Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 14,99
BIST-100'deki Ağırlığı 1.320.512.797.378,00
F/K Oranı -55,94
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,46
Dibe Uzaklık 15,00
Piyasa Değeri (USD) 6.469.465.648,85
Piyasa Değeri (TL) 23.730.000.000,00
Özsermaye (TL) 4.344.480.000,00
Sermaye (TL) 3.500.000.000,00
Net Kar (TL) -424.193.000,00
 

TÜRK TELEKOM Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
6,790 4 0,00 4 0,00 0 0,00
6,780 98.674 91,81 85.101 100,00 13.573 60,66
6,770 7.132 6,64 0 0,00 7.132 31,87
6,760 1.672 1,56 0 0,00 1.672 7,47
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
6,780 107.482 22.377 6,780 85.105 6,780
Konu Açıklama
BIST Kodu TTKOM
Sektör telekomünikasyon
Adres Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara
Telefon 0212 309 96 30
Faks 0212 352 96 10
Web http://www.turktelekom.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 466.188.115,00 13,32
Ojer Telekomünikasyon A.Ş. 1.925.000.000,00 55,00
T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI 875.011.884,99 25,00
TÜRKİYE VARLIK FONU 233.800.000,01 6,68
Toplam 3.500.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 10.769.596,45 100,00
Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. 36.000.000,00 100,00
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. 11.200.080.848,00 100,00
Cetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.840.000,00 20,00
Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. 33.920.945,64 100,00
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. 50.000.000,00 100,00
TTNET A.Ş. 514.961.900,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
28.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
28.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
29.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
24.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
27.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.807.984.000,00 4.307.475.000,00 16.108.594.000,00 11.858.955.000,00 7.740.916.000,00
Satışların Maliyeti (-) -4.841.137.000,00 -2.403.105.000,00 -8.978.131.000,00 -6.558.053.000,00 -4.248.283.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.966.847.000,00 1.904.370.000,00 7.130.463.000,00 5.300.902.000,00 3.492.633.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.966.847.000,00 1.904.370.000,00 7.130.463.000,00 5.300.902.000,00 3.492.633.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.077.581.000,00 -580.308.000,00 -2.235.930.000,00 -1.684.876.000,00 -1.100.654.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.145.655.000,00 -511.069.000,00 -2.208.960.000,00 -1.640.606.000,00 -1.156.173.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -57.574.000,00 -26.827.000,00 -93.821.000,00 -65.693.000,00 -49.540.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 135.483.000,00 88.755.000,00 323.863.000,00 168.315.000,00 150.269.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -183.732.000,00 -137.238.000,00 -775.631.000,00 -256.847.000,00 -160.887.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.637.788.000,00 737.683.000,00 2.139.984.000,00 1.821.195.000,00 1.175.648.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 59.241.000,00 24.360.000,00 60.040.000,00 42.457.000,00 30.442.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.292.000,00 -3.762.000,00 -4.048.000,00 -1.965.000,00 -414.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.692.737.000,00 758.281.000,00 2.195.976.000,00 1.861.687.000,00 1.205.676.000,00
Finansman gelirleri 456.753.000,00 218.791.000,00 664.759.000,00 330.076.000,00 2.298.291.000,00
Finansman Giderleri (-) -776.822.000,00 -792.523.000,00 -3.257.296.000,00 -1.065.551.000,00 -2.515.387.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.372.668.000,00 184.549.000,00 -396.561.000,00 1.126.212.000,00 988.580.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -417.215.000,00 -118.885.000,00 -327.779.000,00 -462.222.000,00 -333.274.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -437.685.000,00 -118.720.000,00 -405.784.000,00 -511.716.000,00 -331.861.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 20.470.000,00 -165.000,00 78.005.000,00 49.494.000,00 -1.413.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 955.453.000,00 65.664.000,00 -724.340.000,00 663.990.000,00 655.306.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 955.453.000,00 65.664.000,00 -724.340.000,00 663.990.000,00 655.306.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 955.453.000,00 65.664.000,00 -724.340.000,00 663.990.000,00 655.306.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,27 0,02 -0,21 0,19 0,19
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.476.929.000,00 9.274.451.000,00 9.235.517.000,00 9.201.113.000,00 9.209.550.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.122.917.000,00 2.635.972.000,00 3.016.366.000,00 3.150.153.000,00 3.214.293.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.420.227.000,00 4.388.371.000,00 4.144.744.000,00 4.119.815.000,00 4.021.799.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.456.000,00 21.255.000,00 26.193.000,00 21.903.000,00 13.228.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.401.771.000,00 4.367.116.000,00 4.118.551.000,00 4.097.912.000,00 4.008.571.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 92.823.000,00 58.459.000,00 52.933.000,00 82.647.000,00 130.859.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 92.823.000,00 58.459.000,00 52.933.000,00 82.647.000,00 130.859.000,00
Türev Araçlar 510.865.000,00 644.258.000,00 601.401.000,00 395.337.000,00 404.759.000,00
Stoklar 341.378.000,00 363.146.000,00 310.298.000,00 351.322.000,00 307.587.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 464.766.000,00 577.214.000,00 324.367.000,00 427.917.000,00 472.129.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29.882.000,00 58.798.000,00 184.985.000,00 49.696.000,00 26.291.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 456.710.000,00 510.872.000,00 563.062.000,00 586.865.000,00 631.833.000,00
ARA TOPLAM 8.439.568.000,00 9.237.090.000,00 9.198.156.000,00 9.163.752.000,00 9.209.550.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 37.361.000,00 37.361.000,00 37.361.000,00 37.361.000,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 17.256.098.000,00 17.427.161.000,00 17.638.934.000,00 17.388.937.000,00 17.416.192.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 23.468.000,00 24.013.000,00 24.559.000,00 26.070.000,00 26.070.000,00
Maddi Duran Varlıklar 8.334.696.000,00 8.288.626.000,00 8.685.917.000,00 8.734.497.000,00 8.726.339.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 33.663.000,00 35.385.000,00 37.771.000,00 8.734.497.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.297.046.000,00 8.525.425.000,00 8.386.216.000,00 8.083.060.000,00 8.121.091.000,00
- Şerefiye 44.944.000,00 44.944.000,00 44.944.000,00 44.944.000,00 44.944.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.013.241.000,00 2.297.581.000,00 2.202.725.000,00 8.038.116.000,00 8.076.147.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 69.622.000,00 68.238.000,00 58.725.000,00 77.559.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 324.630.000,00 320.849.000,00 316.213.000,00 291.523.000,00 288.082.000,00
Diğer Duran Varlıklar 30.891.000,00 31.299.000,00 28.087.000,00 26.919.000,00 29.791.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.733.027.000,00 26.701.612.000,00 26.874.451.000,00 26.590.050.000,00 26.625.742.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.670.977.000,00 7.672.896.000,00 8.351.705.000,00 8.565.557.000,00 9.209.288.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 149.036.000,00 103.241.000,00 72.574.000,00 157.089.000,00 394.680.000,00
- Banka Kredileri 149.036.000,00 103.241.000,00 72.574.000,00 157.089.000,00 394.680.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 516.000,00 570.000,00 603.000,00 520.000,00 1.126.000,00
İhraç Edilen Tahviller 18.978.000,00 57.604.000,00 17.235.000,00 45.548.000,00 11.674.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.101.794.000,00 4.106.273.000,00 4.531.201.000,00 4.419.977.000,00 4.329.410.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.829.000,00 2.167.000,00 8.812.000,00 10.505.000,00 10.136.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.099.965.000,00 4.104.106.000,00 4.522.389.000,00 4.409.472.000,00 4.319.274.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 149.912.000,00 128.282.000,00 203.233.000,00 123.220.000,00 111.761.000,00
Diğer Borçlar 746.015.000,00 820.564.000,00 739.920.000,00 728.413.000,00 726.284.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 746.015.000,00 820.564.000,00 739.920.000,00 728.413.000,00 726.284.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 175.414.000,00 167.293.000,00 160.829.000,00 183.200.000,00 158.597.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 179.494.000,00 15.227.000,00 17.929.000,00 157.113.000,00 153.712.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 352.868.000,00 458.143.000,00 430.062.000,00 364.156.000,00 370.703.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 112.138.000,00 215.564.000,00 165.862.000,00 136.383.000,00 105.694.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 240.730.000,00 242.579.000,00 264.200.000,00 227.773.000,00 265.009.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 56.630.000,00 51.209.000,00 47.138.000,00 60.918.000,00 62.442.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.717.570.000,00 15.557.458.000,00 15.136.125.000,00 13.331.601.000,00 12.761.524.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.916.026.000,00 13.778.999.000,00 13.053.346.000,00 11.198.010.000,00 10.575.424.000,00
Banka Kredileri 9.443.915.000,00 10.176.689.000,00 9.569.254.000,00 8.231.933.000,00 7.710.593.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.563.000,00 1.632.000,00 1.570.000,00 1.401.000,00 1.389.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 748.313.000,00 736.728.000,00 791.288.000,00 704.599.000,00 699.310.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 740.337.000,00 728.797.000,00 783.401.000,00 696.756.000,00 691.526.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.976.000,00 7.931.000,00 7.887.000,00 7.843.000,00 7.784.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 239.245.000,00 261.710.000,00 256.028.000,00 241.236.000,00 282.079.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.388.547.000,00 23.230.354.000,00 23.487.830.000,00 21.897.158.000,00 21.970.812.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.344.480.000,00 3.471.258.000,00 3.386.621.000,00 4.692.892.000,00 4.654.930.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.344.480.000,00 3.471.258.000,00 3.386.621.000,00 4.692.892.000,00 4.654.930.000,00
Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları -239.752.000,00 -239.752.000,00 -239.752.000,00 -239.752.000,00 -239.752.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -504.452.000,00 -501.400.000,00 -493.990.000,00 -459.391.000,00 -454.674.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -504.452.000,00 -501.400.000,00 -493.990.000,00 -459.391.000,00 -454.674.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -504.452.000,00 -501.400.000,00 -493.990.000,00 -459.391.000,00 -454.674.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -133.291.000,00 -119.776.000,00 -146.159.000,00 -262.817.000,00 -296.812.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 150.341.000,00 132.992.000,00 99.405.000,00 63.429.000,00 48.486.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -283.632.000,00 -252.768.000,00 -245.564.000,00 -326.246.000,00 -345.298.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.355.969.000,00 2.355.969.000,00 2.355.969.000,00 2.355.969.000,00 2.355.969.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -278.033.000,00 -278.033.000,00 446.307.000,00 446.307.000,00 446.307.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 955.453.000,00 65.664.000,00 -724.340.000,00 663.990.000,00 655.306.000,00
Diğer Yedekler -1.320.942.000,00 -1.320.942.000,00 -1.320.942.000,00 -1.320.942.000,00 -1.320.942.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.733.027.000,00 26.701.612.000,00 26.874.451.000,00 26.590.050.000,00 26.625.742.000,00