Geri Dön

PGSUS | Pegasus


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,97
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,71
BIST-100'deki Ağırlığı 0,99
F/K Oranı 5,54
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,06
Dibe Uzaklık 49,01
Piyasa Değeri (USD) 2.521.792.284,58
Piyasa Değeri (TL) 73.093.140.651,50
Özsermaye (TL) 35.480.133.002,00
Sermaye (TL) 102.299.707,00
Net Kar (TL) 13.198.613.025,00
 

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu PGSUS
Sektör Yurtiçi ve yurtdışında her nevi hava taşımacılığı
Adres Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul
Telefon 902165607000
Faks 902165607090
Web Kurumsal İnternet Sitesi: www.flypgs.com / Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi: www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/default.aspx
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ESAS HOLDİNG A.Ş. 57.959.838,00 56,66
TOPLAM 102.299.707,00 100,00
DİĞER 44.339.869,00 43,34
Toplam 204.599.414,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 46.153.846,00 36,20
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. 100.000,00 100,00
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. 98.800,00 49,40
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 51.974.988.971,00 23.902.449.110,00 8.793.440.699,00 42.732.213.696,00 30.255.091.277,00
Satışların Maliyeti (-) -37.062.135.745,00 -19.753.371.707,00 -8.550.724.970,00 -31.155.507.983,00 -22.097.485.147,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.912.853.226,00 4.149.077.403,00 242.715.729,00 11.576.705.713,00 8.157.606.130,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.912.853.226,00 4.149.077.403,00 242.715.729,00 11.576.705.713,00 8.157.606.130,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.224.782.495,00 -666.336.239,00 -296.236.333,00 -1.007.032.961,00 -715.537.631,00
Pazarlama Giderleri (-) -975.604.221,00 -578.495.908,00 -217.842.800,00 -935.511.653,00 -635.982.013,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.967.399,00 432.429,00 35.944.167,00 197.181.269,00 171.129.156,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -477.689.542,00 -550.386.904,00 -38.420.372,00 -155.868.657,00 -84.926.637,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.250.744.367,00 2.354.290.781,00 -273.839.609,00 9.675.473.711,00 6.892.289.005,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 945.019.765,00 691.981.066,00 147.809.735,00 509.587.801,00 363.414.455,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -76.782.534,00 -92.154.371,00 0,00 -60.058.174,00 -9.844.277,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 6.485.049,00 7.605.460,00 10.039.957,00 19.302.435,00 9.512.803,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.125.466.647,00 2.961.722.936,00 -115.989.917,00 10.144.305.773,00 7.255.371.986,00
Finansman Gelirleri 392.717.759,00 707.320.012,00 516.175.096,00 265.198.837,00 202.354.069,00
Finansman Giderleri (-) -4.173.885.236,00 -2.292.146.437,00 -1.007.907.516,00 -3.790.556.116,00 -4.382.226.084,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.344.299.170,00 1.376.896.511,00 -607.722.337,00 6.618.948.494,00 3.075.499.971,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -298.159.404,00 -49.996.201,00 9.602.754,00 481.196.654,00 -127.828.082,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -298.159.404,00 -49.996.201,00 9.602.754,00 481.196.654,00 -127.828.082,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.046.139.766,00 1.326.900.310,00 -598.119.583,00 7.100.145.148,00 2.947.671.889,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 9.046.139.766,00 1.326.900.310,00 -598.119.583,00 7.100.145.148,00 2.947.671.889,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.046.139.766,00 1.326.900.310,00 -598.119.583,00 7.100.145.148,00 2.947.671.889,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 88,43 12,97 -5,85 69,41 28,81
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.242.840.970,00 7.802.445.750,00 1.008.036.652,00 3.792.139.497,00 1.757.521.627,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 8.276.768.672,00 7.829.737.791,00 1.054.197.842,00 3.854.943.408,00 1.786.292.016,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -42.409.628,00 -34.115.051,00 -57.701.488,00 -78.504.889,00 -35.962.986,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 8.481.926,00 6.823.010,00 11.540.298,00 15.700.978,00 7.192.597,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 146.408.947,00 -350.803.782,00 -428.912.164,00 282.612.593,00 87.718.564,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 161.115.883,00 120.061.738,00 -147.828.232,00 98.993.570,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -14.383.088,00 -572.932.420,00 -339.163.991,00 189.830.321,00 113.920.225,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 3.676.747,00 117.716.399,00 70.270.993,00 -39.770.929,00 -26.201.661,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.389.249.917,00 7.451.641.968,00 579.124.488,00 4.074.752.090,00 1.845.240.191,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.435.389.683,00 8.778.542.278,00 -18.995.095,00 11.174.897.238,00 4.792.912.080,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 46.532.023.592,00 38.791.939.181,00 25.525.503.895,00 20.717.301.827,00 21.288.315.894,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 22.372.651.545,00 15.917.049.520,00 10.850.065.409,00 10.558.266.871,00 11.674.436.195,00
Finansal Yatırımlar 10.531.943.249,00 9.639.195.344,00 5.252.730.990,00 2.261.353.238,00 723.343.161,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.751.864.240,00 1.602.936.998,00 1.198.692.681,00 1.171.307.715,00 534.897.072,00
Ticari Alacaklar 2.263.725.814,00 2.117.450.825,00 1.091.811.324,00 1.175.047.670,00 1.714.607.442,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.263.725.814,00 2.117.450.825,00 1.091.811.324,00 1.175.047.670,00 1.714.607.442,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 96.741.848,00 198.271.392,00 145.222.872,00 187.841.639,00 195.229.155,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.491.338,00 443.313,00 328.278,00 603.250,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 92.250.510,00 197.828.079,00 144.894.594,00 187.238.389,00 195.229.155,00
Türev Araçlar 339.016.321,00 6.995.762,00 10.758.805,00 267.091.000,00 209.719.937,00
Stoklar 919.199.253,00 777.405.337,00 525.131.021,00 501.705.715,00 483.298.156,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.882.676.174,00 9.934.190.141,00 7.463.366.121,00 5.614.389.822,00 5.949.816.712,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.496.324,00 7.196.838,00 11.129.581,00 8.816.150,00 5.668.051,00
Diğer Dönen Varlıklar 113.573.064,00 194.184.022,00 175.287.772,00 142.789.722,00 30.955.661,00
ARA TOPLAM 46.532.023.592,00 38.791.939.181,00 25.525.503.895,00 20.717.301.827,00 20.987.074.470,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 301.241.424,00
DURAN VARLIKLAR 115.126.718.546,00 107.535.738.832,00 77.099.206.325,00 75.085.744.611,00 61.836.583.617,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 543.819.419,00 501.987.851,00 385.585.108,00 365.909.936,00 347.764.964,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.906.388.820,00 4.742.517.932,00 3.688.785.324,00 3.514.594.995,00 2.404.717.782,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 471.169.515,00 428.763.938,00 315.977.825,00 286.951.642,00 232.306.305,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 161.658.742.138,00 146.327.678.013,00 102.624.710.220,00 95.803.046.438,00 83.124.899.511,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.903.872.472,00 36.562.442.248,00 23.718.552.133,00 20.759.664.303,00 20.735.949.666,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.866.612.404,00 4.683.001.164,00 1.575.480.597,00 2.119.867.677,00 2.695.872.567,00
- Banka Kredileri 4.866.612.404,00 4.683.001.164,00 1.575.480.597,00 2.119.867.677,00 2.695.872.567,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.887.183.515,00 11.495.442.281,00 9.673.028.193,00 7.766.704.958,00 7.248.070.193,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.926.138.247,00 10.658.525.075,00 7.124.184.137,00 6.669.837.262,00 6.587.539.997,00
İhraç Edilen Tahviller 888.014.714,00 817.347.690,00 621.036.473,00 592.150.371,00 600.283.542,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.204.982.891,00 6.450.267.301,00 3.547.650.149,00 3.930.557.016,00 3.627.856.993,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.219.643,00 13.788.844,00 15.632.945,00 9.595.784,00 10.427.753,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.185.763.248,00 6.436.478.457,00 3.532.017.204,00 3.920.961.232,00 3.617.429.240,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 967.714.270,00 354.891.531,00 480.261.869,00 219.603.277,00 244.188.257,00
Diğer Borçlar 398.367.059,00 286.913.529,00 203.343.128,00 476.784.279,00 301.187.690,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 398.367.059,00 286.913.529,00 203.343.128,00 476.784.279,00 301.187.690,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 968.251.285,00 1.025.101.383,00 775.059.161,00 708.853.304,00 734.114.784,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.075.320.482,00 1.983.768.482,00 1.255.074.380,00 1.222.376.371,00 1.500.167.951,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.092.839.964,00 780.151.253,00 683.945.984,00 676.745.918,00 625.420.636,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 982.480.518,00 1.203.617.229,00 571.128.396,00 545.630.453,00 874.747.315,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 269.726,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.274.736.664,00 82.941.950.168,00 60.880.409.863,00 56.998.638.816,00 50.726.191.684,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.318.136.138,00 74.834.040.777,00 55.367.476.095,00 51.113.367.892,00 44.488.948.895,00
Banka Kredileri 62.830.362,00 0,00 0,00 0,00 4.077.835,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 70.557.646.128,00 65.900.589.534,00 48.600.930.419,00 44.654.342.098,00 37.907.540.141,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.906.166.838,00 4.518.302.686,00 3.552.871.538,00 3.927.476.098,00 4.261.025.614,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 865.167.338,00 830.108.809,00 610.756.750,00 574.013.046,00 102.998.931,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.040.999.500,00 3.688.193.877,00 2.942.114.788,00 3.353.463.052,00 4.158.026.683,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.377.073.120,00 940.764.896,00 685.367.226,00 724.772.082,00 1.284.614.746,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 126.178.609.136,00 119.504.392.416,00 84.598.961.996,00 77.758.303.119,00 71.462.141.350,00
Ö Z K A Y N A K L A R 35.480.133.002,00 26.823.285.597,00 18.025.748.224,00 18.044.743.319,00 11.662.758.161,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 35.480.133.002,00 26.823.285.597,00 18.025.748.224,00 18.044.743.319,00 11.662.758.161,00
Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.836.191.943,00 19.395.796.723,00 12.601.387.625,00 11.593.350.973,00 9.625.185.521,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -108.512.177,00 -101.876.516,00 -120.745.665,00 -74.584.475,00 -40.550.953,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -108.512.177,00 -101.876.516,00 -120.745.665,00 -74.584.475,00 -40.550.953,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 19.944.704.120,00 19.497.673.239,00 12.722.133.290,00 11.667.935.448,00 9.665.736.474,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 621.422.163,00 124.209.434,00 46.101.052,00 475.013.216,00 213.666.769,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 271.213.063,00 -175.626.398,00 11.388.338,00 282.719.523,00 213.666.769,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 23.647.229,00 14.328.106,00 17.094.958,00 26.847.705,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00 20.459.941,00 20.459.941,00 20.459.941,00 20.459.941,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.397.932.457,00 5.397.932.457,00 5.397.932.457,00 -1.702.212.691,00 -1.702.212.691,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.046.139.766,00 1.326.900.310,00 -598.119.583,00 7.100.145.148,00 2.947.671.889,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 161.658.742.138,00 146.327.678.013,00 102.624.710.220,00 95.803.046.438,00 83.124.899.511,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi