Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu SODA
Sektör Soda ve her nevi soda türü üretimi
Adres İçmeler Mahallesi D -100 Karayolu Caddesi No :44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL
Telefon (0212) 350 50 00
Faks (0212) 350 58 60
Web http://www.sisecamkimyasallar.com/tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 613.871.016,27 61,39
DİĞER 386.128.983,73 38,61
Toplam 1.000.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 150.751,00 45,00
Şişecam (Shanghai) Trade Co. Ltd. 450.000,00 100,00
Şişecam Chem Investment B.V 180.501.600,00 99,47
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
09.07.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
30.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
17.07.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
30.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
18.07.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,14
29.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
03.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,31
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
01.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.11.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
11.06.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
17.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,10
25.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
10.10.2007 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,22
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
17.04.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
16.12.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,28
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,19
28.11.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
31.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
19.02.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,81
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.030.127.000,00 947.994.000,00 3.430.360.000,00 2.442.830.000,00 1.485.065.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.328.168.000,00 -649.719.000,00 -2.114.303.000,00 -1.457.649.000,00 -934.715.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 701.959.000,00 298.275.000,00 1.316.057.000,00 985.181.000,00 550.350.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 701.959.000,00 298.275.000,00 1.316.057.000,00 985.181.000,00 550.350.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -68.823.000,00 -31.551.000,00 -107.124.000,00 -73.593.000,00 -47.511.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -248.641.000,00 -114.948.000,00 -397.757.000,00 -295.698.000,00 -181.106.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.697.000,00 -1.221.000,00 -4.267.000,00 -3.148.000,00 -2.090.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 107.100.000,00 62.063.000,00 267.344.000,00 253.636.000,00 106.348.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -66.641.000,00 -37.370.000,00 -157.504.000,00 -105.051.000,00 -60.848.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 422.257.000,00 175.248.000,00 916.749.000,00 761.327.000,00 365.143.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 120.478.000,00 64.976.000,00 448.002.000,00 411.795.000,00 132.154.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -24.704.000,00 0,00 -200.500.000,00 -58.087.000,00 -12.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 39.912.000,00 21.049.000,00 90.708.000,00 69.432.000,00 43.282.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 556.041.000,00 260.876.000,00 1.236.722.000,00 1.175.043.000,00 540.567.000,00
Finansman gelirleri 354.657.000,00 124.766.000,00 733.631.000,00 632.730.000,00 209.218.000,00
Finansman Giderleri (-) -295.706.000,00 -72.623.000,00 -502.581.000,00 -293.248.000,00 -75.585.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 614.992.000,00 313.019.000,00 1.467.772.000,00 1.514.525.000,00 674.200.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 46.022.000,00 -27.955.000,00 89.242.000,00 -39.138.000,00 -17.117.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -37.277.000,00 -69.251.000,00 -228.541.000,00 -235.911.000,00 -87.011.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 83.299.000,00 41.296.000,00 317.783.000,00 196.773.000,00 69.894.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 661.014.000,00 285.064.000,00 1.557.014.000,00 1.475.387.000,00 657.083.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 661.014.000,00 285.064.000,00 1.557.014.000,00 1.475.387.000,00 657.083.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 183.000,00 895.000,00 682.000,00 404.000,00
- Ana Ortaklık Payları 661.014.000,00 284.881.000,00 1.556.119.000,00 1.474.705.000,00 656.679.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,66 0,29 1,56 1,48 0,66
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.573.961.000,00 3.209.260.000,00 2.612.358.000,00 2.839.606.000,00 2.070.640.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.406.949.000,00 1.560.113.000,00 1.193.467.000,00 1.369.172.000,00 886.191.000,00
Finansal Yatırımlar 121.174.000,00 91.490.000,00 66.176.000,00 44.950.000,00 34.425.000,00
Ticari Alacaklar 874.647.000,00 790.642.000,00 735.853.000,00 825.181.000,00 604.444.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 83.440.000,00 79.984.000,00 83.863.000,00 86.844.000,00 65.842.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 791.207.000,00 710.658.000,00 651.990.000,00 738.337.000,00 538.602.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 311.825.000,00 136.846.000,00 106.178.000,00 82.977.000,00 71.807.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 307.975.000,00 132.644.000,00 98.918.000,00 76.446.000,00 67.236.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.850.000,00 4.202.000,00 7.260.000,00 6.531.000,00 4.571.000,00
Türev Araçlar 3.602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 506.704.000,00 415.810.000,00 320.488.000,00 322.081.000,00 287.868.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.833.000,00 27.619.000,00 72.869.000,00 100.801.000,00 16.627.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.590.000,00 4.464.000,00 15.305.000,00 2.767.000,00 1.952.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 280.637.000,00 182.276.000,00 102.022.000,00 91.677.000,00 167.326.000,00
ARA TOPLAM 3.573.961.000,00 3.209.260.000,00 2.612.358.000,00 2.839.606.000,00 2.070.640.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.389.488.000,00 3.977.030.000,00 3.756.700.000,00 3.718.869.000,00 2.941.071.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 393.044.000,00 455.216.000,00 413.440.000,00 490.163.000,00 353.571.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.211.347.000,00 2.176.330.000,00 2.094.130.000,00 1.939.174.000,00 1.507.355.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.040.000,00 152.169.000,00 152.283.000,00 56.928.000,00 53.773.000,00
- Şerefiye 26.295.000,00 25.749.000,00 25.063.000,00 27.237.000,00 23.370.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 126.745.000,00 126.420.000,00 127.220.000,00 29.691.000,00 30.403.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 422.664.000,00 400.878.000,00 357.879.000,00 242.847.000,00 93.636.000,00
Diğer Duran Varlıklar 442.635.000,00 2.993.000,00 3.805.000,00 4.096.000,00 3.614.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 7.963.449.000,00 7.186.290.000,00 6.369.058.000,00 6.558.475.000,00 5.011.711.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.278.275.000,00 1.713.647.000,00 1.086.585.000,00 1.010.267.000,00 709.634.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 723.310.000,00 19.000,00 19.000,00 5.000,00 690.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 400.393.000,00 386.888.000,00 447.247.000,00 389.324.000,00 329.844.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 148.294.000,00 167.365.000,00 148.433.000,00 118.094.000,00 96.130.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 252.099.000,00 219.523.000,00 298.814.000,00 271.230.000,00 233.714.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.255.000,00 7.708.000,00 5.592.000,00 5.539.000,00 6.145.000,00
Diğer Borçlar 665.630.000,00 882.243.000,00 363.073.000,00 324.232.000,00 198.831.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 657.639.000,00 871.824.000,00 351.615.000,00 314.786.000,00 194.430.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.991.000,00 10.419.000,00 11.458.000,00 9.446.000,00 4.401.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.222.000,00 10.403.000,00 9.419.000,00 12.042.000,00 19.052.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.029.000,00 55.428.000,00 640.000,00 145.487.000,00 52.283.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 43.132.000,00 48.767.000,00 24.221.000,00 35.695.000,00 33.121.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.320.000,00 49.037.000,00 15.709.000,00 30.354.000,00 21.160.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 417.102.000,00 613.420.000,00 413.278.000,00 655.984.000,00 537.835.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 335.244.000,00 518.382.000,00 321.328.000,00 565.092.000,00 472.129.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 42.645.000,00 39.707.000,00 37.775.000,00 37.391.000,00 35.658.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.230.000,00 54.542.000,00 53.425.000,00 52.640.000,00 29.394.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.695.377.000,00 2.327.067.000,00 1.499.863.000,00 1.666.251.000,00 1.247.469.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.268.072.000,00 4.859.223.000,00 4.869.195.000,00 4.892.224.000,00 3.764.242.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.268.072.000,00 4.852.458.000,00 4.862.921.000,00 4.885.022.000,00 3.758.525.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 182.955.000,00 182.540.000,00 182.087.000,00 178.233.000,00 177.364.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 182.955.000,00 182.540.000,00 182.087.000,00 178.233.000,00 177.364.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -698.000,00 -698.000,00 -698.000,00 -2.222.000,00 -2.222.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 742.190.000,00 702.316.000,00 650.952.000,00 808.094.000,00 503.468.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 742.589.000,00 702.316.000,00 650.952.000,00 808.094.000,00 503.468.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 229.500.000,00 229.500.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.452.413.000,00 2.453.221.000,00 1.275.763.000,00 1.225.990.000,00 1.223.014.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 661.014.000,00 284.881.000,00 1.556.119.000,00 1.474.705.000,00 656.679.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 6.765.000,00 6.274.000,00 7.202.000,00 5.717.000,00
TOPLAM KAYNAKLAR 7.963.449.000,00 7.186.290.000,00 6.369.058.000,00 6.558.475.000,00 5.011.711.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi