Geri Dön

THYAO | Turk Hava Yollari


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,01
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,42
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 4,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,28
Dibe Uzaklık 53,58
Piyasa Değeri (USD) 10.497.088.613,67
Piyasa Değeri (TL) 245.457.621.888,80
Özsermaye (TL) 191.254.000.000,00
Sermaye (TL) 1.387.550.152,00
Net Kar (TL) 49.627.000.000,00
 

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma THY 1Ç23’de beklentimizin oldukça üzerinde bir net kar açıkladı… • THY 1Ç23’de beklentimizin oldukça üzerinde 233 milyon dolar net k...
Konu Açıklama
BIST Kodu THYAO
Sektör Yurtiçi ve yurtdışı her türlü hava taşımacılığı
Adres Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası,Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Telefon +902124636363
Faks +902124652121
Web www.turkishairlines.com / investor.turkishairlines.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 1.380.000.000,00 100,00
TÜRKİYE VARLIK FONU 677.884.848,57 49,12
DİĞER 702.115.151,43 50,88
Toplam 2.760.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
11.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
04.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
25.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,99
21.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
15.12.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,16
24.03.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,93
26.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
23.01.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,94
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 82.057.000.000,00 311.169.000.000,00 223.120.000.000,00 114.583.000.000,00 42.614.000.000,00
Satışların Maliyeti (-) -69.839.000.000,00 -235.528.000.000,00 -167.418.000.000,00 -92.334.000.000,00 -35.426.000.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.218.000.000,00 75.641.000.000,00 55.702.000.000,00 22.249.000.000,00 7.188.000.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.218.000.000,00 75.641.000.000,00 55.702.000.000,00 22.249.000.000,00 7.188.000.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.844.000.000,00 -4.701.000.000,00 -3.531.000.000,00 -1.995.000.000,00 -964.000.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.844.000.000,00 -23.209.000.000,00 -15.932.000.000,00 -9.707.000.000,00 -4.185.000.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.997.000.000,00 2.407.000.000,00 1.418.000.000,00 1.070.000.000,00 486.000.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.376.000.000,00 -1.327.000.000,00 -1.537.000.000,00 -638.000.000,00 -231.000.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.151.000.000,00 48.811.000.000,00 36.120.000.000,00 10.979.000.000,00 2.294.000.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.855.000.000,00 5.509.000.000,00 3.144.000.000,00 1.614.000.000,00 639.000.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -221.000.000,00 -333.000.000,00 -331.000.000,00 -333.000.000,00 -334.000.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -232.000.000,00 2.180.000.000,00 1.865.000.000,00 179.000.000,00 -66.000.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.553.000.000,00 56.167.000.000,00 40.798.000.000,00 12.439.000.000,00 2.533.000.000,00
Finansman Gelirleri 5.695.000.000,00 6.317.000.000,00 6.610.000.000,00 2.133.000.000,00 999.000.000,00
Finansman Giderleri (-) -5.030.000.000,00 -11.081.000.000,00 -4.774.000.000,00 -2.869.000.000,00 -1.878.000.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.218.000.000,00 51.403.000.000,00 42.634.000.000,00 11.703.000.000,00 1.654.000.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -803.000.000,00 -3.971.000.000,00 -4.141.000.000,00 -328.000.000,00 566.000.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -78.000.000,00 -570.000.000,00 -520.000.000,00 -359.000.000,00 -118.000.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -725.000.000,00 -3.401.000.000,00 -3.621.000.000,00 31.000.000,00 684.000.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.415.000.000,00 47.432.000.000,00 38.493.000.000,00 11.375.000.000,00 2.220.000.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.415.000.000,00 47.432.000.000,00 38.493.000.000,00 11.375.000.000,00 2.220.000.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.418.000.000,00 47.429.000.000,00 38.493.000.000,00 11.375.000.000,00 2.220.000.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 4.066.000.000,00 35.888.000.000,00 36.913.000.000,00 -420.000.000,00 -130.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 4.213.000.000,00 39.211.000.000,00 37.496.000.000,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -190.000.000,00 -4.153.000.000,00 -729.000.000,00 -525.000.000,00 -163.000.000,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 43.000.000,00 830.000.000,00 146.000.000,00 105.000.000,00 33.000.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 43.000.000,00 830.000.000,00 146.000.000,00 105.000.000,00 33.000.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.645.000.000,00 7.462.000.000,00 15.483.000.000,00 33.362.000.000,00 12.473.000.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 22.835.000.000,00 8.746.000.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 2.169.000.000,00 9.607.000.000,00 19.583.000.000,00 13.225.000.000,00 4.491.000.000,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar -209.000.000,00 -69.000.000,00 271.000.000,00 439.000.000,00 261.000.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -209.000.000,00 -69.000.000,00 271.000.000,00 439.000.000,00 261.000.000,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -411.000.000,00 -1.864.000.000,00 -3.881.000.000,00 -2.727.000.000,00 -990.000.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.711.000.000,00 43.350.000.000,00 52.396.000.000,00 32.942.000.000,00 12.343.000.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.126.000.000,00 90.782.000.000,00 90.889.000.000,00 44.317.000.000,00 14.563.000.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 151.513.000.000,00 135.095.000.000,00 136.372.000.000,00 118.450.000.000,00 81.812.000.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.176.000.000,00 76.192.000.000,00 66.757.000.000,00 58.670.000.000,00 37.249.000.000,00
Finansal Yatırımlar 50.951.000.000,00 11.705.000.000,00 16.434.000.000,00 13.244.000.000,00 8.427.000.000,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 261.000.000,00 205.000.000,00 1.305.000.000,00 2.143.000.000,00 85.000.000,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 261.000.000,00 205.000.000,00 120.000.000,00 94.000.000,00 85.000.000,00
Ticari Alacaklar 17.337.000.000,00 18.618.000.000,00 21.326.000.000,00 19.159.000.000,00 14.529.000.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 670.000.000,00 586.000.000,00 499.000.000,00 390.000.000,00 424.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.667.000.000,00 18.032.000.000,00 20.827.000.000,00 18.769.000.000,00 14.105.000.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 18.208.000.000,00 16.387.000.000,00 17.000.000.000,00 14.129.000.000,00 10.604.000.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 243.000.000,00 236.000.000,00 452.000.000,00 319.000.000,00 81.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.965.000.000,00 16.151.000.000,00 16.548.000.000,00 13.810.000.000,00 10.523.000.000,00
Türev Araçlar 590.000.000,00 819.000.000,00 3.190.000.000,00 3.383.000.000,00 3.361.000.000,00
Stoklar 6.513.000.000,00 6.196.000.000,00 5.584.000.000,00 5.016.000.000,00 4.185.000.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.224.000.000,00 3.293.000.000,00 4.385.000.000,00 3.428.000.000,00 2.422.000.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 901.000.000,00 650.000.000,00 591.000.000,00 333.000.000,00 178.000.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.613.000.000,00 1.235.000.000,00 1.105.000.000,00 1.088.000.000,00 857.000.000,00
ARA TOPLAM 151.513.000.000,00 135.095.000.000,00 136.372.000.000,00 118.450.000.000,00 81.812.000.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 462.743.000.000,00 443.476.000.000,00 427.845.000.000,00 370.787.000.000,00 317.371.000.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.538.000.000,00 5.179.000.000,00 5.165.000.000,00 3.660.000.000,00 3.444.000.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.322.000.000,00 1.290.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 99.659.000.000,00 87.045.000.000,00 84.474.000.000,00 73.884.000.000,00 64.334.000.000,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 63.596.000.000,00 51.632.000.000,00 48.400.000.000,00 41.078.000.000,00 35.703.000.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.875.000.000,00 1.932.000.000,00 1.557.000.000,00 1.421.000.000,00 1.309.000.000,00
- Şerefiye 512.000.000,00 500.000.000,00 230.000.000,00 207.000.000,00 182.000.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.363.000.000,00 1.432.000.000,00 1.327.000.000,00 1.214.000.000,00 1.127.000.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.418.000.000,00 17.089.000.000,00 17.306.000.000,00 14.939.000.000,00 12.845.000.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 50.000.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00 21.000.000,00 19.000.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 614.256.000.000,00 578.571.000.000,00 564.217.000.000,00 489.237.000.000,00 399.183.000.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173.346.000.000,00 154.040.000.000,00 153.276.000.000,00 150.676.000.000,00 111.996.000.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.235.000.000,00 19.821.000.000,00 18.036.000.000,00 18.145.000.000,00 14.287.000.000,00
- Banka Kredileri 29.235.000.000,00 19.821.000.000,00 18.036.000.000,00 18.145.000.000,00 14.287.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 48.747.000.000,00 50.363.000.000,00 51.292.000.000,00 49.480.000.000,00 47.428.000.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.100.000.000,00 29.756.000.000,00 28.395.000.000,00 25.412.000.000,00 23.719.000.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.531.000.000,00 22.482.000.000,00 22.917.000.000,00 21.468.000.000,00 12.740.000.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.738.000.000,00 5.066.000.000,00 4.693.000.000,00 4.471.000.000,00 1.932.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.793.000.000,00 17.416.000.000,00 18.224.000.000,00 16.997.000.000,00 10.808.000.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.024.000.000,00 3.425.000.000,00 3.604.000.000,00 2.036.000.000,00 1.991.000.000,00
Diğer Borçlar 2.965.000.000,00 2.341.000.000,00 6.492.000.000,00 2.226.000.000,00 1.256.000.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 123.000.000,00 251.000.000,00 5.000.000,00 97.000.000,00 91.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.842.000.000,00 2.090.000.000,00 6.487.000.000,00 2.129.000.000,00 1.165.000.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 55.846.000.000,00 44.840.000.000,00 43.244.000.000,00 50.641.000.000,00 28.177.000.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 126.000.000,00 58.000.000,00 211.000.000,00 263.000.000,00 121.000.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.154.000.000,00 837.000.000,00 893.000.000,00 652.000.000,00 606.000.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.020.000.000,00 728.000.000,00 776.000.000,00 531.000.000,00 494.000.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 134.000.000,00 109.000.000,00 117.000.000,00 121.000.000,00 112.000.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.936.000.000,00 5.920.000.000,00 5.893.000.000,00 4.945.000.000,00 4.223.000.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 249.603.000.000,00 243.104.000.000,00 229.402.000.000,00 203.594.000.000,00 181.974.000.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 196.758.000.000,00 192.799.000.000,00 177.730.000.000,00 161.982.000.000,00 149.067.000.000,00
Banka Kredileri 7.949.000.000,00 9.579.000.000,00 9.168.000.000,00 10.200.000.000,00 12.591.000.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 178.587.000.000,00 171.913.000.000,00 155.888.000.000,00 138.314.000.000,00 121.447.000.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.495.000.000,00 6.258.000.000,00 3.302.000.000,00 3.055.000.000,00 2.240.000.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.268.000.000,00 5.123.000.000,00 2.345.000.000,00 2.287.000.000,00 1.592.000.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.227.000.000,00 1.135.000.000,00 957.000.000,00 768.000.000,00 648.000.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 43.858.000.000,00 41.584.000.000,00 43.877.000.000,00 34.039.000.000,00 26.550.000.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 422.949.000.000,00 397.144.000.000,00 382.678.000.000,00 354.270.000.000,00 293.970.000.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 191.307.000.000,00 181.427.000.000,00 181.539.000.000,00 134.967.000.000,00 105.213.000.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 191.254.000.000,00 181.422.000.000,00 181.529.000.000,00 134.957.000.000,00 105.203.000.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00 1.124.000.000,00 1.124.000.000,00 1.124.000.000,00 1.124.000.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.789.000.000,00 102.723.000.000,00 103.748.000.000,00 -1.370.000.000,00 -1.080.000.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.420.000.000,00 -4.273.000.000,00 -1.533.000.000,00 -1.370.000.000,00 -1.080.000.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.420.000.000,00 -4.273.000.000,00 -1.533.000.000,00 -1.370.000.000,00 -1.080.000.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 111.209.000.000,00 106.996.000.000,00 105.281.000.000,00 90.620.000.000,00 76.531.000.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.038.000.000,00 9.393.000.000,00 17.414.000.000,00 103.078.000.000,00 82.189.000.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 11.221.000.000,00 9.653.000.000,00 17.897.000.000,00 12.877.000.000,00 5.778.000.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -183.000.000,00 -260.000.000,00 -483.000.000,00 -419.000.000,00 -120.000.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 353.000.000,00 59.000.000,00 414.000.000,00 414.000.000,00 238.000.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 66.449.000.000,00 19.311.000.000,00 18.956.000.000,00 18.956.000.000,00 19.132.000.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.415.000.000,00 47.432.000.000,00 38.493.000.000,00 11.375.000.000,00 2.220.000.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 53.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 614.256.000.000,00 578.571.000.000,00 564.217.000.000,00 489.237.000.000,00 399.183.000.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi