Geri Dön

UFUK | Ufuk Yatirim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,52
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 6,97
BIST-100'deki Ağırlığı 1,77
F/K Oranı -216,30
Piyasa Değ. / Defter Değ. 17,43
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 752.899.105,40
Piyasa Değeri (TL) 24.711.729.727,50
Özsermaye (TL) 1.417.513.637,00
Sermaye (TL) 46.846.881,00
Net Kar (TL) -114.246.072,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UFUK
Sektör Esas Sözleşmede yazılı işler
Adres Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 525 25 00
Faks 0216 570 15 55
Web www.ufukyyg.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 46.846.881,00 100,00
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 43.579.642,10 93,03
DİĞER 3.267.238,90 6,97
Toplam 93.693.762,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 68.429.804,18 10,34
Tarih Açıklama Katsayı
25.01.2010 Bölünme 1,47
01.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 25.911.922,00 95.755.974,00 53.629.180,00 31.788.350,00 15.496.470,00
Satışların Maliyeti (-) 6.402.718,00 23.853.493,00 12.413.699,00 7.060.662,00 -3.161.154,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.509.204,00 71.902.481,00 41.215.481,00 24.727.688,00 12.335.316,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.509.204,00 71.902.481,00 41.215.481,00 24.727.688,00 12.335.316,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 7.006.217,00 15.495.114,00 9.314.375,00 5.891.206,00 -3.279.226,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.527.276,00 114.296.897,00 75.962.765,00 71.777.676,00 3.415.968,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 1.097.123,00 552.639.843,00 337.805.872,00 385.112.245,00 -416.312.853,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.933.140,00 -381.935.579,00 -229.942.001,00 -294.498.087,00 -403.840.795,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30.949.116,00 179.363.291,00 100.849.578,00 62.018.982,00 3.819.589,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 1.145,00 98.016.096,00 54.351.211,00 27.276.148,00 -188.896,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 48.881.111,00 -300.588.384,00 -183.443.634,00 -259.755.253,00 -400.210.102,00
Finansman gelirleri 6.599.643,00 454.488,00 474.121,00 400.880,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 4.503.457,00 195.512.342,00 136.985.779,00 111.798.169,00 -18.718.676,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9.107.972,00 -705.700.284,00 -319.955.292,00 -371.152.542,00 -418.601.247,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 21.883.036,00 -288.075.627,00 -109.539.572,00 -72.738.632,00 84.231.654,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.883.036,00 -288.075.627,00 -109.539.572,00 -72.738.632,00 84.231.654,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -30.991.008,00 -417.624.657,00 -210.415.720,00 -298.413.910,00 -334.369.593,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -30.991.008,00 -417.624.657,00 -210.415.720,00 -298.413.910,00 -334.369.593,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -30.991.008,00 -417.624.657,00 -210.415.720,00 -298.413.910,00 -334.369.593,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 332.469,00 81.480,00 48.051,00 -6.116,00 44.204,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 332.469,00 81.480,00 48.051,00 -6.116,00 44.204,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 74.187.623,00 -755.650.916,00 -200.168.738,00 -335.726.419,00 -277.869.697,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 74.520.092,00 -755.569.436,00 -200.120.687,00 -335.732.535,00 -277.825.493,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 43.529.084,00 -1.173.194.093,00 -410.536.407,00 -634.146.445,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 43.529.084,00 -1.173.194.093,00 -410.536.407,00 -634.146.445,00 -612.195.086,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 327.531,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 414.032.785,00 353.705.277,00 313.209.420,00 208.613.741,00 96.269.510,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 34.776,00 14.727,00 38.990,00 116.732,00 118.379,00
Finansal Yatırımlar 278.483,00 250.130,00 408.474,00 167.835,00 178.647,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 278.483,00 250.130,00 408.474,00 167.835,00 178.647,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 278.483,00 250.130,00 408.474,00 167.835,00 178.647,00
Ticari Alacaklar 139.857.969,00 95.987.489,00 105.324.996,00 138.857.275,00 86.931.875,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.857.969,00 95.987.489,00 105.324.996,00 138.857.275,00 86.931.875,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 195.558.415,00 187.404.836,00 146.985.783,00 7.560.242,00 8.708.898,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 188.543.031,00 179.925.096,00 139.346.207,00 16.743,00 1.184.222,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.015.384,00 7.479.740,00 7.639.576,00 7.543.499,00 7.524.676,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 540.022,00 4.625.581,00 3.400.516,00 4.869.899,00 290.312,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.949,00 7.668,00 11.161,00 2.258,00 1.899,00
ARA TOPLAM 336.273.614,00 288.290.431,00 256.169.920,00 151.574.241,00 96.230.010,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 77.759.171,00 65.414.846,00 57.039.500,00 57.039.500,00 39.500,00
DURAN VARLIKLAR 1.014.377.062,00 851.051.750,00 799.381.943,00 1.061.803.708,00 1.086.679.339,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 501.965.057,00 436.250.000,00 278.925.000,00 278.925.000,00 278.925.000,00
Maddi Duran Varlıklar 178.014,00 105.690,00 55.539,00 62.195,00 68.852,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.975,00 68.087,00 43.064,00 48.937,00 54.809,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.995.723,00 26.016.410,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.428.409.847,00 1.204.757.027,00 1.112.591.363,00 1.270.417.449,00 1.182.948.849,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.734.860,00 9.507.689,00 10.204.765,00 12.139.983,00 5.680.838,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.731.144,00 2.362.624,00 3.461.486,00 7.708.338,00 452.874,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.063,00 0,00 14.919,00 6.531,00 79.625,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.730.081,00 2.362.624,00 3.446.567,00 7.701.807,00 373.249,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 361.452,00 211.360,00 213.239,00 180.312,00 1.073.899,00
Diğer Borçlar 848.840,00 788.120,00 732.302,00 699.110,00 541.651,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 848.840,00 788.120,00 732.302,00 699.110,00 541.651,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.026.062,00 2.097.446,00 1.859.505,00 1.238.919,00 981.987,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.512.010,00 1.020.708,00 1.051.950,00 808.105,00 721.224,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 514.052,00 1.076.738,00 807.555,00 430.814,00 260.763,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.767.362,00 4.048.139,00 3.938.233,00 2.313.304,00 2.630.427,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.161.350,00 1.140.799,00 82.319.990,00 461.820.896,00 358.860.082,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.161.350,00 1.140.799,00 977.251,00 961.354,00 804.540,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.161.350,00 1.140.799,00 977.251,00 961.354,00 804.540,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 81.342.739,00 104.954.823,00 96.519.471,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.896.210,00 10.648.488,00 92.524.755,00 473.960.879,00 364.540.920,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.417.513.637,00 1.194.108.539,00 1.020.066.608,00 796.456.570,00 818.407.929,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.417.513.637,00 1.194.108.539,00 1.020.066.608,00 796.456.570,00 818.407.929,00
Ödenmiş Sermaye 46.846.881,00 46.846.881,00 46.846.881,00 46.846.881,00 46.846.881,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 634.153.051,00 544.999.536,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 3.699.092,00 3.214.823,00 466.028,00 466.028,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -57.139,00 -338.602,00 -212.638,00 -266.805,00 -216.485,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -57.139,00 -338.602,00 -212.638,00 -266.805,00 -216.485,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -57.139,00 -338.602,00 -212.638,00 -266.805,00 -216.485,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.097.984,00 -119.312.779,00 430.236.547,00 294.678.866,00 352.535.588,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -63.097.984,00 -119.312.779,00 430.236.547,00 294.678.866,00 352.535.588,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 202.284.932,00 175.802.678,00 12.854.249,00 12.854.249,00 13.317.151,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 632.073.996,00 966.950.305,00 741.223.317,00 741.223.317,00 740.760.415,00
Net Dönem Karı/Zararı -30.991.008,00 -417.624.657,00 -210.415.720,00 -298.413.910,00 -334.369.593,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.428.409.847,00 1.204.757.027,00 1.112.591.363,00 1.270.417.449,00 1.182.948.849,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi