Geri Dön

SMRTG | Smart Gunes Enerjisi Tek.


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,87
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,97
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı 13,31
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,16
Dibe Uzaklık 24,97
Piyasa Değeri (USD) 509.501.220,21
Piyasa Değeri (TL) 16.722.900.000,00
Özsermaye (TL) 2.716.664.933,00
Sermaye (TL) 306.000.000,00
Net Kar (TL) 1.256.121.545,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SMRTG
Sektör
Adres Rüzgârlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza Blok No: 2 İç Kapı No: 6 Beykoz / İstanbul
Telefon +90 (216) 225 72 00
Faks 0850 225 7209
Web www.smartsolar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SMART HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 442.458.798,53 73,03
TOPLAM 605.880.000,00 100,00
DİĞER 163.421.201,47 26,97
Toplam 1.211.760.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Icarus Solar GmbH 25.000,00 100,00
Smart GES Enerji Üretim A.Ş. 175.000.000,00 100,00
Smart Global Enterprises & Trading BV 1.000.000,00 100,00
Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada 50.000,00 100,00
Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. 50.000,00 100,00
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş & İHK Holding A.Ş Konsorsiyumu 30.000,00 60,00
Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi 50.000.000,00 100,00
Smart Solar Technology GmbH 25.000,00 100,00
Smart Solar Ukr LLC 2.787.956,90 100,00
Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Smart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş. 50.000,00 50,00
Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş. 7.000.000,00 70,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,98
20.10.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.257.333.245,00 8.093.257.032,00 4.303.442.812,00 2.005.594.850,00 794.309.240,00
Satışların Maliyeti (-) 1.454.077.140,00 6.245.971.669,00 3.157.727.959,00 1.597.885.141,00 -644.802.010,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 803.256.105,00 1.847.285.363,00 1.145.714.853,00 407.709.709,00 149.507.230,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 803.256.105,00 1.847.285.363,00 1.145.714.853,00 407.709.709,00 149.507.230,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 126.149.224,00 316.918.824,00 171.306.690,00 81.292.104,00 -34.533.892,00
Pazarlama Giderleri (-) 38.175.470,00 235.094.208,00 116.867.431,00 58.761.345,00 -34.519.580,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 91.096.459,00 916.900.708,00 612.884.880,00 586.015.298,00 24.710.400,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 150.003.696,00 508.003.871,00 652.268.791,00 313.968.705,00 -20.127.279,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 580.024.174,00 1.704.169.168,00 818.156.821,00 539.702.853,00 85.036.879,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.260.327,00 100.059.645,00 98.706.914,00 72.202.584,00 2.781.401,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 138.569,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 582.184.437,00 1.790.085.145,00 906.787.209,00 602.035.023,00 86.647.224,00
Finansman gelirleri 20.809.432,00 136.465.600,00 34.196.404,00 10.072.112,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 374.213.418,00 841.713.311,00 267.902.146,00 192.324.900,00 -37.074.563,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 335.433.791,00 960.627.163,00 673.081.467,00 419.782.235,00 53.440.794,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 44.789.468,00 -76.789.592,00 -24.773.914,00 -6.597.183,00 2.086.603,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 620.750,00 69.512.923,00 53.671.031,00 36.471.882,00 -27.399.696,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 44.168.718,00 -146.302.515,00 -78.444.945,00 -43.069.065,00 29.486.299,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 290.644.323,00 1.037.416.755,00 697.855.381,00 426.379.418,00 55.527.397,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 290.644.323,00 1.037.416.755,00 697.855.381,00 426.379.418,00 55.527.397,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.566.841,00 14.433.505,00 4.120.188,00 5.113.912,00 -3.545.472,00
- Ana Ortaklık Payları 292.211.164,00 1.022.983.250,00 693.735.193,00 421.265.506,00 59.072.869,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,48 2,51 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,48 2,51 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.386.885,00 -3.665.885,00 -2.542.957,00 -1.043.468,00 -599.834,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 9.849.180,00 -4.887.847,00 -3.302.542,00 -1.355.153,00 -749.792,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.462.295,00 -1.221.962,00 -759.585,00 -311.685,00 149.958,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 2.462.295,00 -1.221.962,00 -759.585,00 -311.685,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -24.320.230,00 -313.022.906,00 -186.002.815,00 -210.694.682,00 -10.768.612,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 2.005.992,00 -167.293,00 -2.414.495,00 -2.310.135,00 -1.187.447,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -34.189.899,00 -408.370.911,00 -239.269.539,00 -252.939.889,00 -10.539.288,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -7.863.677,00 -95.515.298,00 -55.681.219,00 -44.555.342,00 958.123,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -16.933.345,00 -316.688.791,00 -188.545.772,00 -211.738.150,00 -11.368.446,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 273.710.978,00 720.727.964,00 509.309.609,00 214.641.268,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 273.710.978,00 720.727.964,00 509.309.609,00 214.641.268,00 44.158.951,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,48 2,51 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 3.868.133,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.913.557.557,00 7.124.476.057,00 7.370.897.861,00 5.783.637.892,00 4.472.119.193,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 380.654.508,00 586.732.923,00 674.976.616,00 727.825.412,00 1.262.039.990,00
Finansal Yatırımlar 198.460.433,00 242.223.427,00 272.088.837,00 309.018.640,00 90.864.775,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.434.624.926,00 2.531.944.827,00 2.967.818.020,00 2.118.562.808,00 1.330.235.877,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 53.684.896,00 122.478.084,00 53.910.237,00 141.901.471,00 176.671.294,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.380.940.030,00 2.409.466.743,00 2.913.907.783,00 1.976.661.337,00 1.153.564.583,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 584.906.872,00 384.498.784,00 191.656.696,00 108.483.579,00 169.248.592,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 126.880.961,00 24.327.428,00 163.986.693,00 78.016.165,00 152.708.180,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 458.025.911,00 360.171.356,00 27.670.003,00 30.467.414,00 16.540.412,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.655.951.005,00 1.972.834.463,00 2.220.574.367,00 1.432.403.276,00 720.776.851,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.219.156.192,00 1.255.244.390,00 785.021.209,00 997.416.180,00 851.524.011,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 374.262.897,00 89.530.844,00 17.897.097,00 57.703.568,00 96.472.150,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 59.412.295,00 19.953.890,00 10.296.529,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 380.391.326,00 131.043.353,00 248.465.587,00 89.927.997,00 47.429.097,00
ARA TOPLAM 8.913.557.557,00 7.124.476.057,00 7.370.897.861,00 5.783.637.892,00 4.472.119.193,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.986.351.501,00 3.426.215.406,00 2.647.382.848,00 1.560.333.185,00 573.674.971,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 138.569,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.658.193.553,00 1.926.857.795,00 1.132.849.504,00 417.028.541,00 395.405.165,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.035.233,00 19.298.330,00 39.355.380,00 34.117.171,00 4.162.125,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 850.598.963,00 1.038.971.267,00 1.182.151.016,00 864.330.847,00 23.555.873,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 233.293.878,00 236.444.157,00 148.225.481,00 101.275.824,00 43.934.112,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.899.909.058,00 10.550.691.463,00 10.018.280.709,00 7.343.971.077,00 5.045.794.164,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.126.520.823,00 6.395.534.877,00 6.931.622.303,00 4.608.390.700,00 2.930.512.479,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.025.718.843,00 1.542.134.057,00 612.074.576,00 706.942.784,00 418.741.336,00
- Banka Kredileri 1.508.539.463,00 1.509.269.403,00 578.767.448,00 676.649.128,00 391.001.848,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 584.720.813,00 307.369.545,00 648.938.762,00 169.697.729,00 117.897.488,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201.960.266,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.924.086.725,00 2.356.993.684,00 2.108.537.006,00 1.238.222.609,00 961.222.811,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 737.556.822,00 542.674.721,00 486.477.543,00 50.682.591,00 26.811.569,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.186.529.903,00 1.814.318.963,00 1.622.059.463,00 1.187.540.018,00 934.411.242,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 98.669.607,00 67.183.034,00 43.035.498,00 32.072.524,00 22.489.330,00
Diğer Borçlar 2.543.772,00 2.543.772,00 4.817.156,00 10.061.402,00 10.797.067,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.543.772,00 2.543.772,00 4.817.156,00 10.061.402,00 10.797.067,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.404.592.882,00 2.045.336.050,00 3.491.036.325,00 2.429.523.423,00 1.358.157.815,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 1.246.796,00 8.777.536,00 27.260.791,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.127.760,00 8.786.483,00 7.276.390,00 5.413.073,00 4.916.266,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.584.502,00 7.229.163,00 5.679.038,00 3.775.689,00 3.616.365,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.543.258,00 1.557.320,00 1.597.352,00 1.637.384,00 1.299.901,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 72.060.421,00 65.188.252,00 14.659.794,00 7.679.620,00 9.029.575,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.052.107.646,00 2.026.797.599,00 1.805.970.193,00 1.749.560.505,00 1.293.150.781,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.033.696.868,00 2.014.144.308,00 1.790.824.717,00 1.739.299.044,00 1.284.070.186,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 70.379.629,00 72.042.183,00 76.722.800,00 75.196.474,00 32.911.904,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.410.778,00 12.653.291,00 15.145.476,00 10.261.461,00 9.080.595,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.410.778,00 12.653.291,00 15.145.476,00 10.261.461,00 9.080.595,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.178.628.469,00 8.422.332.476,00 8.737.592.496,00 6.357.951.205,00 4.223.663.260,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.721.280.589,00 2.128.358.987,00 1.280.688.213,00 986.019.872,00 822.130.904,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.716.664.933,00 2.122.985.875,00 1.278.534.340,00 982.872.275,00 827.642.691,00
Ödenmiş Sermaye 605.880.000,00 605.880.000,00 605.880.000,00 306.000.000,00 306.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 684.608.989,00 515.663.848,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 30.841.722,00 25.589.638,00 10.286.598,00 10.286.598,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 480.198.135,00 417.332.708,00 133.782.358,00 209.782.358,00 209.782.358,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.227.812,00 -2.745.501,00 10.041.358,00 12.063.874,00 13.041.059,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.227.812,00 -2.745.501,00 10.041.358,00 12.063.874,00 13.041.059,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.227.812,00 -2.745.501,00 -1.984.381,00 -484.891,00 -41.257,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.911.193,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -454.860.822,00 -374.176.112,00 -213.370.946,00 -238.062.814,00 -38.136.744,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -458.574.393,00 -375.660.142,00 -209.232.705,00 -234.028.933,00 -35.225.551,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 80.483.021,00 68.732.117,00 30.009.839,00 30.009.839,00 13.437.587,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.054.758.356,00 -105.094.797,00 28.743.136,00 252.100.110,00 268.138.811,00
Net Dönem Karı/Zararı 292.211.164,00 1.022.983.250,00 693.735.193,00 421.265.506,00 59.072.869,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.615.656,00 5.373.112,00 2.153.873,00 3.147.597,00 -5.511.787,00
TOPLAM KAYNAKLAR 12.899.909.058,00 10.550.691.463,00 10.018.280.709,00 7.343.971.077,00 5.045.794.164,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi