Geri Dön

TATGD | Tat Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TATGD
Sektör Salça, ketçap, hernevi konserve, dondurulmuş gıda, mayonez imalatı ve ticareti
Adres Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
Telefon 0216 430 00 00
Faks 0216 430 80 15
Web www.tatgida.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 59.364.947,16 43,65
TOPLAM 136.000.000,00 100,00
DİĞER 76.635.052,84 56,35
Toplam 272.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Düzey Tük.Mal.San.ve Paz.A.Ş. 64.798,00 1,12
Ram Dış Ticaret A.Ş. 449.999,00 7,50
Tarih Açıklama Katsayı
24.03.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
26.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
20.03.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
06.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
29.06.2007 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,36
15.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,50
11.08.2003 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,01
21.04.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
06.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,54
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
11.08.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,66
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,41
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.019.142.572,00 536.593.061,00 1.091.763.568,00 734.703.147,00 454.414.579,00
Satışların Maliyeti (-) -670.426.706,00 -353.796.005,00 -772.830.339,00 -528.109.664,00 -319.301.134,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 348.715.866,00 182.797.056,00 318.933.229,00 206.593.483,00 135.113.445,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 348.715.866,00 182.797.056,00 318.933.229,00 206.593.483,00 135.113.445,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -83.852.344,00 -51.338.557,00 -83.037.369,00 -56.232.724,00 -36.509.321,00
Pazarlama Giderleri (-) -107.663.204,00 -49.608.464,00 -103.101.813,00 -62.263.594,00 -36.172.035,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.374.037,00 -643.872,00 -1.780.780,00 -1.226.062,00 -729.466,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 82.108.787,00 29.747.101,00 71.024.074,00 34.267.309,00 19.072.955,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -42.265.561,00 -11.076.295,00 -63.887.442,00 -18.443.144,00 -7.777.758,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 195.669.507,00 99.876.969,00 138.149.899,00 102.695.268,00 72.997.820,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.394.674,00 2.061.249,00 2.249.385,00 2.320.206,00 1.979.095,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -980,00 -205.051,00 -13.570,00 -13.570,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 198.064.181,00 101.937.238,00 140.194.233,00 105.001.904,00 74.963.345,00
Finansman Gelirleri 54.407.515,00 18.557.138,00 161.685.339,00 85.484.463,00 66.341.066,00
Finansman Giderleri (-) -69.919.345,00 -29.208.814,00 -147.581.571,00 -79.042.249,00 -56.242.890,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 182.552.351,00 91.285.562,00 154.298.001,00 111.444.118,00 85.061.521,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.880.413,00 3.675.428,00 3.328.549,00 7.312.737,00 4.156.785,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.453.555,00 -765.949,00 -9.394.735,00 -3.422.088,00 3.095.683,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 10.573.142,00 4.441.377,00 12.723.284,00 10.734.825,00 1.061.102,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 178.671.938,00 94.960.990,00 157.626.550,00 118.756.855,00 89.218.306,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 65.563.784,00 65.563.784,00 65.563.784,00
DÖNEM KARI/ZARARI 178.671.938,00 94.960.990,00 223.190.334,00 184.320.639,00 154.782.090,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 178.671.938,00 94.960.990,00 223.190.334,00 184.320.639,00 154.782.090,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,48 0,48 0,48
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.177.359,00 0,00 -2.062.433,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.177.359,00 0,00 -2.062.433,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 1.447.409,00 743.102,00 743.102,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 743.102,00 990.803,00 990.803,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -247.701,00 -247.701,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.177.359,00 0,00 -615.024,00 743.102,00 743.102,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 175.494.579,00 94.960.990,00 222.575.310,00 185.063.741,00 155.525.192,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.788.342.393,00 1.388.286.804,00 1.349.815.872,00 1.429.811.428,00 1.048.655.793,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 300.920.979,00 251.840.214,00 106.046.019,00 148.342.555,00 275.058.564,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 597.238.166,00 467.054.191,00 473.882.599,00 460.630.427,00 388.027.171,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 511.956.748,00 394.070.053,00 433.602.270,00 410.716.330,00 353.537.612,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.281.418,00 72.984.138,00 40.280.329,00 49.914.097,00 34.489.559,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.464.566,00 1.240.814,00 2.875.061,00 1.186.770,00 943.878,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.464.566,00 1.240.814,00 2.875.061,00 1.186.770,00 943.878,00
Türev Araçlar 0,00 10.382.217,00 9.063.664,00 517.712,00 0,00
Stoklar 596.490.888,00 474.190.841,00 627.595.375,00 729.564.837,00 295.585.372,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 140.307.705,00 65.299.844,00 29.206.570,00 1.453.129,00 44.860.992,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.495.487,00
Diğer Dönen Varlıklar 149.920.089,00 118.278.683,00 101.146.584,00 88.115.998,00 38.684.329,00
ARA TOPLAM 1.788.342.393,00 1.388.286.804,00 1.349.815.872,00 1.429.811.428,00 1.048.655.793,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 369.064.836,00 297.053.359,00 288.023.718,00 271.495.834,00 190.580.886,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 296.869.502,00 232.513.444,00 229.427.009,00 213.059.426,00 125.347.148,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.933.200,00 8.708.973,00 8.737.285,00 8.730.649,00 8.802.966,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.255.774,00 23.329.670,00 18.891.876,00 16.424.878,00 6.751.155,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 294.817,00 294.817,00 4.169.346,00 35.249.594,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.157.407.229,00 1.685.340.163,00 1.637.839.590,00 1.701.307.262,00 1.239.236.679,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.067.048.423,00 630.225.585,00 553.236.289,00 708.156.737,00 400.580.343,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 201.824.661,00 187.221.809,00 98.019.973,00 60.938.262,00 11.365.087,00
- Banka Kredileri 195.150.000,00 180.997.832,00 92.401.001,00 55.668.545,00 6.903.701,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 301.353.117,00 113.088.709,00 147.144.849,00 165.542.524,00 175.000.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 504.915.761,00 248.683.065,00 257.816.497,00 395.634.624,00 170.628.074,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.577.075,00 40.408.634,00 49.053.751,00 39.649.443,00 19.887.081,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 451.338.686,00 208.274.431,00 208.762.746,00 355.985.181,00 150.740.993,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.948.381,00 6.227.227,00 4.475.763,00 11.732.859,00 4.609.093,00
Diğer Borçlar 16.358.544,00 30.553.126,00 19.047.239,00 11.471.576,00 6.455.432,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.023.256,00 24.261.628,00 11.724.613,00 4.845.217,00 2.997.281,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.335.288,00 6.291.498,00 7.322.626,00 6.626.359,00 3.458.151,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.209.320,00 7.634.781,00 6.505.824,00 30.594.079,00 6.297.753,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.070.111,00 0,00 6.066.187,00 1.022.284,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.368.528,00 36.816.868,00 14.159.957,00 30.834.179,00 26.224.904,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.747.433,00 1.747.433,00 1.747.433,00 1.747.433,00 1.747.433,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.621.095,00 35.069.435,00 12.412.524,00 29.086.746,00 24.477.471,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.114.962,00 131.404.323,00 199.392.824,00 145.451.617,00 20.495.977,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.395.333,00 113.063.205,00 182.096.945,00 130.843.737,00 7.048.591,00
Banka Kredileri 40.000.000,00 90.000.000,00 160.000.000,00 110.000.000,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.956.760,00 17.160.694,00 17.608.023,00 16.013.357,00 405.704,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.719.629,00 18.341.118,00 17.295.879,00 14.607.880,00 13.447.386,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.719.629,00 18.341.118,00 17.295.879,00 14.607.880,00 13.447.386,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.153.163.385,00 761.629.908,00 752.629.113,00 853.608.354,00 421.076.320,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.004.243.844,00 923.710.255,00 885.210.477,00 847.698.908,00 818.160.359,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.004.243.844,00 923.710.255,00 885.210.477,00 847.698.908,00 818.160.359,00
Ödenmiş Sermaye 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 21.601.088,00 21.601.088,00 21.601.088,00 21.601.088,00 21.601.088,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.107.809,00 10.107.809,00 10.107.809,00 10.107.809,00 10.107.809,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.989.423,00 -2.812.064,00 -2.812.064,00 -749.631,00 -749.631,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.989.423,00 -2.812.064,00 -2.812.064,00 -749.631,00 -749.631,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.989.423,00 -2.812.064,00 -2.812.064,00 -749.631,00 -749.631,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.409.399,00 3.409.399,00 3.409.399,00 2.705.092,00 2.705.092,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.409.399,00 3.409.399,00 3.409.399,00 2.705.092,00 2.705.092,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 118.758.084,00 118.508.084,00 72.461.784,00 72.461.784,00 72.461.784,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 541.684.949,00 541.934.949,00 421.252.127,00 421.252.127,00 421.252.127,00
Net Dönem Karı/Zararı 178.671.938,00 94.960.990,00 223.190.334,00 184.320.639,00 154.782.090,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.157.407.229,00 1.685.340.163,00 1.637.839.590,00 1.701.307.262,00 1.239.236.679,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi