Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUKAS
Sektör Salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda üretimi
Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Telefon 0232 865 15 55
Faks 0232 865 11 45
Web http://www.tukas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CEM OKULLU 106.266.000,00 38,98
CENGİZ OKULLU 104.966.000,00 38,50
Diğer 61.418.000,00 22,53
Toplam 272.650.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TUKAŞ DIŞ TİC.A.Ş. 200.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.10.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
29.12.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
27.05.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
28.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
10.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
24.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,42
08.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
10.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
05.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
16.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 621.052.514,00 410.429.141,00 216.205.547,00 641.160.628,00 486.405.179,00
Satışların Maliyeti (-) -441.045.878,00 -305.929.152,00 -161.573.171,00 -458.856.399,00 -350.882.739,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 180.006.636,00 104.499.989,00 54.632.376,00 182.304.229,00 135.522.440,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 180.006.636,00 104.499.989,00 54.632.376,00 182.304.229,00 135.522.440,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.406.293,00 -5.626.472,00 -2.850.030,00 -9.809.607,00 -7.513.880,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.502.421,00 -18.326.992,00 -8.754.089,00 -27.091.319,00 -21.880.444,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.118.203,00 -546.962,00 -239.361,00 -1.047.346,00 -888.918,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.533.807,00 10.464.624,00 5.904.652,00 16.395.276,00 15.039.217,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.653.137,00 -4.272.922,00 -2.952.182,00 -10.411.212,00 -11.068.533,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 156.860.389,00 86.191.265,00 45.741.366,00 150.340.021,00 109.209.882,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 969.965,00 105.040,00 0,00 0,00 107.624,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -160.082,00 9.934,00 -74.233,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 157.830.354,00 86.136.223,00 45.751.300,00 150.265.788,00 109.590.358,00
Finansman Gelirleri 5.521.979,00 2.553.336,00 1.856.922,00 15.083.499,00 17.948.586,00
Finansman Giderleri (-) -66.392.940,00 -44.668.527,00 -21.890.694,00 -87.665.626,00 -62.548.770,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 96.959.393,00 44.021.032,00 25.717.528,00 77.683.661,00 64.990.174,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.528.654,00 4.514.566,00 -175.108,00 29.506.662,00 27.548.230,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 6.528.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 4.514.566,00 -175.108,00 29.506.662,00 27.548.230,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 103.488.047,00 48.535.598,00 25.542.420,00 107.190.323,00 92.538.404,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 103.488.047,00 48.535.598,00 25.542.420,00 107.190.323,00 92.538.404,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 103.488.047,00 48.535.598,00 25.542.420,00 107.190.323,00 92.538.404,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -78.483,00 -192.596,00 -417.396,00 -1.385.946,00 -1.513.110,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -98.104,00 -192.596,00 -521.745,00 -1.732.433,00 -1.513.110,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 19.621,00 0,00 104.349,00 346.487,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 38.519,00 0,00 0,00 332.884,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -78.483,00 -154.077,00 -417.396,00 -1.385.946,00 -1.180.226,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 103.409.564,00 48.381.521,00 25.125.024,00 105.804.377,00 91.358.178,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 104.349,00 346.487,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 735.098.828,00 440.220.821,00 433.850.810,00 450.302.910,00 513.269.447,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 38.278.058,00 16.929.329,00 4.897.225,00 448.677,00 4.361.725,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 205.916.893,00 167.750.237,00 187.417.420,00 148.463.239,00 170.974.408,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 13.086.719,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 205.916.893,00 167.750.237,00 187.417.420,00 135.376.520,00 170.974.408,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.571.634,00 6.367.539,00 14.135.585,00 7.284.460,00 7.846.020,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.571.634,00 6.367.539,00 14.135.585,00 7.284.460,00 7.846.020,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 463.935.432,00 206.146.433,00 199.803.155,00 277.850.159,00 315.197.909,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.417.442,00 27.780.272,00 18.210.270,00 7.219.464,00 7.144.268,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.979.369,00 15.247.011,00 9.387.155,00 9.036.911,00 7.745.117,00
ARA TOPLAM 735.098.828,00 440.220.821,00 433.850.810,00 450.302.910,00 513.269.447,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 429.855.170,00 396.503.306,00 347.973.286,00 356.383.964,00 341.333.459,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.218.825,00 24.218.825,00 24.661.745,00 24.661.745,00 20.703.245,00
Maddi Duran Varlıklar 235.995.622,00 239.934.055,00 256.807.813,00 258.185.369,00 246.685.186,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 235.995.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 186.972,00 210.617,00 234.264,00 255.707,00 198.354,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 186.972,00 210.617,00 234.264,00 255.707,00 198.354,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.318.468,00 52.323.279,00 47.699.863,00 47.770.194,00 45.465.275,00
Diğer Duran Varlıklar 43.544.951,00 19.474.116,00 18.569.601,00 25.510.949,00 28.281.399,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.164.953.998,00 836.724.127,00 781.824.096,00 806.686.874,00 854.602.906,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 538.360.118,00 342.167.339,00 333.648.285,00 330.223.070,00 494.839.870,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 211.405.455,00 126.436.916,00 139.755.563,00 107.042.104,00 263.430.787,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 77.674.390,00 103.679.299,00 110.118.417,00 104.710.827,00 68.742.701,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.841.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 225.439.383,00 100.714.023,00 70.396.821,00 101.019.839,00 143.449.509,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.894.218,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 209.545.165,00 100.714.023,00 70.396.821,00 101.019.839,00 142.399.509,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.141.358,00 1.995.283,00 1.055.774,00 1.462.065,00 3.656.378,00
Diğer Borçlar 1.812.720,00 1.794.563,00 1.059.647,00 979.292,00 1.935.190,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.812.720,00 1.794.563,00 1.059.647,00 979.292,00 1.935.190,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 4.288.700,00 7.662.280,00 12.364.345,00 9.173.433,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.091.386,00 2.152.349,00 2.791.968,00 1.928.635,00 3.210.872,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 546.263,00 352.426,00 420.535,00 385.368,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.545.123,00 1.799.923,00 2.371.433,00 1.543.267,00 3.210.872,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.406.811,00 1.106.206,00 807.815,00 715.963,00 1.241.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.803.613,00 165.794.564,00 142.670.085,00 196.083.101,00 94.014.026,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 237.540.559,00 160.727.137,00 138.388.040,00 192.697.577,00 91.147.087,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.166.578,00 0,00 28.622.040,00 29.070.052,00 29.541.111,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.491.687,00 4.265.673,00 4.282.045,00 3.385.524,00 2.866.939,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.491.687,00 4.265.673,00 4.282.045,00 3.385.524,00 2.866.939,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 781.163.731,00 507.961.903,00 476.318.370,00 526.306.171,00 588.853.896,00
Ö Z K A Y N A K L A R 383.790.267,00 328.762.224,00 305.505.726,00 280.380.703,00 265.749.010,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 383.790.267,00 328.762.224,00 305.505.726,00 280.380.703,00 265.749.010,00
Ödenmiş Sermaye 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00 272.650.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.454,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.848.734,00 30.773.140,00 30.509.821,00 30.927.217,00 31.190.094,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.848.734,00 30.773.140,00 30.509.821,00 30.927.217,00 31.190.094,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.521.586,00 -1.597.180,00 -1.860.499,00 -1.443.103,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.193,00 53.193,00 33.904,00 33.904,00 47.237,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -25.265.378,00 -25.265.378,00 -25.246.090,00 -132.436.412,00 -132.692.391,00
Net Dönem Karı/Zararı 103.488.047,00 48.535.598,00 25.542.420,00 107.190.323,00 92.538.404,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.164.953.998,00 836.724.127,00 781.824.096,00 806.686.874,00 854.602.906,00
- Banka Kredileri 0,00 126.436.916,00 127.301.218,00 95.099.067,00 251.950.077,00
Banka Kredileri 0,00 160.727.137,00 109.766.000,00 163.627.525,00 61.605.976,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi