Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,31
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,62
BIST-100'deki Ağırlığı 8,67
F/K Oranı 9,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,45
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 205.566.080,53
Piyasa Değeri (TL) 770.400.000,00
Özsermaye (TL) 173.001.329,00
Sermaye (TL) 40.000.000,00
Net Kar (TL) 77.496.366,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ULUSE
Sektör Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No:6 06935 Sincan-Ankara/TÜRKİYE
Telefon 0312 2670712
Faks 0312 2670517
Web http://www.ulusoyelektrik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AKGÜL ULUSOY 7.372.000,00 18,43
Enis ULUSOY 4.926.235,00 12,32
Kubilay Hakkı ULUSOY 4.772.537,00 11,93
Sait ULUSOY 19.309.232,00 48,27
DİĞER 3.619.996,00 9,05
Toplam 40.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bozat Elektrik Üretim A.Ş. 21.000.000,00 100,00
PT Ulusoy Electric Indonesia 450.000,00 90,00
PT Ulusoy Electric Industry 495.000,00 99,00
SARL UE Algeria 15.113,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.09.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.12.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 288.289.059,00 166.633.391,00 67.150.129,00 227.843.178,00 139.427.840,00
Satışların Maliyeti (-) -204.119.436,00 -118.852.122,00 -51.744.495,00 -164.705.081,00 -110.199.989,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 84.169.623,00 47.781.269,00 15.405.634,00 63.138.097,00 29.227.851,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 84.169.623,00 47.781.269,00 15.405.634,00 63.138.097,00 29.227.851,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.207.771,00 -4.221.482,00 -1.798.175,00 -7.468.284,00 -4.906.259,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.431.424,00 -4.209.320,00 -2.021.153,00 -7.799.102,00 -5.069.528,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.912.405,00 -1.425.833,00 -741.408,00 -2.579.657,00 -2.030.883,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.667.028,00 4.665.452,00 3.174.704,00 7.410.605,00 3.703.670,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.287.053,00 -4.260.576,00 -2.074.872,00 -6.250.172,00 -2.312.944,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 69.997.998,00 38.329.510,00 11.944.730,00 46.451.487,00 18.611.907,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 336.666,00 277.325,00 7.350,00 354.497,00 150.519,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -38.827,00 -38.827,00 -38.827,00 -5.420,00 -4.970,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 70.295.837,00 38.568.008,00 11.913.253,00 46.800.564,00 18.757.456,00
Finansman Giderleri (-) -582.741,00 -424.390,00 -545.727,00 -2.097.943,00 -626.687,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 69.713.096,00 38.143.618,00 11.367.526,00 44.702.621,00 18.130.769,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.790.930,00 -7.479.691,00 -2.240.065,00 -8.816.241,00 -3.372.737,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -13.618.825,00 -7.480.001,00 -1.942.500,00 -9.133.783,00 -3.323.402,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -172.105,00 310,00 -297.565,00 317.542,00 -49.335,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 55.922.166,00 30.663.927,00 9.127.461,00 35.886.380,00 14.758.032,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 55.922.166,00 30.663.927,00 9.127.461,00 35.886.380,00 14.758.032,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 58.390,00 -14.408,00 -19.554,00 -566.741,00 -62.499,00
- Ana Ortaklık Payları 55.863.776,00 30.678.335,00 9.147.015,00 36.453.121,00 14.820.531,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,40 0,77 0,23 0,91 0,37
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 318.001,00 373.114,00 360.484,00 -101.508,00 -73.182,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 318.001,00 373.114,00 360.484,00 -101.508,00 -73.182,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 318.001,00 373.114,00 360.484,00 -101.508,00 -73.182,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 56.240.167,00 31.037.041,00 9.487.945,00 35.784.872,00 14.684.850,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 170.036.536,00 155.318.137,00 127.344.171,00 117.824.679,00 99.860.917,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.154.537,00 23.829.759,00 21.673.181,00 13.762.110,00 17.824.725,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 98.689.736,00 84.577.468,00 61.782.331,00 73.947.452,00 52.285.579,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 61.782.331,00 0,00 1.825.006,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 98.689.736,00 84.577.468,00 0,00 73.947.452,00 50.460.573,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.249.441,00 2.244.769,00 1.305.975,00 387.780,00 1.780.210,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 111.719,00 50.490,00 27.487,00 14.764,00 1.296.210,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.137.722,00 2.194.279,00 1.278.488,00 373.016,00 484.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 47.000.986,00 41.354.719,00 38.601.424,00 27.121.964,00 25.851.157,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.466.014,00 2.786.129,00 1.952.604,00 2.023.815,00 1.933.646,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 475.822,00 525.293,00 2.028.656,00 581.558,00 185.600,00
ARA TOPLAM 170.036.536,00 155.318.137,00 127.344.171,00 117.824.679,00 99.860.917,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 72.111.167,00 72.296.895,00 72.029.557,00 72.180.454,00 71.682.839,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.341.250,00 1.341.250,00 1.341.250,00 1.341.250,00 1.341.250,00
Maddi Duran Varlıklar 68.094.096,00 68.028.208,00 67.835.979,00 67.708.249,00 66.941.805,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.165,00 237.415,00 272.155,00 303.171,00 249.630,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 249.630,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 339.836,00 512.790,00 215.870,00 513.435,00 146.861,00
Diğer Duran Varlıklar 1.901.294,00 1.949.358,00 2.126.940,00 2.082.572,00 2.342.937,00
TOPLAM VARLIKLAR 242.147.703,00 227.615.032,00 199.373.728,00 190.005.133,00 171.543.756,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.238.774,00 76.934.744,00 52.392.935,00 52.610.604,00 54.895.528,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.123.283,00 7.152.440,00 7.380.949,00 7.570.742,00 6.512.309,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 40.132.069,00 29.395.655,00 28.779.689,00 25.667.423,00 22.958.065,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 413.672,00 0,00 37.486,00 34.253,00 116.251,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.718.397,00 29.395.655,00 28.742.203,00 25.633.170,00 22.841.814,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.771.818,00 2.508.987,00 2.418.778,00 2.398.035,00 1.661.072,00
Diğer Borçlar 511.952,00 22.272.795,00 3.499.718,00 4.266.580,00 16.172.334,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 511.952,00 22.272.795,00 3.499.718,00 4.266.580,00 16.172.334,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.409.078,00 4.539.313,00 4.556.582,00 2.944.951,00 3.746.017,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.036.947,00 5.418.699,00 1.942.500,00 5.741.763,00 1.414.285,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.540.224,00 1.331.326,00 1.199.290,00 552.634,00 1.143.244,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.470.224,00 1.261.326,00 1.129.290,00 482.634,00 1.073.244,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.713.403,00 4.315.529,00 2.615.429,00 3.468.476,00 1.288.202,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.989.071,00 2.963.556,00 2.586.596,00 2.488.277,00 2.246.283,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.813.557,00 2.787.503,00 2.409.588,00 2.311.269,00 2.068.973,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.813.557,00 2.787.503,00 2.409.588,00 2.311.269,00 2.068.973,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 175.514,00 176.053,00 177.008,00 177.008,00 177.310,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.227.845,00 79.898.300,00 54.979.531,00 55.098.881,00 57.141.811,00
Ö Z K A Y N A K L A R 172.919.858,00 147.716.732,00 144.394.197,00 134.906.252,00 114.401.945,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 173.001.329,00 147.868.771,00 144.552.014,00 135.078.507,00 114.095.211,00
Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00 1.584.621,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00 -388.500,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 173.018,00 225.901,00 213.903,00 -112.589,00 -59.010,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 173.018,00 0,00 213.903,00 -112.589,00 -59.010,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.832.628,00 17.832.638,00 16.209.982,00 15.722.489,00 16.209.972,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 57.935.786,00 57.935.776,00 77.784.993,00 41.819.365,00 41.927.597,00
Net Dönem Karı/Zararı 55.863.776,00 30.678.335,00 9.147.015,00 36.453.121,00 14.820.531,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -81.471,00 -152.039,00 -157.817,00 -172.255,00 306.734,00
TOPLAM KAYNAKLAR 242.147.703,00 227.615.032,00 199.373.728,00 190.005.133,00 171.543.756,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 227.874,00 237.363,00 0,00 261.692,00
Banka Kredileri 0,00 7.152.440,00 0,00 0,00 6.512.309,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi