Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Reuters’in haberine göre, ABD’de işlem gören enerji şirketi Eaton Corp Ulusoy Elektrik’in %82 hissesini satın almak için ana hissedarlarla görüşüyor. Habere göre, satın alma işleminin 300mn Dolar değer üzerinden önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu işlem tamamlandığı takdirde azınlık hisseleri için işlem fiyatı üzerinden çağrı zorunluluğu doğması beklenebilir. Haberde bahsi geçen satın alma değeri dünkü kapanışa göre %28 potansiyele işaret etmektedir.


*ULUSE-Ulusoy Elektrik 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 59.370.617 TL (Önceki -74.445.335 TL )
Ulusoy Elektrik, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla ana şirketin diğer bir iştirakinden kredi kullanacak

Ulusoy Elektrik, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla, Şirket ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan İsviçre'de mukim Eaton LP, Glasgow, Morges Branch unvanlı grup şirketinden 14 Şubat 2023 tarihinde 58 milyon TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"10/02/2023 tarih ve 2023/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla, Şirketimiz ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan İsviçre'de mukim EATON LP, GLASGOW, MORGES BRANCH unvanlı grup şirketinden 14/02/2023 tarihinde 58.000.000 TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanmasına karar verilmiş olup, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") m. 9 kapsamında ilişkili taraf işlemi teşkil eden bu kredi işlemi tutarının her ne kadar anılan maddedeki %5'lik oranı aşmayacağı öngörülmekteyse de, krediye ilişkin emsale uygun faiz oranının belirlenme yöntemleri ile işlemin piyasa koşulları karşısındaki durumunun değerlendirilmesi için işlem öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluştan değerleme raporu temin edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin müteakip 13/02/2023 tarih ve 2023/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilgili kredi işlemi öncesinde, Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 13/02/2023 tarihli değerleme raporu incelenmiş olup, söz konusu ilişkili taraf işleminin gerçekleştirilmesine ve söz konusu rapora uygun olarak işlemde uygulanacak faiz oranının % 26,63 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Raporda kullanılan varsayımlar ile sonuçları içerir özet aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır.

"Ulusoy Elektrik'in, kredi temin işlemine ilişkin dış emsallerin belirlenmesi için uygulanabilecek yöntemlerle ilgili olarak halihazırda yapılan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, piyasadaki faiz oranları, pazardaki çok sayıda oyuncu tarafından liberal bir ortamda belirlendiği ve kontrol altında olmadığı için ilişkili taraflarla yapılan ödünç para/kredi işlemlerinde uygulanan faiz oranları için basit ve güvenilir ölçütler oluşturabilir.  Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu'nun 08.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren kararında, transfer fiyatlandırması incelemelerinde mükellefin ortaklarına veya ilişkili kişilerine para kullandırdığı durumlarda iç emsal yok ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının dış emsal olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.  Çeyrekler arası aralık (interquartile range) yöntemi, mevcut bir bilgi serisi ile emsal fiyat aralığı tespiti için kullanılabilecek en güvenilir yollardan biridir. 
Bu doğrultuda, bankalarca serbestçe belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen son 12 aylık TRY cinsinden kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarına ilişkin aylık ortalamaların çeyrekler arası aralık (interquartile range) yöntemi ile değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır. 
Minimum  13,30% 
Alt Çeyrek 15,38%
Medyan    20,85%
Üst Çeyrek 23,50%
Maksimum 28,43%

Öte yandan, yukarıda yer verilen söz konusu ağırlıklı ortalama faiz oranlarının hem kısa hem de uzun vadeli kredilere ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen faiz oranları üzerinden hesaplandığı göz önünde bulundurulduğunda, daha güvenilir ve doğru bir emsal olması açısından Ulusoy Elektrik'in 2022 yılında Türkiye'de mukim ilişkisiz ticari bankadan kullandığı kredilerin iç emsal olarak kullanılmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 
Bu açıklamalar kapsamında, Ulusoy Elektrik'in İsviçre'de mukim grup şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, iç emsal olarak değerlendirilen %24,15 - %34,00 emsal fiyat aralığında olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir." 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Ulusoy Elektrik Anadolu OSB Şubesi'nin Hazır Beton ile Beton Trafo Merkezleri, Hücre Montajı ve Trafo Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı

Ulusoy Elektrik Anadolu OSB Şubesi tarafından yapılması planlanan Hazır Beton ile Beton Trafo Merkezleri, Hücre Montajı ve Trafo Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"ANKARA ili SİNCAN, ilçesi Malıköy Anadolu OSB Mh. Dumlupınar Cd., No: 8 (100545 Ada 14 Parsel) ve 6. Cd. No: 7 (100545 Ada 7 Parsel) mevkiindeki ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAH. VE TİC. A.Ş. ANADOLU OSB ŞUBESİ tarafından yapılması planlanan HAZIR BETON İLE BETON TRAFO MERKEZLERİ, HÜCRE MONTAJI VE TRAFO ÜRETİM TESİSİ (YÜZEY TEMİZLEME VE KAPLAMA ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIŞI) projesi ile ilgili olarak ANKARA Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Ulusoy Elektrik, Anadolu OSB'de yatırımın yapılmaması nedeniyle tahsis hakkının 9,98 milyon TL bedelle iadesine karar verdi

Ulusoy Elektrik, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımın yapılmaması nedeniyle tahsis hakkının 9,98 milyon TL bedelle iadesine karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"16.02.2022 tarihli KAP'a gönderilmiş bulunan Özel Durum Açıklamamızda Anadolu Organize Sanayi Bölgesi alanında 101076 ada 4 numaralı sanayi parseli üzerinde yer alan sanayi arsasında gerçekleştirilebilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacı ile Organize Sanayi Bölgesine ("OSB") Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için başvuru yapılmasına ve bu maksat ile ayırıcı, kablo başlıkları, dağıtım ve kumanda panel trafo köşkleri, SF6 gazlı hücreler, vakumlu devre kesiciler, buşing, metal clad ve RMU hücre, SF6 devre kesiciler, orta gerilim dağıtım trafoları üretimi gerçekleştirecek bir fabrika yatırımı için başvuru yapılmasına, başvuru sonucunda alınacak olan Yapı Ruhsatı sonrasındaki 2 yıllık kanuni süre zarfında yatırım yapılıp yapılmamasına Şirketimizce karar verileceği ve gerekli fizibilite çalışmaları yürütüleceği belirtilmişti.

Yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda, 05.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile, bu yatırımın yapılmamasına; bu nedenle, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi 1. etabında, Şirketimize tahsis edilmiş olan 101076 ada 4 parsel numaralı 19.937,00m2 yüzölçümlü sanayi arsasındaki tahsis hakkımızın Anadolu Organize Sanayi Bölgesine yeniden değerleme oranı ile hesaplanan 9.977.756,46 TL bedel karşılığında iade edilmesine karar verilmiştir.

Tahsisin iadesi nedeniyle elde edilecek gelir işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

İade ve devir işlemlerinin yerine getirilmesi, bu amaçla gerekli sözleşme ve belgelerin imzalanması için şirket yönetimine yetki verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

BEYAZ.E, CELHA.E, KONYA.E, LIDFA.E, MARTI.E, ULUSE.E payları 3 Şubat seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEYAZ.E, CELHA.E, KONYA.E, LIDFA.E, MARTI.E, ULUSE.E payları 05/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BEYAZ.E, CELHA.E, KONYA.E, LIDFA.E, MARTI.E, ULUSE.E payları 05/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey