Geri Dön

SKTAS | Soktas


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 57,77
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı -85,91
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,63
Dibe Uzaklık 64,57
Piyasa Değeri (USD) 28.630.821,26
Piyasa Değeri (TL) 922.800.000,00
Özsermaye (TL) 1.470.727.428,00
Sermaye (TL) 153.800.000,00
Net Kar (TL) -10.742.007,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu SKTAS
Sektör İştirak yönetimi, iplik ve gömleklik kumaş üretimi, tarım ve süt hayvancılığı
Adres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 09200 Söke, Aydın
Telefon +90 (212) 293 02 03
Faks +90 (256) 518 45 39
Web www.soktasgroup.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EYÜP HİLMİ KAYHAN 19.936.945,27 8,98
KAYHAN HOLDİNG A.Ş. 53.138.904,36 23,94
MUHARREM HİLMİ KAYHAN 15.781.467,62 7,11
TOPLAM 222.000.000,00 100,00
DİĞER 133.142.682,75 59,97
Toplam 444.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 97.619.048,00 100,00
Fabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş. 666.660,00 40,00
Söktaş Pazarlama A.Ş. 50.000,00 100,00
Söktaş USA Inc. 200,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.06.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,26
11.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,57
10.06.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,56
27.04.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
25.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,17
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.07.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.06.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
05.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
01.05.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 5,04
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
17.05.2004 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
08.03.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.574.459.759,00 875.432.594,00 515.975.224,00 259.326.208,00 803.660.363,00
Satışların Maliyeti (-) -1.295.104.591,00 -623.286.371,00 -413.076.606,00 -201.077.018,00 -623.178.151,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 279.355.168,00 252.146.223,00 102.898.618,00 58.249.190,00 180.482.212,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 68.081.906,00 353.467.253,00 174.872.724,00 73.283.865,00 263.647.705,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -138.274.009,00 -72.587.116,00 -43.747.258,00 -19.681.856,00 -56.881.772,00
Pazarlama Giderleri (-) -151.980.770,00 -93.875.526,00 -58.303.250,00 -27.289.965,00 -78.408.309,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -565.071,00 -227.255,00 -212.921,00 -109.478,00 -830.114,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 166.698.655,00 75.034.237,00 54.558.972,00 10.651.332,00 68.738.673,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -127.570.428,00 -47.825.073,00 -20.663.230,00 -5.003.536,00 -61.852.956,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -183.609.717,00 213.986.520,00 106.505.037,00 31.850.362,00 134.413.227,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 81.328.005,00 47.226.852,00 25.315.084,00 8.396.885,00 131.365.440,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -209.389.379,00 -148.713.661,00 -78.250.495,00 -38.088.152,00 -159.998.777,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -406.532,00 461.068,00 37.511,00 339.772,00 1.415.613,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -312.077.623,00 112.960.779,00 53.607.137,00 2.498.867,00 107.195.503,00
Finansman gelirleri 20.572.073,00 10.980.072,00 8.447.173,00 3.057.551,00 9.852.174,00
Finansman Giderleri (-) -449.333.187,00 -304.138.803,00 -205.975.717,00 -78.856.696,00 -251.078.267,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -138.972.622,00 -180.197.952,00 -143.921.407,00 -73.300.278,00 -134.030.590,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 113.349.442,00 15.546.962,00 6.049.385,00 7.849.427,00 20.007.317,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -150.679,00 0,00 0,00 -77.770,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 113.349.442,00 15.697.641,00 6.049.385,00 7.849.427,00 20.085.087,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -25.623.180,00 -164.650.990,00 -137.872.022,00 -65.450.851,00 -114.023.273,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -25.623.180,00 -164.650.990,00 -137.872.022,00 -65.450.851,00 -114.023.273,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -14.881.173,00 -5.252.406,00 -2.322.600,00 -3.478.517,00 -7.787.497,00
- Ana Ortaklık Payları -10.742.007,00 -159.398.584,00 -135.549.422,00 -61.972.334,00 -106.235.776,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,95 -0,88 -0,40 -0,69
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 808.999.688,00 729.119.944,00 568.222.077,00 558.312.334,00 563.147.183,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 87.991.033,00 88.458.542,00 62.441.835,00 49.881.864,00 44.554.244,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 225.190.976,00 237.714.597,00 173.011.862,00 167.124.968,00 197.168.997,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.537.861,00 9.002.530,00 2.851.936,00 3.669.419,00 1.044.462,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 214.653.115,00 228.712.067,00 170.159.926,00 163.455.549,00 196.124.535,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 18.064.183,00 16.456.596,00 15.485.724,00 11.211.549,00 10.461.147,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.064.183,00 16.456.596,00 15.485.724,00 11.211.549,00 10.461.147,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 440.986.358,00 345.434.373,00 288.225.719,00 292.474.788,00 269.319.962,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.802.680,00 16.265.697,00 5.976.774,00 6.000.737,00 6.679.264,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 18.631.958,00 18.353.639,00 15.793.163,00 22.324.428,00 21.307.569,00
ARA TOPLAM 808.999.688,00 729.119.944,00 568.222.077,00 558.312.334,00 563.147.183,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.552.610.150,00 1.476.500.666,00 1.548.744.244,00 1.535.289.442,00 1.562.166.003,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.562.905,00 4.163.747,00 3.740.190,00 4.042.451,00 3.702.679,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.378.782.279,00 1.216.560.211,00 1.290.093.072,00 1.296.911.203,00 1.313.866.524,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.162.962,00 4.021.248,00 3.665.240,00 3.831.151,00 4.170.704,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.162.962,00 4.021.248,00 3.665.240,00 3.831.151,00 4.170.704,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 3.597.090,00 1.022.505,00 766.123,00 665.560,00 1.349.499,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.361.609.838,00 2.205.620.610,00 2.116.966.321,00 2.093.601.776,00 2.125.313.186,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.085.915.203,00 1.244.830.297,00 1.219.738.435,00 1.025.943.413,00 894.649.353,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 297.751.060,00 307.867.499,00 298.136.504,00 227.216.136,00 211.309.703,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 100.400.079,00 277.181.935,00 296.832.314,00 227.471.612,00 171.840.733,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 380.444.260,00 347.450.648,00 324.689.721,00 315.080.346,00 299.322.407,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 67.566.214,00 85.627.202,00 74.750.847,00 72.893.750,00 70.925.533,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 312.878.046,00 261.823.446,00 249.938.874,00 242.186.596,00 228.396.874,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.797.138,00 70.849.245,00 79.118.556,00 37.414.026,00 18.446.118,00
Diğer Borçlar 10.157.409,00 8.606.001,00 47.930.470,00 32.984.326,00 33.002.935,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.157.409,00 8.606.001,00 20.630.470,00 5.684.326,00 5.702.935,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 49.689.132,00 62.033.284,00 37.244.047,00 31.577.005,00 26.322.033,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 162.472,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.654.191,00 8.504.520,00 8.653.986,00 7.822.567,00 7.855.684,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.645.861,00 8.493.136,00 8.642.601,00 7.815.763,00 7.855.684,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.330,00 11.384,00 11.385,00 6.804,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 162.337.165,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 636.502.410,00 222.377.562,00 213.121.140,00 235.506.353,00 366.637.548,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 263.887.497,00 30.070.563,00 19.584.092,00 19.104.608,00 116.536.541,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 100.607.752,00 85.064.162,00 83.779.787,00 87.867.553,00 121.071.124,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.607.752,00 85.064.162,00 0,00 87.867.553,00 121.071.124,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 83.779.787,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 263.713.805,00 97.773.248,00 104.512.503,00 128.016.102,00 127.853.796,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 9.469.589,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.722.417.613,00 1.467.207.859,00 1.432.859.575,00 1.261.449.766,00 1.261.286.901,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.639.192.225,00 738.412.751,00 684.106.746,00 832.152.010,00 864.026.285,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.470.727.428,00 647.695.125,00 590.337.698,00 739.335.957,00 768.664.941,00
Ödenmiş Sermaye 222.000.000,00 222.000.000,00 153.800.000,00 153.800.000,00 153.800.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 992.132.603,00 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00 18.395.552,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 64.134.304,00 15.879.939,00 15.019.606,00 0,00 15.019.606,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.597.205.913,00 894.753.550,00 981.112.162,00 1.019.858.149,00 1.013.699.979,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.597.205.913,00 894.753.550,00 981.112.162,00 1.019.858.149,00 1.013.699.979,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -156.191.776,00 -79.541.611,00 -79.892.199,00 -52.813.782,00 -70.517.940,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -201.872.229,00 -140.203.231,00 -151.998.898,00 -103.656.144,00 -118.595.337,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 19.465.914,00 16.169.575,00 7.875.947,00 6.636.067,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -202.918.835,00 -159.669.145,00 -168.168.473,00 -111.532.091,00 -125.231.404,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 189.292.544,00 9.706.651,00 9.706.651,00 9.706.651,00 9.706.651,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.381.423.700,00 -213.438.752,00 -300.147.953,00 -311.815.523,00 -217.125.734,00
Net Dönem Karı/Zararı -10.742.007,00 -159.398.584,00 -135.549.422,00 -61.972.334,00 -106.235.776,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 168.464.797,00 90.717.626,00 93.769.048,00 92.816.053,00 95.361.344,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.361.609.838,00 2.205.620.610,00 2.116.966.321,00 2.093.601.776,00 2.125.313.186,00
- Banka Kredileri 0,00 307.867.499,00 298.136.504,00 227.216.136,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 10.894.094,00 4.918.423,00 4.133.813,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 557.007,00 680.607,00 2.420.027,00 211.309.703,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 29.513.556,00 18.903.485,00 16.684.581,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 8.299,00 8.299,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi