Geri Dön

ULUSE | Ulusoy Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ULUSE
Sektör Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali
Adres 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:6 SİNCAN ANKARA
Telefon 03122670512
Faks 03122670517
Web www.ulusoyelektrik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY 74.954.687,00 93,69
TOPLAM 80.000.000,00 100,00
DİĞER 5.045.313,00 6,31
Toplam 160.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PT Ulusoy Electric Indonesia 495.000,00 99,00
PT Ulusoy Electric Industry 495.000,00 99,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.07.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
06.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.446.026.725,00 1.606.552.931,00 712.586.825,00 2.266.730.054,00 1.401.546.954,00
Satışların Maliyeti (-) -1.917.593.752,00 -1.242.558.153,00 -551.019.843,00 -1.849.746.876,00 -1.205.222.855,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 528.432.973,00 363.994.778,00 161.566.982,00 416.983.178,00 196.324.099,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 528.432.973,00 363.994.778,00 161.566.982,00 416.983.178,00 196.324.099,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -172.343.671,00 -108.142.095,00 -52.067.987,00 -182.753.049,00 -92.066.801,00
Pazarlama Giderleri (-) -115.241.552,00 -70.320.489,00 -33.513.326,00 -105.282.236,00 -70.703.422,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.689.678,00 -1.107.925,00 -405.619,00 -14.131.313,00 -100.284,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 387.336.842,00 323.045.127,00 25.677.629,00 543.540.164,00 134.026.765,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -366.847.561,00 -334.013.202,00 -4.474.518,00 -369.662.553,00 -71.209.354,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 255.647.353,00 173.456.194,00 96.783.161,00 288.694.191,00 96.271.003,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.558.519,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 255.647.353,00 173.456.194,00 96.783.161,00 288.694.191,00 88.712.484,00
Finansman Gelirleri 33.171.803,00 27.996.418,00 0,00 42.031.476,00 36.987.123,00
Finansman Giderleri (-) -328.867.563,00 -268.152.742,00 -39.388.225,00 -296.923.439,00 -124.939.778,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -40.048.407,00 -66.700.130,00 57.394.936,00 33.802.228,00 759.829,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 51.454.197,00 -8.881.605,00 53.059.541,00 25.336.855,00 1.688.281,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -8.881.605,00 53.059.541,00 25.336.855,00 1.688.281,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.405.790,00 -75.581.735,00 110.454.477,00 59.139.083,00 2.448.110,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.405.790,00 -75.581.735,00 110.454.477,00 59.139.083,00 2.448.110,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -354.159,00 -256.789,00 -114.885,00 -231.534,00 -205.166,00
- Ana Ortaklık Payları 11.759.949,00 -75.324.946,00 110.569.362,00 59.370.617,00 2.653.276,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -16.590.610,00 -15.724.570,00 -2.981.237,00 -11.750.152,00 -6.636.296,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -22.120.813,00 -19.655.713,00 -3.726.546,00 -14.687.690,00 -8.295.370,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.659.074,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.530.203,00 3.931.143,00 745.309,00 2.937.538,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -33.411.890,00 -36.085.437,00 -2.865.489,00 -8.585.862,00 -10.220.701,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 -36.085.437,00 0,00 -8.585.862,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -50.002.500,00 -51.810.007,00 -5.846.726,00 -20.336.014,00 -16.856.997,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -38.596.710,00 -127.391.742,00 104.607.751,00 38.803.069,00 -14.408.887,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.910.817.097,00 1.921.807.434,00 1.541.883.634,00 1.311.466.240,00 1.248.677.414,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 109.938.306,00 80.543.255,00 90.764.304,00 98.833.061,00 76.354.514,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 853.322.639,00 1.004.778.942,00 657.542.223,00 595.897.599,00 471.522.151,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 464.782.253,00 633.830.712,00 328.255.055,00 221.687.085,00 156.588.580,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 388.540.386,00 370.948.230,00 329.287.168,00 374.210.514,00 314.933.571,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 60.052.133,00 75.083.290,00 14.069.959,00 12.553.905,00 10.802.298,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.052.133,00 75.083.290,00 14.069.959,00 12.553.905,00 10.802.298,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 691.144.896,00 594.775.616,00 590.654.377,00 491.655.561,00 519.355.194,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.479.944,00 19.042.469,00 27.773.813,00 12.229.093,00 36.649.536,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 286.226,00 1.758.270,00 46.766,00 32.818,00 68.066,00
Diğer Dönen Varlıklar 165.592.953,00 145.825.592,00 161.032.192,00 100.264.203,00 133.925.655,00
ARA TOPLAM 1.910.817.097,00 1.921.807.434,00 1.541.883.634,00 1.311.466.240,00 1.248.677.414,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 529.131.582,00 507.228.958,00 498.932.458,00 476.177.462,00 393.704.746,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 173.887.364,00 160.964.028,00 146.505.904,00 141.761.014,00 147.620.183,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.510.859,00 90.043.374,00 95.272.556,00 95.108.401,00 97.835.369,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 161.216.748,00 99.281.886,00 93.884.940,00 40.080.090,00 15.153.052,00
Diğer Duran Varlıklar 102.324.540,00 152.023.585,00 157.569.102,00 190.369.290,00 124.951.341,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.439.948.679,00 2.429.036.392,00 2.040.816.092,00 1.787.643.702,00 1.642.382.160,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.550.155.587,00 1.668.157.149,00 1.546.326.368,00 1.404.564.313,00 1.316.724.657,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 502.015.731,00 529.685.183,00 520.202.178,00 408.404.401,00 425.015.876,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 873.800.842,00 1.010.351.420,00 842.052.542,00 811.455.251,00 809.341.730,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 478.400.725,00 506.320.964,00 455.178.424,00 327.506.117,00 380.006.997,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 395.400.117,00 504.030.456,00 386.874.118,00 483.949.134,00 429.334.733,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 54.482.024,00 29.404.621,00 38.533.561,00 24.494.586,00 20.384.162,00
Diğer Borçlar 50.826.815,00 49.135.260,00 93.278.723,00 95.629.162,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 50.826.815,00 49.135.260,00 93.278.723,00 95.629.162,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.112.355,00 6.151.904,00 5.515.530,00 4.246.229,00 9.603.094,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 47.883.732,00 35.259.376,00 29.243.773,00 35.729.070,00 35.247.545,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.040.605,00 16.440.720,00 11.712.274,00 9.237.916,00 8.194.252,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.843.127,00 18.818.656,00 17.531.499,00 26.491.154,00 27.053.293,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.034.088,00 8.169.385,00 17.500.061,00 20.889.341,00 13.790.820,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 508.554.982,00 468.436.165,00 34.199.411,00 27.396.827,00 23.222.956,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 472.686.220,00 437.692.579,00 5.588.773,00 6.838.045,00 8.093.185,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.065.547,00 4.802.284,00 5.588.773,00 6.838.045,00 8.093.185,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.868.762,00 30.743.586,00 28.610.638,00 20.558.782,00 15.129.771,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.631.870,00 30.743.586,00 28.610.638,00 20.558.782,00 15.129.771,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.236.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.058.710.569,00 2.136.593.314,00 1.580.525.779,00 1.431.961.140,00 1.339.947.613,00
Ö Z K A Y N A K L A R 381.238.110,00 292.443.078,00 460.290.313,00 355.682.562,00 302.434.547,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 382.510.856,00 293.645.189,00 461.018.322,00 356.267.031,00 303.008.997,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.474.302,00 -27.608.262,00 -14.864.929,00 -11.883.692,00 -6.769.836,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -28.474.302,00 -27.608.262,00 -14.864.929,00 -11.883.692,00 -6.769.836,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.474.302,00 -27.608.262,00 -14.864.929,00 -11.883.692,00 -6.769.836,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -51.438.180,00 -54.084.992,00 -21.197.242,00 -18.360.408,00 -19.978.898,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -51.438.180,00 -54.084.992,00 -21.197.242,00 -18.360.408,00 -19.978.898,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166,00 24.651.166,00 24.651.166,00 24.651.166,00 24.651.166,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 344.427.602,00 344.427.602,00 280.275.344,00 220.904.727,00 220.868.668,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.759.949,00 -75.324.946,00 110.569.362,00 59.370.617,00 2.653.276,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.272.746,00 -1.202.111,00 -728.009,00 -584.469,00 -574.450,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.439.948.679,00 2.429.036.392,00 2.040.816.092,00 1.787.643.702,00 1.642.382.160,00
- Banka Kredileri 0,00 522.655.619,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 432.890.295,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 44.204,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi