Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu TOASO
Sektör Otomobil ve yedek parça üretimi
Adres Büyükdere Caddesi Tofaş Han No :145 Zincirlikuyu 34394 İstanbul
Telefon (0212) 275 33 90
Faks (0212) 275 39 88
Web http://www.tofas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FİAT GROUP AUTOMOBİLES S.P.A 189.279.856,87 37,86
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 187.938.854,81 37,59
DİĞER 122.781.288,33 24,56
Toplam 500.000.000,01 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FER MAS Oto Ticaret A.Ş. 5.500.000,00 100,00
KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. 44.999.996,00 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
19.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
21.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
06.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
12.12.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
22.06.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
14.12.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
23.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.270.476.000,00 3.981.450.000,00 18.603.331.000,00 13.824.345.000,00 9.491.563.000,00
Satışların Maliyeti (-) -8.085.918.000,00 -3.436.632.000,00 -16.190.143.000,00 -12.045.556.000,00 -8.405.033.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.184.558.000,00 544.818.000,00 2.413.188.000,00 1.778.789.000,00 1.086.530.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 249.411.000,00 126.634.000,00 495.590.000,00 364.218.000,00 237.356.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -179.982.000,00 -89.195.000,00 -392.632.000,00 -280.926.000,00 -185.173.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 69.429.000,00 37.439.000,00 102.958.000,00 83.292.000,00 52.183.000,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.253.987.000,00 582.257.000,00 2.516.146.000,00 1.862.081.000,00 1.138.713.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -173.815.000,00 -88.500.000,00 -329.856.000,00 -230.190.000,00 -148.814.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -162.366.000,00 -79.305.000,00 -362.325.000,00 -263.093.000,00 -172.322.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -41.958.000,00 -22.376.000,00 -66.441.000,00 -55.182.000,00 -37.414.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 533.472.000,00 231.554.000,00 3.315.185.000,00 2.879.945.000,00 811.295.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -580.125.000,00 -257.006.000,00 -3.892.403.000,00 -3.580.064.000,00 -940.597.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 829.195.000,00 366.624.000,00 1.180.306.000,00 613.497.000,00 650.861.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.645.000,00 602.000,00 34.681.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 833.840.000,00 367.226.000,00 1.214.987.000,00 613.497.000,00 650.861.000,00
Finansman gelirleri 466.240.000,00 196.011.000,00 2.249.772.000,00 1.412.450.000,00 638.885.000,00
Finansman Giderleri (-) -560.662.000,00 -242.462.000,00 -2.173.865.000,00 -1.013.057.000,00 -603.982.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 739.418.000,00 320.775.000,00 1.290.894.000,00 1.012.890.000,00 685.764.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.215.000,00 3.966.000,00 39.529.000,00 -9.006.000,00 7.210.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -13.926.000,00 -8.777.000,00 -25.887.000,00 -16.490.000,00 -12.787.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.711.000,00 12.743.000,00 65.416.000,00 7.484.000,00 19.997.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 733.203.000,00 324.741.000,00 1.330.423.000,00 1.003.884.000,00 692.974.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 733.203.000,00 324.741.000,00 1.330.423.000,00 1.003.884.000,00 692.974.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 733.203.000,00 324.741.000,00 1.330.423.000,00 1.003.884.000,00 692.974.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,47 0,65 2,66 2,01 1,39
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.721.795.000,00 7.029.801.000,00 7.088.297.000,00 8.764.426.000,00 7.440.652.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.714.382.000,00 2.278.398.000,00 1.981.012.000,00 1.913.631.000,00 2.385.104.000,00
Finansal Yatırımlar 394.570.000,00 770.324.000,00 404.170.000,00 761.905.000,00 517.000,00
Ticari Alacaklar 2.232.499.000,00 1.743.225.000,00 2.097.344.000,00 2.564.849.000,00 1.914.732.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.461.805.000,00 805.683.000,00 1.059.907.000,00 1.912.462.000,00 1.043.565.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 770.694.000,00 937.542.000,00 1.037.437.000,00 652.387.000,00 871.167.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.146.121.000,00 1.204.054.000,00 1.277.299.000,00 1.272.079.000,00 1.337.764.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.146.121.000,00 1.204.054.000,00 1.277.299.000,00 1.272.079.000,00 1.337.764.000,00
Diğer Alacaklar 7.054.000,00 5.178.000,00 1.385.000,00 3.242.000,00 4.746.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.381.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.054.000,00 5.178.000,00 1.385.000,00 3.242.000,00 2.365.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.079.722.000,00 878.420.000,00 1.076.671.000,00 1.712.064.000,00 1.418.362.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 67.220.000,00 77.288.000,00 79.105.000,00 92.245.000,00 108.348.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.112.000,00 6.129.000,00 8.143.000,00 12.344.000,00 7.238.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 79.115.000,00 66.785.000,00 163.168.000,00 432.067.000,00 263.841.000,00
ARA TOPLAM 7.721.795.000,00 7.029.801.000,00 7.088.297.000,00 8.764.426.000,00 7.440.652.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.626.058.000,00 5.709.595.000,00 5.913.502.000,00 6.089.158.000,00 6.072.684.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 60.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 31.175.000,00 31.175.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.211.174.000,00 2.204.753.000,00 2.247.601.000,00 2.251.383.000,00 2.262.291.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.497.626.000,00 1.516.968.000,00 1.579.461.000,00 1.576.363.000,00 1.614.320.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.233.000,00 51.530.000,00 68.334.000,00 81.119.000,00 78.989.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 962.538.000,00 961.009.000,00 941.603.000,00 1.004.852.000,00 858.962.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 13.347.853.000,00 12.739.396.000,00 13.001.799.000,00 14.853.584.000,00 13.513.336.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.204.832.000,00 6.435.428.000,00 6.097.705.000,00 8.042.918.000,00 6.824.113.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 433.063.000,00 811.028.000,00 443.876.000,00 784.555.000,00 75.800.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.315.960.000,00 3.040.252.000,00 3.293.983.000,00 4.497.603.000,00 4.500.135.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.121.853.000,00 1.522.564.000,00 1.674.894.000,00 2.756.370.000,00 2.402.630.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.194.107.000,00 1.517.688.000,00 1.619.089.000,00 1.741.233.000,00 2.097.505.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 90.813.000,00 88.962.000,00 100.188.000,00 81.000.000,00 80.850.000,00
Diğer Borçlar 3.966.000,00 81.124.000,00 16.060.000,00 24.351.000,00 15.797.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.966.000,00 81.124.000,00 16.060.000,00 24.351.000,00 15.797.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 34.199.000,00 56.323.000,00 56.232.000,00 38.908.000,00 42.235.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 3.555.000,00 4.074.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 158.292.000,00 156.432.000,00 156.599.000,00 217.539.000,00 199.896.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 158.292.000,00 0,00 0,00 0,00 199.896.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.363.000,00 3.689.000,00 5.249.000,00 19.769.000,00 18.131.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.630.370.000,00 3.176.234.000,00 3.197.539.000,00 3.864.486.000,00 3.470.623.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.429.105.000,00 2.945.081.000,00 2.971.301.000,00 3.639.823.000,00 3.259.134.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 172.669.000,00 193.611.000,00 195.902.000,00 192.095.000,00 178.451.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 172.669.000,00 193.611.000,00 195.902.000,00 192.095.000,00 178.451.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.835.202.000,00 9.611.662.000,00 9.295.244.000,00 11.907.404.000,00 10.294.736.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.512.651.000,00 3.127.734.000,00 3.706.555.000,00 2.946.180.000,00 3.218.600.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.512.651.000,00 3.127.734.000,00 3.706.555.000,00 2.946.180.000,00 3.218.600.000,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 348.382.000,00 348.382.000,00 348.382.000,00 348.382.000,00 348.382.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.570.000,00 -37.041.000,00 -37.990.000,00 -32.180.000,00 -28.904.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.570.000,00 -37.041.000,00 -37.990.000,00 -32.180.000,00 -28.904.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.570.000,00 -37.041.000,00 -37.990.000,00 -32.180.000,00 -28.904.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.118.152.000,00 -1.100.136.000,00 -1.075.625.000,00 -1.515.271.000,00 -935.217.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.118.152.000,00 -1.100.136.000,00 -1.075.625.000,00 -1.515.271.000,00 -935.217.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 366.881.000,00 366.881.000,00 387.363.000,00 387.363.000,00 387.363.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.724.907.000,00 2.724.907.000,00 2.254.002.000,00 2.254.002.000,00 2.254.002.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 733.203.000,00 324.741.000,00 1.330.423.000,00 1.003.884.000,00 692.974.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 13.347.853.000,00 12.739.396.000,00 13.001.799.000,00 14.853.584.000,00 13.513.336.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi