Geri Dön

TOASO | Tofas Oto. Fab.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,97
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,12
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 10,46
Piyasa Değ. / Defter Değ. 9,38
Dibe Uzaklık 24,12
Piyasa Değeri (USD) 4.940.640.536,70
Piyasa Değeri (TL) 103.250.000.000,00
Özsermaye (TL) 11.002.209.000,00
Sermaye (TL) 500.000.000,00
Net Kar (TL) 9.866.493.000,00
 

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Tofaş, 1Ç23’de beklentimizin üzerinde net kar açıkladı… • Tofaş 1Ç23’de beklentimizden %10 yukarıda fakat konsensüsten %4 aşağıda 2,...
Konu Açıklama
BIST Kodu TOASO
Sektör Otomobil ve yedek parça üretimi
Adres Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul
Telefon (0212) 275 33 90 (pbx)
Faks (0212) 275 39 88
Web www.tofas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FCA ITALY S.P.A. 189.279.856,87 37,86
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 187.938.854,81 37,59
TOPLAM 500.000.000,00 100,00
DİĞER 122.781.288,32 24,55
Toplam 1.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FER MAS Oto Ticaret A.Ş. 5.500.000,00 100,00
KOÇ FIAT KREDİ Finansman A.Ş. 50.000.000,00 100,00
KOÇ FIAT SİGORTA A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.03.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
22.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
23.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
25.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,15
19.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
21.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.04.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
04.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.04.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
06.04.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
07.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
05.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
13.04.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
12.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
14.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
15.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
26.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
12.12.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
22.06.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,64
14.12.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
23.06.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.740.858.000,00 65.545.354.000,00 42.071.432.000,00 26.049.505.000,00 10.634.319.000,00
Satışların Maliyeti (-) -15.303.474.000,00 -53.536.714.000,00 -34.771.450.000,00 -21.662.561.000,00 -8.929.821.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.437.384.000,00 12.008.640.000,00 7.299.982.000,00 4.386.944.000,00 1.704.498.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 390.946.000,00 1.247.529.000,00 905.138.000,00 575.993.000,00 267.950.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -276.358.000,00 -937.114.000,00 -697.928.000,00 -446.563.000,00 -206.979.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 114.588.000,00 310.415.000,00 207.210.000,00 129.430.000,00 60.971.000,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.551.972.000,00 12.319.055.000,00 7.507.192.000,00 4.516.374.000,00 1.765.469.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -281.303.000,00 -813.298.000,00 -505.378.000,00 -308.433.000,00 -132.934.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -536.493.000,00 -1.386.214.000,00 -857.984.000,00 -492.602.000,00 -187.168.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -162.779.000,00 -368.513.000,00 -239.181.000,00 -132.238.000,00 -57.005.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.616.467.000,00 5.567.413.000,00 3.511.020.000,00 2.261.900.000,00 802.772.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.699.106.000,00 -6.388.577.000,00 -3.908.189.000,00 -2.570.180.000,00 -903.353.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.488.758.000,00 8.929.866.000,00 5.507.480.000,00 3.274.821.000,00 1.287.781.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.795.000,00 84.346.000,00 46.948.000,00 33.536.000,00 4.771.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.501.553.000,00 9.014.212.000,00 5.554.428.000,00 3.308.357.000,00 1.292.552.000,00
Finansman gelirleri 1.420.684.000,00 3.544.616.000,00 2.394.205.000,00 1.581.353.000,00 468.849.000,00
Finansman Giderleri (-) -833.212.000,00 -3.996.597.000,00 -2.912.744.000,00 -1.761.320.000,00 -534.905.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.089.025.000,00 8.562.231.000,00 5.035.889.000,00 3.128.390.000,00 1.226.496.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -655.604.000,00 -40.000,00 28.440.000,00 -122.961.000,00 -97.377.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -893.368.000,00 -761.698.000,00 -355.553.000,00 -119.209.000,00 -26.151.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 237.764.000,00 761.658.000,00 383.993.000,00 -3.752.000,00 -71.226.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.433.421.000,00 8.562.191.000,00 5.064.329.000,00 3.005.429.000,00 1.129.119.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.433.421.000,00 8.562.191.000,00 5.064.329.000,00 3.005.429.000,00 1.129.119.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.433.421.000,00 8.562.191.000,00 5.064.329.000,00 3.005.429.000,00 1.129.119.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,87 17,12 10,13 6,01 2,26
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 35.246.089.000,00 33.385.203.000,00 27.638.441.000,00 23.366.546.000,00 17.086.883.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.625.148.000,00 12.019.197.000,00 8.575.483.000,00 6.442.442.000,00 4.300.717.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 181.000,00 181.000,00 429.000,00
Ticari Alacaklar 12.295.204.000,00 14.955.752.000,00 11.293.651.000,00 10.870.711.000,00 7.385.028.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.590.625.000,00 10.493.480.000,00 7.806.915.000,00 7.301.038.000,00 5.282.222.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.704.579.000,00 4.462.272.000,00 3.486.736.000,00 3.569.673.000,00 2.102.806.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 3.543.485.000,00 3.033.002.000,00 2.601.782.000,00 2.442.374.000,00 2.215.765.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 3.543.485.000,00 3.033.002.000,00 2.601.782.000,00 2.442.374.000,00 2.215.765.000,00
Diğer Alacaklar 8.464.000,00 285.000,00 4.378.000,00 3.157.000,00 1.806.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.464.000,00 285.000,00 4.378.000,00 3.157.000,00 1.806.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.614.068.000,00 3.260.010.000,00 5.023.866.000,00 3.509.656.000,00 3.057.795.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 123.983.000,00 84.501.000,00 82.261.000,00 86.038.000,00 98.837.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 35.737.000,00 32.456.000,00 56.839.000,00 11.987.000,00 26.506.000,00
ARA TOPLAM 35.246.089.000,00 33.385.203.000,00 27.638.441.000,00 23.366.546.000,00 17.086.883.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.222.018.000,00 6.990.612.000,00 6.761.046.000,00 7.136.874.000,00 7.253.105.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 98.095.000,00 98.095.000,00 69.285.000,00 69.285.000,00 69.285.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.711.568.000,00 1.740.643.000,00 1.774.535.000,00 1.808.145.000,00 1.823.306.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.442.347.000,00 1.512.970.000,00 1.637.968.000,00 1.769.619.000,00 1.893.239.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 41.947.000,00 28.377.000,00 31.507.000,00 35.829.000,00 34.939.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.992.522.000,00 1.818.545.000,00 1.415.117.000,00 1.112.808.000,00 1.078.789.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 42.468.107.000,00 40.375.815.000,00 34.399.487.000,00 30.503.420.000,00 24.339.988.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.545.598.000,00 26.069.474.000,00 23.392.205.000,00 21.335.383.000,00 16.560.273.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.240.000.000,00 585.000.000,00 335.000.000,00 520.000.000,00 410.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.776.112.000,00 4.485.816.000,00 4.902.598.000,00 4.511.419.000,00 4.722.045.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.094.043.000,00 19.001.732.000,00 16.867.615.000,00 15.158.246.000,00 10.416.513.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.954.970.000,00 10.545.143.000,00 9.064.387.000,00 7.566.643.000,00 5.829.223.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.139.073.000,00 8.456.589.000,00 7.803.228.000,00 7.591.603.000,00 4.587.290.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 488.143.000,00 283.222.000,00 281.838.000,00 198.651.000,00 164.545.000,00
Diğer Borçlar 212.421.000,00 57.031.000,00 13.543.000,00 23.836.000,00 195.939.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 212.421.000,00 57.031.000,00 13.543.000,00 23.836.000,00 195.939.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 140.132.000,00 105.673.000,00 121.624.000,00 104.622.000,00 107.227.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.231.342.000,00 437.667.000,00 216.495.000,00 79.014.000,00 15.890.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 932.577.000,00 807.450.000,00 603.785.000,00 524.905.000,00 464.479.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 368.691.000,00 157.582.000,00 3.587.000,00 167.979.000,00 16.062.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.920.300.000,00 2.992.701.000,00 3.030.610.000,00 3.519.664.000,00 4.124.271.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.921.615.000,00 1.888.939.000,00 2.527.571.000,00 3.160.922.000,00 3.758.597.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 997.885.000,00 1.102.695.000,00 500.977.000,00 356.428.000,00 362.344.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 997.885.000,00 1.102.695.000,00 500.977.000,00 356.428.000,00 362.344.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.465.898.000,00 29.062.175.000,00 26.422.815.000,00 24.855.047.000,00 20.684.544.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 11.002.209.000,00 11.313.640.000,00 7.976.672.000,00 5.648.373.000,00 3.655.444.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.002.209.000,00 11.313.640.000,00 7.976.672.000,00 5.648.373.000,00 3.655.444.000,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 348.382.000,00 348.382.000,00 348.382.000,00 348.382.000,00 348.382.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -520.929.000,00 -700.303.000,00 -245.111.000,00 -139.161.000,00 -148.788.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -520.929.000,00 -700.303.000,00 -245.111.000,00 -139.161.000,00 -148.788.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -520.929.000,00 -700.303.000,00 -245.111.000,00 -139.161.000,00 -148.788.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.059.769.000,00 -1.135.543.000,00 -1.429.841.000,00 -1.805.190.000,00 -1.912.182.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.059.769.000,00 -1.135.543.000,00 -1.429.841.000,00 -1.805.190.000,00 -1.912.182.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.013.080.000,00 715.678.000,00 715.678.000,00 715.678.000,00 715.678.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.288.024.000,00 3.023.235.000,00 3.023.235.000,00 3.023.235.000,00 3.023.235.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.433.421.000,00 8.562.191.000,00 5.064.329.000,00 3.005.429.000,00 1.129.119.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 42.468.107.000,00 40.375.815.000,00 34.399.487.000,00 30.503.420.000,00 24.339.988.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi