Geri Dön

SANFM | Sanifoam Sunger


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANFM
Sektör Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Adres Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Telefon 212 438 53 00
Faks 212 438 53 53
Web www.sanifoam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
YILDIRIM ULKAT 14.699.141,15 49,00
DİĞER 15.300.858,85 51,00
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SANİFOAM GmbH 25.000,00 50,00
SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. 70.000,00 10,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.07.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,27
01.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 402.616.130,00 220.031.365,00 103.022.643,00 313.604.948,00 226.122.670,00
Satışların Maliyeti (-) -314.932.066,00 -162.660.890,00 -84.006.247,00 -238.070.606,00 -176.755.905,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 87.684.064,00 57.370.475,00 19.016.396,00 75.534.342,00 49.366.765,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 87.684.064,00 57.370.475,00 19.016.396,00 75.534.342,00 49.366.765,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.314.164,00 -10.911.671,00 -5.218.429,00 -13.255.740,00 -9.323.732,00
Pazarlama Giderleri (-) -18.859.388,00 -10.746.881,00 -5.687.122,00 -14.189.409,00 -9.249.799,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32.358.320,00 23.771.519,00 9.411.365,00 17.873.836,00 14.269.652,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.418.175,00 -10.564.722,00 -5.239.367,00 -13.400.786,00 -9.885.211,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 67.450.657,00 48.918.720,00 12.282.843,00 52.562.243,00 35.177.675,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 39.225.770,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 67.450.657,00 48.918.720,00 12.282.843,00 91.788.013,00 35.177.675,00
Finansman gelirleri 4.792.635,00 2.569.854,00 586.202,00 16.267.812,00 11.691.534,00
Finansman Giderleri (-) -44.019.269,00 -32.713.261,00 -4.109.280,00 -33.571.027,00 -23.995.104,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 28.224.023,00 18.775.313,00 8.759.765,00 74.484.798,00 22.874.105,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.352.377,00 -6.132.184,00 -3.355.797,00 -11.131.977,00 -5.442.026,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -7.043.228,00 -4.514.367,00 -2.271.494,00 -6.942.292,00 -5.851.371,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.309.149,00 -1.617.817,00 -1.084.303,00 -4.189.685,00 409.345,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.871.646,00 12.643.129,00 5.403.968,00 63.352.821,00 17.432.079,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.871.646,00 12.643.129,00 5.403.968,00 63.352.821,00 17.432.079,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 530.041,00 361.017,00 203.754,00 234.592,00 375.053,00
- Ana Ortaklık Payları 19.341.605,00 12.282.112,00 5.200.214,00 63.118.229,00 17.057.026,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,64 0,41 0,17 2,10 0,57
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 327.347.565,00 276.851.384,00 250.135.308,00 217.520.257,00 208.942.490,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.216.947,00 6.954.962,00 20.478.424,00 39.149.749,00 32.581.574,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.012.307,00
Ticari Alacaklar 163.099.946,00 123.802.555,00 110.188.250,00 91.006.079,00 93.465.528,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.395.356,00 2.231.888,00 6.949.450,00 1.011.478,00 8.211.512,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 160.704.590,00 121.570.667,00 103.238.800,00 89.994.601,00 85.254.016,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 31.152.356,00 30.521.816,00 24.967.468,00 10.927.296,00 4.304.485,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.895.080,00 26.031.457,00 20.127.595,00 4.798.767,00 292,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.257.276,00 4.490.359,00 4.839.873,00 6.128.529,00 4.304.193,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 109.471.894,00 103.004.032,00 84.388.183,00 66.433.675,00 52.998.929,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.404.783,00 12.229.440,00 9.299.654,00 9.606.567,00 13.545.965,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.404.783,00 0,00 0,00 0,00 13.545.965,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.639,00 338.579,00 813.329,00 396.891,00 1.032.748,00
ARA TOPLAM 327.347.565,00 276.851.384,00 250.135.308,00 217.520.257,00 208.942.490,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 175.370.117,00 164.670.008,00 141.150.893,00 140.501.382,00 96.654.198,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 92.766.620,00 92.743.908,00 96.270.014,00 96.270.014,00 57.044.244,00
Maddi Duran Varlıklar 57.033.376,00 54.105.249,00 26.726.707,00 25.093.190,00 23.182.959,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 117.418,00 130.560,00 144.028,00 158.181,00 176.129,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 176.129,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.696.873,00 7.256.867,00 7.116.807,00 7.583.388,00 7.399.525,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 502.717.682,00 441.521.392,00 391.286.201,00 358.021.639,00 305.596.688,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 294.796.676,00 240.752.287,00 206.788.038,00 175.646.647,00 164.894.698,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 53.814.894,00 66.574.849,00 57.260.656,00 47.689.112,00 59.285.937,00
- Banka Kredileri 52.730.398,00 65.490.508,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.371.991,00 57.681.852,00 35.235.859,00 34.789.960,00 10.299.109,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.259.252,00 3.272.416,00 3.328.013,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 132.194.750,00 94.057.220,00 92.280.376,00 78.896.987,00 84.372.216,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 166.559,00 1.004.932,00 90.842,00 5.758,00 32.404,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 132.028.191,00 93.052.288,00 92.189.534,00 78.891.229,00 84.339.812,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.470.395,00 1.382.556,00 951.234,00 886.305,00 963.180,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 314.303,00 307.180,00 164.863,00 184.575,00 205.686,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.156.092,00 1.075.376,00 786.371,00 701.730,00 757.494,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 7.415.905,00 3.244.337,00 2.847.051,00 3.768.682,00 3.465.917,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.062.644,00 2.526.591,00 858.249,00 1.081.458,00 785.215,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.886.843,00 13.210.039,00 13.971.671,00 4.879.238,00 3.694.925,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.498.779,00 12.821.975,00 13.583.607,00 4.491.174,00 3.343.425,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 388.064,00 388.064,00 388.064,00 388.064,00 351.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.579.254,00 2.074.843,00 3.382.942,00 3.654.905,00 2.028.199,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.289.129,00 67.701.629,00 59.638.501,00 60.854.633,00 64.367.747,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.647.088,00 50.011.188,00 43.012.600,00 42.213.586,00 51.676.530,00
Banka Kredileri 46.928.577,00 43.664.069,00 56.175.961,00 46.199.284,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.718.511,00 6.347.119,00 7.423.436,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.417.207,00 6.728.831,00 6.313.410,00 8.402.419,00 7.020.822,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.417.207,00 6.728.831,00 6.313.410,00 8.402.419,00 7.020.822,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.224.834,00 10.961.610,00 10.312.491,00 10.238.628,00 5.670.395,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 369.085.805,00 308.453.916,00 266.426.539,00 236.501.280,00 229.262.445,00
Ö Z K A Y N A K L A R 133.631.877,00 133.067.476,00 124.859.662,00 121.520.359,00 76.334.243,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 131.517.900,00 131.024.171,00 123.506.858,00 120.426.693,00 75.162.122,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.461.429,00 6.933.885,00 7.031.707,00 9.207.141,00 10.065.780,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.461.429,00 6.933.885,00 7.031.707,00 9.207.141,00 10.065.780,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.976.884,00 -6.504.428,00 -6.406.606,00 -4.231.172,00 -3.372.533,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 888.724,00 987.076,00 453.839,00 398.454,00 336.447,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 888.724,00 987.076,00 453.839,00 398.454,00 336.447,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.601.593,00 2.601.593,00 2.601.593,00 1.165.777,00 1.165.777,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.224.549,00 78.219.505,00 78.219.505,00 16.537.092,00 16.537.092,00
Net Dönem Karı/Zararı 19.341.605,00 12.282.112,00 5.200.214,00 63.118.229,00 17.057.026,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.113.977,00 2.043.305,00 1.352.804,00 1.093.666,00 1.172.121,00
TOPLAM KAYNAKLAR 502.717.682,00 441.521.392,00 391.286.201,00 358.021.639,00 305.596.688,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi