Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,51
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 48,33
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı -0,47
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,78
Dibe Uzaklık 62,70
Piyasa Değeri (USD) 9.411.615,76
Piyasa Değeri (TL) 50.551.200,00
Özsermaye (TL) 28.475.532,00
Sermaye (TL) 40.120.000,00
Net Kar (TL) -108.058.478,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SKTAS
Sektör İştirak yönetimi, iplik ve gömleklik kumaş üretimi, tarım ve süt hayvancılığı
Adres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi no:54 09201 Söke, Aydın
Telefon (0256) 518 22 55
Faks (0256) 518 45 39
Web http://www.soktas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ARİFE SEYDA KAYHAN 3.753.529,79 9,36
Diğer 18.558.819,02 46,26
EYÜP HİLMİ KAYHAN 3.095.998,53 7,72
Gönen Kayhan 2.010.001,05 5,01
Kayhan Holding A.Ş. 9.603.301,69 23,94
MUHARREM HİLMİ KAYHAN 3.098.349,93 7,72
Toplam 40.120.000,01 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 32.082.734,56 99,99
Soktas India Private Limited 1.130.905.520,00 100,00
Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25.828.614,18 99,99
Tarih Açıklama Katsayı
27.04.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
25.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 5,04
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
17.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
08.03.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 260.097.854,00 164.425.219,00 79.509.066,00 322.651.533,00 226.305.184,00
Satışların Maliyeti (-) -202.324.826,00 -129.145.249,00 -62.681.276,00 -254.612.283,00 -183.286.608,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 57.773.028,00 35.279.970,00 16.827.790,00 68.039.250,00 43.018.576,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 100.106.348,00 49.463.010,00 22.171.508,00 89.490.749,00 54.028.221,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.274.100,00 -15.560.615,00 -7.692.432,00 -31.689.339,00 -23.892.597,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.433.284,00 -11.077.408,00 -5.123.436,00 -20.927.759,00 -14.853.538,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.654.167,00 -1.382.403,00 -540.422,00 -2.082.837,00 -1.627.447,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34.023.927,00 13.555.480,00 5.466.033,00 22.162.831,00 11.793.543,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.660.374,00 -4.274.953,00 -1.711.572,00 -10.996.277,00 -6.495.606,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 76.108.350,00 30.723.111,00 12.569.679,00 45.957.368,00 18.952.576,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 587.675,00 768.750,00 194.121,00 2.133.081,00 5.770.635,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.828.622,00 -1.646.035,00 -978.350,00 -4.920.090,00 -5.514.058,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 71.867.403,00 29.845.826,00 11.785.450,00 43.170.359,00 19.209.153,00
Finansman gelirleri 4.586.089,00 3.151.309,00 980.254,00 5.690.318,00 3.801.979,00
Finansman Giderleri (-) -169.411.647,00 -67.510.562,00 -30.058.754,00 -87.919.112,00 -61.281.043,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -92.958.155,00 -34.513.427,00 -17.293.050,00 -39.058.435,00 -38.269.911,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -10.197.585,00 -6.489.798,00 -3.110.017,00 -4.563.335,00 -293.786,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.344.167,00 -2.159.194,00 -1.923.520,00 -4.881.018,00 -2.355.787,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -7.853.418,00 -4.330.604,00 -1.186.497,00 317.683,00 2.062.001,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -103.155.740,00 -41.003.225,00 -20.403.067,00 -43.621.770,00 -38.563.697,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -103.155.740,00 -41.003.225,00 -20.403.067,00 -43.621.770,00 -38.563.697,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 155.335,00
- Ana Ortaklık Payları -103.155.740,00 -41.003.225,00 -20.403.067,00 -43.621.770,00 -38.719.032,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 186.786.207,00 173.813.580,00 161.794.057,00 152.574.051,00 140.498.565,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.034.755,00 15.962.542,00 12.875.283,00 8.953.066,00 2.403.225,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 64.177.661,00 60.488.130,00 55.521.139,00 56.970.432,00 47.920.067,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 272.348,00 484.336,00 476.899,00 660.118,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 64.177.661,00 60.215.782,00 55.036.803,00 56.493.533,00 47.259.949,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 256.478,00 145.626,00 189.947,00 545.074,00 178.421,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 256.478,00 145.626,00 189.947,00 545.074,00 178.421,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 89.659.115,00 79.626.564,00 73.736.650,00 68.737.180,00 72.261.531,00
Canlı Varlıklar 1.431.750,00 812.250,00 975.000,00 1.005.000,00 1.224.000,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.346.903,00 4.338.852,00 3.183.241,00 3.585.853,00 4.345.065,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.879.545,00 12.439.616,00 15.312.797,00 12.777.446,00 12.166.256,00
ARA TOPLAM 186.786.207,00 173.813.580,00 161.794.057,00 152.574.051,00 140.498.565,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 501.898.234,00 454.705.679,00 440.798.299,00 438.310.257,00 423.259.613,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.299,00 8.299,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 368.402.264,00 344.751.371,00 336.387.010,00 336.587.175,00 330.298.176,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.660.753,00 8.457.049,00 8.010.548,00 7.832.983,00 7.704.010,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.660.753,00 8.457.049,00 8.010.548,00 7.832.983,00 7.704.010,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 8.218.367,00 6.810.371,00 6.761.731,00 6.135.791,00 5.228.620,00
TOPLAM VARLIKLAR 688.684.441,00 628.519.259,00 602.592.356,00 590.884.308,00 563.758.178,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304.841.931,00 246.969.698,00 221.858.768,00 185.897.225,00 166.404.703,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.143.900,00 48.356.142,00 34.257.133,00 23.376.080,00 24.303.578,00
- Banka Kredileri 50.143.900,00 48.356.142,00 34.257.133,00 23.376.080,00 24.303.578,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.555.044,00 6.544.643,00 5.987.765,00 4.820.648,00 3.508.070,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 75.069.228,00 58.200.908,00 54.956.214,00 60.570.079,00 56.153.191,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.741.210,00 4.525.855,00 4.070.667,00 4.255.550,00 3.345.744,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 71.328.018,00 53.675.053,00 50.885.547,00 56.314.529,00 52.807.447,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.803.925,00 10.879.567,00 7.718.386,00 7.631.040,00 9.937.365,00
Diğer Borçlar 3.306.950,00 3.170.483,00 5.606.284,00 4.376.360,00 5.286.349,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.306.950,00 3.170.483,00 5.606.284,00 4.376.360,00 5.286.349,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.981.940,00 4.176.808,00 3.956.507,00 4.088.206,00 2.949.430,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 417.621,00 191.793,00 1.978.209,00 1.964.825,00 858.835,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.345.294,00 2.164.352,00 1.706.354,00 548.287,00 675.621,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.140.486,00 1.350.521,00 1.081.008,00 46.716,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.204.808,00 813.831,00 625.346,00 501.571,00 675.621,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 355.366.978,00 316.074.423,00 305.163.476,00 311.684.647,00 304.644.769,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 283.995.903,00 254.528.185,00 247.424.902,00 254.193.933,00 252.978.429,00
Banka Kredileri 266.662.508,00 239.914.904,00 232.761.766,00 239.504.875,00 238.729.874,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.333.395,00 14.613.281,00 14.663.136,00 14.689.058,00 14.248.555,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.762.546,00 21.318.664,00 19.611.185,00 19.385.805,00 18.885.621,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.762.546,00 21.318.664,00 19.611.185,00 19.385.805,00 18.885.621,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.659.700,00 35.766.279,00 33.330.424,00 31.903.774,00 26.982.679,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 660.208.909,00 563.044.121,00 527.022.244,00 497.581.872,00 471.049.472,00
Ö Z K A Y N A K L A R 28.475.532,00 65.475.138,00 75.570.112,00 93.302.436,00 92.708.706,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.475.532,00 65.475.138,00 75.570.112,00 93.302.436,00 92.708.706,00
Ödenmiş Sermaye 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 260.289,00 260.289,00 260.289,00 260.289,00 260.289,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 139.148.517,00 140.013.373,00 139.672.206,00 140.756.522,00 142.666.845,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 139.148.517,00 140.013.373,00 139.672.206,00 140.756.522,00 142.666.845,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.354.201,00 -4.338.207,00 -4.288.106,00 -4.169.753,00 -4.554.629,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 65.603.089,00 40.861.525,00 31.729.502,00 28.940.406,00 22.344.869,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 65.603.089,00 40.861.525,00 31.729.502,00 28.940.406,00 22.344.869,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00 9.672.341,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -141.568.516,00 -142.844.717,00 -143.876.711,00 -101.220.904,00 -103.115.546,00
Net Dönem Karı/Zararı -103.155.740,00 -41.003.225,00 -20.403.067,00 -43.621.770,00 -38.719.032,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 688.684.441,00 628.519.259,00 602.592.356,00 590.884.308,00 563.758.178,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi