Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,13
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,12
F/K Oranı -3,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,41
Dibe Uzaklık 15,00
Piyasa Değeri (USD) 2.484.124.019,42
Piyasa Değeri (TL) 13.300.000.000,00
Özsermaye (TL) 5.522.642.000,00
Sermaye (TL) 3.500.000.000,00
Net Kar (TL) -3.719.313.000,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu TTKOM
Sektör telekomünikasyon
Adres Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara
Telefon 0212 309 96 30
Faks 0212 352 96 10
Web http://www.turktelekom.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 466.188.115,00 13,32
Ojer Telekomünikasyon A.Ş. 1.925.000.000,00 55,00
T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI 875.011.884,99 25,00
TÜRKİYE VARLIK FONU 233.800.000,01 6,68
Toplam 3.500.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 10.769.596,45 100,00
Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. 36.000.000,00 100,00
Cetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.840.000,00 6,84
DoctorTurkey İnternet Sağlık Destek Hizmetleri AŞ. 5.000,00 5,00
Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. 33.920.945,64 100,00
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. 50.000.000,00 100,00
TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. 15.800.080.847,95 100,00
TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. 1.000.000,00 100,00
TTNET A.Ş. 514.961.900,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.032.593.000,00 9.636.715.000,00 4.686.023.000,00 18.139.554.000,00 13.339.901.000,00
Satışların Maliyeti (-) -8.275.432.000,00 -5.292.331.000,00 -2.519.313.000,00 -10.029.082.000,00 -7.276.995.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.757.161.000,00 4.344.384.000,00 2.166.710.000,00 8.110.472.000,00 6.062.906.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.757.161.000,00 4.344.384.000,00 2.166.710.000,00 8.110.472.000,00 6.062.906.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.277.773.000,00 -798.746.000,00 -390.577.000,00 -2.175.077.000,00 -1.614.395.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.795.157.000,00 -1.223.531.000,00 -601.426.000,00 -2.404.461.000,00 -1.747.301.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -103.455.000,00 -80.873.000,00 -35.349.000,00 -124.737.000,00 -84.396.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 244.465.000,00 126.721.000,00 70.445.000,00 291.123.000,00 203.901.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -657.056.000,00 -271.258.000,00 -101.750.000,00 -540.970.000,00 -262.855.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.168.185.000,00 2.096.697.000,00 1.108.053.000,00 3.156.350.000,00 2.557.860.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 92.827.000,00 70.881.000,00 40.077.000,00 130.398.000,00 99.340.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12.021.000,00 -595.000,00 -565.000,00 -5.610.000,00 -5.717.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.019.275.000,00 2.001.627.000,00 1.062.073.000,00 3.281.138.000,00 2.651.483.000,00
Finansman gelirleri 1.717.638.000,00 625.148.000,00 253.767.000,00 722.307.000,00 545.521.000,00
Finansman Giderleri (-) -9.415.917.000,00 -3.624.101.000,00 -1.208.130.000,00 -2.525.118.000,00 -1.370.145.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.679.004.000,00 -997.326.000,00 107.710.000,00 1.478.327.000,00 1.826.859.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.073.096.000,00 164.991.000,00 -51.434.000,00 -342.795.000,00 -577.922.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.817.000,00 -26.767.000,00 -74.347.000,00 -696.792.000,00 -654.448.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.083.913.000,00 191.758.000,00 22.913.000,00 353.997.000,00 76.526.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.605.908.000,00 -832.335.000,00 56.276.000,00 1.135.532.000,00 1.248.937.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.605.908.000,00 -832.335.000,00 56.276.000,00 1.135.532.000,00 1.248.937.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.605.908.000,00 -832.335.000,00 56.276.000,00 1.135.532.000,00 1.248.937.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,03 -0,24 0,02 0,32 0,36
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.505.494.000,00 11.149.374.000,00 10.669.289.000,00 10.566.394.000,00 9.328.350.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.187.046.000,00 4.303.801.000,00 3.978.569.000,00 4.100.204.000,00 2.760.551.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.310.624.000,00 5.001.860.000,00 4.925.368.000,00 4.816.541.000,00 4.751.962.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.402.000,00 34.720.000,00 27.146.000,00 23.707.000,00 22.624.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.268.222.000,00 4.967.140.000,00 4.898.222.000,00 4.792.834.000,00 4.729.338.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 94.686.000,00 85.229.000,00 60.727.000,00 57.894.000,00 63.025.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.686.000,00 85.229.000,00 60.727.000,00 57.894.000,00 63.025.000,00
Türev Araçlar 651.702.000,00 628.701.000,00 592.385.000,00 557.712.000,00 501.361.000,00
Stoklar 309.043.000,00 311.190.000,00 236.579.000,00 203.978.000,00 360.646.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 412.954.000,00 456.144.000,00 526.638.000,00 343.332.000,00 455.547.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 79.569.000,00 66.732.000,00 23.628.000,00 33.884.000,00 33.236.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 422.509.000,00 258.356.000,00 288.034.000,00 415.488.000,00 364.661.000,00
ARA TOPLAM 13.468.133.000,00 11.112.013.000,00 10.631.928.000,00 10.529.033.000,00 9.290.989.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.361.000,00 37.361.000,00 37.361.000,00 37.361.000,00 37.361.000,00
DURAN VARLIKLAR 25.439.080.000,00 19.351.508.000,00 19.266.920.000,00 18.582.141.000,00 17.190.200.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.740.000,00 21.285.000,00 21.831.000,00 22.376.000,00 22.922.000,00
Maddi Duran Varlıklar 14.126.758.000,00 8.982.840.000,00 8.942.584.000,00 9.115.520.000,00 8.339.158.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 30.079.000,00 25.301.000,00 26.830.000,00 32.992.000,00 32.855.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.679.363.000,00 9.331.775.000,00 9.307.723.000,00 8.482.480.000,00 8.193.425.000,00
- Şerefiye 44.944.000,00 44.944.000,00 44.944.000,00 44.944.000,00 44.944.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.304.950.000,00 3.028.261.000,00 3.045.969.000,00 2.196.021.000,00 1.944.736.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 76.342.000,00 74.074.000,00 75.059.000,00 68.935.000,00 86.673.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.171.404.000,00 668.690.000,00 663.278.000,00 660.707.000,00 326.864.000,00
Diğer Duran Varlıklar 35.677.000,00 10.182.000,00 32.765.000,00 36.243.000,00 39.403.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 38.944.574.000,00 30.500.882.000,00 29.936.209.000,00 29.148.535.000,00 26.518.550.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.448.271.000,00 11.262.800.000,00 8.401.425.000,00 8.661.581.000,00 6.636.432.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.069.000,00 50.757.000,00 82.650.000,00 66.714.000,00 154.484.000,00
- Banka Kredileri 15.069.000,00 0,00 82.650.000,00 66.714.000,00 154.484.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 807.000,00 635.000,00 633.000,00 617.000,00 576.000,00
İhraç Edilen Tahviller 2.950.649.000,00 2.292.965.000,00 68.154.000,00 23.800.000,00 58.948.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.064.863.000,00 3.158.581.000,00 3.120.744.000,00 4.068.884.000,00 2.729.911.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.821.000,00 4.908.000,00 3.481.000,00 2.326.000,00 1.831.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.056.042.000,00 3.153.673.000,00 3.117.263.000,00 4.066.558.000,00 2.728.080.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 261.130.000,00 255.361.000,00 194.181.000,00 175.712.000,00 219.402.000,00
Diğer Borçlar 1.087.278.000,00 810.319.000,00 927.681.000,00 844.592.000,00 805.543.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.087.278.000,00 810.319.000,00 927.681.000,00 844.592.000,00 805.543.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 481.324.000,00 421.589.000,00 396.355.000,00 226.864.000,00 200.252.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.530.000,00 68.885.000,00 24.344.000,00 88.261.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 480.678.000,00 580.229.000,00 629.152.000,00 596.144.000,00 401.547.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 181.179.000,00 119.935.000,00 79.225.000,00 162.906.000,00 153.975.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 299.499.000,00 460.294.000,00 549.927.000,00 433.238.000,00 247.572.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.708.000,00 59.029.000,00 47.507.000,00 46.327.000,00 60.900.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.973.661.000,00 15.163.216.000,00 16.567.965.000,00 15.931.867.000,00 15.233.339.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.029.971.000,00 13.415.671.000,00 14.757.693.000,00 14.005.076.000,00 13.430.037.000,00
Banka Kredileri 14.353.312.000,00 50.757.000,00 10.847.943.000,00 10.270.506.000,00 9.912.959.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.500.000,00 2.046.000,00 2.006.000,00 1.982.000,00 1.999.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 839.629.000,00 850.228.000,00 767.251.000,00 821.428.000,00 766.566.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 831.462.000,00 842.120.000,00 759.187.000,00 813.393.000,00 758.546.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.167.000,00 8.108.000,00 8.064.000,00 8.035.000,00 8.020.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 86.619.000,00 95.731.000,00 265.230.000,00 245.540.000,00 187.071.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.421.932.000,00 26.426.016.000,00 24.969.390.000,00 24.593.448.000,00 21.869.771.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.522.642.000,00 4.074.866.000,00 4.966.819.000,00 4.555.087.000,00 4.648.779.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.522.642.000,00 4.074.866.000,00 4.966.819.000,00 4.555.087.000,00 4.648.779.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000,00 -239.752.000,00 -239.752.000,00 -239.752.000,00 -239.752.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.757.118.000,00 -582.297.000,00 -538.572.000,00 -526.583.000,00 -508.459.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.681.024.000,00 -582.297.000,00 -538.572.000,00 -526.583.000,00 -508.459.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -589.832.000,00 -582.297.000,00 -538.572.000,00 -526.583.000,00 -508.459.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -222.364.000,00 20.814.000,00 -19.569.000,00 -80.632.000,00 -118.469.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 550.353.000,00 309.534.000,00 247.351.000,00 218.920.000,00 173.056.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -251.336.000,00 -288.720.000,00 -266.920.000,00 -299.552.000,00 -291.525.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.355.969.000,00 2.355.969.000,00 2.355.969.000,00 2.355.969.000,00 2.355.969.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.288.993.000,00 1.163.881.000,00 1.163.881.000,00 -278.033.000,00 -278.033.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.605.908.000,00 -832.335.000,00 56.276.000,00 1.135.532.000,00 1.248.937.000,00
Diğer Yedekler -1.320.942.000,00 -1.320.942.000,00 -1.320.942.000,00 -1.320.942.000,00 -1.320.942.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 38.944.574.000,00 30.500.882.000,00 29.936.209.000,00 29.148.535.000,00 26.518.550.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi