Geri Dön

TNZTP | Tapdi Tinaztepe


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,11
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 21,88
BIST-100'deki Ağırlığı 3,52
F/K Oranı 8,13
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,15
Dibe Uzaklık 21,88
Piyasa Değeri (USD) 207.172.993,17
Piyasa Değeri (TL) 6.688.000.000,00
Özsermaye (TL) 3.106.191.272,00
Sermaye (TL) 128.000.000,00
Net Kar (TL) 822.718.070,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TNZTP
Sektör
Adres KOŞUYOLU CAD. 506 SOKAK NO:2 ŞİRİNYER BUCA / İZMİR
Telefon 0232 454 14 14
Faks 0232 440 44 22
Web tinaztepe.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HAKAN KOCAOĞLU 28.259.250,00 22,08
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR 59.029.162,00 46,12
TAMER KÂNOĞLU 7.668.475,00 5,99
TOPLAM 128.000.000,00 100,00
DİĞER 33.043.113,00 25,81
Toplam 256.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A.G.C.M. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 849.950,00 51,05
TINAZTEPE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
19.06.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.313.151.247,00 699.833.242,00 397.930.442,00 185.767.797,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 950.682.670,00 487.787.291,00 257.491.066,00 -123.957.543,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 362.468.577,00 212.045.951,00 140.439.376,00 61.810.254,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 362.468.577,00 212.045.951,00 140.439.376,00 61.810.254,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 163.629.524,00 87.160.746,00 35.965.557,00 -19.567.702,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 7.682.070,00 3.527.007,00 714.456,00 -420.812,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.515.855,00 13.032.868,00 9.058.121,00 4.913.851,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 54.096.472,00 35.577.797,00 16.390.390,00 -13.615.062,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 169.576.366,00 98.813.269,00 96.427.094,00 33.120.529,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 885.063.448,00 31.353.956,00 11.705.524,00 5.300.651,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 7.017.326,00 106.522,00 2.981.526,00 -51.332,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.045.808.339,00 127.877.610,00 105.390.334,00 38.630.212,00 0,00
Finansman gelirleri 187.790.580,00 132.542.392,00 88.833.628,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 86.194.166,00 41.490.008,00 14.343.983,00 -10.166.749,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 953.441.708,00 218.929.994,00 179.879.979,00 49.847.547,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 130.733.253,00 16.067.070,00 13.282.593,00 -2.492.574,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 19.829.500,00 13.077.455,00 3.946.428,00 -2.921.592,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 110.903.753,00 2.989.615,00 9.336.165,00 429.018,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 822.708.455,00 202.862.924,00 166.597.386,00 47.354.973,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 822.708.455,00 202.862.924,00 166.597.386,00 47.354.973,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -9.615,00 -2.573,00 -1.793,00 -651,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 822.718.070,00 202.865.497,00 166.599.179,00 47.355.624,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 234.666.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 284.548.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -208.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 49.672.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -52.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 234.666.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.057.375.376,00 202.862.924,00 166.597.386,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.057.375.376,00 202.862.924,00 166.597.386,00 47.354.973,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 21.384.084,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 731.059.397,00 980.840.119,00 787.595.765,00 706.334.759,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 453.519.571,00 678.887.964,00 359.184.977,00 369.516.504,00 0,00
Finansal Yatırımlar 8.485.159,00 4.338,00 149.196.218,00 70.552.661,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 166.536.047,00 213.028.474,00 177.030.294,00 160.014.061,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.700,00 6.300,00 8.862.977,00 3.386.818,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.521.347,00 213.022.174,00 168.167.317,00 156.627.243,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.449.314,00 12.045.674,00 4.936.081,00 4.409.561,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.974.098,00 1.532.996,00 759,00 43.309,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.475.216,00 10.512.678,00 4.935.322,00 4.366.252,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 65.693.433,00 57.503.665,00 46.549.344,00 32.211.077,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.993.144,00 17.951.098,00 46.379.582,00 69.630.895,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 46.379.582,00 69.630.895,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 382.729,00 1.418.906,00 4.319.269,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 731.059.397,00 980.840.119,00 787.595.765,00 706.334.759,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.715.935.952,00 1.850.213.735,00 1.017.759.365,00 971.818.069,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 151.831.000,00 94.901.603,00 94.901.603,00 94.901.603,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.522.232.090,00 1.709.282.300,00 897.582.746,00 851.819.093,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.135.666,00 785.761,00 372.756,00 371.101,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.135.666,00 785.761,00 372.756,00 371.101,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 888.394,00 22.838.268,00 1.801.381,00 345.052,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.446.995.349,00 2.831.053.854,00 1.805.355.130,00 1.678.152.828,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 546.570.846,00 917.693.641,00 306.212.060,00 255.542.459,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.700.339,00 70.907.405,00 25.808.195,00 5.415.248,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 198.670.853,00 76.436.252,00 9.611.301,00 10.838.479,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 147.192.861,00 557.811.407,00 126.840.542,00 93.120.424,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.281.231,00 19.455.443,00 2.812.455,00 334.545,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 141.911.630,00 538.355.964,00 124.028.087,00 92.785.879,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 35.489.799,00 32.942.492,00 15.511.418,00 16.519.682,00 0,00
Diğer Borçlar 92.315.353,00 59.205.860,00 20.268.377,00 19.541.112,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 71.423.616,00 39.386.770,00 1.081.562,00 432.716,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.891.737,00 19.819.090,00 19.186.815,00 19.108.396,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 40.543.624,00 102.374.057,00 99.615.367,00 100.822.287,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.974.637,00 8.485.821,00 638.905,00 2.786.998,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.683.380,00 9.530.347,00 7.917.955,00 6.498.229,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.112.590,00 7.328.823,00 5.716.431,00 6.289.105,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.570.790,00 0,00 2.201.524,00 209.124,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 793.427.796,00 555.301.192,00 95.521.313,00 87.759.036,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 528.387.454,00 455.664.281,00 8.504.939,00 10.854.308,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.827.255,00 28.677.245,00 6.785.910,00 7.584.252,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.827.255,00 28.677.245,00 6.785.910,00 7.584.252,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 218.727.319,00 22.366.127,00 31.759.009,00 21.993.826,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.339.998.642,00 1.472.994.833,00 401.733.373,00 343.301.495,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.106.996.707,00 1.358.059.021,00 1.403.621.757,00 1.334.851.333,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.106.191.272,00 1.357.246.544,00 1.402.808.500,00 1.334.036.934,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -90.000.000,00 -90.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 452.799.254,00 6.478,00 6.478,00 6.478,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 47.100.541,00 34.472.471,00 28.806.222,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 421.875.995,00 247.451.908,00 247.500.858,00 247.577.215,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 173.183.760,00 537.408.616,00 537.408.616,00 537.408.616,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 173.183.760,00 537.408.616,00 537.408.616,00 537.408.616,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -1.713.503,00 -1.713.503,00 -1.713.503,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.222.081,00 18.366.188,00 17.843.547,00 9.143.565,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.197.492.653,00 347.620.328,00 334.256.044,00 379.190.962,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 822.718.070,00 202.865.497,00 166.599.179,00 47.355.624,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 805.435,00 812.477,00 813.257,00 814.399,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.446.995.349,00 2.831.053.854,00 1.805.355.130,00 1.678.152.828,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi