Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANFM
Sektör Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Adres Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad.No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
Telefon 212 4385300
Faks 212 4385353
Web http://www.sanifoam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SÜLEYMAN KABALAK 962.171,00 7,29
YILDIRIM ULKAT 7.770.391,89 58,86
DİĞER 4.469.561,11 33,85
Toplam 13.202.124,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SANİFOAM GmbH 25.000,00 50,00
SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. 628.250,00 89,75
Tarih Açıklama Katsayı
01.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 93.872.851,00 74.083.930,00 50.203.285,00 23.304.942,00 82.167.411,00
Satışların Maliyeti (-) -76.344.580,00 -61.579.455,00 -42.164.887,00 -19.416.887,00 -67.331.585,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.528.271,00 12.504.475,00 8.038.398,00 3.888.055,00 14.835.826,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 17.528.271,00 12.504.475,00 8.038.398,00 3.888.055,00 14.835.826,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.517.946,00 -3.569.399,00 -2.361.443,00 -946.963,00 -3.973.688,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.838.804,00 -3.711.536,00 -2.369.921,00 -1.147.557,00 -4.181.024,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.528.851,00 3.467.376,00 2.072.192,00 1.088.023,00 4.605.064,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.729.124,00 -1.418.643,00 -802.050,00 -369.002,00 -3.467.044,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.971.248,00 7.272.273,00 4.577.176,00 2.512.556,00 7.819.134,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.426.416,00 0,00 0,00 0,00 12.930,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.397.664,00 7.272.273,00 4.577.176,00 2.512.556,00 7.832.064,00
Finansman gelirleri 3.242.219,00 1.941.039,00 772.314,00 264.432,00 3.449.590,00
Finansman Giderleri (-) -10.601.194,00 -7.624.856,00 -4.872.255,00 -2.327.317,00 -10.049.803,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.038.689,00 1.588.456,00 477.235,00 449.671,00 1.231.851,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.394.366,00 -533.007,00 -234.745,00 -161.031,00 -327.604,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -834.824,00 -425.872,00 -297.458,00 -132.177,00 -512.247,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -559.542,00 -107.135,00 62.713,00 -28.854,00 184.643,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.644.323,00 1.055.449,00 242.490,00 288.640,00 904.247,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.644.323,00 1.055.449,00 242.490,00 288.640,00 904.247,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.125,00 1.073,00 1.075,00 493,00 16.649,00
- Ana Ortaklık Payları 3.643.198,00 1.054.376,00 241.415,00 288.147,00 887.598,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,28 0,08 0,02 0,02 0,07
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 45.328.192,00 50.457.796,00 44.277.427,00 42.947.181,00 39.335.320,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.824.175,00 8.410.434,00 1.656.140,00 2.609.347,00 608.304,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 25.270.237,00 30.202.691,00 30.851.218,00 26.495.331,00 22.184.475,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.675.540,00 1.886.744,00 1.523.903,00 1.220.551,00 696.119,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.594.697,00 28.315.947,00 29.327.315,00 25.274.780,00 21.488.356,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 499.321,00 664.900,00 664.880,00 684.853,00 779.784,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.929,00 0,00 0,00 21.240,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 491.392,00 664.900,00 664.880,00 663.613,00 779.784,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.332.624,00 10.785.279,00 10.341.713,00 12.144.061,00 13.080.380,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.055.366,00 123.700,00 313.394,00 651.976,00 2.361.781,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 127.717,00 0,00 945,00 1.011,00 945,00
Diğer Dönen Varlıklar 218.752,00 270.792,00 449.137,00 360.602,00 319.651,00
ARA TOPLAM 45.328.192,00 50.457.796,00 44.277.427,00 42.947.181,00 39.335.320,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 45.576.530,00 43.628.447,00 44.136.850,00 43.159.763,00 36.212.203,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.100.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00 24.400.000,00
Maddi Duran Varlıklar 12.360.420,00 11.175.255,00 11.380.965,00 16.217.877,00 9.284.653,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 219.862,00 129.293,00 131.896,00 134.500,00 137.123,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 219.862,00 129.293,00 131.896,00 134.500,00 137.123,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.986.012,00 2.374.006,00 2.519.692,00 2.401.891,00 2.384.981,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 90.904.722,00 94.086.243,00 88.414.277,00 86.106.944,00 75.547.523,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.992.498,00 53.445.645,00 55.447.801,00 51.297.234,00 44.654.527,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.197.040,00 12.453.833,00 16.648.546,00 13.393.187,00 6.375.931,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.797.123,00 8.144.986,00 6.643.370,00 8.140.469,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 24.744.897,00 29.319.918,00 27.976.649,00 25.796.050,00 25.768.234,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.432,00 9.365,00 8.731,00 8.230,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.722.465,00 29.310.553,00 27.967.918,00 25.787.820,00 25.768.234,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 359.657,00 228.343,00 375.679,00 459.780,00 286.278,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.909,00 22.694,00 98.110,00 165.484,00 32.362,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 344.748,00 205.649,00 277.569,00 294.296,00 253.916,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.259,00 4.197,00 108.776,00 0,00 594.339,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 536.508,00 127.783,00 158.273,00 132.177,00 252.415,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.760.721,00 2.003.636,00 2.275.109,00 2.420.562,00 1.622.914,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.441.859,00 1.589.535,00 1.871.008,00 2.019.016,00 1.221.368,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 318.862,00 414.101,00 404.101,00 401.546,00 401.546,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 577.293,00 1.162.949,00 1.261.399,00 955.009,00 962.924,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.712.296,00 23.212.847,00 16.333.738,00 18.081.110,00 13.621.012,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.984.141,00 18.735.409,00 11.871.947,00 13.811.700,00 9.501.536,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.380.086,00 2.060.577,00 2.065.471,00 2.080.086,00 1.928.528,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.380.086,00 2.060.577,00 2.065.471,00 2.080.086,00 1.928.528,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.348.069,00 2.416.861,00 2.396.320,00 2.189.324,00 2.177.854,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 13.094,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.704.794,00 76.658.492,00 71.781.539,00 69.378.344,00 58.275.539,00
Ö Z K A Y N A K L A R 19.199.928,00 17.427.751,00 16.632.738,00 16.728.600,00 17.271.984,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.029.100,00 17.337.706,00 16.540.960,00 16.639.442,00 17.262.304,00
Ödenmiş Sermaye 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.209.921,00 12.104.056,00 12.118.540,00 12.016.963,00 12.154.126,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.208.028,00 12.104.056,00 12.118.540,00 12.016.963,00 12.154.126,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -886.454,00 -644.200,00 -629.716,00 -731.293,00 -594.130,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.893,00 3.293,00 5.024,00 2.985,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 3.293,00 5.024,00 2.985,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 274.362,00 274.362,00 274.362,00 274.362,00 274.362,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.061.073,00 -9.061.073,00 -9.061.073,00 -8.905.707,00 -9.016.474,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.643.198,00 1.054.376,00 241.415,00 288.147,00 887.598,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 170.828,00 90.045,00 91.778,00 89.158,00 9.680,00
TOPLAM KAYNAKLAR 90.904.722,00 94.086.243,00 88.414.277,00 86.106.944,00 75.547.523,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi