Geri Dön

TUKAS | Tukas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUKAS
Sektör Salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda üretimi
Adres Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Telefon 232 865 15 55
Faks 232 865 11 45
Web www.tukas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CEM OKULLU 124.830.000,00 45,78
CENGİZ OKULLU 54.359.872,00 19,94
TOPLAM 272.650.000,00 100,00
DİĞER 93.460.128,00 34,28
Toplam 545.300.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TUKAŞ DIŞ TİC.A.Ş. 200.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.10.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
29.12.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
27.05.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
28.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
10.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
24.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,42
08.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
10.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
05.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
16.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 642.576.298,00 1.065.066.116,00 715.120.583,00 399.019.159,00 177.836.238,00
Satışların Maliyeti (-) -351.682.372,00 -751.268.726,00 -522.330.778,00 -297.279.066,00 -142.174.253,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 290.893.926,00 313.797.390,00 192.789.805,00 101.740.093,00 35.661.985,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 290.893.926,00 313.797.390,00 192.789.805,00 101.740.093,00 35.661.985,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.423.103,00 -17.575.165,00 -14.254.512,00 -9.454.671,00 -3.943.715,00
Pazarlama Giderleri (-) -29.947.608,00 -63.865.529,00 -43.323.667,00 -27.406.021,00 -12.356.897,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -375.017,00 -1.800.413,00 -1.377.115,00 -857.005,00 -512.624,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 44.069.285,00 88.074.221,00 32.513.166,00 17.212.920,00 13.000.841,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -30.039.161,00 -36.234.480,00 -18.236.102,00 -10.232.507,00 -11.386.552,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 269.178.322,00 282.396.024,00 148.111.575,00 71.002.809,00 20.463.038,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 29.406.501,00 997.888,00 601.987,00 374.756,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -37.720,00 -21.538,00 136.458,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 269.178.322,00 311.764.805,00 149.087.925,00 71.741.254,00 20.837.794,00
Finansman Gelirleri 5.835.215,00 21.744.853,00 9.723.895,00 5.691.520,00 3.443.674,00
Finansman Giderleri (-) -31.053.906,00 -120.519.470,00 -63.406.618,00 -40.552.984,00 -14.712.542,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 243.959.631,00 212.990.188,00 95.405.202,00 36.879.790,00 9.568.926,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -203.489,00 -30.897.341,00 -11.868.190,00 -1.095.722,00 -208.254,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -53.113,00 -11.868.190,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -203.489,00 -30.844.228,00 0,00 -1.095.722,00 -208.254,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 243.756.142,00 182.092.847,00 83.537.012,00 35.784.068,00 9.360.672,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 243.756.142,00 182.092.847,00 83.537.012,00 35.784.068,00 9.360.672,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 243.756.142,00 182.092.847,00 83.537.012,00 35.784.068,00 9.360.672,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 217.998,00 871.993,00 -27.460,00 459.430,00 659.737,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 272.498,00 1.089.991,00 -34.325,00 459.430,00 824.671,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -54.500,00 -217.998,00 0,00 0,00 -164.934,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -54.500,00 -217.998,00 6.865,00 0,00 -164.934,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -91.886,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 217.998,00 871.993,00 -27.460,00 367.544,00 659.737,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 243.974.140,00 182.964.840,00 83.509.552,00 36.151.612,00 10.020.409,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 943.419.374,00 890.798.585,00 907.797.635,00 590.741.492,00 586.605.806,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 41.669.428,00 15.550.485,00 19.756.029,00 2.816.686,00 7.990.349,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 452.678.344,00 324.895.315,00 297.347.963,00 236.297.261,00 177.757.739,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 11.717,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 452.678.344,00 324.883.598,00 297.347.963,00 236.297.261,00 177.757.739,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.008.203,00 25.608.034,00 17.101.033,00 11.444.814,00 14.926.710,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.008.203,00 25.608.034,00 17.101.033,00 11.444.814,00 14.926.710,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 332.888.928,00 492.718.895,00 547.909.052,00 306.531.201,00 356.562.593,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 48.986.184,00 9.616.217,00 11.999.860,00 14.085.148,00 16.340.495,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 52.188.287,00 22.409.639,00 13.683.698,00 19.566.382,00 13.027.920,00
ARA TOPLAM 943.419.374,00 890.798.585,00 907.797.635,00 590.741.492,00 586.605.806,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 716.092.584,00 645.334.036,00 598.505.189,00 564.892.679,00 559.225.844,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 53.313.000,00 53.313.000,00 26.415.000,00 26.415.000,00 26.415.000,00
Maddi Duran Varlıklar 446.366.611,00 429.453.711,00 422.067.971,00 422.685.293,00 411.477.055,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 446.366.611,00 429.453.711,00 422.067.971,00 422.685.293,00 411.477.055,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 226.206,00 158.179,00 142.714,00 120.995,00 173.409,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 226.206,00 158.179,00 142.714,00 120.995,00 173.409,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 136.621.926,00 59.778.689,00 20.763.857,00 3.327.726,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 5.694.340,00 16.545.809,00 17.491.715,00
Diğer Duran Varlıklar 19.142.034,00 40.845.245,00 54.510.514,00 26.887.063,00 34.598.036,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.659.511.958,00 1.536.132.621,00 1.506.302.824,00 1.155.634.171,00 1.145.831.650,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 549.906.810,00 642.080.986,00 709.991.532,00 389.483.696,00 375.453.864,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 286.866.559,00 295.823.139,00 329.430.503,00 188.004.335,00 181.776.642,00
- Banka Kredileri 286.866.559,00 295.823.139,00 329.430.503,00 188.004.335,00 181.776.642,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 113.772.241,00 100.691.224,00 114.860.349,00 115.093.037,00 107.257.196,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.624.523,00 29.411.101,00 21.590.740,00 21.415.144,00 20.327.584,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 107.021.372,00 200.811.299,00 220.116.317,00 63.133.843,00 56.216.209,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 107.021.372,00 200.811.299,00 220.116.317,00 63.133.843,00 56.216.209,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.614.856,00 2.479.847,00 5.112.368,00 3.126.130,00 2.135.616,00
Diğer Borçlar 1.901.685,00 2.619.133,00 4.279.788,00 2.809.310,00 2.259.220,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.901.685,00 2.619.133,00 4.279.788,00 2.809.310,00 2.259.220,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 22.445.859,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 53.113,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.963.056,00 6.587.751,00 2.360.101,00 1.821.672,00 2.752.416,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.963.056,00 6.587.751,00 2.360.101,00 1.821.672,00 2.752.416,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.170.020,00 1.979.186,00 1.812.170,00 846.326,00 610.706,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.189.933,00 162.596.869,00 164.311.814,00 181.508.937,00 211.931.537,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 112.338.545,00 142.710.475,00 157.304.998,00 175.544.612,00 206.047.265,00
Banka Kredileri 93.718.679,00 117.176.268,00 130.436.708,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.619.866,00 25.534.207,00 26.868.290,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.153.267,00 6.391.762,00 7.006.816,00 5.964.325,00 5.884.272,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.153.267,00 6.391.762,00 7.006.816,00 5.964.325,00 5.884.272,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.698.121,00 13.494.632,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 684.096.743,00 804.677.855,00 874.303.346,00 570.992.633,00 587.385.401,00
Ö Z K A Y N A K L A R 975.415.215,00 731.454.766,00 631.999.478,00 584.641.538,00 558.446.249,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 975.415.215,00 731.454.766,00 631.999.478,00 584.641.538,00 558.446.249,00
Ödenmiş Sermaye 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.215.035,00 172.010.728,00 171.111.275,00 171.506.279,00 171.798.472,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.215.035,00 172.010.728,00 171.111.275,00 171.506.279,00 171.798.472,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 104.839,00 -99.468,00 -998.921,00 -603.917,00 -311.724,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.514.932,00 1.514.932,00 1.514.932,00 1.514.932,00 62.219,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 283.263.435,00 101.170.588,00 101.170.588,00 101.170.588,00 102.559.215,00
Net Dönem Karı/Zararı 243.756.142,00 182.092.847,00 83.537.012,00 35.784.068,00 9.360.672,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.659.511.958,00 1.536.132.621,00 1.506.302.824,00 1.155.634.171,00 1.145.831.650,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi