Geri Dön

SANFM | Sanifoam Sunger


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,34
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 47,77
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 7,09
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,64
Dibe Uzaklık 47,77
Piyasa Değeri (USD) 22.523.651,97
Piyasa Değeri (TL) 449.711.739,88
Özsermaye (TL) 123.506.858,00
Sermaye (TL) 30.427.046,00
Net Kar (TL) 63.403.673,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANFM
Sektör Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Adres Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Telefon 212 438 53 00
Faks 212 438 53 53
Web www.sanifoam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
YILDIRIM ULKAT 14.699.141,15 49,00
DİĞER 15.300.858,85 51,00
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SANİFOAM GmbH 25.000,00 50,00
SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. 628.250,00 89,75
Tarih Açıklama Katsayı
05.07.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,27
01.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 103.022.643,00 313.604.948,00 226.122.670,00 145.938.560,00 64.039.452,00
Satışların Maliyeti (-) -84.006.247,00 -238.070.606,00 -176.755.905,00 -109.844.582,00 -49.891.585,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.016.396,00 75.534.342,00 49.366.765,00 36.093.978,00 14.147.867,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.016.396,00 75.534.342,00 49.366.765,00 36.093.978,00 14.147.867,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.218.429,00 -13.255.740,00 -9.323.732,00 -5.839.621,00 -2.606.298,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.687.122,00 -14.189.409,00 -9.249.799,00 -6.340.875,00 -3.006.954,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.411.365,00 17.873.836,00 14.269.652,00 11.723.019,00 5.747.780,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.239.367,00 -13.400.786,00 -9.885.211,00 -7.172.360,00 -3.412.496,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.282.843,00 52.562.243,00 35.177.675,00 28.464.141,00 10.869.899,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 39.225.770,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.282.843,00 91.788.013,00 35.177.675,00 28.464.141,00 10.869.899,00
Finansman gelirleri 586.202,00 16.267.812,00 11.691.534,00 8.986.003,00 4.472.806,00
Finansman Giderleri (-) -4.109.280,00 -33.571.027,00 -23.995.104,00 -16.461.625,00 -8.595.665,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.759.765,00 74.484.798,00 22.874.105,00 20.988.519,00 6.747.040,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.355.797,00 -11.131.977,00 -5.442.026,00 -4.775.525,00 -1.476.856,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.271.494,00 -6.942.292,00 -5.851.371,00 -5.045.113,00 -1.787.732,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.084.303,00 -4.189.685,00 409.345,00 269.588,00 310.876,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.403.968,00 63.352.821,00 17.432.079,00 16.212.994,00 5.270.184,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.403.968,00 63.352.821,00 17.432.079,00 16.212.994,00 5.270.184,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 203.754,00 234.592,00 375.053,00 215.260,00 355.414,00
- Ana Ortaklık Payları 5.200.214,00 63.118.229,00 17.057.026,00 15.997.734,00 4.914.770,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 2,10 0,57 0,53 0,37
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 250.135.308,00 217.520.257,00 208.942.490,00 186.995.642,00 142.859.570,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.478.424,00 39.149.749,00 32.581.574,00 39.536.622,00 34.946.395,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 11.012.307,00 6.208.417,00 1.312.684,00
Ticari Alacaklar 110.188.250,00 91.006.079,00 93.465.528,00 88.722.233,00 67.185.997,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.949.450,00 1.011.478,00 8.211.512,00 1.973.935,00 3.270.703,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 103.238.800,00 89.994.601,00 85.254.016,00 86.748.298,00 63.915.294,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 24.967.468,00 10.927.296,00 4.304.485,00 2.962.703,00 1.756.028,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.127.595,00 4.798.767,00 292,00 147,00 31.483,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.839.873,00 6.128.529,00 4.304.193,00 2.962.556,00 1.724.545,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 84.388.183,00 66.433.675,00 52.998.929,00 38.251.425,00 26.135.981,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.299.654,00 9.606.567,00 13.545.965,00 11.120.660,00 11.062.031,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 954,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 813.329,00 396.891,00 1.032.748,00 193.582,00 460.454,00
ARA TOPLAM 250.135.308,00 217.520.257,00 208.942.490,00 186.995.642,00 142.859.570,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 141.150.893,00 140.501.382,00 96.654.198,00 94.139.808,00 90.544.316,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 96.270.014,00 96.270.014,00 57.044.244,00 57.044.244,00 56.400.000,00
Maddi Duran Varlıklar 26.726.707,00 25.093.190,00 23.182.959,00 20.734.163,00 17.933.570,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 144.028,00 158.181,00 176.129,00 200.101,00 224.746,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 176.129,00 200.101,00 224.746,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.116.807,00 7.583.388,00 7.399.525,00 7.318.731,00 6.701.772,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 391.286.201,00 358.021.639,00 305.596.688,00 281.135.450,00 233.403.886,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 206.788.038,00 175.646.647,00 164.894.698,00 141.393.681,00 130.733.978,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 57.260.656,00 47.689.112,00 59.285.937,00 46.866.431,00 52.372.512,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 35.235.859,00 34.789.960,00 10.299.109,00 11.027.502,00 8.260.089,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.328.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 56.175.961,00 46.199.284,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 92.280.376,00 78.896.987,00 84.372.216,00 68.321.111,00 60.025.542,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 90.842,00 5.758,00 32.404,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.189.534,00 78.891.229,00 84.339.812,00 68.321.111,00 60.025.542,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 951.234,00 886.305,00 963.180,00 849.466,00 705.175,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 164.863,00 184.575,00 205.686,00 200.382,00 151.531,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 786.371,00 701.730,00 757.494,00 649.084,00 553.644,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.847.051,00 3.768.682,00 3.465.917,00 4.915.817,00 3.033.332,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 858.249,00 1.081.458,00 785.215,00 3.252.698,00 1.783.709,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.971.671,00 4.879.238,00 3.694.925,00 4.359.957,00 4.086.550,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.583.607,00 4.491.174,00 3.343.425,00 4.009.457,00 3.736.050,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 388.064,00 388.064,00 351.500,00 350.500,00 350.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.382.942,00 3.654.905,00 2.028.199,00 1.800.699,00 467.069,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.638.501,00 60.854.633,00 64.367.747,00 63.739.743,00 37.123.928,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.012.600,00 42.213.586,00 51.676.530,00 52.175.706,00 26.818.826,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.423.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.313.410,00 8.402.419,00 7.020.822,00 5.603.347,00 4.857.901,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.313.410,00 8.402.419,00 7.020.822,00 5.603.347,00 4.857.901,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.312.491,00 10.238.628,00 5.670.395,00 5.960.690,00 5.447.201,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 266.426.539,00 236.501.280,00 229.262.445,00 205.133.424,00 167.857.906,00
Ö Z K A Y N A K L A R 124.859.662,00 121.520.359,00 76.334.243,00 76.002.026,00 65.545.980,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.506.858,00 120.426.693,00 75.162.122,00 75.008.929,00 64.458.863,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 13.202.124,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.031.707,00 9.207.141,00 10.065.780,00 10.991.110,00 11.570.142,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.031.707,00 9.207.141,00 10.065.780,00 10.991.110,00 11.570.142,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.406.606,00 -4.231.172,00 -3.372.533,00 -2.447.203,00 -1.868.171,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 453.839,00 398.454,00 336.447,00 317.216,00 271.082,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 453.839,00 398.454,00 336.447,00 317.216,00 271.082,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.601.593,00 1.165.777,00 1.165.777,00 1.165.777,00 564.625,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 78.219.505,00 16.537.092,00 16.537.092,00 16.537.092,00 33.936.120,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.200.214,00 63.118.229,00 17.057.026,00 15.997.734,00 4.914.770,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.352.804,00 1.093.666,00 1.172.121,00 993.097,00 1.087.117,00
TOPLAM KAYNAKLAR 391.286.201,00 358.021.639,00 305.596.688,00 281.135.450,00 233.403.886,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 13.545.965,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi