Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu PGSUS
Sektör Yurtiçi ve yurtdışında her nevi hava taşımacılığı
Adres AEROPARK YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BULVARI NO:11 A 34912 KURTKÖY,PENDİK-İSTANBUL
Telefon 0216 5607580
Faks 0216 5607087
Web http://www.flypgs.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 37.946.137,00 37,09
Esas Holding A.Ş. 64.353.570,00 62,91
Toplam 102.299.707,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Air Manas Air Company LLC 6.088.250,00 49,00
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 100.000,00 50,00
IHY İzmir Havayolları A.Ş. 58.681.833,00 98,63
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. 100.000,00 100,00
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. 98.800,00 49,40
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.396.346.375,00 1.765.904.482,00 8.296.736.033,00 6.243.781.039,00 2.892.399.732,00
Satışların Maliyeti (-) -3.813.768.359,00 -1.734.530.669,00 -7.033.557.877,00 -4.970.600.145,00 -2.750.896.305,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 582.578.016,00 31.373.813,00 1.263.178.156,00 1.273.180.894,00 141.503.427,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 582.578.016,00 31.373.813,00 1.263.178.156,00 1.273.180.894,00 141.503.427,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -128.637.008,00 -78.094.224,00 -220.112.714,00 -182.470.214,00 -109.504.175,00
Pazarlama Giderleri (-) -156.057.915,00 -64.704.282,00 -225.652.168,00 -183.655.623,00 -111.369.845,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 58.200.741,00 59.748.857,00 39.751.010,00 903.382,00 121.493.066,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.708.439,00 -3.919.913,00 -65.442.710,00 -126.260.954,00 -22.633.410,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 349.375.395,00 -55.595.749,00 791.721.574,00 781.697.485,00 19.489.063,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 831.930,00 459.873,00 23.047.488,00 28.330.672,00 23.592.902,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 6.377.780,00 3.131.104,00 8.445.804,00 8.900.835,00 3.286.251,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 356.585.105,00 -52.004.772,00 823.214.866,00 818.928.992,00 46.368.216,00
Finansman Gelirleri 44.209.236,00 31.221.009,00 123.684.898,00 90.404.988,00 43.210.377,00
Finansman Giderleri (-) -293.206.698,00 -216.832.470,00 -404.633.918,00 -173.562.367,00 -169.718.816,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 107.587.643,00 -237.616.233,00 542.265.846,00 735.771.613,00 -80.140.223,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.542.802,00 23.102.549,00 -40.148.831,00 -92.377.060,00 -19.594.588,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -24.579.806,00 -18.358.293,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.542.802,00 23.102.549,00 -15.569.025,00 -74.018.767,00 -19.594.588,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 109.130.445,00 -214.513.684,00 502.117.015,00 643.394.553,00 -99.734.811,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 109.130.445,00 -214.513.684,00 502.117.015,00 643.394.553,00 -99.734.811,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.388.100,00 -660.406,00 -5.261.610,00 -1.773.310,00 -2.497.235,00
- Ana Ortaklık Payları 110.518.545,00 -213.853.278,00 507.378.625,00 645.167.863,00 -97.237.576,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,08 -2,09 4,96 6,31 -0,95
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 340.834.155,00 135.025.552,00 1.053.939.399,00 1.415.770.099,00 329.661.627,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 340.834.155,00 135.025.552,00 1.052.766.584,00 1.415.770.099,00 329.661.627,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 1.466.019,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -293.204,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 116.961.154,00 164.653.380,00 -299.648.001,00 3.782.012,00 10.374.053,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -23.525.012,00 -17.532.173,00 -54.726.766,00 -79.703.939,00 -28.637.187,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 181.672.501,00 235.596.900,00 -315.699.027,00 94.859.644,00 50.775.990,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -41.186.335,00 -53.411.347,00 70.777.792,00 -11.373.693,00 -11.764.750,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 457.795.309,00 299.678.932,00 754.291.398,00 1.419.552.111,00 340.035.680,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 566.925.754,00 85.165.248,00 1.256.408.413,00 2.062.946.664,00 240.300.869,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 5.843.199.698,00 4.209.323.399,00 4.412.080.391,00 5.490.305.206,00 4.060.123.243,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.987.383.011,00 2.328.371.342,00 2.741.044.971,00 3.436.659.515,00 2.081.409.310,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 821.580.331,00 648.224.042,00 235.514.142,00 610.904.419,00 638.869.572,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 821.580.331,00 648.224.042,00 235.514.142,00 610.904.419,00 638.869.572,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 275.328.813,00 248.062.448,00 479.758.270,00 328.617.968,00 169.769.462,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 449.930,00 1.580.011,00 3.137.003,00 2.592.392,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 275.328.813,00 247.612.518,00 478.178.259,00 325.480.965,00 167.177.070,00
Türev Araçlar 0,00 2.944.479,00 3.134.337,00 130.391.137,00 85.967.713,00
Stoklar 75.494.053,00 62.117.213,00 58.182.322,00 56.408.104,00 47.137.961,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.664.015.285,00 878.025.394,00 847.933.762,00 909.961.498,00 1.022.831.023,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.011.506,00 9.518.008,00 5.954.024,00 0,00 8.022.127,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.386.699,00 32.060.473,00 40.558.563,00 17.362.565,00 6.116.075,00
ARA TOPLAM 5.843.199.698,00 4.209.323.399,00 4.412.080.391,00 5.490.305.206,00 4.060.123.243,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 12.921.299.367,00 12.702.295.385,00 9.252.807.145,00 10.014.815.884,00 6.926.776.517,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 47.068.086,00 43.426.778,00 39.797.114,00 41.817.174,00 33.586.465,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.675.231.434,00 8.860.242.422,00 8.248.203.635,00 9.509.330.628,00 6.562.728.266,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.203.353,00 56.010.169,00 46.859.897,00 47.024.000,00 27.274.764,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 18.764.499.065,00 16.911.618.784,00 13.664.887.536,00 15.505.121.090,00 10.986.899.760,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.011.761.441,00 4.324.453.998,00 3.554.371.119,00 3.120.106.115,00 2.870.637.199,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 748.163.000,00 512.184.400,00 797.815.861,00 575.059.202,00 506.237.699,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 832.099.439,00 583.315.967,00 583.526.242,00 812.652.674,00 563.908.805,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.704.692,00 1.792.081,00 1.158.564,00 715.728,00 981.156,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 829.394.747,00 581.523.886,00 582.367.678,00 811.936.946,00 562.927.649,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 64.419.316,00 72.104.799,00 25.641.632,00 54.811.887,00 35.572.355,00
Diğer Borçlar 34.810.152,00 41.960.215,00 24.170.136,00 70.772.285,00 41.806.769,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 41.960.215,00 24.170.136,00 70.772.285,00 41.806.769,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 165.573.940,00 1.170.937.915,00 740.526.677,00 730.877.506,00 1.133.666.224,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 4.587.247,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 160.776.805,00 540.428.462,00 508.251.575,00 93.562.594,00 69.720.342,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 48.904.881,00 30.257.531,00 79.419.630,00 78.207.014,00 32.793.878,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 111.871.924,00 510.170.931,00 428.831.945,00 15.355.580,00 36.926.464,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.363.877,00 14.224.018,00 25.307.054,00 6.547.198,00 1.662.491,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.800.803.192,00 9.116.990.860,00 6.395.068.769,00 7.856.186.107,00 5.410.079.488,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.522.914.299,00 6.965.543.751,00 5.064.858.596,00 5.970.520.688,00 4.063.850.916,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.572.254.660,00 1.494.485.570,00 624.090.226,00 1.183.844.948,00 850.327.391,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.616.472,00 20.665.383,00 25.019.690,00 21.470.616,00 17.011.951,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.550.638.188,00 1.473.820.187,00 599.070.536,00 1.162.374.332,00 833.315.440,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 475.584.825,00 448.398.831,00 479.132.180,00 698.338.757,00 491.640.914,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.812.564.633,00 13.441.444.858,00 9.949.439.888,00 10.976.292.222,00 8.280.716.687,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.951.934.432,00 3.470.173.926,00 3.715.447.648,00 4.528.828.868,00 2.706.183.073,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.994.461.891,00 3.511.074.765,00 3.753.058.255,00 4.562.973.890,00 2.733.986.884,00
Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00 102.272.000,00 102.272.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 31.729.006,00 31.729.006,00 31.729.006,00 29.504.957,00 29.504.957,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.470.519.305,00 2.264.710.702,00 2.129.685.150,00 2.502.656.054,00 1.409.482.446,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.132.417,00 -2.132.417,00 -2.132.417,00 -3.305.232,00 -3.305.232,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.132.417,00 -2.132.417,00 -2.132.417,00 -3.305.232,00 -3.305.232,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.472.651.722,00 2.266.843.119,00 2.131.817.567,00 2.505.961.286,00 1.412.787.678,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -190.430.599,00 -143.637.299,00 -310.920.505,00 -16.383.932,00 -9.791.891,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -80.673.790,00 -38.974.403,00 -221.159.956,00 107.247.230,00 62.772.519,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.114.985,00 5.016.306,00 5.016.306,00 5.016.306,00 5.016.306,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.009.023.917,00 1.009.122.596,00 832.182.941,00 839.053.617,00 839.053.617,00
Net Dönem Karı/Zararı 110.518.545,00 -213.853.278,00 507.378.625,00 645.167.863,00 -97.237.576,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -42.527.459,00 -40.900.839,00 -37.610.607,00 -34.145.022,00 -27.803.811,00
TOPLAM KAYNAKLAR 18.764.499.065,00 16.911.618.784,00 13.664.887.536,00 15.505.121.090,00 10.986.899.760,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi