Geri Dön

PRKME | Park Elek.Madencilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRKME
Sektör Kömür çıkarma ve yıkama faaliyeti
Adres Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İSTANBUL
Telefon 02165312400-Santral 0216531253
Faks 02165312470
Web www.parkelektrik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 91.170.622,41 61,24
TOPLAM 148.867.243,00 100,00
TURGAY CİNER 10.065.982,88 6,76
DİĞER 47.630.637,71 32,00
Toplam 297.734.486,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 300.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
31.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
27.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
27.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,14
30.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 112.406.076,00 397.477.028,00 213.081.909,00 105.740.545,00 42.307.402,00
Satışların Maliyeti (-) 70.877.538,00 246.126.677,00 92.979.249,00 59.894.357,00 -28.316.765,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.528.538,00 151.350.351,00 120.102.660,00 45.846.188,00 13.990.637,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.528.538,00 151.350.351,00 120.102.660,00 45.846.188,00 13.990.637,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 15.938.041,00 52.900.805,00 24.608.955,00 14.852.731,00 -8.175.353,00
Pazarlama Giderleri (-) 945.721,00 1.278.983,00 820.604,00 215.189,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.110.214,00 10.893.764,00 7.476.191,00 6.421.914,00 3.942.281,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 4.208.995,00 49.539.320,00 41.325.998,00 23.825.845,00 -4.221.544,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 39.545.995,00 58.525.007,00 60.823.294,00 13.374.337,00 5.536.021,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.083.374,00 287.549.943,00 344.791.432,00 342.062.652,00 1.887.900,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 474,00 46.868,00 30.944,00 12.591,00 -12.483,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 42.628.895,00 346.028.082,00 405.583.782,00 355.424.398,00 7.411.438,00
Finansman gelirleri 76.630.220,00 472.824.845,00 297.550.651,00 237.534.394,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 1.188.965,00 2.446.013,00 1.335.855,00 764.568,00 -324.167,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.133.622,00 408.642.300,00 701.798.578,00 592.194.224,00 34.063.992,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 13.907.980,00 70.669.693,00 206.095.847,00 102.205.251,00 -3.159.580,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 158.807.506,00 104.327.279,00 62.490.218,00 -7.729.850,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.907.980,00 -88.137.813,00 101.768.568,00 39.715.033,00 4.570.270,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.225.642,00 337.972.607,00 495.702.731,00 489.988.973,00 30.904.412,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.225.642,00 337.972.607,00 495.702.731,00 489.988.973,00 30.904.412,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 13.225.642,00 337.972.607,00 495.702.731,00 489.988.973,00 30.904.412,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,02 0,03 0,03 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,02 0,03 0,03 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 1.902.290,00 -870.471,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 3.810.680,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -1.203.295,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 705.095,00 870.471,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -327.158,00 24.238,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 1.902.290,00 -870.471,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 13.225.642,00 339.874.897,00 494.832.260,00 489.988.973,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.225.642,00 339.874.897,00 494.832.260,00 489.988.973,00 30.904.412,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,02 0,03 0,03 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 26.976.721,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 480.635.909,00 423.544.844,00 447.329.007,00 418.038.789,00 221.410.746,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.534.039,00 75.852.401,00 114.648.391,00 37.575.150,00 52.714.857,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 2.002.526,00 15.656.464,00 747.379,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 74.776.436,00 60.705.125,00 63.405.252,00 58.247.509,00 38.146.893,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.234.889,00 27.984.288,00 25.714.934,00 16.901.553,00 12.113.878,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.541.547,00 32.720.837,00 37.690.318,00 41.345.956,00 26.033.015,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 304.518.878,00 220.583.904,00 232.033.989,00 277.837.393,00 109.503.352,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 303.880.367,00 220.062.393,00 231.517.519,00 276.441.953,00 107.522.642,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 638.511,00 521.511,00 516.470,00 1.395.440,00 1.980.710,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 47.078.190,00 41.319.381,00 31.315.351,00 23.655.907,00 16.583.509,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 24.541.019,00 24.916.877,00 3.891.491,00 4.987.736,00 3.568.946,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 90.023,00
Diğer Dönen Varlıklar 187.347,00 167.156,00 32.007,00 78.630,00 55.787,00
ARA TOPLAM 480.635.909,00 423.544.844,00 447.329.007,00 418.038.789,00 221.410.746,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.091.113.128,00 2.658.067.991,00 1.875.212.001,00 1.812.357.776,00 1.425.210.619,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.343.541.296,00 1.167.650.780,00 879.398.500,00 879.398.500,00 541.794.160,00
Maddi Duran Varlıklar 1.113.199.644,00 928.068.865,00 394.924.274,00 295.083.929,00 260.694.710,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.645.882,00 156.689.659,00 15.798.442,00 16.030.350,00 16.167.379,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.724.526,00 6.107.167,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 74.776.947,00 64.295.104,00 47.318.317,00 31.693.189,00 25.152.156,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.571.749.037,00 3.081.612.835,00 2.322.541.008,00 2.230.396.565,00 1.646.621.365,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 194.685.963,00 174.749.828,00 392.204.369,00 368.532.793,00 121.240.142,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 86.286.040,00 48.566.096,00 85.585.718,00 62.641.007,00 32.093.768,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 811.975,00 484.986,00 487.756,00 464.754,00 486.872,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 85.474.065,00 48.081.110,00 85.097.962,00 62.176.253,00 31.606.896,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.398.665,00 3.178.110,00 3.088.757,00 1.816.734,00 1.676.004,00
Diğer Borçlar 9.818.458,00 9.347.165,00 176.257.000,00 174.245.872,00 6.674.464,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.397,00 2.397,00 170.037.076,00 170.002.932,00 2.803,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.816.061,00 9.344.768,00 6.219.924,00 4.242.940,00 6.671.661,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 419.553,00 10.535.390,00 2.784.841,00 2.888.667,00 2.870.030,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19.646.609,00 25.730.704,00 41.839.963,00 46.211.536,00 14.233.205,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 56.291.085,00 61.701.130,00 69.376.995,00 64.688.758,00 58.669.273,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.613.967,00 4.089.516,00 4.251.974,00 3.149.255,00 2.852.442,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.677.118,00 57.611.614,00 65.125.021,00 61.539.503,00 55.816.831,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.825.553,00 15.691.233,00 13.271.095,00 16.040.219,00 5.023.398,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 198.117.302,00 154.053.217,00 214.717.956,00 149.998.556,00 102.600.567,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 55.473.640,00 44.166.218,00 45.769.105,00 44.362.113,00 42.918.703,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.895.562,00 12.574.469,00 10.431.330,00 9.242.289,00 8.575.217,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 40.578.078,00 31.591.749,00 35.337.775,00 35.119.824,00 34.343.486,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 134.540.022,00 102.495.159,00 162.072.386,00 99.148.378,00 54.863.074,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 392.803.265,00 328.803.045,00 606.922.325,00 518.531.349,00 223.840.709,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.178.945.772,00 2.752.809.790,00 1.715.618.683,00 1.711.865.216,00 1.422.780.656,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.178.945.772,00 2.752.809.790,00 1.715.618.683,00 1.711.865.216,00 1.422.780.656,00
Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00 -322.280.157,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.346.005.149,00 2.019.387.433,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00
Geri Alınmış Paylar (-) 29.631.139,00 24.220.150,00 6.093.381,00 5.003.561,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.818.821,00 1.580.709,00 132.368,00 132.368,00 132.368,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.856.085,00 3.351.262,00 106.771.709,00 107.782.366,00 107.825.681,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.856.085,00 3.351.262,00 106.771.709,00 107.782.366,00 107.825.681,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.505.143,00 -1.308.096,00 363.322,00 387.560,00 387.560,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.092.110.732,00 1.816.688.993,00 326.407.798,00 325.317.979,00 308.250.838,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.397.306.761,00 -1.550.818.307,00 949.732.949,00 950.682.582,00 1.137.706.409,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.225.642,00 337.972.607,00 495.702.731,00 489.988.973,00 30.904.412,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.571.749.037,00 3.081.612.835,00 2.322.541.008,00 2.230.396.565,00 1.646.621.365,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi