Geri Dön

PGSUS | Pegasus


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,71
BIST-100'deki Ağırlığı 3,18
F/K Oranı 6,24
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,63
Dibe Uzaklık 49,01
Piyasa Değeri (USD) 2.268.715.876,33
Piyasa Değeri (TL) 47.426.144.165,20
Özsermaye (TL) 18.025.748.224,00
Sermaye (TL) 102.299.707,00
Net Kar (TL) 7.601.643.940,00
 

Raporlar

  • Ak Yatırım Araştırma Beklentilere paralel sonuçlar… Pegasus Hava Yolları (Pegasus) 1Ç23’de, beklentilere paralel 22 milyon EUR net zarar açıkladı.
Konu Açıklama
BIST Kodu PGSUS
Sektör Yurtiçi ve yurtdışında her nevi hava taşımacılığı
Adres Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul
Telefon 902165607000
Faks 902165607090
Web Kurumsal İnternet Sitesi: www.flypgs.com / Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi: www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/default.aspx
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ESAS HOLDİNG A.Ş. 57.959.838,00 56,66
TOPLAM 102.299.707,00 100,00
DİĞER 44.339.869,00 43,34
Toplam 204.599.414,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 46.153.846,00 36,20
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. 100.000,00 100,00
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. 98.800,00 49,40
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.793.440.699,00 42.732.213.696,00 30.255.091.277,00 12.415.000.029,00 4.063.999.678,00
Satışların Maliyeti (-) -8.550.724.970,00 -31.155.507.983,00 -22.097.485.147,00 -12.009.944.492,00 -4.408.529.990,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 242.715.729,00 11.576.705.713,00 8.157.606.130,00 405.055.537,00 -344.530.312,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 242.715.729,00 11.576.705.713,00 8.157.606.130,00 405.055.537,00 -344.530.312,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -296.236.333,00 -1.007.032.961,00 -715.537.631,00 -318.898.128,00 -166.562.035,00
Pazarlama Giderleri (-) -217.842.800,00 -935.511.653,00 -635.982.013,00 -309.649.146,00 -122.892.642,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 35.944.167,00 197.181.269,00 171.129.156,00 9.263.042,00 2.305.950,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -38.420.372,00 -155.868.657,00 -84.926.637,00 -134.099.441,00 -37.202.176,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -273.839.609,00 9.675.473.711,00 6.892.289.005,00 -348.328.136,00 -668.881.215,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 147.809.735,00 509.587.801,00 363.414.455,00 234.190.475,00 162.188.066,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -60.058.174,00 -9.844.277,00 -3.950.200,00 -32.601.813,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 10.039.957,00 19.302.435,00 9.512.803,00 3.000.051,00 4.591.736,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -115.989.917,00 10.144.305.773,00 7.255.371.986,00 -115.087.810,00 -534.703.226,00
Finansman Gelirleri 516.175.096,00 265.198.837,00 202.354.069,00 106.774.841,00 54.101.483,00
Finansman Giderleri (-) -1.007.907.516,00 -3.790.556.116,00 -4.382.226.084,00 -1.971.931.213,00 -665.252.739,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -607.722.337,00 6.618.948.494,00 3.075.499.971,00 -1.980.244.182,00 -1.145.854.482,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 9.602.754,00 481.196.654,00 -127.828.082,00 90.122.908,00 46.236.107,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.602.754,00 481.196.654,00 -127.828.082,00 90.122.908,00 46.236.107,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -598.119.583,00 7.100.145.148,00 2.947.671.889,00 -1.890.121.274,00 -1.099.618.375,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -598.119.583,00 7.100.145.148,00 2.947.671.889,00 -1.890.121.274,00 -1.099.618.375,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -598.119.583,00 7.100.145.148,00 2.947.671.889,00 -1.890.121.274,00 -1.099.618.375,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -5,85 69,41 28,81 -18,48 -10,75
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.008.036.652,00 3.792.139.497,00 1.757.521.627,00 1.445.474.178,00 875.459.490,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 1.054.197.842,00 3.854.943.408,00 1.786.292.016,00 1.463.122.384,00 875.459.490,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -57.701.488,00 -78.504.889,00 -35.962.986,00 -22.060.258,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 11.540.298,00 15.700.978,00 7.192.597,00 4.412.052,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -428.912.164,00 282.612.593,00 87.718.564,00 728.542.689,00 740.002.283,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -147.828.232,00 98.993.570,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -339.163.991,00 189.830.321,00 113.920.225,00 946.159.350,00 961.041.944,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 70.270.993,00 -39.770.929,00 -26.201.661,00 -217.616.661,00 -221.039.661,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 579.124.488,00 4.074.752.090,00 1.845.240.191,00 2.174.016.867,00 1.615.461.773,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -18.995.095,00 11.174.897.238,00 4.792.912.080,00 283.895.593,00 515.843.398,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 25.525.503.895,00 20.717.301.827,00 21.288.315.894,00 18.719.523.080,00 14.275.317.598,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.850.065.409,00 10.558.266.871,00 11.674.436.195,00 9.722.621.899,00 6.947.768.261,00
Finansal Yatırımlar 5.252.730.990,00 2.261.353.238,00 723.343.161,00 537.263.138,00 779.440.524,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.198.692.681,00 1.171.307.715,00 534.897.072,00 357.045.270,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.091.811.324,00 1.175.047.670,00 1.714.607.442,00 1.354.130.001,00 634.776.719,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.091.811.324,00 1.175.047.670,00 1.714.607.442,00 1.354.130.001,00 634.776.719,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 145.222.872,00 187.841.639,00 195.229.155,00 202.060.652,00 236.530.280,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 328.278,00 603.250,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 144.894.594,00 187.238.389,00 195.229.155,00 202.060.652,00 236.530.280,00
Türev Araçlar 10.758.805,00 267.091.000,00 209.719.937,00 844.184.675,00 727.476.301,00
Stoklar 525.131.021,00 501.705.715,00 483.298.156,00 437.991.155,00 179.357.531,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.463.366.121,00 5.614.389.822,00 5.949.816.712,00 4.682.568.384,00 4.757.241.827,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.129.581,00 8.816.150,00 5.668.051,00 2.340.252,00 7.850.030,00
Diğer Dönen Varlıklar 175.287.772,00 142.789.722,00 30.955.661,00 44.363.539,00 4.876.125,00
ARA TOPLAM 25.525.503.895,00 20.717.301.827,00 20.987.074.470,00 17.827.523.695,00 14.275.317.598,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 301.241.424,00 891.999.385,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 77.099.206.325,00 75.085.744.611,00 61.836.583.617,00 54.980.075.145,00 46.928.926.646,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 385.585.108,00 365.909.936,00 347.764.964,00 309.635.958,00 275.764.631,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.688.785.324,00 3.514.594.995,00 2.404.717.782,00 2.075.504.590,00 2.007.480.338,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 315.977.825,00 286.951.642,00 232.306.305,00 219.156.947,00 201.386.502,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 102.624.710.220,00 95.803.046.438,00 83.124.899.511,00 73.699.598.225,00 61.204.244.244,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.718.552.133,00 20.759.664.303,00 20.735.949.666,00 22.201.297.377,00 16.447.859.054,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.575.480.597,00 2.119.867.677,00 2.695.872.567,00 3.281.492.892,00 3.507.716.231,00
- Banka Kredileri 1.575.480.597,00 2.119.867.677,00 2.695.872.567,00 3.281.492.892,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.673.028.193,00 7.766.704.958,00 7.248.070.193,00 6.724.115.407,00 5.713.228.132,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.124.184.137,00 6.669.837.262,00 6.587.539.997,00 6.136.132.658,00 5.175.923.072,00
İhraç Edilen Tahviller 621.036.473,00 592.150.371,00 600.283.542,00 532.047.367,00 475.064.044,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.547.650.149,00 3.930.557.016,00 3.627.856.993,00 3.428.575.397,00 1.933.831.222,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.632.945,00 9.595.784,00 10.427.753,00 8.099.836,00 10.823.496,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.532.017.204,00 3.920.961.232,00 3.617.429.240,00 3.420.475.561,00 1.923.007.726,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 480.261.869,00 219.603.277,00 244.188.257,00 143.953.233,00 236.577.265,00
Diğer Borçlar 203.343.128,00 476.784.279,00 301.187.690,00 1.362.074.433,00 1.054.996.093,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 386.585,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 203.343.128,00 476.784.279,00 301.187.690,00 1.362.074.433,00 1.054.609.508,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 775.059.161,00 708.853.304,00 734.114.784,00 639.102.475,00 294.247.565,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.255.074.380,00 1.222.376.371,00 1.500.167.951,00 1.166.637.574,00 1.183.234.220,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 683.945.984,00 676.745.918,00 625.420.636,00 312.919.159,00 388.885.368,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 571.128.396,00 545.630.453,00 874.747.315,00 853.718.415,00 794.348.852,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 269.726,00 240.999,00 224.569,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.880.409.863,00 56.998.638.816,00 50.726.191.684,00 44.344.559.174,00 37.370.348.958,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 55.367.476.095,00 51.113.367.892,00 44.488.948.895,00 38.819.232.644,00 31.984.532.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.600.930.419,00 44.654.342.098,00 37.907.540.141,00 33.012.095.759,00 26.641.057.111,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.552.871.538,00 3.927.476.098,00 4.261.025.614,00 3.875.258.985,00 3.752.262.794,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 610.756.750,00 574.013.046,00 102.998.931,00 91.548.890,00 71.048.824,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.942.114.788,00 3.353.463.052,00 4.158.026.683,00 3.783.710.095,00 3.681.213.970,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 685.367.226,00 724.772.082,00 1.284.614.746,00 1.220.775.447,00 1.203.627.976,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 84.598.961.996,00 77.758.303.119,00 71.462.141.350,00 66.545.856.551,00 53.818.208.012,00
Ö Z K A Y N A K L A R 18.025.748.224,00 18.044.743.319,00 11.662.758.161,00 7.153.741.674,00 7.386.036.232,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.025.748.224,00 18.044.743.319,00 11.662.758.161,00 7.153.741.674,00 7.386.036.232,00
Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.601.387.625,00 11.593.350.973,00 9.625.185.521,00 9.313.138.072,00 8.743.470.137,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -120.745.665,00 -74.584.475,00 -40.550.953,00 -29.428.770,00 -11.780.564,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -120.745.665,00 -74.584.475,00 -40.550.953,00 -29.428.770,00 -11.780.564,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 12.722.133.290,00 11.667.935.448,00 9.665.736.474,00 9.342.566.842,00 8.755.250.701,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.101.052,00 475.013.216,00 213.666.769,00 854.490.894,00 865.950.488,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 11.388.338,00 282.719.523,00 213.666.769,00 854.490.894,00 865.950.488,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.094.958,00 26.847.705,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00 20.459.941,00 20.459.941,00 20.459.941,00 20.459.941,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.397.932.457,00 -1.702.212.691,00 -1.702.212.691,00 -1.702.212.691,00 -1.702.212.691,00
Net Dönem Karı/Zararı -598.119.583,00 7.100.145.148,00 2.947.671.889,00 -1.890.121.274,00 -1.099.618.375,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 102.624.710.220,00 95.803.046.438,00 83.124.899.511,00 73.699.598.225,00 61.204.244.244,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 4.077.835,00 15.920.793,00 176.526.086,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi