Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Sanifoam, gayrimenkul satışından elde edilen geliri yeni fabrika yatırımları ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanacak

Sanifoam, gayrimenkul satışından elde edilen geliri yeni fabrika yatırımları ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15 Şubat 2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere, firmamız mülkiyetinde bulunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, G.O.P. OSB Mah. 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binamızın tapu devir işlemleri bugün itibariyle tamamlanmış olup, mevcut kiracımız 2M Kablo San.Tic.A.Ş.'ne 233.250.000,00 TL bedelle satışı yapılmış ve tutar peşin olarak tahsil edilmiştir.

Satış tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu yetkili lisansına sahip Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. tarafından yapılan 24.01.2024 tarih 2024-6 numaralı gayrImenkul değerleme raporunda belirtilen emsal değerin üzerinde gerçekleşmiştir.  

Satış sonucu elde edilen gelir, şirketimizin kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında yapılacak yeni fabrika yatırımları ve finansman  ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Sanifoam, Çerkezköy OSB'de bulunan fabrika binasının kiracısına satışı için görüşmelere başlayacak

Sanifoam, Çerkezköy OSB'de bulunan fabrika binasının kiracısına satışı için görüşmelere başlayacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

Şirketimiz aktifinde kayıtlı, finansal tablolarımızda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılan, Tekirdağ ili Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binamızın, mevcut kiracısı olan 2M Kablo San. Tic. A.Ş. tarafından, ilgili gayrimenkulün satın alınması hususunda tarafımıza başvuruda bulunulmuştur.

Finansmana erişimde mevcut olan zorluklar, kredi maliyetlerinin yüksek olması ve Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde planlanan yeni fabrika yatırımı sebebiyle, satış hususunda görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. Gelişmeler kamuoyu bilgisine sunulacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Sanifoam, yeni fabrika yatırımı için Sakarya Hendek OSB'ye ön tahsis bedelini ödedi ve tapu tescil işlemini tamamladı

Sanifoam, yeni fabrika yatırımı için Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne ön tahsis bedelini ödedi ve tapu tescil işlemini tamamladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin kapasite artışınayönelik hedeflerinigerçekleştirebilmek, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizinartantaleplerini karşılayabilmek ve üretim faaliyetlerinde kullanılananahammaddemizin, şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak, orta –uzun vadelistratejik yatırım düşüncemiz kapsamında, yeni fabrika yatırımıiçin daha önceSakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 'ne başvurudabulunduğumuz, 29.07.2021, 01.03.2022, 28.09.2022 ve 07.06.2023 tarihlerindeÖzel Durum Açıklamaları ile belirtilen 18.148,93 m2 arsa tahsisine ilişkin olarak;

Ön tahsis bedeli olan 21.234.248,10 TL ödenmiş olup, tapu tescil işlemleri firmamız adına tamamlanmış, genişleme alanı imar planı ve parselasyon planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. İlgili arsaya ilişkin olarak Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından, alt ve üst yapı çalışmalarına başlanmış olup, bu çalışmalara istinaden tarafımızdan 33.212.541,96 TL ilave tutar Şubat 2024 tarihinden başlamak üzere, 1.845.141,22 TL 18 ay eşit taksitli olarak ödenecektir. İlgili parselde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarının Mayıs 2024 tarihi itibariyle tamamlanması öngörülmektedir. Sonrasında yapılacak fabrika yatırımına ilişkin detaylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*SANFM-Sanifoam 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem karı 19.341.605 TL (Önceki 17.057.026 TL )
EGPRO.E, ELITE.E, PRZMA.E ve SANFM.E payları 1 Aralık seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EGPRO.E, ELITE.E, PRZMA.E ve SANFM.E payları 02/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EGPRO.E, ELITE.E, PRZMA.E ve SANFM.E payları 02/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
 
SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter