Geri Dön

PRKME | Park Elek.Madencilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRKME
Sektör Kömür çıkarma ve yıkama faaliyeti
Adres Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İSTANBUL
Telefon 02165312400-Santral 0216531253
Faks 02165312470
Web www.parkelektrik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 91.170.622,41 61,24
TOPLAM 148.867.243,00 100,00
TURGAY CİNER 10.065.982,88 6,76
DİĞER 47.630.637,71 32,00
Toplam 297.734.486,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 126.250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
31.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
27.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
27.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,14
30.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 105.740.545,00 42.307.402,00 201.061.156,00 143.855.424,00 81.095.502,00
Satışların Maliyeti (-) -59.894.357,00 -28.316.765,00 -92.600.832,00 -69.138.577,00 -44.804.507,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 45.846.188,00 13.990.637,00 108.460.324,00 74.716.847,00 36.290.995,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 45.846.188,00 13.990.637,00 108.460.324,00 74.716.847,00 36.290.995,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -14.852.731,00 -8.175.353,00 -16.853.514,00 -12.377.130,00 -7.898.726,00
Pazarlama Giderleri (-) -215.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.421.914,00 3.942.281,00 3.760.160,00 1.878.904,00 1.280.132,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -23.825.845,00 -4.221.544,00 -28.777.458,00 -23.055.184,00 -16.291.765,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13.374.337,00 5.536.021,00 66.589.512,00 41.163.437,00 13.380.636,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 342.062.652,00 1.887.900,00 247.155.462,00 172.175.475,00 170.870.910,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12.591,00 -12.483,00 -7.715.127,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 355.424.398,00 7.411.438,00 306.029.847,00 213.338.912,00 184.251.546,00
Finansman Gelirleri 237.534.394,00 26.976.721,00 218.890.148,00 199.688.446,00 131.524.102,00
Finansman Giderleri (-) -764.568,00 -324.167,00 -1.307.164,00 -589.548,00 -413.865,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 592.194.224,00 34.063.992,00 523.612.831,00 412.437.810,00 315.361.783,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -102.205.251,00 -3.159.580,00 -97.181.014,00 -78.403.887,00 -55.715.427,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -62.490.218,00 -7.729.850,00 -70.020.917,00 -60.387.678,00 -36.765.112,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -39.715.033,00 4.570.270,00 -27.160.097,00 -18.016.209,00 -18.950.315,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 489.988.973,00 30.904.412,00 426.431.817,00 334.033.923,00 259.646.356,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 489.988.973,00 30.904.412,00 426.431.817,00 334.033.923,00 259.646.356,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 489.988.973,00 30.904.412,00 426.431.817,00 334.033.923,00 259.646.356,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,00 0,03 0,02 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 9.735.078,00 0,00 -290.799,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 9.995.701,00 0,00 -290.799,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -260.623,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 9.735.078,00 0,00 -290.799,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 489.988.973,00 30.904.412,00 436.166.895,00 334.033.923,00 259.355.557,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 418.038.789,00 221.410.746,00 211.363.986,00 146.662.197,00 127.960.051,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.575.150,00 52.714.857,00 159.479.948,00 2.485.171,00 1.680.406,00
Finansal Yatırımlar 15.656.464,00 747.379,00 720.699,00 691.158,00 120.150,00
Ticari Alacaklar 58.247.509,00 38.146.893,00 31.308.249,00 37.553.279,00 17.931.777,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.901.553,00 12.113.878,00 11.657.418,00 19.705.505,00 6.076.747,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.345.956,00 26.033.015,00 19.650.831,00 17.847.774,00 11.855.030,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 277.837.393,00 109.503.352,00 5.021.377,00 96.508.943,00 102.953.565,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 276.441.953,00 107.522.642,00 3.106.641,00 94.394.999,00 100.412.516,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.395.440,00 1.980.710,00 1.914.736,00 2.113.944,00 2.541.049,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 23.655.907,00 16.583.509,00 14.062.895,00 8.871.928,00 4.475.083,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.987.736,00 3.568.946,00 532.823,00 478.354,00 669.119,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 90.023,00 123.528,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 78.630,00 55.787,00 114.467,00 73.364,00 129.951,00
ARA TOPLAM 418.038.789,00 221.410.746,00 211.363.986,00 146.662.197,00 127.960.051,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.812.357.776,00 1.425.210.619,00 1.409.441.899,00 1.353.283.038,00 1.277.016.344,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 879.398.500,00 541.794.160,00 541.794.160,00 468.876.874,00 468.876.874,00
Maddi Duran Varlıklar 295.083.929,00 260.694.710,00 263.542.804,00 194.404.740,00 153.311.318,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.030.350,00 16.167.379,00 16.394.025,00 16.620.671,00 16.847.317,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 140.501,00 132.143,00
Diğer Duran Varlıklar 31.693.189,00 25.152.156,00 26.155.541,00 19.753.095,00 16.392.992,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.230.396.565,00 1.646.621.365,00 1.620.805.885,00 1.499.945.235,00 1.404.976.395,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 368.532.793,00 121.240.142,00 123.183.542,00 135.870.337,00 115.186.494,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 62.641.007,00 32.093.768,00 36.675.042,00 39.969.998,00 28.267.826,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 464.754,00 486.872,00 703.289,00 584.907,00 519.895,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.176.253,00 31.606.896,00 35.971.753,00 39.385.091,00 27.747.931,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.816.734,00 1.676.004,00 1.388.462,00 1.182.165,00 1.360.992,00
Diğer Borçlar 174.245.872,00 6.674.464,00 6.548.183,00 4.954.557,00 3.926.858,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 170.002.932,00 2.803,00 2.803,00 3.073,00 157.546,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.242.940,00 6.671.661,00 6.545.380,00 4.951.484,00 3.769.312,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.888.667,00 2.870.030,00 2.755.411,00 2.742.173,00 2.780.001,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46.211.536,00 14.233.205,00 9.756.767,00 23.622.566,00 21.475.337,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 64.688.758,00 58.669.273,00 61.262.736,00 58.991.684,00 53.571.824,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.149.255,00 2.852.442,00 2.123.995,00 2.174.208,00 1.631.080,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 61.539.503,00 55.816.831,00 59.138.741,00 56.817.476,00 51.940.744,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.040.219,00 5.023.398,00 4.796.941,00 4.407.194,00 3.803.656,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 149.998.556,00 102.600.567,00 105.746.100,00 74.331.626,00 74.389.256,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 44.362.113,00 42.918.703,00 41.392.440,00 21.142.012,00 20.420.952,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.242.289,00 8.575.217,00 7.179.220,00 5.932.682,00 5.340.794,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 35.119.824,00 34.343.486,00 34.213.220,00 15.209.330,00 15.080.158,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 99.148.378,00 54.863.074,00 59.454.623,00 48.147.032,00 49.000.080,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 192.172,00 384.342,00 768.684,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 518.531.349,00 223.840.709,00 228.929.642,00 210.201.963,00 189.575.750,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.711.865.216,00 1.422.780.656,00 1.391.876.243,00 1.289.743.272,00 1.215.400.645,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.711.865.216,00 1.422.780.656,00 1.391.876.243,00 1.289.743.272,00 1.215.400.645,00
Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.368,00 132.368,00 132.368,00 132.368,00 132.368,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 107.782.366,00 107.825.681,00 107.906.240,00 97.721.685,00 98.067.545,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 107.782.366,00 107.825.681,00 107.906.240,00 97.721.685,00 98.067.545,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 387.560,00 387.560,00 387.560,00 648.183,00 648.183,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 325.317.979,00 308.250.838,00 308.250.838,00 308.250.838,00 307.915.098,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 950.682.582,00 1.137.706.409,00 711.194.032,00 711.643.510,00 711.342.590,00
Net Dönem Karı/Zararı 489.988.973,00 30.904.412,00 426.431.817,00 334.033.923,00 259.646.356,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.230.396.565,00 1.646.621.365,00 1.620.805.885,00 1.499.945.235,00 1.404.976.395,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi