Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

*TEKTU-Tek-Art İnşaat 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 149.071.688 TL (Önceki 77.493.166 TL )
AZTEK.E ve TEKTU.E payları 25 Ağustos seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AZTEK.E ve TEKTU.E payları 26/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AZTEK.E ve TEKTU.E payları 26/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."
 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*TEKTU-Tek-Art İnşaat 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 24.003.271 TL (Önceki 122.206.105 TL )
Tek-Art İnşaat, protokol kapsamında Odeabank'a 11,5 milyon dolar nakit ödeme yaptı

Tek-Art İnşaat, protokol kapsamında Odeabank'a 11,5 milyon dolar nakit ödeme yaptı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıkamada şöyle denildi:

"18.04.2023 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, Şirketimizin Odeabank A.Ş.' ne olan kredi borcunun yeniden yapılandırma çalışmaları sonucunda Protokol imzalandığı ve protokol çerçevesinde 28.06.2024 tarihine kadar nakit ve ayni ödemeler söz konusu olacağı ifade edilmişti.

Söz konusu Protokol kapsamında, Odeabank A.Ş.'ye 11.500.000 ABD Doları nakit ödemesi yapılmış, ayrıca, müteselsil kefil olan Şirketimiz bağlı ortaklığı May Boya A.Ş. tarafından Bankaya taşınmaz devir işlemi tamamlanmıştır.

Protokol kapsamında 28.06.2024 tarihine kadar ödemeler devam edecektir. Anılan taşınmaz devrinin, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve 6.maddesinin 4.fıkrası ve 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, Şirketimiz konsolide finansal tabloları açısından önemlilik ölçütünü sağlamadığı, bu nedenle ayrılma hakkı doğuran bir işlem olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Tek-Art İnşaat, Odeabank'a olan borcunun yeniden yapılandırması ve tasfiyesi amacıyla protokol imzaladı

Tek-Art İnşaat, Odeabank'a olan borcunun yeniden yapılandırması ve tasfiyesi amacıyla protokol imzaladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12.08.2022 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, Şirketimizin Odeabank A.Ş.'ne olan kredi borcunun yeniden yapılandırma çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.

Yapılan görüşmeler çerçevesinde, Şirketimizin Odeabank A.Ş.'ne olan borcunun yeniden yapılandırılması ve tasfiyesi amacıyla 18.04.2023 tarihinde Protokol imzalanmış, olup, protokol çerçevesinde 28.06.2024 tarihine kadar nakit ve ayni ödemeler söz konusu olacaktır.

Şirketimizin kredi borcu nedeniyle, ilk aşamada, müteselsil kefil olan Şirketimiz bağlı ortaklığı May Boya A.Ş. tarafından Bankaya önce ipotek tesisi yapılacak ve 7 iş günü içinde de devredilecek bir taşınmazın sözkonusu olması nedeniyle, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve 6.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, varlık devrinin Şirketimiz konsolide finansal tabloları açısından önemlilik ölçütlerini sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi neticesinde, Tebliğin 6.maddesinin 1.fıkrasında yer alan kriterler çerçevesinde önemlilik ölçütünü sağlamadığı, bu nedenle ayrılma hakkı doğuran bir işlem olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter