Geri Dön

TUKAS | Tukas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,26
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 5,90
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,23
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 333.622.197,65
Piyasa Değeri (TL) 6.968.934.000,00
Özsermaye (TL) 2.159.845.848,00
Sermaye (TL) 490.770.000,00
Net Kar (TL) 1.181.683.270,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUKAS
Sektör Salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda üretimi
Adres Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Telefon 232 865 15 55
Faks 232 865 11 45
Web www.tukas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 95.000.000,00 19,36
CEM OKULLU 224.694.000,00 45,78
TOPLAM 490.770.000,00 100,00
DİĞER 171.076.000,00 34,86
Toplam 981.540.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TUKAŞ DIŞ TİC.A.Ş. 200.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
22.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
08.10.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
29.12.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
27.05.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
28.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
10.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
24.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,42
08.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
10.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
05.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
16.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 953.528.042,00 3.995.649.957,00 2.615.335.767,00 1.218.515.229,00 642.576.298,00
Satışların Maliyeti (-) -662.336.252,00 -2.416.287.819,00 -1.404.574.162,00 -643.423.293,00 -351.682.372,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 291.191.790,00 1.579.362.138,00 1.210.761.605,00 575.091.936,00 290.893.926,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 291.191.790,00 1.579.362.138,00 1.210.761.605,00 575.091.936,00 290.893.926,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.856.841,00 -30.980.553,00 -27.758.890,00 -12.387.014,00 -5.423.103,00
Pazarlama Giderleri (-) -37.844.876,00 -147.268.213,00 -100.601.329,00 -58.879.434,00 -29.947.608,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.494.856,00 -3.644.236,00 -2.490.464,00 -1.027.033,00 -375.017,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 42.429.562,00 180.393.566,00 135.926.183,00 95.707.257,00 44.069.285,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -185.994.679,00 -95.381.130,00 -90.018.528,00 -61.670.031,00 -30.039.161,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 93.430.100,00 1.482.481.572,00 1.125.818.577,00 536.835.681,00 269.178.322,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.165.992,00 25.756.095,00 1.192.117,00 17.692,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -8.706,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 105.596.092,00 1.508.228.961,00 1.127.010.694,00 536.853.373,00 269.178.322,00
Finansman Gelirleri 12.778.040,00 18.112.619,00 16.934.323,00 15.709.317,00 5.835.215,00
Finansman Giderleri (-) -54.721.312,00 -134.943.832,00 -83.048.754,00 -55.602.463,00 -31.053.906,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 63.652.820,00 1.391.397.748,00 1.060.896.263,00 496.960.227,00 243.959.631,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -12.129.630,00 -17.481.526,00 -20.093.122,00 65.117.915,00 -203.489,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -19.466.471,00 -4.251,00 -20.093.122,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.336.841,00 -17.477.275,00 0,00 65.117.915,00 -203.489,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 51.523.190,00 1.373.916.222,00 1.040.803.141,00 562.078.142,00 243.756.142,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 51.523.190,00 1.373.916.222,00 1.040.803.141,00 562.078.142,00 243.756.142,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 51.523.190,00 1.373.916.222,00 1.040.803.141,00 562.078.142,00 243.756.142,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -653.977,00 -188.025,00 927.423,00 764.564,00 217.998,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -842.470,00 -241.057,00 0,00 764.564,00 272.498,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 188.493,00 0,00 0,00 0,00 -54.500,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 188.493,00 53.032,00 -231.856,00 0,00 -54.500,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -113.126,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -653.977,00 -188.025,00 927.423,00 651.438,00 217.998,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 50.869.213,00 1.373.728.197,00 1.041.730.564,00 562.729.580,00 243.974.140,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.018.838.870,00 2.910.554.164,00 2.786.256.991,00 1.163.455.231,00 943.419.374,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 579.297.042,00 87.423.624,00 33.675.926,00 32.668.707,00 41.669.428,00
Finansal Yatırımlar 237.499.999,00 160.192.970,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 783.887.891,00 889.691.036,00 876.541.249,00 476.027.511,00 452.678.344,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 11.856,00 19.117.117,00 7.788,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 783.887.891,00 889.679.180,00 857.424.132,00 476.019.723,00 452.678.344,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 128.872.425,00 86.022.840,00 70.243.633,00 69.484.544,00 15.008.203,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 128.865.425,00 86.022.840,00 70.243.633,00 69.484.544,00 15.008.203,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 977.351.493,00 1.223.090.275,00 1.698.799.836,00 468.624.822,00 332.888.928,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 138.027.390,00 371.494.391,00 73.302.785,00 64.010.369,00 48.986.184,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.811.748,00 143.405.207,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 114.429,00 29.562,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 173.788.201,00 92.609.466,00 33.693.562,00 52.639.278,00 52.188.287,00
ARA TOPLAM 3.018.838.870,00 2.910.554.164,00 2.786.256.991,00 1.163.455.231,00 943.419.374,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.206.226.055,00 1.064.570.006,00 1.066.399.235,00 917.240.739,00 716.092.584,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.646.000,00 72.491.000,00 53.313.000,00 53.313.000,00 53.313.000,00
Maddi Duran Varlıklar 920.919.188,00 766.303.907,00 734.771.772,00 679.509.625,00 446.366.611,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 920.919.188,00 766.303.907,00 0,00 679.509.625,00 446.366.611,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 370.364,00 419.400,00 344.166,00 368.119,00 226.206,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 370.364,00 419.400,00 344.166,00 368.119,00 226.206,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 274.086.061,00 62.685.842,00 71.612.297,00 60.574.334,00 136.621.926,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 51.623.283,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 110.108.278,00 151.534.991,00 15.278.862,00 19.142.034,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.225.064.925,00 3.975.124.170,00 3.852.656.226,00 2.080.695.970,00 1.659.511.958,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.880.845.922,00 1.673.907.289,00 1.865.049.506,00 587.375.141,00 549.906.810,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.229.089.899,00 932.709.591,00 691.204.553,00 73.036.813,00 286.866.559,00
- Banka Kredileri 1.229.089.899,00 932.709.591,00 691.204.553,00 73.036.813,00 286.866.559,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 92.645.656,00 121.433.441,00 127.405.705,00 127.955.509,00 113.772.241,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 252.070.445,00 398.132.508,00 811.868.638,00 298.717.951,00 107.021.372,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 8.189.875,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 252.070.445,00 398.132.508,00 811.868.638,00 290.528.076,00 107.021.372,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.524.815,00 6.299.985,00 18.560.280,00 6.354.021,00 2.614.856,00
Diğer Borçlar 1.628.009,00 48.119.205,00 5.795.225,00 2.733.264,00 1.901.685,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.628.009,00 48.119.205,00 5.795.225,00 2.733.264,00 1.901.685,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 110.325.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 159.505.892,00 4.251,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.554.262,00 7.154.514,00 13.606.572,00 9.301.064,00 3.963.056,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.948.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.605.363,00 7.154.514,00 13.606.572,00 9.301.064,00 3.963.056,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.501.330,00 5.180.245,00 8.047.836,00 1.102.122,00 1.170.020,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 184.373.155,00 192.240.246,00 214.421.390,00 199.136.483,00 134.189.933,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 139.419.657,00 149.224.620,00 169.392.662,00 190.860.612,00 112.338.545,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.560.383,00 12.097.177,00 11.440.974,00 8.275.871,00 8.153.267,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.560.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 12.097.177,00 11.440.974,00 8.275.871,00 8.153.267,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.393.115,00 30.918.449,00 33.587.754,00 0,00 13.698.121,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.065.219.077,00 1.866.147.535,00 2.079.470.896,00 786.511.624,00 684.096.743,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.159.845.848,00 2.108.976.635,00 1.773.185.330,00 1.294.184.346,00 975.415.215,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.159.845.848,00 2.108.976.635,00 1.773.185.330,00 1.294.184.346,00 975.415.215,00
Ödenmiş Sermaye 490.770.000,00 490.770.000,00 490.770.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 171.168.726,00 171.822.703,00 172.938.151,00 172.662.166,00 172.215.035,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 171.168.726,00 171.822.703,00 172.938.151,00 172.662.166,00 172.215.035,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -941.470,00 -287.493,00 827.955,00 551.970,00 104.839,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.201.669,00 11.201.669,00 11.187.999,00 11.187.999,00 1.514.932,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.433.166.592,00 59.250.370,00 55.470.368,00 273.590.368,00 283.263.435,00
Net Dönem Karı/Zararı 51.523.190,00 1.373.916.222,00 1.040.803.141,00 562.078.142,00 243.756.142,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.225.064.925,00 3.975.124.170,00 3.852.656.226,00 2.080.695.970,00 1.659.511.958,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 160.192.970,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 24.272.847,00 28.102.735,00 31.323.800,00 31.624.523,00
Banka Kredileri 0,00 142.766.411,00 161.837.352,00 179.066.207,00 93.718.679,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 6.458.209,00 7.555.310,00 11.794.405,00 18.619.866,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi