Geri Dön

PRKME | Park Elek.Madencilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRKME
Sektör Kömür çıkarma ve yıkama faaliyeti
Adres Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İSTANBUL
Telefon 02165312400-Santral 0216531253
Faks 02165312470
Web www.parkelektrik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 91.170.622,41 61,24
TOPLAM 148.867.243,00 100,00
TURGAY CİNER 10.065.982,88 6,76
DİĞER 47.630.637,71 32,00
Toplam 297.734.486,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 300.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
31.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
27.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
27.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,14
30.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 213.081.909,00 105.740.545,00 42.307.402,00 201.061.156,00 143.855.424,00
Satışların Maliyeti (-) -92.979.249,00 -59.894.357,00 -28.316.765,00 -92.600.832,00 -69.138.577,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 120.102.660,00 45.846.188,00 13.990.637,00 108.460.324,00 74.716.847,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 120.102.660,00 45.846.188,00 13.990.637,00 108.460.324,00 74.716.847,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.608.955,00 -14.852.731,00 -8.175.353,00 -16.853.514,00 -12.377.130,00
Pazarlama Giderleri (-) -820.604,00 -215.189,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.476.191,00 6.421.914,00 3.942.281,00 3.760.160,00 1.878.904,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -41.325.998,00 -23.825.845,00 -4.221.544,00 -28.777.458,00 -23.055.184,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 60.823.294,00 13.374.337,00 5.536.021,00 66.589.512,00 41.163.437,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 344.791.432,00 342.062.652,00 1.887.900,00 247.155.462,00 172.175.475,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -30.944,00 -12.591,00 -12.483,00 -7.715.127,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 405.583.782,00 355.424.398,00 7.411.438,00 306.029.847,00 213.338.912,00
Finansman Gelirleri 297.550.651,00 237.534.394,00 26.976.721,00 218.890.148,00 199.688.446,00
Finansman Giderleri (-) -1.335.855,00 -764.568,00 -324.167,00 -1.307.164,00 -589.548,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 701.798.578,00 592.194.224,00 34.063.992,00 523.612.831,00 412.437.810,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -206.095.847,00 -102.205.251,00 -3.159.580,00 -97.181.014,00 -78.403.887,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -104.327.279,00 -62.490.218,00 -7.729.850,00 -70.020.917,00 -60.387.678,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -101.768.568,00 -39.715.033,00 4.570.270,00 -27.160.097,00 -18.016.209,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 495.702.731,00 489.988.973,00 30.904.412,00 426.431.817,00 334.033.923,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 495.702.731,00 489.988.973,00 30.904.412,00 426.431.817,00 334.033.923,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 495.702.731,00 489.988.973,00 30.904.412,00 426.431.817,00 334.033.923,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,03 0,00 0,03 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -870.471,00 0,00 0,00 9.735.078,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 9.995.701,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -260.623,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -24.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -870.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -870.471,00 0,00 0,00 9.735.078,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 494.832.260,00 489.988.973,00 30.904.412,00 436.166.895,00 334.033.923,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 447.329.007,00 418.038.789,00 221.410.746,00 211.363.986,00 146.662.197,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 114.648.391,00 37.575.150,00 52.714.857,00 159.479.948,00 2.485.171,00
Finansal Yatırımlar 2.002.526,00 15.656.464,00 747.379,00 720.699,00 691.158,00
Ticari Alacaklar 63.405.252,00 58.247.509,00 38.146.893,00 31.308.249,00 37.553.279,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.714.934,00 16.901.553,00 12.113.878,00 11.657.418,00 19.705.505,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.690.318,00 41.345.956,00 26.033.015,00 19.650.831,00 17.847.774,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 232.033.989,00 277.837.393,00 109.503.352,00 5.021.377,00 96.508.943,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 231.517.519,00 276.441.953,00 107.522.642,00 3.106.641,00 94.394.999,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 516.470,00 1.395.440,00 1.980.710,00 1.914.736,00 2.113.944,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 31.315.351,00 23.655.907,00 16.583.509,00 14.062.895,00 8.871.928,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.891.491,00 4.987.736,00 3.568.946,00 532.823,00 478.354,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 90.023,00 123.528,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 32.007,00 78.630,00 55.787,00 114.467,00 73.364,00
ARA TOPLAM 447.329.007,00 418.038.789,00 221.410.746,00 211.363.986,00 146.662.197,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.875.212.001,00 1.812.357.776,00 1.425.210.619,00 1.409.441.899,00 1.353.283.038,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 879.398.500,00 879.398.500,00 541.794.160,00 541.794.160,00 468.876.874,00
Maddi Duran Varlıklar 394.924.274,00 295.083.929,00 260.694.710,00 263.542.804,00 194.404.740,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.798.442,00 16.030.350,00 16.167.379,00 16.394.025,00 16.620.671,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 140.501,00
Diğer Duran Varlıklar 47.318.317,00 31.693.189,00 25.152.156,00 26.155.541,00 19.753.095,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.322.541.008,00 2.230.396.565,00 1.646.621.365,00 1.620.805.885,00 1.499.945.235,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 392.204.369,00 368.532.793,00 121.240.142,00 123.183.542,00 135.870.337,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 85.585.718,00 62.641.007,00 32.093.768,00 36.675.042,00 39.969.998,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 487.756,00 464.754,00 486.872,00 703.289,00 584.907,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 85.097.962,00 62.176.253,00 31.606.896,00 35.971.753,00 39.385.091,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.088.757,00 1.816.734,00 1.676.004,00 1.388.462,00 1.182.165,00
Diğer Borçlar 176.257.000,00 174.245.872,00 6.674.464,00 6.548.183,00 4.954.557,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 170.037.076,00 170.002.932,00 2.803,00 2.803,00 3.073,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.219.924,00 4.242.940,00 6.671.661,00 6.545.380,00 4.951.484,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.784.841,00 2.888.667,00 2.870.030,00 2.755.411,00 2.742.173,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41.839.963,00 46.211.536,00 14.233.205,00 9.756.767,00 23.622.566,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 69.376.995,00 64.688.758,00 58.669.273,00 61.262.736,00 58.991.684,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.251.974,00 3.149.255,00 2.852.442,00 2.123.995,00 2.174.208,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 65.125.021,00 61.539.503,00 55.816.831,00 59.138.741,00 56.817.476,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.271.095,00 16.040.219,00 5.023.398,00 4.796.941,00 4.407.194,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.717.956,00 149.998.556,00 102.600.567,00 105.746.100,00 74.331.626,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 45.769.105,00 44.362.113,00 42.918.703,00 41.392.440,00 21.142.012,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.431.330,00 9.242.289,00 8.575.217,00 7.179.220,00 5.932.682,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 35.337.775,00 35.119.824,00 34.343.486,00 34.213.220,00 15.209.330,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 162.072.386,00 99.148.378,00 54.863.074,00 59.454.623,00 48.147.032,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 192.172,00 384.342,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 606.922.325,00 518.531.349,00 223.840.709,00 228.929.642,00 210.201.963,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.715.618.683,00 1.711.865.216,00 1.422.780.656,00 1.391.876.243,00 1.289.743.272,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.715.618.683,00 1.711.865.216,00 1.422.780.656,00 1.391.876.243,00 1.289.743.272,00
Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.368,00 132.368,00 132.368,00 132.368,00 132.368,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.771.709,00 107.782.366,00 107.825.681,00 107.906.240,00 97.721.685,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 106.771.709,00 107.782.366,00 107.825.681,00 107.906.240,00 97.721.685,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 363.322,00 387.560,00 387.560,00 387.560,00 648.183,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 326.407.798,00 325.317.979,00 308.250.838,00 308.250.838,00 308.250.838,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 949.732.949,00 950.682.582,00 1.137.706.409,00 711.194.032,00 711.643.510,00
Net Dönem Karı/Zararı 495.702.731,00 489.988.973,00 30.904.412,00 426.431.817,00 334.033.923,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.322.541.008,00 2.230.396.565,00 1.646.621.365,00 1.620.805.885,00 1.499.945.235,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi