Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu TUPRS
Sektör petrol ürünleri
Adres Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli
Telefon 0262 316 30 00
Faks 0262 316 30 10/316 30 11
Web http://www.tupras.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENERJİ YATIRIMLARI AŞ 127.713.792,22 51,00
DİĞER 122.705.407,78 49,00
Toplam 250.419.200,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ("Ditaş") 7.998.000,00 79,98
Körfez Ulaştırma A.Ş 5.500.000,00 100,00
Opet 60.000.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
29.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
04.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
04.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
01.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
01.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
20.04.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
11.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.09.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,35
01.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.03.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
09.11.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,44
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 44.660.839.000,00 20.707.888.000,00 88.552.170.000,00 63.749.246.000,00 33.502.180.000,00
Satışların Maliyeti (-) -41.998.470.000,00 -19.716.595.000,00 -79.327.847.000,00 -56.549.450.000,00 -30.212.223.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.662.369.000,00 991.293.000,00 9.224.323.000,00 7.199.796.000,00 3.289.957.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.662.369.000,00 991.293.000,00 9.224.323.000,00 7.199.796.000,00 3.289.957.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -570.270.000,00 -280.373.000,00 -1.001.517.000,00 -648.235.000,00 -410.883.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -209.507.000,00 -85.773.000,00 -284.806.000,00 -205.683.000,00 -124.770.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -13.289.000,00 -6.819.000,00 -21.061.000,00 -15.663.000,00 -9.586.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 406.725.000,00 175.743.000,00 930.619.000,00 508.152.000,00 269.962.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -715.395.000,00 -565.939.000,00 -3.111.258.000,00 -4.279.650.000,00 -1.258.202.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.560.633.000,00 228.132.000,00 5.736.300.000,00 2.558.717.000,00 1.756.478.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -140.000,00 -9.378.000,00 -6.598.000,00 -6.710.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 109.748.000,00 63.072.000,00 265.880.000,00 191.202.000,00 144.657.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.670.500.000,00 291.064.000,00 5.992.802.000,00 2.743.321.000,00 1.894.425.000,00
Finansman gelirleri 1.026.957.000,00 704.842.000,00 3.286.945.000,00 5.162.486.000,00 2.102.026.000,00
Finansman Giderleri (-) -2.423.827.000,00 -1.306.035.000,00 -5.555.367.000,00 -5.830.612.000,00 -2.599.434.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 273.630.000,00 -310.129.000,00 3.724.380.000,00 2.075.195.000,00 1.397.017.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 249.979.000,00 -52.166.000,00 37.065.000,00 -102.431.000,00 25.060.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.388.000,00 -3.422.000,00 -218.388.000,00 -174.730.000,00 -38.460.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 256.367.000,00 -48.744.000,00 255.453.000,00 72.299.000,00 63.520.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 523.609.000,00 -362.295.000,00 3.761.445.000,00 1.972.764.000,00 1.422.077.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 523.609.000,00 -362.295.000,00 3.761.445.000,00 1.972.764.000,00 1.422.077.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28.329.000,00 12.863.000,00 48.656.000,00 26.034.000,00 16.949.000,00
- Ana Ortaklık Payları 495.280.000,00 -375.158.000,00 3.712.789.000,00 1.946.730.000,00 1.405.128.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,98 -1,50 14,83 7,77 5,61
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 29.730.712.000,00 28.061.876.000,00 20.962.205.000,00 30.250.105.000,00 21.951.521.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.889.401.000,00 11.328.854.000,00 5.982.828.000,00 9.957.795.000,00 5.886.217.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.699.923.000,00 6.429.066.000,00 5.428.738.000,00 9.319.393.000,00 6.768.881.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.695.704.000,00 1.071.315.000,00 1.132.117.000,00 2.862.216.000,00 2.334.838.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.004.219.000,00 5.357.751.000,00 4.296.621.000,00 6.457.177.000,00 4.434.043.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 58.621.000,00 90.855.000,00 29.048.000,00 102.835.000,00 169.479.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.621.000,00 90.855.000,00 29.048.000,00 102.835.000,00 169.479.000,00
Türev Araçlar 270.470.000,00 328.836.000,00 175.532.000,00 473.808.000,00 243.515.000,00
Stoklar 8.384.370.000,00 8.410.339.000,00 6.764.745.000,00 8.495.315.000,00 7.702.377.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 256.257.000,00 105.789.000,00 108.689.000,00 131.489.000,00 145.896.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.171.670.000,00 1.368.137.000,00 2.472.625.000,00 1.769.470.000,00 1.035.156.000,00
ARA TOPLAM 29.730.712.000,00 28.061.876.000,00 20.962.205.000,00 30.250.105.000,00 21.951.521.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 26.550.349.000,00 25.544.161.000,00 19.073.522.000,00 18.816.080.000,00 18.250.450.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.307.863.000,00 1.259.577.000,00 1.266.334.000,00 1.234.658.000,00 1.168.969.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 4.621.000,00 4.621.000,00 4.621.000,00
Maddi Duran Varlıklar 20.015.259.000,00 19.244.328.000,00 12.339.167.000,00 12.273.361.000,00 12.297.931.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.809.000,00 53.312.000,00 58.185.000,00 58.275.000,00 58.694.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.809.000,00 53.312.000,00 58.185.000,00 58.275.000,00 58.694.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.130.689.000,00 2.789.436.000,00 3.566.132.000,00 3.518.545.000,00 3.239.259.000,00
Diğer Duran Varlıklar 1.454.908.000,00 1.425.214.000,00 1.292.817.000,00 1.146.349.000,00 1.095.244.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 56.281.061.000,00 53.606.037.000,00 40.035.727.000,00 49.066.185.000,00 40.201.971.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.991.956.000,00 25.145.175.000,00 15.949.538.000,00 27.092.966.000,00 20.724.569.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 522.033.000,00 2.592.930.000,00 1.141.869.000,00 1.486.188.000,00 473.480.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.829.987.000,00 13.229.192.000,00 7.496.141.000,00 16.638.463.000,00 12.520.349.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 247.785.000,00 160.234.000,00 77.096.000,00 173.933.000,00 110.987.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.582.202.000,00 13.068.958.000,00 7.419.045.000,00 16.464.530.000,00 12.409.362.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 90.437.000,00 95.034.000,00 127.500.000,00 85.705.000,00 82.216.000,00
Diğer Borçlar 28.502.000,00 1.889.336.000,00 39.300.000,00 24.567.000,00 14.445.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.973.000,00 9.596.000,00 24.279.000,00 2.395.000,00 5.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.529.000,00 1.879.740.000,00 15.021.000,00 22.172.000,00 14.440.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 14.145.000,00 6.856.000,00 4.878.000,00 34.383.000,00 2.107.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 98.749.000,00 170.843.000,00 36.535.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 206.053.000,00 182.609.000,00 80.345.000,00 170.467.000,00 114.582.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 75.273.000,00 67.953.000,00 8.863.000,00 54.719.000,00 41.347.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 130.780.000,00 114.656.000,00 71.482.000,00 115.748.000,00 73.235.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.567.064.000,00 3.915.083.000,00 3.753.177.000,00 3.603.337.000,00 4.069.833.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.263.547.000,00 16.646.186.000,00 14.140.360.000,00 14.455.601.000,00 11.424.576.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.967.708.000,00 16.367.782.000,00 13.836.142.000,00 14.187.782.000,00 11.181.848.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 259.270.000,00 248.545.000,00 257.392.000,00 242.136.000,00 225.859.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 259.270.000,00 248.545.000,00 257.392.000,00 242.136.000,00 225.859.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 895.000,00 923.000,00 951.000,00 1.006.000,00 1.060.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 43.255.503.000,00 41.791.361.000,00 30.089.898.000,00 41.548.567.000,00 32.149.145.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.025.558.000,00 11.814.676.000,00 9.945.829.000,00 7.517.618.000,00 8.052.826.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.885.093.000,00 11.688.281.000,00 9.824.629.000,00 7.436.509.000,00 7.949.442.000,00
Ödenmiş Sermaye 250.419.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.450.097.000,00 6.158.038.000,00 3.478.000,00 -3.361.000,00 -3.361.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.430.809.000,00 6.138.750.000,00 5.021.000,00 -2.211.000,00 -2.211.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 5.021.000,00 5.021.000,00 5.021.000,00 -2.211.000,00 -2.211.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.910.451.000,00 -1.944.766.000,00 -1.822.867.000,00 -2.438.089.000,00 -1.383.554.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.078.000,00 -384.000,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.187.680.000,00 -2.221.079.000,00 -2.094.224.000,00 -2.648.055.000,00 -1.574.376.000,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 278.307.000,00 276.697.000,00 271.357.000,00 209.966.000,00 190.822.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.343.000,00 503.343.000,00 597.086.000,00 597.086.000,00 597.086.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.752.162.000,00 5.752.162.000,00 5.739.481.000,00 5.739.481.000,00 5.739.481.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 495.280.000,00 -375.158.000,00 3.712.789.000,00 1.946.730.000,00 1.405.128.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 140.465.000,00 126.395.000,00 121.200.000,00 81.109.000,00 103.384.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 56.281.061.000,00 53.606.037.000,00 40.035.727.000,00 49.066.185.000,00 40.201.971.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi