Geri Dön

PRKME | Park Elek.Madencilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,48
BIST-100'deki Ağırlığı 3,82
F/K Oranı 5,80
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,78
Dibe Uzaklık 35,63
Piyasa Değeri (USD) 129.450.454,63
Piyasa Değeri (TL) 2.471.196.233,80
Özsermaye (TL) 1.391.876.243,00
Sermaye (TL) 148.867.243,00
Net Kar (TL) 426.431.817,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRKME
Sektör Kömür çıkarma ve yıkama faaliyeti
Adres Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İSTANBUL
Telefon 02165312400-Santral 0216531253
Faks 02165312470
Web www.parkelektrik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 91.170.622,41 61,24
TOPLAM 148.867.243,00 100,00
TURGAY CİNER 10.065.982,88 6,76
DİĞER 47.630.637,71 32,00
Toplam 297.734.486,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 126.250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
31.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
27.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
27.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,14
30.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 201.061.156,00 143.855.424,00 81.095.502,00 29.744.874,00 79.251.636,00
Satışların Maliyeti (-) -92.600.832,00 -69.138.577,00 -44.804.507,00 -17.240.664,00 -42.773.249,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 108.460.324,00 74.716.847,00 36.290.995,00 12.504.210,00 36.478.387,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 108.460.324,00 74.716.847,00 36.290.995,00 12.504.210,00 36.478.387,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.853.514,00 -12.377.130,00 -7.898.726,00 -3.720.032,00 -12.350.869,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -291.510,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.760.160,00 1.878.904,00 1.280.132,00 587.607,00 3.168.268,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -28.777.458,00 -23.055.184,00 -16.291.765,00 -3.987.537,00 -16.414.889,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.589.512,00 41.163.437,00 13.380.636,00 5.384.248,00 10.589.387,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 247.155.462,00 172.175.475,00 170.870.910,00 1.262.754,00 100.322.055,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.715.127,00 0,00 0,00 0,00 -2.969,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 306.029.847,00 213.338.912,00 184.251.546,00 6.647.002,00 110.908.473,00
Finansman Gelirleri 218.890.148,00 199.688.446,00 131.524.102,00 60.161.145,00 220.447.090,00
Finansman Giderleri (-) -1.307.164,00 -589.548,00 -413.865,00 -192.360,00 -1.924.206,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 523.612.831,00 412.437.810,00 315.361.783,00 66.615.787,00 329.431.357,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -97.181.014,00 -78.403.887,00 -55.715.427,00 -15.419.261,00 -74.262.274,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -70.020.917,00 -60.387.678,00 -36.765.112,00 -15.301.332,00 -60.347.257,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -27.160.097,00 -18.016.209,00 -18.950.315,00 -117.929,00 -13.915.017,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 426.431.817,00 334.033.923,00 259.646.356,00 51.196.526,00 255.169.083,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 426.431.817,00 334.033.923,00 259.646.356,00 51.196.526,00 255.169.083,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 426.431.817,00 334.033.923,00 259.646.356,00 51.196.526,00 255.169.083,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 0,02 0,02 0,00 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 9.735.078,00 0,00 -290.799,00 0,00 -429.596,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 9.995.701,00 0,00 -290.799,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -260.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 -429.596,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 9.735.078,00 0,00 -290.799,00 0,00 -429.596,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 436.166.895,00 334.033.923,00 259.355.557,00 51.196.526,00 254.739.487,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 211.363.986,00 146.662.197,00 127.960.051,00 106.238.943,00 106.079.687,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 159.479.948,00 2.485.171,00 1.680.406,00 1.885.826,00 11.970.420,00
Finansal Yatırımlar 720.699,00 691.158,00 120.150,00 29.617,00 28.809,00
Ticari Alacaklar 31.308.249,00 37.553.279,00 17.931.777,00 21.327.425,00 13.714.058,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.657.418,00 19.705.505,00 6.076.747,00 8.081.163,00 7.039.685,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.650.831,00 17.847.774,00 11.855.030,00 13.246.262,00 6.674.373,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.021.377,00 96.508.943,00 102.953.565,00 75.657.004,00 72.996.119,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.106.641,00 94.394.999,00 100.412.516,00 72.861.070,00 70.175.468,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.914.736,00 2.113.944,00 2.541.049,00 2.795.934,00 2.820.651,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 14.062.895,00 8.871.928,00 4.475.083,00 5.916.842,00 6.497.763,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 532.823,00 478.354,00 669.119,00 1.232.874,00 603.382,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 123.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 114.467,00 73.364,00 129.951,00 189.355,00 269.136,00
ARA TOPLAM 211.363.986,00 146.662.197,00 127.960.051,00 106.238.943,00 106.079.687,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.409.441.899,00 1.353.283.038,00 1.277.016.344,00 1.040.114.875,00 999.296.460,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 541.794.160,00 468.876.874,00 468.876.874,00 301.791.159,00 301.791.159,00
Maddi Duran Varlıklar 263.542.804,00 194.404.740,00 153.311.318,00 129.717.717,00 134.442.089,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.394.025,00 16.620.671,00 16.847.317,00 17.073.963,00 17.300.609,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 140.501,00 132.143,00 116.736,00 227.697,00
Diğer Duran Varlıklar 26.155.541,00 19.753.095,00 16.392.992,00 14.042.067,00 16.133.965,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.620.805.885,00 1.499.945.235,00 1.404.976.395,00 1.146.353.818,00 1.105.376.147,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.183.542,00 135.870.337,00 115.186.494,00 86.857.761,00 98.111.303,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 36.675.042,00 39.969.998,00 28.267.826,00 12.890.159,00 8.663.285,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 703.289,00 584.907,00 519.895,00 362.024,00 304.004,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.971.753,00 39.385.091,00 27.747.931,00 12.528.135,00 8.359.281,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.388.462,00 1.182.165,00 1.360.992,00 796.790,00 629.196,00
Diğer Borçlar 6.548.183,00 4.954.557,00 3.926.858,00 2.539.473,00 2.369.243,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.803,00 3.073,00 157.546,00 174.854,00 3.266,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.545.380,00 4.951.484,00 3.769.312,00 2.364.619,00 2.365.977,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.755.411,00 2.742.173,00 2.780.001,00 2.795.900,00 2.839.545,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.756.767,00 23.622.566,00 21.475.337,00 20.010.364,00 34.251.668,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 61.262.736,00 58.991.684,00 53.571.824,00 43.336.889,00 41.483.951,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.123.995,00 2.174.208,00 1.631.080,00 1.709.409,00 1.268.895,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 59.138.741,00 56.817.476,00 51.940.744,00 41.627.480,00 40.215.056,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.796.941,00 4.407.194,00 3.803.656,00 4.488.186,00 7.874.415,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.746.100,00 74.331.626,00 74.389.256,00 49.183.232,00 48.148.547,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 41.392.440,00 21.142.012,00 20.420.952,00 14.265.401,00 13.500.836,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.179.220,00 5.932.682,00 5.340.794,00 4.857.336,00 4.170.944,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 34.213.220,00 15.209.330,00 15.080.158,00 9.408.065,00 9.329.892,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 59.454.623,00 48.147.032,00 49.000.080,00 30.224.987,00 30.218.019,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 192.172,00 384.342,00 768.684,00 960.855,00 1.153.027,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 228.929.642,00 210.201.963,00 189.575.750,00 136.040.993,00 146.259.850,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.391.876.243,00 1.289.743.272,00 1.215.400.645,00 1.010.312.825,00 959.116.297,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.391.876.243,00 1.289.743.272,00 1.215.400.645,00 1.010.312.825,00 959.116.297,00
Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.368,00 132.368,00 132.368,00 132.368,00 6.307.642,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 107.906.240,00 97.721.685,00 98.067.545,00 100.144.842,00 90.564.070,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 107.906.240,00 97.721.685,00 98.067.545,00 100.144.842,00 90.564.070,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 387.560,00 648.183,00 648.183,00 648.183,00 648.183,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 308.250.838,00 308.250.838,00 307.915.098,00 304.843.889,00 304.843.889,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 711.194.032,00 711.643.510,00 711.342.590,00 712.627.303,00 460.863.716,00
Net Dönem Karı/Zararı 426.431.817,00 334.033.923,00 259.646.356,00 51.196.526,00 255.169.083,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.620.805.885,00 1.499.945.235,00 1.404.976.395,00 1.146.353.818,00 1.105.376.147,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi