Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,96
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 9,53
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,36
Dibe Uzaklık 49,25
Piyasa Değeri (USD) 7.035.774.409,37
Piyasa Değeri (TL) 24.628.728.320,00
Özsermaye (TL) 7.325.304.000,00
Sermaye (TL) 250.419.200,00
Net Kar (TL) 2.583.179.000,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu TUPRS
Sektör petrol ürünleri
Adres P.K. 211 41002 Körfez/Kocaeli
Telefon 0262 316 30 00
Faks 0262 316 30 10/316 30 11
Web http://www.tupras.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENERJİ YATIRIMLARI AŞ 127.713.792,22 51,00
DİĞER 122.705.407,78 49,00
Toplam 250.419.200,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ("Ditaş") 7.998.000,00 79,98
Opet 60.000.000,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
04.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
01.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
01.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
20.04.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
11.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.09.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,35
01.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.03.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
09.11.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,44
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.369.639.000,00 34.854.851.000,00 24.095.452.000,00 14.644.570.000,00 6.191.416.000,00
Satışların Maliyeti (-) -10.761.171.000,00 -31.205.624.000,00 -22.045.598.000,00 -13.512.197.000,00 -5.700.714.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.608.468.000,00 3.649.227.000,00 2.049.854.000,00 1.132.373.000,00 490.702.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.608.468.000,00 3.649.227.000,00 2.049.854.000,00 1.132.373.000,00 490.702.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -178.864.000,00 -748.280.000,00 -529.290.000,00 -345.601.000,00 -177.669.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -55.817.000,00 -221.602.000,00 -151.591.000,00 -95.794.000,00 -41.810.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.817.000,00 -25.565.000,00 -20.593.000,00 -13.464.000,00 -7.183.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 55.232.000,00 184.751.000,00 99.846.000,00 99.902.000,00 99.194.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -112.133.000,00 -481.242.000,00 -77.688.000,00 -10.647.000,00 -89.417.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.312.069.000,00 2.357.289.000,00 1.370.538.000,00 766.769.000,00 273.817.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 926.000,00 161.000,00 769.000,00 212.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -126.000,00 -136.000,00 -201.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 57.125.000,00 158.750.000,00 130.147.000,00 68.671.000,00 14.733.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.370.120.000,00 2.516.200.000,00 1.500.559.000,00 835.304.000,00 288.349.000,00
Finansman gelirleri 162.361.000,00 1.173.872.000,00 328.715.000,00 131.551.000,00 181.555.000,00
Finansman Giderleri (-) -480.752.000,00 -1.746.050.000,00 -780.951.000,00 -472.302.000,00 -374.003.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.051.729.000,00 1.944.022.000,00 1.048.323.000,00 494.553.000,00 95.901.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -175.970.000,00 -131.232.000,00 -44.460.000,00 -76.428.000,00 -12.787.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -112.268.000,00 -91.633.000,00 -103.118.000,00 -48.441.000,00 -3.545.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -63.702.000,00 -39.599.000,00 58.658.000,00 -27.987.000,00 -9.242.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 875.759.000,00 1.812.790.000,00 1.003.863.000,00 418.125.000,00 83.114.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 875.759.000,00 1.812.790.000,00 1.003.863.000,00 418.125.000,00 83.114.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 83.114.000,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.935.000,00 19.523.000,00 13.564.000,00 8.696.000,00 4.202.000,00
- Ana Ortaklık Payları 868.824.000,00 1.793.267.000,00 990.299.000,00 409.429.000,00 78.912.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,47 7,16 3,95 1,63 320,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 82.503.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -483.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 107.703.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.717.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 82.503.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 165.617.000,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 165.617.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.479.095.000,00 13.667.060.000,00 13.367.090.000,00 10.411.743.000,00 9.407.864.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.339.917.000,00 6.050.721.000,00 7.326.601.000,00 4.600.346.000,00 4.638.043.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.933.012.000,00 3.180.282.000,00 2.208.088.000,00 2.594.691.000,00 1.954.526.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.222.611.000,00 751.824.000,00 334.871.000,00 557.826.000,00 583.385.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.710.401.000,00 2.428.458.000,00 1.873.217.000,00 2.036.865.000,00 1.371.141.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.557.000,00 25.626.000,00 36.583.000,00 52.601.000,00 28.608.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.557.000,00 25.626.000,00 36.583.000,00 52.601.000,00 28.608.000,00
Türev Araçlar 37.536.000,00 34.731.000,00 16.892.000,00 19.047.000,00 13.666.000,00
Stoklar 4.399.175.000,00 3.608.439.000,00 2.918.390.000,00 2.581.944.000,00 2.225.317.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 67.648.000,00 97.903.000,00 135.747.000,00 145.356.000,00 128.553.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 223.000,00 95.928.000,00 95.202.000,00 945.000,00 66.261.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 676.027.000,00 573.430.000,00 629.587.000,00 416.813.000,00 352.890.000,00
ARA TOPLAM 16.479.095.000,00 13.667.060.000,00 13.367.090.000,00 10.411.743.000,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.563.137.000,00 17.551.120.000,00 17.150.771.000,00 16.867.593.000,00 16.749.872.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 912.305.000,00 923.994.000,00 851.107.000,00 788.858.000,00 734.467.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.621.000,00 4.621.000,00 4.621.000,00 4.621.000,00 4.621.000,00
Maddi Duran Varlıklar 11.727.915.000,00 11.741.476.000,00 11.575.007.000,00 11.522.682.000,00 11.490.509.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.289.000,00 55.106.000,00 50.331.000,00 53.577.000,00 57.479.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.289.000,00 55.106.000,00 50.331.000,00 53.577.000,00 57.479.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.181.569.000,00 3.227.031.000,00 3.206.441.000,00 3.099.091.000,00 3.080.304.000,00
Diğer Duran Varlıklar 1.001.738.000,00 987.658.000,00 985.319.000,00 963.743.000,00 918.867.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 34.042.232.000,00 31.218.180.000,00 30.517.861.000,00 27.279.336.000,00 26.157.736.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.701.737.000,00 12.660.262.000,00 13.239.573.000,00 11.674.382.000,00 9.096.401.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 831.516.000,00 385.524.000,00 640.233.000,00 795.321.000,00 66.611.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.702.803.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.915.029.000,00 6.987.843.000,00 5.880.263.000,00 4.837.108.000,00 3.441.075.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.309.000,00 88.017.000,00 59.029.000,00 60.179.000,00 42.087.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.865.720.000,00 6.899.826.000,00 5.821.234.000,00 4.776.929.000,00 3.398.988.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 44.688.000,00 92.442.000,00 38.566.000,00 41.855.000,00 45.149.000,00
Diğer Borçlar 1.569.423.000,00 27.953.000,00 11.000.000,00 9.607.000,00 9.329.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 794.365.000,00 18.546.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 775.058.000,00 9.407.000,00 11.000.000,00 9.607.000,00 9.329.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.341.000,00 15.417.000,00 2.176.000,00 6.457.000,00 17.510.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 112.268.000,00 141.217.000,00 152.702.000,00 98.025.000,00 3.545.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 114.316.000,00 65.056.000,00 132.309.000,00 106.339.000,00 98.356.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.619.000,00 13.571.000,00 56.877.000,00 38.303.000,00 22.727.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 72.697.000,00 51.485.000,00 75.432.000,00 68.036.000,00 75.629.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.623.365.000,00 3.342.922.000,00 3.488.942.000,00 2.882.918.000,00 2.600.240.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.930.365.000,00 10.390.885.000,00 9.472.978.000,00 8.299.870.000,00 8.527.269.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.719.589.000,00 10.176.307.000,00 9.220.623.000,00 8.038.997.000,00 8.265.610.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 202.730.000,00 207.415.000,00 197.872.000,00 201.565.000,00 197.469.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 202.730.000,00 207.415.000,00 197.872.000,00 201.565.000,00 197.469.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.335.000,00 1.389.000,00 1.464.000,00 1.500.000,00 1.554.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.632.102.000,00 23.051.147.000,00 22.712.551.000,00 19.974.252.000,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.410.130.000,00 8.167.033.000,00 7.805.310.000,00 7.305.084.000,00 8.534.066.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.325.304.000,00 8.088.386.000,00 7.729.353.000,00 7.233.300.000,00 8.466.719.000,00
Ödenmiş Sermaye 250.419.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.986.000,00 -7.986.000,00 -3.622.000,00 -3.622.000,00 -3.622.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.986.000,00 -7.986.000,00 -3.622.000,00 -3.622.000,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.986.000,00 -7.986.000,00 -3.622.000,00 -3.622.000,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.622.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.061.669.000,00 -986.870.000,00 -547.299.000,00 -462.482.000,00 -327.933.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 24.378.000,00 23.192.000,00 18.299.000,00 17.526.000,00 17.073.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.208.710.000,00 -1.132.725.000,00 -647.859.000,00 -562.269.000,00 -427.267.000,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 122.663.000,00 122.663.000,00 82.261.000,00 82.261.000,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 82.261.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 279.668.000,00 331.337.000,00 331.337.000,00 331.337.000,00 163.401.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.651.805.000,00 5.363.804.000,00 5.363.804.000,00 5.363.804.000,00 6.961.127.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 868.824.000,00 1.793.267.000,00 990.299.000,00 409.429.000,00 78.912.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 84.826.000,00 78.647.000,00 75.957.000,00 71.784.000,00 67.347.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 34.042.232.000,00 31.218.180.000,00 30.517.861.000,00 27.279.336.000,00 26.157.736.000,00