Geri Dön

TUPRS | Tupras


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu TUPRS
Sektör petrol ürünleri
Adres Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli - İstanbul Telefon: 0 212 878 90 00 Faks:0 212 211 30 81-82
Telefon 0 212 878 90 00
Faks 0 212 211 30 81- 212 211 30 82
Web www.tupras.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ENERJİ YATIRIMLARI AŞ 127.713.792,22 46,40
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 17.471.124,41 6,35
TOPLAM 275.256.514,00 100,00
DİĞER 130.071.597,37 47,25
Toplam 550.513.028,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. 7.998.000,00 79,98
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 942.727.458,00 99,23
Körfez Ulaştırma A.Ş 250.000.000,00 100,00
OPET Petrolcülük A.Ş. 62.505.007,00 41,67
Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. 90.000.000,00 100,00
Tüpraş Trading LTD 50.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
29.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
04.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
04.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
04.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
06.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
01.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
01.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
20.04.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
11.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
05.04.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.09.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,35
01.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
07.03.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.04.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
09.11.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,44
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 365.738.864.000,00 212.326.082.000,00 76.541.226.000,00 150.971.584.000,00 94.501.535.000,00
Satışların Maliyeti (-) -322.428.181.000,00 -189.284.943.000,00 -71.236.895.000,00 -135.520.941.000,00 -86.952.425.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 43.310.683.000,00 23.041.139.000,00 5.304.331.000,00 15.450.643.000,00 7.549.110.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 43.310.683.000,00 23.041.139.000,00 5.304.331.000,00 15.450.643.000,00 7.549.110.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.341.175.000,00 -1.331.993.000,00 -592.418.000,00 -1.793.787.000,00 -1.158.178.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.766.450.000,00 -1.738.012.000,00 -443.417.000,00 -1.409.076.000,00 -842.144.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -42.825.000,00 -27.068.000,00 -14.455.000,00 -38.966.000,00 -29.556.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.797.609.000,00 2.342.191.000,00 805.549.000,00 1.222.382.000,00 718.508.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.633.125.000,00 -7.370.851.000,00 -2.303.250.000,00 -12.966.605.000,00 -2.727.756.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.324.717.000,00 14.915.406.000,00 2.756.340.000,00 464.591.000,00 3.509.984.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 162.386.000,00 1.259.000,00 1.296.000,00 107.950.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 514.326.000,00 334.211.000,00 208.662.000,00 592.989.000,00 305.510.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 30.001.429.000,00 15.250.876.000,00 2.966.298.000,00 1.165.530.000,00 3.815.887.000,00
Finansman gelirleri 5.648.954.000,00 2.687.838.000,00 2.436.181.000,00 12.559.211.000,00 3.499.942.000,00
Finansman Giderleri (-) -9.891.249.000,00 -5.923.667.000,00 -4.340.317.000,00 -11.563.562.000,00 -5.823.772.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 25.759.134.000,00 12.015.047.000,00 1.062.162.000,00 2.161.179.000,00 1.492.057.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.141.501.000,00 -413.865.000,00 -125.751.000,00 1.274.996.000,00 499.646.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.774.028.000,00 -1.634.248.000,00 -11.970.000,00 -62.734.000,00 -11.672.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.632.527.000,00 1.220.383.000,00 -113.781.000,00 1.337.730.000,00 511.318.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 23.617.633.000,00 11.601.182.000,00 936.411.000,00 3.436.175.000,00 1.991.703.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 23.617.633.000,00 11.601.182.000,00 936.411.000,00 3.436.175.000,00 1.991.703.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 161.515.000,00 94.117.000,00 40.750.000,00 117.041.000,00 64.365.000,00
- Ana Ortaklık Payları 23.456.118.000,00 11.507.065.000,00 895.661.000,00 3.319.134.000,00 1.927.338.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 85,22 45,95 3,58 13,25 7,70
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 121.808.910.000,00 120.342.056.000,00 78.450.795.000,00 65.428.752.000,00 49.497.111.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.093.559.000,00 37.229.784.000,00 19.315.983.000,00 20.400.235.000,00 20.797.151.000,00
Finansal Yatırımlar 2.226.497.000,00 273.628.000,00 262.819.000,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 29.299.925.000,00 26.999.095.000,00 19.190.824.000,00 13.516.823.000,00 7.940.663.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.690.928.000,00 3.397.444.000,00 1.830.998.000,00 1.668.264.000,00 1.297.052.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.608.997.000,00 23.601.651.000,00 17.359.826.000,00 11.848.559.000,00 6.643.611.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 83.193.000,00 31.477.000,00 24.383.000,00 20.541.000,00 24.345.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 83.193.000,00 31.477.000,00 24.383.000,00 20.541.000,00 24.345.000,00
Türev Araçlar 3.805.955.000,00 2.601.321.000,00 549.717.000,00 3.817.972.000,00 736.152.000,00
Stoklar 35.168.735.000,00 46.900.891.000,00 34.126.130.000,00 23.755.862.000,00 16.259.918.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 853.327.000,00 373.759.000,00 419.609.000,00 186.381.000,00 271.642.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.277.719.000,00 5.932.101.000,00 4.561.330.000,00 3.730.938.000,00 3.467.240.000,00
ARA TOPLAM 121.808.910.000,00 120.342.056.000,00 78.450.795.000,00 65.428.752.000,00 49.497.111.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 42.678.242.000,00 39.693.109.000,00 38.200.966.000,00 37.106.249.000,00 31.571.831.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.559.844.000,00 2.328.652.000,00 2.154.377.000,00 2.150.156.000,00 1.562.874.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 28.877.524.000,00 26.728.639.000,00 26.313.569.000,00 26.288.463.000,00 22.237.507.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 534.300.000,00 56.135.000,00 60.661.000,00 66.801.000,00 57.397.000,00
- Şerefiye 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 533.701.000,00 56.135.000,00 60.661.000,00 66.801.000,00 57.397.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.460.575.000,00 8.057.107.000,00 7.304.483.000,00 6.377.848.000,00 5.537.656.000,00
Diğer Duran Varlıklar 2.316.548.000,00 2.153.617.000,00 1.981.276.000,00 1.896.584.000,00 1.796.236.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 164.487.152.000,00 160.035.165.000,00 116.651.761.000,00 102.535.001.000,00 81.068.942.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.698.945.000,00 112.043.250.000,00 80.726.466.000,00 64.001.571.000,00 49.222.272.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 806.169.000,00 584.209.000,00 626.803.000,00 563.221.000,00 414.318.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.691.284.000,00 12.310.974.000,00 12.165.042.000,00 10.835.745.000,00 12.006.964.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 68.217.250.000,00 83.469.920.000,00 56.954.375.000,00 43.704.239.000,00 31.220.516.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 953.837.000,00 358.394.000,00 123.476.000,00 165.021.000,00 27.203.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 67.263.413.000,00 83.111.526.000,00 56.830.899.000,00 43.539.218.000,00 31.193.313.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 215.904.000,00 147.714.000,00 177.741.000,00 134.471.000,00 103.050.000,00
Diğer Borçlar 120.043.000,00 76.709.000,00 77.072.000,00 90.127.000,00 39.543.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 43.328.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 120.043.000,00 76.709.000,00 77.072.000,00 46.799.000,00 39.543.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 312.976.000,00 685.642.000,00 36.760.000,00 32.315.000,00 31.013.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.018.952.000,00 1.622.477.000,00 0,00 38.393.000,00 2.917.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 759.238.000,00 473.519.000,00 347.731.000,00 200.116.000,00 304.380.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 214.518.000,00 153.116.000,00 87.633.000,00 19.387.000,00 130.302.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 544.720.000,00 320.403.000,00 260.098.000,00 180.729.000,00 174.078.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.433.339.000,00 8.362.458.000,00 5.308.100.000,00 5.100.767.000,00 4.489.079.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.887.889.000,00 19.841.623.000,00 19.960.298.000,00 20.705.913.000,00 18.046.365.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.027.280.000,00 19.207.072.000,00 19.448.893.000,00 20.218.575.000,00 17.641.815.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 675.498.000,00 621.649.000,00 489.575.000,00 447.560.000,00 355.952.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 675.498.000,00 621.649.000,00 489.575.000,00 447.560.000,00 355.952.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 172.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 651.000,00 637.000,00 655.000,00 674.000,00 692.000,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 118.586.834.000,00 131.884.873.000,00 100.686.764.000,00 84.707.484.000,00 67.268.637.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 45.900.318.000,00 28.150.292.000,00 15.964.997.000,00 17.827.517.000,00 13.800.305.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.481.516.000,00 27.797.838.000,00 15.656.611.000,00 17.557.210.000,00 13.535.035.000,00
Ödenmiş Sermaye 275.257.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00 250.419.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00 1.344.243.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.000.699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.086.822.000,00 11.033.759.000,00 11.033.759.000,00 11.033.759.000,00 7.487.238.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.997.824.000,00 10.944.761.000,00 10.944.761.000,00 10.944.761.000,00 7.439.187.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.721.000,00 -12.462.000,00 -12.462.000,00 -12.462.000,00 -7.841.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 311.466.000,00 -3.944.613.000,00 -5.474.436.000,00 -2.678.176.000,00 -1.762.034.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 678.671.000,00 520.441.000,00 402.660.000,00 297.679.000,00 42.884.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.102.438.000,00 -5.149.210.000,00 -6.512.526.000,00 -3.575.726.000,00 -2.145.933.000,00
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 735.233.000,00 684.156.000,00 635.430.000,00 599.871.000,00 341.015.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.343.000,00 503.343.000,00 503.343.000,00 503.343.000,00 503.343.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.503.568.000,00 7.103.622.000,00 7.103.622.000,00 3.784.488.000,00 3.784.488.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 23.456.118.000,00 11.507.065.000,00 895.661.000,00 3.319.134.000,00 1.927.338.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 418.802.000,00 352.454.000,00 308.386.000,00 270.307.000,00 265.270.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 164.487.152.000,00 160.035.165.000,00 116.651.761.000,00 102.535.001.000,00 81.068.942.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi