Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,61
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,33
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı -0,82
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,74
Dibe Uzaklık 62,70
Piyasa Değeri (USD) 8.386.780,23
Piyasa Değeri (TL) 48.545.200,00
Özsermaye (TL) 65.475.138,00
Sermaye (TL) 40.120.000,00
Net Kar (TL) -58.859.906,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SKTAS
Sektör İştirak yönetimi, iplik ve gömleklik kumaş üretimi, tarım ve süt hayvancılığı
Adres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi no:54 09201 Söke, Aydın
Telefon (0256) 518 22 55
Faks (0256) 518 45 39
Web http://www.soktas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARİFE SEYDA KAYHAN 3.753.529,79 9,36
Diğer 18.558.819,02 46,26
EYÜP HİLMİ KAYHAN 3.095.998,53 7,72
Gönen Kayhan 2.010.001,05 5,01
Kayhan Holding A.Ş. 9.603.301,69 23,94
MUHARREM HİLMİ KAYHAN 3.098.349,93 7,72
Toplam 40.120.000,01 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 32.082.734,56 99,99
Soktas India Private Limited 1.130.905.520,00 100,00
Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25.828.614,18 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
25.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 5,04
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
17.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
08.03.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 164.425.219,00 79.509.066,00 322.651.533,00 226.305.184,00 148.270.584,00
Satışların Maliyeti (-) -129.145.249,00 -62.681.276,00 -254.612.283,00 -183.286.608,00 -120.724.390,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.279.970,00 16.827.790,00 68.039.250,00 43.018.576,00 27.546.194,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 49.463.010,00 22.171.508,00 89.490.749,00 54.028.221,00 34.270.389,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.560.615,00 -7.692.432,00 -31.689.339,00 -23.892.597,00 -16.395.403,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.077.408,00 -5.123.436,00 -20.927.759,00 -14.853.538,00 -9.814.869,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.382.403,00 -540.422,00 -2.082.837,00 -1.627.447,00 -1.033.300,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.555.480,00 5.466.033,00 22.162.831,00 11.793.543,00 8.773.056,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.274.953,00 -1.711.572,00 -10.996.277,00 -6.495.606,00 -5.297.938,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.723.111,00 12.569.679,00 45.957.368,00 18.952.576,00 10.501.935,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 768.750,00 194.121,00 2.133.081,00 5.770.635,00 3.221.082,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.646.035,00 -978.350,00 -4.920.090,00 -5.514.058,00 -2.990.336,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.845.826,00 11.785.450,00 43.170.359,00 19.209.153,00 10.732.681,00
Finansman gelirleri 3.151.309,00 980.254,00 5.690.318,00 3.801.979,00 3.402.574,00
Finansman Giderleri (-) -67.510.562,00 -30.058.754,00 -87.919.112,00 -61.281.043,00 -40.996.240,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -34.513.427,00 -17.293.050,00 -39.058.435,00 -38.269.911,00 -26.860.985,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.489.798,00 -3.110.017,00 -4.563.335,00 -293.786,00 1.072.698,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.159.194,00 -1.923.520,00 -4.881.018,00 -2.355.787,00 -1.495.191,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -4.330.604,00 -1.186.497,00 317.683,00 2.062.001,00 2.567.889,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -41.003.225,00 -20.403.067,00 -43.621.770,00 -38.563.697,00 -25.788.287,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -41.003.225,00 -20.403.067,00 -43.621.770,00 -38.563.697,00 -25.788.287,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 155.335,00 -23.198,00
- Ana Ortaklık Payları -41.003.225,00 -20.403.067,00 -43.621.770,00 -38.719.032,00 -25.765.089,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 173.813.580,00 161.794.057,00 152.574.051,00 140.498.565,00 143.306.446,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 15.962.542,00 12.875.283,00 8.953.066,00 2.403.225,00 6.688.990,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 60.488.130,00 55.521.139,00 56.970.432,00 47.920.067,00 51.238.860,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 272.348,00 484.336,00 476.899,00 660.118,00 661.598,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.215.782,00 55.036.803,00 56.493.533,00 47.259.949,00 50.577.262,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 145.626,00 189.947,00 545.074,00 178.421,00 309.340,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145.626,00 189.947,00 545.074,00 178.421,00 309.340,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 79.626.564,00 73.736.650,00 68.737.180,00 72.261.531,00 68.698.111,00
Canlı Varlıklar 812.250,00 975.000,00 1.005.000,00 1.224.000,00 696.000,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.338.852,00 3.183.241,00 3.585.853,00 4.345.065,00 3.796.996,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.439.616,00 15.312.797,00 12.777.446,00 12.166.256,00 11.878.149,00
ARA TOPLAM 173.813.580,00 161.794.057,00 152.574.051,00 140.498.565,00 143.306.446,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 454.705.679,00 440.798.299,00 438.310.257,00 423.259.613,00 429.610.615,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 344.751.371,00 336.387.010,00 336.587.175,00 330.298.176,00 336.886.039,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.457.049,00 8.010.548,00 7.832.983,00 7.704.010,00 7.915.392,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.457.049,00 8.010.548,00 7.832.983,00 7.704.010,00 7.915.392,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 6.810.371,00 6.761.731,00 6.135.791,00 5.228.620,00 5.556.648,00
TOPLAM VARLIKLAR 628.519.259,00 602.592.356,00 590.884.308,00 563.758.178,00 572.917.061,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 246.969.698,00 221.858.768,00 185.897.225,00 166.404.703,00 170.572.436,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.356.142,00 34.257.133,00 23.376.080,00 24.303.578,00 30.835.581,00
- Banka Kredileri 48.356.142,00 34.257.133,00 23.376.080,00 24.303.578,00 30.835.581,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.544.643,00 5.987.765,00 4.820.648,00 3.508.070,00 2.693.386,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 58.200.908,00 54.956.214,00 60.570.079,00 56.153.191,00 54.820.299,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.525.855,00 4.070.667,00 4.255.550,00 3.345.744,00 2.752.857,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.675.053,00 50.885.547,00 56.314.529,00 52.807.447,00 52.067.442,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.879.567,00 7.718.386,00 7.631.040,00 9.937.365,00 8.878.163,00
Diğer Borçlar 3.170.483,00 5.606.284,00 4.376.360,00 5.286.349,00 4.517.397,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.170.483,00 5.606.284,00 4.376.360,00 5.286.349,00 4.517.397,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.176.808,00 3.956.507,00 4.088.206,00 2.949.430,00 3.129.450,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 191.793,00 1.978.209,00 1.964.825,00 858.835,00 759.355,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.164.352,00 1.706.354,00 548.287,00 675.621,00 260.655,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.350.521,00 1.081.008,00 46.716,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 813.831,00 625.346,00 501.571,00 675.621,00 260.655,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 316.074.423,00 305.163.476,00 311.684.647,00 304.644.769,00 296.182.695,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 254.528.185,00 247.424.902,00 254.193.933,00 252.978.429,00 243.896.756,00
Banka Kredileri 239.914.904,00 232.761.766,00 239.504.875,00 238.729.874,00 229.275.429,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.613.281,00 14.663.136,00 14.689.058,00 14.248.555,00 14.621.327,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.318.664,00 19.611.185,00 19.385.805,00 18.885.621,00 19.422.466,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.318.664,00 19.611.185,00 19.385.805,00 18.885.621,00 19.422.466,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.766.279,00 33.330.424,00 31.903.774,00 26.982.679,00 27.261.621,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 563.044.121,00 527.022.244,00 497.581.872,00 471.049.472,00 466.755.131,00
Ö Z K A Y N A K L A R 65.475.138,00 75.570.112,00 93.302.436,00 92.708.706,00 106.161.930,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 65.475.138,00 75.570.112,00 93.302.436,00 92.708.706,00 106.161.930,00
Ödenmiş Sermaye 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 260.289,00 260.289,00 260.289,00 260.289,00 260.289,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 140.013.373,00 139.672.206,00 140.756.522,00 142.666.845,00 144.553.408,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 140.013.373,00 139.672.206,00 140.756.522,00 142.666.845,00 144.553.408,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.338.207,00 -4.288.106,00 -4.169.753,00 -4.554.629,00 -3.830.206,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.861.525,00 31.729.502,00 28.940.406,00 22.344.869,00 22.049.692,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 40.861.525,00 31.729.502,00 28.940.406,00 22.344.869,00 22.049.692,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -142.844.717,00 -143.876.711,00 -101.220.904,00 -103.115.546,00 -104.094.770,00
Net Dönem Karı/Zararı -41.003.225,00 -20.403.067,00 -43.621.770,00 -38.719.032,00 -25.765.089,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 628.519.259,00 602.592.356,00 590.884.308,00 563.758.178,00 572.917.061,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi