Geri Dön

THYAO | Turk Hava Yollari


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Kasım ayında Türkiye yolcu sayısı yıllık %22 artarak 2019 yılının %93’ü olan 13,5 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt içi yolcu...
Konu Açıklama
BIST Kodu THYAO
Sektör Yurtiçi ve yurtdışı her türlü hava taşımacılığı
Adres Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası,Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Telefon +902124636363
Faks +902124652121
Web www.turkishairlines.com / investor.turkishairlines.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 1.380.000.000,00 100,00
TÜRKİYE VARLIK FONU 677.884.848,57 49,12
DİĞER 702.115.151,43 50,88
Toplam 2.760.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
04.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
25.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,99
21.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.12.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
24.03.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,93
26.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
23.01.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,94
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 223.120.000.000,00 114.583.000.000,00 42.614.000.000,00 97.378.000.000,00 60.518.000.000,00
Satışların Maliyeti (-) -167.418.000.000,00 -92.334.000.000,00 -35.426.000.000,00 -75.233.000.000,00 -47.846.000.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 55.702.000.000,00 22.249.000.000,00 7.188.000.000,00 22.145.000.000,00 12.672.000.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 55.702.000.000,00 22.249.000.000,00 7.188.000.000,00 22.145.000.000,00 12.672.000.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.531.000.000,00 -1.995.000.000,00 -964.000.000,00 -2.123.000.000,00 -1.689.000.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.932.000.000,00 -9.707.000.000,00 -4.185.000.000,00 -7.573.000.000,00 -4.734.000.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.418.000.000,00 1.070.000.000,00 486.000.000,00 1.386.000.000,00 1.211.000.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.537.000.000,00 -638.000.000,00 -231.000.000,00 -288.000.000,00 -632.000.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 36.120.000.000,00 10.979.000.000,00 2.294.000.000,00 13.547.000.000,00 6.828.000.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.144.000.000,00 1.614.000.000,00 639.000.000,00 1.823.000.000,00 1.297.000.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -331.000.000,00 -333.000.000,00 -334.000.000,00 -52.000.000,00 -51.000.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.865.000.000,00 179.000.000,00 -66.000.000,00 743.000.000,00 432.000.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 40.798.000.000,00 12.439.000.000,00 2.533.000.000,00 16.061.000.000,00 8.506.000.000,00
Finansman Gelirleri 6.610.000.000,00 2.133.000.000,00 999.000.000,00 790.000.000,00 808.000.000,00
Finansman Giderleri (-) -4.774.000.000,00 -2.869.000.000,00 -1.878.000.000,00 -7.660.000.000,00 -2.354.000.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 42.634.000.000,00 11.703.000.000,00 1.654.000.000,00 9.191.000.000,00 6.960.000.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.141.000.000,00 -328.000.000,00 566.000.000,00 -977.000.000,00 -728.000.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -520.000.000,00 -359.000.000,00 -118.000.000,00 -242.000.000,00 -144.000.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -3.621.000.000,00 31.000.000,00 684.000.000,00 -735.000.000,00 -584.000.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 38.493.000.000,00 11.375.000.000,00 2.220.000.000,00 8.214.000.000,00 6.232.000.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 38.493.000.000,00 11.375.000.000,00 2.220.000.000,00 8.214.000.000,00 6.232.000.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 38.493.000.000,00 11.375.000.000,00 2.220.000.000,00 8.213.000.000,00 6.232.000.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 36.913.000.000,00 -420.000.000,00 -130.000.000,00 -598.000.000,00 -88.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 37.496.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -729.000.000,00 -525.000.000,00 -163.000.000,00 -748.000.000,00 -110.000.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 146.000.000,00 105.000.000,00 33.000.000,00 150.000.000,00 22.000.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 146.000.000,00 105.000.000,00 33.000.000,00 150.000.000,00 22.000.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 15.483.000.000,00 33.362.000.000,00 12.473.000.000,00 43.522.000.000,00 11.952.000.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 22.835.000.000,00 8.746.000.000,00 38.302.000.000,00 8.726.000.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 19.583.000.000,00 13.225.000.000,00 4.491.000.000,00 6.539.000.000,00 4.015.000.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 271.000.000,00 439.000.000,00 261.000.000,00 115.000.000,00 84.000.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 271.000.000,00 439.000.000,00 261.000.000,00 115.000.000,00 84.000.000,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -3.881.000.000,00 -2.727.000.000,00 -990.000.000,00 -1.305.000.000,00 -828.000.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 52.396.000.000,00 32.942.000.000,00 12.343.000.000,00 42.924.000.000,00 11.864.000.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 90.889.000.000,00 44.317.000.000,00 14.563.000.000,00 51.138.000.000,00 18.096.000.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 136.372.000.000,00 118.450.000.000,00 81.812.000.000,00 65.797.000.000,00 47.482.000.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 66.757.000.000,00 58.670.000.000,00 37.249.000.000,00 35.679.000.000,00 26.492.000.000,00
Finansal Yatırımlar 16.434.000.000,00 13.244.000.000,00 8.427.000.000,00 69.000.000,00 94.000.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.305.000.000,00 2.143.000.000,00 85.000.000,00 69.000.000,00 94.000.000,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 120.000.000,00 94.000.000,00 85.000.000,00 69.000.000,00 94.000.000,00
Ticari Alacaklar 21.326.000.000,00 19.159.000.000,00 14.529.000.000,00 12.323.000.000,00 8.330.000.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 499.000.000,00 390.000.000,00 424.000.000,00 315.000.000,00 184.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.827.000.000,00 18.769.000.000,00 14.105.000.000,00 12.008.000.000,00 8.146.000.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.000.000.000,00 14.129.000.000,00 10.604.000.000,00 10.617.000.000,00 7.480.000.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 452.000.000,00 319.000.000,00 81.000.000,00 76.000.000,00 106.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.548.000.000,00 13.810.000.000,00 10.523.000.000,00 10.541.000.000,00 7.374.000.000,00
Türev Araçlar 3.190.000.000,00 3.383.000.000,00 3.361.000.000,00 782.000.000,00 783.000.000,00
Stoklar 5.584.000.000,00 5.016.000.000,00 4.185.000.000,00 3.481.000.000,00 2.388.000.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.385.000.000,00 3.428.000.000,00 2.422.000.000,00 1.526.000.000,00 1.194.000.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 591.000.000,00 333.000.000,00 178.000.000,00 260.000.000,00 160.000.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.105.000.000,00 1.088.000.000,00 857.000.000,00 1.060.000.000,00 561.000.000,00
ARA TOPLAM 136.372.000.000,00 118.450.000.000,00 81.812.000.000,00 65.797.000.000,00 47.482.000.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 427.845.000.000,00 370.787.000.000,00 317.371.000.000,00 287.911.000.000,00 193.653.000.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.165.000.000,00 3.660.000.000,00 3.444.000.000,00 3.164.000.000,00 2.293.000.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 84.474.000.000,00 73.884.000.000,00 64.334.000.000,00 58.195.000.000,00 38.459.000.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 48.400.000.000,00 41.078.000.000,00 35.703.000.000,00 31.963.000.000,00 21.004.000.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.557.000.000,00 1.421.000.000,00 1.309.000.000,00 1.254.000.000,00 852.000.000,00
- Şerefiye 230.000.000,00 207.000.000,00 182.000.000,00 166.000.000,00 110.000.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.327.000.000,00 1.214.000.000,00 1.127.000.000,00 1.088.000.000,00 742.000.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.306.000.000,00 14.939.000.000,00 12.845.000.000,00 11.188.000.000,00 7.229.000.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.000.000,00 21.000.000,00 19.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 564.217.000.000,00 489.237.000.000,00 399.183.000.000,00 353.708.000.000,00 241.135.000.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.276.000.000,00 150.676.000.000,00 111.996.000.000,00 90.443.000.000,00 62.854.000.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.036.000.000,00 18.145.000.000,00 14.287.000.000,00 11.792.000.000,00 12.784.000.000,00
- Banka Kredileri 18.036.000.000,00 18.145.000.000,00 14.287.000.000,00 11.792.000.000,00 12.784.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 51.292.000.000,00 49.480.000.000,00 47.428.000.000,00 41.569.000.000,00 27.305.000.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.395.000.000,00 25.412.000.000,00 23.719.000.000,00 22.305.000.000,00 14.862.000.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.917.000.000,00 21.468.000.000,00 12.740.000.000,00 11.896.000.000,00 7.510.000.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.693.000.000,00 4.471.000.000,00 1.932.000.000,00 2.231.000.000,00 1.149.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.224.000.000,00 16.997.000.000,00 10.808.000.000,00 9.665.000.000,00 6.361.000.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.604.000.000,00 2.036.000.000,00 1.991.000.000,00 1.407.000.000,00 890.000.000,00
Diğer Borçlar 6.492.000.000,00 2.226.000.000,00 1.256.000.000,00 2.327.000.000,00 1.731.000.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.000.000,00 97.000.000,00 91.000.000,00 68.000.000,00 33.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.487.000.000,00 2.129.000.000,00 1.165.000.000,00 2.259.000.000,00 1.698.000.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 43.244.000.000,00 50.641.000.000,00 28.177.000.000,00 16.877.000.000,00 9.527.000.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 211.000.000,00 263.000.000,00 121.000.000,00 211.000.000,00 82.000.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 893.000.000,00 652.000.000,00 606.000.000,00 339.000.000,00 287.000.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 776.000.000,00 531.000.000,00 494.000.000,00 234.000.000,00 199.000.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 117.000.000,00 121.000.000,00 112.000.000,00 105.000.000,00 88.000.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.893.000.000,00 4.945.000.000,00 4.223.000.000,00 3.544.000.000,00 2.446.000.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 229.402.000.000,00 203.594.000.000,00 181.974.000.000,00 172.615.000.000,00 120.673.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 177.730.000.000,00 161.982.000.000,00 149.067.000.000,00 145.647.000.000,00 105.042.000.000,00
Banka Kredileri 9.168.000.000,00 10.200.000.000,00 12.591.000.000,00 16.000.000.000,00 12.831.000.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 155.888.000.000,00 138.314.000.000,00 121.447.000.000,00 114.495.000.000,00 80.359.000.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.302.000.000,00 3.055.000.000,00 2.240.000.000,00 2.125.000.000,00 1.597.000.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.345.000.000,00 2.287.000.000,00 1.592.000.000,00 1.506.000.000,00 1.167.000.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 957.000.000,00 768.000.000,00 648.000.000,00 619.000.000,00 430.000.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 43.877.000.000,00 34.039.000.000,00 26.550.000.000,00 22.889.000.000,00 12.581.000.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 382.678.000.000,00 354.270.000.000,00 293.970.000.000,00 263.058.000.000,00 183.527.000.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 181.539.000.000,00 134.967.000.000,00 105.213.000.000,00 90.650.000.000,00 57.608.000.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 181.529.000.000,00 134.957.000.000,00 105.203.000.000,00 90.640.000.000,00 57.598.000.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00 1.124.000.000,00 1.124.000.000,00 1.124.000.000,00 1.124.000.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 103.748.000.000,00 -1.370.000.000,00 -1.080.000.000,00 -950.000.000,00 -440.000.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.533.000.000,00 -1.370.000.000,00 -1.080.000.000,00 -950.000.000,00 -440.000.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.533.000.000,00 -1.370.000.000,00 -1.080.000.000,00 -950.000.000,00 -440.000.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 105.281.000.000,00 90.620.000.000,00 76.531.000.000,00 67.785.000.000,00 38.209.000.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.414.000.000,00 103.078.000.000,00 82.189.000.000,00 69.716.000.000,00 38.146.000.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 17.897.000.000,00 12.877.000.000,00 5.778.000.000,00 2.022.000.000,00 -39.000.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -483.000.000,00 -419.000.000,00 -120.000.000,00 -91.000.000,00 -24.000.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 414.000.000,00 414.000.000,00 238.000.000,00 238.000.000,00 238.000.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.956.000.000,00 18.956.000.000,00 19.132.000.000,00 10.918.000.000,00 10.918.000.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 38.493.000.000,00 11.375.000.000,00 2.220.000.000,00 8.214.000.000,00 6.232.000.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 564.217.000.000,00 489.237.000.000,00 399.183.000.000,00 353.708.000.000,00 241.135.000.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi