Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 31,48
BIST-100'deki Ağırlığı 1,49
F/K Oranı 13,29
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,27
Dibe Uzaklık 35,63
Piyasa Değeri (USD) 126.306.078,54
Piyasa Değeri (TL) 908.090.182,30
Özsermaye (TL) 715.218.860,00
Sermaye (TL) 148.867.243,00
Net Kar (TL) 68.344.632,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRKME
Sektör Kömür çıkarma ve yıkama faaliyeti
Adres Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İSTANBUL
Telefon (0216) 531 24 00
Faks (0216) 531 25 71
Web http://www.parkelektrik.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PARK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 91.168.622,41 61,24
Turgay Ciner 10.065.982,88 6,76
DİĞER 47.632.637,72 32,00
Toplam 148.867.243,01 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ciner Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 7.210.009,00 10,00
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 126.250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
20.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
31.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,21
30.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
27.06.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
27.04.2000 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,14
30.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.087.919,00 20.652.364,00 10.640.076,00 10.447.779,00 3.053.908,00
Satışların Maliyeti (-) -19.864.727,00 -10.976.050,00 -5.241.861,00 -2.541.903,00 -69.357,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10.223.192,00 9.676.314,00 5.398.215,00 7.905.876,00 2.984.551,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 10.223.192,00 9.676.314,00 5.398.215,00 7.905.876,00 2.984.551,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.864.092,00 -4.989.236,00 -2.409.039,00 -10.832.673,00 -8.895.726,00
Pazarlama Giderleri (-) -713.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 847.362,00 754.492,00 49.601,00 1.164.711,00 4.107.986,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.032.454,00 -3.386.293,00 -373.931,00 -22.847.499,00 -16.792.249,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.539.599,00 2.055.277,00 2.664.846,00 -24.609.585,00 -18.595.438,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 862.042,00 307.211,00 135.356,00 906.417,00 725.553,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -12.115,00 -12.115,00 0,00 -10.087.841,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.689.672,00 2.350.373,00 2.800.202,00 -33.791.009,00 -17.869.885,00
Finansman Gelirleri 95.370.356,00 36.821.229,00 21.155.756,00 41.192.641,00 27.152.273,00
Finansman Giderleri (-) -215.743,00 -647.659,00 -68.730,00 -299.165,00 -252.923,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 92.464.941,00 38.523.943,00 23.887.228,00 7.102.467,00 9.029.465,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -21.044.481,00 -8.733.977,00 -5.244.267,00 -3.046.992,00 -1.898.162,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -21.476.616,00 -9.191.419,00 -5.175.576,00 -7.973.426,00 -4.577.986,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 432.135,00 457.442,00 -68.691,00 4.926.434,00 2.679.824,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 71.420.460,00 29.789.966,00 18.642.961,00 4.055.475,00 7.131.303,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 71.420.460,00 29.789.966,00 18.642.961,00 4.055.475,00 7.131.303,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 71.420.460,00 29.789.966,00 18.642.961,00 4.055.475,00 7.131.303,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.047.311,00 -8.463.023,00 0,00 2.252.243,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -51.247,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -10.047.311,00 -8.463.023,00 0,00 2.303.490,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -10.047.311,00 -8.463.023,00 0,00 2.252.243,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 61.373.149,00 21.326.943,00 18.642.961,00 6.307.718,00 7.131.303,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 238.247.501,00 293.633.784,00 67.149.013,00 59.561.616,00 71.978.887,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 54.960.415,00 6.115.976,00 7.014.657,00 6.214.119,00 1.594.560,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.583.197,00 4.365.223,00 8.778.580,00 5.294.840,00 1.652.455,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.451.697,00 2.259.803,00 4.413.285,00 2.213.763,00 107.475,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.131.500,00 2.105.420,00 4.365.295,00 3.081.077,00 1.544.980,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 170.663.221,00 275.843.443,00 46.152.651,00 46.857.213,00 65.963.018,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 168.940.601,00 274.815.349,00 45.164.931,00 43.261.995,00 62.599.284,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.722.620,00 1.028.094,00 987.720,00 3.595.218,00 3.363.734,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.699.716,00 6.628.730,00 4.532.306,00 938.990,00 1.007.177,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 311.531,00 585.632,00 623.209,00 249.448,00 189.474,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 87.440,00 0,00 0,00 525.471,00
Diğer Dönen Varlıklar 29.421,00 7.340,00 47.610,00 7.006,00 1.046.732,00
ARA TOPLAM 238.247.501,00 293.633.784,00 67.149.013,00 59.561.616,00 71.978.887,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 579.336.769,00 496.878.498,00 514.989.790,00 505.244.281,00 483.266.295,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 189.181.641,00 189.181.641,00 191.995.000,00 191.995.000,00 202.082.841,00
Maddi Duran Varlıklar 13.654.045,00 13.703.272,00 8.473.507,00 7.052.984,00 6.255.069,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.436.538,00 90.667.947,00 83.453.063,00 86.323.493,00 69.827.057,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 202.533,00 156.885,00 256.830,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 11.565.998,00 10.353.328,00 7.674.381,00 7.350.528,00 5.218.365,00
TOPLAM VARLIKLAR 817.584.270,00 790.512.282,00 582.138.803,00 564.805.897,00 555.245.182,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.289.750,00 92.652.198,00 50.898.266,00 52.889.737,00 46.565.477,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 646,00 588,00 105.546,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.435.761,00 14.296.318,00 7.720.737,00 11.081.736,00 12.820.393,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.301.977,00 1.343.748,00 585.770,00 343.862,00 353.692,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.133.784,00 12.952.570,00 7.134.967,00 10.737.874,00 12.466.701,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 880.526,00 1.201.747,00 439.370,00 343.096,00 392.520,00
Diğer Borçlar 748.091,00 564.702,00 902.371,00 566.383,00 2.732.431,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 224.313,00 5.381,00 343.050,00 5.634,00 110.716,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 523.778,00 559.321,00 559.321,00 560.749,00 2.621.715,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.031.948,00 4.486.533,00 74.606,00 114.002,00 37.941,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.197.757,00 20.738.579,00 5.175.576,00 2.869.969,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 37.506.152,00 37.327.482,00 35.724.713,00 35.869.200,00 30.086.749,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 966.390,00 926.047,00 851.146,00 731.496,00 722.803,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 36.539.762,00 36.401.435,00 34.873.567,00 35.137.704,00 29.363.946,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.489.515,00 14.036.837,00 860.247,00 2.044.763,00 389.897,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.075.660,00 22.687.430,00 23.209.561,00 22.528.145,00 18.468.105,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 2.620.970,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.231.620,00 7.083.261,00 7.180.486,00 6.977.430,00 3.413.004,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.812.124,00 3.697.403,00 3.827.575,00 3.657.145,00 3.413.004,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.419.496,00 3.385.858,00 3.352.911,00 3.320.285,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.736.384,00 12.748.811,00 13.255.267,00 12.929.745,00 15.055.101,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 102.365.410,00 115.339.628,00 74.107.827,00 75.417.882,00 65.033.582,00
Ö Z K A Y N A K L A R 715.218.860,00 675.172.654,00 508.030.976,00 489.388.015,00 490.211.600,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 715.218.860,00 675.172.654,00 508.030.976,00 489.388.015,00 490.211.600,00
Ödenmiş Sermaye 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00 148.867.243,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -322.280.157,00 -322.280.157,00 -486.737.853,00 -486.737.853,00 -486.737.853,00
Sermaye Düzeltme Farkları 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00 16.377.423,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.307.642,00 6.307.642,00 6.307.642,00 6.307.642,00 6.307.642,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 90.570.427,00 92.154.715,00 100.617.738,00 100.617.738,00 98.365.495,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 90.570.427,00 92.154.715,00 100.617.738,00 100.617.738,00 98.365.495,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 648.183,00 648.183,00 648.183,00 648.183,00 699.430,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 303.430.035,00 303.430.035,00 303.430.035,00 303.430.035,00 303.430.035,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 402.099.048,00 402.099.048,00 402.099.048,00 398.043.573,00 398.043.573,00
Net Dönem Karı/Zararı 71.420.460,00 29.789.966,00 18.642.961,00 4.055.475,00 7.131.303,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 817.584.270,00 790.512.282,00 582.138.803,00 564.805.897,00 555.245.182,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi