Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,42
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,72
BIST-100'deki Ağırlığı 7,79
F/K Oranı 12,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,37
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 275.006.356,47
Piyasa Değeri (TL) 1.622.400.000,00
Özsermaye (TL) 302.233.855,00
Sermaye (TL) 80.000.000,00
Net Kar (TL) 125.891.735,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ULUSE
Sektör Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE
Telefon 0312 2670712
Faks 0312 2670517
Web http://www.ulusoyelektrik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY 65.820.008,00 82,28
DİĞER 14.179.992,00 17,73
Toplam 80.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bozat Elektrik Üretim A.Ş. 21.000.000,00 100,00
PT Ulusoy Electric Indonesia 450.000,00 90,00
PT Ulusoy Electric Industry 495.000,00 99,00
SARL UE Algeria 15.113,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.07.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
06.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 565.417.588,00 407.035.463,00 237.320.323,00 97.203.018,00 436.452.287,00
Satışların Maliyeti (-) -374.614.495,00 -282.155.053,00 -169.528.109,00 -72.740.051,00 -307.882.927,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 190.803.093,00 124.880.410,00 67.792.214,00 24.462.967,00 128.569.360,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 190.803.093,00 124.880.410,00 67.792.214,00 24.462.967,00 128.569.360,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.559.755,00 -7.685.447,00 -5.251.148,00 -3.104.298,00 -7.990.009,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.403.951,00 -8.692.608,00 -5.941.192,00 -3.086.231,00 -9.509.430,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.416.707,00 -4.085.690,00 -2.647.270,00 -1.216.369,00 -4.962.322,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 55.083.465,00 42.843.942,00 11.049.468,00 3.356.131,00 11.128.972,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -53.336.665,00 -25.595.730,00 -9.688.660,00 -318.088,00 -10.781.280,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 165.169.480,00 121.664.877,00 55.313.412,00 20.094.112,00 106.455.291,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 940.403,00 878.790,00 723.191,00 646.560,00 536.972,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.825,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 166.109.883,00 122.543.667,00 56.036.603,00 20.740.672,00 106.935.438,00
Finansman Giderleri (-) -2.347.806,00 -2.327.759,00 -1.200.267,00 -507.914,00 -1.108.020,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 163.762.077,00 120.215.908,00 54.836.336,00 20.232.758,00 105.827.418,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -37.958.602,00 -26.150.266,00 -12.111.504,00 -4.323.102,00 -18.765.746,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -37.262.978,00 -26.485.658,00 -12.662.130,00 -4.348.030,00 -19.334.316,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -695.624,00 335.392,00 550.626,00 24.928,00 568.570,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 125.803.475,00 94.065.642,00 42.724.832,00 15.909.656,00 87.061.672,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 125.803.475,00 94.065.642,00 42.724.832,00 15.909.656,00 87.061.672,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -88.260,00 165.748,00 83.832,00 11.427,00 14.628,00
- Ana Ortaklık Payları 125.891.735,00 93.899.894,00 42.641.000,00 15.898.229,00 87.047.044,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,40 2,18
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 206.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 258.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -51.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.429.194,00 -565.163,00 -1.943.314,00 -618.386,00 115.922,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.429.194,00 -565.163,00 -1.943.314,00 -618.386,00 115.922,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.222.288,00 -565.163,00 -1.943.314,00 -618.386,00 115.922,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 124.581.187,00 93.500.479,00 40.781.518,00 15.291.270,00 87.177.594,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 321.611.842,00 300.690.507,00 257.218.714,00 223.330.565,00 211.608.601,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 85.388.600,00 68.146.282,00 44.517.099,00 35.706.931,00 30.314.060,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 137.574.818,00 151.547.521,00 143.283.276,00 115.052.698,00 127.458.530,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.286,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 137.574.818,00 151.547.521,00 143.283.276,00 115.052.698,00 127.453.244,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.942.474,00 5.146.794,00 6.241.904,00 5.211.965,00 1.211.063,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 101.032,00 6.454,00 1.110.344,00 636.206,00 589.246,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.841.442,00 5.140.340,00 5.131.560,00 4.575.759,00 621.817,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 67.970.759,00 68.643.442,00 58.397.284,00 60.934.374,00 44.832.194,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.631.832,00 2.313.586,00 2.973.739,00 3.554.513,00 7.115.786,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.721.922,00 4.892.882,00 1.805.412,00 2.870.084,00 676.968,00
ARA TOPLAM 300.230.405,00 300.690.507,00 257.218.714,00 223.330.565,00 211.608.601,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 21.381.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 52.605.362,00 75.031.893,00 75.128.535,00 76.153.326,00 72.975.819,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.250,00
Maddi Duran Varlıklar 52.040.583,00 71.650.181,00 71.747.919,00 72.558.834,00 68.299.089,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 117.166,00 233.000,00 148.286,00 157.634,00 178.304,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 332.858,00 494.940,00 742.968,00 1.104.788,00 1.080.209,00
Diğer Duran Varlıklar 487,00 1.882.142,00 1.759.306,00 1.717.119,00 1.845.500,00
TOPLAM VARLIKLAR 374.217.204,00 375.722.400,00 332.347.249,00 299.483.891,00 284.584.420,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.065.694,00 102.140.336,00 111.653.987,00 77.599.526,00 78.149.048,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.754.625,00 2.986.955,00 5.564.789,00 5.116.295,00 4.583.558,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.182.906,00 66.919.001,00 53.064.177,00 50.385.712,00 51.127.216,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.299.421,00 1.429.143,00 862.468,00 827.759,00 511.312,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 33.883.485,00 65.489.858,00 52.201.709,00 49.557.953,00 50.615.904,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.137.669,00 3.763.402,00 3.600.630,00 3.692.215,00 4.252.203,00
Diğer Borçlar 269.704,00 219.802,00 26.204.869,00 227.396,00 120.277,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 269.704,00 219.802,00 26.204.869,00 227.396,00 120.277,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.605.246,00 9.611.858,00 9.085.665,00 9.220.949,00 8.274.231,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.601.819,00 13.408.650,00 8.130.947,00 4.165.919,00 5.622.028,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.377.658,00 1.361.099,00 1.591.897,00 1.661.574,00 672.710,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.377.658,00 1.361.099,00 1.591.897,00 1.629.574,00 640.710,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.038.013,00 3.869.569,00 4.411.013,00 3.129.466,00 3.496.825,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 98.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.137.935,00 2.649.187,00 2.479.346,00 2.735.810,00 2.578.087,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.137.935,00 2.507.466,00 2.304.832,00 2.560.947,00 2.402.875,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.137.935,00 2.507.466,00 2.304.832,00 2.560.947,00 2.402.875,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 141.721,00 174.514,00 174.863,00 175.212,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 72.203.629,00 104.789.523,00 114.133.333,00 80.335.336,00 80.727.135,00
Ö Z K A Y N A K L A R 302.013.575,00 270.932.877,00 218.213.916,00 219.148.555,00 203.857.285,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 302.233.855,00 270.780.141,00 218.290.098,00 219.301.303,00 204.003.939,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -181.594,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -181.594,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -181.594,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.451.468,00 -706.445,00 -1.937.594,00 -608.505,00 -7.640,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.451.468,00 0,00 0,00 -608.505,00 -7.640,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166,00 24.651.166,00 20.246.828,00 17.832.628,00 17.832.628,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 71.739.395,00 71.739.405,00 76.143.743,00 144.982.830,00 57.935.786,00
Net Dönem Karı/Zararı 125.891.735,00 93.899.894,00 42.641.000,00 15.898.229,00 87.047.044,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -220.280,00 152.736,00 -76.182,00 -152.748,00 -146.654,00
TOPLAM KAYNAKLAR 374.217.204,00 375.722.400,00 332.347.249,00 299.483.891,00 284.584.420,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 730.056,00 614.951,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi