Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TATGD
Sektör Salça, ketçap, hernevi konserve, dondurulmuş gıda, mayonez imalatı ve ticareti
Adres Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon 0216 430 00 00
Faks
Web http://www.tatgida.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 76.635.052,84 56,35
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 59.364.947,16 43,65
Toplam 136.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Düzey Tük.Mal.San.ve Paz.A.Ş. 64.798,00 1,12
Ram Dış Ticaret A.Ş. 449.999,00 7,50
Tarih Açıklama Katsayı
20.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.06.2007 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
15.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
11.08.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
21.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,54
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,66
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,41
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 571.233.340,00 278.643.826,00 1.155.378.200,00 883.622.803,00 545.483.357,00
Satışların Maliyeti (-) -452.915.869,00 -218.073.573,00 -919.539.938,00 -699.825.900,00 -426.115.908,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 118.317.471,00 60.570.253,00 235.838.262,00 183.796.903,00 119.367.449,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 118.317.471,00 60.570.253,00 235.838.262,00 183.796.903,00 119.367.449,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.747.555,00 -17.219.329,00 -57.436.645,00 -40.757.104,00 -26.557.683,00
Pazarlama Giderleri (-) -48.793.891,00 -24.946.811,00 -142.112.527,00 -109.595.583,00 -73.677.326,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -848.209,00 -419.303,00 -1.469.147,00 -1.070.230,00 -716.522,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.036.908,00 14.621.412,00 61.175.179,00 37.274.774,00 20.158.035,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.060.852,00 -7.484.655,00 -36.227.753,00 -28.166.692,00 -8.345.924,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 51.903.872,00 25.121.567,00 59.767.369,00 41.482.068,00 30.228.029,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 986.455,00 129.476,00 3.261.213,00 3.226.553,00 3.222.609,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -1.463,00 -60.552,00 -47.573,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 52.890.327,00 25.249.580,00 62.968.030,00 44.661.048,00 33.450.638,00
Finansman Gelirleri 24.485.011,00 4.728.145,00 21.361.537,00 18.936.550,00 4.333.312,00
Finansman Giderleri (-) -39.324.737,00 -13.789.340,00 -42.934.614,00 -30.285.736,00 -12.361.449,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.050.601,00 16.188.385,00 41.394.953,00 33.311.862,00 25.422.501,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.812.624,00 -2.476.780,00 -2.818.176,00 -2.395.139,00 -1.239.502,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.831.924,00 -1.763.150,00 -3.854.802,00 -4.620.503,00 -2.127.817,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -980.700,00 -713.630,00 1.036.626,00 2.225.364,00 888.315,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 33.237.977,00 13.711.605,00 38.576.777,00 30.916.723,00 24.182.999,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 33.237.977,00 13.711.605,00 38.576.777,00 30.916.723,00 24.182.999,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 33.237.977,00 13.711.605,00 38.576.777,00 30.916.723,00 24.182.999,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,24 0,10 0,28 0,00 0,18
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -676.860,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 684.765,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 -676.860,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 33.237.977,00 13.711.605,00 37.899.917,00 30.916.723,00 24.182.999,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 767.804.662,00 640.781.623,00 641.100.927,00 756.686.929,00 588.646.052,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 212.036.017,00 85.153.159,00 27.697.717,00 40.404.905,00 9.956.138,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 351.666.602,00 325.861.004,00 323.463.202,00 398.139.973,00 364.278.435,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 322.744.637,00 298.342.657,00 301.504.094,00 339.277.407,00 297.912.793,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.921.965,00 27.518.347,00 21.959.108,00 58.862.566,00 66.365.642,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 55.947,00 57.491,00 57.495,00 45.802,00 642.878,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.947,00 57.491,00 57.495,00 45.802,00 642.878,00
Türev Araçlar 3.649.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 160.659.427,00 172.809.386,00 237.813.206,00 274.523.867,00 165.246.458,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.696.441,00 13.941.364,00 2.802.504,00 2.770.160,00 18.342.695,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 807.523,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.040.252,00 42.959.219,00 48.459.280,00 40.802.222,00 30.179.448,00
ARA TOPLAM 767.804.662,00 640.781.623,00 641.100.927,00 756.686.929,00 588.646.052,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 243.681.157,00 238.754.159,00 223.209.193,00 217.331.130,00 211.581.857,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 190.777.606,00 187.097.054,00 189.547.315,00 185.494.038,00 180.627.944,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.194.230,00 7.372.991,00 7.474.977,00 7.330.510,00 7.535.583,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 919.115,00 518.844,00 51.874,00 820.252,00 1.069.049,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.168,00 281.238,00 994.868,00 2.376.745,00 1.039.696,00
Diğer Duran Varlıklar 21.468.903,00 23.256.325,00 23.256.325,00 18.064.126,00 18.064.126,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.011.485.819,00 879.535.782,00 864.310.120,00 974.018.059,00 800.227.909,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 252.927.608,00 243.603.991,00 246.759.458,00 359.969.880,00 242.319.645,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.481.086,00 43.744.013,00 48.338.499,00 22.162.212,00 810.245,00
- Banka Kredileri 20.390.833,00 39.844.005,00 48.338.499,00 22.162.212,00 810.245,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 146.074.966,00 125.235.556,00 166.845.335,00 234.021.721,00 155.066.202,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.113.716,00 23.824.065,00 39.726.677,00 37.801.004,00 32.504.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 127.961.250,00 101.411.491,00 127.118.658,00 196.220.717,00 122.561.522,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.428.382,00 4.651.112,00 7.088.508,00 5.892.388,00 5.009.846,00
Diğer Borçlar 4.469.279,00 1.726.915,00 9.090.481,00 6.120.562,00 6.313.277,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.142.452,00 243.867,00 4.977.767,00 3.940.680,00 4.727.090,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.326.827,00 1.483.048,00 4.112.714,00 2.179.882,00 1.586.187,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.545.253,00 4.766.380,00 4.609.695,00 0,00 9.885.557,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 237.528,00 488.845,00 0,00 1.096.733,00 406.926,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.600.932,00 6.837.324,00 4.633.094,00 8.619.213,00 8.111.658,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.600.000,00 1.100.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.000.932,00 5.737.324,00 3.733.094,00 7.719.213,00 7.211.658,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 25.120.155,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.444.808,00 121.344.760,00 116.675.236,00 120.155.946,00 70.749.755,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 207.357.782,00 104.498.863,00 101.538.462,00 103.076.923,00 54.615.385,00
Banka Kredileri 190.000.000,00 90.000.000,00 101.538.462,00 103.076.923,00 54.615.385,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.143.670,00 6.900.924,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.087.026,00 16.845.897,00 15.136.774,00 17.079.023,00 16.134.370,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.087.026,00 16.845.897,00 15.136.774,00 17.079.023,00 16.134.370,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 477.372.416,00 364.948.751,00 363.434.694,00 480.125.826,00 313.069.400,00
Ö Z K A Y N A K L A R 534.113.403,00 514.587.031,00 500.875.426,00 493.892.233,00 487.158.509,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 534.113.403,00 514.587.031,00 500.875.426,00 493.892.233,00 487.158.509,00
Ödenmiş Sermaye 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 21.601.088,00 21.601.088,00 21.601.088,00 21.601.088,00 21.601.088,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.107.809,00 10.107.809,00 10.107.809,00 10.107.809,00 10.107.809,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 404.935,00 404.935,00 404.935,00 -279.830,00 -279.830,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 404.935,00 404.935,00 404.935,00 -279.830,00 -279.830,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 404.935,00 404.935,00 404.935,00 -279.830,00 -279.830,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 232.466,00 232.466,00 232.466,00 1.594.091,00 1.594.091,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 232.466,00 232.466,00 232.466,00 1.594.091,00 1.594.091,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95.621.022,00 84.924.821,00 94.838.483,00 94.838.483,00 94.838.483,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 236.908.106,00 247.604.307,00 199.113.868,00 199.113.869,00 199.113.869,00
Net Dönem Karı/Zararı 33.237.977,00 13.711.605,00 38.576.777,00 30.916.723,00 24.182.999,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.011.485.819,00 879.535.782,00 864.310.120,00 974.018.059,00 800.227.909,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi