Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SKTAS
Sektör İştirak yönetimi, iplik ve gömleklik kumaş üretimi, tarım ve süt hayvancılığı
Adres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi no:54 09201 Söke, Aydın
Telefon (0256) 518 22 55
Faks (0256) 518 45 39
Web http://www.soktasgroup.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARİFE SEYDA KAYHAN 3.753.530,00 9,36
Diğer 20.568.820,00 51,27
EYÜP HİLMİ KAYHAN 3.095.998,53 7,72
Kayhan Holding A.Ş. 9.603.302,00 23,94
MUHARREM HİLMİ KAYHAN 3.098.350,00 7,72
Toplam 40.120.000,53 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 62.082.735,00 100,00
Fabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş. 666.650,00 40,00
Söktaş Pazarlama A.Ş. 50.000,00 100,00
Söktaş USA Inc. 200,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
25.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 5,04
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
17.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
08.03.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 171.820.010,00 95.675.420,00 373.898.521,00 260.097.854,00 164.425.219,00
Satışların Maliyeti (-) -138.848.586,00 -79.702.660,00 -282.871.339,00 -202.324.826,00 -129.145.249,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 32.971.424,00 15.972.760,00 91.027.182,00 57.773.028,00 35.279.970,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 46.820.244,00 27.777.137,00 128.249.860,00 100.106.348,00 49.463.010,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.446.232,00 -8.683.786,00 -31.368.594,00 -23.274.100,00 -15.560.615,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.938.138,00 -5.110.946,00 -26.575.908,00 -19.433.284,00 -11.077.408,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -448.859,00 -228.469,00 -2.235.513,00 -1.654.167,00 -1.382.403,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.159.350,00 3.365.380,00 45.693.464,00 34.023.927,00 13.555.480,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.672.578,00 -2.925.669,00 -22.837.157,00 -13.660.374,00 -4.274.953,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 20.473.787,00 14.193.647,00 90.926.152,00 76.108.350,00 30.723.111,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29.884.278,00 36.271.458,00 1.035.931,00 587.675,00 768.750,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.559.614,00 -3.885.665,00 -4.034.334,00 -4.828.622,00 -1.646.035,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 68.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.866.763,00 46.579.440,00 87.927.749,00 71.867.403,00 29.845.826,00
Finansman gelirleri 8.965.672,00 7.023.093,00 4.603.357,00 4.586.089,00 3.151.309,00
Finansman Giderleri (-) -58.178.497,00 -34.951.949,00 -153.115.282,00 -169.411.647,00 -67.510.562,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.346.062,00 18.650.584,00 -60.584.176,00 -92.958.155,00 -34.513.427,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.899.801,00 -2.887.980,00 -15.578.395,00 -10.197.585,00 -6.489.798,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -14.074.553,00 -2.344.167,00 -2.159.194,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.899.801,00 -2.887.980,00 -1.503.842,00 -7.853.418,00 -4.330.604,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.245.863,00 15.762.604,00 -76.162.571,00 -103.155.740,00 -41.003.225,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.245.863,00 15.762.604,00 -76.162.571,00 -103.155.740,00 -41.003.225,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -4.245.863,00 15.762.604,00 -76.162.571,00 -103.155.740,00 -41.003.225,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,11 0,00 1,90 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 140.167.466,00 255.488.921,00 197.420.643,00 186.786.207,00 173.813.580,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.480.182,00 111.943.330,00 12.568.628,00 11.034.755,00 15.962.542,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 43.514.656,00 58.700.668,00 80.499.435,00 64.177.661,00 60.488.130,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 702.700,00 0,00 0,00 0,00 272.348,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.811.956,00 58.700.668,00 80.499.435,00 64.177.661,00 60.215.782,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.498.207,00 10.020.557,00 103.479,00 256.478,00 145.626,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.498.207,00 10.020.557,00 103.479,00 256.478,00 145.626,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 60.071.119,00 61.004.849,00 86.784.133,00 89.659.115,00 79.626.564,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 1.849.500,00 1.431.750,00 812.250,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.579.375,00 3.771.908,00 5.603.151,00 6.346.903,00 4.338.852,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.118.927,00 8.027.109,00 10.012.317,00 13.879.545,00 12.439.616,00
ARA TOPLAM 140.167.466,00 255.488.921,00 197.420.643,00 186.786.207,00 173.813.580,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 427.025.760,00 427.980.109,00 585.571.739,00 501.898.234,00 454.705.679,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.279.622,00 1.211.310,00 1.211.310,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 299.177.586,00 301.914.034,00 457.038.560,00 368.402.264,00 344.751.371,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.295.395,00 6.537.313,00 8.566.735,00 9.660.753,00 8.457.049,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.295.395,00 6.537.313,00 8.566.735,00 9.660.753,00 8.457.049,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.213.207,00 180.199,00 6.130.787,00 8.218.367,00 6.810.371,00
TOPLAM VARLIKLAR 567.193.226,00 683.469.030,00 782.992.382,00 688.684.441,00 628.519.259,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 211.528.628,00 307.455.753,00 324.667.408,00 304.841.931,00 246.969.698,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 53.356.262,00 50.460.873,00 61.366.303,00 50.143.900,00 48.356.142,00
- Banka Kredileri 53.356.262,00 50.460.873,00 61.366.303,00 50.143.900,00 48.356.142,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.037.843,00 7.768.626,00 7.408.260,00 8.555.044,00 6.544.643,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 55.079.636,00 77.054.781,00 98.274.502,00 75.069.228,00 58.200.908,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 787.000,00 2.453.270,00 3.521.404,00 3.741.210,00 4.525.855,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.292.636,00 74.601.511,00 94.753.098,00 71.328.018,00 53.675.053,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.447.407,00 12.336.529,00 14.509.328,00 13.803.925,00 10.879.567,00
Diğer Borçlar 15.488.352,00 13.471.119,00 1.797.819,00 3.306.950,00 3.170.483,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.488.352,00 13.471.119,00 1.797.819,00 3.306.950,00 3.170.483,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.116.800,00 2.778.733,00 5.111.814,00 7.981.940,00 4.176.808,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 3.542,00 11.720.950,00 417.621,00 191.793,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.524.086,00 3.641.850,00 4.150.039,00 3.345.294,00 2.164.352,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.098.505,00 3.366.894,00 2.692.307,00 2.140.486,00 1.350.521,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 425.581,00 274.956,00 1.457.732,00 1.204.808,00 813.831,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 283.572.256,00 284.045.711,00 328.007.323,00 355.366.978,00 316.074.423,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 223.513.676,00 222.039.446,00 246.700.992,00 283.995.903,00 254.528.185,00
Banka Kredileri 212.419.022,00 209.643.646,00 233.251.711,00 266.662.508,00 239.914.904,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.094.654,00 12.395.800,00 13.449.281,00 17.333.395,00 14.613.281,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 19.873.785,00 18.877.040,00 24.200.030,00 22.762.546,00 21.318.664,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.873.785,00 18.877.040,00 24.200.030,00 22.762.546,00 21.318.664,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.808.946,00 38.797.155,00 49.952.901,00 40.659.700,00 35.766.279,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 495.100.884,00 591.501.464,00 652.674.731,00 660.208.909,00 563.044.121,00
Ö Z K A Y N A K L A R 72.092.342,00 91.967.566,00 130.317.651,00 28.475.532,00 65.475.138,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.092.342,00 91.967.566,00 130.317.651,00 28.475.532,00 65.475.138,00
Ödenmiş Sermaye 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 260.289,00 260.289,00 260.289,00 260.289,00 260.289,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 197.168.326,00 198.639.220,00 226.909.176,00 139.148.517,00 140.013.373,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 197.168.326,00 198.639.220,00 226.909.176,00 139.148.517,00 140.013.373,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.400.618,00 -4.400.500,00 -4.604.755,00 -4.354.201,00 -4.338.207,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.311.909,00 1.178.548,00 54.412.828,00 65.603.089,00 40.861.525,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.311.909,00 1.178.548,00 54.412.828,00 65.603.089,00 40.861.525,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -190.590.212,00 -192.060.988,00 -143.289.964,00 -141.568.516,00 -142.844.717,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.245.863,00 15.762.604,00 -76.162.571,00 -103.155.740,00 -41.003.225,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 567.193.226,00 683.469.030,00 782.992.382,00 688.684.441,00 628.519.259,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 8.299,00 8.299,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi