Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 39,32
BIST-100'deki Ağırlığı 772.274.614.497,00
F/K Oranı 7,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,70
Dibe Uzaklık 54,73
Piyasa Değeri (USD) 1.265.688.238,42
Piyasa Değeri (TL) 4.644.000.000,00
Özsermaye (TL) 2.735.567.205,00
Sermaye (TL) 900.000.000,00
Net Kar (TL) 661.590.513,00
 

SODA SANAYİİ Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
5,190 102.811 6,69 102.811 11,67 0 0,00
5,180 500.600 32,58 343.951 39,05 156.649 23,89
5,170 282.536 18,39 161.784 18,37 120.752 18,42
5,160 550.464 35,83 239.995 27,25 310.469 47,36
5,150 97.050 6,32 32.263 3,66 64.787 9,88
5,140 2.949 0,19 0 0,00 2.949 0,45
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
5,170 1.536.410 655.606 5,170 880.804 5,170
Konu Açıklama
BIST Kodu SODA
Sektör Soda ve her nevi soda türü üretimi
Adres İçmeler Mahallesi D -100 Karayolu Caddesi No :44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL
Telefon (0212) 350 50 00
Faks (0212) 350 58 60
Web http://www.sisecamkimyasallar.com/tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 546.044.945,65 60,67
DİĞER 353.955.054,35 39,33
Toplam 900.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Camiş Elektrik Üretimi A.Ş 20.000,00 0,00
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 150.751,00 45,00
Şişecam (Shanghai) Trade Co. Ltd. 450.000,00 100,00
Şişecam Chem Investment B.V 180.501.600,00 99,47
Tarih Açıklama Katsayı
17.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
18.07.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
29.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,31
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.11.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
11.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
17.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
25.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
10.10.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,22
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
17.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
16.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
28.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
19.02.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,81
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.122.414.773,00 559.420.847,00 1.982.947.494,00 1.455.854.189,00 964.213.398,00
Satışların Maliyeti (-) -763.316.849,00 -372.589.767,00 -1.394.573.100,00 -1.027.251.804,00 -688.381.747,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 359.097.924,00 186.831.080,00 588.374.394,00 428.602.385,00 275.831.651,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 359.097.924,00 186.831.080,00 588.374.394,00 428.602.385,00 275.831.651,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -41.775.401,00 -24.791.936,00 -70.146.945,00 -51.712.459,00 -38.808.571,00
Pazarlama Giderleri (-) -73.984.406,00 -32.134.505,00 -93.714.971,00 -70.316.280,00 -45.948.321,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.344.053,00 -629.748,00 -8.387.801,00 -5.641.124,00 -2.816.254,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.537.644,00 33.080.951,00 91.901.333,00 47.410.752,00 29.633.689,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -41.658.103,00 -29.852.934,00 -62.615.421,00 -44.125.188,00 -30.106.825,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 241.873.605,00 132.502.908,00 445.410.589,00 304.218.086,00 187.785.369,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 15.555.021,00 1.270.093,00 13.701.279,00 1.115.771,00 171.193,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -20.395.823,00 0,00 -15.614,00 -6.206,00 -763,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 51.752.216,00 24.750.619,00 72.182.985,00 52.980.211,00 31.924.793,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 288.785.019,00 158.523.620,00 531.279.239,00 358.307.862,00 219.880.592,00
Finansman gelirleri 143.311.777,00 115.706.447,00 254.092.856,00 129.563.822,00 85.294.800,00
Finansman Giderleri (-) -101.897.888,00 -74.381.267,00 -140.610.455,00 -106.762.210,00 -80.256.237,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 330.198.908,00 199.848.800,00 644.761.640,00 381.109.474,00 224.919.155,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -46.189.899,00 -31.898.692,00 -68.137.225,00 -50.167.796,00 -26.771.478,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -42.178.398,00 -28.034.563,00 -80.006.228,00 -46.333.143,00 -26.514.282,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.011.501,00 -3.864.129,00 11.869.003,00 -3.834.653,00 -257.196,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 284.009.009,00 167.950.108,00 576.624.415,00 330.941.678,00 198.147.677,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 284.009.009,00 167.950.108,00 576.624.415,00 330.941.678,00 198.147.677,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 449.850,00 221.702,00 819.032,00 597.176,00 373.648,00
- Ana Ortaklık Payları 283.559.159,00 167.728.406,00 575.805.383,00 330.344.502,00 197.774.029,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38 0,22 0,77 0,44 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.665.954.726,00 1.610.127.635,00 1.673.616.031,00 1.362.223.900,00 1.320.301.453,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 827.748.885,00 907.656.955,00 971.426.420,00 726.154.710,00 596.556.278,00
Finansal Yatırımlar 20.223.849,00 16.391.904,00 8.051.712,00 5.431.225,00 0,00
Ticari Alacaklar 458.564.960,00 433.795.276,00 412.140.240,00 384.527.767,00 358.292.881,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 77.501.934,00 68.174.371,00 105.030.129,00 99.988.090,00 85.191.731,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 381.063.026,00 365.620.905,00 307.110.111,00 284.539.677,00 273.101.150,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.626.671,00 43.395.226,00 40.043.599,00 46.983.430,00 63.405.065,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.616.154,00 41.632.591,00 35.871.454,00 45.527.749,00 61.196.986,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.010.517,00 1.762.635,00 4.172.145,00 1.455.681,00 2.208.079,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 211.613.984,00 169.923.626,00 203.878.982,00 173.103.309,00 187.535.838,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.317.281,00 10.361.090,00 20.806.276,00 7.381.107,00 10.015.105,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.851,00 3.999,00 0,00 19.467,00 16.089,00
Diğer Dönen Varlıklar 114.847.245,00 28.599.559,00 17.268.802,00 18.622.885,00 104.480.197,00
ARA TOPLAM 1.665.954.726,00 1.610.127.635,00 1.673.616.031,00 1.362.223.900,00 1.320.301.453,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.804.411.852,00 1.847.769.272,00 1.643.263.739,00 1.496.163.267,00 1.379.678.418,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 273.895.886,00 318.933.386,00 281.304.918,00 237.379.889,00 206.189.560,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.226.109.146,00 1.229.908.515,00 1.209.263.206,00 1.169.560.013,00 1.127.258.075,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.572.326,00 16.812.285,00 16.805.343,00 12.198.194,00 12.084.450,00
- Şerefiye 9.431.048,00 9.207.936,00 8.740.506,00 7.918.028,00 7.549.551,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.141.278,00 7.604.349,00 8.064.837,00 4.280.166,00 4.534.899,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.457.491,00 11.603.628,00 15.465.168,00 608.315,00 3.430.207,00
Diğer Duran Varlıklar 3.066.138,00 3.028.735,00 2.969.720,00 966.071,00 2.692.127,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.470.366.578,00 3.457.896.907,00 3.316.879.770,00 2.858.387.167,00 2.699.979.871,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 464.067.534,00 566.583.824,00 438.231.631,00 308.636.312,00 320.613.539,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.056.197,00 773.979,00 2.934.109,00 1.923.044,00 1.121.455,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 235.092.161,00 204.251.119,00 236.216.308,00 179.447.949,00 188.584.134,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 111.656.672,00 92.572.372,00 75.113.126,00 71.162.117,00 65.937.273,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 123.435.489,00 111.678.747,00 161.103.182,00 108.285.832,00 122.646.861,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.434.537,00 3.594.791,00 3.172.785,00 3.028.497,00 2.694.486,00
Diğer Borçlar 140.112.469,00 253.111.662,00 101.728.346,00 39.100.635,00 42.465.620,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 128.679.962,00 242.073.191,00 91.096.254,00 29.410.186,00 33.272.674,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.432.507,00 11.038.471,00 10.632.092,00 9.690.449,00 9.192.946,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.492.082,00 10.381.031,00 8.998.780,00 4.584.669,00 12.382.302,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.834.067,00 27.258.723,00 29.916.897,00 17.682.652,00 14.834.616,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.618.615,00 15.870.280,00 8.245.035,00 13.681.805,00 17.476.373,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.991.272,00 6.390.749,00 7.005.874,00 10.671.094,00 6.767.077,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 266.043.327,00 286.486.854,00 275.933.212,00 252.611.607,00 243.049.164,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 238.063.442,00 259.897.653,00 250.017.656,00 227.163.039,00 218.460.297,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 26.412.639,00 25.063.582,00 24.472.765,00 23.389.655,00 23.345.030,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 236.625,00 231.027,00 219.299,00 951.925,00 189.418,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 730.110.861,00 853.070.678,00 714.164.843,00 561.247.919,00 563.662.703,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.740.255.717,00 2.604.826.229,00 2.602.714.927,00 2.297.139.248,00 2.136.317.168,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.735.567.205,00 2.600.459.252,00 2.598.736.339,00 2.293.666.631,00 2.132.831.280,00
Ödenmiş Sermaye 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 187.023.960,00 186.973.848,00 186.868.860,00 186.277.944,00 186.195.178,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 187.023.960,00 186.973.848,00 186.868.860,00 186.277.944,00 186.195.178,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 572.968,00 572.968,00 572.968,00 166.783,00 166.783,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 281.244.927,00 262.017.839,00 228.128.320,00 169.110.409,00 140.928.297,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 281.244.927,00 262.017.839,00 228.128.320,00 169.110.409,00 140.928.297,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 164.598.354,00 164.598.354,00 124.634.277,00 124.634.277,00 124.634.277,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.069.140.805,00 1.069.140.805,00 733.299.499,00 733.299.499,00 733.299.499,00
Net Dönem Karı/Zararı 283.559.159,00 167.728.406,00 575.805.383,00 330.344.502,00 197.774.029,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.688.512,00 4.366.977,00 3.978.588,00 3.472.617,00 3.485.888,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.470.366.578,00 3.457.896.907,00 3.316.879.770,00 2.858.387.167,00 2.699.979.871,00