Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

​​​Park Elektrik (PRKME TI) Siirt Madenköy'deki bakır madenini 195 milyon dolara Cengiz Holding'e sattığını ve Park Holding'den Ilgın Elektrik'i 150 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Satışların düzenleyici kurumlardan onay alması durumunda, hissedarların hisse başına 2.097682TL'den ayrılma hakkı olacak. 2016 Kasım ayından bu yana faaliyette olmayan bakır madeninin satışını şirket için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak, bundan sonraki finansal performansın Ilgın Elektrik'in inşaatına devam ettiği 500 MW'lık kapasiteli Linyit termik santralinin tamamlanması ve operasyonel performansına bağlı olacağını düşünüyoruz.

​Park Maden Yönetim Kurulu 2016 Kasım ayındaki kazanın ardından maden faaliyetlerinin durduğu Siirt Madenköy'deki bakır madeni için piyasa koşullarında satışı veya kiralanması gibi seçeneklerin değerlendirilmesi kararı aldı. Bu seçeneklerin değerlendirilmesi durumunda, hissedarlar için ayrılma hakkı doğabilecek. Böyle bir durumda, "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı", Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ortalama ağırlıklı fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 2,097682 TL olarak hesaplandı.

Konya Ilgın Elektrik'in Kalker  Ocağı ve Kırma - Eleme Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı

Konya Ilgın Elektrik tarafından yapılması planlanan Kalker  Ocağı ve Kırma - Eleme Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"KONYA ili ILGIN, ilçesi Gölyaka Mahallesi, 88376 Ruhsat ve 3272046 Erişim numaralı saha mevkiindeki KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan 88376 Ruhsat Numaralı II-A Grup Maden (Kalker) Ocağı ve Kırma - Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak KONYA Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın'ın Düzgün İş Makineleri ile imzaladığı sözleşme uzatılmadı

Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın'ın Düzgün İş Makineleri ile imzaladığı sözleşme uzatılmadı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Konya Ilgın) karşılıklı taahhüt niteliği taşımayacak şekilde 10.000 ton kömürün 31 Temmuz 2022 tarihine kadar Düzgün İş Makineleri İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak sözleşme imzalamıştı. Söz konusu sözleşme kapsamında, 29 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Konya Ilgın tarafından toplam 2.207 ton kömür satışı gerçekleştirilmiş olup taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşme süresinin uzatılmaması konusunda mutabık kalmışlardır."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049449 "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Eti Alüminyum, karşılıklı anlaşarak sözleşmenin uzatılmaması konusunda mutabık kaldılar

Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Eti Alüminyum, karşılıklı anlaşarak sözleşmenin uzatılmaması konusunda mutabık kaldılar.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Daha önce kamuya duyurulduğu üzere, bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın) 1 Nisan 2022 tarihinde 50.000 ton (%10 oranında artırıp azaltabilecek) kömürün 30 Haziran 2022 tarihine kadar Eti Alüminyum A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak sözleşme imzalamıştı. Söz konusu sözleşme kapsamında 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle Konya Ilgın tarafından toplam 35.765 ton kömür sevkiyatı gerçekleştirilmiş olup taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşme süresinin uzatılmaması konusunda mutabık kalmışlardır. "

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040490

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Eti Soda, 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzaladı

Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Eti Soda, 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzaladı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın) ile ilişkili şirketlerimizden Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim A.Ş. (Eti Soda) arasındaki kömür alım-satım sözleşmesinin süresinin 16 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, mevcut piyasa koşulları gözetilerek revize edilen sözleşme şartlarına ilişkin gerekli onay süreçlerinin tamamlanması akabinde 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle 1 yıl süreli yeni bir kömür alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşme ile;

- Eti Soda firmasına kömür satışının 17 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olacak şekilde 1 (bir) yıl daha devam ettirilmesi,
- 240.000 ton kömürün 16 Temmuz 2023 tarihine kadar Eti Soda veya alt yüklenicileri tarafından Konya Ilgın'ın işlettiği maden sahasından ocak başında teslim alınmak suretiyle Eti Soda'ya sevk edilmesi ve nakliye giderlerinin Eti Soda'ya ait olması,
- 240.000 ton olan satın alım hacminin Eti Soda yönetimince gerekli görülmesi durumunda tek taraflı olarak %25 oranında arttırılıp azaltılabilmesi hüküm altına alınmıştır."
 
 
 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Saha, Park Elektrik için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,13 olarak teyit etti

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,13 olarak teyit etti.

Açıklama şu şekilde:

"Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 04.06.2021 tarihinde 9,13 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu 9,13 olarak teyit etmiştir. 

SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni baz alan metodolojisini kullanmıştır.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir:      
 
ANA BAŞLIK NOTLARI

Pay Sahipleri                    89,04
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık   97,87
Menfaat Sahipleri                85,55
Yönetim Kurulu                   90,62
Toplam                           91,27 "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey