Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Şişe Cam grup şirketlerinin birleşme süreci hakkında bir bilgilendirme yaptı. Hatırlanacağı gibi Şişe Cam, Denizli Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Soda Sanayi ve Paşabahçe'nin Şişe Cam altında birleşmesine dair teklif Ağustos ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurullar tarafından onaylanmıştı. 3 Eylül'de başlayan ayrılma hakkı kullanımı 23 Eylül'de tamamlandıktan sonra 24 Eylül'de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurusunun yapılması planlanlanıyor ve birleşme işleminin 30 Eylül tarihinde tescil edilmesi hedefleniyor. Dolayısı ile hisse birleşme işlemlerinin en geç Ekim'in ilk haftası içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Gelişmeler beklentilerimiz dahilinde olup, Şişe Cam için olumlu görüşümüzü koruyoruz. 

Soda Sanayi 1Ç19’de beklentilerin üzerinde 285 milyon TL net kar açıkladı - piyasa ortalama tahmini 259 milyon TL, bizim beklentimiz 237 milyon TL net kar yönündeydi. Sapma beklentileri aşan operasyonel performanstan kaynaklanmıştır. 948 milyon TL’lik satış geliri beklentileri %2 aşarken, %21,1’lik FAVÖK  marjı piyasa ortalama tahmini olan %20,0 marj ve bizim tahminimiz olan %20,7marj seviyelerini hafif üzerinde kalmıştır. Ancak gerçekleşen FAVÖK marjı beklenildiği gibi belirgin bir daralmaya (yıllık 5 puan düşüş) işaret etmektedir, bunda en önemli sebep artan doğalgaz maliyetleridir. Yorum: Soda Sanayi’nin 1Ç19 performansına piyasada kısa süreli olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Soda Sanayi piyasada genelde defansif özellikleri (döviz bazlı satış geliri, ihracat potansiyeli, net uzun döviz pozisyonu ve net nakit pozisyonu ile kuvvetli bilanço yapısı) ile ön plana çıkan bir hissedir. Ancak 2018’de yapılan zamlar sonrası artan doğalgaz maliyetleri hisseye yönelik yatırımcı algısının bozulmasına yol açmış, buna bağlı olarak da hisse son 6 ayda dalgalı bir seyir izleyerek endekse paralel bir getiri sağlamıştır. Hissenin 2019 FD/FAVÖK çarpanının benzer şirketlere yakın bir seviyede olduğunu hesaplıyoruz. Buna bağlı olarak hisseye yatırımcı ilgisinin mevcut durumda sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Soda Sanayi için mevcut getiri beklentimiz ‘Nötr’dür.


Şişe Cam grubu şirketleri 2018 faaliyetlerinden dağıtmayı planladıkları temettü tutarlarını açıkladılar. Dağıtılması teklif edilen brüt nakit temettü tutarları şu şekildedir: i) Şişe Cam hisse başı 0,177 TL (toplam 400 milyon TL ve  %2,8 temettü verimi), ii) Trakya Cam hisse başı 0,136 TL (toplam 170 milyon TL ve %3,9 temettü verimi), iii) Anadolu Cam hisse başı 0,12 TL (toplam 90,0 milyon TL ve %3,8 temettü verimi), iv) Soda Sanayi hisse başı 0,345 TL (345.0 milyon TL ve %5,0 temettü verimi). Ödenmesi planlanan tutarlar 2017 yılından ödenen brüt nakit temettülere göre ortalama %34 daha yüksektir (Şişe Cam +%33, Trakya Cam %0, Anadolu Cam +%50, Soda Sanayi +%53). Temettü verimleri ise son 2-3 yılın ortalamalarına paralel seviyelerdedir. Dağıtımın 31 Mayıs tarihinde yapılması planlanmaktadır. 

Soda Sanayi 4Ç18'de piyasa ortalama tahminine paralel bir performansla 81 milyon TL net kar açıkladı - piyasa ortalama tahmini 80 milyon TL net kar idi. Gerçekleşen net kar bizim nispeten kötümser 19 milyon TL net kar beklentimizi ise belirgin şekilde aşmıştır. Şirketin 4Ç'deki 988 milyon TL'lik satış gelirleri beklentileri hafif aşarken, 233 milyon TL'lik FAVÖk rakamı (%23,6 marj) 243 milyon TL'lik piyasa ortalama tahmininin gerisinde (%25,6 marj), bizim 208 milyon TL'lik beklentimizin ise üzerinde (%22,2 marj) kalmıştır. 4Ç'de kaydedilen 121 milyon TL'lik ertelenmiş vergi geliri de beklentilerimiz aşarak net karın tahminlerimizin üzerine çıkmasına katkı sağlamıştır. Yorum: Soda Sanayi'nin 4Ç18 performansına piyasada nötr bir reaksiyon öngörüyoruz. Beklenildiği gibi 4Ç'de önceki çeyrekte yapılan doğalgaz fiyat artışlarının tüm çeyreğe etki etmesi ve TL'nin daha az volatil bir seyir izlemesi (satışlarını büyük kısmı yabancı para bazında olduğundan TL'nin volatil seyir izlediği dönemlerde şirketin karlılığı olumlu etkilenmektedir) Soda Sanayi'nin FAVÖK marjını olumsuz etkileyerek 3Ç'deki rekor %34,8'lik seviyeden 11 puanlık gerilemeye yol açmıştır. 28 Ocak tarihinde yayınladığımız strateji raporumuzda Soda Sanayi için önerimizi "Nötr" olarak aşağı revize etmiştik. 4Ç sonuçları da değerleme anlamında fikrimizi değiştirecek bir etki yaratmamıştır: hissenin 4,6'lık 2019 FD/FAVÖK çarpanının benzer şirketlerin 5,2'lik çarpanı dikkate alındığında çekici bir yukarı potansiyel sunmadığını düşünüyoruz. Ayrıca mevcut ortamda TL'nin değerindeki dalgalanmanın azalmasına bağlı olarak hisseye yatırımcı ilgisinin de gerileyebileceğini düşünüyoruz.     

Soda Sanayi 3Ç18'de beklentileri hayli aşan bir performansla 818 milyon TL net kar açıkladı - piyasa ortalama tahmini 668 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 641 milyon TL net kar yönünde idi. Sapma temelde beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel performans ve şirketin kaydettiği 127 milyon TL'lik yüksek ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı (1Y18'de 70 milyon TL gelirden sonra). 3Ç18'deki 333 milyon TL'lik FAVÖK bizim ve piyasa ortalama tahmininin yaklaşık %16 üzerindedir. 3Ç'deki %34,8'lik tarihi yüksek FAVÖK marjını, özellikle yılın ilk 9 ayı itibariyle %100'ün üzerinde artan doğal gaz fiyatları sonrası oldukça olumlu karşılıyoruz. Doğalgaz maliyetleri Soda Sanayi'nin toplam maliyetleri içinde 1Y18'de %15 gibi yüksek bir paya sahipti. Yorum: Soda Sanayi'nin 3Ç18 performansına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Ağustos ayında doğalgaz fiyatlarına yapılan %50 zamdan sonra şirket yönetimi piyasadaki ilk olumsuz reaksiyonu kuvvetli bir 2Y öngörüsü paylaşarak yatıştırmıştı – 3Ç'deki gerçekleşmeleri bu anlamda yönetimin beklentilerinin bir teyidi olarak görüyoruz. Yılın 4.çeyreği doğalgaz fiyat artışlarının tüm çeyreğe etki edecek olması nedeniyle daha zorlu geçmeye aday, ancak şirketin maliyet baskılarının üstesinden gelme konusundaki başarısı bu anlamda finansal performans açısından güven vericidir. Hızlı bir hesapla Soda Sanayi'nin FD/FAVÖK çarpanında benzerlerine göre %30 iskontolu işlem gördüğünü hesaplıyoruz. Soda Sanayi için 8,80 TL hedef fiyatla "Endeksin Üzerinde" getiri beklentimizi koruyoruz. Fiyat performansı açısından son dönemde ana holding şirketi Şişe Cam'ın ortaklık yapısına ilişkin gündemde yer bulan haberlerin de yakından takip edilmesini öneriyoruz. 

*ŞİŞECAM/KIRMAN: BİRLEŞME SONRASINDA ŞİŞE CAM ÇOK DAHA DEĞERLİ BİR HİSSE OLACAK-BLOOMBERG HT
*ŞİŞECAM/KIRMAN: KATMA DEĞERLİ ÜRÜN YARATMA HEDEFİMİZ VAR-BLOOMBERG HT
*ŞİŞECAM/KIRMAN: HER COĞRAFYANIN DENGELERİNDEN YARARLANAN BİR BİLANÇO YARATMAK İSTİYORUZ-BLOOMBERG HT
*ŞİŞECAM/KIRMAN: YURT DIŞINDA %50 ÜRETİME ULAŞMAK İSTİYORUZ-BLOOMBERG HT
*ŞİŞECAM/KIRMAN: ABD'DEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÖN İZİNLER ALINDI, BEKLENTİMİZ YÜKSEK-BLOOMBERG HT