Geri Dön

SANFM | Sanifoam Sunger


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANFM
Sektör Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Adres Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Telefon 212 438 53 00
Faks 212 438 53 53
Web www.sanifoam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
YILDIRIM ULKAT 14.699.141,15 49,00
DİĞER 15.300.858,85 51,00
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SANİFOAM GmbH 25.000,00 50,00
SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. 628.250,00 89,75
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,27
01.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 226.122.670,00 145.938.560,00 64.039.452,00 144.492.036,00 108.320.200,00
Satışların Maliyeti (-) -176.755.905,00 -109.844.582,00 -49.891.585,00 -112.119.942,00 -83.465.235,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 49.366.765,00 36.093.978,00 14.147.867,00 32.372.094,00 24.854.965,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 49.366.765,00 36.093.978,00 14.147.867,00 32.372.094,00 24.854.965,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.323.732,00 -5.839.621,00 -2.606.298,00 -6.112.864,00 -3.838.058,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.249.799,00 -6.340.875,00 -3.006.954,00 -6.617.351,00 -4.833.603,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.269.652,00 11.723.019,00 5.747.780,00 15.195.717,00 7.875.272,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.885.211,00 -7.172.360,00 -3.412.496,00 -7.677.861,00 -3.173.167,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 35.177.675,00 28.464.141,00 10.869.899,00 27.159.735,00 20.885.409,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 21.465.378,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 35.177.675,00 28.464.141,00 10.869.899,00 48.625.113,00 20.885.409,00
Finansman gelirleri 11.691.534,00 8.986.003,00 4.472.806,00 19.744.513,00 5.381.937,00
Finansman Giderleri (-) -23.995.104,00 -16.461.625,00 -8.595.665,00 -32.056.242,00 -10.478.315,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 22.874.105,00 20.988.519,00 6.747.040,00 36.313.384,00 15.789.031,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -5.442.026,00 -4.775.525,00 -1.476.856,00 -5.220.708,00 -3.668.926,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.851.371,00 -5.045.113,00 -1.787.732,00 -4.741.405,00 -3.932.667,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 409.345,00 269.588,00 310.876,00 -479.303,00 263.741,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.432.079,00 16.212.994,00 5.270.184,00 31.092.676,00 12.120.105,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.432.079,00 16.212.994,00 5.270.184,00 31.092.676,00 12.120.105,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 375.053,00 215.260,00 355.414,00 278.312,00 327.469,00
- Ana Ortaklık Payları 17.057.026,00 15.997.734,00 4.914.770,00 30.814.364,00 11.792.636,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,57 0,53 0,37 2,33 0,89
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 208.942.490,00 186.995.642,00 142.859.570,00 109.560.798,00 106.600.745,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.581.574,00 39.536.622,00 34.946.395,00 41.431.996,00 42.609.536,00
Finansal Yatırımlar 11.012.307,00 6.208.417,00 1.312.684,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 93.465.528,00 88.722.233,00 67.185.997,00 40.508.718,00 39.364.170,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.211.512,00 1.973.935,00 3.270.703,00 84.748,00 2.384.622,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.254.016,00 86.748.298,00 63.915.294,00 40.423.970,00 36.979.548,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.304.485,00 2.962.703,00 1.756.028,00 1.242.776,00 2.088.620,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 292,00 147,00 31.483,00 1.614,00 11.014,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.304.193,00 2.962.556,00 1.724.545,00 1.241.162,00 2.077.606,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 52.998.929,00 38.251.425,00 26.135.981,00 18.413.800,00 15.612.952,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.545.965,00 11.120.660,00 11.062.031,00 7.837.878,00 6.704.791,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.545.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 954,00 0,00 0,00 1.172,00 1.172,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.032.748,00 193.582,00 460.454,00 124.458,00 219.504,00
ARA TOPLAM 208.942.490,00 186.995.642,00 142.859.570,00 109.560.798,00 106.600.745,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 96.654.198,00 94.139.808,00 90.544.316,00 87.352.906,00 61.347.631,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 57.044.244,00 57.044.244,00 56.400.000,00 56.400.000,00 34.564.622,00
Maddi Duran Varlıklar 23.182.959,00 20.734.163,00 17.933.570,00 14.764.971,00 13.753.133,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.129,00 200.101,00 224.746,00 219.471,00 232.095,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.129,00 200.101,00 224.746,00 219.471,00 232.095,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.399.525,00 7.318.731,00 6.701.772,00 6.184.982,00 4.998.045,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 218.440,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 305.596.688,00 281.135.450,00 233.403.886,00 196.913.704,00 167.948.376,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.894.698,00 141.393.681,00 130.733.978,00 100.209.600,00 91.673.745,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.285.937,00 46.866.431,00 52.372.512,00 32.803.295,00 32.344.909,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.299.109,00 11.027.502,00 8.260.089,00 17.989.369,00 8.606.682,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 84.372.216,00 68.321.111,00 60.025.542,00 42.117.217,00 43.601.347,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 84.339.812,00 68.321.111,00 60.025.542,00 42.117.217,00 43.601.347,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 963.180,00 849.466,00 705.175,00 627.647,00 417.024,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 205.686,00 200.382,00 151.531,00 157.503,00 81.725,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 757.494,00 649.084,00 553.644,00 470.144,00 335.299,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.465.917,00 4.915.817,00 3.033.332,00 2.380.501,00 2.512.840,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 785.215,00 3.252.698,00 1.783.709,00 1.091.989,00 1.285.534,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.694.925,00 4.359.957,00 4.086.550,00 2.037.734,00 2.164.281,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.343.425,00 4.009.457,00 3.736.050,00 1.687.734,00 1.864.281,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 351.500,00 350.500,00 350.500,00 350.000,00 300.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.028.199,00 1.800.699,00 467.069,00 1.161.848,00 741.128,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.367.747,00 63.739.743,00 37.123.928,00 36.194.202,00 34.736.925,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 51.676.530,00 52.175.706,00 26.818.826,00 27.239.352,00 27.562.305,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.020.822,00 5.603.347,00 4.857.901,00 3.611.904,00 3.268.724,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.020.822,00 5.603.347,00 4.857.901,00 3.611.904,00 3.268.724,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.670.395,00 5.960.690,00 5.447.201,00 5.342.946,00 3.479.027,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 426.869,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 229.262.445,00 205.133.424,00 167.857.906,00 136.403.802,00 126.410.670,00
Ö Z K A Y N A K L A R 76.334.243,00 76.002.026,00 65.545.980,00 60.509.902,00 41.537.706,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 75.162.122,00 75.008.929,00 64.458.863,00 59.864.464,00 40.975.049,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.065.780,00 10.991.110,00 11.570.142,00 11.976.778,00 12.241.025,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.065.780,00 10.991.110,00 11.570.142,00 11.976.778,00 12.241.025,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.372.533,00 -2.447.203,00 -1.868.171,00 -1.461.535,00 -1.197.288,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 336.447,00 317.216,00 271.082,00 184.817,00 52.879,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 336.447,00 317.216,00 271.082,00 184.817,00 52.879,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.165.777,00 1.165.777,00 564.625,00 564.625,00 564.625,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.537.092,00 16.537.092,00 33.936.120,00 3.121.756,00 3.121.760,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.057.026,00 15.997.734,00 4.914.770,00 30.814.364,00 11.792.636,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.172.121,00 993.097,00 1.087.117,00 645.438,00 562.657,00
TOPLAM KAYNAKLAR 305.596.688,00 281.135.450,00 233.403.886,00 196.913.704,00 167.948.376,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi