Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TEKTU
Sektör İNŞAAT, TAAHHÜT, TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ.
Adres SEFAKÖY, HALKALI CADDESİ NO:245 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
Telefon 0212 471 61 16
Faks 0212 698 97 70
Web http://www.clubzigana.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MEHMET ALİ YILMAZ 67.774.132,76 22,59
SONER YILMAZ 49.656.376,72 16,55
DİĞER 182.569.490,52 60,86
Toplam 300.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MAY BOYA KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. 252.694,00 100,00
MAY ENERJİ A.Ş. 80.000,00 80,00
TEK ART MÜZİK LTD.ŞİT. 50.000,00 50,00
Tek-Art Holding A.Ş. 804.202,00 76,59
TRACO ELEKTRONİK SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. 700.000,00 58,33
Tarih Açıklama Katsayı
04.04.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,02
01.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,05
24.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,01
02.03.2010 Bölünme 0,61
12.09.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 13,29
13.09.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
21.12.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 848.650,00 20.888.764,00 17.807.285,00 2.510.487,00 1.193.134,00
Satışların Maliyeti (-) -419.768,00 -14.886.440,00 -10.708.637,00 -1.894.775,00 -489.463,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 428.882,00 6.002.324,00 7.098.648,00 615.712,00 703.671,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 428.882,00 6.002.324,00 7.098.648,00 615.712,00 703.671,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.833.364,00 -8.678.269,00 -5.869.386,00 -3.264.045,00 -2.018.795,00
Pazarlama Giderleri (-) -510.040,00 -2.634.344,00 -2.208.043,00 -613.672,00 -301.526,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.227.609,00 12.607.562,00 5.802.781,00 2.718.810,00 1.101.086,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.258.536,00 -25.069.146,00 -18.044.467,00 -13.727.031,00 -7.703.230,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.945.449,00 -17.771.873,00 -13.220.467,00 -14.270.226,00 -8.218.794,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 32.493.956,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -6.945.449,00 14.722.083,00 -13.220.467,00 -14.270.226,00 -8.218.794,00
Finansman gelirleri 3.432.140,00 11.749.827,00 9.562.436,00 7.377.331,00 3.586.508,00
Finansman Giderleri (-) -39.898.066,00 -80.597.322,00 -77.319.232,00 -39.878.176,00 -23.997.647,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -43.411.375,00 -54.125.412,00 -80.977.263,00 -46.771.071,00 -28.629.933,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 896.973,00 -2.162.593,00 185.061,00 515.289,00 602.160,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 896.973,00 -2.162.593,00 185.061,00 515.289,00 602.160,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -42.514.402,00 -56.288.005,00 -80.792.202,00 -46.255.782,00 -28.027.773,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -42.514.402,00 -56.288.005,00 -80.792.202,00 -46.255.782,00 -28.027.773,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -42.514.402,00 -56.288.005,00 -80.792.202,00 -46.255.782,00 -28.027.773,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 110.486.794,00 116.826.944,00 98.626.732,00 110.590.900,00 103.502.044,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.703.445,00 1.660.080,00 1.651.968,00 724.159,00 787.800,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.698.926,00 27.434.926,00 14.067.754,00 14.105.151,00 8.817.418,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.698.926,00 27.434.926,00 14.067.754,00 14.105.151,00 8.817.418,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 77.335.293,00 79.438.150,00 74.817.124,00 90.007.380,00 87.398.749,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 77.262.951,00 79.414.898,00 74.749.978,00 89.811.434,00 87.307.655,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.342,00 23.252,00 67.146,00 195.946,00 91.094,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 177.122,00 190.295,00 2.134.413,00 838.521,00 395.024,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.140.091,00 5.787.181,00 3.927.277,00 3.486.113,00 3.589.625,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.721,00 13.230,00 11.405,00 19.403,00 17.677,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.417.196,00 2.303.082,00 2.016.791,00 1.410.173,00 2.495.751,00
ARA TOPLAM 110.486.794,00 116.826.944,00 98.626.732,00 110.590.900,00 103.502.044,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.192.436.348,00 1.194.918.286,00 1.163.970.564,00 1.166.648.818,00 1.169.302.233,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 344.381.186,00 344.340.000,00 311.804.857,00 311.762.400,00 311.717.400,00
Maddi Duran Varlıklar 846.923.248,00 849.370.063,00 851.999.696,00 854.611.152,00 857.218.577,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.972,00 32.030,00 43.630,00 56.835,00 72.539,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.972,00 32.030,00 43.630,00 56.835,00 72.539,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.302.923.142,00 1.311.745.230,00 1.262.597.296,00 1.277.239.718,00 1.272.804.277,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.729.345,00 120.571.751,00 171.334.744,00 169.189.627,00 161.516.473,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.783.022,00 20.931.668,00 76.263.874,00 42.551.792,00 40.799.272,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 37.116.102,00 33.294.447,00 52.842.270,00 75.967.613,00 75.929.110,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.928.242,00 6.817.162,00 7.598.269,00 5.564.638,00 5.309.984,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.928.242,00 6.817.162,00 7.598.269,00 5.564.638,00 5.309.984,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.952.389,00 1.700.340,00 3.110.793,00 1.189.083,00 1.002.891,00
Diğer Borçlar 6.720.880,00 5.962.929,00 2.709.513,00 2.593.157,00 2.793.460,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 160.820,00 156.675,00 0,00 0,00 42.157,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.560.060,00 5.806.254,00 2.709.513,00 2.593.157,00 2.751.303,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 47.037.581,00 49.670.795,00 26.175.736,00 38.834.359,00 33.586.167,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.191.129,00 2.194.410,00 2.634.289,00 2.488.985,00 2.095.589,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 123.232,00 166.431,00 137.332,00 137.926,00 97.004,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.067.897,00 2.027.979,00 2.496.957,00 2.351.059,00 1.998.585,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 374.289.417,00 347.022.363,00 271.603.783,00 253.687.196,00 238.576.299,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 254.763.943,00 226.413.292,00 153.923.156,00 136.599.495,00 121.924.171,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.389.768,00 1.316.833,00 1.336.525,00 1.099.763,00 958.781,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.389.768,00 1.316.833,00 1.336.525,00 1.099.763,00 958.781,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 113.877.286,00 114.707.342,00 112.362.650,00 112.074.349,00 112.017.628,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 501.018.762,00 467.594.114,00 442.938.527,00 422.876.823,00 400.092.772,00
Ö Z K A Y N A K L A R 801.904.380,00 844.151.116,00 819.658.769,00 854.362.895,00 872.711.505,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 801.904.380,00 844.151.116,00 819.658.769,00 854.362.895,00 872.711.505,00
Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 7.430.206,00 7.430.206,00 7.430.206,00 7.430.206,00 7.430.206,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -10.535.995,00 -10.535.995,00 -10.535.995,00 -10.535.995,00 -10.535.995,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 669.190.001,00 668.922.335,00 668.934.185,00 669.101.891,00 669.222.492,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.106.871,00 1.106.871,00 1.106.871,00 1.106.871,00 1.106.871,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -122.761.765,00 -66.473.760,00 -66.473.760,00 -66.473.760,00 -66.473.760,00
Net Dönem Karı/Zararı -42.514.402,00 -56.288.005,00 -80.792.202,00 -46.255.782,00 -28.027.773,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.302.923.142,00 1.311.745.230,00 1.262.597.296,00 1.277.239.718,00 1.272.804.277,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi