Geri Dön

TUKAS | Tukas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,78
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,26
BIST-100'deki Ağırlığı 0,59
F/K Oranı 3,06
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,33
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 132.834.935,20
Piyasa Değeri (TL) 4.142.098.800,00
Özsermaye (TL) 3.125.469.575,00
Sermaye (TL) 490.770.000,00
Net Kar (TL) 1.352.891.988,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TUKAS
Sektör Salça, sebze konserveleri, turşu, reçel, sos ve dondurulmuş gıda üretimi
Adres Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR
Telefon 232 865 15 55
Faks 232 865 11 45
Web www.tukas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CEM OKULLU 674.082.000,00 45,78
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 241.500.000,00 16,40
TOPLAM 1.472.310.000,00 100,00
DİĞER 556.728.000,00 37,82
Toplam 2.944.620.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TUKAŞ DIŞ TİC.A.Ş. 200.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
11.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
22.08.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,80
08.10.2014 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
29.12.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
09.12.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
27.05.2004 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
28.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,39
10.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,59
24.05.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,42
08.06.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
10.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
05.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
16.06.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.689.618.363,00 1.878.579.071,00 953.528.042,00 3.995.649.957,00 2.615.335.767,00
Satışların Maliyeti (-) -2.564.363.288,00 -1.325.757.708,00 -662.336.252,00 -2.416.287.819,00 -1.404.574.162,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.125.255.075,00 552.821.363,00 291.191.790,00 1.579.362.138,00 1.210.761.605,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.125.255.075,00 552.821.363,00 291.191.790,00 1.579.362.138,00 1.210.761.605,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -48.399.895,00 -27.463.048,00 -14.856.841,00 -30.980.553,00 -27.758.890,00
Pazarlama Giderleri (-) -147.756.511,00 -74.657.369,00 -37.844.876,00 -147.268.213,00 -100.601.329,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.768.817,00 -2.848.139,00 -1.494.856,00 -3.644.236,00 -2.490.464,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 199.845.131,00 136.477.752,00 42.429.562,00 180.393.566,00 135.926.183,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -206.598.169,00 -176.534.087,00 -185.994.679,00 -95.381.130,00 -90.018.528,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 914.576.814,00 407.796.472,00 93.430.100,00 1.482.481.572,00 1.125.818.577,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 202.848.318,00 111.456.313,00 12.165.992,00 25.756.095,00 1.192.117,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -8.706,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.112.274.849,00 517.184.707,00 105.596.092,00 1.508.228.961,00 1.127.010.694,00
Finansman Gelirleri 71.824.303,00 60.739.885,00 12.778.040,00 18.112.619,00 16.934.323,00
Finansman Giderleri (-) -176.781.899,00 -118.884.078,00 -54.721.312,00 -134.943.832,00 -83.048.754,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.007.317.253,00 459.040.514,00 63.652.820,00 1.391.397.748,00 1.060.896.263,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 12.461.654,00 32.331.967,00 -12.129.630,00 -17.481.526,00 -20.093.122,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -24.933.969,00 -11.238.215,00 -19.466.471,00 -4.251,00 -20.093.122,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 37.395.623,00 43.570.182,00 7.336.841,00 -17.477.275,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.019.778.907,00 491.372.481,00 51.523.190,00 1.373.916.222,00 1.040.803.141,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.019.778.907,00 491.372.481,00 51.523.190,00 1.373.916.222,00 1.040.803.141,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.019.778.907,00 491.372.481,00 51.523.190,00 1.373.916.222,00 1.040.803.141,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.333.104,00 -983.880,00 -653.977,00 -188.025,00 927.423,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -8.200.452,00 -1.342.473,00 -842.470,00 -241.057,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.867.348,00 358.593,00 188.493,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.867.348,00 358.593,00 188.493,00 53.032,00 -231.856,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.333.104,00 -983.880,00 -653.977,00 -188.025,00 927.423,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.013.445.803,00 490.388.601,00 50.869.213,00 1.373.728.197,00 1.041.730.564,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.965.118.976,00 2.911.508.809,00 3.018.838.870,00 2.910.554.164,00 2.786.256.991,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 282.178.805,00 633.837.252,00 579.297.042,00 87.423.624,00 33.675.926,00
Finansal Yatırımlar 290.902.741,00 155.288.378,00 237.499.999,00 160.192.970,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.094.944.109,00 885.726.098,00 783.887.891,00 889.691.036,00 876.541.249,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 11.856,00 19.117.117,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.094.944.109,00 885.726.098,00 783.887.891,00 889.679.180,00 857.424.132,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 49.778.800,00 144.736.409,00 128.872.425,00 86.022.840,00 70.243.633,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 568.247,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.210.553,00 144.736.409,00 128.865.425,00 86.022.840,00 70.243.633,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.889.017.254,00 828.783.277,00 977.351.493,00 1.223.090.275,00 1.698.799.836,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 57.813.241,00 137.569.413,00 138.027.390,00 371.494.391,00 73.302.785,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.001,00 53.001,00 114.429,00 29.562,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 300.471.025,00 125.514.981,00 173.788.201,00 92.609.466,00 33.693.562,00
ARA TOPLAM 3.965.118.976,00 2.911.508.809,00 3.018.838.870,00 2.910.554.164,00 2.786.256.991,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.744.850.148,00 1.474.284.402,00 1.206.226.055,00 1.064.570.006,00 1.066.399.235,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.646.000,00 10.646.000,00 10.646.000,00 72.491.000,00 53.313.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.607.162.402,00 1.228.849.331,00 920.919.188,00 766.303.907,00 734.771.772,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.607.162.402,00 1.228.849.331,00 920.919.188,00 766.303.907,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 274.388,00 322.553,00 370.364,00 419.400,00 344.166,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 274.388,00 322.553,00 370.364,00 419.400,00 344.166,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 113.472.827,00 223.739.253,00 274.086.061,00 62.685.842,00 71.612.297,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.010.351,00 10.676.155,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 110.108.278,00 151.534.991,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.709.969.124,00 4.385.793.211,00 4.225.064.925,00 3.975.124.170,00 3.852.656.226,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.458.920.725,00 1.644.767.695,00 1.880.845.922,00 1.673.907.289,00 1.865.049.506,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 681.935.133,00 900.248.140,00 1.229.089.899,00 932.709.591,00 691.204.553,00
- Banka Kredileri 628.816.784,00 882.164.609,00 1.229.089.899,00 932.709.591,00 691.204.553,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.008.345,00 84.177.467,00 92.645.656,00 121.433.441,00 127.405.705,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.313.691.660,00 381.359.328,00 252.070.445,00 398.132.508,00 811.868.638,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.313.691.660,00 381.359.328,00 252.070.445,00 398.132.508,00 811.868.638,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.748.266,00 8.834.520,00 8.524.815,00 6.299.985,00 18.560.280,00
Diğer Borçlar 136.903.207,00 100.681.112,00 1.628.009,00 48.119.205,00 5.795.225,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 136.903.207,00 100.681.112,00 1.628.009,00 48.119.205,00 5.795.225,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 131.623.142,00 75.050.536,00 110.325.614,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.695.554,00 6.341.335,00 159.505.892,00 4.251,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.925.678,00 13.085.255,00 9.554.262,00 7.154.514,00 13.606.572,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.440.346,00 2.182.993,00 1.948.899,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.485.332,00 10.902.262,00 7.605.363,00 7.154.514,00 13.606.572,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.389.740,00 74.990.002,00 17.501.330,00 5.180.245,00 8.047.836,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 125.578.824,00 138.613.143,00 184.373.155,00 192.240.246,00 214.421.390,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 107.675.045,00 121.315.728,00 139.419.657,00 149.224.620,00 169.392.662,00
Banka Kredileri 100.876.033,00 117.093.248,00 0,00 142.766.411,00 161.837.352,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.799.012,00 4.222.480,00 0,00 6.458.209,00 7.555.310,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.903.779,00 17.297.415,00 21.560.383,00 12.097.177,00 11.440.974,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.903.779,00 17.297.415,00 21.560.383,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 12.097.177,00 11.440.974,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 23.393.115,00 30.918.449,00 33.587.754,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.584.499.549,00 1.783.380.838,00 2.065.219.077,00 1.866.147.535,00 2.079.470.896,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.125.469.575,00 2.602.412.373,00 2.159.845.848,00 2.108.976.635,00 1.773.185.330,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.125.469.575,00 2.602.412.373,00 2.159.845.848,00 2.108.976.635,00 1.773.185.330,00
Ödenmiş Sermaye 1.472.310.000,00 490.770.000,00 490.770.000,00 490.770.000,00 490.770.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00 1.894.212,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00 121.459,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 165.489.599,00 170.838.823,00 171.168.726,00 171.822.703,00 172.938.151,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 165.489.599,00 170.838.823,00 171.168.726,00 171.822.703,00 172.938.151,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.620.597,00 -1.271.373,00 -941.470,00 -287.493,00 827.955,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 79.905.613,00 11.201.669,00 11.201.669,00 11.201.669,00 11.187.999,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 385.969.785,00 1.436.213.729,00 1.433.166.592,00 59.250.370,00 55.470.368,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.019.778.907,00 491.372.481,00 51.523.190,00 1.373.916.222,00 1.040.803.141,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.709.969.124,00 4.385.793.211,00 4.225.064.925,00 3.975.124.170,00 3.852.656.226,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 14.445.207,00 16.811.748,00 143.405.207,00 0,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 0,00 160.192.970,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 24.272.847,00 28.102.735,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi