Geri Dön

TUKAS | Tukas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUKAS
Sektör Salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda üretimi
Adres Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Telefon 232 865 15 55
Faks 232 865 11 45
Web www.tukas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 95.000.000,00 19,36
CEM OKULLU 224.694.000,00 45,78
TOPLAM 490.770.000,00 100,00
DİĞER 171.076.000,00 34,86
Toplam 981.540.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TUKAŞ DIŞ TİC.A.Ş. 200.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
08.10.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
29.12.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
27.05.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
28.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
10.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
24.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,42
08.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
10.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
05.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
16.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.615.335.767,00 1.218.515.229,00 642.576.298,00 1.065.066.116,00 715.120.583,00
Satışların Maliyeti (-) -1.404.574.162,00 -643.423.293,00 -351.682.372,00 -751.268.726,00 -522.330.778,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.210.761.605,00 575.091.936,00 290.893.926,00 313.797.390,00 192.789.805,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.210.761.605,00 575.091.936,00 290.893.926,00 313.797.390,00 192.789.805,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.758.890,00 -12.387.014,00 -5.423.103,00 -17.575.165,00 -14.254.512,00
Pazarlama Giderleri (-) -100.601.329,00 -58.879.434,00 -29.947.608,00 -63.865.529,00 -43.323.667,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.490.464,00 -1.027.033,00 -375.017,00 -1.800.413,00 -1.377.115,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 135.926.183,00 95.707.257,00 44.069.285,00 88.074.221,00 32.513.166,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -90.018.528,00 -61.670.031,00 -30.039.161,00 -36.234.480,00 -18.236.102,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.125.818.577,00 536.835.681,00 269.178.322,00 282.396.024,00 148.111.575,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.192.117,00 17.692,00 0,00 29.406.501,00 997.888,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -37.720,00 -21.538,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.127.010.694,00 536.853.373,00 269.178.322,00 311.764.805,00 149.087.925,00
Finansman Gelirleri 16.934.323,00 15.709.317,00 5.835.215,00 21.744.853,00 9.723.895,00
Finansman Giderleri (-) -83.048.754,00 -55.602.463,00 -31.053.906,00 -120.519.470,00 -63.406.618,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.060.896.263,00 496.960.227,00 243.959.631,00 212.990.188,00 95.405.202,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -20.093.122,00 65.117.915,00 -203.489,00 -30.897.341,00 -11.868.190,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -20.093.122,00 0,00 0,00 -53.113,00 -11.868.190,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 65.117.915,00 -203.489,00 -30.844.228,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.040.803.141,00 562.078.142,00 243.756.142,00 182.092.847,00 83.537.012,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.040.803.141,00 562.078.142,00 243.756.142,00 182.092.847,00 83.537.012,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.040.803.141,00 562.078.142,00 243.756.142,00 182.092.847,00 83.537.012,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 927.423,00 764.564,00 217.998,00 871.993,00 -27.460,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 764.564,00 272.498,00 1.089.991,00 -34.325,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -231.856,00 0,00 -54.500,00 -217.998,00 6.865,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 -113.126,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 927.423,00 651.438,00 217.998,00 871.993,00 -27.460,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.041.730.564,00 562.729.580,00 243.974.140,00 182.964.840,00 83.509.552,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -54.500,00 -217.998,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.786.256.991,00 1.163.455.231,00 943.419.374,00 890.798.585,00 907.797.635,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.675.926,00 32.668.707,00 41.669.428,00 15.550.485,00 19.756.029,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 876.541.249,00 476.027.511,00 452.678.344,00 324.895.315,00 297.347.963,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.117.117,00 7.788,00 0,00 11.717,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 857.424.132,00 476.019.723,00 452.678.344,00 324.883.598,00 297.347.963,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 70.243.633,00 69.484.544,00 15.008.203,00 25.608.034,00 17.101.033,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70.243.633,00 69.484.544,00 15.008.203,00 25.608.034,00 17.101.033,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.698.799.836,00 468.624.822,00 332.888.928,00 492.718.895,00 547.909.052,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 73.302.785,00 64.010.369,00 48.986.184,00 9.616.217,00 11.999.860,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.693.562,00 52.639.278,00 52.188.287,00 22.409.639,00 13.683.698,00
ARA TOPLAM 2.786.256.991,00 1.163.455.231,00 943.419.374,00 890.798.585,00 907.797.635,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.066.399.235,00 917.240.739,00 716.092.584,00 645.334.036,00 598.505.189,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 53.313.000,00 53.313.000,00 53.313.000,00 53.313.000,00 26.415.000,00
Maddi Duran Varlıklar 734.771.772,00 679.509.625,00 446.366.611,00 429.453.711,00 422.067.971,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 344.166,00 368.119,00 226.206,00 158.179,00 142.714,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 344.166,00 368.119,00 226.206,00 158.179,00 142.714,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 71.612.297,00 60.574.334,00 136.621.926,00 59.778.689,00 20.763.857,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 51.623.283,00 0,00 0,00 5.694.340,00
Diğer Duran Varlıklar 151.534.991,00 15.278.862,00 19.142.034,00 40.845.245,00 54.510.514,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.852.656.226,00 2.080.695.970,00 1.659.511.958,00 1.536.132.621,00 1.506.302.824,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.865.049.506,00 587.375.141,00 549.906.810,00 642.080.986,00 709.991.532,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 691.204.553,00 73.036.813,00 286.866.559,00 295.823.139,00 329.430.503,00
- Banka Kredileri 691.204.553,00 73.036.813,00 286.866.559,00 295.823.139,00 329.430.503,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 127.405.705,00 127.955.509,00 113.772.241,00 100.691.224,00 114.860.349,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.102.735,00 31.323.800,00 31.624.523,00 29.411.101,00 21.590.740,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 811.868.638,00 298.717.951,00 107.021.372,00 200.811.299,00 220.116.317,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 8.189.875,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 811.868.638,00 290.528.076,00 107.021.372,00 200.811.299,00 220.116.317,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.560.280,00 6.354.021,00 2.614.856,00 2.479.847,00 5.112.368,00
Diğer Borçlar 5.795.225,00 2.733.264,00 1.901.685,00 2.619.133,00 4.279.788,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.795.225,00 2.733.264,00 1.901.685,00 2.619.133,00 4.279.788,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 53.113,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.606.572,00 9.301.064,00 3.963.056,00 6.587.751,00 2.360.101,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.606.572,00 9.301.064,00 3.963.056,00 6.587.751,00 2.360.101,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.047.836,00 1.102.122,00 1.170.020,00 1.979.186,00 1.812.170,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.421.390,00 199.136.483,00 134.189.933,00 162.596.869,00 164.311.814,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 169.392.662,00 190.860.612,00 112.338.545,00 142.710.475,00 157.304.998,00
Banka Kredileri 161.837.352,00 179.066.207,00 93.718.679,00 117.176.268,00 130.436.708,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.555.310,00 11.794.405,00 18.619.866,00 25.534.207,00 26.868.290,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.440.974,00 8.275.871,00 8.153.267,00 6.391.762,00 7.006.816,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11.440.974,00 8.275.871,00 8.153.267,00 6.391.762,00 7.006.816,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.587.754,00 0,00 13.698.121,00 13.494.632,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.079.470.896,00 786.511.624,00 684.096.743,00 804.677.855,00 874.303.346,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.773.185.330,00 1.294.184.346,00 975.415.215,00 731.454.766,00 631.999.478,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.773.185.330,00 1.294.184.346,00 975.415.215,00 731.454.766,00 631.999.478,00
Ödenmiş Sermaye 490.770.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.938.151,00 172.662.166,00 172.215.035,00 172.010.728,00 171.111.275,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.938.151,00 172.662.166,00 172.215.035,00 172.010.728,00 171.111.275,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 827.955,00 551.970,00 104.839,00 -99.468,00 -998.921,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.187.999,00 11.187.999,00 1.514.932,00 1.514.932,00 1.514.932,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.470.368,00 273.590.368,00 283.263.435,00 101.170.588,00 101.170.588,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.040.803.141,00 562.078.142,00 243.756.142,00 182.092.847,00 83.537.012,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.852.656.226,00 2.080.695.970,00 1.659.511.958,00 1.536.132.621,00 1.506.302.824,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 679.509.625,00 446.366.611,00 429.453.711,00 422.067.971,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi