Geri Dön

UFUK | Ufuk Yatirim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,37
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 6,97
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 1.142,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 11,80
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 387.151.855,97
Piyasa Değeri (TL) 12.039.648.417,00
Özsermaye (TL) 1.020.066.608,00
Sermaye (TL) 46.846.881,00
Net Kar (TL) 10.536.612,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu UFUK
Sektör Esas Sözleşmede yazılı işler
Adres Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 525 25 00
Faks 0216 570 15 55
Web www.ufukyyg.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 46.846.881,00 100,00
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 43.579.642,10 93,03
DİĞER 3.267.238,90 6,97
Toplam 93.693.762,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 68.429.804,18 10,34
Tarih Açıklama Katsayı
25.01.2010 Bölünme 1,47
01.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 53.629.180,00 31.788.350,00 15.496.470,00 53.653.023,00 38.327.383,00
Satışların Maliyeti (-) -12.413.699,00 -7.060.662,00 -3.161.154,00 -10.540.264,00 -7.140.081,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.215.481,00 24.727.688,00 12.335.316,00 43.112.759,00 31.187.302,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.215.481,00 24.727.688,00 12.335.316,00 43.112.759,00 31.187.302,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.314.375,00 -5.891.206,00 -3.279.226,00 -5.943.592,00 -4.241.525,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 75.962.765,00 71.777.676,00 3.415.968,00 366.684.262,00 97.886.176,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -337.805.872,00 -385.112.245,00 -416.312.853,00 -712.906,00 -464.093,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -229.942.001,00 -294.498.087,00 -403.840.795,00 403.140.523,00 124.367.860,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 100.849.578,00 62.018.982,00 3.819.589,00 66.456.037,00 31.885.955,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -54.351.211,00 -27.276.148,00 -188.896,00 -29.044.052,00 -1.953.268,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -183.443.634,00 -259.755.253,00 -400.210.102,00 440.552.508,00 154.300.547,00
Finansman Gelirleri 474.121,00 400.880,00 327.531,00 4.480.974,00 4.701.002,00
Finansman Giderleri (-) -136.985.779,00 -111.798.169,00 -18.718.676,00 -95.535.186,00 -86.917.318,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -319.955.292,00 -371.152.542,00 -418.601.247,00 349.498.296,00 72.084.231,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 109.539.572,00 72.738.632,00 84.231.654,00 -73.949.530,00 -17.487.797,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 109.539.572,00 72.738.632,00 84.231.654,00 -73.949.530,00 -17.487.797,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -210.415.720,00 -298.413.910,00 -334.369.593,00 275.548.766,00 54.596.434,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -210.415.720,00 -298.413.910,00 -334.369.593,00 275.548.766,00 54.596.434,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -210.415.720,00 -298.413.910,00 -334.369.593,00 275.548.766,00 54.596.434,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 48.051,00 -6.116,00 44.204,00 -254.946,00 -102.039,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 48.051,00 -6.116,00 44.204,00 -254.946,00 -102.039,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -200.168.738,00 -335.726.419,00 -277.869.697,00 504.971.464,00 138.496.107,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -200.120.687,00 -335.732.535,00 -277.825.493,00 504.716.518,00 138.394.068,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -410.536.407,00 -634.146.445,00 -612.195.086,00 780.265.284,00 192.990.502,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 313.209.420,00 208.613.741,00 96.269.510,00 79.526.395,00 63.465.362,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 38.990,00 116.732,00 118.379,00 114.533,00 315.984,00
Finansal Yatırımlar 408.474,00 167.835,00 178.647,00 253.254,00 116.896,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 408.474,00 167.835,00 178.647,00 253.254,00 116.896,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 408.474,00 167.835,00 178.647,00 253.254,00 116.896,00
Ticari Alacaklar 105.324.996,00 138.857.275,00 86.931.875,00 70.366.931,00 54.078.099,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 105.324.996,00 138.857.275,00 86.931.875,00 70.366.931,00 54.078.099,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 146.985.783,00 7.560.242,00 8.708.898,00 7.957.826,00 8.277.014,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 139.346.207,00 16.743,00 1.184.222,00 13.568,00 117.824,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.639.576,00 7.543.499,00 7.524.676,00 7.944.258,00 8.159.190,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.400.516,00 4.869.899,00 290.312,00 790.232,00 632.173,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.161,00 2.258,00 1.899,00 4.119,00 5.696,00
ARA TOPLAM 256.169.920,00 151.574.241,00 96.230.010,00 79.486.895,00 63.425.862,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 57.039.500,00 57.039.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00
DURAN VARLIKLAR 799.381.943,00 1.061.803.708,00 1.086.679.339,00 1.791.637.502,00 1.137.673.397,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 278.925.000,00 278.925.000,00 278.925.000,00 278.925.000,00 193.785.000,00
Maddi Duran Varlıklar 55.539,00 62.195,00 68.852,00 48.153,00 32.474,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.064,00 48.937,00 54.809,00 60.681,00 63.128,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.112.591.363,00 1.270.417.449,00 1.182.948.849,00 1.871.163.897,00 1.201.138.759,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.204.765,00 12.139.983,00 5.680.838,00 4.366.248,00 4.351.800,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.461.486,00 7.708.338,00 452.874,00 677.881,00 708.054,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.919,00 6.531,00 79.625,00 170,00 37.037,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.446.567,00 7.701.807,00 373.249,00 677.711,00 671.017,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 213.239,00 180.312,00 1.073.899,00 111.347,00 176.594,00
Diğer Borçlar 732.302,00 699.110,00 541.651,00 528.959,00 514.124,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 732.302,00 699.110,00 541.651,00 528.959,00 514.124,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.859.505,00 1.238.919,00 981.987,00 1.045.016,00 906.080,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.051.950,00 808.105,00 721.224,00 472.550,00 476.730,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 807.555,00 430.814,00 260.763,00 572.466,00 429.350,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.938.233,00 2.313.304,00 2.630.427,00 2.003.045,00 2.046.948,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.319.990,00 461.820.896,00 358.860.082,00 436.194.634,00 353.458.726,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 977.251,00 961.354,00 804.540,00 791.492,00 454.493,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 977.251,00 961.354,00 804.540,00 791.492,00 454.493,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 81.342.739,00 104.954.823,00 96.519.471,00 195.364.795,00 120.533.766,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.524.755,00 473.960.879,00 364.540.920,00 440.560.882,00 357.810.526,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.020.066.608,00 796.456.570,00 818.407.929,00 1.430.603.015,00 843.328.233,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.020.066.608,00 796.456.570,00 818.407.929,00 1.430.603.015,00 843.328.233,00
Ödenmiş Sermaye 46.846.881,00 46.846.881,00 46.846.881,00 46.846.881,00 46.846.881,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -212.638,00 -266.805,00 -216.485,00 -260.689,00 -107.782,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -212.638,00 -266.805,00 -216.485,00 -260.689,00 -107.782,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -212.638,00 -266.805,00 -216.485,00 -260.689,00 -107.782,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 430.236.547,00 294.678.866,00 352.535.588,00 630.405.285,00 263.929.928,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 430.236.547,00 294.678.866,00 352.535.588,00 630.405.285,00 263.929.928,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.854.249,00 12.854.249,00 13.317.151,00 13.317.151,00 13.317.151,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 741.223.317,00 741.223.317,00 740.760.415,00 465.211.649,00 465.211.649,00
Net Dönem Karı/Zararı -210.415.720,00 -298.413.910,00 -334.369.593,00 275.548.766,00 54.596.434,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.112.591.363,00 1.270.417.449,00 1.182.948.849,00 1.871.163.897,00 1.201.138.759,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi