Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

Konu Açıklama
BIST Kodu PGSUS
Sektör Yurtiçi ve yurtdışında her nevi hava taşımacılığı
Adres AEROPARK YENİŞEHİR MAH. OSMANLI BULVARI NO:11 A 34912 KURTKÖY,PENDİK-İSTANBUL
Telefon 0216 5607580
Faks 0216 5607087
Web http://www.flypgs.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 37.946.137,00 37,09
Esas Holding A.Ş. 64.353.570,00 62,91
Toplam 102.299.707,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 100.000,00 50,00
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. 100.000,00 100,00
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. 98.800,00 49,40
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 2.029.616.662,00 1.878.316.894,00 11.025.224.523,00 8.513.496.028,00 4.396.346.375,00
Satışların Maliyeti (-) -2.644.116.314,00 -1.959.276.549,00 -8.326.180.393,00 -6.155.155.315,00 -3.813.768.359,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -614.499.652,00 -80.959.655,00 2.699.044.130,00 2.358.340.713,00 582.578.016,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -614.499.652,00 -80.959.655,00 2.699.044.130,00 2.358.340.713,00 582.578.016,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -116.302.329,00 -66.086.806,00 -302.553.091,00 -186.421.410,00 -128.637.008,00
Pazarlama Giderleri (-) -87.678.507,00 -71.198.900,00 -311.965.775,00 -236.475.405,00 -156.057.915,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 210.052.516,00 151.341.527,00 5.080.503,00 251.043,00 58.200.741,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -415.729.482,00 -120.150.991,00 -27.622.759,00 -56.610.679,00 -6.708.439,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.024.157.454,00 -187.054.825,00 2.061.983.008,00 1.879.084.262,00 349.375.395,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 151.441,00 150.932,00 925.185,00 843.625,00 831.930,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -29.314.778,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 8.322.246,00 4.597.054,00 16.241.182,00 11.274.528,00 6.377.780,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.015.683.767,00 -182.306.839,00 2.049.834.597,00 1.891.202.415,00 356.585.105,00
Finansman Gelirleri 44.685.953,00 26.300.522,00 99.535.989,00 71.627.713,00 44.209.236,00
Finansman Giderleri (-) -392.744.135,00 -337.789.312,00 -755.105.856,00 -544.917.029,00 -293.206.698,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.363.741.949,00 -493.795.629,00 1.394.264.730,00 1.417.913.099,00 107.587.643,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 35.145.814,00 92.290.597,00 -59.696.815,00 -106.166.685,00 1.542.802,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -60.501.004,00 -77.612.692,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 35.145.814,00 92.290.597,00 804.189,00 -28.553.993,00 1.542.802,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.328.596.135,00 -401.505.032,00 1.334.567.915,00 1.311.746.414,00 109.130.445,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.328.596.135,00 -401.505.032,00 1.334.567.915,00 1.311.746.414,00 109.130.445,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 1.198.797,00 1.198.797,00 -1.388.100,00
- Ana Ortaklık Payları -1.328.596.135,00 -401.505.032,00 1.333.369.118,00 1.310.547.617,00 110.518.545,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -12,99 -3,92 13,03 12,81 1,08
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 893.477.915,00 508.422.903,00 455.732.255,00 12.623.953,00 340.834.155,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı para çevrim farkları 893.477.915,00 508.422.903,00 457.503.847,00 12.623.953,00 340.834.155,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -2.214.490,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 442.898,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -176.090.625,00 -503.453.770,00 149.972.028,00 52.969.648,00 116.961.154,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 -29.024.747,00 -18.719.401,00 -23.525.012,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -225.757.208,00 -645.453.552,00 231.942.068,00 92.706.134,00 181.672.501,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 49.666.583,00 141.999.782,00 -52.945.293,00 -21.017.085,00 -41.186.335,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 717.387.290,00 4.969.133,00 605.704.283,00 65.593.601,00 457.795.309,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -611.208.845,00 -396.535.899,00 1.940.272.198,00 1.377.340.015,00 566.925.754,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.595.872.565,00 6.636.452.529,00 6.088.952.277,00 6.510.102.134,00 5.843.199.698,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.136.964.648,00 3.309.611.019,00 4.187.316.581,00 3.925.269.721,00 2.987.383.011,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 186.474.416,00 175.603.230,00 446.978.360,00 738.350.474,00 821.580.331,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 186.474.416,00 175.603.230,00 446.978.360,00 738.350.474,00 821.580.331,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 514.026.252,00 823.733.486,00 88.182.569,00 210.563.613,00 275.328.813,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 314.649,00 390,00 102.852,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 513.711.603,00 823.733.096,00 88.079.717,00 210.563.613,00 275.328.813,00
Türev Araçlar 3.675.239,00 4.496.056,00 61.239,00 1.655.560,00 0,00
Stoklar 81.847.633,00 81.717.732,00 75.453.026,00 86.217.762,00 75.494.053,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.628.582.453,00 2.227.396.979,00 1.276.409.834,00 1.499.950.838,00 1.664.015.285,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.404.257,00 12.877.924,00 13.721.092,00 0,00 8.011.506,00
Diğer Dönen Varlıklar 41.897.667,00 1.016.103,00 829.576,00 2.459.384,00 11.386.699,00
ARA TOPLAM 6.595.872.565,00 6.636.452.529,00 6.088.952.277,00 6.464.467.352,00 5.843.199.698,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 45.634.782,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 19.261.988.341,00 16.086.479.696,00 14.970.368.921,00 13.253.846.965,00 12.921.299.367,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 67.523.031,00 62.850.256,00 57.154.173,00 51.304.526,00 47.068.086,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.864.320.973,00 1.779.959.989,00 1.675.901.667,00 9.729.571.731,00 9.675.231.434,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.333.075,00 90.371.865,00 79.791.006,00 62.952.783,00 63.203.353,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.857.860.906,00 22.722.932.225,00 21.059.321.198,00 19.763.949.099,00 18.764.499.065,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.915.883.570,00 5.992.629.467,00 4.765.226.708,00 4.758.143.708,00 5.011.761.441,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.740.301.589,00 1.412.120.659,00 758.293.604,00 754.308.091,00 748.163.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.037.692.986,00 1.703.800.692,00 1.536.570.246,00 1.454.420.310,00 1.432.886.768,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 715.282.504,00 895.642.820,00 789.729.487,00 942.184.744,00 832.099.439,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.668.420,00 6.173.298,00 1.543.950,00 423.354,00 2.704.692,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 698.614.084,00 889.469.522,00 788.185.537,00 941.761.390,00 829.394.747,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.576.239,00 32.075.394,00 38.411.053,00 71.354.799,00 64.419.316,00
Diğer Borçlar 101.047.664,00 55.936.458,00 33.397.989,00 43.268.064,00 34.810.152,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 307.101.719,00 183.760.648,00 129.581.075,00 171.836.480,00 165.573.940,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 68.447.957,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 719.579.602,00 412.496.081,00 460.143.908,00 200.430.954,00 160.776.805,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.454.010,00 201.873.766,00 182.949.999,00 154.081.584,00 48.904.881,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 695.125.592,00 210.622.315,00 277.193.909,00 46.349.370,00 111.871.924,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.843.830,00 1.842.615,00 2.056.687,00 3.183.175,00 8.363.877,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 1.740.777,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.211.016.974,00 11.784.669.450,00 10.951.925.283,00 10.243.941.391,00 9.800.803.192,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.747.685.810,00 9.078.405.251,00 8.460.811.498,00 7.985.443.730,00 7.522.914.299,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.577.929.280,00 1.926.585.129,00 1.675.179.511,00 1.545.847.984,00 1.572.254.660,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 132.115.565,00 72.184.502,00 69.675.789,00 21.914.307,00 21.616.472,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.445.813.715,00 1.854.400.627,00 1.605.503.722,00 1.523.933.677,00 1.550.638.188,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 489.749.035,00 298.664.573,00 495.515.449,00 456.689.968,00 475.584.825,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.126.900.544,00 17.777.298.917,00 15.717.151.991,00 15.002.085.099,00 14.812.564.633,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.730.960.362,00 4.945.633.308,00 5.342.169.207,00 4.761.864.000,00 3.951.934.432,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.730.960.362,00 4.945.633.308,00 5.342.169.207,00 4.801.083.720,00 3.994.461.891,00
Ödenmiş Sermaye 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00 102.299.707,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00 455.687.025,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.464.000.915,00 3.078.945.903,00 2.570.523.000,00 2.142.309.103,00 2.470.519.305,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.904.009,00 -3.904.009,00 -3.904.009,00 -2.132.417,00 -2.132.417,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.904.009,00 -3.904.009,00 -3.904.009,00 -2.132.417,00 -2.132.417,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.467.904.924,00 3.082.849.912,00 2.574.427.009,00 2.144.441.520,00 2.472.651.722,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -218.253.806,00 -545.616.951,00 -42.163.181,00 -255.142.947,00 -190.430.599,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -218.253.806,00 -545.616.951,00 -42.163.181,00 -149.470.907,00 -80.673.790,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.459.941,00 18.542.287,00 18.542.287,00 18.542.287,00 5.114.985,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.235.362.715,00 2.237.280.369,00 903.911.251,00 995.111.922,00 1.009.023.917,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.328.596.135,00 -401.505.032,00 1.333.369.118,00 1.310.547.617,00 110.518.545,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 -39.219.720,00 -42.527.459,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.857.860.906,00 22.722.932.225,00 21.059.321.198,00 19.763.949.099,00 18.764.499.065,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 31.729.006,00 31.729.006,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi