Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım’ın hissedarı oluyor


1000 Yatırımlar Holding; makine, ekipman, kara ve deniz vasıtalarının finansal kiralaması alanlarında öncü bir şirket olan Ufuk Yatırım’ın hissedarı olmak için sözleşme imzaladığını duyurdu. Kapanış koşullarının olumlu gerçekleşmesi halinde 1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım’ın kısmi pay sahibi olacak.

Ufuk Yatırım; makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda, kurulduğu 1995 yılından beri sektörün önde gelen firmalarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Bu önemli hamle, 1000 Yatırımlar Holding’in portföyünü genişleterek yeni alanlarda büyümesini ve güçlenmesini sağlayacak.

Stratejik iş birliği ve büyüme

1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ufuk Yatırım’la yaptığımız bu ortaklık, büyüme stratejimiz doğrultusunda atılmış oldukça önemli bir adım. Makine ve ekipman finansal kiralaması gibi kritik bir alanda sektörün öncü isimlerinden biri ile çalışmak, bize hem stratejik bir avantaj sağlıyor hem de müşterilerimize daha kapsamlı çözümler sunma imkânı tanıyor. Gelecek hedeflerimize ulaşmak adına, çalışmaya devam edeceğiz.”

Kadir Abdik, sözlerine şöyle devam etti: “Yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Ufuk Yatırım’a olan bu yatırımımız, stratejik büyüme hedeflerimizin bir parçası olarak, bizleri daha da güçlendirecek ve yeni başarıların kapılarını aralayacak.”

Bu adım, 1000 Yatırımlar Holding’in yenilikçi ve güçlü bir iş modeli benimseyerek sektördeki varlığını pekiştirme ve genişletme hedefini bir adım daha ileriye taşıyor. 1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım’ın uzmanlığı ve deneyimi ile sinerji yaratarak, finansal kiralama sektöründe de güçlü bir varlık göstermeye hazırlanıyor.

1000 Yatırımlar Holding, genişleyen portföyü ve stratejik hamleleri ile Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden biri olarak büyümesini sürdürüyor. Gelecekte daha fazla yenilikçi proje ve yatırımlar ile sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

UFUK.E payları 23 Temmuz seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UFUK.E payları 24/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UFUK.E payları 24/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

 
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Ufuk Yatırım hakim ortağı Yıldız Holding, Şirket paylarının tamamını 48 milyon dolar bedelle satıyor

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul AŞ hakim ortağı Yıldız Holding, Şirket paylarının tamamını 48 milyon dolar bedelle satıyor.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hakim ortağımız Yıldız Holding A.Ş.'nin Şirketimize bildirmiş olduğu 14.06.2024 tarih ve 2024-14 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre;

Şirketimiz sermayesinin %93,03'üne iştiraki bulunan hakim ortağımız Yıldız Holding A.Ş. ("Yıldız Holding") 'nin 14.06.2024 tarih ve 2024-14 sayılı kararı çerçevesinde; Yıldız Holding ile Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş.'na ("Alıcılar") arasında akdedilen "Hisse Alım Satım Sözleşmesi"' ve uyarlama kriterleri çerçevesinde, kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklere göre satın alma bedelinde düzeltme yapılmak kaydıyla ve ilgili mevzuat çerçevesinde Alıcılar nezdinde Zorunlu Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü saklı kalmak üzere Yıldız Holding'in Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu payların tamamının toplam 48.000.000 USD bedel karşılığında, Alıcılara satışı suretiyle devredilmesine ("Devir İşlemi") karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Anılan Yıldız Holding kararı çerçevesinde, Devir İşlemi'nin kapanışının temel şartlarına dair Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

• Yıldız Holding'in sahibi olduğu İstanbul ili Tuzla ilçesinde yer alan toplam 106,590.17 m2 büyüklükte 11 adet arsa vasfı taşıyan taşınmazların, SPK Lisanslı bir değerleme kuruluşuna yaptırılacak değerleme çalışması çerçevesinde, Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.

• Şirketimizin Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'deki ("Kerevitaş") 41.429.804 adet payı Yıldız Holding'e Borsa'da Özel Emir yöntemiyle devir edilecektir.

• Şirketimizin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (Gözde Girişim)'deki 12,014 adet payı Yıldız Holding'e Borsa'da Özel Emir yöntemiyle devir edilecektir.

• Şirketimizin sahip olduğu aşağıdaki işletme hakları ve kira sözleşmesinin, yasal izinler alınmak kaydıyla, SPK Lisanslı bir değerleme kuruluşuna yaptırılacak değerleme çalışması neticesinde belirlenecek değerlerinden aşağı olmamak üzere Yıldız Holding'e devredilmesine karar verilmiştir.
(a) Şirket'in sahip olduğu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesinde bulunan 664 ada 1 parsel sayılı Hazine taşınmazının 121.261,00 m2'lik alanı üzerindeki konaklama tesisinin işletilmesi hakkı,

(b) Şirket'in sahip olduğu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesinde bulunan 664 ada 1 parsel sayılı Hazine taşınmazının 19.992,00 m2'lik alanı üzerindeki konaklama tesisinin işletilmesi hakkı,

(c) Şirket tarafından 01.03.2016 tarihinde imzalanan devir protokolüyle devralınan, Şirket ve Fine Otel Turizm A.Ş Göcek Şubesi arasındaki kira sözleşmesi.

Yukarıdaki işlemler gerçekleştirilirken SPK Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde gerekli yükümlülükler yerine getirilecek olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

BIST500 Endeksi 01.07.2024-30.09.2024 Dönemi Değişiklikleri


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*UFUK-Ufuk Yatırım Yönetim 2024 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 30.991.008 TL (Önceki -648.108.426 TL )