Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,38
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 84,84
BIST-100'deki Ağırlığı 0,42
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 99,96
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 219.633.924,00
Sermaye (TL) 184.031.366,00
Net Kar (TL) -34.447.331,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu USAS
Sektör Şirket sınai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseseler kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak
Adres Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 34810 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon 0 216 537 00 00
Faks 0 216 537 00 59
Web http://www.usas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 82.731.361,33 44,95
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş. 15.799.566,04 8,59
DİĞER 85.500.438,63 46,46
Toplam 184.031.366,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 180.797.438,75 76,29
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. 107.167.757,90 44,49
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
16.05.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,84
19.03.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
26.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
12.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,69
27.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
28.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.01.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
14.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.03.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,28
21.06.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 114,00
28.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,26
19.06.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
01.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
03.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
01.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 69.778.569,00 31.036.472,00 118.402.634,00 87.706.129,00 59.928.568,00
Satışların Maliyeti (-) -60.729.236,00 -27.847.675,00 -106.488.390,00 -78.616.733,00 -52.346.252,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.049.333,00 3.188.797,00 11.914.244,00 9.089.396,00 7.582.316,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.049.333,00 3.188.797,00 11.914.244,00 9.089.396,00 7.582.316,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.436.264,00 -3.107.550,00 -12.342.231,00 -9.121.100,00 -5.403.525,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.774.467,00 -1.213.753,00 -3.782.586,00 -2.686.054,00 -1.845.636,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.723,00 -1.723,00 -390.281,00 -93.576,00 -89.816,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.283.802,00 2.654.152,00 6.993.617,00 4.022.781,00 2.920.699,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.997.600,00 -1.896.795,00 -6.592.671,00 -4.117.037,00 -3.366.940,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.123.081,00 -376.872,00 -4.199.908,00 -2.905.590,00 -202.902,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 881.828,00 816.463,00 2.556.084,00 1.837.087,00 1.379.535,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -27.305.341,00 -6.728.443,00 -6.485.901,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -2.130.412,00 -4.247.808,00 -5.326.957,00 1.557.770,00 1.106.578,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 874.497,00 -3.808.217,00 -34.276.122,00 -6.239.176,00 -4.202.690,00
Finansman Gelirleri 8.774.291,00 3.325.997,00 16.684.976,00 10.557.680,00 5.918.863,00
Finansman Giderleri (-) -8.517.149,00 -5.258.614,00 -30.597.428,00 -16.661.557,00 -13.006.638,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.131.639,00 -5.740.834,00 -48.188.574,00 -12.343.053,00 -11.290.465,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 5.476,00 64.843,00 -3.727.595,00 -3.866.471,00 -3.984.985,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.984.985,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.476,00 64.843,00 -3.727.595,00 -3.866.471,00 -466.459,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.137.115,00 -5.675.991,00 -51.916.169,00 -16.209.524,00 -15.275.450,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.137.115,00 -5.675.991,00 -51.916.169,00 -16.209.524,00 -15.275.450,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.216.896,00 -539.298,00 -1.947.852,00 -2.274.716,00 -2.108.475,00
- Ana Ortaklık Payları 2.354.011,00 -5.136.693,00 -49.968.317,00 -13.934.808,00 -13.166.975,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,27 -0,08 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.008.364,00 -1.362.206,00 865.759,00 1.822.388,00 -682.198,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -1.166.753,00 -1.166.753,00 1.869.372,00 2.675.534,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 125.064,00 -317.239,00 -1.349.675,00 -1.111.206,00 -852.748,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -25.013,00 63.448,00 269.935,00 222.241,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 5.026.921,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 33.325,00 121.786,00 346.062,00 258.060,00 170.550,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.008.364,00 -1.362.206,00 865.759,00 1.822.388,00 -682.198,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 128.751,00 -7.038.197,00 -51.050.410,00 -14.387.136,00 -15.957.648,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 155.503.185,00 159.223.262,00 146.323.985,00 137.109.935,00 132.418.975,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.478.451,00 2.818.378,00 19.266.343,00 6.734.177,00 2.472.500,00
Finansal Yatırımlar 2.115.195,00 110.050,00 107.289,00 802.916,00 4.227.677,00
Ticari Alacaklar 25.278.712,00 29.448.218,00 25.479.942,00 17.177.963,00 20.142.331,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.116.530,00 890.881,00 375.113,00 537.914,00 1.037.147,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.162.182,00 28.557.337,00 25.104.829,00 16.640.049,00 19.105.184,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 93.652.372,00 95.239.657,00 70.376.423,00 83.067.000,00 78.442.700,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 92.296.243,00 93.748.352,00 69.190.457,00 81.897.883,00 77.406.796,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.356.129,00 1.491.305,00 1.185.966,00 1.169.117,00 1.035.904,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 21.248.399,00 20.492.179,00 17.559.644,00 16.633.376,00 15.163.509,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.533.252,00 5.011.593,00 4.713.684,00 3.667.472,00 4.045.933,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.196.804,00 4.410.000,00 4.351.585,00 5.327.500,00 5.033.656,00
ARA TOPLAM 155.503.185,00 159.223.262,00 146.323.985,00 137.109.935,00 132.418.975,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 309.332.084,00 307.702.737,00 310.870.241,00 319.356.736,00 317.842.657,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 61.316.434,00 59.199.038,00 63.446.846,00 70.341.575,00 69.880.383,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 117.356.310,00 118.397.109,00 118.915.563,00 120.354.885,00 119.699.307,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 106.261.736,00 106.979.981,00 109.713.867,00 111.420.561,00 110.266.509,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.277,00 64.640,00 77.500,00 63.448,00 74.764,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.277,00 64.640,00 77.500,00 63.448,00 74.764,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.940.113,00 2.087.942,00 1.901.313,00 1.674.435,00 1.468.410,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 464.835.269,00 466.925.999,00 457.194.226,00 456.466.671,00 450.261.632,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.902.852,00 106.986.604,00 93.274.200,00 89.703.175,00 86.863.769,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.350.118,00 34.072.297,00 29.745.092,00 28.287.688,00 28.174.589,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 37.712.919,00 36.749.078,00 33.875.426,00 30.774.265,00 29.190.317,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 984.413,00 917.301,00 808.279,00 861.948,00 904.735,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.728.506,00 35.831.777,00 33.067.147,00 29.912.317,00 28.285.582,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.331.813,00 2.328.707,00 2.075.707,00 2.073.262,00 1.902.023,00
Diğer Borçlar 18.526.422,00 20.887.924,00 15.692.523,00 16.115.349,00 13.285.321,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.518.524,00 20.879.947,00 15.684.617,00 16.103.546,00 13.273.580,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.898,00 7.977,00 7.906,00 11.803,00 11.741,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.955.451,00 6.192.794,00 6.166.287,00 6.997.099,00 9.142.453,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 179.147,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.686.453,00 4.623.710,00 4.596.486,00 4.734.354,00 4.385.383,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 406.236,00 343.173,00 362.794,00 341.072,00 328.511,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.280.217,00 4.280.537,00 4.233.692,00 4.393.282,00 4.056.872,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.339.676,00 2.132.094,00 1.122.679,00 721.158,00 783.683,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.274.095,00 71.448.021,00 68.390.455,00 58.557.273,00 56.711.773,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.893.168,00 61.765.439,00 58.679.095,00 49.352.496,00 48.048.336,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.380.927,00 9.682.582,00 9.711.360,00 9.204.777,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.380.927,00 9.682.582,00 9.711.360,00 9.204.777,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 169.176.947,00 178.434.625,00 161.664.655,00 148.260.448,00 143.575.542,00
Ö Z K A Y N A K L A R 295.658.322,00 288.491.374,00 295.529.571,00 308.206.223,00 306.686.090,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 219.633.924,00 211.851.687,00 218.012.451,00 230.360.437,00 229.598.510,00
Ödenmiş Sermaye 184.031.366,00 184.031.366,00 184.031.366,00 184.031.366,00 184.031.366,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 17.682.466,00 17.682.466,00 17.682.466,00 -4.919.521,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 373.351,00 373.351,00 373.351,00 373.351,00 373.351,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 -15.799.566,00 -15.799.566,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.679.525,00 9.679.525,00 9.679.525,00 9.647.545,00 9.647.545,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.224.096,00 10.932.563,00 12.211.965,00 12.960.983,00 11.738.899,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.224.096,00 10.932.563,00 12.211.965,00 12.960.983,00 11.738.899,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.576.775,00 -1.868.308,00 -1.692.045,00 -1.513.106,00 -1.379.351,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.334.849,00 19.334.849,00 19.334.849,00 19.334.794,00 19.334.794,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -25.016.541,00 -25.016.541,00 24.696.445,00 38.684.688,00 38.358.617,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.354.011,00 -5.136.693,00 -49.968.317,00 -13.934.808,00 -13.166.975,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 76.024.398,00 76.639.687,00 77.517.120,00 77.845.786,00 77.087.580,00
TOPLAM KAYNAKLAR 464.835.269,00 466.925.999,00 457.194.226,00 456.466.671,00 450.261.632,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.919.521,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi