Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANFM
Sektör Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Adres Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad.No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
Telefon 212 4385300
Faks 212 4385353
Web http://www.sanifoam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SÜLEYMAN KABALAK 962.171,00 7,29
YILDIRIM ULKAT 7.770.391,89 58,86
DİĞER 4.469.561,11 33,85
Toplam 13.202.124,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SANİFOAM GmbH 25.000,00 50,00
SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. 628.250,00 89,75
Tarih Açıklama Katsayı
01.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 109.372.787,00 77.189.856,00 48.341.519,00 25.352.312,00 93.872.851,00
Satışların Maliyeti (-) -86.260.644,00 -61.685.788,00 -38.881.728,00 -19.955.403,00 -76.344.580,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.112.143,00 15.504.068,00 9.459.791,00 5.396.909,00 17.528.271,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.112.143,00 15.504.068,00 9.459.791,00 5.396.909,00 17.528.271,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.791.549,00 -2.848.818,00 -1.914.040,00 -981.514,00 -4.517.946,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.005.574,00 -3.523.047,00 -2.261.975,00 -1.200.873,00 -4.838.804,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.508.452,00 5.429.265,00 3.103.909,00 1.927.651,00 4.528.851,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.698.703,00 -2.615.509,00 -805.017,00 -394.609,00 -1.729.124,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.124.769,00 11.945.959,00 7.582.668,00 4.747.564,00 10.971.248,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.800.658,00 0,00 0,00 0,00 1.426.416,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 21.925.427,00 11.945.959,00 7.582.668,00 4.747.564,00 12.397.664,00
Finansman gelirleri 3.096.657,00 2.398.073,00 840.177,00 350.571,00 3.242.219,00
Finansman Giderleri (-) -16.640.901,00 -13.000.131,00 -7.428.507,00 -4.359.195,00 -10.601.194,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.381.183,00 1.343.901,00 994.338,00 738.940,00 5.038.689,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.301.603,00 -227.022,00 115.704,00 212.245,00 -1.394.366,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.497.400,00 -940.787,00 -600.691,00 -313.098,00 -834.824,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 195.797,00 713.765,00 716.395,00 525.343,00 -559.542,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.079.580,00 1.116.879,00 1.110.042,00 951.185,00 3.644.323,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.079.580,00 1.116.879,00 1.110.042,00 951.185,00 3.644.323,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -60.987,00 -93.237,00 -81.741,00 -22.500,00 1.125,00
- Ana Ortaklık Payları 7.140.567,00 1.210.116,00 1.191.783,00 973.685,00 3.643.198,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,54 0,00 0,09 0,07 0,28
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 75.470.378,00 61.883.956,00 59.759.080,00 49.918.546,00 45.328.192,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.171.574,00 14.512.025,00 14.865.663,00 4.202.758,00 5.824.175,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 31.899.687,00 37.456.269,00 31.754.007,00 31.614.645,00 25.270.237,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.076.290,00 3.568.840,00 2.489.328,00 1.517.469,00 1.675.540,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.823.397,00 33.887.429,00 29.264.679,00 30.097.176,00 23.594.697,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 623.370,00 622.618,00 570.680,00 531.992,00 499.321,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 434,00 415,00 8.126,00 8.120,00 7.929,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 622.936,00 622.203,00 562.554,00 523.872,00 491.392,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.605.530,00 8.927.686,00 11.993.756,00 12.803.982,00 12.332.624,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.170.217,00 361.307,00 570.923,00 723.759,00 1.055.366,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 127.717,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 4.051,00 4.051,00 41.410,00 218.752,00
ARA TOPLAM 75.470.378,00 61.883.956,00 59.759.080,00 49.918.546,00 45.328.192,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 57.988.599,00 48.700.523,00 47.693.433,00 46.926.637,00 45.576.530,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.800.000,00 29.549.718,00 29.549.716,00 27.619.947,00 25.100.000,00
Maddi Duran Varlıklar 11.863.882,00 10.419.793,00 9.401.353,00 10.635.144,00 12.360.420,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.696,00 196.882,00 209.483,00 222.416,00 219.862,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.696,00 196.882,00 209.483,00 222.416,00 219.862,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.594.073,00 4.047.577,00 3.903.915,00 3.681.954,00 2.986.012,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 133.458.977,00 110.584.479,00 107.452.513,00 96.845.183,00 90.904.722,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.612.136,00 58.256.783,00 55.078.185,00 53.737.558,00 45.992.498,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.517.214,00 16.878.711,00 16.393.394,00 13.158.030,00 8.197.040,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.395.875,00 11.471.623,00 9.972.532,00 10.267.395,00 9.797.123,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.289.529,00 25.632.246,00 24.566.684,00 27.154.841,00 24.744.897,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 22.432,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.289.529,00 25.632.246,00 24.566.684,00 27.154.841,00 24.722.465,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 451.485,00 382.518,00 279.532,00 381.555,00 359.657,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75.723,00 74.862,00 0,00 33.270,00 14.909,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 375.762,00 307.656,00 279.532,00 348.285,00 344.748,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 774.385,00 95.080,00 0,00 95.081,00 19.259,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 549.595,00 332.476,00 280.073,00 312.845,00 536.508,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.353.225,00 2.408.327,00 2.552.753,00 1.867.260,00 1.760.721,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.053.225,00 2.008.790,00 2.178.216,00 1.548.398,00 1.441.859,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 300.000,00 399.537,00 374.537,00 318.862,00 318.862,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 280.828,00 1.055.802,00 1.033.217,00 500.551,00 577.293,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.765.838,00 30.276.292,00 32.046.248,00 22.994.680,00 25.712.296,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.407.428,00 24.017.803,00 26.076.918,00 17.015.268,00 19.984.141,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.596.739,00 2.572.820,00 2.413.881,00 2.470.475,00 2.380.086,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.596.739,00 2.572.820,00 2.413.881,00 2.470.475,00 2.380.086,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.761.671,00 3.685.669,00 3.555.449,00 3.508.937,00 3.348.069,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.377.974,00 88.533.075,00 87.124.433,00 76.732.238,00 71.704.794,00
Ö Z K A Y N A K L A R 28.081.003,00 22.051.404,00 20.328.080,00 20.112.945,00 19.199.928,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.105.318,00 22.118.341,00 20.377.383,00 20.099.937,00 19.029.100,00
Ödenmiş Sermaye 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.213.373,00 11.167.218,00 11.231.508,00 11.169.090,00 11.209.921,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.213.373,00 11.167.218,00 11.231.508,00 11.169.090,00 11.208.028,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -881.109,00 -927.264,00 -862.974,00 -925.392,00 -886.454,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.440,00 -6.931,00 -792,00 2.278,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.440,00 -6.931,00 -792,00 2.278,00 1.893,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.930,00 34.930,00 274.362,00 274.362,00 274.362,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.489.116,00 -3.489.116,00 -5.282.170,00 -5.282.170,00 -9.061.073,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.140.567,00 1.210.116,00 1.191.783,00 973.685,00 3.643.198,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -24.315,00 -66.937,00 -49.303,00 13.008,00 170.828,00
TOPLAM KAYNAKLAR 133.458.977,00 110.584.479,00 107.452.513,00 96.845.183,00 90.904.722,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi