Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,08
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,46
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 36,99
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,56
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 274.187.323,80
Piyasa Değeri (TL) 1.595.002.500,00
Özsermaye (TL) 186.275.092,00
Sermaye (TL) 272.650.000,00
Net Kar (TL) 43.116.246,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUKAS
Sektör Salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda üretimi
Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Telefon 0232 865 15 55
Faks 0232 865 11 45
Web http://www.tukas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CEM OKULLU 106.266.000,00 38,98
CENGİZ OKULLU 104.966.000,00 38,50
Diğer 61.418.000,00 22,53
Toplam 272.650.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TUKAŞ DIŞ TİC.A.Ş. 200.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.10.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
29.12.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
27.05.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
28.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
10.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
24.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,42
08.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
10.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
05.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
16.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 156.007.922,00 374.615.196,00 240.649.684,00 147.923.554,00 69.435.610,00
Satışların Maliyeti (-) -114.781.503,00 -276.675.032,00 -180.204.108,00 -121.867.644,00 -57.402.126,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.226.419,00 97.940.164,00 60.445.576,00 26.055.910,00 12.033.484,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.226.419,00 97.940.164,00 60.445.576,00 26.055.910,00 12.033.484,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.198.264,00 -7.924.754,00 -5.914.806,00 -3.127.524,00 -1.456.633,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.054.518,00 -19.350.967,00 -13.540.876,00 -8.716.394,00 -3.898.840,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -220.240,00 -652.482,00 -487.807,00 -178.413,00 -114.651,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.670.033,00 9.993.780,00 27.167.010,00 7.974.928,00 3.610.566,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.414.904,00 -4.912.745,00 -16.337.640,00 -4.253.160,00 -1.601.840,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 34.008.526,00 75.092.996,00 51.331.457,00 17.755.347,00 8.572.086,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 368.456,00 15.447,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -328.282,00 0,00 0,00 -83.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 33.958.218,00 74.135.442,00 50.864.358,00 17.220.480,00 8.489.086,00
Finansman Gelirleri 6.265.392,00 1.914.723,00 17.093.384,00 5.746.515,00 7.887.128,00
Finansman Giderleri (-) -27.815.384,00 -47.525.938,00 -61.919.388,00 -26.658.860,00 -16.489.969,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 12.408.226,00 28.524.227,00 6.038.354,00 -3.691.865,00 -113.755,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -723.574,00 7.101.244,00 9.373.867,00 10.353.023,00 4.307.632,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -723.574,00 7.101.244,00 9.373.867,00 10.353.023,00 4.307.632,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11.684.652,00 35.625.471,00 15.412.221,00 6.661.158,00 4.193.877,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 11.684.652,00 35.625.471,00 15.412.221,00 6.661.158,00 4.193.877,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 11.684.652,00 35.625.471,00 15.412.221,00 6.661.158,00 4.193.877,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -43.466,00 385.489,00 179.629,00 -199.505,00 14.117,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 494.217,00 224.538,00 -199.505,00 14.117,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -43.466,00 -108.728,00 -44.909,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -43.466,00 -108.728,00 -44.909,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -43.466,00 385.489,00 179.629,00 -199.505,00 14.117,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.641.186,00 36.010.960,00 15.591.850,00 6.461.653,00 4.207.994,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 347.892.377,00 348.862.699,00 408.186.333,00 247.660.596,00 256.081.390,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 12.825.755,00 4.462.441,00 7.871.084,00 5.909.467,00 9.508.563,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 134.819.184,00 91.215.599,00 62.375.736,00 69.961.309,00 60.552.149,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 134.819.184,00 91.215.599,00 62.375.736,00 69.961.309,00 60.552.149,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.664.559,00 6.597.376,00 10.219.889,00 9.167.179,00 2.087.311,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.664.559,00 6.597.376,00 10.219.889,00 9.167.179,00 2.087.311,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 141.968.292,00 214.744.190,00 261.402.875,00 93.730.322,00 115.604.916,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.233.002,00 4.924.308,00 14.387.397,00 26.590.375,00 24.412.267,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.381.585,00 26.918.785,00 31.226.108,00 21.598.699,00 23.212.939,00
ARA TOPLAM 347.892.377,00 348.862.699,00 387.483.089,00 226.957.351,00 235.378.145,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 20.703.244,00 20.703.245,00 20.703.245,00
DURAN VARLIKLAR 270.741.305,00 270.010.191,00 223.882.773,00 178.007.830,00 124.667.145,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.703.245,00 20.703.245,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 232.418.616,00 230.976.822,00 203.080.211,00 156.281.588,00 109.642.421,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.047,00 247.329,00 355.666,00 250.313,00 284.049,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.047,00 247.329,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.193.897,00 17.917.045,00 20.298.396,00 21.327.429,00 14.592.175,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 148.500,00
TOPLAM VARLIKLAR 618.633.682,00 618.872.890,00 632.069.106,00 425.668.426,00 380.748.535,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 336.724.716,00 345.443.367,00 379.862.279,00 187.892.158,00 154.139.160,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 211.581.569,00 208.017.809,00 184.399.775,00 97.989.471,00 101.055.264,00
- Banka Kredileri 200.113.408,00 197.049.757,00 184.399.775,00 97.989.471,00 98.354.447,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 38.992.157,00 95.665.695,00 141.125.668,00 49.820.227,00 32.060.312,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.150.000,00 6.122.449,00 0,00 0,00 345.765,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.842.157,00 89.543.246,00 141.125.668,00 49.820.227,00 31.714.547,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.399.184,00 1.019.308,00 1.695.800,00 622.334,00 546.893,00
Diğer Borçlar 1.206.668,00 587.813,00 1.023.101,00 1.513.048,00 560.235,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.206.668,00 587.813,00 1.023.101,00 1.513.048,00 560.235,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.377.142,00 4.537.124,00 7.616.722,00 13.653.505,00 7.654.530,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.425.056,00 3.155.719,00 5.599.134,00 4.198.299,00 911.061,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 172.025,00 216.922,00 169.092,00 156.885,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.425.056,00 2.983.694,00 5.382.212,00 4.029.207,00 754.176,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 180.982,00 660.408,00 1.135.082,00 711.399,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.633.874,00 98.853.200,00 98.215.120,00 92.750.190,00 81.276.069,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 93.813.590,00 97.862.371,00 96.885.957,00 91.273.960,00 79.742.968,00
Banka Kredileri 58.579.760,00 61.348.528,00 68.645.869,00 76.704.963,00 76.450.562,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.233.830,00 36.513.843,00 28.240.088,00 14.568.997,00 3.292.406,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.820.284,00 990.829,00 1.329.163,00 1.476.230,00 1.533.101,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.820.284,00 990.829,00 1.329.163,00 1.476.230,00 1.533.101,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 432.358.590,00 444.296.567,00 478.077.399,00 280.642.348,00 235.415.229,00
Ö Z K A Y N A K L A R 186.275.092,00 174.576.323,00 153.991.707,00 145.026.078,00 145.333.306,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 186.275.092,00 174.576.323,00 153.991.707,00 145.026.078,00 145.333.306,00
Ödenmiş Sermaye 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.454,00 121.454,00 121.454,00 121.454,00 121.454,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.326.854,00 32.312.736,00 31.941.364,00 31.727.743,00 31.941.364,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 32.326.854,00 32.312.736,00 31.941.364,00 31.727.743,00 31.941.364,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.332,00 34.332,00 34.332,00 33.394,00 33.394,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -132.436.412,00 -168.061.882,00 -168.061.876,00 -168.061.883,00 -165.500.995,00
Net Dönem Karı/Zararı 11.684.652,00 35.625.471,00 15.412.221,00 6.661.158,00 4.193.877,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 618.633.682,00 618.872.890,00 632.069.106,00 425.668.426,00 380.748.535,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -57.584,00 -428.956,00 0,00 -428.956,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 12.785.540,00 4.803.995,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi