Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,96
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,91
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı 21,47
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,08
Dibe Uzaklık 37,91
Piyasa Değeri (USD) 2.779.812,54
Piyasa Değeri (TL) 16.634.676,24
Özsermaye (TL) 15.433.001,00
Sermaye (TL) 13.202.124,00
Net Kar (TL) 774.958,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANFM
Sektör Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Adres Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Bariş sok. No.1 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ
Telefon 212 4385300
Faks 212 4385353
Web http://www.sanifoam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YILDIRIM ULKAT 7.770.391,89 58,86
DİĞER 5.431.732,11 41,14
Toplam 13.202.124,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. 628.250,00 89,75
Tarih Açıklama Katsayı
01.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.075.410,00 58.594.437,00 42.131.257,00 27.942.026,00 13.780.242,00
Satışların Maliyeti (-) -16.004.003,00 -47.382.827,00 -34.448.626,00 -23.359.997,00 -11.487.665,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.071.407,00 11.211.610,00 7.682.631,00 4.582.029,00 2.292.577,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.071.407,00 11.211.610,00 7.682.631,00 4.582.029,00 2.292.577,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -747.584,00 -2.234.749,00 -1.528.366,00 -1.048.072,00 -499.956,00
Pazarlama Giderleri (-) -958.661,00 -3.709.900,00 -3.019.053,00 -1.715.880,00 -831.585,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 387.020,00 2.897.493,00 2.036.759,00 1.276.904,00 389.556,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -220.894,00 -2.839.159,00 -2.722.445,00 -1.623.595,00 -813.027,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.531.288,00 5.325.295,00 2.449.526,00 1.471.386,00 537.565,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 906,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.531.288,00 5.326.201,00 2.449.526,00 1.471.386,00 537.565,00
Finansman gelirleri 318.947,00 637.428,00 723.739,00 494.446,00 230.084,00
Finansman Giderleri (-) -1.758.056,00 -4.838.601,00 -3.230.157,00 -2.016.834,00 -722.423,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 92.179,00 1.125.028,00 -56.892,00 -51.002,00 45.226,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -29.183,00 -348.964,00 111.934,00 87.085,00 19.112,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -62.070,00 -84.478,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 32.887,00 -264.486,00 111.934,00 87.085,00 19.112,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 62.996,00 776.064,00 55.042,00 36.083,00 64.338,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 62.996,00 776.064,00 55.042,00 36.083,00 64.338,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -209,00 -134,00 33,00 -332,00 -107,00
- Ana Ortaklık Payları 63.205,00 776.198,00 55.009,00 36.415,00 64.445,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 40.328.523,00 34.326.471,00 35.151.371,00 34.126.493,00 31.207.344,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.761.748,00 987.933,00 2.672.308,00 763.423,00 107.037,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 18.887.516,00 14.965.323,00 15.506.095,00 15.707.029,00 13.676.749,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 612.750,00 20.641,00 1.883.297,00 1.419.607,00 795.174,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.274.766,00 14.944.682,00 13.622.798,00 14.287.422,00 12.881.575,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 692.139,00 671.131,00 612.627,00 813.627,00 1.444.308,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.169,00 41.133,00 113.187,00 209.235,00 201.642,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 641.970,00 629.998,00 499.440,00 604.392,00 1.242.666,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.696.866,00 15.137.208,00 14.922.915,00 14.386.735,00 13.404.231,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.999.383,00 2.335.752,00 1.238.634,00 1.909.454,00 2.187.804,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00
Diğer Dönen Varlıklar 289.926,00 228.179,00 197.847,00 545.280,00 386.270,00
ARA TOPLAM 40.328.523,00 34.326.471,00 35.151.371,00 34.126.493,00 31.207.344,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 29.685.544,00 29.470.642,00 29.188.321,00 28.331.078,00 27.924.379,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Maddi Duran Varlıklar 27.008.985,00 26.864.837,00 26.052.232,00 25.421.983,00 25.215.056,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.120,00 156.753,00 93.664,00 22.814,00 23.163,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.120,00 156.753,00 93.664,00 22.814,00 23.163,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.704.320,00 1.631.888,00 1.939.550,00 1.844.333,00 1.745.207,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 70.014.067,00 63.797.113,00 64.339.692,00 62.457.571,00 59.131.723,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.723.440,00 33.796.172,00 34.539.856,00 33.227.392,00 31.496.941,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.871.200,00 4.898.724,00 6.359.618,00 5.729.618,00 1.553.455,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 21.553.418,00 20.568.965,00 20.387.131,00 20.280.362,00 18.586.071,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.553.418,00 20.568.965,00 20.387.131,00 20.280.362,00 18.586.071,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 119.815,00 123.804,00 131.689,00 247.655,00 307.008,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.553,00 33.933,00 85.537,00 124.588,00 212.937,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 110.262,00 89.871,00 46.152,00 123.067,00 94.071,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 62.070,00 84.478,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.732.228,00 1.515.364,00 1.531.381,00 1.256.775,00 1.198.956,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.480.583,00 1.263.719,00 1.301.078,00 1.029.182,00 1.064.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 251.645,00 251.645,00 230.303,00 227.593,00 134.956,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 803.513,00 930.696,00 1.088.916,00 1.417.231,00 2.079.727,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.864.804,00 14.472.887,00 15.016.120,00 14.292.065,00 12.700.236,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.368.839,00 12.161.193,00 12.816.798,00 12.318.955,00 10.637.517,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.526.367,00 1.308.308,00 1.245.840,00 1.017.976,00 1.123.166,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.526.367,00 1.308.308,00 1.245.840,00 1.017.976,00 1.123.166,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 904.090,00 905.852,00 831.265,00 804.237,00 765.129,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 65.508,00 97.534,00 122.217,00 150.897,00 174.424,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.588.244,00 48.269.059,00 49.555.976,00 47.519.457,00 44.197.177,00
Ö Z K A Y N A K L A R 15.425.823,00 15.528.054,00 14.783.716,00 14.938.114,00 14.934.546,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.433.001,00 15.535.023,00 14.790.518,00 14.945.281,00 14.941.488,00
Ödenmiş Sermaye 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 239.432,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.149.216,00 11.314.443,00 11.291.127,00 11.464.484,00 11.432.661,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.149.216,00 11.314.443,00 11.291.127,00 11.464.484,00 11.472.058,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -322.842,00 -157.615,00 -180.931,00 -7.574,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 274.362,00 274.362,00 274.362,00 274.362,00 34.930,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.016.474,00 -9.792.672,00 -9.792.672,00 -9.792.672,00 -9.792.672,00
Net Dönem Karı/Zararı 63.205,00 776.198,00 55.009,00 36.415,00 64.445,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -7.178,00 -6.969,00 -6.802,00 -7.167,00 -6.942,00
TOPLAM KAYNAKLAR 70.014.067,00 63.797.113,00 64.339.692,00 62.457.571,00 59.131.723,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi