Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,11
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,81
F/K Oranı -25,84
Piyasa Değ. / Defter Değ. 13,74
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 17.397.702,90
Piyasa Değeri (TL) 128.148.000,00
Özsermaye (TL) 9.328.954,00
Sermaye (TL) 7.080.000,00
Net Kar (TL) -4.958.829,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu TACTR
Sektör Yem üretimi, damızlık hayvan yetiştirme
Adres GÖLORMANI KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ NO: 158-159 MERKEZ / DÜZCE
Telefon 0380 532 40 41
Faks 0380 532 40 41
Web http://www.tactarim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 3.471.000,00 49,02
Tahsin Altun 3.609.000,00 50,98
Toplam 7.080.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TAÇBEYAZ ENERJİ SAN VE TİC A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 54.113,00 54.113,00 18.794,00 3.190.569,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -680.408,00 -434.237,00 -262.070,00 -6.767.456,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -626.295,00 -380.124,00 -243.276,00 -3.576.887,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -626.295,00 -380.124,00 -243.276,00 -3.576.887,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -536.875,00 -63.388,00 -75.709,00 -97.266,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.736.593,00 1.705.851,00 2.167.737,00 1.136.867,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -145.259,00 -145.259,00 -578.824,00 -3.423.813,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 428.164,00 1.117.080,00 1.269.928,00 -5.961.099,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 7.857,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 428.164,00 1.117.080,00 1.269.928,00 -5.953.242,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -384.793,00 -273.553,00 -879,00 -190.031,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43.371,00 843.527,00 1.269.049,00 -6.143.273,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 46.855,00 105.393,00 22.815,00 1.094.218,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 46.855,00 105.393,00 22.815,00 1.094.218,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 90.226,00 948.920,00 1.291.864,00 -5.049.055,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 90.226,00 948.920,00 1.291.864,00 -5.049.055,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 90.226,00 948.920,00 1.291.864,00 -5.049.055,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 19.850,00 20.707,00 0,00 24.339,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 24.813,00 25.884,00 0,00 31.204,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.963,00 -5.177,00 0,00 -6.865,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 19.850,00 20.707,00 0,00 24.339,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 110.076,00 969.627,00 1.291.864,00 -5.024.716,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.886.064,00 3.011.063,00 2.973.473,00 4.291.285,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.576,00 24.528,00 24.528,00 24.528,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.356.988,00 2.376.988,00 2.338.581,00 2.955.412,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.187.192,00 1.187.192,00 1.187.192,00 1.231.867,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.169.796,00 1.189.796,00 1.151.389,00 1.723.545,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.846,00 4.087,00 4.087,00 242.323,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 229.703,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.846,00 4.087,00 4.087,00 12.620,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 446.549,00 473.223,00 473.223,00 472.755,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 26.145,00 108.870,00 108.870,00 145.594,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.878,00 4.878,00 4.878,00 4.878,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 44.082,00 18.489,00 19.306,00 445.795,00 0,00
ARA TOPLAM 2.886.064,00 3.011.063,00 2.973.473,00 4.291.285,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 21.853.952,00 22.168.265,00 22.363.178,00 24.391.610,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 21.426.261,00 21.639.586,00 21.852.899,00 22.066.205,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.667,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 323.348,00 424.336,00 405.936,00 2.228.738,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 24.740.016,00 25.179.328,00 25.336.651,00 28.682.895,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.483.610,00 13.102.210,00 12.812.478,00 15.665.656,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.355.948,00 2.376.020,00 2.102.905,00 2.102.906,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 536.620,00 3.588.846,00 3.588.846,00 3.588.846,00 0,00
Banka Kredileri 2.355.948,00 2.376.020,00 2.102.905,00 2.102.906,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.151.985,00 1.689.778,00 1.689.778,00 646.591,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.151.985,00 1.689.778,00 1.689.778,00 646.591,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 170.888,00 159.977,00 159.977,00 88.413,00 0,00
Diğer Borçlar 4.512.246,00 4.942.569,00 4.925.996,00 8.425.936,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.480.308,00 4.785.161,00 4.768.588,00 6.356.421,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.938,00 157.408,00 157.408,00 2.069.515,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.539,00 11.539,00 11.539,00 71.816,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 118.855,00 118.855,00 118.855,00 118.855,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 118.855,00 118.855,00 118.855,00 118.855,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 567.621,00 146.718,00 146.674,00 554.385,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.927.452,00 1.888.613,00 1.962.580,00 3.798.361,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.547.228,00 468.150,00 468.150,00 468.150,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.023,00 15.598,00 17.851,00 7.087,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.023,00 15.598,00 17.851,00 7.087,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.362.201,00 1.404.865,00 1.476.579,00 3.309.483,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 13.641,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.411.062,00 14.990.823,00 14.775.058,00 19.464.017,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.328.954,00 10.188.505,00 10.561.593,00 9.218.878,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.328.954,00 10.188.505,00 10.561.593,00 9.218.878,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 7.080.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.111.777,00 9.112.634,00 9.142.778,00 9.091.927,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.111.777,00 9.112.634,00 9.142.778,00 9.091.927,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 81.217,00 82.074,00 112.218,00 61.367,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.402.390,00 -13.402.390,00 -13.402.390,00 -8.353.335,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 90.226,00 948.920,00 1.291.864,00 -5.049.055,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 24.740.016,00 25.179.328,00 25.336.651,00 28.682.895,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 1.667,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi