Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,15
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,34
BIST-100'deki Ağırlığı 7,91
F/K Oranı 23,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,98
Dibe Uzaklık 49,32
Piyasa Değeri (USD) 69.179.535,61
Piyasa Değeri (TL) 282.000.000,00
Özsermaye (TL) 288.189.295,00
Sermaye (TL) 300.000.000,00
Net Kar (TL) 12.130.991,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TEKTU
Sektör İNŞAAT, TAAHHÜT, TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ.
Adres SEFAKÖY, HALKALI CADDESİ NO:245 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
Telefon 0212 471 61 16
Faks 0212 698 97 70
Web http://www.clubzigana.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET ALİ YILMAZ 55.192.996,41 37,85
SONER YILMAZ 7.635.833,20 5,24
DİĞER 82.988.289,40 56,91
Toplam 145.817.119,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MAY ENERJİ A.Ş. 80.000,00 80,00
TEK-ART MÜZİK YAPIM LTD.ŞTİ. 50.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
04.04.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
01.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
24.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,01
02.03.2010 Bölünme 0,61
12.09.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 13,29
13.09.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
21.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.018.364,00 17.101.109,00 4.784.384,00 270.481,00 2.899.440,00
Satışların Maliyeti (-) -13.039.665,00 -11.805.500,00 -3.885.424,00 -178.349,00 -2.978.052,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.978.699,00 5.295.609,00 898.960,00 92.132,00 -78.612,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.978.699,00 5.295.609,00 898.960,00 92.132,00 -78.612,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.919.880,00 -3.694.605,00 -2.085.268,00 -817.212,00 -2.854.074,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.289.476,00 -799.316,00 -105.928,00 0,00 -871.034,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.459.624,00 4.647.524,00 3.806.082,00 226.007,00 673.872,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.332.858,00 -3.701.056,00 -2.503.174,00 -908.004,00 -3.859.053,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.103.891,00 1.748.156,00 10.672,00 -1.407.077,00 -6.988.901,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 41.268.849,00 10.220.322,00 6.590.601,00 3.171.692,00 11.432.634,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 40.164.958,00 11.968.478,00 6.601.273,00 1.764.615,00 4.443.733,00
Finansman gelirleri 17.931.154,00 13.204.804,00 10.836.255,00 3.877,00 8.564.300,00
Finansman Giderleri (-) -37.994.300,00 -24.737.992,00 -17.558.578,00 -5.822.459,00 -29.038.096,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 20.101.812,00 435.290,00 -121.050,00 -4.053.967,00 -16.030.063,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.970.821,00 1.511.331,00 1.508.833,00 966.214,00 3.509.193,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -168.102,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.970.821,00 1.511.331,00 1.508.833,00 966.214,00 3.677.295,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.130.991,00 1.946.621,00 1.387.783,00 -3.087.753,00 -12.520.870,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.130.991,00 1.946.621,00 1.387.783,00 -3.087.753,00 -12.520.870,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 12.130.991,00 1.946.621,00 1.387.783,00 -3.087.753,00 -12.520.870,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 131.646.369,00 116.140.806,00 110.786.872,00 104.451.586,00 100.680.798,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.494.943,00 2.236.552,00 1.709.323,00 1.799.329,00 6.302.981,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.707.456,00 4.687.052,00 2.808.109,00 2.375.932,00 2.177.286,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 59.133,00 59.133,00 59.133,00 59.133,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.707.456,00 4.627.919,00 2.748.976,00 2.316.799,00 2.118.153,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 108.892.805,00 100.893.034,00 97.592.080,00 92.493.227,00 85.806.121,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 108.757.309,00 100.766.798,00 97.537.895,00 92.473.060,00 85.796.731,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 135.496,00 126.236,00 54.185,00 20.167,00 9.390,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 419.715,00 433.887,00 774.221,00 70.877,00 59.164,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 618.641,00 916.097,00 1.235.034,00 1.763.893,00 899.775,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.624,00 16.523,00 15.931,00 718,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.496.185,00 6.957.661,00 6.652.174,00 5.947.610,00 5.435.471,00
ARA TOPLAM 131.646.369,00 116.140.806,00 110.786.872,00 104.451.586,00 100.680.798,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 374.099.402,00 226.170.968,00 223.746.590,00 212.804.347,00 204.399.898,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 196.500.000,00 50.774.643,00 50.965.796,00 50.979.780,00 51.083.945,00
Maddi Duran Varlıklar 176.821.853,00 170.883.824,00 167.725.692,00 155.855.747,00 146.515.088,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.464,00 57.316,00 24.767,00 9.743,00 10.698,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.464,00 57.316,00 24.767,00 9.743,00 10.698,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 505.745.771,00 342.311.774,00 334.533.462,00 317.255.933,00 305.080.696,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 113.839.510,00 98.331.899,00 89.194.099,00 69.979.910,00 53.493.983,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.342.241,00 70.136.698,00 60.872.202,00 47.872.202,00 37.499.402,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.747.707,00 8.174.602,00 7.461.767,00 3.669.192,00 2.081.909,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 143.659,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.747.707,00 8.030.943,00 7.461.767,00 3.669.192,00 2.081.909,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 185.054,00 1.113.885,00 945.048,00 528.439,00 402.605,00
Diğer Borçlar 1.942.118,00 2.356.099,00 3.092.833,00 3.416.439,00 3.060.758,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 319.907,00 677.841,00 1.857.624,00 2.538.256,00 2.262.467,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.622.211,00 1.678.258,00 1.235.209,00 878.183,00 798.291,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.154.012,00 564.389,00 2.055.478,00 2.719.655,00 2.048.137,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 15.989,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.827.376,00 2.255.436,00 2.469.119,00 2.025.846,00 1.898.812,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.827.376,00 2.255.436,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.716.966,00 74.616.692,00 76.509.802,00 82.863.581,00 84.150.625,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 82.019.164,00 73.523.869,00 75.468.588,00 81.280.723,00 81.547.448,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 451.596,00 482.746,00 463.803,00 406.755,00 476.887,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 451.596,00 482.746,00 463.803,00 406.755,00 476.887,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.159.822,00 384.516,00 393.318,00 950.542,00 1.900.729,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 217.556.476,00 172.948.591,00 165.703.901,00 152.843.491,00 137.644.608,00
Ö Z K A Y N A K L A R 288.189.295,00 169.363.183,00 168.829.561,00 164.412.442,00 167.436.088,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 288.189.295,00 169.363.183,00 168.829.561,00 164.412.442,00 167.436.088,00
Ödenmiş Sermaye 145.817.119,00 145.817.119,00 145.817.119,00 145.817.119,00 145.817.119,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.430.206,00 7.430.206,00 7.430.206,00 7.430.206,00 7.430.206,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.927.190,00 4.927.190,00 4.927.190,00 4.927.190,00 4.927.190,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.318.319,00 100.609.113,00 100.634.329,00 100.692.746,00 100.628.639,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 95.318.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.106.871,00 1.106.871,00 1.106.871,00 1.106.871,00 1.042.165,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.458.599,00 -92.473.937,00 -92.473.937,00 -92.473.937,00 -79.888.361,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.130.991,00 1.946.621,00 1.387.783,00 -3.087.753,00 -12.520.870,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 505.745.771,00 342.311.774,00 334.533.462,00 317.255.933,00 305.080.696,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 3.738.100,00 4.313.512,00 5.242.837,00 6.073.927,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi