Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,93
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,91
BIST-100'deki Ağırlığı 0,61
F/K Oranı 14,76
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,28
Dibe Uzaklık 37,91
Piyasa Değeri (USD) 3.926.338,01
Piyasa Değeri (TL) 20.727.334,68
Özsermaye (TL) 16.228.965,00
Sermaye (TL) 13.202.124,00
Net Kar (TL) 1.404.404,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANFM
Sektör Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak
Adres Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad.No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
Telefon 212 4385300
Faks 212 4385353
Web http://www.sanifoam.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
YILDIRIM ULKAT 7.770.391,89 58,86
DİĞER 5.431.732,11 41,14
Toplam 13.202.124,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. 628.250,00 89,75
Tarih Açıklama Katsayı
01.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,25
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 60.469.202,00 38.232.868,00 19.075.410,00 58.594.437,00 42.131.257,00
Satışların Maliyeti (-) -48.839.728,00 -31.896.078,00 -16.004.003,00 -47.382.827,00 -34.448.626,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.629.474,00 6.336.790,00 3.071.407,00 11.211.610,00 7.682.631,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.629.474,00 6.336.790,00 3.071.407,00 11.211.610,00 7.682.631,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.632.969,00 -1.691.706,00 -747.584,00 -2.234.749,00 -1.528.366,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.034.181,00 -2.015.208,00 -958.661,00 -3.709.900,00 -3.019.053,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.345.825,00 1.508.124,00 387.020,00 2.897.493,00 2.036.759,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.260.159,00 -823.489,00 -220.894,00 -2.839.159,00 -2.722.445,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.047.990,00 3.314.511,00 1.531.288,00 5.325.295,00 2.449.526,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.930,00 12.930,00 0,00 906,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.060.920,00 3.327.441,00 1.531.288,00 5.326.201,00 2.449.526,00
Finansman gelirleri 1.441.833,00 652.470,00 318.947,00 637.428,00 723.739,00
Finansman Giderleri (-) -8.508.912,00 -3.812.491,00 -1.758.056,00 -4.838.601,00 -3.230.157,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 993.841,00 167.420,00 92.179,00 1.125.028,00 -56.892,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -295.292,00 -59.049,00 -29.183,00 -348.964,00 111.934,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -262.721,00 -125.030,00 -62.070,00 -84.478,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -32.571,00 65.981,00 32.887,00 -264.486,00 111.934,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 698.549,00 108.371,00 62.996,00 776.064,00 55.042,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 698.549,00 108.371,00 62.996,00 776.064,00 55.042,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 15.334,00 -537,00 -209,00 -134,00 33,00
- Ana Ortaklık Payları 683.215,00 108.908,00 63.205,00 776.198,00 55.009,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,05 0,01 0,00 0,06 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 44.990.095,00 41.262.685,00 40.328.523,00 34.326.471,00 35.151.371,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 901.832,00 2.254.038,00 3.761.748,00 987.933,00 2.672.308,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 27.826.150,00 20.704.052,00 18.887.516,00 14.965.323,00 15.506.095,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.565.889,00 1.291.137,00 612.750,00 20.641,00 1.883.297,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.260.261,00 19.412.915,00 18.274.766,00 14.944.682,00 13.622.798,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 874.832,00 819.542,00 692.139,00 671.131,00 612.627,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 50.410,00 46.523,00 50.169,00 41.133,00 113.187,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 824.422,00 773.019,00 641.970,00 629.998,00 499.440,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.352.716,00 15.296.513,00 14.696.866,00 15.137.208,00 14.922.915,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.575.163,00 1.825.612,00 1.999.383,00 2.335.752,00 1.238.634,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.062,00 945,00 945,00 945,00 945,00
Diğer Dönen Varlıklar 446.340,00 361.983,00 289.926,00 228.179,00 197.847,00
ARA TOPLAM 44.990.095,00 41.262.685,00 40.328.523,00 34.326.471,00 35.151.371,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 31.929.323,00 30.014.345,00 29.685.544,00 29.470.642,00 29.188.321,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Maddi Duran Varlıklar 29.389.944,00 27.224.477,00 27.008.985,00 26.864.837,00 26.052.232,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 139.755,00 151.488,00 154.120,00 156.753,00 93.664,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 139.755,00 151.488,00 154.120,00 156.753,00 93.664,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.768.178,00 1.818.730,00 1.704.320,00 1.631.888,00 1.939.550,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 76.919.418,00 71.277.030,00 70.014.067,00 63.797.113,00 64.339.692,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.558.999,00 40.257.705,00 38.723.440,00 33.796.172,00 34.539.856,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.212.204,00 6.857.000,00 6.871.200,00 4.898.724,00 6.359.618,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 25.016.635,00 22.458.669,00 21.553.418,00 20.568.965,00 20.387.131,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.016.635,00 22.458.669,00 21.553.418,00 20.568.965,00 20.387.131,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 687.690,00 151.566,00 119.815,00 123.804,00 131.689,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 406.135,00 10.104,00 9.553,00 33.933,00 85.537,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 281.555,00 141.462,00 110.262,00 89.871,00 46.152,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 144.310,00 55.961,00 62.070,00 84.478,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.984.715,00 2.026.473,00 1.732.228,00 1.515.364,00 1.531.381,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.734.070,00 1.750.527,00 1.480.583,00 1.263.719,00 1.301.078,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.645,00 275.946,00 251.645,00 251.645,00 230.303,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.854.260,00 682.434,00 803.513,00 930.696,00 1.088.916,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.123.089,00 15.569.586,00 15.864.804,00 14.472.887,00 15.016.120,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.746.958,00 12.973.515,00 13.368.839,00 12.161.193,00 12.816.798,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.271.422,00 1.565.121,00 1.526.367,00 1.308.308,00 1.245.840,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.271.422,00 1.565.121,00 1.526.367,00 1.308.308,00 1.245.840,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.077.395,00 980.041,00 904.090,00 905.852,00 831.265,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 27.314,00 50.909,00 65.508,00 97.534,00 122.217,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.682.088,00 55.827.291,00 54.588.244,00 48.269.059,00 49.555.976,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.237.330,00 15.449.739,00 15.425.823,00 15.528.054,00 14.783.716,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.228.965,00 15.457.245,00 15.433.001,00 15.535.023,00 14.790.518,00
Ödenmiş Sermaye 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00 13.202.124,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.325.170,00 11.127.757,00 11.149.216,00 11.314.443,00 11.291.127,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.325.170,00 11.127.757,00 11.149.216,00 11.314.443,00 11.291.127,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -146.888,00 -344.301,00 -322.842,00 -157.615,00 -180.931,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 274.362,00 274.362,00 274.362,00 274.362,00 274.362,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.016.474,00 -9.016.474,00 -9.016.474,00 -9.792.672,00 -9.792.672,00
Net Dönem Karı/Zararı 683.215,00 108.908,00 63.205,00 776.198,00 55.009,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.365,00 -7.506,00 -7.178,00 -6.969,00 -6.802,00
TOPLAM KAYNAKLAR 76.919.418,00 71.277.030,00 70.014.067,00 63.797.113,00 64.339.692,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi