Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

SPK, Taç Tarım Ürünleri'nin esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması taleplerini olumlu karşıladı
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Taç Tarım Ürünleri'nin esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması taleplerini olumlu karşıladı.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş.
(Şirket)’nin, Şirket yönetim kurulunun 01.07.2021 tarih ve 2021/10 ile
03.09.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararları çerçevesinde? “önemli  nitelikteki işlem” olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı faaliyet  konusunun değiştirilmesini de içeren Şirket esas sözleşmesinin  “Şirketin Unvanı” başlıklı 2’nci, “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü,  “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü, “Sermaye” başlıklı
6’ncı, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’nci, “Şirketin Temsili”  başlıklı 8’inci, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri” başlıklı
9’uncu, “Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap ve Üyelerinin Ücretleri”  başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 12’nci maddelerine ilişkin  tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi ve kayıtlı  sermaye tavanının 35.000.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesine  ilişkin taleplerinin, ayrılma hakkının 1 TL nominal değerli pay için
24,68 TL fiyattan kullandırılması suretiyle olumlu karşılanmasına  karar verilmiştir."

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=44

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
*TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ 2021 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM ZARARI 230.532 TL (ÖNCEKİ 948.920 TL )
*TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ'NİN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2021 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEM NET ZARARI 805.740 TL
*TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ 2021 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM ZARARI 178.528 TL (ÖNCEKİ 1.291.864 TL )
*TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ'NİN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2021 YILI İLK 3 AYLIK DÖNEM NET ZARARI 123.998 TL