk kamuya duyurulduğu 15.04.2024 (bugün) tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 241 TL'nin alınmasına,

10-Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşlarımızın paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limit olarak herhangi bir sınırlama olmamasına,

oy birliği ile karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Uzertaş, Innosa Yazılım Teknolojileri'ni 75 milyon bedelle satın aldı

Uzertaş, Innosa Yazılım Teknolojileri'ni 75 milyon bedelle satın aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 tarihli kararı doğrultusunda;

Teknoloji ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 8.600.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100'ünü toplam 75.000.000 TL bedelle satın almıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

SODSN.E ve UZERB.E payları 19 Nisan seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SODSN.E ve UZERB.E payları 20/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SODSN.E ve UZERB.E payları 20/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ndeki değişiklikler uyarınca endekslerde yapılacak değişiklikler belirlendi

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'ndeki değişiklikler uyarınca, 27.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Tüm ve BIST Tüm-100 endekslerinde yapılacak değişiklikler belirlendi.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
 
 
Pay Adı
Kapsamına Dahil Edildiği Endeks
Kapsamından Çıkarıldığı Endeks
Geçerlilik Tarihi
 
AYES
XUTUM
 
27/11/2023
 
AYES
XTUMY
 
27/11/2023
 
BALAT
XUTUM
 
27/11/2023
 
BALAT
XTUMY
 
27/11/2023
 
BASCM
XUTUM
 
27/11/2023
 
BASCM
XTUMY
 
27/11/2023
 
CMENT
XUTUM
 
27/11/2023
 
CMENT
XTUMY
 
27/11/2023
 
ISBIR
XUTUM
 
27/11/2023
 
ISBIR
XTUMY
 
27/11/2023
 
KENT
XUTUM
 
27/11/2023
 
KENT
XTUMY
 
27/11/2023
 
KLNMA
XUTUM
 
27/11/2023
 
KLNMA
XTUMY
 
27/11/2023
 
KSTUR
XUTUM
 
27/11/2023
 
KSTUR
XTUMY
 
27/11/2023
 
ORMA
XUTUM
 
27/11/2023
 
ORMA
XTUMY
 
27/11/2023
 
QNBFB
XUTUM
 
27/11/2023
 
QNBFB
XTUMY
 
27/11/2023
 
QNBFL
XUTUM
 
27/11/2023
 
QNBFL
XTUMY
 
27/11/2023
 
SNPAM
XUTUM
 
27/11/2023
 
SNPAM
XTUMY
 
27/11/2023
 
SODSN
XUTUM
 
27/11/2023
 
SODSN
XTUMY
 
27/11/2023
 
SUMAS
XUTUM
 
27/11/2023
 
SUMAS
XTUMY
 
27/11/2023
 
TBORG
XUTUM
 
27/11/2023
 
TBORG
XTUMY
 
27/11/2023
 
UMPAS
XUTUM
 
27/11/2023
 
UMPAS
XTUMY
 
27/11/2023
 
UZERB
XUTUM
 
27/11/2023
 
UZERB
XTUMY
 
27/11/2023
 
YBTAS
XUTUM
 
27/11/2023
 
YBTAS
XTUMY
 
27/11/2023
 
YONGA
XUTUM
 
27/11/2023
 
YONGA
XTUMY
 
27/11/2023


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Uzertaş, Göztepe'de bulunan gayrimenkulu 9 milyon TL bedelle sattı

Uzertaş, Göztepe'de bulunan gayrimenkulu 9 milyon TL bedelle sattı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin sahibi olduğu yatırım amaçlı gayrimenkuller arasında yer alan İstanbul ili, Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesinde bulunan 65 m² alana sahip gayrimenkul 9.000.000 TL bedelle satılmış olup, gayrimenkulün tapu devir işlemleri 09.11.2023 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Satış bedelinin tamamı bugün itibarıyla tahsil edilmiştir. Söz konusu satış işlemi UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolardaki değer üzerinden gerçekleştirilmiş olup, bu işlem neticesinde 8.295.335,88 TL VUK karı elde edilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter